Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

Casa de compensare automata (ACH) - Modulul SENT

calculatoare+ Font mai mare | - Font mai micCasa de compensare automata (ACH) - Modulul SENT

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterala a platilor, care asigura schimbul de instructiuni de plata intre participanti, calculeaza pozitiile nete ale participantilor prin compensare multilaterala si initiaza decontarea in sistemul ReGIS a unei instructiuni de decontare pe baza neta (IDN - instructiune de plata pentru decontarea pozitiilor nete).De asemenea, sistemul SENT asigura informarea participantilor privind stadiul procesarii instructiunilor transmise de participanti si evolutia pozitiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunii de compensare.

Decontarea finala (definitiva) a pozitiilor nete rezultate in sistemul SENT la sfarsitul fiecarei perioade de acceptare la compensare a fisierelor cu instructiuni de plata, se executa in sistemul ReGIS prin inregistrari efectuate in conturile de decontare ale participantilor.

Sistemul SENT proceseaza ordine de plata de mica valoare (OPv) instructiuni de debitare directa (DD) si instructiuni de transfer debit (ID) transmise de participanti sub forma de fisiere.

Instructiunile de transfer debit (cec, cambie si bilet la ordin) sunt transmise in sistemul SENT impreuna cu imaginile instrumentelor de debit.

Instrumentele de debit care pot fi prezentate la plata prin trunchiere prin sistemul SENT sunt: cecurile barate, cambiile acceptate si biletele la ordin, care au formatul stabilit prin Norma Tehnica Nr 4/2008 privind cecul si Norma Tehnica nr 5/2008 privind cambia si biletul la ordin, emise de Banca Nationala a Romaniei.

Participantii la sistemul SENT accepta ca prezentarea la plata prin trunchiere a unui instrument de plata de debit, prin sistemul SENT, echivaleaza cu o prezentare la plata daca indeplineste cerintele legilor si regulamentelor aplicabile precum si cerintele din prezentele Reguli.

Instructiunile de plata transmise de participanti sistemului SENT sunt initiate de acestia in executarea ordinelor primite de la clientii lor sau, in cazul platilor proprii, din initiativa participantilor.

Introducerea instructiunilor de plata in SENT se executa de catre participanti, pe proprie raspundere, cu respectarea legilor si reglementarilor in vigoare in domeniul instrumentelor de plata fara numerar si a prevederilor prezentelor Reguli.

Rolul STFD - TRANSFOND S.A.

STFD - TRANSFOND S.A. este administratorul de sistem, operatorul tehnic al sistemului SENT si detine in proprietate infrastructura sistemului.

In calitate de administrator al sistemului, STFD - TRANSFOND S.A. gestioneaza si controleaza functionarea sistemului SENT, autorizeaza participarea la SENT, emite si actualizeaza Regulile si Documentatia aferenta, stabileste procedurile sistemului SENT si standardele tehnice si de securitate utilizabile in sistemul SENT.

Criterii de acces si conditii de participare la sistemul SENT

Pentru a participa la sistemul SENT, institutia solicitanta trebuie sa fie institutie eligibila, sa indeplineasca conditiile de participare la sistemul SENT si sa incheie Contractul de participare la sistemul SENT.

1) Institutii eligibile

In conformitate cu legislatia care reglementeaza desfasurarea activitatii bancare in Romania, la sistemul SENT pot participa:

a) institutii de credit din Spatiul Economic European, inclusiv cand acestea actioneaza printr-o sucursala infiintata in Spatiul Economic European;

b) institutii de credit din afara Spatiului Economic European, cu conditia ca acestea sa actioneze printr-o sucursala infiintata in Spatiul Economic European;

c) Banca Nationala a Romaniei;

d) Trezoreria Statului.

2) Conditii de participare

a) Conturi - Pentru a fi participant in sistemul SENT, STFD - TRANSFOND S.A. trebuie sa fie notificat de Banca Nationala a Romaniei ca institutia de credit solicitanta indeplineste conditiile de participare in sistemul ReGIS, inclusiv data la care contul de decontare al acesteia urmeaza sa devina operational.

Odata cu inregistrarea unui participant in sistemul SENT, pe numele respectivului participant STFD-TRANSFOND S.A..deschide in mod automat in sistem un cont tehnic de compensare, utilizat pentru calculul pozitiei nete multilaterale a participantului respectiv in fiecare sesiune de compensare.

b) Capacitate operationala - Institutiile eligibile pot participa in sistemul SENT daca indeplinesc cerintele prevazute in documentul "Cerinte pentru certificarea tehnica a participantilor la Sistemul Electronic de Plati".

Inainte de a se conecta la mediul de productie al sistemului SENT, institutia in cauza trebuie sa solicite in scris si sa obtina certificarea STFD - TRANSFOND S.A. conform documentului "Cerinte pentru certificarea tehnica a participantilor la Sistemul Electronic de Plati" si sa participe la cursurile/atestarile si testele organizate de administratorul de sistem.

Pentru utilizarea serviciilor SENT participantul va instala, configura si utiliza numai echipamente si aplicatii informatice in conformitate cu cerintele prevazute in Regulile de Sistem. Acesta cerinta trebuie indeplinita in orice moment pe intreaga durata a participarii la sistemul SENT.

Administratorul de sistem nu raspunde pentru cheltuielile suportate de participanti in vederea asigurarii capacitatii operationale pentru participarea la sistemul SENT.

STFD - TRANSFOND S.A. nu are obligatia de a furniza participantilor echipamente (hardware) sau sisteme informatice (software) de operare care sa permita acestora utilizarea serviciilor SENT si nici dispozitivul de creare a semnaturii electronice prevazut in documentul "Cerinte pentru certificarea tehnica a participantilor la Sistemul Electronic de Plati".

Toti participantii se vor conecta la sistemul SENT central al STFD - TRANSFOND S.A. prin intermediul retelei de comunicatii virtuale private TFDNet (VPN), utilizand echipamentele aflate la punctul principal de conectare la sistemul SENT sau, in situatiile in care conexiunea de la punctul principal de conectare la SENT nu este posibila, prin echipamentele aflate la punctul de conectare secundar, daca acesta exista.

Participantii se vor conecta fie de la punctul de conectare principal fie de la cel secundar, dupa caz. Conexiunea principala va fi realizata de la un punct unic din reteaua teritoriala a participantului (de exemplu, sediul central).

Informatiile referitoare la interfata cu sistemul SENT prin reteaua TFDNet sunt precizate in documentul "Document tehnic pentru participantii la Sistemul Electronic de Plati din Romania". Fiecare participant trebuie sa respecte prevederile continute in aceasta documentatie, iar interfata sa cu SENT trebuie sa functioneze in concordanta cu acestea.

Interfetele informatice pot fi utilizate numai daca au fost certificate de catre STFD - TRANSFOND S.A. conform documentului "Cerinte pentru certificarea tehnica a participantilor la Sistemul Electronic de Plati".

Participantii trebuie sa acceseze sistemul SENT central numai prin intermediul aplicatiei dedicate, instalate pe statiile de lucru proprii respectiv, in situatii de urgenta, statiile de lucru puse la dispozitie de un alt participant.

Suspendarea participarii

Suspendarea participarii poate fi realizata de catre STFD - TRANSFOND S.A., prin blocare totala si/sau dezactivare, cu notificarea participantului, pe perioade precizate expres sau pana la remedierea deficientelor constatate.

STFD - TRANSFOND S.A. va suspenda un participant la sistemul SENT in urmatoarele cazuri:

(a) autoritatea de supraveghere competenta solicita aceasta suspendare sau la ridicarea autorizatiei de functionare a participantului respectiv de catre autoritatea de supraveghere competenta;

(b) la blocarea contului de decontare al participantului in sistemul ReGIS sau la suspendarea participantului in sistemul ReGIS;

(c) la cererea participantului;

STFD - TRANSFOND S.A. poate suspenda un participant la sistemul SENT in urmatoarele cazuri:

(a) in situatia in care participantul nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile de participare stabilite de prezentele Reguli;

(b) se produce un eveniment neprevazut care afecteaza, sau poate afecta, capacitatea participantului de a participa, in conditii normale, la transmiterea si receptionarea de instructiuni de plata si la accesarea aplicatiei SENT. In aceasta situatie, suspendarea are loc numai pe perioada desfasurarii respectivului eveniment, precum si pe orice perioada ulterioara necesara restabilirii capacitatii participantului de a participa;

(c) la primirea unei instiintari oficiale la STFD - TRANSFOND S.A. referitoare la deschiderea unei proceduri de insolventa sau a unei proceduri de insolventa, dupa caz, privind participantul respectiv sau actionarii sai, aceasta nedeterminand incetarea participarii la sistem conform sectiunii 2.5.2 alineatul 1 lit. b din prezentele Reguli, pana la data la care hotararea de deschidere a procedurii de insolventa devine definitiva si irevocabila;

Un participant suspendat conform normelor are dreptul de a consulta datele proprii inregistrate in sistemul SENT adresand o solicitare in acest sens catre STFD - TRANSFOND S.A. Solicitarea si furnizarea acestor date de catre STFD - TRANSFOND S.A. au loc in afara aplicatiei SENT.

Un participant suspendat nu este scutit de indeplinirea obligatiilor sale prevazute in cadrul Regulilor de Sitem rezultate din participarea sa la sistem pana in momentul suspendarii.

Din momentul in care, conform deciziei STFD - TRANSFOND S.A., suspendarea intra in vigoare si pana la momentul reactivarii participantului orice instructiune de plata transmisa de respectivul participant sau destinata acestuia nu mai este acceptata de sistem.

STFD - TRANSFOND S.A. va notifica imediat toti participantii si Banca Nationala a Romaniei cu privire la orice suspendare sau reactivare a oricarui participant, precum si momentul de la care aceasta se aplica.

Numai STFD - TRANSFOND S.A. poate reactiva un participant suspendat in sistemul SENT si aceasta numai la incetarea cauzelor care au determinat suspendarea.

Incetarea participarii la sistem

Calitatea de participant la sistemul SENT inceteaza, cu notificarea participantului in cauza, in momentul in care participantul este radiat de catre STFD - TRANSFOND S.A. din lista participantilor SENT, in urmatoarele situatii:

(a) participantul renunta la aceasta calitate;

(b) hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii de insolventa impotriva unui participant institutie de credit, persoana juridica romana, este definitiva si irevocabila

(c) cand s-a deschis o procedura de lichidare cu privire la un participant, persoana juridica straina, procedura initiata si controlata de autoritatile administrative sau judiciare, inclusiv in cazul in care procedura se incheie printr-un concordat sau o masura similara;

(d) la retragerea autorizatiei de functionare de catre autoritatea de supraveghere competenta ;

Administratorul de sistem decide, cu respectarea prezentelor Reguli, cu privire la momentul de la care se aplica incetarea participarii, tinand seama de situatia specifica in care se afla participantul respectiv.

O institutie care renunta la participarea la SENT trebuie sa transmita STFD - TRANSFOND S.A. o notificare scrisa precizand data solicitata pentru incetarea participarii. Aceasta notificare trebuie sa fie receptionata de STFD - TRANSFOND S.A. cu cel putin 10 zile de operare inainte de data la care participantul solicita incetarea participarii la sistem. Notificarea este irevocabila din momentul receptionarii ei de catre STFD - TRANSFOND S.A..

Administratori de securitate

Fiecare participant trebuie sa desemneze cel putin doi administratori de securitate, responsabili pentru relatia participantului cu sistemul SENT.

Datele de identificare ale persoanelor desemnate ca administratori de securitate, impreuna cu specimenele de semnaturi ale acestora si amprenta stampilei atribuita administratorilor de securitate, vor fi aduse la cunostinta STFD - TRANSFOND S.A. in scris.

Administratorul de securitate este persoana imputernicita de conducerea institutiei participante sa solicite administratorului de sistem, pentru participantul respectiv, oricare din urmatoarele:

a) inregistrarea utilizatorilor;

b) crearea, modificarea si alocarea profilelor utilizatorilor;

c) blocarea, deblocarea si eliminarea utilizatorilor din sistem;

De asemenea, administratorul de securitate are obligatia:

a) actualizarii/revizuirii periodice a propriilor utilizatori, la cererea STFD - TRANSFOND S.A.;

b) gestionarii emiterii/revocarii cerificatelor digitale pe numele angajatilor participantului si mentinerii evidentei acestora, coform propriilor proceduri.

STFD - TRANSFOND S.A. mentine evidenta tuturor administratorilor de securitate desemnati de participantii la SENT.

Programul de operare

Sistemul SENT opereaza zilnic, cu exceptia zilelor de repaus saptamanal si a zilelor de sarbatori legale si religioase recunoscute in Romania, similar cu sitemul ReGIS.

Orice modificare a calendarului va fi comunicata in prealabil participantilor de catre administratorul de sistem.

Scheme de garantare in modulul SENT 

Prin schema de garantare se asigura ca pozitia neta multilaterala debitoare a oricarui participant sa fie in orice moment acoperita de plafonul de garantare constituit de respectivul participant.

Plafonul de garantare se calculeaza in SENT, pe baza datelor comunicate de sistemele ReGIS si SaFIR, ca suma a valorii a doua tipuri de garantii:

a) sub forma de fonduri blocate in rezerva SENT din sistemul ReGIS si/sau

b) sub forma de instrumente financiare eligibile in sistemul SaFIR.

Sistemele SaFIR si ReGIS comunica aceste valori pentru fiecare sesiune, ca raspuns la solicitarea SENT.

Garantiile se constituie la dispozitia Bancii Nationale a Romaniei in calitate de agent de decontare, de catre fiecare participant, si pot fi executate si utilizate numai pentru asigurarea decontarii pozitiei nete debitoare proprii calculate in sesiunea de compensare in sistemul SENT, in conditiile in care sumele disponibile in contul de decontare din ReGIS sunt insuficiente.

Constituirea garantiilor se realizeaza conform orarului sistemului SENT. Pentru fiecare sesiune de compensare SENT sunt luate in considerare numai garantiile existente la sfarsitul perioadei de constituire a garantiilor din sesiunea respectiva, moment in care sistemul SENT transmite catre ReGIS si SaFIR mesajele de solicitare a informatiilor cu privire la valoarea garantiilor. Cresterea garantiilor efectuata ulterior acestui moment nu este luata in considerare de SENT la calculul plafonului de garantare pentru respectiva sesiune de compensare.

Administratorul sistemului SENT nu este responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de receptionarea de la sistemele ReGIS sau SaFIR de informatii eronate referitoare la valoarea garantiilor.

SENT pune la dispozitia fiecarui participant informatia privind propriul plafon de garantare imediat ce aceasta este disponibila in sistemul SENT, inainte de inceperea perioadei de acceptare la compensare a fisierelor din fiecare sesiune de compensare.

Pentru fiecare sesiune de compensare, nu este permisa eliberarea sau diminuarea garantiilor in intervalul dintre sfarsitul perioadei de constituire a garantiilor si finalizarea decontarii IDN.

Administratorul de sistem poate stabili pentru fiecare participant un plafon minim de garantare pentru fiecare sesiune de compensare, in urmatoarele situatii:

a) in aplicarea unei prevederi legale in vigoare;

b) la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de autoritate de supraveghere si autorizare;

c) pentru asigurarea compensarii instructiunilor de transfer debit si a celor de debitare directa in data decontarii interbancare a acestora;

d) in scopul asigurarii fluiditatii transferurilor de fonduri aferent instructiunilor de plata compensate, pe parcursul zilei de operare.

Valoarea stabilita pentru plafonul minim de garantare al unui participant este pusa la dispozitia acestuia prin facilitatile meniului aplicatiei SENT.

Constituirea garantiilor

a) Garantii sub forma de fonduri

Constituirea de garantii sub forma de fonduri in rezerva SENT din sistemul ReGIS se realizeaza prin intermediul utilizatorilor din sistemul ReGIS ai participantului respectiv, conform Regulilor si procedurilor sistemului respectiv.

Pentru prima sesiune de compensare din cadrul zilei de operare, constituirea garantiilor poate incepe in sistemul ReGIS imediat ce sistemul este disponibil (deschis) pentru astfel de operatiuni.

Pentru urmatoarele sesiuni SENT din cursul zilei de operare, constituirea garantiilor incepe dupa decontarea IDN aferente sesiunii precedente (dupa ce a avut loc eliberarea garantiilor constituite pentru sesiunea precedenta).

b) Garantii sub forma de instrumente financiare eligibile

Constituirea de garantii sub forma de instrumente financiare eligibile se realizeaza prin intermediul utilizatorilor din sistemul SaFIR ai participantului, conform Regulilor si procedurilor sistemului respectiv.

Blocarea garantiilor

La sfarsitul etapei de constituire a garantiilor din cadrul fiecarei sesiuni de compensare, sistemul SENT solicita sistemului ReGIS si sistemului SaFIR sa blocheze garantiile si sa comunice SENT valoarea garantiilor constituite de catre fiecare participant.

Tipuri de instructiuni procesate

Sistemul SENT asigura procesarea urmatoarelor tipuri de instructiuni, denominate in moneda nationala:

a) instructiuni de transfer credit (ordine de plata) de mica valoare (OPv);

b) instructiuni de debitare directa (DD).

c) instructiuni de transfer debit (ID).

Cerinte generale privind fisierele cu instructiuni de plata si fisierele cu imagini

Instructiunile de plata sunt transmise de participanti grupate in "pachete" sub forma de fisiere prin intermediul retelei TFDNet.

Pentru instrumentele de debit, pe langa fisierele cu instructiuni de plata trebuie transmise si imaginile asociate acestora.

Acceptarea, respectiv respingerea instructiunilor de plata si a imaginilor asociate de catre sistemul SENT se realizeaza la nivel de fisier cu instructiuni de plata si imagini asociate, si nu la nivel de instructiune de plata individuala sau imagine individuala.

Instructiunile dintr-un fisier cu instructiuni de plata trebuie sa contina toate informatiile obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare in Romania referitor la instructiunile de plata respective, sa fie de acelasi tip, sa aiba aceeasi data a decontarii interbancare si acelasi participant destinatar.

Imaginile ID trebuie sa respecte prevederile legilor si ale reglementarilor in vigoare in domeniu precum si ale prezentelor Reguli.

Informatiile relevante pentru trunchiere, care trebuie preluate de pe instrumentul de debit original, sunt cele mentionate in Documentul tehnic pentru participanti. Imaginile instrumentelor de debit originale trebuie sa respecte standardele stabilite in Documentul Tehnic pentru participanti.

Sistemul SENT central accepta numai urmatoarele tipuri de fisiere:

1. fisiere cu instructiuni de plata in format XML semnate electronic;

2. fisiere cu imagini ID in format TIFF semnate electronic, care respecta cerintele din documentul "Document tehnic pentru participantii la Sistemul Electronic de Plati".

Fisierele cu instructiuni de plata transmise la sistemul SENT central trebuie sa fie autorizate de participantul initiator utilizand semnatura electronica si tehnici echivalente de garantare a autenticitatii semnaturii, astfel incat sa se asigure respectarea principiului controlului dublu.

Fisierele cu imagini ID transmise la sistemul SENT central trebuie sa fie autorizate de participantul initiator prin utilizarea semnaturii electronice.

Sistemul SENT proceseaza fisierele cu instructiuni de plata conform principiului "primul intrat primul iesit" (FIFO), in toate etapele procesarii.

Transmiterea si autorizarea fisierelor cu instructiuni de plata si imagini in SENT

Participantii pot genera, prelucra si transmite la sistemul SENT central fisiere cu instructiuni de plata si fisiere cu imagini in doua moduri alternative: procesare manuala sau procesare automata.

Transmiterea fisierelor cu instructiuni de plata si a fisierelor cu imagini ID la sistemul SENT se poate face numai utilizand modulul FTM.

Indiferent de modul de procesare, fisierele cu imagini ID trebuie sa fie semnate de catre participant inainte de incarcarea acestora in FTM, utilizand un certificat simplu sau un certificat calificat.

Procesarea controlata de utilizatorii participantului (procesare manuala)

In cazul procesarii manuale, aplicarea semnaturii electronice fisierelor de transmis, transmiterea fisierelor la sistemul SENT, precum si aprobarea fisierelor cu instructiuni de plata se executa de catre utilizatorii participantului in baza certificatelor proprii, emise pe numele acestora.

In cazul in care participantul utilizeaza modul manual de procesare, pentru a fi acceptate la compensare, fisierele cu instructiuni de plata trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba aplicata semnatura electronica extinsa a unui utilizator SENT al participantului;

b) sa fie transmis de un utilizator SENT, oricare dintre cei care au drept de transmitere fisiere pentru participantul respectiv si

c) sa fie aprobat, in baza certificatului sau calificat, de un al doilea utilizator al participantului, diferit de cel care a semnat fisierul.

In acest mod de procesare, SENT nu accepta la compensare fisiere cu instructiuni de plata transmise care nu sunt semnate de un utilizator SENT al participantului si care nu au fost aprobate de un al doilea utilizator, diferit de primul, al aceluiasi participant, fiecare utilizand cate un certificat calificat valabil.

Procesarea automata (STP)

In cazul procesarii automate (STP), fisierele generate in formatul cerut de aplicatia SENT sunt transmise la sistemul SENT central in mod automat prin modulul FTM, fara interventia unui utilizator.

Participantii care utilizeaza modul de procesare STP pot utiliza una din cele doua variante de procesare STP:

a) FTM Sign;

b) STP Sign.

a) In modul de procesare FTM Sign, inainte de a fi transmise sistemului SENT central, fisierele cu instructiuni de plata procesate prin STP, sunt semnate electronic in mod automat la transmiterea prin modulul FTM, in baza certificatelor continute de un fisier DS-Keystore emis pe numele participantului de catre un furnizor agreat.

b) In modul de procesare STP Sign, inainte de transmiterea prin FTM, participantii trebuie sa semneze fisierele cu instructiuni de plata utilizand aplicatiile proprii si certificatele continute de un fisier DS-Keystore emis pe numele participantului de catre un furnizor agreat. In acest caz, modulul FTM nu asigura semnarea fisierelor cu instructiuni de plata.

In cazul procesarii automate (STP) nu mai este necesara aprobarea fisierelor cu instructiuni de plata dupa receptionarea acestora de catre sistemul SENT central.

Participantul este obligat prin fisierele cu instructiuni pregatite si transmise de acesta la sistemul SENT central utilizand modul de procesare automata STP, acestea fiind pe deplin autorizate daca semnatura electronica aplicata de sistemul participantului (in modul de procesare STP sign) sau de modulul FTM de la participant (in modul de procesare FTM sign), este recunoscuta si validata de sistemul SENT prin utilizarea unui protocol de autentificare (tip SSL - Secure Socket Layer) intre server-ul participantului si cel al sistemului SENT central;

Autorizarea fisierelor cu imagini ID transmise la SENT

Atat in modul de procesare manual cat si in modul de procesare automat (STP), fisierele cu imagini ID trebuie sa fie semnate de participantul initiator utilizand o semnatura electronica aplicata cu un certificat calificat sau cu un certificat simplu, valid in cadrul SEP, inainte de a fi transmise sistemului SENT central.

Un certificat digital este valid in cadrul SEP daca este emis de o autoritate de certificare recunoscuta in cadrul SEP, integrata tehnic cu infrastrucra SEP, gestionata de unul din furnizorii autorizati de autoritatea de reglementare si supravegere in domeniu. Suplimentar, pentru a fi valid la data aplicarii semnaturii certificatul nu trebuie sa fie expirat sau sa se afle pe lista curent disponibila in reteaua privata SEP a certificatelor digitale revocate.

Participantul este obligat prin fisierele cu imagini semnate un certificat digital, simplu sau calificat, si transmise la sistemul SENT, acestea fiind pe deplin autorizate, daca semnatura electronica aplicata este recunoscuta si validata de sistemul SENT.

Deoarece participantul se obliga prin orice fisier imagine semnat cu un certificat digital simplu, acesta are datoria sa se asigure ca numai personalul autorizat detine si poate aplica aceste semnaturi.

Prin semnarea unei imagini ID, participantul initiator garanteaza ca instrumentul de debit original care a stat la baza acelei imagini este real, conform cu prevederile legale si ca imaginea contine nealterate toate informatiile prezente pe ID-ul original.

Autorizarea fisierelor cu instructiuni de plata

Participantul este obligat prin fisierele cu instructiuni de plata trimise la sistemul SENT central, semnate cu un certificat calificat valid in cadrul SEP la data aplicarii semnaturii, emis conform cu conventia tehnica stabilita cu furnizorii de servicii PKI pe numele unui angajat al participantului de o autoritate de certificate recunoscuta in sistemul SENT sau cu un certificat digital simplu, valid in cadrul SEP la data aplicarii semnaturii, emis pe numele institutiei participante de o autoritate de certificare recunoscuta in sistemul SENT.

Instructiunea de decontare pe baza neta (IDN) - decontarea soldurilor nete debitoare

La sfarsitul fiecarei perioade de acceptare la compensare a fisierelor din cadrul fiecarei sesiuni de compensare, sistemul SENT transmite fiecarui participant un raport care contine valoarea propriei pozitii nete ce urmeaza a fi decontata si genereaza o instructiune de decontare pe baza neta (IDN) care contine pozitiile nete multilaterale rezultate din compensare pe care o transmite sistemului ReGIS.

Transmiterea IDN catre ReGIS se realizeaza automat de catre sistemul SENT, conform orarului, sau, in situatii de urgenta, manual de catre operatorii SENT de la STFD - TRANSFOND S.A..

Decontarea IDN si finalizarea sesiunii de compensare

Decontarea pozitiilor nete rezultate din sesiunea de compensare se efectueaza in sistemul ReGIS in conturile de decontare ale participantilor la sistemul SENT conform Regulilor de sistem ale ReGIS, pe baza IDN primite de la sistemul SENT. Instructiunea de decontare pe baza neta (IDN) are prioritate maxima in sistemul ReGIS.

La receptionarea unei instructiuni IDN de la SENT, sistemul ReGIS blocheaza automat fondurile in conturile de decontare ale participantilor aflati in pozitie neta debitoare in sistemul SENT.

Daca sumele disponibile din conturile de decontare sunt suficiente pentru decontarea pozitiilor nete atunci sistemul ReGIS deconteaza IDN.

Daca in conturile de decontare ale participantilor in pozitie debitoare nu exista suficiente fonduri disponibile pentru decontarea pozitiilor nete calculate de SENT, atunci Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent de decontare, executa succesiv, in mod automat, garantiile constituite de participantii respectivi,

Sistemul ReGIS va accepta la decontare IDN transmisa de SENT si o va deconta final (definitiv) ca o singura tranzactie cand exista suficiente fonduri in conturile de decontare ale tuturor participantilor aflati in pozitie neta debitoare, dupa care va raporta sistemului SENT decontarea respectivei IDN.

Conturile de decontare deschise in sistemul ReGIS pe numele participantilor la SENT aflati in pozitii nete creditoare se crediteaza numai dupa ce sunt debitate corespunzator toate conturile de decontare ale tuturor participantilor aflati in pozitii nete debitoare.

Prin decontarea IDN in sistemul ReGIS toate instructiunile de plata compensate in respectiva sesiune de compensare sunt decontate final (definitiv).

Dupa decontarea finala si receptionarea confirmarii decontarii de la sistemul ReGIS, sistemul SENT :

a) informeaza participantii cu privire la finalizarea decontarii;

b) genereaza rapoartele aferente sfarsitului de sesiune si le pune la dispozitia participantilor,

Evolutia starii instructiunilor de plata

Un fisier cu instructiuni de plata este:

(a) "acceptat tehnic" de catre sistemul SENT daca a indeplinit toate criteriile de validare inclusiv la ultima verificare tehnica efectuata de sistemul SENT, inainte de verificarea cu limita de garantare;

(b) "acceptat la compensare" de catre sistemul SENT dupa validarea cu limita de garantare a participantului platitor daca aceasta validare a fost trecuta cu succes;

(c) "decontat" - in momentul in care instructiunea de decontare pe baza neta relevanta este decontata in sistemul ReGIS.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2612
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved