Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contract de leasing imobiliar

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micContract de leasing imobiliarNr din ././..

I. Partile contractante

Intre Societatea Comerciala , reprezentata legal prin ., cu sediul in .str. .., nr. ., sectorul .., municipiul Bucuresti/judetul , tel. ., fax .., cu contul nr. .., deschis la Banca .., Sucursala ., codul fiscal nr. ., denumita in continuare locator, si

Societatea Comerciala , reprezentata legal prin ..‚), cu sediul in .. str ..

nr. , inmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J/../.ƒ), codul fiscal nr. , cu contul nr. .., deschis la Banca .., Sucursala , denumita in continuare utilizator, s-a incheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Locatarul se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesie, iar utilizatorul, sa plateasca si sa preia bunul imobil„), situat in .., cu terenul aferent…) in suprafata de , avand urmatoarele vecinatati:

- la nord: ;

- la sud: .;

- la vest: ;

- la est: .

ARTICOLUL 2

Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizarii in sistem de leasing imobiliar se consemneaza in proces-verbal, anexat la prezentul contract. Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru .

ARTICOLUL 3

Obligatiile locatorului

Locatorul se obliga:

a) sa confere utilizatorului un drept de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing imobiliar;

b) sa predea bunul la termenul stipulat in prezentul contract;

c) sa respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea acestuia.

ARTICOLUL 4

Obligatiile utilizatorului

Utilizatorul se obliga:

a) sa preia si sa foloseasca bunul dupa destinatia care rezulta din contract;

b) sa nu incheie un contract de sublocatie privind bunul incredintat, fara acordul locatorului;

c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa, in cuantumul valoric stability si la datele fixate in prezentul contract;

d) sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile capitale si curente;

e) sa apere, in raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract;

f) sa asigure bunul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca primele de asigurare ori sa preia contractul de asigurare de la locator;

g) sa plateasca toate impozitele si taxele, precum si utilitatile consummate (energie electrica, termica, gaze naturale, apa, salubritate, telefon, fax etc.);

h) sa efectueze investitiile convenite cu locatorul, prevazute in anexa la prezentul contract…);

i) sa predea bunul locatorului, in stare buna de folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau la rezilierea prezentului contract, in cazul in care nu si-a exercitat dreptul la optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii, fiind considerat ca, initial, l-a primit in stare buna.

III. Termen

ARTICOLUL 5

Termenul utilizarii in sistem de leasing imobiliar este de . ani, cu inceperea de la data semnarii procesului-verbal mentionat la art. 2.

Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la alineatul precedent.

IV. Pret si modalitati de plata

ARTICOLUL 6

Pretul contractului este de . lei (inclusiv garantia de participare ).

Redeventele locative acopera valoarea de circulatie a bunului si marja de profit a locatorului. La calculul redeventei se va tine seama si de nivelul de amortizare a bunului.

Evolutia ratei inflatiei, care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract, poate determina indexarea redeventelor locative.

ARTICOLUL 7

Modalitati de plata

Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:

a) virament cu ordin de plata;

b) fila cec;

c) cambie.

Plata se face lunar, in a 25-a zi, in contul locatorului nr. .deschis la Banca - Sucursala .

In cazul in care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, locatorul trebuie sa aiba in vedere varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa si amortizarile.

V. Raspunderea contractuala

ARTICOLUL 8

In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat, nu isi respecta obligatiile ce se refera la realizarea de investitii sau in situatia in care se afla in reorganizare ori faliment, locatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu daune-interese‡).In cazul in care utilizatorului nu isi executa obligatia de plata a redeventei, doua consecutive, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese ce cuprind redeventele scadente si cuantumul valoric al redeventelor care au ramas de platit pana la expirarea prezentului contract.

Nerespectarea dreptului la optiune al utilizatorului obliga locatorul la plata de daune care vor fi egale cu valoarea contabila ramasa.

ARTICOLUL 9

Prevederile art. 8 nu se aplica, daca un caz de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului. Pentru aceasta situatie, partea afectata va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1082 si 1083 din Codul civil.

ARTICOLUL 10

Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.

ARTICOLUL 11

Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.

Greva nu va fi considerata caz de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa justifice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 12

Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.

VII. Dispozitii finale

ARTICOLUL 13

Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competenteˆ).

ARTICOLUL 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Locator, Utilizator,

..

____________

) Contractul este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile

si obligatiile in functie de particularitatile fiecarei situatii, potrivit

principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul

civil, exceptie facand clauzele care definesc natura juridica a contractului de

leasing, cum sunt: art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 3,

art. 8 alin. 2 si 3.

‚) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul.

ƒ) Pentru persoanele fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria

si nr., pasaportul, dupa caz.

„) Partile vor face referire, in anexa, si la bunurile imobile prin

destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiceiul

instrainarii, precum si la teren, dupa caz.

…) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin utilizatorului din

oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si

asupra carora s-a convenit.

†) Completarea este necesara numai in situatia in care contractul s-a

incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile

in care se solicita depunerea unei garantii de participare.

‡) Daunele interese se calculeaza, in acest caz, in mod similar cu clauzele

stipulate in contractul de vanzare-cumparare de active/parti sociale.

ˆ) Contractul incheiat cu persoana fizica sau juridica straina este guvernat

de legislatia romaneasca. In consecinta, litigiile de orice fel aparute ca

urmare a modului de formare, ori in legatura cu validitatea, interpretarea sau

executarea obligatiilor contractuale se vor solutiona de catre arbitrajul

organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la instantele

judecatoresti din Romania.

Contract de leasing imobiliar - MODEL
Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3470
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site