Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Controlul activitatii pensiunilor turistice

Turism+ Font mai mare | - Font mai micControlul activitatii pensiunilor turistice

1. Registrul unic de controlCadru legal: Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control

.  Persoane juridice, inregistrate la Oficiul National al
Registrului Comertului,, care detin pensiuni turistice, au obligatia sa tina registrul unic de control.

.  Persoanele fizice autorizate sau asociatiile familiare,
detinatoare de pensiuni turistice rurale pot tine regis
trul unic de control, in functie de optiunea acestora.

Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile:

-  financiar-fiscal;

-  sanitar, fitosanitar;


-  urbanism, calitatea in constructii;

-  protectia consumatorului;

-  protectia muncii, inspectia muncii;

-  protectia impotriva incendiilor;

-  alte domenii prevazute de lege.

Organele de control au obligatia de a consemna in registru, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente:

-  numele si prenumele persoanelor imputernicite de
a efectua controlul, unitatea de care apartin;

-  numarul legitimatiei de control, numarul si data
delegatiei/ordinului de deplasare;

-  obiectivele controlului, perioada controlului,
perioada controlata, precum si temeiul legal in baza
caruia se efectueaza controlul.

-  Controlul se poate desfasura numai dupa
consemnarea in registrul unic de control a datelor
sus-mentionate;

-  Dupa finalizarea controlului, in registrul unic de
control se inscriu obligatoriu numarul si data
actului de control intocmit;

-  Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia;


. Registrul unic de control se tine la sediul social si la flecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Institutii publice cu atributii de control:

1. Autoritatea Nationala pentru Turism

I. Proprietarii pensiunilor turistice au obligatia sa respecte pe toata perioada de functionare a pensiunii turistice conditiile si criteriile de clasificare, inclusiv in cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria raspundere. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sanctioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001.

Directia de Control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism verifica periodic starea si functionarea dotarilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igiena si a celorlalte criterii care au stat la baza clasificarii unitatii. Nerespectarea acestora atrage masuri de declasificare sau, dupa caz, de retragere a certificatului de clasificare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.328/2001.


Astfel, Autoritatea Nationala pentru Turism poate verifica:

. respectarea de catre proprietari sau administratori de pensiunilor turistice a urmatoarelor reguli de^ baza:

a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de
functionare si curatenie;

b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare din
pensiunile turistice;

c)     asigurarea unei temperaturi minime de 18 grade C
in timpul sezonului rece in spatiile de cazare si de
servire a mesei;

d)    detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara,
de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - PSI;

e)     functionarea pensiunilor turistice numai in cladiri
salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;

f)   expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si
tipul pensiunii turistice si insemnele privind categoria
de clasificare.

in cazul in care nu sunt respectate aceste reguli, certificatul de clasificare si autorizatia de functionare se retrag de catre personalul de specialitate al Autoritatii Nationale pentru Turism.


Fapte care constituie contraventie si sanctiunea aplicata

. desfasurarea activitatii pensiuni turistice care nu
sunt neclasificate, cu certificate de clasificare expi
rate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea
stabilita prin certificatul de clasificare;

Sanctiunea: amenda 40.000.000 lei la 80.000.000 lei.

. nerespectarea criteriilor care au stat la baza
clasificarii;

Sanctiunea: amenda 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.

. ne-afisarea numarului de telefon al Autoritatii
Nationale pentru Turism si al Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor;

Sanctiunea: amenda 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

. inscrierea unor informatii false privind tipul pensiunii
turistice si nivelul de clasificare in materialele de
promovare, pe firme sau pe insemnele prevazute;

Sanctiunea: amenda 40.000.000 lei la 80.000.000 lei.

. continuarea desfasurarii activitatii in structura de
primire turistica dupa retragerea certificatului de
clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea
organelor de control, a documentelor de clasificare.

Sanctiunea: amenda 80.000.000 lei la 100.000.000 lei.


II. Proprietarii pensiunilor turistice au obligatia sa asigure in incinta unitatilor ordinea, linistea publica si bunele moravuri, precum si securitatea turistilor si a bunurilor ce le apartin. Cazarea turistilor se realizeaza prin inregistrarea acestora in cartile de imobil.

Autoritatea Nationala pentru Turism poate aplica sanctiuni contraventionale pentru savarsirea urmatoarelor fapte constituie:

a)  refuzul cazarii turistilor in cazul in care exista
locuri de cazare disponibile;

b) neasigurarea ordinii, linistii publice si a bunelor
moravuri in pensiunile turistice;

c)  neasigurarea securitatii turistilor si a bunurilor
acestora in structurile de primire turistice;

d) nerespectarea obligatiei privind completarea cartii
de imobil;

e)  transmiterea de catre personalul pensiunii turistice
a unor informatii cu privire la sejurul turistilor, cu
exceptia cazului in care aceste informatii sunt solicitate
de ofiterii sau subofiterii Ministerului de Interne;

f)   cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neinsotiti de
parinti sau de reprezentantii legali, cu exceptia celor


aflati in drumetie, tabere, excursii, concursuri sau in alte actiuni similare, insotiti de cadre didactice, antrenori si ghizi;

g) permiterea de catre personalul structurilor de primire turistice a vizitarii unui turist fara a avea acordul acestuia;

h) permiterea de catre personalul structurilor de primire turistice a ramanerii peste noapte a unui vizitator al turistului fara ca pentru acesta sa fie completata cartea de imobil, dupa caz;

i) neinformarea de catre personalul structurilor de primire turistice a organelor de politie cu privire la aparitia unor persoane care au savarsit infractiuni si care au fost date in urmarire, precum si a altor persoane cunoscute ca traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc.;

j) efectuarea unor controale in spatiile de cazare a turistilor in alte conditii decat cele prevazute de lege;

.  Contraventiile prevazute la alin. (1) se
sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la
1.000.000 lei,

.  Contraventiile se constata si amenzile se aplica de
reprezentantii imputerniciti de Autoritatea


Nationala pentru Turism, precum si de ofiterii si subofiterii de politie.

- In cazul repetarii contraventiilor sus-mentionate, imputernicitii Ministerului Turismului pot retrage
certificatul de clasificare al pensiunii turistice
respective.

2. Autoritatea Nationala pentru protectia consumatorului

Cadru legal: Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata.

Fapte pentru care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului poate aplica amenzi contraventionale:

-  prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, brosuri sau prin mass-media a unor informatii false privind serviciile oferite sau gradul de confort oferit;

-  pastrarea, depozitarea si oferirea spre consum a
unor alimente, in conditii care nu asigura mentinerea caracteristicilor calitative ale acestora


daca, in acest fel, acestea ar periclita viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;

3. Directia sanitar-veterinara

Cadru legal: Legea nr. 98 din 10/194 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.

Directia Sanitar-veterinara poate aplica sanctiuni contraventionale pentru urmatoarele fapte:

.  functionarea fara autorizatie sanitara;

.  neasigurarea, in unitatile de cazare, a inventarului
moale si a lenjeriei de pat necesare pentru
persoanele cazate si nerespectarea normelor de
igiena in vigoare privind schimbarea lenjeriei si
respectarea circuitului acesteia;

.  ne-intretinerea starii de curatenie, neefectuarea
reparatiilor necesare bunei functionari a ferestrelor, usilor, instalatiilor de ventilatie, iluminat si incalzit, precum si neefectuarea dezinfectiei si dezinsectiei mijloacelor de transport in comun in conformitate cu normele de igiena in vigoare;


.  neasigurarea, in sediul persoanelor juridice si in
anexele aferente, a curateniei permanente, a
efectuarii operatiunilor de mentinere a starii de
curatenie, a operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, dupa caz, precum si a indepartarii reziduurilor solide in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;

.  neasigurarea intretinerii constructiilor bailor
publice si instalatiilor aferente acestora pentru
asigurarea functionarii in permanenta la parametrii
proiectati si a mentinerii permanente a starii de
curatenie in conditiile stabilite prin normele de
igiena in vigoare;

.  utilizarea apei care nu corespunde normelor de
calitate conform cu standardele in vigoare pentru
bazine de inot, bai publice, bai, chiuvete, spalatorii,
apartinand unitatilor de orice fel si din mijloacele
de transport;

.  amenajarea strandurilor fara respectarea conditiilor
stabilite prin normele de igiena in vigoare privind
amplasarea si dotarea acestor unitati;

.  instalarea de campinguri fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare


privind amplasarea, dotarea cu anexe speciale si capacitatea acestora.

.  neprezentarea salariatilor din unitatile de orice fel
si a persoanelor fizice la examinarile medicale
periodice stabilite prin instructiunile Ministerului
Sanatatii si programate de organele sanitare
potrivit specificului fiecarui loc de munca;

.  nesolicitarea avizului medical prealabil la schimbarea locului de munca al unui salariat in aceeasi
unitate, daca prin aceasta schimbare se creeaza un
risc pentru sanatatea persoanei respective;

.  angajarea oricarei persoane, in orice loc de munca,
fara ca in prealabil sa fi fost supusa controlului
medical din care sa rezulte ca persoana examinata
este apta pentru a fi angajata la locul de munca
respectiv si, totodata, nu prezinta un risc de
imbolnavire a populatiei;

.  mentinerea unei persoane intr-un loc de munca
pentru care organele sanitare au stabilit o
contraindicatie medicala temporara sau permanenta,
potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2175
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved