Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE MANDAT

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE MANDAT

I. PARTILE

Art.1Subsemnatul(a)., domiciliat in.., str.. nr.., bl, ap, posesor al B.I. cu seria.., nr.., in calitate de mandant.

Subsemnatul(a)., domiciliat in.., str nr., bl, ap.., posesor al B.I. cu seria , nr.., in calitate de mandatar.

II. OBIECT

Art.2

Incheierea de catre mandatar in numele si pe seama mandantului a urmatoarelor acte juridice:

Art.3

Plata remuneratiei stipulata in prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4

Prezentul contract se incheie pe o perioada de luni/ani, incepand cu data de. si pana la data de.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art.5

In schimbul incheierii actelor juridice mentionate mandantul va achita mandatarului suma de lei, la data de.

V. SUBSTITUIREA MANDATARULUI

Art.6

Mandatarul nu-si poate substitui o terta persoana in vederea indeplinirii obligatiilor asumate decat cu acordul scris prealabil din partea mandantului.

VI. CONTINUTUL CONTRACTULUI

Art.7

Drepturile mandatarului

Mandatarul are dreptul sa pretinda plata remuneratiei la data stabilita in contract.

Mandatarul are dreptul sa pretinda restituirea tuturor cheltuielilor ocazionate de indeplinirea mandatului.

Art.8

Obligatiile mandatarului

Mandatarul are obligatia de a-si indeplini mandatul cu diligenta unui bun proprietar.

Mandatarul are obligatia de a preda eventualele bunuri sau sume de bani primite cu ocazia executarii mandatului.

Mandatarul are obligatia in masura in care isi substituie in vederea executarii mandatului un tert sa raspunda pentru faptele acestuia.

Art.9

Drepturile mandantului

Mandantul are dreptul sa pretinda executarea intocmai a mandatului.

Mandantul are dreptul sa pretinda predarea eventualelor bunuri sau sume de bani ce vor intra in posesia mandatarului cu ocazia executarii mandatului.

Art.10

Obligatiile mandantului

Mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneratia stipulata in contract.

Mandantul are obligatia sa restituie mandatarului toate cheltuielile efectuate cu ocazia executarii mandatului.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11

In cazul in care mandatarul nu executa mandatul, acesta datoreaza cu titlu de daune suma de. lei.

Art.12

Prin executarea mandatului nu se intelege incheierea actelor juridice stipulate in contract, ci doar depunerea tuturor diligentelor in vederea incheierii actelor juridice respective.

Art.13

In cazul in care mandatarul nu executa, in mod culpabil obligatia de predare a bunurilor sau a sumelor de bani pe care le primeste in timpul executarii mandatului, acesta datoreaza cu titlul de penalitati de intarziere suma de lei/zi. Penalitatile se vor calcula incepand cu ziua urmatoare celei in care mandatarul a primit bunurile sau sumele de bani cuvenite mandantului.

Art.14

In cazul in care mandantul executa cu intarziere obligatiile banesti, datoreaza cu penalitati de intarziere suma de. lei/zi.

Art.15

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.

VIII. FORTA MAJORA

Art.16

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.17

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de.., in . exemplare.

Mandant

MandatarPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1789
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved