Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


SISTEM INFORMATIONAL DE CONTABILITATE FINANCIARA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micSISTEM INFORMATIONAL DE CONTABILITATE FINANCIARACAP 1: PREZENTAREA SOCIETATII SI CADRUL JURIDIC

Denumirea societatii este "MET - CONFEX" S.R.L., constituita de asociatul unic Severin Gheorghe.

Societatea este persoana juridica romana, cu autonomie deplina, avand forma de societate cu raspundere limitata. Durata de functionare este nelimitata, incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului.

Unitatea are sediul in Focsani, str. Poienitei nr. 10. Obiectul principal de activitate al societatii este fabricarea de produse din lemn (mobile, tamplarie), precum si comercializarea acestora, atat sub foma de produse finite, prin vanzare directa catre clienti, cat si sub forma de marfuri, prin magazinul propriu de desfacere. Ca obiect secundar, unitatea desfasoara activitate de comert cu amanuntul al marfurilor alimentare.

Capitalul social este de 432960000 lei, divizat in 20 parti sociale, avand o valoare nominala de 21648000 lei fiecare.

Din beneficii se prevaleaza in fiecare an un procent de minimum 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana cand acesta ajunge la nivelul de 1/5 din capitalul social, respectiv 86592000lei.Avand in vedere ca aceasta a ajuns la limita maxima, in exercitiul analizat nu se vor mai face repartizari de profitul brut.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capitalul social al societatii, iar asociatul unic raspunde nelimitat pentru pagubele aduse societatii.

Societatea este condusa si administrata de asociatul unic, care are dreptul de a decide asupra activitatii intreprinderii.

Unitatea s-a infiintat in baza Statutului de Societate si in baza unei Hotarari Judecatoresti, avand codul de inregistrare din Registrul Comertului J39/1875/1993 si a functionat in anul 2002 in baza Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si in baza HG 704/1991.

CAP 2: CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILIOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.Indicatorul lichiditatii curente se calculeaza dupa formula:

ACTIVE CURENTE

----- ----- ----- ----- ------

DATORII CURENTE

Valoarea sa este recomandat a se situa un jurul valorii de 2, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2.Indicatorul lichiditatii imediate se calculeaza dupa formula:

ACTIVE CURENTE - STOCURI

-------- ----- ------ ----------

DATORII CURENTE

3. Indicatorul de risc sau al gradului de indatorare se calculeaza dupa formula:

CAPITAL IMPRUMUTAT

-------- ----- ------ --- * 100

CAPITAL ANGAJAT

Capitalul imprumutat se refera la creditele de peste 1 an, iar capitalul angajat cuprinde capitalul imprumutat si capitalul propriu.

4.Indicatorul de activitate sau viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de aceste active. Formula de calcul este:

CIFRA DE AFACERI

ACTIVE IMOBILIZATE

5.Indicele de profitabilitate sau marja bruta din vanzari se calculeaza astfel:

PROFIT BRUT DIN VANZARI

CIFRA DE AFACERI

O scadere a procentului poate indica faptul ca intreprinderea nu reuseste sa-si conroleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

RATELE DE STRUCTURA A ACTIVULUI

Rata activelor imobilizate = Active imobilizate / Active totale *100

Valoarea sa este 5.98%, si reprezinta ponderea elementelor patrimoniale ce se afla la dispozitia entitatii. Masoara gradul de investire a capitalului din firma.

1.1Rata imobilizarilor corporale = Imobilizari Corporale / Active totale *100

Valoarea sa pentru 2002 este 1.14%, indicand capacitatea de a rezista unei situatii de criza, de a se adapta la schimbarea brusca a tehnicii sau a pietei. Conversia activelor in disponibilitati este mai greu de realizat la aceasta firma.

1.2Rata imobilizarilor financiare = Imobilizari Finaciare / Active Totale*100

Valoare pentru 2002, 4.57%, exprima intensitatea legaturilor stabilita cu alte intreprinderi cu ocazia operatiilior de crestere externa. Politica de investitii este legata de dimensiunile firmei, ceea ce explica valorile sala mici.

2.Rata acticelor circulante = Active Circulante / Active Totale *100

Valoarea sa este 94.19%, valoarea sa impreuna cu a ratei activelor imobilizate fiind intotdeauna 100%

2.1 Rata Stocurilor = Stocuri / Active Totale *100%

Valorea sa este 33.47% si depinde de natura activitatii, fiind, de regula mai mare la firmele de productie si comert. De asemenea, cu cat ciclul de exploatare este mai lung, cu atat ea este mai mare. Evolutia dinamicii stocurilor este corect analizate prin raportare indicelui sifrei de afacere la indicele de crestere a stocurilor.

2.2 Rata creantelor comerciale =    Creante comerciale / Activ total*100

Are valoarea de 55.83% pentru 2002, depinzand de relatia firmei cu clientii sai. Deoareca firma activeaza in sfera comertului si productiei, nivelul ratei este mai mare.

2.3 Rata diaponibilitatilor si investitiilor financiare pe termen scurt = Disponibilitati si investitii financiare pe termen scurt / Activ total *100

Ponderea valorilor disponibile in active este de 4.91% deoarece firma activeaza in sectorul productive si al comertului cu ridicata, deci ii este necesara o dotare tehni8ca semnificativa.

3.Fondul de rulment = Capital permanent - Active Imobilizate = 60438.29mii lei

Se constata ce activele imobilizate sunt in totalitate acoperite de capitalul propriu, situatia fiind una favorabila.

4. Nevoia de fond de rulment = Active circulane - Disponibiliati - Datorii curente . Valoare de -1337340.075 mii lei arata ca obligatiile curente al firmei sunt acoperite din creantele curente.

5. Trezoreria neta = .Fondul de rulment - Nevoia de fond de rulment

Se inregistreaza pe 2002 un surplus de 1397778.96 mii lei, acoperind in totalitate nevoia de fond de rulment

RATELE DE STRUCTURA A PASIVULUI

1.Rata stabilitatii financiare = Capital permanent / Pasiv total *100

Ponderea resurselor de care dispune firma in mod stabil in totalul patrimoniului este 5.98a5 pentru 2002.

Rata autonomiei financiare globale = Capital propriu / Pasiv Total *100

Deoarece politica firmei nu a fost de e angaja impriuuturi, valoarea sa este egala cu cea a ratei stabilitatii financiare.

Rata de indatorare globala = Datorii totale / Pasiv total *100

Se situeaza sub nivelul maxim acceptat de 100%, respective 93.07%, deci situatia este una favorabila.

CAP.3:ORGANIZAREA ACTIVITATII CONTABILE IN INTREPRINDERE - CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Asa cum s-a prezentat in primul capitol, activitatea societatii consta in fabricarea si vanzarea produselor din lemn de tip mobilier. In acest scop, unitatea se aprovizioneaza de la furnizori cu materiile prime si materialele necesare realizarii obiectului activitatii sale. Unitatea are in subordine un numar de patru salariati. Productia realizata este vanduta clientilor personae fizice sau juridice.

In baza Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, unitatea este obligata sa intocmeasca urmatoarele registre contabile:

Registrul-Jurnal

Acesta serveste ca document de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii patrimoniului unitatii si ca proba in litigii. El se intocmeste intr-un singur exemplar, forma de inregistrare contabila fiind "maestru-sah"; de asemenea, serveste la intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice.

Registrul-Inventar

Acesta se completeaza intr-un singur exemplar, dupa ce a fost inregistrat la organul financiar teritorial. Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea cronologica a documentelor care reflecta miscarea patrimoniului.

Registrul Cartea-Mare

Acesta serveste la tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor in unitatile economice; se utilizeaza periodic, o data cu fiecare operatie de inventariere a patrimoniului.

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

In activitatea de aprovizionare se folosesc urmatoarele documente: factura fiscala, nota de receptie si constatare de diferente, fisa de magazie.

In activitatea de achitare a datoriilor catre furnizori si alti terti se utilizeaza: ordinul de plata, cecul, chitanta fiscala.

Documentele necesare consumului si miscarii materialelor sunt: bonul de consum.

In cadrul contabilitatii mijloacelor fixe se utilizeaza: factura, procesul verbal de punere in functiune.

Documentele necesare operatiilor prin casierie: Registrul de casa, dispozitia de incasari/plati, foaia de varsamant, statul de salarii, chitanta fiscala.

Registrul de casa

Acesta serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii, pe baza actelor justificative si ca document de stabilire, la finele zilei, a soldului de casa. Completarea sa se face in ordinea in care se efectueaza operatiile.

Dispozitia de incasare/plata

Se utilizeaza in vederea achitarii in numerar a unor sume potrivit dispozitiilor legale, sau a incasarii unor astfel de sume. Se intocmeste intr-un singur exemplar si circula la persoanele autorizate.

Foaia de varsamant

Serveste pentru depunere de numerar in banca.

Statul de salarii

Serveste ca baza da efectuare a platilor catre personalul unitatii.

Chitanta fiscala

Este un document justificativ de inregistrare in contabilitate, atunci cand este insotita de bonul eliberat de casa de marcat. Este un document cu regim special de circulare.

Factura fiscala

Facturile primite de la furnizori sunt inregistrate pe baza NRCD, sunt consemnate in Jurnalul de Cumparari al unitatii, in Registrul Jurnal si    in Registrul Cartea Mare. Facturile emise sunt inregistrate in Jurnalul de Vanzari, in Registrul Jurnal si in Registrul Cartea Mare.

Fisa Mijlocului Fix

Este intocmita intr-un singur exemplar si serveste la tinerea evidentei activelor fixe ale unitatii.

Aplicatie informatica privind Contabilitatea Financiara si Analiza Economica

Aplicatia informatica consta in realizarea situatiilor financiare si a unor indicatori de analiza financiara, pe baza balantei de verificare realizate prin intermediul programului Access. Aplicatia consta in preluarea soldurilor initiale ale lunii decembrie 2002, inregistrarea operatiilor ce au loc intr-o perioada si generarea balantei de verificare cu 4 egalitati. Pe baza acestei balante se vor intocmi situatiile financiare constand in bilant, cont de profit si pierdere si note explicative, prin intermediul programului Microsoft Excel.

Continutul aplicatiei il reprezinta preluarea soldurilor initiale prin intermediul formularului pentru conturi, respectiv planul de conturi, si reunirea acestora cu rulajele lunii decembrie 2002, care sunt preluate pe baza formularului de note contabile. Balanta la data de 31 decembrie 2002 este obtinuta in urma interogarilor concepute special in acest sens si se regasaste sub forma unui raport in anexel acestui proiect.

Indicatorii obtinuti pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere sunt urmatorii: de lichiditate, de risc, de activitate (de gestiune) si de profitabilitate, acestia fiind indicatorii solicitati de cadrul normativ caruia i se supune intreprinderea, respectiv si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata OMFP nr. 306 (incepand cu acest an fiscal).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 937
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved