Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE INCHIRIERE

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACT - CADRU PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE
CAMBIA
CONTRACT DE CONSULTANTA PUBLICITARA
CONTRACTUL DE CONT CURENT
CONTRACT DE EXECUTIE
CONTRACT CIVIL
Contract de leasing imobiliar
Contractul de mandat comercial
CONTRACT DE ANGAJARE
Continutul contractului comercial international


CONTRACT DE INCHIRIERE

Acest Contract de Inchiriere ( numit in continuare 'Locatiune') este redactat si intra in vigoare la data de ………………, intreD-nul/D-na ………………… domiciliat in .reprezentat prin .. domiciliata . in baza procurii . ( numit in continuare 'Locator') si

SC SRL/SA……………. ( numit in continuare 'Locatar').

Locatorul pune la dispozitie pentru inchiriere spatiul in suprafata de………. Mp situat in .. numit in continuare ' Spatiul Inchiriat' .

Locatorul doreste sa inchirieze Spatiul Inchiriat Locatarului, si Locatarul doreste sa inchirieze Spatiul Inchiriat de la Locator pe termenul, pentru chiria si avand in vedere invoiala, conditiile si dispozitiile stabilite prin acest inscris.

Art. 1 Termenul.

A. Locatorul inchiriaza Spatiul Inchiriat Locatarului, si drept care Locatarul inchiriaza acelasi lucru de la Locator, pentru un 'Termen Initial' ce incepe la ……… si se termina la ……….. Locatorul se obliga sa-l puna in posesie pe Locatar la termenul stabilit. Daca Locatorul nu reuseste sa furnizeze la timp Spatiul Inchiriat, chiria se va reduce avand in vedere perioada intarzierii. Locatarul nu va ridica alte pretentii impotiva Locatorului pentru o asemenea intarziere.

B. Locatarul poate reinoi Inchirierea o singura data pe operioada de ……..luni/ani. Locatarul isi va exercita optiunea de reinoire , printr-o notificare scrisa adresata Locatorului, cu numai putin de ………. ( …. ) de zile inaintea expirarii Termenului Initial.

Art. 2 Chiria.

A. Locatarul va plati Locatorului pe perioada Termenului Initial o chirie de ……………. pe an, platibila in rate lunare de ………. pe luna. Fiecare rata va fi scadenta, in avans, in prim zi a fiecarei luni calendaristice pe perioada locatiunii si se va plati Locatorului la …………… sau intr-un alt loc desemnat printr-o notificare scrisa a Locatorului catre Locatar. Chiria datorata pentru o perioada mai mica de o luna, inclusa in termenul locatiunii,va fi repartizata in functie de zile.

B. Locatarul va plati de asemenea Locatorului un ' Depozit de Garantie ' in suma de ……………

Art. 3 Folosinta

(pentru ce se va folosi/birou/punct de lucru).. cu toate acestea, Locatarul nu va folosi Spatiul Inchiriat in scopul depozitarii, producerii sau comercializarii oricarei substante explozive, flamabile sau periculoasa, sau a oricarui produs sau dispozitiv chimic.

Art. 4 Subinchirierea.

Locatarul va avea dreptul, fara consimtamantul Locatorului, sa cedeze acest contract unei societati cu care Locatarul poate fuziona, oricarei societati subsidiare a Locatarului, oricarei societati aflate sub acelasi control ca si Locatarul, sau unei societati ce va prelua totalitatea activelor esentiale ale Locatarului. Exceptand cele stabilite mai sus, Locatarul nu va subinchiria tot sau o parte a Spatiului Inchiriat, nu va ceda acest contract in intregime sau in parte fara consimtamantul Locatorului, acord care va fi dat fara intarziere neputand fi negat intr-un mod nejustificat si nerezonabil.

Art. 5 Reparatiile.

In timpul locatiunii, Locatarul va face pe cheltuiala sa, toate reparatiile necesare Spatiului Inchiriat. Reparatiile includ si reparatiile de rutina ale podelelor, peretilor, plafoanelor, si a altor parti ale Spatiului Inchiriat stricate sau uzate prin folosinta normala.

Art. 6 Stricaciunile si Imbunatatirile.

Locatarul , pe cheltuiala sa, are dreptul, cu acordul premergator al Locatorului sa remodeleze, redecoreze, sa inlocuiasca, si sa aduca imbunatatiri intregului sau unei parti a Spatiului Inchiriat din cand in cand asa cum considera el , asigurandu-se ca acestea sunt facute intr-un stil decent si utilizand materiale de buna calitate. Locatarul are dreptul sa instaleze bunurile personale, dependinte comerciale, echipamente si alte instalatii temporare in Spatiul Inchiriat, si de a le fixa in acest spatiu. Toate bunurile personale, echipamentul, utilajele, dependintele comerciale si instalatiile temporare, achizitionate de Locatar la inceputul locatiunii sau plasate sau instalate in Spatiul Inchiriat dupa aceasta data, vor ramane in proprietatea Locatarului libere de orice pretentii din partea Locatorului. Locatarul va avea dreptul sa le indeparteze oricand in timpul locatiunii asigurandu-se ca toate pagubele Spatiului Inchiriat cauzate de o asemenea indepartare sa fie reparate de el, pe cheltuiala sa.Art. 7 Taxele pe proprietate.

Locatorul va plati , toate taxele generale pe venit si ratele impozitelor speciale scadente in timpul termenului locatiunii asupra Spatiului Inchiriat, si toate taxele personale de proprietate ce au legatura cu dreptul de proprietate al Locatorului, asupra Spatiului Inchiriat. Locatarul va fi responsabil cu plata tuturor taxelor asupra proprietatii personale ce privesc bunurile Locatarului din Spatiul Inchiriat.

Art. 8 Utilitatile.

Locatarul va achita toate costurile privind apa, canalizarea, gazul, electricitatea, telefonul precum si alte servicii si utilitati folosite de catre Locatar cu privire la Spatiul Inchiriat in cursul locatiunii, cu exceptia cazului in care partile satbilesc in scris altfel. Locatarul va plati sumele in termen de 15 zile de la facturare. Locatarul ia la cunostinta faptul ca Spatiul Inchiriat este proiectat sa furnizeze facilitati electrice obisnuite si o iluminare normala . Locatarul nu va folosi nici un echipament sau dispozitiv care sa utilizeze in mod excesiv energie electrica sau care, in opinia rezonabila a Locatorului, sa supraincarce cablurile sau sa interfereze cu serivciile electrice ale altor chiriasi.

Art. 9 Semnele.

Obtinand consimtamantul Locatorului, Locatarul va avea dreptul sa plaseze pe peretii exteriori ai Spatiului Inchiriat, in locurile selectate de el, orice semn ce este permis de reglementarile locale . Locatorul poate refuza darea consimtamantului cu privire la semnele ce sunt in opinia sa prea mari, inselatoare, neatractive sau care sunt inconsistente sau neadecvate cu Spatiul Inchiriat sau cu folosinta acestuia de catre un alt locatar. Locatorul il va asista si va coopera cu Locatarul in obtinerea oricarei autorizatii necesare, din partea autoritatilor guvernamentale sau din parte celorlalti proprietari sau locatari pentru ca Locatarul sa plaseze sau sa construiasca semnele respective. Locatarul va repara toate distrugerile Spatiului Inchiriat rezultate din indepartarea semnelor instalate de el.

Art. 10 Accesul.

Locatorul va avea dreptul sa intre in Spatiul Inchiriat ,la ore rezonabile, pentru al inspecta, in asa fel incat Locatorul sa nu stanjeneasca afacerile desfasurate de Locatar in acest saptiu.

Art. 11 Deteriorarea si Distrugerea Cladirii.

A. Daca Spatiul Inchiriat sau orice alta parte a cladirii este deteriorata de incendiu sau de alte accidente rezultate din orice act de neglijenta al Locatarului sau al oricarui agent al Locatarului, angajat sau invitat al sau, chiria nu va fi diminuata sau nedatorata in timp ce asemenea deteriorari se afla in reparatie , si Locatarul va fi tinut responsabil de costul reparatiilor.

B. In cazul unor deteriorari minore a oricarei parti a Spatiului Inchiriat, si daca asemnea deteriorari nu impiedica folosinta Spatiului Inchiriat in concordanta cu scopurile Locatarului, si nici nu sunt imputabile acestuia, Locatorul va repara in mod prompt aceste deteriorari pe cheltuiala sa. In efectuarea reparatiilor prevazute in acest capitol , Locatorul nu va fi responsabil de intarzierile rezultate din greve, restricti guvernamentale, inabilitatea obtinerii materialelor necesare sau a mainii de lucru sau alte asemenea probleme care sunt in afara controlului Locatorului. Locatarul va fi scutit de plata chiriei si a altor cheltuieli pe tot timpul cat Spatiul Inchiriat este inoperabil sau nepotrivit pentru a fi ocupat, sau folosit, in intregime sau in parte,avand in vedere scopurile Locatarului. Chiria si alte cheltuieli platite in avans pentru o asemnea perioada se va computa asupra viitoarelor plati, daca exista, iar daca nu se vor face plati viitoare, sumele achitate in avans vor fi returnate Locatarului.

C. Daca Spatiul Inchiriat sau o parte din el sau orice accesoriu al acestuia este in asa fel deteriorata de incendiu, accidente sau defecte de structura incat nu mai poate fi folosita pentru scopurile Locatarului avute in vedere la incheirea acestui contract iar aceste deteriorari nu sunt imputabile Locatarului, atunci Locatarul va avea dreptul ca in termen de 90 de zile de la data deteriorarii sa decida printr-o notificare adresata Locatorului terminarea locatiunii de la data producerii deteriorarii. Prevederile acestui paragraf se aplica nu numai situatiilor de mai sus, dar si altor evenimente ce se afla in afara controlului Locatarului si care face Spatiul Inchiriat, sau orice accesoriu al acestuia, inoperabil sau nepotrivit folosintei, in intregime sau in parte, luand in considerare si scopurile Locatarului.

Art. 12 Intarzierea de plata.

Daca Locatarul va intarzia plata chiriei, scadenta in conditiile prevazute in acest contract, si daca aceasta intarziere va continua timp de 15 zile dupa notificarea in scris a Locatorului catre Locatar, sau daca intarzierea va avea loc cu privire la alte obligatii ce trebuiau respectate si executate de Locatar, si o asemenea intarziere continua timp de 30 de zile dupa notificare scrisa din partea Locatorului fara remedierea acesteia, atunci actionand in judecata, Locatorul poate considera locatiunea incheiata anuntandu-l pe Locatar de intentiile sale, si daca posesia Spatiului Inchiriat nu este predata, Locatorul il poate ocupa . Locatorul va avea, pe langa remediile descrise mai sus, orice alt drept ce decurge din intarzierea executarii obligatiilor de catre Locatar, prevazut de lege. Locatorul va face toate eforturile posibile pentru a-si diminua pagubele.Art. 13 Posesia linistita.

Locatorul convine si garanteaza,cu conditia indeplinirii de catre Locatar a obligatiilor sale, sa-l mentina pe Locatar in posesia exclusiva, linistita, neintrerupta si netulburata a Spatiului Inchiriat in timpul termenului locatiunii.

Art. 14 Exproprierea.

Daca orice autoritate publica in mod legal expropriaza Cladirea sau o parte din aceasta facand Saptiul Inchiriat impropriu locatiunii, acest contract va inceta cand autoritatea publica ia in posesie saptiul, iar Locatorul si Locatarul se vor socoti pentru chirie pana la acea data.

O asemenea terminare a contractului nu va prejudicia dreptul fiecarei parti de a obtine compensari de la autoritatea ce expropriaza pentru pierderile si pagubele cauzate de expropriere. Nici una dintre parti nu va avea vreun drept asupra despagubirilor primite de cealalta parte de la autoritatea ce a efectuat expropierea.

Art. 15 Subordonarea Locatiunii.

Locatarul acepta ca aceasta Locatiune sa fie subiectul sau sa fie subordonata oricarei ipoteci, sau altei garantii, existenta in prezent sau viitoare asupra Spatiului Inchiriat, si oricarei reinnoiri, refinantari si extinderi a acestora, si totodata este de acord ca orice asemnea creditor sa aiba dreptul oricand sa-si subordoneze ipoteca, sau alta garantie acestei locatiuni in conditiile pe care creditorul le considera necesare. Locatorul este, astfel, investit irevocabil cu puterea si autoritatea, de a subordona aceasta locatiune oricarei ipoteci, sau garantii existente sau infiintate in viitor asupra Spatiului Inchiriat , si Locatarul este de acord sa execute la cerere asemnea instrumente ce subordoneaza aceasta locatiune. In cazul in care Locatarul nu isi indeplineste obligatiile privind o asemnea executare, il desemneaza in mod irevocabil prin acesta clauza pe Locator,sa execute asemenea instrumente in numele sau,si este de acord ca o asemenea imputernicire este in interesul sau. Locatarul este de acord ca din cand in cand, la cererea Locatorului sa intocmeasca si sa transmita, persoanelor indicate de Locator o declaratie in forma scrisa prin care sa certifice ca aceasta locatiune isi produce efectele si nu este modificata(sau daca exista modificari, sa arate ca locatiunea astfel modificata isi produce efecte), precizand datele in care chiria si celelte cheltuieli platibile conform acestui contract au fost achitate, faptul ca Locatorul isi indeplineste obligatiile asumate prin contract ( daca Locatarul considera ca exista o neexecutare a obligatiilor, sa precizeze natura unei asemenea neexecutari ) precum si alte informatii pe care le va solicita, in mod rezonabil Locatorul.

Art. 16 Depozitul de Garantie.

Depozitul de Garantie va fi detinut de Locator fara a datora dobanda si ca o garantie a executarii de catre Locatar a obligatiilor sale contractuale asumate. Este in mod expres inteles ca Depozitul de Garantie nu va fi considerat o plata in avans a chiriei sau un mod de reparare a daunelor aduse Locatorului prin nerespectarea obligatiilor contractuale de catre Locatar. Daca nu se prevede altfel prin reglementari imperative, Locatorul poate amesteca Depozitul de Garantie cu alte fonduri ale sale. Locatorul poate, din cand in cand, fara a-si prejudicia dreptul la alte remedii, sa foloseasca Depozitul de Grantie in masura necesara acoperirii intarzierilor in plata chirieri sau satisfacerii oricarei alte obligatii a Locatarului asumata prin acest contract. Urmand unei asemnenea folosirii a Depozitului de Garantie, Locatarul va plati Locatorului la cerere cunatunul astfel folosit pentru a aduce Depozitul de Garantie la valoarea sa initiala. Daca Locatarul nu se afla in intarziere la terminarea Locatiunii, Depozitul de Grantie ramas va fi returnat Locatarului. Daca Locatorul cedeaza drepturile sale cu privire la Spatiul Inchiriat in timpul Locatiunii, poate ceda drepturile sale privind Depozitul de Garantie cesionarului si astfel nu mai poate fi tinut raspunzator de returnarea acestui depozit.

Art. 17 Notificarile.

Orice notificare necesara sau permisa de aceasta locatiune va fi considerata ca suficienta daca este trimisa printr-o scrisoare cu confirmare de primire:Adresata Locatorului la:

Adresata Locatarului la:

Locatorul si Locatarul vor putea schimba locul unde se pot trimite aceste notificari printr-o notificare scrisa adresata celelilalte parti.

Art. 18 Renuntarea.

Nu se va considera o renuntare cu privire la drepturile ce decurg din intarzierea executarii sau din neexecutarea obligatiilor Locatorului sau Locatarului, prevazute mai sus, omisiunea de a actiona in baza unei asemenea neexecutari chiar daca aceasta persista sau este repetata, si nici o renuntarea expresa nu va avea efect decat fata de neexecutarea specificata in mod expres in aceea renuntare si doar pentru termenul si intinderea precizate. O astfel de renuntare din partea Locatorului sau Locatarului nu va avea caracterul unei renuntari cu privire la drepturile ce decurg dintr-o incalcare ulterioara a aceleasi obligatii contractuale, conditii sau termen.

Art. 19 Capitolele.

Denumirile capitolelor sunt folosite in acest contract doar in interesul partilor si nu vor fi luate in considerare in interpretarea vreunei dispozitii a prezentului contract.

Art. 20 Succesorii.

Dispozitiile acestei locatiuni se extind si leaga atat Locatorul si Locatarul cat si reprezentantii lor legali, succesorii si imputernicitii acestora.

Art. 21 Consimtamantul.

Locatorul nu isi va retrage sau intarzia, intr-un mod nerezonabil, consimtamantul cu privire la orice problema pentru care consimtamantul Locatorului este necesar sau potrivit sub termenii acestei locatiunii.

Art. 22 Executarea contractului.

Daca exista o neexecutare cu privire la obligatiile si garantiile prevazute in acest contract, si daca aceasta neexecutare continua timp de 15 zile dupa notificarea in scris din partea Locatarului in care se specifica ce anume obligatie se incalca, Locatarul poate, fara    a-si afecta orice alte remedii posibile conform legii, sa aduca el la indeplinire obligatia si sa deduca costurile din ratele chiriei platibile conform contractului, pana cand Locatarul isi va fi recuperat cheltuielile facute, impreuna cu dobanda aferenta, la o rata de 30% pe an. Daca locatiune inceteaza inainte ca Locatarul sa isi recupereze toate cheltuielile, Locatorul ii va plati la cerere suma nerecuperata plus dobanda acumulata.

Art. 23 Respectarea legii.

Locatarul va respecta toate legile, ordinele, ordonantele si alte reglementari publice prezente sau viitoare ce se refera la folosinta Spatiului Inchiriat de catre Locatar.

Locatorul va respecta toate legile, ordinele, ordonantele si alte regelmentari publice prezente sau viitoare ce afecteaza Spatiul Inchiriat.

Art. 24 Acord Final.

Acest contract termina si inlocueste toate intelegerile sau acordurile anterioare cu privire la locatiunea acestui imobil. Acest contract poate fi modificat numai in scris si numai cu acordul ambelor parti.

Art.25 Litigiile

Litigiile de orice fel rezultand din executarea prezentului contract de inchiriere se vor solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre solutionare instantelor de drept comun competente / din … localitatea).

Locator    Locatar

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1875
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site