Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Asistent la compartimentul reclamatii marfa

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai micAsistent la compartimentul reclamatii marfaAtributii profesionale, de baza pentru indeplinirea sarcinilor postului, altele decat cele din instructii:

- efectueaza serviciul conform R.O.F.-ului statiei sau dupa caz conform graficului intocmit si aprobat de seful statiei;

- se prezinta la serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor, echipat corespunzator la ora inceperii programului de munca, nu introduce bauturi alcoolice in unitate sau la locul de munca, nu consuma asemenea bauturi in timpul serviciului si nu lucreaza sub influenta alcoolului;

- isi insuseste cunostintele necesare pentru indeplinirea corecta a sarcinilor de serviciu;

- participa la instruirea prin  scoala personalului  organizata pentru insusirea instructiilor de serviciu;

- executa intocmai si la timp toate sarcinile ce decurg din functia pe care o indeplineste. In cazul in care are de executat o sarcina primita de la seful direct si primeste o alta sarcina de la superiorul sefului direct care face imposibila executarea primei sarcini, informeaza pe acesta, iar daca ordinul primit ulterior nu se anuleaza, trece la executarea acestuia urmand a informa dupa executare, atat pe seful direct, cat si pe cel de la care a primit ordinul ;

- manifesta operativitate in luarea deciziilor si isi asuma raspunderea pentru deciziile luate;

- da dovada de initiativa, simt de raspundere si grija deosebita in folosirea, gospodarirea si apararea integritatii inventarului de la locul de munca si a bunurilor societatii;

- respecta intocmai programul de lucru stabilit pentru buna desfasurare a serviciului, si foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de lucru;

- in timpul serviciului nu paraseste locul de munca, nu doarme, nu lasa nesupravegheate aparatele si utilajele in stare de functionare, iar la terminarea programului le deconecteaza de la retea;

- respecta regulile de acces in unitate, nu primeaste persoane straine la locul de munca decit potrivit reglementarilor in vigoare;

- respecta regulile de protectia muncii si contibuie la preintampinarea accidentelor de munca, se prezinta la examenele periodice medicale si psihologice in cazurile si in conditiile stabilite de lege;

- se prezinta la cererea unitatii, in cel mai scurt timp la serviciu pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati, accidente, avarii, deranjamente defectiuni ale mijloacelor de transport, evenimente de cale ferata;

- nu executa in unitate alte lucrari, decit cele dispuse de seful de unitate in conformitate cu fisa postului, nu sustrage bunuri materiale ale unitatii sau ale colegilor, nu executa la locul de munca lucrari pentru persoane straine sau de interes personal;

- nu primeaste bani sau alte foloase necuvenite pentru activitatile prestate in cadrul obligatiilor de serviciu;

- are obligatia sa cunoasca prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca Regulamentul Intern al "CFR Marfa", Regulamentul de Organizare si Functionare al Statiei Marfa Buzau, precum si a prevederilor CCM, a instructiilor de serviciu privitoare la munca pe care o presteaza;

- mentine permanent ordinea si curatenia la locul de munca si in alte spatii de folosinta comuna, folosete in mod civilizat anexele sanitare si alte instalatii de folos obstesc, si ia atitudine hotarita impotriva acelora care nu respecta ordinea stabilita ;

- sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Codului Muncii, Statutul Disciplinar al personalului din transporturi, Contractul Colectiv de Munca;

- sa respecte legislatia SSM si AII si modul de organizare al acestor activitati;

- sa respecte prevederile dispozitiilor din regulamente, instructiile de serviciu si dispozitiile administratiei specifice functiei;

- sa respecte PECM specific functiei si subordonarile ierarhice si functionale din ROF al subunitatii;

- sa se ingrijeasca de pastrarea si conservarea evidentelor postului cu privire la activitatea desfasurata pina la predarea acestora conform organizarii subunitatii;

- sa se ingrijeasca de curatenia locului de munca;

- sa participe la scoala personalului, analizele periodice privind activitatea subunitatii, la pregatirea si analiza programului;

- sa raporteze orice neregula constatata in legatura cu executarea serviciului;

- sa-si insuseasca fisele din PTE corespunzatoare locului de munca;

- sa respecte programarea la controlul medical conform reglementarilor;

- sa exercite efectiv controlul ierarhic privind executarea sarcinilor si dispozitiilor din instructii si ordinele in vigoare;

- executa operatiuni legate de prevenirea si tratarea neajunsurilor de ordin comercial (constatarea, raportarea, cercetarea, stabilirea raspunderilor si recuperarea pagubelor, tratarea si valorificarea marfurilor provenite din sustrageri sau abandonate);   

- intocmeste documentatia necesara inchirierii vagoanelor de marfa la cererea clientilor conform reglementarilor;

- rezolva impiedicarile la transport care necesita refacerea incarcaturii sau transbordarii;

- sesizeaza, aviza si raporteaza nereguli comerciale constatate in timpul serviciului luind masuri de oprire a extinderii pagubei conform instructiilor de serviciu;

- tine evidenta registrului de corespondenta de serviciu;
- rezolva corespondenta repartizata biroului;

- organizeaza urmatoarele evidente:

inregistrarea lipsurilor;

inregistrarea prisosurilor;

inregistrarea proceselor verbale de constatare;

inregistrarea dosarelor de cercetare cu si fara paguba;

- intocmeste informarea privind analiza neajunsurilor de ordin comercial la termenele stabilite conform reglementarilor;

- intocmeste procesul verbal de cercetare pentru toate neregulile constatate;

- reprezinta seful de statie in cazurile instructionale cu delegare in fiecare caz;

- tine evidenta reviziilor tehnice a aparatelor de cantarit;

- organizeaza si gestioneaza arhiva statiei Buzau ;

- se ingrijeste de pastrarea si conservarea evidentelor cu privire la activitatea desfasurata;

- rezolva si alte probleme incredintate de conducerea subunitatii;

- sa semnaleze organelor politiei prezenta oricaror persoane straine in perimetrul zonelor in care accesul este interzis acestora sau orice tentativa de sustrageri de marfuri, piese de la materialul rulant, piese ale instalatiilor de cale ferata sau alte obiecte depozitate in incinta statiei ;

- raspunde de asigurarea confidentialitatii lucrarilor si informatiilor de care ia cunostinta in legatura cu activitatea CFR Marfa;

- asigura realizarea activitatii, a notelor si documentelor aferente ei in conformitate cu cerintele impuse de sistemul de calitate implementat;

- face propuneri pentru simplificarea procedurilor birocratice in scopul reducerii ariei de manifestare potentiala a fenomenului de coruptie;

- sesizeaza Comisia interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei de toate cazurile in care exista suspiciuni privind implicarea unor persoane in acte de coruptie;

- pastreaza confidentialitatea lucrarilor si informatiilor obtinute din derularea activitatii specifice;

- pastreaza etalonul instructiilor specifice domeniului de activitate si girarea instructiilor repartizate de conducerea societatii in conformitate cu activitatea proprie;

- arhiveaza in ordine cronologica actele emise.

Atributii si instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca :

Obligatii:

- trebuie sa respecte prevederile din legile, reglementarile si ordinele in vigoare referitoare la:   

- deplasarea pe teren in zona liniilor caii ferate si in zonele cu gabarit redus ;

- traversarea liniilor libere sau ocupate cu vagoane ;

- trebuie sa aduca la cunostinta conducerii locului de munca orice neajuns pe linie de securitate si sanatate in munca ;

isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite, astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

utilizeaza corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte echipamente de munca;

utilizeaza corect echipamentul individual de protectie acordat;

comunica angajatorului si / sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

aduce la cunostinta conducatorului locului de munca si / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana despre care are cunostinta;

coopereaza cu angajatorul si / sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;coopereaza, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si / sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

da relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

verifica (inainte de inceperea lucrului cat si in timpul acestuia) daca instalatiile, masinile, utilajele, sculele si rechizitele sunt in buna stare de functionare;

nu actioneaza / intervine asupra echipamentelor de munca pentru care nu a primit sau nu are sarcini in acest sens, nu este instruit, examinat si / sau autorizat;

nu paraseste locul de munca fara aprobarea conducatorului acestuia;

evita jocul si glumele in timpul programului de lucru, trecerea peste obstacole, fuga, urcarea sau coborarea scarilor prin sarirea treptelor etc.

urca / coboara cu atentie din materialul rulant, numai cand acesta este stationat;

nu se culca / asaza / circula pe sina de cale ferata, sub taluzurile sapaturilor sau pe langa stivele de materiale, langa masini, pe treptele vagoanelor, in gabaritul de libera trecere al liniilor sau in alte locuri periculoase;

participa la instructajele profesionale si de securitate a muncii;

nu fumeaza / nu introduce tigari si surse de foc (chibrituri, brichete, etc.) la locurile de munca unde acest lucru este interzis;

nu introduce / depoziteaza / transporta, la locul de munca sau in perimetrul unitatii materiale sau produse periculoase, in interes personal;

nu utilizeaza la locul de munca echipamente tehnice improvizate, care pot provoca accidente / incendii, etc.

Norme specifice unitatii:

- exercita efectiv controlul ierarhic privind executarea sarcinilor si dispozitiilor din instructiile si ordinele in vigoare;

- deplasarea la domiciliul beneficiarilor pentru indeplinirea unor atributii de serviciu se va face cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice iar la prezentarea in incinta acestuia va lua legatura cu delegatul sau pentru a stabili si alte masuri de autoprotectie;

- este interzis:

- accesul in alte incaperi decit cele destinate activitatii proprii sau cu care are legatura de servici;

- verificarea vagoanelor la fronturile de incarcare-descarcare daca nu s-au luat masuri de oprire si indepartare a utilajelor iar manevra la front nu a fost oprita;

- parasirea locului de munca fara aprobarea sefului de tura M;

- traversarea liniilor sa se faca prin locurile special amenajate si marcate in acest sens respectind cu strictete schita drumului de acces;

- deplasarea in statie pe linii cu obligatii de serviciu se va face cu deosebita atentie la circulatia vehiculelor si a trenurilor;

- atentie sporita se va acorda activitatii in perimetrul locurilor periculoase din statie.

Atributii si instructiuni proprii AII

Obligatii generale:

- sa cunoasca si sa respecte normele de apararea impotriva incendiilor pentru unitate si a celor specifice locului de munca, regulile de apararea impotriva incendiilor prevazute in instructiunile de lucru si modul de functionare si utilizare a instalatiilor si a altor mijloace de apararea impotriva incendiilor din dotarea locului de munca;- sa participe la instructajele si actiunile instructiv-educative pentru apararea impotriva incendiilor;

- sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau despre incendiile izbucnite;

- sa respecte Disp. nr. 103/1997 si Legii 349/2002 privind interzicerea fumatului in birouri;

- sa respecte in unitate regulile stabilite privind folosirea unor mijloace care pot provoca incendii;

- sa indeplineasca sarcinile stabilite privind supravegherea permanenta a instalatiilor si utilajelor care pot provoca incendii;

- sa verifice obligatoriu locul de munca, la inceperea programului de lucru, precum si la terminarea acestuia in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu;

- sa mentina in permanenta ordine si curatenie la locul de munca.

Norme specifice unitatii:

- la magazia de marfuri, rampe, cheiuri etc. primirea, depozitarea, incarcarea si descarcarea materialelor si obiectelor admise la transport se va face pe baza reglementarilor in vigoare;

- primirea la transport a expeditiilor de vagoane incarcate cu marfuri care pot provoca incendii se va face numai daca acestea intrunesc conditiile impuse de normele in vigoare;

- in magazia de marfuri se interzice fumatul si folosirea surselor de iluminat care pot provoca incendii;

- in interiorul biroului este permisa incalzirea cu mijloace locale (soba cu sau fara acumulare de caldura), asigurate impotriva incendiilor;

- in interiorul si in incinta magaziei de marfuri, se va pastra in permanenta o ordine si o curatenie desavirsita, inlaturind in special toate resturile de marfuri inflamabile;

- este interzisa lasarea magaziei de marfuri si a locului de munca fara supraveghere;

- la predarea-primirea serviciului, formatia de lucru care preda serviciul va informa formatia de lucru care il preia asupra existentei tuturor marfurilor periculoase care pot provoca incendii, asupra locului unde acestea sunt depozitate, asupra starii ambalajului lor si asupra altor date necesare a fi cunoscute pentru desfasurarea activitatii in depline conditii de siguranta;

- in cazul incendiilor ce se produc sub linia de contact se va aviza energo-dispecerul, direct sau prin seful de tura M, pentru a lua masuri de scoatere totala a liniei de contact de sub tensiune si efectuarea manevrelor corespunzatoare;

- in cazul unui incendiu, personalul prezent la locul de munca ia primele masuri de stingere cu mijloacele existente si in acelasi timp anunta pompierii.

Atributii si instructiuni proprii de protectia mediului:

- anunta seful statiei marfa Buzau si responsabilul cu protectia mediului pe subunitate, direct sau prin seful de tura M in legatura cu locul si modul in care s-a produs accidentul ecologic;

- informeaza autoritatile competente si populatia in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

- nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitarea necontrolata de deseuri in orice forma;

- va sesiza in caz de degradare a mediului sub orice forma, seful de tura M;

- la luarea vagoanelor in primire sau atunci cind observa scurgeri din continutul vagoanelor cisterne cu produse care pot degrada mediul va anunta imediat prin seful de tura M de a se lua masuri de manevrare urgenta a acestor vagoane si depozitarea lor in zone ferite sau la fronturile de descarcare specializate;

- manevrarea vagoanelor incarcate cu produse poluante se va face cu deosebita atentie si cu respectarea conditiilor de siguranta.

Atributii si instructiuni proprii de management al calitatii:

- raspunde de calitatea informatiilor incluse in inregistrarile calitatii rezultate din activitatile pe care le desfasoara: de forma si modul de prezentare al acestora, de datarea si semnarea lor, precum si de utilizarea formularelor stabilite si codificate, conform procedurilor alocate;

- arhiveaza si/sau pastreaza inregistrarile pe care le-au intocmit, (conform Matricii inregistrarilor calitatii cod M424-1), in cadrul structurii organizatorice in care isi desfasoara activitatea

- in timpul auditurilor interne, in functie de situatie, furnizeaza date, informatii, dovezi privind activitatile auditate in domeniul calitatii

- identifica posibilitatile de imbunatatire in cadrul structurii organizatorice in care isi desfasoara activitatea;

- transpune posibilitatile de imbunatatire identificate si/sau implementeaza actiunile corective / preventive;

- isi insuseste, in permanenta, cerintele documentelor Sistemului de Management al Calitatii.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1562
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved