Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA MARFURILOR LA SC ALISS COM SRL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA MARFURILOR LA SC ALISS COM SRL

1 Prezentarea societatii SC ALISS COM SRL

Societatea comerciala DEELYS COM SRL, infintata conform legilor aflate in vigoare pe teritoriul Romaniei, este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul Maramures, conform legii 26/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, avand la baza Certificatului de Inregistrare, cu numarul de inregistrare J24/861/1997, avand codul unic de inregistrare R 7716261.Conform actului de societate, incheiat intre cei doi asociati: PETRULE ANA DOINA si ALEXA BOGDAN;

 • Denumirea si forma juridica

Denumirea societatii este ALISS COM cu raspundere limitata iar forma juridica este de persoana juridica romana care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu legislatia romana aflata in vigoare.

 • Sediul societatii este in Baia Mare, strada Motorului, numarul 3/2, judetul Mararmures,avand posibilitatea sa isi deschida filiale si puncte de lucru.
 • Obiectul de activitate, specificat in contractul de societate, ca fiid cel principal,este Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 5030.
 • Capitalul social subscris si varsat este divizat in parti egale de catre cei doi asociati. Capitalul social este repartizat egal intre cei doi asociati, acestea avand drepturi si obligatii egale in fata legii.Pe parcursul desfasurarii activitatii societatii, capitalul social a fost modificat treptat la 300 lei, 3 000 lei, 12 800 lei, iar in prezent se duc demersuri pentru majorarea acestuia la 30 000 lei, cei doi asociati contribuind egal la majorarea capitalului.Potrivit legii, societatea avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata, capitalul social al societatii reprezinta gajul general in fata creditorilor, acesta raspunzand doar in limita capitalului social existent.
 • Administrarea societatii si reprezentarea acesteia in relatiile cu diferiti terti se face de catre cei administratori, cu puteri depline in relatiile cu tertii, in gestionarea societatii si in a angaja si salariza personal necesar bunei desfasurari a activitatii societatii. De asemenea se specifica in contractul de societate, ca in cazul decesului unuia dintre asociati, activitatea societatii va fi continuata de catre mostenitorii legali.
 • Durata societatii a fost stabilit pe o perioada nelimitata
 • Dizolvarea si lichidarea societatii, se va face in conditiile articolului 169-173, art 176-186 din legea 31/1990 privind societatile comerciale.

In anul 1997, in momentul constituirii, personalul societatii era de trei persoane, insa pe masura dezvoltarii acesteia, numarul personalului angajat a crescut, momentan in evidenta societatii figureaza un persoanal de 11 persoane, acestia fiind subordonati celor doi administratori, in functie de activitatea desfasurata in cadrul firmei. Structura personalului la SC ALISS COM SRL este urmatoarea:

 • Personal de conducere format din cei doi administratori
 • Personal tessa alcatuit din director economic si un contabil
 • Personal lucrator alcatuit din 4 agenti de vanzari, 2 casieri si un gestionar in depozitul de marfa.

Activitatea financiar contabila, se desfasoara in cadrul societatii, sub subordonarea directa la cei doi administratori, care potrivit legii contabilitatii si a standardelor internationale de contabilitate, raspund impreuna cu contabilul de modul in care se organizeaza si se conduce contabilitatea privind activitatea desfasurata de-a lungul periadei de gestiune.de asemenea raspund de modul in care se intocmesc situatiile fianaciare lunare si anuale, respectiv de modul in care se intocmesc documentele de sinteza contabila balanta de verificare, bilant, cont de profit si pierdere. Contabilizarea operatiunilor economice din cadrul procesului economic care se desfasoara in cadrul perioadei de gestiune, se foloseste programe soft performante, care permit evidentierea foarte clara a operatiunilor realizate. Organizarea contabilitatii la S.C ALISS COM SRL se face respentandu-se principiile contabile armonizate cu Standardele Internationale de Contabilitate, respectandu-se in acelasi timp legile in vigoare existente in Romania.

Pentru realizarea investitiilor, si desfasurarii in conditii normale a activitatii, sociatatea a contractat doua credite bancare pe termen scurt, la Banca Comerciala Romana, Baia Mare si la Banca comerciala Carpatica Baia Mare, aceeasta din urma fiind transferata Bancii Unicredit Baia Mare, in luna martie 2007, datorita conditiilor mai avantajoase in care aceasta banca ofera credite.

Pentru buna colaborare cu tertii, societatea are deschise conturi bancare, la majoritatea bancilor din Baia Mare, si anume la Raiffisen Bank, Unicredit, Banc Post, Banca Comerciala Romana, Banca Comerciala Carpatica, iar pentru decontarile cu privire la Bugetul Statului, societatea are deschis un cont la Trezoreria Baia Mare

Momentan societatea realizeaza investitii in imobilizari corporale, precum si investitii pentru modernizarea punctului de lucru aflat in localitatea Seini, judetul Satu Mare, si are in plan achizitionarea unui teren, si constructia unui nou sediu care sa cuprinda pe langa magazinul de piese auto si un service auto.

Deoarece piata de autovehicule este intr-o continua dezvoltare, iar cererea de piese de schimb si accesorii este intr-o continua crestere, societatea are ca scop adaptarea ei la standarde europene, in ceea ce priveste calitatea produselor comercializate si a serviciilor oferite.Pentru a raspunde cerintelor de orice natura in ceea ce priveste achizitionarea de piese de autovehicule, societatea a incheiat o serie de contracte cu societati care furnizeaza astfel de bunuri, are in dotare o serie de programe soft, achizitionate direct de la producatorii de autovehicule, progame care permit identificarea corecta a oricarei categorii de piesa. Societatea pune un mare accent pe satisfacerea nevoilor consumatorilor intr-un timp cat mai mic dar nu in detrimentul eficientei. In acest sens societatea foloseste retele moderne de cominicatii pentru comandarea si achizitionarea in timp util a marfii.

Societatea are incheiate o serie de contracte comerciale cu furnizorii specializati in piese auto dintre care cei mai importanti sunt:

 • MeteorAuto Srl
 • Autonet Satu Mare
 • Augsburg International Srl
 • Auto Total Srl
 • Atlas Trade Srl
 • Al Padrino Srl
 • Bardi Auto Srl

Cu acesti furnizori, societatea are incheiate contracte, prin care se specifica conditiile prin care se face livrarea marfii, conditiile in care este acceptata marfa ca retur la furnizor, si nu in ultimul rand modalitatile de plata a obligatiilor catre acestia, societatea beneficind de credite comerciale, termenele de plata a facturilor emise facandu-se la intervale de timp variate, de la 7 zile, pana la 3 luni, in functie de rulajul realizat si plati onorate, si tot in functie de acesti factori sunt stabilite si disconturile de care beneficiaza societatea.

Societatea se adreseaza in primul rind persoanelor fizice dar si celor juridice, printre acestea se numara si:

 • Consiliul Judetean Maramures
 • Hofer Srl
 • Car Tuning Center Srl
 • Primaria Baia Mare
 • Hagero Srl
 • Bangarden Srl
 • Astyf srl
 • Petrule Modern Srl

De asemenea, in relatiile cu clientii fideli, societatea acorda la randul ei disconturi care variaza intre 3% si 10-12%, in functie de valoarea marfii achizitionata de catre client intr-o anumita periaoda.

2 Studiu de caz

In luna august 2008, SC ALISS COM SRL, achizitioneaza de la AUGSBURG INTERNATIONAL SRL, marfa care se receptioneaza pe baza de factura fiscala, cu numarul 9009760, pe baza urmatoarei note contabile:

% = 401"Furnizori " 2 177

371"Maruri" 2 135

4426"TVA deductibil" 4 2

La receptia marfii se calculeaza pretul cu amanuntul a marfii intrate, aplicand cota de adaos comercial practicat la valoarea marfii intrate, si se inregistreaza in contabilitate aceasta valoare.

Calculul adaosului comercial, utilizand o cota a adaosului comercial de 25%

25% X 2 135 = 534 lei

Calculul TVA neexigibil aferent marfii pe stoc

19% X ( 2 135 + 534 ) = 507 lei

Inregistrarea in contabilitate se face pe baza urmatoarei note contabile:

371"Maruri" = % 1 041

378"Diferente de pret la marfuri" 534

4428"TVA neexigibil" 507

In cursul lunii, unitatea vinde marfa clientilor, inregistrarea in contabilitatea unitatii se face pe baza facturii emise, sau a bonului fiscal emis prin casa de marcat, pe baza urmatoarei note contabile:

Inregistrarea avansului incasat de la client, in cazul in care piesa solicitata se aduce in original, de la depozitele producatorilor de autovehicule:

5311"Casa in lei" = 419 "Avansuri clienti"    20 lei

Facturarea marfii vandute

411"Clienti" = % 129

707"Venituri din vanz. marfii" 108

4427"TVA colectata" 21

Incasarea facturii prin caseria unitatii:

419"Avansuri clienti" = 411"Clienti" 20 lei 5311 "Casa in lei" = 411"Clienti" 108 lei

Daca factura se incaseaza prin cont bancar nota contabila are urmatoarea forma:

5121"Conturi curente in lei" = 411"Clienti" 108 lei

419"Avansuri clienti" = 411"Clienti" 20 lei

Descarcarea gestiunii pentru marfa vanduta

% = 371"Marfuri" 129

607"Cheltuieli cu marfa"    86

378"Diferente de pret la marfuri" 22

4428"TVA neexigibil" 21

v     Cota recalculata = (100% x 19%) / (100%+19%) = 15.966%

v     TVA neexigibil = 15,966% x volum vanzare) 129 x 15.966% = 21 lei

v     Adaos comercial aferent vinzarii = K x volum vanzare

v     K = sold378 / sold371= 0.168

v     Adaos comercial aferent vinzarii =0.168 x 129 = 22 lei

Plata furnizorilor de marfuri se face fie prin caseria unitatii, sau prin cont bancar.

Se achita prin cont bancar suma datorata catre AUGSBURG INTERNATIONAL, cu ordin de plata, inregistrarea in contabilitate se face folosind urmatoarea nota contabila, facuta pe

baza extrasului de cont emis de banca.

401"Furnizori" = 5121"Conturi curente in lei" 2 177 lei

Inregistrarea comisionului platit bancii pentru serviciile prestate se inregistreaza astfel:

627"Cheltuieli cu servicii bancare " = 5121"Conturi curente " 6,6 lei

Se cumpara marfa, de la diferiti furnizori in data de 19.08.2008, comform jurnalului de cumparari, in valoare de 6 197 lei

Se receptioneaza marfa:

% = 401"Furnizori " 6 197

371"Marfuri" 5 207

4426"TVA deductibil" 990

Se formeaza pretul cu amanuntul, adaos comercial 30%:

v     Calc adaos comercial aferent marfii intrate: 5 207 x 30% =1 562 lei

v     Calc TVA neexigibil : ( 5 207 +1 562 ) x 19% = 1 286 lei

371"Marfuri" = % 2 848

378 "Diferente de pret la marfuri" 1 562

4428 "TVA neexigibil" 1 286

Unitatea isi achita datoria partial fata de firma L'intessa Promotive Srl, prin caseria unitatii, inregistrarea in contabilitate avind ca document justificativ, chitanta emisa de catre acesta, folosind urmatoarea nota contabila:

401"Furnizori" = 5311"Casa in lei " 290 lei

Firma vinde marfa prin casa de marcat in valoare de 1 710 lei , operatine inregistrata in contabiliate pe baza urmatoarei note contabile:

5311"Casa in lei" = % 1 710

707"Venituri din vanzarea marfurilor" 1 437

4427"TVA deductibila" 273

Sold 378 =( 534 + 1562 - 22 ) = 2 074 lei

Sold 371 = ( 2 135 + 1 041 +5 207 + 2 860 -129 ) =11 114 lei

K = 2 074 / 11 114 = 0.186 lei

0.186 x 1 710 = 318 lei (valoarea adaosului comercial aferent marfii vandute prin casa de marcat)

Descarcarea gestiunii aferente vanzarii pe bon fiscal:

% = 371"Marfuri 1 710

607"Cheltuieli cu marfa" 1 118

378"Diferente de pret la marfuri"    318

4428"TVA neexigibil" 274

Unitatea vinde marfa catre HD ATEL SERVICE in valoare de 570 lei

Vanzarea de marfa:

411"Clienti" = % 570

707"Venituri din vanz. marfii" 479

4427"TVA colectata" 91

Descarcarea de gestiune afrerenta acestei vanzari

Sold 378 =( 534 +1 562- 22 -318 ) = 1 756 lei

Sold 371 = ( 2 135 +1 041 +5 207 +2 859 -129 -1 708 ) =9 405 lei

K = 1 756 / 9 405 = 0.186

0.186 x 570 = 106

Descarcarea de gestiune aferenta acestei vanzari:

% = 371"Marfuri 570

607"Cheltuieli cu marfa" 373

378"Diferente de pret la marfuri" 106

4428"TVA neexigibil" 91

In data de 19.08.2008 unitatea incaseaza prin caseria unitatii de la clienti, conform chitantelor emise, suma totala de 2 101 lei

Nota contabila care evidenteaza aceste opearatiuni este urmatoare:

5311"Casa in lei" = 411"Clienti" 1 930 lei

5311"Casa in lei" = 419 "avansuri clienti" 171 lei

Sold la inceputul zilei : 1 742 lei

Total incasari    : 3 809 lei

Se depun bani in banca,in data de 19.08.2008, reprezentand venituri obtinute din vanzarea marfurilor. Inregistrarea in contabilitate are la baza foaia de varsamamt emisa de catre banca, folosind nota contabila urmatoare:

581"Viramente interne" = 5311"Casa in lei" 2 000 lei

Ulterior se primeste de la banca, extrasul de cont, pe baza caruia se inregistreaza in contabilitate operatiunile pe cont bancar.

5121"Conturi curente in lei" = 581"Viramente interne" 2 000 lei

Unitatea depune suma de 150 lei la banca Raiffesen, operatiunea avand la baza, foaia de varsamant :

581"Viramente interne" = 5311"Casa in lei" 150 lei

5121"Conturi curente in lei" = 581"Viramente interne" 150 lei

Unitatea plateste prin caseria unitatii in data de 19.08.2008 diferiti furnizori, suma totala de 1 417 lei.

401"Furnizori "= 5311"Casa in lei" 1 417 lei

Sold final in caseria unitatii la sfarsitul zilei : 1 984 lei

La sfarsitul lunii, are loc inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, precum si inchiderea conturilor de TVA, utilizandu-se pentru aceasta urmatoarele note contabile.

 • Inchiderea contului de cheltuieli cu marfa, aferente operatiunilor evidentiate

121"Profit si pierdere " = 607"Cheltuieli privind marfurile" 1 203 lei

 • Inchiderea contului de venituri din vanzarea marfurilor evidentiate

707"Venituri din vanzarea marfurilor " = 121"Profit si pierdere " 2 016 lei

profit realizat brut = 2 016 - 1 203 = 813 lei

calculul impozitului pe profit = 25% x 813 = 203 lei

 • Inregistrarea obligatiei de plata a impozitului pe profit:

691"Cheltuieli cu impozitul pe profit" = 441"Impozit pe profit" 203 lei

 • Achitarea obligatiei fata de bugetul statului:

441"Impozit pe profit" = 5121"Conturi curente la banci" 203 lei

 • Inchiderea conturilor de TVA aferente operatinilor evidentiate in jurnalele de cumparari si vanzari

v     Cumparari totale: 5 227 lei

v     5 227 lei x 19% = 993 lei

v     Vanzari totale: 4024 + 1 437 = 5 461 lei 5 461 x 19% = 1 038 lei

Sold 4426"TVA deductibila" = 993 lei

Sold 4427"TVA colectata" = 1 038 lei

La momentul inchiderii conturilor de TVA sold4423 =1 213 lei.

4427"TVA colectata" = % 1 038

4426"TVAdeductibila" 993

4423"TVA de plata 45

TVA de plata la sfarsitul perioadei = 1 213 + 44 = 1 257 lei

Achitarea partiala a obligatiei catre Trezoreria Baia Mare se face in perioada urmatoare, prin cont bancar, pe baza unui ordin de plata, acesta se inregistreaza in contabilitate pe baza urmatoarei note contabile:

4423"TVA de plata = 5121"Conturi curente in lei" = 730 lei

CONCLUZII SI PROPUNERI

Analizand activitatea economica pe care o desfasoara societatea SC ALISS COM SRL, parerea mea este, ca aceasta unitate economica este o unitate puternica pe piata baimarena, cu potential mare de dezvoltare, o unitate care este capabila sa faca fata schimbarilor care au loc pe piata autoturismelor si autovehiculelor din Romania.

Cifra de afaceri poate fi marita printr-o mai mare desfacere de produse, in acest sens sunt de parere ca unitatea ar trebuii sa investeasca mai mult in largirea sectorului de piata caruia se adreseaza. De asemenea achizitionarea unui imobil cu o suprafata mai mare in care sa se desfasoare atat activitatea de comert cat si deschiderea unui service auto intr-o zona mai accesibila, ar constitui un atu care ar duce la o crestere substantiala a cifrei de afaceri si automat la cresterea profitului.

De remarcat este faptul ca societatea pune un mare accent pe personal calificat, calificarea realizandu-se in mare parte la locul de munca, unde persoanlul este incurajat sa vina cu noi idei in ceea ce priveste activitatea desfasurata ,sa isi asume responsabilitati si sa vina cu solutii pentru rezolvarea diferitelor probleme aparute pe parcurs.

De asemenea de remarcat este faptul ca societatea pune un mare accent pe calitatea produselor oferite, pe tehnologia si tehnica utilizata in cadrul activitatii desfasurata, ceea ce prezinta un avantaj remarcabil in relatiile cu tertii.

Bibliografie

 • Dutescu Adriana - "Ghid parctic de intelegere a Standardelor Internationale de contabilitate" Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati, Bucuresti 2001
 • Mates Dorel - "Normalizarea contablitatii si fiscalitatea intreprinderii " - Editura Mirton Timisoara 2003;
 • Mates Dorel si altii- "Contabilitatea agentilor economici" - aplicatii practice Editura Ioan Krasko 2002;
 • Matis Dumitru - Bazele contabilitatii, Editura Alma-Mater 2005
 • Matis Dumitru - Contabilitate Financiara, Editura Alma-Mater 2007
 • Matis D., Tiron T. A., Mutiu A. - Elemente de contabilitate, Editura Accent 2004
 • Moraru Gheoghe P. - "Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor,editia a-II-a, armonizata cu Directivele U.E si Standardele Internationale de Contabilitate Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
 • Munteanu V., - Teoria si bazele contabilitatii, Editura Lumina Lex 2000
 • Iacob Petru Pantea - "Contabilitatea patrimoniului agentilor economici" - Editura Intercredo S.A. Deva 1999;
 • Tiron T. A. - Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii, Editura Accent 2004
 • Ministerul Finantelor Publice - "Reglementari contabile pentru agentii economici" Editura Economica,2002
 • Legea Contabilitatii nr. 82/1991
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 94/2001
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 306/2002


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1419
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved