Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE SI REGIONALE

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
ASIGURAREA MARITIMA - Principiile asigurarii maritime
MANEVRA NAVEI IN CICLON
ORGANIZAREA FLOTEI MARITIME MONDIALE - Diferentele dintre navigatia de linie si cea tramp
MANEVRE DE REMORCAJ IN PORTURI SI RADE MARITIME - Importanta remorcajului
Specificatii de calitate ale benzinelor fabricate in Romania
MASURAREA DISTANTEI PARCUSE SI A VITEZEI NAVEI
ORGANIZAREA PIETEI MARITIME MONDIALE
MECANISMUL CERERE-OFERTA IN CADRUL PIETEI MARITIME
MANEVRA NAVEI IN ZONE CU ADANCIMI MICI
CONTRACTUL DE BAREBOAT (Charter by Demise, Demise Charter)

TERMENI importanti pentru acest document


Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/afaceri/transporturi/STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-A-INFR41746.php on line 123

I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII LOCALE SI REGIONALE care sa
sustina dezvoltarea economica si sociala, durabila si echilibrata a judetului.

          Dezvoltarea infrastructurii locale si judetene se concentreaza asupra a doua zone principale:

·      Prevederea  sprijinului  necesar  imbunatatirii  imaginii  judetului  si  incurajarea cresterii investitiilor   private   si   publice   in   cadrul   potentialului   economic   existent   si  crearea bunastarii incluzand:

o  Dezvoltarea  si  imbunatatirea  infrastructurii  de  transport  inclusiv  cea  fluviala, feroviara (in                   special             pentru     marfuri)    transportul     rutier     si     furnizarea interschimbarilor multi-modale.

o  Reabilitarea si redarea circuitului productiv a siturilor industriale contaminate;

o  Dezvoltarea infrastructurii TCI.

·         Furnizarea  infrastructurii  necesare  pentru  asigurarea  imbunatatirii  calitatii  vietii  pentru populatia judetului, investitori si vizitatori inclusiv:

o  Dezvoltarea si modernizarea utilitatilor publice, a infrastructurii sociale incluzand managementul deseurilor ; facilitati recreative cu scopul atragerii investitorilor si turistilor.

o  Protejarea  si  restaurarea  patrimoniului  cultural  si  natural,  imbunatatirea  imaginii vizuale a judetului.

          Obiectiv general: asigurarea infrastructurii de baza si a conditiilor naturale pentru o crestere economica durabila si imbunatatirea calitatii vietii.

          Acesta   include   aspecte   ale   infrastructurii   fizice   de   acces;   aspectele   economice   ale transportului; aspecte legate de infrastructura tehnica si imbunatatirea conditiilor de mediu si aspecte  legate  de  infrastructura  necesara  dezvoltarii  si  cresterii  gradului  de  utilizare  a Tehnologiei Comunicatiei si Informatiei.

                     Infrastructura, element cheie al prosperitatii economice si al competitivitatii judetului necesita investitii  majore  pentru  eliminarea  barierelor  economice  si  sociale  generate  de  aspectele negative existente in toate domeniile acoperite de aceasta.


Motivatia celor de mai sus in contextul cresterii atractivitatii si dezvoltarii regiunii este data de urmatoatele necesitati identificate:

Obiective specifice

INFRASTRUCTURA FIZICA DE ACCES

·    facilitarea accesului spre zonele cu potential de dezvoltare economica si turistica

·    imbunatatirea transportului de bunuri si persoane

·    atragerea si retinerea investitiilor

·    conectarea  comunitatilor  urbane  si  in  special  al  celor  rurale  la  reteaua  de  drumuri nationale si internationale

·    accesul la coridoarele de transport europene

·    dezvoltarea cooperarii trensfrontaliere

INFRASTRUCTURA TEHNICA

·    asigurarea conditiilor necesare dezvoltarii initiativelor economice

·    asigurarea unui climat optim necesar desfasurarii in bune conditii a activitatilor sociale si economice si ridicarii standardului de viata

·    reducerea gradului de poluare si protejarea mediului

INFRASTRUCTURA TEHNOLOGIEI COMUNICATIEI SI INFORMATIEI

·    dezvoltarea procesului educational in mediul urban si rural

·    facilitarea accesului la reteaua de informatii

1. Dezvoltarea  si  modernizarea  infrastructurii  de  transport  locale  si  judetene,

infrastructura portuara, a utilitatilor publice, inclusiv infrastructura de comunicatii si tehnologia informatiei


Descriere si argumentare

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii, impune ca principala directie de actiune cresterea calitatii  drumurilor,  a  serviciilor  de  transport,  facilitarea  accesului  la  retelele  europene  de transport.

Infrastructura de transport prin beneficiile pe care le aduce, constituie un element cheie al prosperitatii economice si al competitivitatii judetului.

Aceasta masura urmareste sa puna in lumina problemele socio-economice cheie din cadrul judetului legate de transport in general.

Asigurarea  transportului  in  judet  este  importanta  pentru  atragerea  si  retinerea  investitiilor, conduce  si  sustine  cresterea  economica  si  faciliteaza  comunitatilor  si  locuitorilor  acestora accesul spre oportunitati de participare la economia judetului.

Zonele   rurale   ale   judetului   Calarasi,   datorita   densitatii   reduse   a   drumurilor,   starii necorespunzatoare  a  acestora  si  lipsei  unor  retele  strategice  sunt  percepute  ca                                       locuri neatractive pentru investitii.

Pentru  schimbarea  acestei  imagini  si  in  scopul  asigurarii  prezentei  si  participarii  active  in economia   regiunii   a   comunitatilor   urbane   si   rurale   din   aceasta   zona,   este   necesara imbunatatirea si modernizarea retelelor de drumuri si asigurarea unui transport adecvat.

In  privinta  dezvoltarii  zonelor  urbane,  Consiliul  Judetean  Calarasi  urmareste  sprijinirea reabilitarii si  modernizarii  infrastructurii  din  zonele  urbane,  precum  si  crearea  cadrului propice pentru atragerea investitiilor straine si pentru dezvoltarea sectorului privat.

Consiliul   Judetean   Calarasi   va   urmari   in   continuare   dezvoltarea   zonelor   rurale,   prin sprijinirea,  in  limitele  competentelor,  a  obiectivelor  specifice  dezvoltarii  rurale:  reabilitarea infrastructurii  rurale,  sprijinirea  dezvoltarii  fermelor,  gospodariilor,  dezvoltarii  sistemului  de irigatii.

Existenta  bratului  Borcea  si  a  porturilor  fluviale,  constituie  pentru  judetul  Calarasi  un  real avantaj  datorita  oportunitatilor  de  transport  intern  si  international  si  de  crestere  economica oferite de acestea.

In scopul valorificarii acestor oportunitati este necesara imbunatatirea infrastructurii portuaresi dezvoltarea continua a acesteia.

2. Modernizarea si imbunatatirea infrastructurii sociale.

Succesul economiei regionale depinde in mare masura de existenta unei bune infrastructuri sociale si de modul in care aceasta raspunde nevoilor individuale ale populatiei.

Grija fata de populatie trebuie sa se reflecte in asigurarea conditiilor de educare si formare,

de recreere si culturalizare, de locuit si  intretinerea starii de sanatate a acesteia.


Toate  acestea  sunt     necesare  pentru     crearea  unui  mediu  sanatos  care  sa  permita

comunitatiilor desfasurarea in bune conditii a activitatilor economice si sociale.

Nivelul de instruire al locuitorilor unei tari reprezinta produsul cel mai de pret pe care acea tara il poate da, evolutia si civilizatia la care a ajuns poporul respectiv. Dar parametrii la care poate  ajunge  invatamantul  depind  exclusiv  de  parametrii  la  care  a  ajuns  societatea  in ansamblul ei. Revenirea la normalitate a invatamantului se poate face odata cu revenirea la normalitate  a  intregii  societati,  la  nivelul  judetului  nostru  invatamantul  fiind  o  parte  a  unui intreg asupra caruia trebuie sa-si indrepte actiunile toti factorii de raspundere.


II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A  Cresterii competitivitatii economice si promovarea afacerilor

Succesul   si   prosperitatea   judetului   depind   de   propriile   performante   economice.   Tinta fundamentala   a   acestui   obiectiv   va   fi   crearea   mediului   si   sustinerea   imbunatatirii

competitivitatii economiei judetului in doua domenii cheie:


·    Crearea de noi afaceri si atragerea in acest sector a investitiilor interne cu potential de supravietuire si crestere;

·    Imbunatatirea  marketingului  pentru  serviciile  si  produsele  judetului  inclusiv  potentialul turismului;

·    Cresterea numarului si a volumului de investitii (interne si straine) in judet

·    Dezvoltarea spiritului antreprenorial si al managementului performant

Dezvoltarea  sectorului  de  IMM-uri  existent,  inclusiv  IMM-uri  cu  activitate     de      turism  si imbunatatirea competitivitatii lor prin:

·    Cresterea utilizarii tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor;

·    Cresterea utiIizarii practicilor inovative si a transferului de tehnologie in procesul de productie.

·    Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu universitatile si institutele de cercetare cu scopul

de a folosi pe scara larga cercetarea in procesul de productie

Obiectiv general:

Crearea unui mediu favorabil pentru cresterea performantelor economice ale intreprinderilor judetului

Obiective specifice:

·    dezvoltarea sectorului productiv;

·    cresterea competitivitatii in afaceri;

·    promovarea sectorului privat, in special a IMM-urilor;

·    valorificarea potentialului turistic al judetului

1. Sprijinirea investitiilor in sectorul productiv


Dezvoltarea  economica  a  judetului  prin  prisma  evolutiei  sectorului  industrial  este  inca tributara masurilor de restructurare neperformante a marilor producatori, masuri care aplicate haotic si inconstant au dus practic la disparitia unor poli industriali puternici cel siderurgic

de la Calarasi, de productie si reparatii de nave si de fibre si fire de la Oltenita, de productie

de tricotaje de la Lehliu Gara.

Ca  alternativa,  strategia  de  revigorare  economica  a  judetului  vizeaza  cu  preponderenta sprijinirea   dezvoltarii   afacerilor   din   domeniul   productiv.   Intarirea   sectorului   IMM-urilor orientate  pe  activitati  productive,  devine  astfel  un  instrument  de  crestere  si  stabilizare economica.

Existenta  in  judet  a  unor  spatii  productive  neutilizate,  care  pot  fi  reamenajate  si  orientate spre alte domenii de activitate, creeaza noi premize pentru afaceri, contribuind la cresterea activitatii judetului pentru noi investitii.

Serviciile   de    sprijinire    a   investitiilor    vizeaza    intarirea    competitivitatii    si    capacitatii intreprinderilor, pentru sustinerea cresterii economice a judetului. Acestea se vor concentra

pe  urmatoarele  directii:  investitii  in  capital  fizic,  utilizarea  eficienta  si  durabila  a  resurselor locale,  accelerarea  trecerii  de  la  vechile  tehnologii  poluante  la  noi  tehnologii  curate, amenajarea zonelor industriale neutilizate.

2.  Dezvoltarea, promovarea si diversificarea ofertei turistice

Prin asezarea sa geografica, cu un peisaj deosebit de atragator, creat de prezenta Dunarii,

cu  padurile  sale  salbatice  si  cu  fauna  sa  bogata,  cu  puternice  rezonante  istorice  si etnografice,  judetul  Calarasi  ofera  un  incredibil  potential  de  dezvoltare  turistica,  insuficient exploatat.

Valorificarea  patrimoniului  turistic  si  impulsionarea  activitatii  turistice,  constituie  o  cale strategica de revitalizare economica a judetului Calarasi.

Prin dezvoltarea si modernizarea radicala a infrastructurii turistice si de acces, vor putea fi promovate pe piata interna si internationala diverse forme de turism si produse turistice noi,

ca de exemplu: turism de week-end, turism monahal, turism rural, ecoturism.

Prin aceasta masura se preconizeaza transformarea turismului intr-un sector viabil climatic, concurential si generator de locuri de munca.

III. STRATEGIA unei  dezvoltari  durabile  si  echilibrate  economice  si
sociale   a    comunitatilor   rurale    prin   modernizarea   agriculturii    si   diversificarea

economiei rurale

Judetul  este  dependent  de  agricultura  si  de  economia  din  mediul  rural.  Raspandirea globalizarii ameninta agricultura traditionala. Srategia de Dezvoltare a Judetului urmareste sa echilibreze situatia prin incurajarea:

·    Modernizarii si diversificarii agriculturii;

·    Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de sprijin.

·    Modernizarea echipamentului si a metodelor de lucru;

·    Diversificarea  produselor  agricole  si  a  procesarii  (noilor  culturi,  biomasei,  seminte oleaginoase pentru polimeri, zahar pentru combustibili “ecologici” etc.);

·    Diversificarea activitatilor legate de agricultura;

·    Modernizarea metodelor agricole va conduce la diminuarea locurilor de munca directe in sectorul agricol;

·    Procesarea secundara si tertiara a produselor locale;

·    Diversificarea  activitatilor  economice  alternative  in  mediul  rural  (agro-turism,  artizanat, conservarea patrimoniului local etc.)

Nevoile si calitatea vietii rurale va fi sprijinita prin:


·    Dezvoltarea “Planurilor de actiune” privind regenerarea comunitatilor locale;

·    Dezvoltarea si imbunatatirea mediului fizic si social, cum ar fi :

·    Imbunatatirea serviciilor locale (managementul deseurilor, furnizarea de apa potabila, educatie/instruire si accesul la ingrijire medicala, comunicatii);

·    Reabilitarea  mediului  fizic  utilizand  forta  de  munca  locala,  materiale  si  abilitati traditionale.

·    Furnizarea de dotari si servicii pentru comunitate in special pentru cei dezavantajati.

Obiectiv general

Crearea premiselor pentru dezvoltarea economica, prin identificarea posibilitatilor reale de a influenta  benefic  infrastructura  fizica,  sociala,  de  suport,  activitatile  conexe  agriculturii precum si activitatile economice alternative.

Este  necesara  acordarea  unei  atentii  deosebite  dezvoltarii  armonioase  a  zonelor  rurale  in ansamblul   spatiului   european,   prin   incurajarea   initiativei   private   aferente   prelucrarii, comercializarii,  distribuirii,  stocarii  productiei  agricole,  precum  si  serviciilor  si  activitatilor conexe sectorului agricol, in scopul ridicarii nivelului de trai al membrilor comunitatilor rurale.

Obiective specifice:

·    Definirea  si  stabilirea  unei  bune  practici  agricole  necesare  unei  agriculturi  durabile  si dezvoltarii rurale.

·    Cresterea   standardului   de   viata   in   spatiul   rural   prin   imbunatatirea   si   dezvoltarea infrastructurilor sociale.

·    Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple, venituri alternative si noi locuri de munca.

·    Dezvoltarea  economiei  rurale  prin  infiintarea  si  modernizarea  bunurilor  imobile  pentru exploatatiile agricole private.

·    Dezvoltarea  resurselor  umane  prin  imbunatatirea  activitatii  de  instruire  profesionala, sistenta tehnica.


1. Infrastructura fizica, sociala si de suport in cadrul comunitatilor rurale

Intr-o  analiza  succinta  spatiul  rural  calarasean  are  o  importanta  deosebita  sub  aspectul elementelor  pozitive  si  negative  (in  principal  datorita  ponderii  relativ  mare  a  suprafetelor agricole  pe  care  o  detine  si  a  ponderii  populatiei  ocupate  in  agricultura,  a  traditiilor  si obiceiurilor specifice tarii). Modul de folosinta al terenurilor si distribuirea acestora in teritoriu sunt   influentate   de   conditiile   de   relief,   caracteristicile   pedo-climatice   si   pretabilitatea terenurilor la culturile infiintate. Solurile, desi au o calitate superioara, sunt deja afectate de eroziune,     seceta    si     compactarea    solurilor,     situatii     aparute    in     urma    lucrarilor necorespunzatoare si a conditiilor climatice.

In spatiul rural al judetului Calarasi traieste 61% in populatia totala a judetului, in marea lor majoritate ocupati in domuniul  activitatilor agricole sau conexe.

Din  acest  motiv,  realizarea  obiectivelor  strategice  pe  care  le  presupune  eficientizarea  si diversificarea domeniului agricultura si dezvoltare rurala inseamna dezvoltarea infrastructurii

de  invatamant,  de  sanatate,  cea  tehnico-edilitara  si  dezvoltarea  afacerilor  in  domeniul agriculturii.

Stimularea  transformarii  gospodariilor  taranesti  in  ferme  familiale  cu  caracter  comercial, aducator de venituri substantiale, va fi un proces important in diminuarea fluxului de forta de munca tanara ce migreaza catre mediul urban.

2. Eficientizarea activitatilor conexe agriculturii in mediul rural

Activitatile   conexe   agriculturii    reprezentate    de    silvicultura,    piscicultura,    acvacultura, apicultura, sectorul sanitar-veterinar si fitosanitar, industria alimentara, etc. sunt importante pentru  dezvoltarea  economiei  judetului,  cu  precadere  dezvoltarea  economica  rurala  prin crearea  de  oortunitati,  ajutand  la  dezvoltarea  armonioasa  a  zonelor  rurale  in  ansamblul spatiului european.

Consolidarea  si  diversificarea  activitatilor  complementare  cu  caracter  conex  agriculturii asigura atingerea prioritatilor locale de promovare a crearii locurilor de munca , reducerea saraciei, stabilizarea situatiei economice a comunitatii si ca rezultat final ridicarea nivelului de trai si calitatii vietii.

IV. STRATEGIA : Cresterea   si utilizarea potentialului de forta de munca al judetului

intr-un  mod  eficient  prin  dezvoltarea  cererii  de  instruire  si  reinstruire  a  fortei  demunca.

Crearea oportunitatilor de angajare in judet reprezinta o directie majora pentru dezvoltarea economica.                       Acestea  constituie  un  avantaj  doar  daca  judetul  este  capabil  sa  coreleze cererea  angajatorilor  pentru  o  forta  de  munca  instruita  si  flexibila  ce  vine  in  intampinarea nevoilor lor. Pentru realizarea acestui obiectiv, Strategia de Dezvoltare Regionala urmareste

sa  construiasca,  sa  sprijine  consolidarea  reformei  educationale  si  modernizarea  pregatirii tehnice si vocationale prin crearea unui cadru de calificari vocationale.

Va  sprijini  proiecte  care  urmaresc  promovarea  perspectivei  cererii  de  instruire  a  fortei  de munca si in acelasi timp promovarea egalitatii oportunitatilor si a accesului pentru toti prin:

·    Sprijinirea unei perspective flexibile asupra curriculei de instruire si educatie pentru a veni

in intampinarea cererii si ofertei de piata.

·    Incurajarea dezvoltarii acreditarii invatamantului prioritar pentru forta de munca existenta.

·    Incurajarea instruirii continue bazate pe dezvoltarea intelectuala si vocationala; a noilor competente si abilitati datorita progresului tehnologic.

·    Incurajarea schemelor de instruire orientate sectorial si crearea si echiparea facilitatilor

de instruire la locul de munca.

·    Promovarea colaborarii sectoarelor de afaceri si de educatie ca actori cheie in ansamblul regenerarii socio-economice a regiunii.

In   contextul   unui   ritm   sustinut   de   privatizare   si   restructurare   industriala   se   impune

dezvoltarea resurselor umane, justificata de necesitatea abordarii unor probleme care apar

pe  piata  muncii,  printre  care  calitatea  slaba  a  serviciilor  de  promovare  a  posibilitatilor  de ocupare,   capacitatea   limitata   a   sistemului   de   educatie   si   formare   profesionala   de   a


corespunde nevoilor de pe piata muncii, precum si de problemele structurale evidente de pe piata muncii.

Obiective generale

Obiective   generale   ale   acestei   prioritati   sunt   cresterea   calitatii   resurselor   umane   si promovarea invatarii continue, in vederea dezvoltarii unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive,  ale  carei  exigente  implica  pe  de  o  parte  imbunatatirea  si  adaptarea  nivelului  de calificare si recalificare a fortei de munca tinere, iar pe de alta parte orientarea profesionala

in  scopul  incurajarii  si  mobilizarii  potentialului  uman  tanar.  Existenta  acesteia  determina cresterea sanselor de ocupare si integrare durabila a tinerilor si a persoanelor defavorizate precum si stimularea crearii de noi locuri de munca.

Obiective specifice

Dezvoltarea resurselor umane prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii si dezvoltarea sistemelor  de  educatie  si  formare  profesionala  initiala  si  continua  includ  ca  obiective specifice:  asigurarea  cresterii  nivelului  de  calificare,  scaderea  ratei  abandonului  scolar, perfectionarea profesorilor si formatorilor prin participarea la programe de formare continua, reconversia profesionala a somerilor prin participarea la programe de formare, elaborarea si implementarea  de  programe  pentru  categoriile  defavorizate,  existenta  unor  servicii  de orientare si consiliere pentru elevi si persoanele active.

Dezvoltarea  resurselor  umane  din  Romania  presupune  existenta  si  implementarea  unei strategii, care sa fie fundamentata pe investitii de capital in infrastructura de baza, dotarea cu echipamente pentru cursurile de formare si schemele de formare a formatorilor.

Aceasta  strategie  implica  dezvoltarea  unor  structuri  institutionale  pentru  asigurarea  unui management  eficient  al  Fondurilor  Structurale  dar  si  consolidarea  structurilor  regionale  si locale  pentru  elaborarea  unor  politici  de  reducere  a  dezechilibrelor  regionale  de  pe  piata muncii.

Strategia  dezvoltarii  resurselor  umane  se  bazeaza  pe  cresterea  adaptabilitatii  fortei  de munca la cerintele pietei si combaterea activa a excluderii sociale.

Conditiile  pentru  reusita  strategiei  sunt  redresarea  sistemului  de  invatamant  si  stoparea declinului sau actual, precum si adaptarea acestuia la cerintele pietei.


1. Modernizarea  si  adaptarea  sistemului  de  invatamant  si  de  pregatire profesionala la noile cerinte de pe piata muncii

Situatia actuala indica nevoia generala de reforma a sistemului educational si de pregatire profesionala pentru a corespunde cerintelor pietei. Conditiile dinamice ale economiei de piata impun existenta unui mediu favorabil pregatirii si perfectionarii de inalta calitate a fortei de munca tinere. De asemenea, cerintele pietei de munca   presupun imbunatatirea sistemului

de invatamant si adaptarea nivelului de calificare si recalificare a fortei de munca tinere si orientarea profesionala in scopul promovarii si mobilizarii potentialului uman tanar.

2. Adaptabilitatea fortei de munca prin elaborarea si promovarea unor politici

active pentru angajare

Modificarea permanenta a situatiei economice, sociale si politice impune o noua abordare a procesului de includere pe piata muncii a diferitelor categorii ale populatiei active din judet. Asa  cum  s-a  mentionat  si  mai  sus,  forta  de  munca  necesita  o  continua  imbunatatire  a nivelului  de  calificare,  atragand  dupa  sine  reintegrarea  personalului  disponibil  calificat  si recalificat  in  sectoarele  economiei  judetene:  industrie,  agricultura,  IMM-uri,  servicii,  turism. Rezulta astfel cresterea nivelului de adaptabilitate a fortei de munca la provocarile actuale de

pe piata muncii.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari:
Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/afaceri/transporturi/STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-A-INFR41746.php on line 4259

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/afaceri/transporturi/STRATEGIA-DE-DEZVOLTARE-A-INFR41746.php on line 4265
911
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site