Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


INFIINTAREA AGENTIEI DE TURISM

Turism+ Font mai mare | - Font mai micINFIINTAREA AGENTIEI DE TURISM

1. Definirea si particularitatile infiintarii intreprinderii turistice

Prin intreprindere turistica se intelege unitatea organizatorica, ce reuneste resursele naturale, financiare (banesti), si umane in scopul realizarii unor prestatii destinate satisfacerii nevoilor turistice in conditiile obtinerii unui profit.Intreprinderea turistica este reprezentata de persoane juridice, organizatori de societati comerciale cu capital de stat, privat, cu capital strain, asociatii familiale si persoane fizice care presteaza servicii specifice acestei activitati.

Intreprinderea turistica include:

unitati cu functiuni de cazare;

unitati de alimentatie;

agentii de turism;

alte unitati destinate servirii turistilor.

O intreprindere turistica se poate infiinta de catre:   

una sau mai multe persoane fizice;

una sau mai multe persoane juridice;

persoane fizice si juridice in asociere[1].

Inainte de a infiinta o firma trebuie sa cunosti foarte bine legislatia. Principalele reglementari (legi) referitoare la constituirea, inregistrarea si functionarea unei societati comerciale, respectiv la infiintarea unei intreprinderi turistice sunt:

Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile ulterioare;

Legea. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor;

Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului cu modificarile ulterioare; Norma metodologica nr.608/1998 privind modul de tinere a Registrelor Comertului si de efectuare a inregistrarilor;

Legea 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii cu modificarile ulterioare; HG nr.573/2002 privind aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor.

In ceea ce priveste tara noastra, agentii economici cu activitate de turism sunt persoane fizice sau juridice care realizeaza serviciile turistice, de agrement-divertisment, servicii balneare, organizarea si prestarea serviciilor turistice si alte actiuni cu caracter turistic.

2. Etapele infiintarii agentiei de turism

Procesul aparitiei agentiei de turism si al constituirii ei este o actiune complexa si anevoioasa. Autorizarea agentiilor de turism se realizeaza in urma parcurgerii urmatoarelor etape:

Decizia de creare a agentiei de turism;

Alegerea formei juridice, a numelui, elaborarea statutului, stabilirea sediului si depunerea fondului de constituire;

Adoptarea si semnarea statutului si a altor documente (documente de asociere);

Depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei ;

Obtinerea autorizatiei;

Inregistrarea la organul fiscal si deschiderea contului;

Inregistrarea in Registrul Comertului (Camera de Comert si Industrie).

Infiintarea unei intreprinderi turistice prin parcurgerea acestor etape este clasica pentru toate intreprinderile din Romania si se refera la constituirea acesteia pentru prima data.

Pentru fiecare tip de intreprindere turistica (hotel, restaurant, agentie de turism) aceste etape sunt insotite si de alte formalitati specifice activitatii acestora.

2.1. Decizia de creare a agentiei de turism

Intreprinzatorii din turism trebuie sa aleaga cu grija cea mai convenabila forma juridica pentru afacerea pe care doresc s-o inceapa. Alegerea trebuie facuta in functie de:

Natura activitatii ce urmeaza a fi organizata (hotelarie, alimentatie publica, organizarea si vanzarea calatoriilor);

Anvergura acesteia (la nivel local, regional, national si international);

Numarul partenerilor de afaceri ;

Gradul de implicare si de raspundere asumat de fiecare dintre ei;

Ponderea participarii fiecarui partener la constituirea capitalului social;

Caracteristicile diferitelor forme juridice prevazute de legislatia in vigoare.

2.2. Alegerea formei juridice, a numelui, elaborarea statutului, stabilirea sediului si depunerea fondului de constituire;

a) Alegerea formei juridice

Principalele forme juridice in care poate functiona o intreprindere juridica sunt:

Intreprinzatori individuali si asociatii familiale;

Societati comerciale si anume:

Societate in nume colectiv;

Societate in comandita simpla;

Societate in comandita pe actiuni;

Societate pe actiuni;

Societate cu raspundere limitata.

Pentru alegerea obiectului principal de activitate al firmei, dar si a obiectelor secundare, trebuie consultat codul CAEN (Clasificarea activitatilor din economia nationala).

b) Alegerea numelui: numele firmei si emblemei

Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen. Firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana. Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in Registrul Comertului.

Firma

Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente;

Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie:

sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta;

fie    desemnarea mai precisa a persoanei;

fie indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.

Oficiul Registrului Comertului va refuza inscrierea unei firme care:

neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea;

contine cuvintele: stiintific, academie, academic, universitate, universitar, scoala, scolar sau derivatele acestora;

contine cuvintele: national, roman, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului;

contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social;

cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

Emblema

Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi Registru al Comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea;

Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului;

Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.

c) Elaborarea statutului sau actul de infiintare

In vederea dobandirii personalitatii juridice, intreprinderea elaboreaza actul constitutiv (actul de societate) si sau statutul intreprinderii dupa caz, astfel:

Pentru SNC si SCS    actul de infiintare se face pe baza contractului de societate;

Pentru SA si SCA actul de infiintare se face pe baza contractului de societate si statut;

Pentru SRL actul de infiintare se face pe baza contractului de societate si statut;

Pentru SRL cu asociat unic actul de infiintare se face pe baza statutului.

Actul constitutiv contine

- Datele de identificare a asociatilor;

- Durata de functionare;

- Exprimarea vointei acestora de a se asocia si de a realiza scopul propus;

- Patrimoniul social;

- Denumirea firmei;

- Semnaturile asociatilor;

- Sediul firmei.

Statutul cuprinde

- toate elementele prevazute mai sus;

- explicitarea scopului si a obiectivelor societatii;

- modul de dobandire si pierdere a calitatii de asociat;

- drepturile si obligatiile asociatilor;

- categoriile de resurse patrimoniale ale societatii;

- atributiile organelor de conducere administrative si de control.

d) Stabilirea sediului

Alegerea sediului social

Sediul social al societatii poate fi intr-un spatiu, proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in folosinta acestora in baza unui contract de inchiriere sau subinchiriere sau comodat etc.

Actul de spatiu

Actul de spatiu reprezinta actul care atesta dreptul de detinere a spatiului in care va functiona sediul social al societatii comerciale.

Societatea in curs de infiintare poate incheia prin fondatorul-fondatorii sai actul de spatiu (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere etc.).

Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv

Acordul este obligatoriu in cazul in care societatea comerciala va avea sediul intr-un imobil cu mai multe locuinte in care s-a constituit o asociatie de locatari sau proprietari.

Acordul se semneaza de catre reprezentantul legal al asociatiei si va fi insotit de acordul vecinilor direct afectati (stanga, drapta, sus, jos).

Acordul coproprietarului asupra functionarii sediului social in imobilul proprietate comuna

Acordul este obligatoriu in cazul in care spatiul este detinut de catre unul dintre asociati in proprietate comuna cu o alta persoana .

e) Depunerea fondului de constituire

Conform  Regulamentului de deschidere, modificare si inchidere a conturilor la bancile autorizate pentru deschiderea conturilor, intreprinderile de tip "S.A.", "SRL", asociatii     trebuie sa prezinte o serie de documente prezentate in Anexa 1. 

  Persoana care prezinta la banca documentele necesare prezentate in Anexa 1 pentru deschiderea contului este obligata sa prezinte pe langa acestea si actul de identitate pentru confirmarea identitatii sale.

Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba un capital social minim de 25.000.000 de lei, iar societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de 2.000.000 de lei.

Aportul la capitalul social poate fi:

- in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate);

- in natura;

- in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita simpla).

Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca comerciala.

Dovada aportului in natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a bunului.

Pentru aportul in creante, dovada o reprezinta titlul creantei: cambie, contract de imprumut bancar[3].

2.3. Adoptarea si semnarea statutului si a altor documente (documente de asociere);

Actul constitutiv al societatii comerciale se intocmeste corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o:

pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie judetene;

La intocmirea actului constitutiv sunt necesare:

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor (persoane fizice:carte de identitate sau pasaport);

- acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor (persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare, inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara);

- certificat de cazier juridiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii (persoane straine).

Se semneaza actul constitutiv de infiintare a noii firme sub forma autentica la un birou notarial public.

Semnarea actului constitutiv a noii firme se face de catre toti asociatii sau prin imputernicire cu procura specifica autentica. Cetatenii straini care nu cunosc limba semneaza in prezenta unui interpret autorizat.

2.4. Depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei

Obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare in Registrul Comertului se realizeaza, in baza dosarului cu documente prevazute la intocmirea actului constitutiv , la primaria din raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

In vederea completarii dosarului primariile vor pune la dispozitia solicitantilor urmatoarele formulare tipizate prezentate in Anexa 2.

In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, pentru completarea dosarului in vederea emiterii autorizatiei, acestia pot depune certificatul medical obtinut in tara de origine, in copie tradusa si legalizata.

In vederea emiterii autorizatiei si a obtinerii certificatului de inregistrare solicitantul va depune in contul primariei din raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta contravaloarea taxelor prevazute de lege, astfel:

taxa de verificare denumire si rezervare firma;

taxa de obtinere a cazierului fiscal;

taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale;

taxa pentru inregistrare in Registrul Comertului a autorizatiei;

comisionul pentru servicii oferite de oficiile Registrului Comertului pentru obtinerea codului unic de inregistrare;

taxa de transmitere prin posta de la oficiile Registrului Comertului de pe langa tribunale catre primar

Dovada platii taxelor: sumele achitate se vireaza de catre primarii, in termen de 24 ore de la data incasarii, in conturile comunicate de Ministerul Finantelor Publice si Oficiul National al Registrului Comertului.

2.5. Obtinerea autorizatiei;

Autorizatia reprezinta actul emis de autoritatea publica locala pe baza caruia societatea isi poate desfasura activitatea.

Primariile vor tine evidenta separata a persoanelor fizice si asociatiilor familiale autorizate.

Primariile au obligatia de a solicita oficiilor Registrului Comertului de pe langa tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei si Directiei Generale a Finantelor Publice judetene sau a Municipiului Bucuresti certificatul de cazier fiscal prevazute de lege in baza cererilor completate de solicitant .

Oficiile Registrului Cometului de pe langa tribunale au obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea firmei, sa raspunda primariilor, asupra denumirii persoanei fizice/asociatiei familiale supusa autorizar

Directiile Generale a Finantelor Publice judetene sau a Municipiului Bucuresti vor emite certificatul de cazier fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii cererii pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal, pe care il vor transmite primariilor.

2.6. Inregistrarea la organul fiscal si deschiderea contului;

Obtinerea codului fiscal

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala va fi stabilit de organele competente.

Obtinerea codului fiscal se face in termen de maxim 30 de zile de la data pronuntarii hotararii judecatoresti.

Actele necesare pentru a obtine codul fiscal se depun la administratia financiara in raza teritoriala in care isi are sediul:

- Cerere tip in doua exemplare;

- Copie dupa statut;

- Copie dupa actul constitutiv;

- Copie dupa dovada sediului;

- Copie dupa hotararea judecatoreasca;

- Copiile vor fi insotite si de originale.

Codul Fiscal stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele pe care solicitarea este obligata sa le plateasca, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe

2.7. Inregistrarea in Registrul Comertului (Camera de Comert si Industrie)

Acte necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrare fiscala si autorizatia functionarii societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata sunt prezentate in Anexa 3.

Pentru infiintarea unei societati comerciale, taxele percepute de Oficiul Registrului Comertului sunt de aproximativ 3.000.000 lei.

Formalitati la Registrul Comertului:

- verificarea dosarului;

- controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii de catre judecatorul delegat de tribunalul teritorial;

- transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial a incheierii judecatoresti;

- inmatricularea societatii;

- eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatoresti.

In urma inregistrarii oricarei intreprinderi, societatii i se va elibera un certificat de inregistrare in care este inscris un numar de inmatriculare si codul unic de inregistrare (CUI).

Numarul de inmatriculare poate fi de forma: J 22 /08/ 2003.

J(judet); 22(codul judetului-Iasi) ; 08(numar de ordine)/2003(anul infiintarii).

Codul unic de inregistrare poate fi de forma: R24567, atributul simbolizeaza firma platitoare de TVA.

Certificatul de inregistrare se elibereaza dupa trei zile de la incheierea judecatoreasca prin care s-a constituit inmatricularea societatStanciulescu, G. coordonator -Economia intreprinderii si elemente de legislatie, clasa a XI-a

Gabriela Stanciulescu, Tehnica operatiunilor de turism, Editura All Beck, 2000, p. 25

Stanciulescu, G. coordonator -Economia intreprinderii si elemente de legislatie, clasa a XI-aPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8157
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved