Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


VENITURI GENERATE DE ACTIVITATE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micVENITURI GENERATE DE ACTIVITATE

Definirea notiunii de venituri

Veniturile ca si cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului activitatii economico-financiare (profitului/pierderii) a intreprinderii. Aceste notiuni sunt caracteristice economiei de piata si au inceput sa fie aplicate in teoria si practica contabila autohtona o data cu implementarea actualului sistem contabil.

In cadrul sistemului contabil precedent, care a functionat in conditiile economiei administrativ-planificate, notiunile de venituri si cheltuieli aveau alte sensuri si nu influentau in mod direct rezultatul activitatii intreprinderii.

Astfel, in actele normative si in literatura de specialitate din fosta URSS, veniturile erau caracterizate ca o parte a venitului societatii, acumulata de catre intreprindere si utilizata, in mare masura, pentru necesitatile acesteia.

Totodata, in teoria si practica contabila internationala, notiunile de venituri si cheltuieli au capatat o raspindire larga inca la inceputul secolului XX, concomitent cu aparitia conceptiei dinamice, conform careia rezultatul financiar se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile intreprinderii.

Contabilitatea sintetica si analitica a veniturilor este organizata, ca si cea a cheltuielilor, in spiritul respectarii principiilor contabile general acceptate, cu incidenta directa asupra elementelor de venituri si implicit asupra cheltuielilor si rezultatelor.

Aceste principii sunt: principiul independentei, principul necompensarii si principiul prudentei, principiul recunoasterii veniturilor, principiul conectarii cheltuielilor la venituri si principiul recunoasterii rezultatului.

In conformitate cu principiul exercitiilor, toate operatiile generatoare de venituri sunt contabilizate in momentul angajarii acestora, ceea ce da nastere unei contabilitati de angajamente sau "accrual accounting", in care veniturile sunt evidentiate si contabilizate pe masura generarii sau ocazionarii si nu in fata incasarii lor. Ca o consecinta a acestui principiu, veniturile sunt inregistrate in momentul vanzarii marfurilor si produselor, sau prestarii serviciilor si nu in momentul incasarii.

Principiul necompensarii prevede interdictia efectuarii de compensari intre cheltuielile si veniturile inregistrate in contul de profit si pierdere.

Principiul prudentei stipuleaza aprecierea justa a faptelor pentru a preveni riscul de transfer in viitor a incertitudinilor susceptibile de a greva rezultatele, a caror cauza se afla in exercitiul curent si cele anterioare.

Principiul recunoasterii sau constatarii veniturilor, creat pentru sustinerea principiului independentei exercitiilor, prevede ca veniturile sa fie constatate in momentul vanzarii. Acest moment este ales si in concordanta cu principiul prudentei, pentru a asigura o protectie impotriva riscurilor si incertitudinii.

Recunoasterea veniturilor in contul de profit si pierdere are loc cand s-a produs o crestere de active sau o diminuare de datorii, si atunci cand cresterea de avantaje economice viitoare poate fi masurata in mod realist. Principiul recunoasterii rezultatului prevede delimitarea momentului constatarii veniturilor si a momentului in care cheltuielile sunt consumate, iar pe aceasta baza se face impunerea costului in vederea determinarii rezultatului net.

Principiul individualizarii rezultatului, se afla in legatura cu principiul conectarii cheltuielilor la venituri. Cheltuielile se afla in legatura cu veniturile pe care le determina, fapt bine precizat in contabilitatea anglo-saxona. Principiul conectarii cheltuielilor la veniturile realizate apare si ca o consecinta a principiului recunoasterii veniturilor si prevede ca momentul contabilizarii veniturilor din constructie sa fie specificat inaintea celui al constatarii cheltuielilor din constructie.

In contabilitatea financiara a veniturilor se evalueaza si inregistreaza in cadrul conturilor prin corespondenta cu cresterile de activ si micsorarile de pasiv, realizarea si constatarea unui venit producand o crestere a situatiei nete.

Din aceasta constatare putem concluziona ca toate conturile de venituri, prin functia lor contabila, pot fi asimilate conturilor de pasiv si cuprind veniturile perioadei curente.

Conturile de venituri evidentiaza cresterile de avantaje economice rezultate din activitatile de constructie, financiare si exceptionale, sub forma de cresteri de active sau diminuari de pasive. Prin componenta lor, conturile corespund celor trei genuri de activitati, iar in cadrul acestora, corespund elementelor primare de venituri.

Probleme aferente recunoasterii veniturilor intreprinderii

Recunoasterea reprezinta o problema fundamentala a contabilitatii veniturilor oricarei intreprinderi, indiferent de particularitatile ramurale, tipul de proprietate si forma de organizare juridica a acesteia. In Dictionarul explicativ al limbii romane, termenul "recunoastere' este definit ca "actiunea si rezultatul ei de a deosebi ceva dupa anumite semne caracteristice'.

Recunoasterea oricarui element contabil, inclusiv a veniturilor, trebuie sa asigure respectarea anumitor criterii si sa se bazeze pe conceptele si principiile contabile fundamentale.

Este de remarcat ca in reglementarile contabile internationale, precum si in literatura de specialitate straina sunt evidentiate diverse criterii de recunoastere a elementelor contabile.

Astfel, conform Cadrului general al IASB, orice element contabil care corespunde definitiei unei structuri a rapoartelor financiare trebuie recunoscut daca acesta respecta urmatoarele criterii:

este probabil ca orice avantaj economic viitor prevazut sa intre sau sa iasa in/din intreprindere; si

elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat (a) in mod credibil.

Primul criteriu de recunoastere este impus de incertitudinea, ce caracterizeaza mediul in care isi desfasoara activitatea orice intreprindere. La evaluarea gradului de incertitudine legat de avantajele economice viitoare se ia in calcul informatia disponibila in momentul intocmirii rapoartelor financiare. De exemplu, daca incasarea unei creante a intreprinderii este probabila, in absenta oricarei probe care sa demonstreze contrariul, recunoasterea venitului este justificata, in cazul unei diversitati mari a creantelor, totusi, va fi considerata normala probabilitatea aparitiei unor creante compromise; prin urmare, reducerea preconizata a avantajului economic va fi inregistrata drept cheltuiala prin constituirea de provizioane sau intr-un alt mod stabilit de catre intreprindere.

Al doilea criteriu pe care un element trebuie sa-1 respecte pentru a fi recunoscut consta in faptul ca acesta sa aiba un cost sau o valoare ce poate fi determinat(a) in mod credibil, in multe cazuri, costul sau valoarea trebuie estimat (a); folosirea unor estimari rezonabile constituie o parte esentiala in pregatirea rapoartelor financiare si nu influenteaza credibilitatea lor. In cazul in care totusi nu poate fi realizata o estimare rezonabila, elementul nu va fi recunoscut in contabilitate. De exemplu, incasarile preconizate in urma unui proces in instanta judecatoreasca pot corespunde definitiei activelor si veniturilor, precum si criteriului de recunoastere a probabilitatii, insa nu se recunosc ca venituri pina la luarea deciziei de catre instanta nominalizata, deoarece suma incasarilor nu poate fi determinata cu exactitate.

Criteriile generale de recunoastere contabila a veniturilor intreprinderilor autohtone sunt stabilite in Bazele conceptuale ale pregatirii si prezentarii rapoartelor financiare, cit si in SNC 18, iar criteriile specifice - in actele legislative si normative.

Astfel, conform prevederilor Bazelor conceptuale, veniturile pot fi recunoscute atunci cind a avut loc o crestere a avantajelor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, iar acestea pot fi evaluate credibil. Aceasta inseamna, de fapt, ca recunoasterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii activelor sau diminuarii datoriilor (de exemplu, incasarea mijloacelor banesti sau reflectarea creantelor rezultate din vanzarea bunurilor sau prestarea serviciilor, decontarea datoriilor in legatura cu expirarea termenului lor de prescriptie etc.).

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor trebuie sa se bazeze pe anumite concepte si principii contabile fundamentale.

Pentru intelegerea esentei conceptelor si principiilor contabile, vom examina sub aspect general notiunile acestora. Conform Dictionarului explicativ al limbii romane, conceptul este o "idee generala care reflecta just realitatea; notiune', iar principiul - un "element fundamental, idee, lege de baza pe care se intemeiaza o teorie stiintifica, un sistem politic, juridic, o norma de conduita'.

Spre deosebire de legile imuabile ale naturii din fizica sau chimie, conceptele si principiile contabile sunt elaborate de catre anumite organisme nationale si internationale si se modifica o data cu dezvoltarea teoriei si practicii contabile. Unele principii noi se creeaza, altele se invechesc si devin contradictorii. O asemenea dinamica reflecta faptul ca realitatea economica are multiple aspecte si ca principiile trebuie utilizate in raport cu obiectivele si domeniul de aplicare a contabilitatii.

Astfel, conceptul contabil inseamna presupunere (ipoteza), conditie de la care intreprinderea trebuie sa porneasca la organizarea contabilitatii si intocmirea rapoartelor financiare, iar principiul - norma (regula) care trebuie sa fie respectata la tinerea contabilitatii si intocmirea rapoartelor financiare.

Veniturile si cheltuielile trebuie sa fie contabilizate separat, prin aplicarea unor conturi distincte, ceea ce asigura acumularea informatiilor necesare pentru intocmirea rapoartelor financiare. In acest fel, se exclude compensarea reciproca a elementelor de venituri si cheltuieli si se asigura transparenta informatiei aferente elementelor nominalizate. In cazul comiterii erorilor, are loc corectarea (ajustarea) sumelor inregistrate anterior eronat ca venituri si cheltuieli, aceasta se efctueaza prin:

daca eroarea sau alt eveniment a fost depistata in perioada in care veniturile si cheltuielile au fost recunoscute, ajustarea se efectueaza prin stornarea (diminuarea) sumelor veniturilor si cheltuielilor;

daca eroarea sau alt eveniment a fost depistata in perioadele ulterioare, ajustarea se efectueaza prin conturile rezultatelor financiare ale anilor precedenti sau prin decontarea rezultatului tranzactiei la veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune curente.

Principiul autonomiei intreprinderii se contine in SNC 5 sub denumirea "separarea patrimoniului si datoriilor' si este obligatoriu pentru toate intreprinderile. Acesta consta in delimitarea veniturilor si cheltuielilor intreprinderii de veniturile si cheltuielile proprietarilor, precum si ale creditorilor si clientilor.

Principiul periodicitatii consta in delimitarea activitatii intreprinderii pe perioade de gestiune (luna, trimestru, an). La aplicarea acestui principiu rezultatul financiar se calculeaza la finele perioadei ca diferenta dintre venituri si cheltuieli. Importanta acestui principiu a fost mentionata inca de cunoscutul savant italian Luca Paciolo, autorul primei lucrari de contabilitate, editata in anul 1494, in care se subliniaza ca "registrele contabile trebuie inchise in fiecare an si, in special, in societatile comerciale, deoarece contabilitatea periodica conditioneaza relatii prietenesti'.

La aplicarea principiului periodicitatii, trebuie luat in considerare faptul ca nu toate veniturile se refera la perioada de gestiune curenta, adica pot aparea venituri anticipate.

Veniturile anticipate reprezinta sumele primite (calculate) in perioada de gestiune curenta, dar atribuite perioadelor viitoare. In perioada de gestiune curenta, veniturile anticipate trebuie inregistrate, respectiv, ca datorii ale intreprinderii si raportate la veniturile curente in decursul mai multor perioade de gestiune.

In Componenta veniturilor anticipate distingem :

Valoarea de rascumparare neachitata a bunurilor transmise in leasing financiar (arenda finantata)

Sumele prejudiciului material calculat care urmeaza a fi primite de la persoanele vinovate (in cazul in care termenele de recuperare sunt indicate in decizia instantei de judecata sau in angajamentul de plata)

Dobinda de leasing financiar (arenda finantata) calculata pentru tot termenul prevazut in contractul corespunzator

Incasarile cu caracter nerambursabil din vanzarea abonamentelor, achitarea taxelor de instruire si alte tranzactii similare.

Metoda de decontare a veniturilor si cheltuielilor anticipate trebuie sa corespunda cu schema de obtinere a avantajelor economice viitoare, adica sa asigure respectarea principiului concordantei veniturilor si cheltuielilor pe perioade de gestiune.

Principiul concordantei prevede reflectarea simultana in contabilitate si in rapoartele financiare a veniturilor si cheltuielilor ocazionate de unele si aceleasi tranzactii economice. De exemplu, veniturile din vanzari trebuie recunoscute, contabilizate si reflectate in rapoartele financiare concomitent cu costul vanzarilor (valoarea de bilant a bunurilor vandute, costul serviciilor prestate), adica in una si aceeasi perioada de gestiune. SNC 18 prevede ca "veniturile si cheltuielile ce fac obiectul uneia si aceleiasi tranzactii sau operatiuni economice sunt constatate in aceeasi perioada de gestiune'. Totodata, trebuie luat in considerare faptul ca principiul concordantei nu este aplicabil tuturor elementelor de venituri si cheltuieli. Astfel, unele elemente de venituri, cum ar fi cele rezultate din activele primite cu titlu gratuit, amenzi, despagubiri, penalitati, plusuri de inventar nu pot fi corelate in mod direct cu cheltuielile.

Principiul prioritatii continutului asupra formei este expus in SNC 1. Conform acestui principiu, metodele de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor trebuie orientate spre reflectarea faptelor economice in contabilitate, pornind nu numai de la forma juridica a acestora, dar si de la continutul economic si situatia concreta in care acestea au fost efectuate. De exemplu, valoarea de rascumparare si cea de bilant a bunurilor transmise in leasing financiar (arenda finantata) se inregistreaza treptat ca venituri si cheltuieli ale perioadei de gestiune curente, cu toate ca dreptul de proprietate asupra acestor bunuri apartine locatarului (arendatorului) pina la expirarea termenului contractului de leasing (arenda).

Conceptele si principiile de recunoastere contabila a veniturilor urmeaza a fi aplicate nu izolat unul fata de altul, dar intr-un mod complex. Nerespectarea acestora denatureaza informatia privind situatia patrimoniala si financiara a intreprinderii si se considera o incalcare a regulilor de tinere a contabilitatii si de intocmire a rapoartelor financiare.

Consideratii privind evaluarea veniturilor

Recunoasterea veniturilor este corelata nemijlocit cu evaluarea acestora care reprezinta, probabil, cel mai controversat subiect din contabilitate, in sens general, evaluarea este definita in Dictionarul explicativ al limbii romane ca "actiune de a evalua si rezultatul ei; socoteala, calcul; apreciere, pretuire'.

In reglementarile contabile internationale si nationale, precum si in literatura de specialitate, notiunea de evaluare este tratata in mod diferit.

In sens general, evaluarea este procesul de determinare a sumelor veniturilor perioadei de gestiune curente conform anumitor baze, concepte si principii contabile, care urmeaza a fi reflectate in contabilitate si in rapoartele financiare.

In conformitate cu cerintele S.N.C., venitul se determina la valoarea venala, care reprezinta suma cu care activul poate fi schimbat in procesul operatiei comerciale intre partile independente, informate si interesate, care au consimtit tranzactia. Valoarea venala care rezulta din tranzactii este negociata de vanzator si cumparator sau beneficiarul activului si cuprinde suma mijloacelor banesti primite sau de primit, sau sub alta forma de compensare. Venitul se evalueaza la valoarea venala (justa) primita sau care urmeaza a fi primita cu minusul rabaturilor si reducerilor comerciale admise de intreprindere (paragraful 8 din S.N.C. 18).

In cazuri distincte, suma venitului poate fi mai mica sau mai mare decat valoarea venala a produselor, marfurilor si serviciilor vandute. Astfel, in cazul cand marfurile se vand la preturi reduse, adica cu o suma mai mica decat pretul obisnuit de vanzare, venitul se constata la o suma mai joasa, dar nu la pret obisnuit.

La vanzarea marfurilor si serviciilor pe credit, suma nominala a incasarilor viitoare si suma venitului constatat va fi mai mare decat valoarea venala. (paragraful 10 din S.N.C. 18). In acest caz, venitul din vanzari consta din:

venitul din vanzarea marfurilor si serviciilor care se evalueaza prin scontarea incasarilor viitoare de mijloace banesti, in baza ratei dobanzii estimative;

venitul sub forma de dobanzi, care reprezinta diferenta dintre venitul din vanzarea marfurilor si serviciilor si suma nominala a incasarilor viitoare de mijloace banesti.

Rata dobanzii estimativa, utilizata pentru scontarea incasarilor viitoare de mijloace banesti, se determina luand ca baza de calcul:

rata dobanzii existenta pentru activele sau datoriile financiare, cu un nivel analog al riscului in acordarea de credite sau

rata dobanzii care sconteaza valoarea nominala a activului sau datoriei financiare pana la pretul curent al marfurilor si serviciilor la vanzarea acestora contra mijloace banesti in numerar.

La schimbul de marfuri sau servicii venitul se determina in felul urmator: daca se produce schimbul cu marfuri si servicii identice cu aceeasi valoare, acesta nu se considera tranzactie aducatoare de venit. Schimbul de produse, marfuri si servicii neidentice (operatiuni pe baza de barter) se considera o tranzactie aducatoare de venit. In acest caz, venitul se evalueaza la valoarea venala a marfurilor si serviciilor primite pe calea schimbului, corectata cu suma mijloacelor banesti sau echivalentelor acestora virate (primite). Daca valoarea venala a produselor, marfurilor si serviciilor primite nu poate fi determinata cu un grad inalt de certitudine, venitul se evalueaza la valoarea venala a produselor, marfurilor transmise pe calea schimbului sau serviciilor prestate, corectata cu suma mijloacelor banesti sau a echivalentelor acestora virate (primite).

Credibilitatea evaluarii veniturilor depinde in mare masura de respectarea principiilor contabile fundamentale. De mentionat ca, in reglementarile contabile internationale si nationale, nu sunt concretizate principiile contabile care trebuie aplicate nemijlocit la evaluarea veniturilor. In opinia savantilor autohtoni, evaluarea veniturilor trebuie sa se bazeze pe urmatoarele principii contabile: prudenta (conservatismul), permanenta metodelor, pragul de semnificatie (importanta relativa), unitatea monetara si evaluarea separata a elementelor de venituri si cheltuieli, in afara de principiile enumerate, la evaluarea contabila a elementelor de venituri, este necesar sa se ia in considerare conventia specializarii exercitiilor si principiul necompensarii, care se aplica si la recunoasterea veniturilor.

Principiul prudentei sau conservatismul este considerat pilonul de baza al contabilitatii. Principiul prudentei este stabilit in Bazele conceptuale, SNC l, SNC 5 si trebuie sa fie aplicat in mod obligatoriu la evaluarea tuturor elementelor contabile, inclusiv si a veniturilor. Potrivit acestui principiu veniturile se constata si se reflecta in contabilitate numai atunci cand acestea sunt castigate si cand intreprinderea este sigura ca le va obtine. Nerespectarea principiului prudentei conduce la majorarea nejustificata a veniturilor si activelor si, in consecinta, denatureaza rezultatul activitatii (profitul/pierderea) intreprinderii si alti indicatori din rapoartele financiare.

Utilizarea principiului permanentei metodelor consta in aplicarea consecventa de catre intreprindere a metodelor de evaluare a veniturilor si cheltuielilor pentru asigurarea comparabilitatii informatiilor contabile. Principiul permanentei metodelor este prevazut in SNC l ca o conventie (conditie) obligatorie ce trebuie sa fie respectata la elaborarea si aplicarea politicii de contabilitate a intreprinderii. De regula, intreprinderea trebuie sa utilizeze unele si aceleasi metode de evaluare a veniturilor de la o perioada de gestiune la alta, de exemplu, metodele de repartizare (decontare) a veniturilor anticipate, etc. Toate modificarile metodelor de evaluare a veniturilor, indiferent de cauzele aparitiei lor, trebuie sa fie argumentate si reflectate in politica de contabilitate, indicindu-se data intrarii in vigoare a acestora.

Esenta principiului esentialitatii "importanta relativa" la evaluarea veniturilor consta in faptul ca in contabilitate si in rapoartele financiare trebuie sa fie reflectata toata informatia esentiala pentru utilizatorii rapoartelor financiare din punctul de vedere al posibilitatii utilizarii acesteia pentru diferite evaluari si luari de decizii. Informatia se considera esentiala in cazul in care lipsa sau insuficienta acesteia poate sa influenteze deciziile utilizatorilor adoptate de acestia in baza informatiilor din rapoartele financiare, in acelasi timp, daca informatia sau gradul de exactitate a acesteia nu are o importanta mare pentru utilizatorii de rapoarte financiare, ea se considera neesentiala.

Principiul unitatii monetare nu este prevazut in reglementarile contabile internationale. Totodata, aplicarea acestui principiu rezulta din art. 7 al Legii contabilitatii, potrivit caruia intreprinderile sunt obligate sa tina contabilitatea in moneda nationala. Principiul unitatii monetare prevede utilizarea unor unitati comune pentru evaluarea tuturor elementelor contabile, inclusiv a veniturilor. Aplicarea acestui principiu este foarte importanta, deoarece moneda este considerata o sursa de inlocuire in forma naturala a bunurilor ce formeaza obiectul evaluarii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de venituri nu este concretizat in mod special in reglementarile contabile internationale si nationale, insa acest principiu este foarte important, deoarece prevede evaluarea separata a fiecarui element de venituri. In acest context, trebuie luate in considerare modul de clasificare a veniturilor, precum si faptul ca, pentru diferite elemente de venituri, sunt stabilite reguli distincte de evaluare. De exemplu, in cazul vanzarii bunurilor, veniturile se evalueaza la valoarea justa. Veniturile din redevente se evalueaza la sumele prevazute in contractele incheiate intre titularul si beneficiarul de active nemateriale.

Veniturile si cheltuielile evaluate in contabilitate servesc drept baza pentru determinarea rezultatului financiar.

Conform Conceptiei reformei contabilitatii, pentru calcularea rezultatului contabil si a celui fiscal, nu este necesara tinerea unei contabilitati paralele. Rezultatul fiscal se determina prin corectarea profitului (pierderii) contabil cu marimea diferentelor ocazionate de divergentele existente intre regulile contabile si fiscale.

Sub aspect teoretic, pot fi evidentiate doua grupe de diferente intre sumele veniturilor evaluate in contabilitate si in scopuri fiscale:

veniturile care sunt recunoscute in contabilitate, dar nu se recunosc sau se limiteaza in scopuri fiscale;

veniturile care sunt recunoscute in scopuri fiscale, dar nu se recunosc in contabilitate;

Modul de calculare a diferentelor sus-mentionate este reglementat de prevederile SNC 12 "Contabilitatea impozitului pe venit'

Modul de evaluare a veniturilor cit si cheltuielilor intreprinderii are o importanta decisiva la calcularea corecta a indicatorilor din rapoartele financiare si din declaratiile fiscale ale intreprinderii si, prin urmare, la luarea deciziilor manageriale si economice de catre utilizatorii acestora.

4. Componenta veniturilor intreprinderii

Activitatea de intreprinzator a intreprinderii genereaza diverse tipuri de venituri si cheltuieli care trebuie sa fie clasificate dupa anumite criterii, in functie de scopul utilizarii informatiilor contabile: reflectarea in conturile contabile, intocmirea rapoartelor financiare si statistice, exercitarea controlului, determinarea rezultatului fiscal, efectuarea analizei etc.

In functie de natura activitatilor care le genereaza, veniturile se clasifica in doua grupe:

venituri din activitatea operationala;

venituri din activitatea neoperationala.

Clasificarea veniturilor pe tipuri de activitati ale intreprinderii are un caracter conventional si nu este unica pentru toate intreprinderile. Veniturile din una si aceeasi operatiune pot fi recunoscute la o intreprindere ca venituri din activitatea operationala, iar la alta intreprindere - ca venituri din activitatea neoperationala. De exemplu, dobinzile primite sau care urmeaza a fi primite de catre institutiile financiare sau ratele de leasing incasate sau care urmeaza a fi incasate de catre companiile de leasing sunt calificate drept venituri din vanzari. Totodata, la majoritatea intreprinderilor aceste venituri au un caracter secundar si se includ in componenta veniturilor din activitatea neoperationala.

Clasificarea veniturilor poate fi observata analizind nomenclatorul conturilor contabile sau Planul de conturi care este un document normativ important si a intrat in vigoare la l ianuarie 1998.

Astfel, pentru generalizarea informatiei privind veniturile intreprinderii sunt destinate conturile din clasa 6 Venituri a Planului de conturi. Conturile de evidenta a veniturilor sunt conturi de pasiv. In creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la inceputul anului suma veniturilor recunoscute in conformitate cu prevederile S.N.C. respective, iar in debit - decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total.

La finele fiecarui trimestru rulajele creditoare ale conturilor de venituri se iau in calcul la determinarea indicatorilor respectivi din Raportul privind rezultatele financiare.

Conturile de venituri se inchid la finele anului cu contul 351 Rezultat financiar total si la inceputul anului urmator nu au sold.

In planul de conturi, conturile de venituri sunt divizate in 2 grupe, si anume veniturile din activitatea operationala si veniturile din activitatea neoperationala.

Veniturile din activitatea operationala includ veniturile rezultate din activitatea de baza a intreprinderii.

Acestea cuprind:

veniturile din vanzari;

alte venituri operationale.

Veniturile din activitatea neoperationala includ veniturile obtinute din alte tipuri de activitati ale intreprinderii.

Acestea cuprind:

veniturile din activitatea de investitii;

veniturile din activitatea financiara;

veniturile exceptionale.

Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala

5.1. Contabilitatea veniturilor din vanzarea serviciilor

Veniturile din vanzari reprezinta valoarea de vanzare (fara TVA) a lucrarilor executate si serviciilor prestate care se refera la activitatea de baza a intreprinderii.

Pentru generalizarea informatiei privind veniturile din vanzari este destinat contul 611 Venituri din vanzari, in care, in particular, se reflecta veniturile din:

prestarea serviciilor de reparatie ( prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii);

executarea lucrarilor de constructie-montaj, de cercetare-proiectare, de prospectiune, de cercetari stiintifice si altor lucrari;

operatiuni pe baza de barter (schimb de active si servicii);

alte operatiuni aferente activitatii de baza a intreprinderii.

In Planul de conturi pentru contul 611 sunt prevazute urmatoarele subconturi:

6111 Venituri din servicii prestate;

6112 Venituri din contracte de constructie;

Evidenta analitica a veniturilor din vanzari se tine pe tipurile lor, regiuni de vanzare si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.

La reflectarea (recunoasterea), corectarea si decontarea veniturilor din vanzari se intocmesc formulele contabile prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1

Formule contabile pentru evidenta veniturilor din vanzari

Nr. crt.

Continutul operatiunii

Conturi corespondente

Temei pentru inregistrare (documentul primar sau de alt tip, registrul contabil)

debit

credit

Reflectarea veniturilor din vanzari pe parcursul anului de gestiune

Reflectarea valorii de vanzare (fara TVA) a serviciilor vandute altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara

Facturi fiscale, facturi de expeditie. Registrul de evidenta la contul 611

Reflectarea valorii contractuale (fara TVA) a serviciilor transmise sub forma de aport la capitalul statutar al altei intreprinderi

Facturi fiscale, facturi de expeditie, Registrul de evidenta la contul 611

Reflectarea valorii (fara TVA) a serviciilor transmise altor intreprinderi si persoane in schimbul altor active sau servicii

Facturi fiscale, facturi de expeditie, Registrul de evidenta la contul 611

Reflectarea valorii de vanzare (fara TVA) a serviciilor vandute angajatilor intreprinderii

Facturi fiscale, facturi de expeditie. Registrul de evidenta la contul 611

Incasarea mijloacelor banesti in numerar in casierie (fara TVA) din prestarea serviciilor

Dispozitii de incasare, registrul de casa, facturi fiscale, facturi de expeditie, Registrul de evidenta la contul 611

Nota la operatiunile 1-5. La     prestarea serviciilor concomitent se intocmesc formulele contabile:

la valoarea de bilant (costul) a serviciilor prestate: debit contul 811, credit unul din conturile- 216, 217, 811, 812;

la suma TVA aferenta valorii de vanzare (contractuale) a serviciilor prestate: debit unul din conturile -221, 223, 227, 228, 229, 241, credit contul 534;

la suma TVA trecuta anterior in cont aferenta diferentei dintre valoarea de vanzare a serviciilor vandute (transmise) si valoarea de intrare (costul) a acestora: debit contul - 813, credit contul 534.

Formula contabila 3) se intocmeste in cazul prestarii serviciilor la un pret mai jos decat valoarea de bilant (costul) a acestora.

Calcularea platii (tara TVA) pentru bunurile transmise in arenda operationala (leasing, locatiune).

Facturi fiscale. Registrul de evidenta la contul 611

Calcularea dobinzilor aferente contractelor de arenda finantata (leasing financiar)

Contracte de arenda finantata (leasing financiar), nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 611

Decontarea valorii de rascumparare a bunurilor transmise in arenda finantata (leasing financiar), reflectata anterior in componenta veniturilor anticipate pe termen lung. Formula contabila se intocmeste la rascumpararea anticipata a bunurilor mentionate

Facturi fiscale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 611

Decontarea cotei valorii de rascumparare a bunurilor transmise in arenda finantata (leasing financiar) care urmeaza a fi achitata in perioada de gestiune curenta (luna, trimestru)

Facturi fiscale, nota de contabilitate. Registrul de evidenta la contul 611

Nota la operatiunile 6-9. Formulele contabile pentru operatiunile 6-9 se intocmesc la arendator (locator) in cazul cind arenda (leasingul) constituie activitatea de baza a acestora.

La decontarea valorii de rascumparare a bunurilor transmise in arenda finantata (leasing financiar) concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile:

la valoarea de bilant a bunurilor transmise in arenda (leasing), care urmeaza a fi decontata in perioada de gestiune curenta (luna, trimestru): debit contul 811, credit unul din conturile -141,251;

la suma TVA aferenta valorii de rascumparare a bunurilor transmise in arenda (leasing), care urmeaza a fi achitata in perioada de gestiune curenta (luna, trimestru):

debit contul 535, credit contul 534.

Reflectarea altor venituri din vanzari, obtinute in perioadele anterioare care se refera la perioada de gestiune curenta

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 611

Corectarea veniturilor din vanzari pe parcursul anului de gestiune

Stornarea sumelor creantelor (fara TVA) decontate eronat (in marime majorata) la venituri din vanzari in anul de gestiune curent

221, 223, 227, 228, 229 etc.

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la conlul 611

Stornarea valorii de vanzare (fara TVA) a serviciilor in cazul in care clientii nu sunt multumiti de serviciile prestate.

221, 223, 227, 229, 522, 539 etc.

Facturi de expeditie, procese-verbale de returnare a produselor Registrul de evidenta la cont. 611

Stornarea sumei reducerii preturilor (fara TVA) la serviciile prestate

221, 223, 227, 229, 522, 539 etc.

Procese-verbale de modificare a preturilor, Registrul de evidenta la contul 611

Nota la operatiunile 11-13. Formulele contabile pentru operatiunile 13-15 se intocmesc la intreprinderea-vinzator in cazurile cind vanzarea si returnarea (reducerea preturilor) produselor si serviciilor au avut loc in acelasi an de gestiune. Pentru evidenta decontarilor cu cumparatorii privind returnarea (reducerea preturilor) produselor intreprinderea-vinzator poate aplica doar unul din urmatoarele conturi- 221 , 223, 227, 229, 522, 539.

La returnarea (reducerea preturilor) produselor concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile de stornare:

la costul vanzarii serviciilor returnate: debit contul 811, credit unul din conturile -216, 217;

la suma TVA aferenta valorii de prestare a serviciilor returnate: debit unul din conturile - 221, 223, 227, 229, 522, 539, credit contul 534;

la suma TVA aferenta reducerii preturilor la serviciile prestate: debit unul din conturile - 221, 223, 227, 229, 522, 539, credit contul 534

Decontarea veniturilor din vanzari la finele anului de gestiune

Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor din vanzari acumulate la rezultatul financiar total

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 611

Contabilitatea altor venituri operationale

Alte venituri operationale includ veniturile care apar in procesul desfasurarii activitatii de baza a intreprinderii, insa nu se refera la veniturile din vanzari.

Pentru generalizarea informatiei privind alte venituri operationale este destinat contul 612 Alte venituri operationale in care, in particular, se reflecta:

veniturile din vanzari si alte iesiri (transmiterea in capitalul statutar, schimbul cu alte active etc.) de materiale, OMVSD, investitii pe termen scurt si alte active curente

valoarea de piata a plusurilor de active curente constatate la inventariere;

amenzile, penalitatile si despagubirile primite sau care urmeaza a fi primite de la alte intreprinderi si persoane pentru incalcarea de catre acestea a clauzelor contractuale;

veniturile sub forma recuperarii prejudiciului material cauzat intreprinderii;

suma datoriilor decontate in legatura cu expirarea termenului de prescriptie (in continuare - datorii cu termenul expirat) privind creditele bancare, imprumuturile si dobinzele aferente, privind facturile comerciale, privind sumele deponente si spre decontare si alte operatiuni;

suma depasirii valorii realizabile nete a stocurilor de materiale conform evaluarii precedente (in limita valorii de intrare/costului lor);

alte venituri aferente activitatii operationale a intreprinderii.

In Planul de conturi pentru contul 612 sunt prevazute urmatoarele subconturi:

6121 Venituri din realizarea altor active curente;

6122 Venituri din arenda curenta

6123 Venituri din amenzi, penalitati si despagubiri;

6124 Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente;

6125 Venituri din recuperarea daunei materiale;

6126 Alte venituri operationale,

Evidenta analitica a altor venituri operationale se tine pe tipurile lor, pe surse de obtinere si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.

La reflectarea (recunoasterea), corectarea si decontarea altor venituri operationale se intocmesc formulele contabile prezentate in tabelul

Tabelul 2

Formule contabile pentru evidenta altor venituri operationale

Nr. crt.

Continutul operatiunii

Conturi corespondente

Temei pentru inregistrare (documentul primar sau de alt tip, registrul contabil)

debit

credit

Reflectarea altor venituri operationale pe parcursul anului de gestiune

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de materiale constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare. Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii realizabile nete a pieselor de schimb si a altor materiale foste in folosinta obtinute la reparatia mijloacelor fixe in locurile lor de exploatare. Formula contabila se intocmeste in cazul cind cheltuielile de reparatie au fost decontate la cheltuielile activitatii operationale si reflectate in debitul unuia din conturile - 712, 813,714

Bonuri de intrari, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor obtinute din casarea OMVSD peste valoarea probabila ramasa a acestor obiecte sau in lipsa acesteia

Bonuri de intrari, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii realizabile nete a anvelopelor si acumulatoarelor utilizabile, decontate la intrari dupa indeplinirea parcursului (kilometrajului) normativ (expirarea termenelor de exploatare)

Bonuri de intrari, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumei depasirii valorii realizabile nete a materialelor conform evaluarii precedente (in limita valorii de intrare (costului) a acestora). Formula contabila se intocmeste in cazul cind in perioadele de gestiune precedente diferenta dintre valoarea de intrare (costul) a materialelor si valoarea realizabila neta a acestora a fost decontata la cheltuieli prin formula contabila: debit contul 714, credit contul 211

Procese-verbale de reducere a preturilor Ia materiale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de OMVSD constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumei depasirii valorii realizabile nete a OMVSD conform evaluarii precedente (in limita valorii de procurare (costului) a acestora). Formula contabila se intocmeste in cazul cind in perioadele de gestiune precedente diferenta dintre valoarea de intrare (costul) a OMVSD si valoarea lor realizabila neta a fost decontata la cheltuieli prin formula contabila: debit contul 714, credit contul 213

Procese-verbale de reducere a preturilor la OMVSD, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de productie in curs de executie constatate la inventariere. Formula contabila se intocmeste, de regula, la intreprinderile micului business care nu aplica conturile contabilitatii de gestiune (clasa 8) pentru evidenta consumurilor

Procesul -verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de produse constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumei depasirii valorii realizabile nete a produselor conform evaluarii precedente (in limitele costului lor). Formula contabila se intocmeste in cazul cind in perioadele de gestiune precedente diferenta dintre costul produselor si valoarea lor realizabila neta a fost decontata la cheltuieli prin formula contabila: debit contul 714, credit contul 216

Procese-verbale de reducere a preturilor la produse, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de produse constatate Ia inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare. Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumei depasirii valorii realizabile nete a marfurilor conform evaluarii precedente (in limitele valorii lor de intrare). Formula contabila se intocmeste in cazul cind in perioadele de gestiune precedente diferenta dintre valoarea de intrare a marfurilor si valoarea lor realizabila neta a fost decontata la cheltuieli prin formula contabila: debit contul 714, credit contul 217

Procese-verbale de reducere a preturilor la marfuri, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de vanzare (fara TVA) a altor active curente (in afara de marfuri) vandute (transmise) altor intreprinderi si persoane cu achitarea ulterioara

Facturi fiscale, facturi de expeditie, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de vanzare (fara TVA) a altor active curente (in afara de marfuri) vandute angajatilor intreprinderii

Facturi fiscale, facturi de expeditie, Registrul de evidenta la contul 612

Nota la operatiunile 13-14. La vanzarea (transmiterea) altor active curente (in afara de marfuri) si prestarea serviciilor concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile:

la valoarea de bilant (costul) a altor active vandute (transmise): debit contul 714, credit unul din conturile 211, 213, 231, 232, 812 etc.;

la suma TVA aferenta valorii de vanzare a altor active curente vandute (transmise) si a serviciilor prestate: debit unul din conturile - 221, 223, 227, 229, credit contul 534;

la suma TVA trecuta anterior in cont aferenta diferentei dintre valoarea de vanzare a altor active curente si valoarea de intrare (costul) a acestora: debit contul - 813, credit contul 534.

Formula contabila 3) se intocmeste in cazul vanzarii altor active curente la un pret mai jos decat valoarea de intrare (costul) a acestora.

Reflectarea sumelor (fara TVA) prejudiciului material care urmeaza a fi achitate de catre angajatii intreprinderii in anul de gestiune curent

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, decizia de recuperare, hotarirea instantei de judecata, Registrul de evidenta la contul 612

Calcularea platii (fara TVA) pentru bunurile transmise in arenda operationala (leasing, locatiune). Formula contabila se intocmeste in cazul cind arenda (leasingul, locatiunea) nu constituie activitatea de baza a intreprinderii

Facturi fiscale, Registrul de evidenta la contul 612

Restabilirea creantelor (fara TVA) privind facturile comerciale si alte operatiuni, decontate anterior la cheltuieli ca creante compromise. Concomitent la suma creantelor restabilite se crediteaza contul extrabilantier 941 Creante ale debitorilor insolvabili decontate la pierderi

221,223, 224,227, 228, 229 etc.

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Nota la operatiunea 17. La restabilirea (achitarea) creantelor decontate anterior ca creante compromise concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile: 1) la suma TVA aferenta creantelor restabilite, decontate anterior ca creante compromise: debit unul din conturile - 221, 223, 227, 228, 229, credit contul 535; 2) la suma creantelor achitate, decontate anterior ca creante compromise: debit unul din conturile - 241, 242, 243, 244, credit unul din conturile - 221, 223, 224, 227, 228, 229; 3) la suma TVA aferenta creantelor achitate, decontate anterior ca creante compromise: debit contul 535, credit contul 534.

Formulele contabile privind reflectarea TVA la restabilirea (achitarea) creantelor decontate anterior ca creante compromise rezulta din art. 116 alin. (2) al Codului fiscal.

Calcularea amenzilor, penalitatilor, despagubirilor si altor sanctiuni pentru incalcarea clauzelor contractuale, precum si a sumelor privind pretentiile inaintate si recunoscute de catre alte intreprinderi si persoane

Acordul in scris al partii vinovate, hotarirea instantei de judecata, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea veniturilor din vanzarea valutei straine la un curs mai mare decat cursul oficial al B.N.M. sau din cumpararea valutei straine la un curs mai mic decat cursul oficial al B.N.M.

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de titluri de valoare si de alte investitii pe termen scurt constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea sumelor diminuarii valorii investitiilor pe termen scurt iesite

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumelor majorarii valorii reevaluate a investitiilor pe termen scurt in limitele valorii de intrare a acestora

Nota de contabilitate,

Registrul de evidenta la contul 612

Nota la operatiunile 21-2 Formulele contabile pentru operatiunile 21-22 se intocmesc in cazul cind diferenta dintre valoarea de intrare si valoarea de piata a investitiilor pe termen scurt a fost decontata anterior la cheltuieli prin formula contabila: debit contul 714, credit contul 233.

Reflectarea mijloacelor banesti (fara TVA) incasate din vanzarea altor active curente (in afara de marfuri) si/sau din prestarea serviciilor contra numerar. Concomitent se inregistreaza TVA aferenta valorii de vanzare a altor active curente si a serviciilor prestate prin urmatoarea formula contabila: debit contul 241, credit contul 534

Dispozitii de incasare, registrul de casa, facturi fiscale, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea plusurilor de mijloace banesti in numerar constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, dispozitii de incasare, registrul de casa, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea mijloacelor banesti (fara TVA) incasate in contul stingerii creantelor, decontate anterior ca creante compromise. Concomitent la suma creantelor achitate se crediteaza contul extrabilantier 941. Formula contabila se intocmeste in cazul cind creantele decontate anterior nu au fost restabilite in unul din urmatoarele conturi -221, 223, 224, 227, 228, 229. TVA aferenta sumelor creantelor achitate se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit unul din conturile - 241, 242, 244, credit contul 534

Dispozitii de incasare, registrul de casa, ordine de plata, extrase de cont, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea plusurilor de documente banesti constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, bonuri de intrari, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea veniturilor anticipate pe termen lung (de exemplu, sumele prejudiciului material achitate anticipat), care urmeaza a fi decontate in perioada de gestiune curenta

Nota de contabilitate. Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea datoriilor cu termenul expirat privind creditele bancare si imprumuturile (inclusiv dobinzile)

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea cotei-parti curente a datoriilor pe termen lung cu termenul expirat. Concomitent la suma TVA trecuta anterior in cont aferenta datoriilor decontate se intocmeste urmatoarea formula contabila de stornare: debit contul 534, credit contul 514

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea altor venituri operationale obtinute (calculate) in perioadele precedente, dar care se refera la perioada de gestiune curenta (de exemplu, sumele prejudiciului material care urmeaza a fi incasate in luna/trimestrul curent)

Procesul -verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea datoriilor cu termenul expirat (fara TVA) privind facturile comerciale si alte operatiuni. Concomitent la suma TVA aferenta datoriilor decontate trecuta anterior in cont se intocmeste formula contabila de stornare: debit contul 534, credit unul din conturile - 521, 522

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, liste de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea datoriilor cu termenul expirat privind avansurile primite. Concomitent la suma TVA aferenta avansurilor decontate se intocmeste formula contabila de stornare: debit contul 225, credit contul 534

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa. Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea datoriilor cu termenul expirat privind sumele deponente. Formula contabila este posibila in cazul in care sumele deponente nu au fost primite din vina angajatului

Procesul -verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea datoriilor cu termenul expirat fata de personal privind cheltuielile de deplasare, gospodaresti, de reprezentanta etc.

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumelor sanctiunilor (penalitatilor, amenzilor) privind decontarile cu organele de asigurari sociale si de asistenta medicala anulate (decontate) prin hotarirea instantelor de judecata sau a altor organe autorizate

Decizia organului autorizat privind anularea (decontarea) sanctiunilor, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea sumelor sanctiunilor (penalitatilor, amenzilor) privind decontarile cu bugetul anulate (decontate) prin hotarirea instantelor de judecata sau a altor organe autorizate

Decizia organelor autorizate privind anularea (decontarea) sanctiunilor, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Nota la operatiunile 35-36. Formulele contabile pentru operatiunile 35-36 se intocmesc in cazul in care sanctiunile (penalitatile, amenzile) au fost aplicate si anulate (decontate) in acelasi an de gestiune.

Decontarea sumelor provizioanelor neutilizate pentru cheltuieli si plati preliminare. Formula contabila este posibila in cazul in care intreprinderea inceteaza, in conformitate cu politica de contabilitate, sa constituie provizioane pentru cheltuieli si plati preliminare

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea datoriilor cu termenul expirat (fara TVA) fata de alti creditori privind facturile comerciale, amenzile si alte operatiuni. Concomitent la suma TVA aferenta datoriilor decontate trecuta anterior in cont se intocmeste urmatoarea formula contabila de stornare: debit contul 534, credit contul 539

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, lista de inventariere a datoriilor, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota informativa, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea plusurilor de productie in curs de executie constatate la inventariere in sectiile activitatii de baza

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare, Registrul de evidenta la contul 612

Reflectarea plusurilor de productie in curs de executie constatate la inventariere in sectiile activitatilor auxiliare

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, balante de verificare, Registrul de evidenta la contul 612

Corectarea altor venituri operationale pe parcursul anului de gestiune

Stornarea sumelor creantelor (fara TVA) decontate eronat (in marime majorata) la alte venituri operationale in anul de gestiune curent. Concomitent la suma TVA aferenta marimii majorarii creantelor se intocmeste urmatoarea formula contabila de stornare: debit unul din conturile - 223, 227, 228, 229, credit contul 534

221, 223, 227, 228, 229 etc.

Nota de contabilitate,

Registrul de evidenta la contul 612

Stornarea valorii de vanzare (fara TVA) a altor active curente returnate de la cumparatori

227, 223, 227, 229, 522, 539 etc.

Facturi de expeditie, procese-verbale de returnare a produselor, Registrul de evidenta la contul 612

Stornarea sumei reducerii de pret (fara TVA) la alte active curente vandute

221, 223, 229, 522, 539 etc.

Procese-verbale de modificare a preturilor, Registrul de evidenta la contul 612

Nota la operatiunile 41-43. Formulele contabile pentru operatiunile 41-43 se intocmesc la intreprinderea-vinzator in cazurile cind vanzarea si returnarea (reducerea preturilor) altor active curente au avut loc in acelasi an de gestiune. Pentru evidenta decontarilor cu cumparatorii privind returnarea (reducerea preturilor) altor active curente intreprinderea-vinzator poate sa utilizeze numai unul din urmatoarele conturi- 221, 223, 227, 229, 522, 539. La returnarea (reducerea preturilor) altor active curente la intreprinderea-vinzator concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile de stornare:

la costul (valoarea de bilant) altor active curente returnate: debit contul 714, credit unul din conturile - 211, 213, 231, 232 etc.;

la suma TVA aferenta valorii de vanzare a altor active curente returnate: debit unul din conturile - 221, 223, 227, 229, 522, 539, credit contul 534;

la suma TVA aferenta marimii reducerii preturilor la alte active curente vandute: debit unul din conturile - 221, 223, 227, 229, 522, 539, credit contul 534

Stornarea sumelor datoriilor decontate eronat la venituri (in marime majorata) in anul de gestiune curent. Formula contabila se intocmeste, de regula, la corectarea erorilor comise in cazul decontarii datoriilor cu termenul expirat. Concomitent TVA aferenta marimii majorarii datoriilor mentionate se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit contul 534, credit unul din conturile -521, 522, 539 etc.

511 sau 512, 513, 514, 521,

522, 523, 532, 533, 539 etc.

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, liste de inventariere a creantelor si datoriilor, balante de verificare, note informative, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

Decontarea altor venituri operationale la finele anului de gestiune

Decontarea la finele anului de gestiune a altor venituri operationale acumulate la rezultatul financiar total

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 612

6. Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperationala


6.1 Contabilitatea veniturilor din activitatea de investitii

Veniturile din activitatea de investitii includ veniturile obtinute de intreprindere ca rezultat al iesirii si reevaluarii activelor pe termen lung.

Pentru generalizarea informatiei privind veniturile din activitatea de investitii este destinat contul 621 Venituri din activitatea de investitii in care, in particular, se reflecta:

veniturile din vanzari si alte iesiri (transmiterea in capitalul statutar al altei intreprinderi, schimbul cu alte active etc.) de active pe termen lung (active nemateriale, terenuri, mijloace fixe, resurse naturale, investitii pe termen lung etc.);

valoarea de piata a plusurilor de active pe termen lung constatate la inventariere;

dividendele calculate din participarea la capitalul statutar al altor intreprinderi;

dobinzile calculate aferente imprumuturilor acordate, titlurilor de valoare si altor investitii;

suma ecartului de reevaluare aferenta activelor pe termen lung iesite;

veniturile din operatiunile cu partile legate etc.;

valoarea realizabila neta a bunurilor materiale obtinute din lichidarea (casarea) activelor pe termen lung peste valoarea probabila ramasa a acestora stabilita in prealabil sau in lipsa acesteia;

sumele datoriilor privind dobinzile si dividendele decontate in legatura cu expirarea termenului de prescriptie;

alte venituri aferente activitatii de investitii a intreprinderii.

In Planul de conturi pentru contul 621 sunt prevazute urmatoarele subconturi:

6211 Venituri din iesirea activelor nemateriale;

6212 Venituri din iesirea activelor materiale pe termen lung;

6213 Venituri din iesirea activelor financiare pe termen lung;

6214 Venituri din dividende;

6215 Venituri din dobinzi;

6216 Venituri din ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung iesite;

6217 Venituri din participatiile in alte intreprinderi;

6218 Venituri din operatiile cu partile legate;

6219 Alte venituri din activitatea de investitii.

Evidenta analitica a veniturilor din activitatea de investitii se tine pe tipurile lor, pe surse de obtinere si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.

La reflectarea (recunoasterea), corectarea si decontarea veniturilor din activitatea de investitii se intocmesc formulele contabile prezentate in tabelul 3.

Tabelul 3

Formule contabile pentru evidenta veniturilor din     activitatea de investitii

Nr. crt.

Continutul operatiunii

Conturi corespondente

Temei pentru inregistrare (documentul primar sau de alt tip, registrul contabil)

debit

credit

Reflectarea veniturilor din activitatea de investitii pe parcursul anului de gestiune

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de active nemateriale constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, procesul-verbal de primire-predare a activelor nemateriale, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de active nemateriale in curs de executie constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de active materiale in curs de executie constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, Registrul de evidenta Ia contul 621

Reflectarea valorii incaperilor si a altor obiecte obtinute ia casarea resurselor naturale peste valoarea probabila ramasa stabilita in prealabil sau in lipsa acesteia

Procesul-verbal de casare a resurselor naturale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de terenuri constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de mijloace fixe constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, procesul-verbal de primire-predare a

mijloacelor fixe, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de resurse naturale constatate la inventariere

Procesul-verbal al comisiei de inventariere. Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de piata a plusurilor de titluri de valoare si de alte investitii pe termen lung

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, Registrul de evidenta la contul 621

Calcularea suplimentara a diferentei dintre valoarea de intrare si valoarea nominala a titlurilor de valoare pe termen lung de datorii. Formula contabila se intocmeste in cazul cind valoarea de intrare a titlurilor de valoare de datorii procurate este mai mica decat valoarea nominala a acestora

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Decontarea diferentei dintre valoarea de intrare si valoarea reevaluata a investitiilor pe termen lung la iesirea lor

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Calcularea dividendelor pentru participarea la capitalul statutar al intreprinderilor-fiice si asociate. Formula contabila este posibila la evaluarea investitiilor in partile legate in baza metodei repartizarii proportionale. Dividendele primite efectiv se trec la diminuarea valorii de bilant a investitiilor si se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit unul din conturile - 242, 243, 244, credit contul 133

Decizia adunarii generale a fondatorilor privind repartizarea profitului, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor obtinute la casarea obiectelor de mijloace fixe peste valoarea probabila ramasa a acestor obiecte sau in lipsa acesteia

Procese-verbale de casare a mijloacelor fixe, bonuri de intrari, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor obtinute la casarea resurselor naturale peste valoarea probabila ramasa a acestor resurse sau in lipsa acesteia

Procese-verbale de casare a resurselor naturale, bonuri de intrari, nota de contabilitate, Registrul de evidenta Ia contul 621

Reflectarea valorii realizabile nete a OMVSD obtinute la casarea obiectelor de mijloace fixe peste valoarea probabila ramasa a acestor obiecte sau in lipsa acesteia

Procese-verbale de casare a mijloacelor fixe, bonuri de intrari, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea valorii de vanzare (contractuale) a activelor pe termen lung (fara TVA) vandute (transmise) altor intreprinderi si persoane

Facturi fiscale, facturi de expeditie, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea creantelor (fara TVA) angajatilor intreprinderii aferente recuperarii prejudiciului material privind lipsurile si pierderile din deteriorarea activelor pe termen lung

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, decizia de recuperare, hotarirea instantei de judecata. Registrul de evidenta la contul 621

Nota la operatiunile 15-16. La iesirea (vanzarea, transmiterea in capitalul statutar al altor intreprinderi, schimbul cu alte active) activelor pe termen lung concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile:

la valoarea de bilant a activelor pe termen lung iesite: debit contul 821, credit unul din conturile -111, 112, 121, 122,123, 125, 131, 132;

la suma amortizarii (uzurii, epuizarii) acumulate a activelor pe termen lung iesite: debit unul din conturile -113, 124, 126, credit unul din conturile- 111, 123, 125;

la suma TVA aferenta valorii de vanzare (contractuale) a activelor pe termen lung iesite: debit unul din conturile - 223, 227, 229, credit contul 534;

la suma TVA trecuta anterior in cont aferenta diferentei dintre valoarea de vanzare a activelor pe termen lung si valoarea de intrare a acestora: debit contul - 813, credit contul 534.

Formula contabila 4) se intocmeste in cazul vanzarii mijloacelor fixe si altor active pe termen lung la un pret mai jos decat valoarea lor de bilant.

Calcularea dobinzilor aferente imprumuturilor acordate angajatilor intreprinderii

Contractul de imprumut, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Calcularea dividendelor din cotele de par-ticipatie la capitalul statutar al altor intreprinderi. Formula contabila se intocmeste in cazul in care intreprinderea-investitoare aplica metoda valorii de evaluare a investitiilor

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Calcularea dobinzilor aferente titlurilor de valoare procurate, imprumuturilor acordate, conturilor de depozit si altor investitii pe termen lung

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Restabilirea creantelor privind dividendele si dobinzile calculate decontate anterior ca creante compromise

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea mijloacelor banesti incasate in contul achitarii creantelor privind dividendele si dobinzile calculate decontate anterior ca creante compromise

Dispozitii de incasare, registrul de casa, ordine de plata, extrase de cont, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Nota la operatiunile 20-21. La restabilirea (stingerea) creantelor concomitent se crediteaza contul extrabilantier 941.

Formula contabila pentru operatiunea 21 se intocmeste in cazul cind creantele decontate anterior nu au fost restabilite in contul 228.

Decontarea sumelor ecartului de reevaluare aferente activelor pe termen lung iesite

Procese-verbale de reevaluare a activelor pe termen lung, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea sumei reducerii de preturi (fara TVA) acordata pentru rascumpararea anticipata a bunurilor primite in arenda finantata (leasing financiar). Formula contabila se intocmeste la arendas (locatar) in cazul cind pina la sfirsitul termenului arendei finantate (leasingului financiar) au ramas mai mult de 12 luni sau datoriile de arenda pe termen lung nu au fost decontate la finele anului de gestiune precedent in componenta celor pe termen scurt

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Decontarea valorii de rascumparare a bunurilor transmise in arenda finantata (leasing financiar). Formula contabila se intocmeste la rascumpararea anticipata a bunurilor mentionate de catre arendas (locatar)

Facturi fiscale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea cotei valorii de rascumparare a bunurilor transmise in arenda finantata (leasing financiar) care urmeaza a fi achitata in perioada de gestiune curenta

Facturi fiscale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Nota la operatiunile 24-25. Formulele contabile pentru operatiunile 24-25 se intocmesc la arendator (locator) in cazul cind arenda (leasingul) nu constituie activitatea de baza a acestuia.

Reflectarea altor venituri din activitatea de investitii primite in perioadele anterioare, dar care se refera la anul de gestiune curent

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea sumei reducerii de preturi (fara TVA) acordata pentru rascumpararea anticipata a bunurilor primite in arenda finantata (leasing financiar). Formula contabila se intocmeste la arendas (locatar) in cazul cind pina la sfirsitul termenului arendei (leasingului) au ramas nu mai mult de 12 luni

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Decontarea datoriilor cu termenul expirat fata de fondatori (participanti) privind dividendele si alte plati calculate

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, nota informativa, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, Registrul de evidenta la contul 621

Decontarea la venituri a sumei provizionului neutilizat pentru iesirea obiectelor de mijloace fixe

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Corectarea veniturilor din activitatea de investitii pe parcursul anului de gestiune

Stornarea sumelor creantelor (fara TVA) decontate eronat (in marime majorata) la venituri din activitatea de investitii in anul de gestiune curent.

Concomitent la suma TVA aferenta marimii majorarii creantelor se intocmeste urmatoarea formula contabila de stornare: debit unul din conturile - 223, 227, 228, 229, credit contul 534

etc.

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Stornarea valorii de vanzare (fara TVA) a activelor pe termen lung returnate de la cumparatori

223, 227, 229, 522, 539 etc.

Facturi de expeditie, procese-verbale de returnare a activelor pe termen lung, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Reflectarea sumei reducerii preturilor (fara TVA) la activele pe termen lung vandute (formula contabila de stomare)

223, 227, 229, 522, 539 etc.

Procesc-verbale de modificare a preturilor. Registrul de evidenta la contul 621

Nota la operatiunile 30-3 Formulele contabile pentru operatiunile 30-32 se intocmesc la intreprinderea-vinzator in cazurile cind vanzarea si returnarea (reducerea preturilor) activelor pe termen lung au avut loc in acelasi an de gestiune. Pentru evidenta decontarilor cu cumparatorii privind returnarea (reducerea preturilor) activelor pe termen lung intreprinderea-vinzator poate sa utilizeze, in conformitate cu politica sa de contabilitate, doar unul din urmatoarele conturi - 223, 227, 229, 522, 539.

La returnarea (reducerea preturilor) activelor pe termen lung la intreprinderea-vinzator concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile de stomare:

la valoarea de bilant a activelor pe termen lung returnate: debit contul 821, credit unul din conturile etc.;

la suma TVA aferenta valorii de vanzare a activelor pe termen lung returnate: debit unul din conturile - 223, 227, 229, 522, 539, credit contul 534;

la suma TVA aferenta marimii reducerii preturilor la activele pe termen lung vandute: debit unul din conturile - 223, 227, 229, 522, 539, credit contul 534.

Stornarea sumelor datoriilor trecute eronat la venituri (in marime majorata) in anul de gestiune curent. Formula contabila se intocmeste, de regula, la corectarea erorilor comise in cazul decontarii datoriilor cu termenul expirat

527, 522, 537, 539 etc.

Procesul -verbal al comisiei de inventariere, liste de inventariere a creantelor si datoriilor, balante de verificare, note informative, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Decontarea veniturilor din activitatea de investitii la finele anului de gestiune

Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor din activitatea de investitii acumulate la rezultatul financiar total

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 621

Contabilitatea veniturilor din activitatea financiara

Veniturile din activitatea financiara includ veniturile rezultate din modificarea marimii si structurii capitalului propriu si a imprumuturilor intreprinderii.

Pentru generalizarea informatiei privind veniturile din activitatea financiara este destinat contul 622 Venituri din activitatea financiara in care, in particular, se reflecta:

valoarea activelor pe termen lung si curente primite cu titlu gratuit de la alte intreprinderi si persoane;

plata (redeventele) pentru activele nemateriale transmise in folosinta temporara altor intreprinderi si persoane;

diferentele favorabile de curs valutar si de suma aferente creantelor, mijloacelor banesti si datoriilor exprimate in valuta straina (unitati conventionale);

premiile, cadourile si sumele de sponsorizare primite de la autoritatile publice, organizatiile necomerciale si de la alte intreprinderi si persoane fizice;

sumele subventiilor si ale finantarilor si incasarilor cu destinatie speciala utilizate;

sumele subventiilor pentru care au fost indeplinite conditiile prevazute in contractele (acordurile) respective;

compensatiile primite din contractele de neantrenare in concurenta;

alte venituri aferente activitatii financiare a intreprinderii.

In Planul de conturi pentru contul 622 sunt prevazute urmatoarele subconturi:

6221 Venituri din redevente;

6222 Venituri din diferente de curs valutar;

6223Venituri din active intrate cu titlu gratuit;

6224 Venituri din subventii de stat, prime, premii si sume sponsorizate;

6225Venituri din contracte de neantrenare in concurenta;

6226 Alte venituri din activitatea financiara.

In afara de subconturile mentionate, intreprinderea poate deschide suplimentar la contul 622 subcontul Venituri din diferente de suma.

Evidenta analitica a veniturilor din activitatea financiara se tine pe tipurile lor, pe surse de obtinere si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.

La reflectarea (recunoasterea), corectarea si decontarea veniturilor din activitatea financiara se intocmesc formulele contabile prezentate in tabelul 4.

Tabelul 4

Formule contabile pentru evidenta veniturilor din activitatea financiara

Nr. crt.

Continutul operatiunii

Conturi corespondente

Temei pentru inregistrare (documentul primar sau de alt tip, registrul contabil)

debit

credit

Reflectarea veniturilor din activitatea financiara pe parcursul anului de gestiune

Primirea cu titlu gratuit de la alte intreprinderi si persoane:

Contracte de donatie, procese-verbale de primire-predare a activelor pe termen lung (activelor nemateriale, mijloacelor fixe, titlurilor de valoare etc.), facturi de expeditie, dispozitii de incasare, registrul de casa, ordine de plata, extrase de cont, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

a activelor nemateriale

a activelor nemateriale in curs de executie

a activelor materiale in curs de executie

a terenurilor

a mijloacelor fixe

a resurselor naturale

a titlurilor de valoare si a altor investitii pe

termen lung

a materialelor

a OMVSD

a marfurilor

a titlurilor de valoare si a altor investitii pe

termen scurt

a mijloacelor banesti

a documentelor banesti

Nota la operatiunea 1. Evaluarea activelor pe termen lung si curente primite cu titlu gratuit de la alte intreprinderi si persoane se efectueaza in modul stabilit in Standardele Nationale de Contabilitate 2, 13, 16, 25 etc.

In scopuri fiscale baza valorica a proprietatii donate se considera, pentru destinatar, marimea maxima din baza ei valorica ajustata sau pretul ei de piata la momentul donarii (art. 42 alin. (1) si (2) din Codul fiscal).

Reflectarea diferentelor de curs valutar aferente:

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

imprumuturilor acordate si depozitelor bancare

pe termen lung

creantelor pe termen lung

avansurilor pe termen lung acordate

creantelor pe termen scurt privind facturile

comerciale

avansurilor pe termen scurt acordate

creantelor pe termen scurt ale personalului

creantelor pe termen scurt privind veniturile

calculate (redeventele, dobinzile pentru arenda

finantata/leasingul financiar etc.)

altor creante pe termen scurt

soldului de mijloace valutare in numerar din

casierie

imprumuturilor acordate si depozitelor bancare

pe termen scurt

soldului de mijloace valutare din conturile

curente in valuta straina

soldului de mijloace valutare din conturile

speciale la banci

creditelor bancare pe termen lung

imprumuturilor pe termen lung primite

datoriilor de arenda (leasing) pe termen lung

finantarilor si incasarilor cu destinatie speciala

pe termen lung

avansurilor pe termen lung primite

creditelor bancare pe termen scurt primite

imprumuturilor pe termen scurt primite

cotei-parti curente a datoriilor pe termen lung

datoriilor pe termen scurt privind facturile

comerciale si alte operatiuni

avansurilor pe termen scurt primite

datoriilor fata de fondatori (participanti)

privind dividendele si alte operatiuni

altor datorii pe termen scurt

Nota la operatiunea Diferentele de curs valutar apar la efectuarea operatiunilor in valuta straina. Suma acestor diferente se determina la data intocmirii rapoartelor financiare, la iesirea (cheltuirea) mijloacelor banesti si achitarea creantelor si datoriilor in valuta straina.

Reflectarea diferentelor favorabile de suma aferente creantelor si datoriilor exprimate in unitati conventionale (valuta straina) conform art. 583 din Codul civil. Continutul operatiunilor pe fiecare cont este expus in formula contabila nr. 2 din prezentul tabel

522, 539 etc.

Facturi fiscale, nota de contabilitate. Registrul de evidenta la contul 622

Nota la operatiunea 3. Diferentele de suma apar la efectuarea operatiunilor legate de procurarea (vanzarea) marfurilor si serviciilor cu intreprinderile si persoanele rezidente ale Romaniei. Aceste diferente se contabilizeaza la data achitarii creantelor si datoriilor privind operatiunile sus-mentionate. La intocmirea rapoartelor financiare diferentele de suma nu se calculeaza, deoarece decontarile cu rezidentii Romaniei se efectueaza in valuta nationala.

La reflectarea diferentelor de suma concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile:

la suma TVA aferenta diferentelor favorabile de suma privind creantele: debit unul din conturile - 221, 223, 228, 229 etc., credit contul 534;

la suma TVA aferenta diferentelor favorabile de suma privind datoriile: debit contul 534, credit unul din conturile - 521, 522, 539 etc. (formula contabila de stornare).

Reflectarea sumei redeventelor (fara TVA) pentru activele nemateriale transmise in folosinta temporara

Facturi fiscale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Calcularea platii (fara TVA) sub forma de dobinda pentru bunurile transmise in arenda finantata (leasing financiar)

Facturi fiscale, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Restabilirea creantelor privind redeventele si plata pentru arenda finantata (leasingul financiar) calculate, decontate anterior ca creante compromise. Concomitent la suma creantelor restabilite se crediteaza contul extrabilantier 941

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Nota la operatiunile 4-6. Formulele contabile pentru operatiunile 4-6 se intocmesc la arendator (locator) in cazul cind arenda (leasingul) nu constituie activitatea de baza a intreprinderii.

Trecerea la venituri a subventiilor primite sub forma de active pe termen lung pe masura calcularii uzurii (amortizarii) acestora

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Reflectarea mijloacelor banesti (fara TVA) incasate in contul stingerii creantelor privind redeventele si plata pentru arenda finantata (leasingul financiar) decontate anterior ca creante compromise

Dispozitii de incasare, registrul de casa, ordine de plata, extrase de cont, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Nota la operatiunea 8. Formula contabila pentru operatiunea 8 se intocmeste in cazul in care creantele decontate anterior ca creante compromise nu au fost restabilite in contul 228. TVA aferenta sumelor creantelor achitate se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit unul din conturile - 241, 242, 244, credit contul 534.

Concomitent la suma creantelor achitate se crediteaza contul extrabilantier 941.

Reflectarea mijloacelor banesti primite sub forma de premii, cadouri, sponsorizari, compensatii conform contractelor de neantrenare in concurenta etc.

Dispozitii de incasare, registrul de casa, ordine de plata, extrase de cont, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Reflectarea veniturilor anticipate pe termen lung, care urmeaza a fi decontate in perioada de gestiune curenta (de exemplu, la achitarea anticipata a sumelor redeventelor etc.)

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Decontarea sumelor subventiilor utilizate, primite sub forma de active curente, precum si a finantarilor si incasarilor cu destinatie speciala

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Decontarea facilitatilor fiscale la expirarea termenelor de acordare a acestora. Formula contabila se intocmeste in cazul cind la finele anului de gestiune precedent facilitatile fiscale acordate pe un termen mai mare de un an nu au fost trecute in contul 535

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Decontarea sumelor finantarilor si incasarilor cu destinatie speciala curente

Nota de contabilitate,

Registrul de evidenta la contul 622

Reflectarea cotei veniturilor anticipate (de exemplu, privind redeventele etc.) aferente perioadei de gestiune curente

Nota de contabilitate,

Registrul de evidenta la contul 622

Decontarea datoriilor cu termenul expirat (fara TVA) fata de alte intreprinderi si persoane privind redeventele si plata pentru arenda finantata (leasingul financiar). Concomitent la suma TVA trecuta anterior in cont aferenta datoriilor decontate se intocmeste formula contabila de stornare: debit contul 534, credit unul din conturile -514,521, 522, 539 etc.

522, 539 etc.

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, nota informativa, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, Registrul de evidenta la contul 622

Decontarea facilitatilor fiscale la expirarea termenelor de acordare a acestora

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Nota la operatiunea 16. Fonnula contabila pentru operatiunea 16 se intocmeste in cazul cind, in conformitate cu politica de contabilitate, facilitatile fiscale se contabilizeaza in conturile contabilitatii financiare, inregistrarea mentionata este precedata de formula contabila pentru trecerea (la finele anului de gestiune precedent) facilitatilor fiscale acordate pe un termen mai mare de un an in componenta datoriilor pe termen scurt: debit contul 423, credit contul 535.

Corectarea veniturilor din activitatea financiara pe parcursul anului de gestiune

Stornarea sumelor creantelor (fara TVA) decontate eronat (in marime majorata) la veniturile din activitatea financiara in anul de gestiune curent. Concomitent la suma TVA aferenta marimii majorarii creantelor se intocmeste urmatoarea formula contabila de

221, 223, 227, 228, 229 etc.

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

stornare: debit unul din conturile - 223, 227, 228, 229 etc., credit contul 534

Stornarea sumelor datoriilor decontate eronat la venituri (in marime majorata) in anul de gestiune curent. Formula contabila se intocmeste, de regula, la corectarea erorilor comise in cazul decontarii datoriilor cu termenul expirat. Concomitent TVA aferenta marimii datoriilor mentionate se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit contul 534, credit unul din conturile - 521 , 522, 539 etc.

521, 522, 539 etc.

Procesul-verbal al comisiei de inventariere, liste de inventariere a creantelor si datoriilor, balante de verificare, note informative, ordinul (dispozitia) conducatorului intreprinderii, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622

Decontarea veniturilor din activitatea financiara la finele anului de gestiune

Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor din activitatea financiara acumulate la rezultatul financiar total

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 622


6.3. Contabilitatea veniturilor exceptionale

Veniturile exceptionale includ veniturile obtinute de intreprindere pentru compensarea pierderilor (pagubelor) din accidente, incendii, calamitati naturale, exproprieri si alte evenimente exceptionale.

Pentru generalizarea informatiei privind veniturile exceptionale este destinat contul 623 Venituri exceptionale in care, in particular, se reflecta:

compensatiile sub forma de mijloace banesti, materiale, marfuri, terenuri, mijloace fixe si alte active primite cu titlu gratuit de la autoritatile publice, organizatiile necomerciale, alte intreprinderi si persoane fizice pentru acoperirea pierderilor cauzate de accidente, incendii, calamitati naturale, si alte evenimente exceptionale;

valoarea realizabila neta a bunurilor materiale obtinute la iesirea (casarea partiala) a activelor in urma evenimentelor exceptionale;

despagubirile de asigurare primite si/sau care urmeaza a fi primite de la companiile de asigurari pentru acoperirea pierderilor din evenimentele exceptionale;

compensatiile (in expresie baneasca sau naturala) primite si/sau care urmeaza a fi primite de la persoanele vinovate de pierderea (deteriorarea) totala sau partiala a bunurilor in urma accidentelor, incendiilor si altor evenimente exceptionale.

In Planul de conturi pentru contul 623 sunt prevazute urmatoarele subconturi:

6231 Compensatii primite pentru recuperarea pierderilor din calamitati

naturale;

6232 Alte venituri exceptionale.

Evidenta analitica a veniturilor exceptionale se tine pe tipurile lor, pe surse de obtinere si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.

Veniturile exceptionale se reflecta in contul 623 in cazul existentei documentelor care confirma faptul savirsirii evenimentului exceptional si primirea (calcularea) compensatiilor pentru acoperirea pierderilor din aceste evenimente. Aceste documente cuprind:

actele comisiilor de lichidare a consecintelor calamitatilor naturale - in cazul cutremurelor de pamint, secetelor, inundatiilor, uraganelor, eroziunii solurilor, epizootiilor etc.;

actele serviciului antiincendiar de stat - in cazul incendiilor;

actele politiei rutiere si/sau hotaririle instantelor de judecata - in cazul accidentelor rutiere;

actele politiei si/sau hotaririle instantelor de judecata - in cazul furturilor bunurilor;

actele si calculele organelor de asigurari - la determinarea sumelor despagubirilor de asigurare;

procesele-verbale de casare a obiectelor de mijloace fixe (mijloace de transport) - la lichidarea (casarea) acestora si la determinarea valorii realizabile nete a bunurilor materiale obtinute in urma casarii acestor obiecte;

deciziile organelor autorizate - la exproprierea bunurilor;

actele expertilor independenti (evaluatorilor) - la evaluarea marimii pagubelor din pierderea partiala a bunurilor;

acordul (consimtamintul) persoanelor vinovate si/sau hotaririle instantelor de judecata - in cazul pierderii bunurilor din vina angajatilor intreprinderii sau altor persoane;

ordinele de plata, facturile de expeditie si alte documente - la primirea compensatiilor de la autoritatile publice, organizatiile necomerciale si alte intreprinderi si persoane fizice pentru acoperirea pierderilor din evenimentele exceptionale.

Sumele primite de catre persoanele fizice si juridice ca despagubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei actiuni ilegale (inactiuni) ori ca urmare a unor calamitati naturale sau tehnogene, cataclizme, epidemii, epizotii nu se includ in venitul impozabil (art. 20 lit.d ) din Codul fiscal).

La reflectarea (recunoasterea), corectarea si decontarea veniturilor exceptionale se intocmesc formulele contabile prezentate in tabelul 5.

Tabelul 5

Formule contabile pentru evidenta veniturilor exceptionale

Nr. crt.

Continutul operatiunii

Conturi corespondente

Temei pentru inregistrare (documentul primar sau de alt tip, registrul contabil)

debit

credit

Reflectarea veniturilor exceptionale pe parcursul anului de gestiune

Primirea de la autoritatile publice, organizatiile necomerciale, alte intreprinderi si persoane pentru acoperirea pierderilor din evenimentele exceptionale:

Documente care confirma evenimentele exceptionale, facturi de expeditie, procese-verbale de primire-predare a activelor pe termen lung, nota de contabilitate. Registrul de evidenta la contul 623

a activelor nemateriale

a activelor nemateriale in curs de executie

a activelor materiale in curs de executie

a terenurilor

a mijloacelor fixe

a materialelor

a OMVSD

a marfurilor

a mijloacelor banesti

a documentelor banesti

Nota la operatiunea 1. La iesirea (distrugerea, deteriorarea) activelor pe termen lung si curente in urma evenimentelor exceptionale concomitent se intocmesc urmatoarele formule contabile:

la valoarea de bilant a activelor pe termen lung si curente iesite: debit contul 823, credit unul din conturile -111, 112, 121, 122, 123, 211, 213, 217 etc.;

la suma TVA trecuta anterior in cont aferenta valorii activelor pe termen lung si curente iesite: debit contul 823 sau contul 813, credit contul 534 (formula contabila se intocmeste in cazul in care persoanele vinovate lipsesc sau prejudiciul material nu a fost recunoscut de persoanele vinovate);

la suma amortizarii (uzurii, epuizarii) activelor pe termen lung iesite: debit unul din conturile- 113, 124, 126, credit unul din conturile- 111, 123, 125;

la reducerea de reevaluare aferenta activelor pe termen lung iesite: debit contul 823 sau contul 821, credit contul 341.

Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor obtinute din casarea activelor pe termen lung si curente deteriorate in urma accidentelor, incendiilor, calamitatilor naturale si altor evenimente exceptionale

Documentul care confirma evenimentul exceptional, bonuri de intrari, procese-verbale de casare a mijloacelor fixe si a altor active pe termen lung, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la cont. 623

Reflectarea valorii realizabile nete a OMVSD obtinute din casarea activelor pe termen lung si curente deteriorate in urma accidentelor, incendiilor, calamitatilor naturale si altor evenimente exceptionale

Documentul care confirma evenimentul exceptional, bonuri de intrari, procese-verbale de casare a mijloacelor fixe si a altor active, nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 623

Reflectarea creantelor angajatilor intreprinderii (fara TVA) privind recuperarea prejudiciului material, cauzat din vina lor in urma accidentelor, incendiilor si altor evenimente exceptionale

Documentul care confirma evenimentul exceptional, decizia de recuperare, angajamente de plata, hotarirea instantei de judecata, Registrul de evidenta la contul 623

Reflectarea creantelor altor intreprinderi si persoane (fara TVA) privind recuperarea prejudiciului material, cauzat din vina lor in rezultatul accidentelor, incendiilor si altor evenimente exceptionale

Documentul care confirma evenimentul exceptional, decizia de recuperare, hotarirea instantei de judecata, Registrul de evidenta la contul 623

Nota la operatiunile 4-5. Formulele contabile pentru operatiunile 4-5 se intocmesc la suma prejudiciului material (fara TVA) care urmeaza a fi recuperat in perioada de gestiune curenta. Sumele prejudiciului material care urmeaza a fi recuperat conform angajamentului de plata sau hotaririi instantei de judecata in perioadele de gestiune ulterioare se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit unul din conturile - 227, 229, credit unul din conturile - 422, 515.

TVA aferenta prejudiciului material (indiferent de perioada recuperarii) se reflecta prin urmatoarea formula contabila: debit unul din conturile - 227, 229, credit contul 534.

Calcularea despagubirilor de asigurare care urmeaza a fi primite de la companiile de asigurari pentru acoperirea pierderilor din evenimentele exceptionale

Documentul care confirma evenimentul exceptional, procese-verbale si calcule ale companiilor de asigurari, Registrul de evidenta la contul 623

Decontarea ecartului de reevaluare aferent activelor pe termen lung distruse (deteriorate) in urma evenimentelor exceptionale. In conformitate cu politica de contabilitate a intreprinderii, ecartul de reevaluare a activelor sus-mentionate poate fi reflectat in creditul contului 621

Documentul care confirma evenimentul exceptional, procese-verbale de reevaluare a activelor pe termen lung, Registrul de evidenta la contul 623

Reflectarea veniturilor anticipate pe termen lung, care urmeaza a fi decontate in perioada de gestiune curenta (de exemplu, la recuperarea anticipata a prejudiciului material, cauzat de persoanele vinovate in savirsirea incendiilor, accidentelor si altor evenimente exceptionale)

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 623

Reflectarea cotei veniturilor anticipate (de exemplu, privind recuperarea prejudiciului material etc.) aferente perioadei de gestiune curente

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 623

Corectarea veniturilor exceptionale pe parcursul anului de gestiune

Stornarea sumelor creantelor (fara TVA) decontate eronat (in marime majorata) la veniturile exceptionale in anul de gestiune curent. Concomitent la suma TVA aferenta marimii majorarii creantelor se intocmeste urmatoarea formula contabila de stornare: debit unul din conturile - 227, 229, credit contul 534

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 623

Decontarea veniturilor exceptionale la finele anului de gestiune

Decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor exceptionale acumulate la rezultatul financiar total

Nota de contabilitate, Registrul de evidenta la contul 623Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1854
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved