Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE SI REGIONALE

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micI. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE SI REGIONALE care sasustina dezvoltarea economica si sociala, durabila si echilibrata a judetului.

Dezvoltarea infrastructurii locale si judetene se concentreaza asupra a doua zone principale:

      Prevederea sprijinului necesar imbunatatirii imaginii judetului si incurajarea cresterii investitiilor private si publice in cadrul potentialului economic existent si crearea bunastarii incluzand:

o Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de transport inclusiv cea fluviala, feroviara (in special pentru marfuri) transportul rutier si furnizarea interschimbarilor multi-modale.

o Reabilitarea si redarea circuitului productiv a siturilor industriale contaminate;

o Dezvoltarea infrastructurii TCI.

         Furnizarea infrastructurii necesare pentru asigurarea imbunatatirii calitatii vietii pentru populatia judetului, investitori si vizitatori inclusiv:

o Dezvoltarea si modernizarea utilitatilor publice, a infrastructurii sociale incluzand managementul deseurilor ; facilitati recreative cu scopul atragerii investitorilor si turistilor.

o Protejarea si restaurarea patrimoniului cultural si natural, imbunatatirea imaginii vizuale a judetului.

Obiectiv general: asigurarea infrastructurii de baza si a conditiilor naturale pentru o crestere economica durabila si imbunatatirea calitatii vietii.

Acesta include aspecte ale infrastructurii fizice de acces; aspectele economice ale transportului; aspecte legate de infrastructura tehnica si imbunatatirea conditiilor de mediu si aspecte legate de infrastructura necesara dezvoltarii si cresterii gradului de utilizare a Tehnologiei Comunicatiei si Informatiei.

Infrastructura, element cheie al prosperitatii economice si al competitivitatii judetului necesita investitii majore pentru eliminarea barierelor economice si sociale generate de aspectele negative existente in toate domeniile acoperite de aceasta.


Motivatia celor de mai sus in contextul cresterii atractivitatii si dezvoltarii regiunii este data de urmatoatele necesitati identificate:

Obiective specifice

INFRASTRUCTURA FIZICA DE ACCES

facilitarea accesului spre zonele cu potential de dezvoltare economica si turistica

imbunatatirea transportului de bunuri si persoane

atragerea si retinerea investitiilor

conectarea comunitatilor urbane si in special al celor rurale la reteaua de drumuri nationale si internationale

accesul la coridoarele de transport europene

dezvoltarea cooperarii trensfrontaliere

INFRASTRUCTURA TEHNICA

asigurarea conditiilor necesare dezvoltarii initiativelor economice

asigurarea unui climat optim necesar desfasurarii in bune conditii a activitatilor sociale si economice si ridicarii standardului de viata

reducerea gradului de poluare si protejarea mediului

INFRASTRUCTURA TEHNOLOGIEI COMUNICATIEI SI INFORMATIEI

dezvoltarea procesului educational in mediul urban si rural

facilitarea accesului la reteaua de informatii

1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport locale si judetene,

infrastructura portuara, a utilitatilor publice, inclusiv infrastructura de comunicatii si tehnologia informatiei


Descriere si argumentare

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii, impune ca principala directie de actiune cresterea calitatii drumurilor, a serviciilor de transport, facilitarea accesului la retelele europene de transport.

Infrastructura de transport prin beneficiile pe care le aduce, constituie un element cheie al prosperitatii economice si al competitivitatii judetului.

Aceasta masura urmareste sa puna in lumina problemele socio-economice cheie din cadrul judetului legate de transport in general.

Asigurarea transportului in judet este importanta pentru atragerea si retinerea investitiilor, conduce si sustine cresterea economica si faciliteaza comunitatilor si locuitorilor acestora accesul spre oportunitati de participare la economia judetului.

Zonele rurale ale judetului Calarasi, datorita densitatii reduse a drumurilor, starii necorespunzatoare a acestora si lipsei unor retele strategice sunt percepute ca locuri neatractive pentru investitii.

Pentru schimbarea acestei imagini si in scopul asigurarii prezentei si participarii active in economia regiunii a comunitatilor urbane si rurale din aceasta zona, este necesara imbunatatirea si modernizarea retelelor de drumuri si asigurarea unui transport adecvat.

In privinta dezvoltarii zonelor urbane, Consiliul Judetean Calarasi urmareste sprijinirea reabilitarii si modernizarii infrastructurii din zonele urbane, precum si crearea cadrului propice pentru atragerea investitiilor straine si pentru dezvoltarea sectorului privat.

Consiliul Judetean Calarasi va urmari in continuare dezvoltarea zonelor rurale, prin sprijinirea, in limitele competentelor, a obiectivelor specifice dezvoltarii rurale: reabilitarea infrastructurii rurale, sprijinirea dezvoltarii fermelor, gospodariilor, dezvoltarii sistemului de irigatii.

Existenta bratului Borcea si a porturilor fluviale, constituie pentru judetul Calarasi un real avantaj datorita oportunitatilor de transport intern si international si de crestere economica oferite de acestea.

In scopul valorificarii acestor oportunitati este necesara imbunatatirea infrastructurii portuare

si dezvoltarea continua a acesteia.

2. Modernizarea si imbunatatirea infrastructurii sociale.

Succesul economiei regionale depinde in mare masura de existenta unei bune infrastructuri sociale si de modul in care aceasta raspunde nevoilor individuale ale populatiei.

Grija fata de populatie trebuie sa se reflecte in asigurarea conditiilor de educare si formare,

de recreere si culturalizare, de locuit si intretinerea starii de sanatate a acesteia.


Toate acestea sunt necesare pentru crearea unui mediu sanatos care sa permita

comunitatiilor desfasurarea in bune conditii a activitatilor economice si sociale.

Nivelul de instruire al locuitorilor unei tari reprezinta produsul cel mai de pret pe care acea tara il poate da, evolutia si civilizatia la care a ajuns poporul respectiv. Dar parametrii la care poate ajunge invatamantul depind exclusiv de parametrii la care a ajuns societatea in ansamblul ei. Revenirea la normalitate a invatamantului se poate face odata cu revenirea la normalitate a intregii societati, la nivelul judetului nostru invatamantul fiind o parte a unui intreg asupra caruia trebuie sa-si indrepte actiunile toti factorii de raspundere.


II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A Cresterii competitivitatii economice si promovarea afacerilor

Succesul si prosperitatea judetului depind de propriile performante economice. Tinta fundamentala a acestui obiectiv va fi crearea mediului si sustinerea imbunatatirii

competitivitatii economiei judetului in doua domenii cheie:


Crearea de noi afaceri si atragerea in acest sector a investitiilor interne cu potential de supravietuire si crestere;

Imbunatatirea marketingului pentru serviciile si produsele judetului inclusiv potentialul turismului;

Cresterea numarului si a volumului de investitii (interne si straine) in judet

Dezvoltarea spiritului antreprenorial si al managementului performant

Dezvoltarea sectorului de IMM-uri existent, inclusiv IMM-uri cu activitate de turism si imbunatatirea competitivitatii lor prin:

Cresterea utilizarii tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor;

Cresterea utiIizarii practicilor inovative si a transferului de tehnologie in procesul de productie.

Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu universitatile si institutele de cercetare cu scopul

de a folosi pe scara larga cercetarea in procesul de productie

Obiectiv general:

Crearea unui mediu favorabil pentru cresterea performantelor economice ale intreprinderilor judetului

Obiective specifice:

dezvoltarea sectorului productiv;

cresterea competitivitatii in afaceri;

promovarea sectorului privat, in special a IMM-urilor;

valorificarea potentialului turistic al judetului

1. Sprijinirea investitiilor in sectorul productiv


Dezvoltarea economica a judetului prin prisma evolutiei sectorului industrial este inca tributara masurilor de restructurare neperformante a marilor producatori, masuri care aplicate haotic si inconstant au dus practic la disparitia unor poli industriali puternici - cel siderurgic

de la Calarasi, de productie si reparatii de nave si de fibre si fire de la Oltenita, de productie

de tricotaje de la Lehliu Gara.

Ca alternativa, strategia de revigorare economica a judetului vizeaza cu preponderenta sprijinirea dezvoltarii afacerilor din domeniul productiv. Intarirea sectorului IMM-urilor orientate pe activitati productive, devine astfel un instrument de crestere si stabilizare economica.

Existenta in judet a unor spatii productive neutilizate, care pot fi reamenajate si orientate spre alte domenii de activitate, creeaza noi premize pentru afaceri, contribuind la cresterea activitatii judetului pentru noi investitii.

Serviciile de sprijinire a investitiilor vizeaza intarirea competitivitatii si capacitatii intreprinderilor, pentru sustinerea cresterii economice a judetului. Acestea se vor concentra

pe urmatoarele directii: investitii in capital fizic, utilizarea eficienta si durabila a resurselor locale, accelerarea trecerii de la vechile tehnologii poluante la noi tehnologii curate, amenajarea zonelor industriale neutilizate.

2. Dezvoltarea, promovarea si diversificarea ofertei turistice

Prin asezarea sa geografica, cu un peisaj deosebit de atragator, creat de prezenta Dunarii,

cu padurile sale salbatice si cu fauna sa bogata, cu puternice rezonante istorice si etnografice, judetul Calarasi ofera un incredibil potential de dezvoltare turistica, insuficient exploatat.

Valorificarea patrimoniului turistic si impulsionarea activitatii turistice, constituie o cale strategica de revitalizare economica a judetului Calarasi.

Prin dezvoltarea si modernizarea radicala a infrastructurii turistice si de acces, vor putea fi promovate pe piata interna si internationala diverse forme de turism si produse turistice noi,

ca de exemplu: turism de week-end, turism monahal, turism rural, ecoturism.

Prin aceasta masura se preconizeaza transformarea turismului intr-un sector viabil climatic, concurential si generator de locuri de munca.

III. STRATEGIA unei dezvoltari durabile si echilibrate economice si

sociale a comunitatilor rurale prin modernizarea agriculturii si diversificarea

economiei rurale

Judetul este dependent de agricultura si de economia din mediul rural. Raspandirea globalizarii ameninta agricultura traditionala. Srategia de Dezvoltare a Judetului urmareste sa echilibreze situatia prin incurajarea:

Modernizarii si diversificarii agriculturii;

Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de sprijin.

Modernizarea echipamentului si a metodelor de lucru;

Diversificarea produselor agricole si a procesarii (noilor culturi, biomasei, seminte oleaginoase pentru polimeri, zahar pentru combustibili "ecologici" etc.);

Diversificarea activitatilor legate de agricultura;

Modernizarea metodelor agricole va conduce la diminuarea locurilor de munca directe in sectorul agricol;

Procesarea secundara si tertiara a produselor locale;

Diversificarea activitatilor economice alternative in mediul rural (agro-turism, artizanat, conservarea patrimoniului local etc.)

Nevoile si calitatea vietii rurale va fi sprijinita prin:


Dezvoltarea "Planurilor de actiune" privind regenerarea comunitatilor locale;

Dezvoltarea si imbunatatirea mediului fizic si social, cum ar fi :

Imbunatatirea serviciilor locale (managementul deseurilor, furnizarea de apa potabila, educatie/instruire si accesul la ingrijire medicala, comunicatii);

Reabilitarea mediului fizic utilizand forta de munca locala, materiale si abilitati traditionale.

Furnizarea de dotari si servicii pentru comunitate in special pentru cei dezavantajati.

Obiectiv general

Crearea premiselor pentru dezvoltarea economica, prin identificarea posibilitatilor reale de a influenta benefic infrastructura fizica, sociala, de suport, activitatile conexe agriculturii precum si activitatile economice alternative.

Este necesara acordarea unei atentii deosebite dezvoltarii armonioase a zonelor rurale in ansamblul spatiului european, prin incurajarea initiativei private aferente prelucrarii, comercializarii, distribuirii, stocarii productiei agricole, precum si serviciilor si activitatilor conexe sectorului agricol, in scopul ridicarii nivelului de trai al membrilor comunitatilor rurale.

Obiective specifice:

Definirea si stabilirea unei bune practici agricole necesare unei agriculturi durabile si dezvoltarii rurale.

Cresterea standardului de viata in spatiul rural prin imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurilor sociale.

Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple, venituri alternative si noi locuri de munca.

Dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea si modernizarea bunurilor imobile pentru exploatatiile agricole private.

Dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea activitatii de instruire profesionala, sistenta tehnica.


1. Infrastructura fizica, sociala si de suport in cadrul comunitatilor rurale

Intr-o analiza succinta spatiul rural calarasean are o importanta deosebita sub aspectul elementelor pozitive si negative (in principal datorita ponderii relativ mare a suprafetelor agricole pe care o detine si a ponderii populatiei ocupate in agricultura, a traditiilor si obiceiurilor specifice tarii). Modul de folosinta al terenurilor si distribuirea acestora in teritoriu sunt influentate de conditiile de relief, caracteristicile pedo-climatice si pretabilitatea terenurilor la culturile infiintate. Solurile, desi au o calitate superioara, sunt deja afectate de eroziune, seceta si compactarea solurilor, situatii aparute in urma lucrarilor necorespunzatoare si a conditiilor climatice.

In spatiul rural al judetului Calarasi traieste 61% in populatia totala a judetului, in marea lor majoritate ocupati in domuniul activitatilor agricole sau conexe.

Din acest motiv, realizarea obiectivelor strategice pe care le presupune eficientizarea si diversificarea domeniului agricultura si dezvoltare rurala inseamna dezvoltarea infrastructurii

de invatamant, de sanatate, cea tehnico-edilitara si dezvoltarea afacerilor in domeniul agriculturii.

Stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial, aducator de venituri substantiale, va fi un proces important in diminuarea fluxului de forta de munca tanara ce migreaza catre mediul urban.

2. Eficientizarea activitatilor conexe agriculturii in mediul rural

Activitatile conexe agriculturii reprezentate de silvicultura, piscicultura, acvacultura, apicultura, sectorul sanitar-veterinar si fitosanitar, industria alimentara, etc. sunt importante pentru dezvoltarea economiei judetului, cu precadere dezvoltarea economica rurala prin crearea de oortunitati, ajutand la dezvoltarea armonioasa a zonelor rurale in ansamblul spatiului european.

Consolidarea si diversificarea activitatilor complementare cu caracter conex agriculturii asigura atingerea prioritatilor locale de promovare a crearii locurilor de munca , reducerea saraciei, stabilizarea situatiei economice a comunitatii si ca rezultat final ridicarea nivelului de trai si calitatii vietii.

IV. STRATEGIA : Cresterea si utilizarea potentialului de forta de munca al judetului

intr-un mod eficient prin dezvoltarea cererii de instruire si reinstruire a fortei de

munca.

Crearea oportunitatilor de angajare in judet reprezinta o directie majora pentru dezvoltarea economica. Acestea constituie un avantaj doar daca judetul este capabil sa coreleze cererea angajatorilor pentru o forta de munca instruita si flexibila ce vine in intampinarea nevoilor lor. Pentru realizarea acestui obiectiv, Strategia de Dezvoltare Regionala urmareste

sa construiasca, sa sprijine consolidarea reformei educationale si modernizarea pregatirii tehnice si vocationale prin crearea unui cadru de calificari vocationale.

Va sprijini proiecte care urmaresc promovarea perspectivei cererii de instruire a fortei de munca si in acelasi timp promovarea egalitatii oportunitatilor si a accesului pentru toti prin:

Sprijinirea unei perspective flexibile asupra curriculei de instruire si educatie pentru a veni

in intampinarea cererii si ofertei de piata.

Incurajarea dezvoltarii acreditarii invatamantului prioritar pentru forta de munca existenta.

Incurajarea instruirii continue bazate pe dezvoltarea intelectuala si vocationala; a noilor competente si abilitati datorita progresului tehnologic.

Incurajarea schemelor de instruire orientate sectorial si crearea si echiparea facilitatilor

de instruire la locul de munca.

Promovarea colaborarii sectoarelor de afaceri si de educatie ca actori cheie in ansamblul regenerarii socio-economice a regiunii.

In contextul unui ritm sustinut de privatizare si restructurare industriala se impune

dezvoltarea resurselor umane, justificata de necesitatea abordarii unor probleme care apar

pe piata muncii, printre care calitatea slaba a serviciilor de promovare a posibilitatilor de ocupare, capacitatea limitata a sistemului de educatie si formare profesionala de a


corespunde nevoilor de pe piata muncii, precum si de problemele structurale evidente de pe piata muncii.

Obiective generale

Obiective generale ale acestei prioritati sunt cresterea calitatii resurselor umane si promovarea invatarii continue, in vederea dezvoltarii unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive, ale carei exigente implica pe de o parte imbunatatirea si adaptarea nivelului de calificare si recalificare a fortei de munca tinere, iar pe de alta parte orientarea profesionala

in scopul incurajarii si mobilizarii potentialului uman tanar. Existenta acesteia determina cresterea sanselor de ocupare si integrare durabila a tinerilor si a persoanelor defavorizate precum si stimularea crearii de noi locuri de munca.

Obiective specifice

Dezvoltarea resurselor umane prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii si dezvoltarea sistemelor de educatie si formare profesionala initiala si continua includ ca obiective specifice: asigurarea cresterii nivelului de calificare, scaderea ratei abandonului scolar, perfectionarea profesorilor si formatorilor prin participarea la programe de formare continua, reconversia profesionala a somerilor prin participarea la programe de formare, elaborarea si implementarea de programe pentru categoriile defavorizate, existenta unor servicii de orientare si consiliere pentru elevi si persoanele active.

Dezvoltarea resurselor umane din Romania presupune existenta si implementarea unei strategii, care sa fie fundamentata pe investitii de capital in infrastructura de baza, dotarea cu echipamente pentru cursurile de formare si schemele de formare a formatorilor.

Aceasta strategie implica dezvoltarea unor structuri institutionale pentru asigurarea unui management eficient al Fondurilor Structurale dar si consolidarea structurilor regionale si locale pentru elaborarea unor politici de reducere a dezechilibrelor regionale de pe piata muncii.

Strategia dezvoltarii resurselor umane se bazeaza pe cresterea adaptabilitatii fortei de munca la cerintele pietei si combaterea activa a excluderii sociale.

Conditiile pentru reusita strategiei sunt redresarea sistemului de invatamant si stoparea declinului sau actual, precum si adaptarea acestuia la cerintele pietei.


1. Modernizarea si adaptarea sistemului de invatamant si de pregatire profesionala la noile cerinte de pe piata muncii

Situatia actuala indica nevoia generala de reforma a sistemului educational si de pregatire profesionala pentru a corespunde cerintelor pietei. Conditiile dinamice ale economiei de piata impun existenta unui mediu favorabil pregatirii si perfectionarii de inalta calitate a fortei de munca tinere. De asemenea, cerintele pietei de munca presupun imbunatatirea sistemului

de invatamant si adaptarea nivelului de calificare si recalificare a fortei de munca tinere si orientarea profesionala in scopul promovarii si mobilizarii potentialului uman tanar.

2. Adaptabilitatea fortei de munca prin elaborarea si promovarea unor politici

active pentru angajare

Modificarea permanenta a situatiei economice, sociale si politice impune o noua abordare a procesului de includere pe piata muncii a diferitelor categorii ale populatiei active din judet. Asa cum s-a mentionat si mai sus, forta de munca necesita o continua imbunatatire a nivelului de calificare, atragand dupa sine reintegrarea personalului disponibil calificat si recalificat in sectoarele economiei judetene: industrie, agricultura, IMM-uri, servicii, turism. Rezulta astfel cresterea nivelului de adaptabilitate a fortei de munca la provocarile actuale de

pe piata muncii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari:
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved