Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


TEHNICA ACTIVITATII DE TURISM

Turism+ Font mai mare | - Font mai micTEHNICA ACTIVITATII DE TURISM

Cadrul general de organizare a activitații de turismInstitutii publice cu rol in turism

- Ministerul Turismului

- CNIT

- INCDT

Asociații profesionale (patronale , sindicale) din turism

 Agenți economici

Departamente in Ministerul Turismului

Directia de Comunicare gestioneaza urmatoarele activitati: relatiile cu publicul, activitatea de informare publica, relatia cu presa, comunicarea interna si comunicarea interinstitutionala. Are ca obiective comunicarea eficienta a politicilor si strategiilor institutiei de promovare a turismului si furnizarea prompta a informatiilor publice.

Directia de Dezvoltare Turistica isi desfasoara activitatea prin intermediul a doua compartimente:

A. Compartimentul dezvoltare produse si destinatii turistice
B. Compartimentul formare si calitatea serviciilor turistice

Obiective:

implementeaza, coordoneaza si monitorizeaza  politicile si strategia nationala pentru dezvoltarea turismului;

coordoneaza si monitorizeaza programele de dezvoltare turistica anuale;

fundamenteaza si implementeaza programul anual de investitii pentru obiectivele turistice;

desfasoara activitati specifice calitatii de membru in cadrul diverselor organizatii internationale din care face parte Romania (Organizatia Mondiala a Turismului, Comisia Europeana, Comisia Europeana pentru Turism, Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre, Initiativa Central Europeana, Die Donau, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica);

Directia Generala de Control, Autorizare si Privatizare exercita si raspunde de indeplinirea urmatoarelor atributii:

intocmeste sinteze si rapoarte cu privire la activitatea de control;

efectueaza controlul activitatilor si serviciilor din turism si din industria de agrement, in baza planului anual de control  aprobat de conducerea ministerului;

efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism;

verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite cu privire la desfasurarea activitatii de turism;

verifica legalitatea functionarii si modul de respectare a criteriilor  prevazute de actele normative in vigoare privind clasificarea  structurilor de primire turistica;

verifica modul de respectare  a accesului, evidentei si protectiei turistilor din structurile de primire turistice;

verifica legalitatea functionarii si modul de respectare a criteriilor de licentiere  a agentiilor de turism si a activitatii  desfasurate de acestea;  

verifica modul de respectare a criteriilor de atestare a statiunilor turistice de interes national si local;

verifica legalitatea functionarii si modul de respectare a criteriilor prevazute de actele normative in vigoare ce au stat la baza eliberarii autorizatiei turistice pentru plaje;

verifica legalitatea functionarii si modul de respectare a criteriilor prevazute de actele normative in vigoare ce au stat la baza eliberarii certificatului de autorizare turistica pentru activitatea de agrement nautic;

verifica legalitatea functionarii si modul de respectare a criteriilor prevazute de actele normative in vigoare privind omologarea partiilor si traseelor turistice;

verifica respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor alimentare si nealimentare din statiunile turistice, in limitele specifice de competenta;

verifica respectarea masurilor de organizare a activitatii de agrement in statiunile turistice;

verifica activitatea desfasurata de birourile de informare si promovare turistica din strainatate;

verifica modul de respectare a masurilor de protectie si autorizare a constructiilor  in zona de coasta a Marii Negre;

initiaza/modifica acte normative din domeniul turismului sau din domenii de activitate cu implicatii in turism in colaborare cu celelalte directii de specialitate, asociatii profesionale;

colaboreaza cu Politia de Frontiera din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru verificarea respectarii legislatiei pe linia comercializarii serviciilor turistice in punctele de trecere frontiera;

participa la actiuni de documentare profesionala, la congrese, seminarii, simpozioane si alte actiuni la nivel national si international;

colaboreaza cu organisme si institutii din tara si strainatate specializate pentru autorizarea, controlul si promovarea calitatii serviciilor turistice;

colaboreaza cu alte organe de control specializate ale statului (Politia, Garda Financiara, Autoritatea Nationala Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Agentia pentru Protectia Mediului etc.) la efectuarea unor controale tematice comune.

coordoneaza si participa la verificarea starii si functionalitatii dotarilor edilitar-gospodaresti din statiunile turistice, starea de curatenie si intretinere a spatiilor verzi, a cailor de acces, facand propuneri conducerii institutiei de a  interveni la autoritatile publice centrale sau locale pentru remedierea unor stari de lucruri necorespunzatoare;

solutioneaza in termen toata corespondenta primita;

indeplineste orice alte sarcini, specifice activitatii, primite de la conducerea institutiei;

initiaza/pregateste documentele necesare pentru negocierea si semnarea de acorduri, memorandumuri privind colaborarea bilaterala in turism cu diverse state;

organizeaza/participa la comisii mixte, in vederea implementarii documentelor de colaborare bilaterala in turism;

avizeaza programele de formare profesionala care fac obiectul  pregatirii personalului in meseriile reglementate  din sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante;

elaboreaza si implementeaza programe de Imbunatatire a calitatii serviciilor turistice.

Directia Generala de Marketing si Relatii Internationale

Obiectivele generale:

Pozitionarea Romaniei drept o destinatie turistica care ofera atractii turistice si experiente de calatorie unice, o destinatie cu oamenii primitori si cu servicii comparabile cu cele oferite in tarile din Europa de Vest;

Stimularea interesului turistilor potentiali din strainatate de a vizita Romania, de a-si petrece vacantele in una sau mai multe din numeroasele zone turistice din tara;

Promovarea produselor turistice care pot sa atraga noi segmente de piata si/ sau care sa determine prelungirea duratei vizitei/ vacantei in Romania si implicit cresterea incasarilor din activitatea de turism.

Obiectivele specifice:

Cresterea circulatiei turistice din Europa de Vest si din America de Nord intr-un ritm mediu anual de 5%

Reducerea sezonalitatii prin stimularea interesului turistilor romani pentru petrecerea sfarsitului de saptamana sau a vacantelor scurte - in sezoanele de primavara si de toamna - in zone turistice din tara

Obtinerea unei balante excedentare a platilor pentru turism si calatorii ale Romaniei.  Cresterea incasarilor din turismul international intr-un ritm mediu anual de 3%, pentru urmatorii 3 ani

Cresterea cu 10%, pana in anul 2010, a gradului de ocupare a facilitatilor de cazare din statiunile de odihna si de tratament din Romania

Crearea unei atitudini pozitive - in randul mass media si implicit a publicului roman - in legatura cu turistii si cu activitatea de turism, prin campanii educationale

Familiarizarea turistilor potentiali din principalele piete turistice din Asia de Sud-Est cu atractiile turistice din Romania si dezvoltarea interesului acestora pentru vizitarea Romaniei

Directia de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

este condusa de un director care are in subordine 3 servicii, astfel incat sa fie respectat principiul separarii functiilor prevazut de reglementarile europene aplicabile:
a) Serviciul Asistenta Tehnica si Relatia cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR);
b)Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare;
c) Serviciul Monitorizare si Verificare Proiecte.

Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism beneficiaza de sprijinul urmatoarelor structuri constituite in cadrul MT:

Directia Generala Economica si Administrativ

Directia Juridica, Resurse Umane si Achizitii Publice

Directia Comunicare si Audit Intern

Obiective:

Ministerul Turismului a fost desemnat sa indeplineasca functia de organism intermediar pentru Programul Operational Regional conform prevederilor Hotararii Guvenului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale.

Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism (DFCT) face parte din structura Ministerului Turismului, si asigura implementarea operatiunilor specifice din Programul Operational Regional 2007 - 2013, Domeniul Major de Interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica".


DFCT are ca obiectiv absorbtia integrala a fondurilor structurale alocate domeniului major de interes.

Fondurile totale pentru perioada 2007 - 2013 alocate domeniului 5.3 din POR gestionate de catre minister sunt de 150,356 mil. de euro, din care 127,802 mil. de euro de la Uniunea Europeana prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 22,553 mil. de euro cofinantare nationala.  Aceste fonduri vor viza implementarea a trei operatiuni indicative:

Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica, prin definirea si promovarea brandului turistic national

Beneficiar: Directia Generala Promovare Turistica din cadrul Ministerului Turismului.

Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor si destinatiilor turistice specifice si a activitatilor de marketing specifice.

Beneficiarii: ONG-uri care desfasoara, conform statutului, activitati in domeniul turismului si care au cel putin 6 luni vechime la data depunerii cererii de finantare si autoritati ale administratiei publice locale.

Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si dotarea acestora.

Beneficiari: Autoritati ale administratiei publice locale

Obiectivele acestui domeniu major de interventie sunt:

Promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri;

Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in scopul cresterii numarului turistilor;

Instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanestiOrganizatii si asociatii cu profil
de turism

Organizatii internationale de turism

IH&RA - Asociatia Internationala a Hotelurilor si Restaurantelor

OMT/WTO - Organizatia Mondiala a Turismului

HOTREC - Confederatia Asociatiilor Nationale de Hoteluri, Restaurante, Cafenele si asimilate din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European

IHEI - Asociatia Internationala a Turismului de Evenimente

UFTAA/FUAAV - Federatia Universala a Asociatiilor Agentiilor de Turism

ECTAA - Grupul Asociatiilor Nationale a Agentiilor de Turism din spatiul UE

WATA - Asociatia Mondiala a Agentiilor de Turism

IATA - Asociatia Internationala a Transportului Aerian

FIJET - Federatia Internationala a Jurnalistilor si Scriitorilor din Turism

EUROGITES - Federatia Europeana de Turism Rural cu sediul la Strasburg.

Organizatii nationale de turism

FEIHT - Federatia Europeana pentru Invatamantul Hotelier si Turistic.

ROMCAMPING - Asociatia Nationala a Detinatorilor de Campinguri Popasuri Turistice si Sate de vacanta.

ATMP - Asociatia Turismului Montan Prahova.

RCB - Asociatia Nationala a Organizatorilor de Conferinte si Expozitii.

ATOR - Asociatia Touroperatorilor din Romania.

FST - Federatia Sindicatelor din Turism.

AIPSR - Asociatia Instructorilor Profesionisti de Schi din Romania.

CNTT - Clubul National de Turism pentru Tineret.

ECO-EDEN - Asociatia de Turism Ecologic.

FMT - Federatia Managerilor din Turism.

SITH - Societatea Internationala de Tehnici Heliotermale

Intreprinderi cu profil de turism

Agenti economici prestatori directi de servicii turistice;

Agentii economici cu activitate principala de turism;

Agenti economici cu activitate partiala de turism;

Agenti economici cu rol de intermediere;
Agenti economici prestatori directi de servicii turistice

Agenti prestatori de servicii de transport turistic, aerian, naval, rutier, feroviar si transport pe cablu;

Agenti prestatori de servicii hoteliere (cazare, alimentatie si alte servicii);

Agenti prestatori de servicii de agrement si animatie;

Agenti prestatori de servicii de tratament si mentinere (punere) in forma;

Agenti prestatori de servicii complementare cu rol functional si de sustinere a acestor activitati (servicii de asigurari, financiar-bancare, rezervari, inchirieri, servicii de vize).


 Touroperatorii si agentiile de voiaj

Scurt istoric

Thomas "parintele" turismului organizat

in anul 1841 a realizat primul produs integrat;

in anul 1845 - Thomas Cook devine primul agent de voiaj;

din anul 1855 - isi extinde activitatea pe plan international;

in anul 1862 - creeaza formula "inclusiv tour";

in anul 1867 - creeaza cuponul de transport si hotel "Voucher";

in anul 1872 - realizeaza primul voiaj in jurul lumii;

in anul 1890 - exploata 15 nave;

in anul 1892 - se stinge din viata, lasand in urma multe agentii care-i poarta numele si azi.

Concepte

Agentia de turism este o unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, avand rol de intermediere intre agentii economici prestatori directi de servicii turistice si turisti.

Prin pachet de servicii turistice se intelege o combinatie de cel putin doua din elementele urmatoare: cazare, alimentatie, transport, tratament, agrement si alte servicii suplimentare vandute sau oferite spre vanzare la un pret global atunci cand aceste prestatii depasesc 24 de ore.

Clasificarea agentiilor de turism

in functie de natura activitatilor desfasurate:

- agentia de turism touroperatoare

- agentia de turism detailista

in functie de destinatia programelor turistice:

- agentie de turism intern - ofera programe turistice destinate turismului intern;

- agentie de turism extern - ofera programe turistice destinate turismului extern;

- agentie de turism cu programe mixte - ofera programe turistice destinate turismului intern si extern;


Criterii de diferentiere intre agentia de turism si touroperator

Nr.crt

Criterii de diferentiere

Agentie de turism

Touroperator

Functia indeplinita

Agent intermediar

Producator

Asumarea riscului

Investitii reduse

Investitii considerabile

Sursa de formare a venitului

Comisionul

Adaosul comercial aplicat produsului fabricat

Capital de functionare

Redus

Mare si foarte mare

Necesar de personal

Efectiv redus

Personal relativ numeros

Formarea cererii

Modeleaza, segmenteaza cererea

Creeaza cererea

Aria de activitate

Locala sau regionala

Nationala si Internationala

Principalii touroperatori din lume

Tara

Touroperatori

Germania

TUI, NUR, LTT, ITS, All Tours, Flugresen, Der Tours, Hans Tour, Yugotours

Franta

Club Mditerrane, Nouvelles Frontières, Africa Tour, America Tour, Asia Tour, Fram Frantour Voyager GO Voyages, Kuoni Sotir, Tourism Moderne

Marea Britanie

Thomson, Air Tours Kuoni, Sun, Thomas Cook, Arke Reizen Best, Yugotours, Skytour, Cosmo, Hotel Plan

Italia

Alpitour, Aviatour, Comitours, Diplomat Tours, Franco Rosso, Italia Tours, Ital Turist, Grandi Viaggi

Olanda

Holand International (HIT), Arke Reisen, Neckermann Hollande

SUA

American Express Travel, Carton, Gatway Holidays etc Travel Club

Canada

Canadian Pacific, Tour Montreal, Venturex

Japonia

Japan Creative Travel, Jet Tours, Japan Travel Bureaux, Nippon Travel Agency, Kiuki Nippon Tourist, LTD


Factorii care au dus la expansiunea touroperatorilor nordici

Suprafata redusa a unor tari, ca Luxemburgul, Belgia, Olanda, Danemarca;

Climatul sever din nordul continentului in conditiile in care vacantele pe litoral reprezinta optiunea a 63% din Europa;

Absenta plajelor sau a muntilor;

Absenta unui patrimoniu cultural-istoric de nivelul celui din sudul Europei;

Devalorizare relativa a monedei nationale in tarile de destinatie din sud;

Modificare a psihologiei locuitorilor tarilor insulare in conditiile in care candva, orice tanar englez respectabil trebuia sa faca un tur pe continent, in timp ce acum, tot mai multi japonezi efectueaza o calatorie in strainatate inainte de casatorie;

Politica japoneza de incurajare a plecarilor in strainatate pentru atenuarea excedentului balantei de plati. 

Strategii de integrare ale touroperatorilor

Integrarea pe verticala - se face intre firme care participa la acelasi stadiu al procesului de productie, respectiv in hotelarie, lanturi de firme de transport si comercializare

Integrarea pe orizontala- reuneste in cadrul aceluiasi grup firme complementare care intervin in diferite stadii ale procesului de productie a unui produs turistic.

Retele de agentii vanzatoare

a) agentii in totalitate independente, care vand bilete pentru mijloacele de transport si voiaje forfetare ale diversilor touroperatori (cele mai mult nu utilizeaza mai mult de cinci salariati);

b) retele de distributie, fie constituite prin asocierea agentiilor independente ("lanturi voluntare", dupa terminologia consacrata mai degraba in domeniul hotelurilor), un exemplu fiind Slectour (Franta), fie de tipul retelelor integrate;

c) retele de distributie directa, constituite si exploatate de touroperatori sau transportatori, in cadrul unui proces de integrare. Se considera ca integrarea intre touroperatori si transportatori, pe de o parte, si agentia vanzatoare. Acte normative specifice activitatii de turism

Legislație privind:

cadrul general de organizare

invatamantul turistic

programe nationale

protectia turistilor

comercializarea serviciilor turistice

autorizarea agentiei de turism

transportul turistic

atestarea ghizilor

taxe si tarife pentru serviciile turistice

Metodologia de acordare a Brevetul de turism - este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire.

Tipologia brevetelor

- manager in activitatea de turism;

- director de agentie de turism touroperatoare;

- director de agentie de turism detailista;

- director de hotel;

- director de restaurant;

brevetelor de turism

Criterii pentru obtinerea brevetului de turism

sa fie cetatean al Romaniei;

cetatenii straini sa aiba domiciliul in Romania si sa detina drept de munca in Romania;

sa nu detina cazier judiciar.

studii - liceu cu bacalaureat;

curs de calificare in una din meseriile specifice domeniului;

curs de specializare;

curs de formare manageriala in turism urmat in una din institutiile acreditate in acest domeniu;

atestat de limba straina de circulatie internationala;

vechime minima (2-8 ani in functie de tipul de brevet) in functii de executie sau manageriale in turism.

Documentatie necesara pentru obtinerea brevetului de turism

- cerere tip de eliberare a brevetului de turism;

- dovada obtinerii dreptului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini;

- curriculum vitae;

- copie de pe actul de identitate;

- copii legalizate de pe actele de studii si de calificare, de pe alte documente care atesta absolvirea unor cursuri de specializare si perfectionare in domeniu:

- copie de pe contractul de societate pentru persoanele care au desfasurat activitati in calitate de asociati ai societatii comerciale;

- copie de pe certificatul de clasificare sau copie de pe licenta de turism;

- copii dupa cartea de munca, certificata pentru conformitate de inspectorul teritorial de munca;

- atestat de limba straina de circulatie internationala;

- atestat de limba romana, pentru cetatenii straini;

- certificat de cazier judiciar;

- copie de pe documentul privind plata in contul Ministerului

Retragerea brevetului

atunci cand titularul brevetului a suferit o condamnare definitiva, fapt ce rezulta din cazierul judiciar;

atunci cand din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulata licenta de turism sau ii este retras certificatul de calificare.

Metodologia de acordare a licentelor de turism

Licenta de turism - este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si da posibilitatea de a infiinta o agentie de turism.

Categorii de licențe

- Tip A - agenție tour-operatoare

- Tip B - ageție detailista

Documente necesare pentru obtinerea licentei de turism

- cerere tip de eliberare a licentei de turism;

- copie dupa hotararea judecatoreasca de infiintare a agentului economic sau copie de pe autorizatia de functionare, iar in situatia in care din hotararea judecatoreasca nu rezulta obiectul de activitate se va anexa si copia de pe actul de constituire;

- copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;

- copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce activitatea de turism;

- copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism inregistrat la directia de munca si protectie sociala (exceptie fac persoanele care sunt inscrise ca asociati in documentele de constituire);

- copie de pe actele de detinere a spatiului pentru agentia de turism si pentru filialele acesteia;

- fisa de prezentare a agentiei de turism si a eventualelor filiale ale acesteia, daca este cazul;

- formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor;

- copie de pe ordinul de plata privind transferul in contul M.T. a contravalorii prestatiilor efectuate de acesta pentru eliberare;

- copie dupa polita de asigurare incheiata cu o societate de asigurare.

Vizarea licentelor de turism

Din trei in trei ani

Documente necesare:

cere tip de avizare;

licenta de turism in original;

copie de pe documentul privind plata catre M.T. a contravalorii prestatiei;

documente care sa certifice calificarea personalului propriu si pregatirea periodica a acestuia prin cursuri de specializare si perfectionare profesionala;

copie de pe actul de detinere a spatiului, copie de pe brevetului de turism al persoanei care conduce agentia si de pe contractul de munca al acestuia.

Suspendarea licentei de turism

- cand la comercializarea pachetelor de servicii turistice nu se respecta normele de protectia turistului;

- neincheierea unei polite de asigurare in caz de insolvabilitate si faliment;

- neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice;

- asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificat de clasificare;

- functionarea agentiei sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei, fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;

- prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei neinscrise pe licenta de turism.

Retragerea licentei de turism

Dreptul de retragere a licentei de turism revine MT

- cand se repeta una din situatiile care a dus la suspendarea licentei;

- cand agentul economic renunta din proprie initiativa la desfasurarea activitatii de turism.
Constituirea si utilizarea garantiei financiare

Polita de asigurare este valabila pentru un an de la data incheierii. Suma asigurata fiind stabilita la:

50.000 euro pentru agentiile touroperatoare;

-10.000 euro pentru agentiile detailiste


Structura organizatorica a agentiei de turism detailista

Birouri

- Turism intern

- Incoming

- Outgoing

-Ticketing

- Evenimente

- Marketing-Vanzari

Turism intern

Oferta leisure

Oferta business

Operatiuni:

- rezervari in tara pentru delegatiile companiilor, confirmari;

- corespondenta cu compania - client si hoteluri;

- completare vouchere de cazare;

- gestionarea no-show-urilor;

- asistenta nonstop pentru angajatii companiei aflati in teritoriu;

- ret-à-car;

- organizarea orarului transferurilor;

- cazare;

- parteneri straini;

- negocierea contractelor cu companiile pentru toate serviciile turistice interne;

- decontare si facturare lunara catre companii.

Personalul agentiei de turism

Nivelul ierarhic și de competența

Funcțiile

- functii de conducere:

- director general;

- director de vanzari;

- director de programe;

- functii operative cu rol in conceperea si punerea in aplicare a programelor

- referent incoming;

- referent outgoing;

- functii operative cu atributii de vanzare:

- agent de turism;

- agent ticketing;

- functii operative cu rol de asistare a clientilor:

- interpret;

- ghid de turism:

Tipologia ghizilor de turism

- ghid local (interpret);

- ghid national;

- ghid specializat.

- montan, drumetii montane;

- arta;

- supraveghetor copii;

- animatie;

- habitat natural, fauna, flora;

- ornitolog;

- sportiv, alpinism si catarari pe stanci, schi, bob, inot, canotaj, iahting, zbor

:
Cerinte generale si specifice pentru ghizi

calitati morale

calitati intelectuale

calitati fizice

aptitudini sociale

aptitudini profesionale

- sa fie cetatean roman;

- sa aiba varsta cuprinsa intre 18 ani - 65 ani (62 de ani pentru ghid specializat);

- sa aiba studii liceale cu bacalaureat;

- sa nu fi suferit condamnari

Activitatile desfasurate de agentia de turism

In functie de complexitate:

- servicii izolate: - de primire

- de acces

- servicii complexe: - de baza: - voiaje generice

- complementare: - servicii bancare

- asigurari

- rezervari

Activitatile desfasurate de agentia de turism

In functie de specificul activitatii:

- servicii de informare

- servicii de productie

- servicii de vanzare

- servicii de asistenta

In functie de forma de turism:

- servicii pentru turism de afaceri

- servicii pentru turism de evenimente

- servicii pentru turism de odihna

- servicii pentru turism de tratament

- servicii pentru turism incentiv

- servicii pentru turism cultural


Voiajul forfetar

Se caracterizeaza prin:

organizarea prealabila produsul turistic,

grupul de prestatii cuprinde minimum un sejur care include voiajul dus-intors, insotirea turistului, transferul, cazarea, restauratia, agrementul, animatia, prestatiile speciale (pentru turismul de sanatate, cultural, de congrese etc.) si asigurarile;

pret fix determinat in prealabil si platit la inceputul calatoriei

Se caracterizeaza prin:

organizarea prealabila produsul turistic,

grupul de prestatii cuprinde minimum un sejur care include voiajul dus-intors, insotirea turistului, transferul, cazarea, restauratia, agrementul, animatia, prestatiile speciale (pentru turismul de sanatate, cultural, de congrese etc.) si asigurarile;

pret fix determinat in prealabil si platit la inceputul calatoriei

Servicii complementare

Serviciile de informare

Serviciile de productie

Serviciile de vanzare.

Serviciile de asistenta

:
Elementele premiza pentru realizarea produsului turistic

elemente de atractivitate, antropice si naturale;

baza tehnico-materiala specifica serviciilor de transport, cazare, alimentatie si alte servicii suplimentare;

accesibilitate si confort asigurate prin elementele specifice de infrastructura;

cadru institutional si legislativ specific cu functii de reglementare, orientare, acordare de facilitati si asistenta;

asigurarea securitatii turistilor si a bunurilor acestora pe perioada calatoriei si la locul de destinatie;

cererea determinata pentru produsul turistic;


Etapele de concepere a unui produs turistic

Culegerea informatiilor despre: cerere, oferta concurentei

- componentele care vor fi incluse

- cerere

- oferta concurentei

- analiza propriei oferte

- componentele care vor fi incluse

Selectarea obiectivelor turistice,

Combinarea produsului turistic  

Asigurarea serviciilor necesare pe tot parcursul calatoriei prin

Determinarea (calculul) pretului produsului turistic

Promovarea produsului turistic.

Lansarea produsului turistic pe piataPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1310
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved