Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Reglementari ce privesc operatiunile la nivelul fluxurilor de trezorerie

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micReglementari ce privesc operatiunile la nivelul fluxurilor de trezorerieI.1. Aspecte generale

In prezent contabilitatea practicata in societatile comerciale din tara noastra este in plin proces de armonizare cu Directivele Contabile Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate in scopul de a raspunde cerintelor de analiza financiara necesara pregatirii deciziilor economice, a asigurarii comparabilitatii tratamentului contabil al afacerilor derulate.

In tratarea stadiului armonizarii inca de la inceput trebuie precizata particularitatea sistemului de contabilitate din Romania, comparativ cu cel din UE, si anume faptul ca politica fiscala este inclusa in sistemul legislativ national, si deci are un caracter obligatoriu, in timp ce in statele membre ale UE in cazul marilor corporatii acestea au adoptat Standardele Internationale in afara propriului lor sistem legislativ, specific, iar sistemul contabil practicat in intreprinderile mici si mijlocii respecta reglementarile din directivele europene (care de cele mai multe ori sunt benevole, dat fiind faptul ca acestea au o actiune mai generala si uneori chiar mai limitata decat reglementarile Comisiei Europene).

Intreaga activitate legislativa a Ministerului Finantelor Publice privind perfectionarea sistemului de contabilitate are ca obiectiv de baza (i) armonizarea legislatiei cu reglementarile europene in domeniu, in vederea indeplinirii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana, paralel cu (ii) alinierea sistemului la

Standardele Internationale de Contabilitate, situatie de altfel impusa de extinderea procesului de globalizare economica si de dezvoltare a pietelor de capital internationale.

Prevederile din Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate, stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale. Aria de aplicabilitate a acestui act normativ se refera la urmatoarele aspecte :

a) modul de intocmire a situatiilor financiare incepand din anul 2001 pana in 2005, care se face pe categorii de unitati, diferentiate in functie de cifra de afaceri, valoarea activelor si numarul de salariati ;

b) redefinirea actorilor/agentilor economici, care incepand cu exercitiul financiar al anului 2006 vor ramane in afara prevederilor Directivei a IV-a a CEE si pentru care, la acea data, se vor aplica prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, impreuna cu reglementarile de aplicare a acesteia.

In strategia de politica fiscala a Ministerului Finantelor Publice se prevede ca incepand cu anul 2006 sistemul de contabilitate al societatilor comerciale din Romania va fi armonizat cu cel din Uniunea Europeana, fapt ce va permite analize financiar-contabile comparabile cu cele ale partenerilor europeni. Analize recente ale studiului implementarii politicii fiscale a Ministerul Finantelor Publice releva o oarecare ramanere in urma in ceea ce priveste implementarea Ordinului nr.94/2001.

I.2. Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare ale intreprinderilor[2]

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditori financiari si comerciali, clienti, institutiile publice si alti utilizatori.

Operatiunile economico-financiare supuse inregistrarii in sistemul de contabilitate a intreprinderilor din Romania se efectueaza in concordanta cu prevederile din Legea Contabilitatii nr.82/1991 (republicata); principalele sale prevederi se refera la:

regimul juridic al documentelor contabile ;aspecte organizatorice ;

principalele registre folosite in contabilitate ;

operatiunile economico-financiare curente supuse inregistrarii contabile;

operatiunile de inventariere si reevaluare a activelor intreprinderilor;

operatiunile cu actiuni emise de societatile comerciale sau cu alte titluri de valoare.

I.3. Reglementari referitoare la fluxurile de trezorerie

Cunoasterea fluxului de numerar asigura decidentilor informatii referitoare la urmatoarele aspecte : structura financiara a intreprinderii ; solvabilitatea si lichiditatea intreprinderii ; capacitatea intreprinderii de a genera numerar si echivalente ale acestuia ; actualizari ale situatiei financiare, etc.

Situatia fluxurilor de trezorerie este reglementata prin Ordinul nr.94/2001 si Ordinul nr.306/2002 si este armonizata cu IAS 7. Aceasta se refera la inregistrarea surselor intrarilor de numerar incasate de o intreprindere in cursul unei perioade de gestiune, precum si la utilizarile acestuia.

Fluxurile de numerar se inregistreaza separat pentru activitati de exploatare, investitii si finantare. Acestea se inregistreaza fie prin metoda directa (sunt inregistrate principalele incasari/plati in numerar) fie prin metoda indirecta (profitul/pierderea perioadei de referinta/gestiune este ajustata cu efectele tranzactiilor nemonetare, amanari, angajamente, precum si cu fluxurile de numerar din activitatile de investitii sau finantare).

a) Fluxurile de numerar pentru activitati de exploatare inregistrate prin metoda directa se refera la incasarile din vanzarea de bunuri si servicii, incasari din redevente, onorarii, comisioane etc. De asemenea acestea se refera si la platile in numerar catre terti, angajati, precum si la unele restituiri de impozit pe profit[4]. Fluxurile de numerar pentru activitati de exploatare inregistrate prin metoda indirecta inregistreaza rezultatul net, modificarile capitalului circulant, etc.

b) Fluxurile de numerar pentru activitati de investitii inregistrate in contabilitate se refera la : platile pentru achizitionarea/vanzarea de terenuri, active necorporale ; achizitia de creante ale altor intreprinderi ; avansuri in numerar si imprumuturi catre terti etc.

c) Fluxurile de numerar pentru activitati de finantare includ : venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu ; platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile inreprinderii ; rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate ; platile in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor legate de o tranzactie de leasing financiar etc.

I.4. Reglementari referitoare la incasarile si platile in numerar, in contabilitatea romaneasca[5]Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile si completarile ulterioare :

Art. 5. - Pentru intarirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale, operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plata fara numerar.

Persoanele juridice pot efectua plati in numerar in urmatoarele cazuri:

a) plata salariilor si a altor drepturi de personal;

b) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice;

c) plati catre persoane juridice in limita unui plafon maxim de 10.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon in suma de 5.000 lei. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestari de servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei. Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita unui plafon in numerar in suma de 10.000 lei in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre astfel de magazine, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 10.000 lei.Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar.

Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfarsitul fiecarei zile plafonul de 5.000 lei. Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe baza de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplica unitatilor bancare, ale Trezoreriei Statului, de asigurari si financiare.

Sumele in numerar care depasesc nivelul stabilit conform alin. 4 vor fi depuse in conturile bancare ale persoanelor juridice respective, in urmatoarele termene:

v     in urmatoarea zi lucratoare, daca sediul persoanei juridice se afla in aceeasi localitate cu cel al unitatii societatii bancare la care are deschis contul;

v     in maximum doua zile lucratoare, daca sediul persoanei juridice se afla in alta localitate decat cel al unitatii societatii bancare la care isi are deschis contul.Pantea Iacob Petru, Contabilitatea Romaneasca armonizata cu Directivele Contabile Europene, Editura Intelcredo, 2003

Pantea Iacob Petru, Contabilitatea Romaneasca armonizata cu Directivele Contabile Europene, Editura Intelcredo, 2003

Numerarul intreprinderii cuprinde: disponibilitati banesti; depozite la vedere (inclusiv descoperirile de

cont rambursabile la vedere).

Numai in cazul in care aceste plati nu pot fi identificate cu activitati de investitii si financiare.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 780
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved