Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE EXECUTIE

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACTUL DE CREDIT SI GARANTIILE SALE
CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA
CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE (produse agricole)
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA
CONTRACT DE ANTREPRIZA DE LUCRARI
Contractul de comision
Continutul contractului comercial international
CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL
Contractul de consignatie


CONTRACT DE EXECUTIENr. _______________ din ______________

PARTILE CONTRACTANTE :

Intre:

Ø      S.C. ___________________ S.R.L.,cu sediul in localitatea ________________, str. __________________, Nr. _____________, inscrisa la Registru Comertului Jud. _________________ sub numarul _____ _______ ______ _______, cod unic de inregistrare _____ _______ ______ ________, cod IBAN __________ ______ ____ ________ deschis la _____ _______ ______ _________, reprezentata prin _______________, in calitate de EXECUTANT

si intre,

Ø      , cu domiciliul in Timisoara,str.

in calitate de BENEFICIAR,

a intervenit prezentul contract, de comun acord, in urmatoarele conditii:

OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art.2.1. Obiectul contractului il constituie executia lucrari “Renovare si mansardare partiala “, amplasat pe teren identificat prin CF nr ______________, nr cadastral _____ _______ ______ _______________ conform proiectului tehnic nr.     elaborata de SC LEMNDAC SRL.

VALOAREA CONTRACTULUI :

Art.3.1. Valoarea contractului de executie este de ______________ lei+TVA

TERMENE SI MODALITATI DE PLATA :

Art.4.1.

Ø      plata integrala la predarea lucrari

TERMENUL DE EXECUTARE AL LUCRARILOR:

Art.5.1. Dupa semnarea contractului, executantul va primi de la beneficiar toate documentele necesare pentru executie (planuri de situatie, studiu geotehnic).

Art.5.2. Momentul inceperii contractului este momentul in care beneficiarul a predat proiectantului tehnic

Art.5.2. Executantul se obliga sa inceapa lucrarile la data de ,sa execute Obiectivul si sa-l predea Beneficiarului,in termen de..

OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE:

Art.6.1. Executantul se obliga:

Ø      Sa respecte termenele de predare a lucrarilor angajate prin prezentul contract si sa raspunda fata de beneficiar pentru calitatea acestora;

Ø      Sa raspunda fata de beneficiar pentru calitatea executiei

Ø      Executantul va fi responsabil pentru toate daunele pe care le cauzeaza Santierului Lucrarilor, echipamentului/cladirilor existente, oricarei alte proprietati, teren sau persoane in timpul desfasurarii Lucrarilor ce i-au fost atribuite indiferent daca lucrarile erau indeplinite de Personalul Executantului sau de angajatii sau agentii subantreprenorilor angajati de Executant direct sau indirect.Art6.2. Beneficiarul se obliga:

Ø      Sa plateasca lucrarile primite in termenele si cuantumurile prevazute in contract.

ALTE CLAUZE ASUPRA CARORA PARTILE AU CONVENIT :

Art.7.1. Conditii de proiectare

Ø      Documentatia va fi intocmita in limitele prezentului Contract de Proiectare si in conformitate cu prevederile Legii 50/1991, completarile la Legea 50/1991, ale Legii 10/1995.

Ø      Documentatiile cuprinse in proiectul ce formeaza obiectul contractului de fata constituie proprietatea intelectuala a proiectantului si nu pot fi utilizate fara acceptul expres al acestuia, decat pentru realizarea lucrarii contractate. Incalcarea prevederilor de mai sus conduce la perceperea de despagubiri in limita dublului valorii contractuale, in favoarea proiectantului.

Art.7.2. Proiectantul este autorul lucrarii cu drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, conform Legii 8/1996 ale carei prevederi sunt aplicabile si situatiilor ce decurg din prezentul contract

Art.7.3. Eventualele modificari ulterioare ale proiectului solicitate de catre beneficiar, vor face obiectul unor acte aditionale, cu acordul partilor.

MODALITATI DE PLATA:

Art.8.1. Beneficiarul va face plata integral, in termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea facturii, indiferent pe ce cale, in caz contrar se vor aplica penalitati de intarziere a platilor de 0,05% / zi.

REZILIEREA CONTRACTULUI :

Art.9.1. Prezentul contract isi poate inceta valabilitatea doar cu acordul partilor.

Art.9.2. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea platii contravalorii onorariului prevazut la Cap.4. din prezentul contract.

Art.9.3. In cazul in care in termen de 60 de zile calendaristice nu sunt indeplinite conditiile pentru inceperea contractului prevazute la Cap. 8, acesta se considera nul.

FORTE MAJORE:

Art.10.1. Situatii de forta majora (cutremur, inundatii, calamitati sau situatii asimilate fortei majore, interdictii legale sau situatii ce nu depind de una din parti) vor fi notificate de catre partea care le invoca in termen de 5 zile de la aparitie. Forta majora exonereaza de raspundere ambele parti.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR:

Art.11.1. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin conciliere directa, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Art.11.2. Daca dupa 30 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative prealabile beneficiarul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din municipiul Timisoara.

COMUNICARI

Art.12.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

Art.12.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Prezentul contract de proiectare s-a incheiat astazi __/__/_____, in 2 exemplare a cate 3 pagini fiecare, cu valoare de original, din care un exemplar pentru beneficiar si un exemplar pentru executant.

Beneficiar,    Executant,


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1350
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site