Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTROLUL FISCAL SI EVAZIUNEA FISCALA

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTROLUL FISCAL SI EVAZIUNEA FISCALA

CONTROLUL FISCAL

Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.Drepturile si obligatiile organelor fiscale si ale contribuabililor

n      organele fiscale au dreptul

l      a) sa verifie inscrisuri, registre sau evidente contabile ale contribuabililor verificati, referitoare la obiectul controlului, sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;

l      b) sa solicite, verbal sau in scris, toate informatiile si justificarile referitoare la abaterile constatate.

l      c) sa retina documentele in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in conditiile legii, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile.

l      d) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal.

l      e) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor si surselor impozabile;

l      f) sa confiste, in conditiile legii, obiectele sau produsele reprezentand bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele in lei si in valuta dobandite ilicit;

l      g) sa stabileasca obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, in situatia in care in evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora,

Organele de control fiscal au urmatoarele obligatii:

n      a) sa cunoasca si sa aplice corect, cu obiectivitate si profesionalism prevederile legislatiei contabile si fiscale si normale de aplicare a acestora;

n      b) sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control si ordinul de serviciu;

n      c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabilor verificati;

n      d) sa acorde atentie intrebarilor, nelamuririlor, reclamatiilor contribuabilor si sa dea dovada de intelegere si solicitudine in solutionarea acestora, potrivit legii;

n      e) sa intocmeasca si sa depuna la sediul unitatii de care apartine actele de control privind rezultatele verificarii, potrivit metodologiei de control;

n      f) sa utilizeze cu eficienta timpul de control, sa pastreze si sa apere secretul operatiunilor contribuabililor verificati;

n      g) sa nu se angajeze direct sau indirect in relatii de afaceri cu persoane fizice sau juridice controlate, relatii care pot afecta indeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal incredintate;

Contribuabilii supusi controlului au urmatoarele drepturi:

n      a) sa fie informati asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare;

n      b) sa fie primii solicitati, in cazul in care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, date, documente si elemente pentru clarificarea si justificarea operatiunilor efectuate;

n      c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica pe toata durata controlului;

n      d) sa beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil;

n      e) sa solicite din proprie initiativa sa fie controlati;

n      f) sa conteste, potrivit legii, constatarile inscrise in actele de control incheiate;

n      g) sa fie protejati asupra secretului fiscal

Contribuabilii supusi controlului fiscal au urmatoarele obligatii:

n      a) sa se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului;

n      b) sa puna la dispozitie toate documentele, situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului;

n      c) sa puna la dispozitie, la solicitarea organului de control, in conditiile legii, actele originale sau copii certificate, dupa caz, referitoare la obiectul controlului;

n      d) sa permita accesul in locurile unde se afla bunurile si valorile supuse impozitarii, precum si in locurile unde se afla documentele necesare controlului;

n      e) sa furnizeze in scris si verbal, in legatura cu obiectul controlului, toate explicatiile si elementele necesare clarificarii operatiunilor economico-financiare efectuate;

n      f) sa manifeste respect fata de autoritatea controlului, aducand la indeplinire intocmai masurile din actul de control ramase definitive, si sa informeze organul de control despre aceasta;

n      g) sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfasurare a actiunii de control;

n      h) sa notifice toate modificarile intervenite in datele initiale de identificare, inclusiv incetarea activitatii in termenele prevazute de lege;

EVAZIUNEA FISCALA

Evaziunea fiscala - concept, clasificare si particularitati pe categorii de obligatii fiscale

Persoanele care realizeaza venituri, poseda anumite bunuri si o capacitate legala sunt obligate la plata unui impozit si au calitatea de contribuabili.

Sustragerea de catre contribuabili (persoane fizice si juridice romane sau straine), prin diferite cai, in intregime sau in parte, de la obligatiile fiscale, respectiv de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor sociale, reprezinta evaziune fiscala. In sfera evaziunii fiscale, se include si ascunderea sub diferite forme a surselor si cuantumului de venituri impozabile.

Forme ale evaziunii fiscale

n      Evaziunea fiscala poate fi

l      legala

l      frauduloasa

Fapte de evaziune fiscala privind impozitul pe profit

n      reducerea bazei de impozitare, prin includerea pe costuri a unor cheltuieli fara documente justificative sau baza legala (amenzi, penalizari, cheltuieli preliminare etc.);

n      inregistrarea unor cheltuieli suplimentare sau peste limita admisa de lege (amortizari, cheltuieli social-culturale, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de protocol, fond de rezerva etc.);

n      majorarea cheltuielilor cu dobanzi aferente creditelor pentru investitii, situatie intalnita la agentii economici cu capital de stat sau majoritar de stat;

n      deducerea unor cheltuieli personale ale asociatilor sau dobanzi la imprumuturi acordate de patroni propriei societati, in cazul agentilor economici cu capital privat;

n      neinregistrarea integrala a veniturilor realizate, fie prin neintocmirea documentelor de evidenta primara, fie prin inscrierea in documente a unor preturi de livrare sub cele practicate in mod real;

Fapte de evaziune fiscala privind taxa pe valoarea adaugata

n      aplicarea eronata a regimului deducerilor.

n      necuprinderea unor operatiuni ce intra in sfera taxei pe valoarea adaugata in baza de calcul a taxei sau necuprinderea in taxa pe valoarea adaugata a tuturor facturilor;

n      neevidentierea si nevirarea taxei pe valoare adaugata aferenta avansurilor incasate de la clienti;

n      neinregistrarea ca platitor de TVA la atingerea plafonului anual de venituri totale;

n      sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata aferenta importurilor de bunuri prin prezentarea in vama a unor acte fictive de donatie, de la parteneri externi, in loc de acte de cumparare, precum si neincluderea in deconturi a taxei pe valoarea adaugata la plata in vama;

n      emiterea de facturi cu taxa pe valoarea adaugata, fara ca agentul economic sa fie platitor si fara sa inregistreze si sa vireze taxa pe valoarea adaugata in evidenta contabila;

Fapte de evaziune fiscala privind impozitul pe salarii

n      neimpozitarea tuturor sumelor platite salariatilor cu titlu de venituri salariale

n      aplicarea incorecta a tabelelor de impozitare a drepturilor salariale;

n      neretinerea si nevirarea impozitului pe salariu datorat pentru persoanele angajate pe baza de conventii civile sau pentru zilieri;

n      necumularea in vederea impozitarii a tuturor drepturilor salariale acordate;

n      neinregistrarea obligatiilor de plata a impozitului pe salarii;

n      necalcularea si neretinerea impozitului pe salarii;

n      nerespectarea legislatiei privind stabilirea bazei de impozitare, cumul, scutirile si reducerile de impozit

Cauzele evaziunii fiscale pot fi:

n      comportamentul negativ al contribuabililor;

n      nerecunoasterea sau ignorarea legislatiei fiscale si, deci, a obligatiilor care decurg din aplicarea acesteia;

n      interpretarea sau aplicarea eronata si chiar abuziva a legislatiei fiscale;

n      nerespectarea de catre agentii economici a reglementarilor privind organizarea evidentei patrimoniului, veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare, neconducerea corecta si la timp a evidentei contabile.

n      munca clandestina manifestata cel putin sub doua forme: activitate pe cont propriu, fara autorizatie si asa numita 'munca la negru

Factori de manifestare a evaziunii fiscale

n      marimea prelevarii fiscale sau gradul de fiscalitate;

n      politica sanctiunilor fiscale;

n      nivelul de organizare si pregatire a aparatului fiscal;

n      existenta unui cadru legislativ fiscal necorelat si confuz

Sanctiuni fiscale

n      amenda fiscala

n      amenda penalaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2337
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved