Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura

Cadastru

CAIET DE SARCINI - STRUCTURA DE REZISTENTA

Arhitectura

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Arhitectura moderna si contemporana in orasele rom. Sec XVII-XVIII
Tehnica solara
APARITIA SOCIOLOGIEI URBANE CA DOMENIU DE STUDIU
DELIMITAREA HOTARELOR TERITORIILOR CADASTRALE ADMINISTRATIVE SI BORNAREA PUNCTELOR DE HOTAR
ARHITECTURA ROMANA: Apeducte, Temple, Locuinta romana
Topografie inginereasca - Se doreste trasarea colturilor unei cladiri (unui simplu magasin) prin metoda coordonatelor polare
ILUMINAREA NATURALA A SPATIILOR
URBAN. URBANIZARE – ASPECTE SI DELIMITARI CONCEPTUALE
VIATA URBANA ASTAZI
CONTROLUL SOLAR

TERMENI importanti pentru acest document

CAIET DE SARCINI - STRUCTURA DE REZISTENTA
GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice ce trebuie avute in vedere la executarea cladirilor cu structura alcatuita din cadre din beton armat, in vederea asigurarii rezistentei si stabilitatii acestora, precum si conditiile de calitate; ansamblul de locuinte alcatuit din 4 imobile in regim S+P+4E+2M este amplasat in localitatea Sacele, judetul Brasov, str. Col. Kiss Sandor FN,

Structura de rezistenta a celor 4 imobile este de tip cadre stalpi si grinzi din beton armat monolit.

Cota de fundare este de -5,65 m situandu-se, conform studiului geotehnic, in stratul de pietris si bolovanis mediu indesat in matrice de nisip, argilos, plastic vartos. Fundatia este prevazuta a se realiza astfel: radier tip placa si grinzi intoarse pe ambele directii. Grinzile principale de fundare au dimensiuni 70cmx180cm realizate din beton C16/20 si armate cu PC52 Ø25. Grinzile secundare au dimensiunea de 40cmx100cm fiind armate cu PC52 Ø20, iar pe zona garajelor sunt 30cmx100cm armate cu PC52 Ø20.

Putul liftului este realizat din beton armat monolit.

In cele ce urmeaza s-a insistat in special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate in normativele si prescriptiile tehnice, s-au dezvoltat elementele tehnice mentionate in planse si s-au prezentat informatii si prescriptii complementare planselor. In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce contin prevederi referitoare la asigurarea calitatii lucrarilor;

Obligatiile si raspunderile investitorilor, proiectantilor si executantilor lucrarilor de constructii, in asigurarea calitatii, sunt reglementate de Legea 10/1995;

Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor si orice noi prescriptii ce vor apare vor fi respectate in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In consecinta, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent listele prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile si completarile survenite.

LUCRARI DE PREGATIRE

Dupa primirea si insusirea documentatiei, constructorul va stabili necesarul de materiale, locul si conditiile de depozitare, utilajele necesare executiei, ordinea de executiei a lucrarilor.

Functie de categoriile de lucrari ce umeaza a fi executate se va stabili formatia de lucru pe meserii si modul in care urmeaza a se desfasura executia.

Echipele de meseriasi cu calificare corespunzatoare vor fi dotate corespunzator cu toate sculele si materialele.

Seful de santier va supraveghea permanent executarea lucrarilor asigurandu-se astfel executia de calitate. Se vor urmari in special respectarea dozajelor si a consumurilor specifice de materiale precum si efectuarea tuturor operatiilor prevazute a se executa.

Constructorul poate stabili si alta tehnologie de executie daca se respecta solutiile tehnice din proiect.

Lucrarile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiilor de predare-primire a amplasamentului, atasarilor etc. consemnate intr-un proces verbal incheiat intre delegatiile beneficiarului, proiectantului si constructorului.

Trasarea pe teren a cladirii se va realiza in conformitate cu prevederile din STAS 9824/1-87 si cuprinde urmatoarele lucrari:

identificarea, reconstituirea si dupa caz rematerializarea reperelor de trasare (ale retelei geodezice, ale bazei de trasare sau ale retelei de trasare);

aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevazute in planul de trasare are definesc pozitia punctelor caracteristice ale constructiilor;

verificarea aplicarii pe teren a planului de trasare;

abaterile admise pentru lungimi de trasare a constructiilor pe orizontala se determina cu relatiile:

Td1 = ± 0,75 L – (mm) – pentru coordonatele rectangulare de trasare;

Td2 = ± 2 L – (mm) - pentru laturile pe conturul de trasare;

Unde L – lungimea in metri

abaterile precizate se majoreaza in functie de panta terenului;

Panta terenului p (in grade centezimale)

p≤3o

3o < p ≤10o

10o< p≤ 15o

p >15o

Sporul de abatere (%)

toleranta de trasare pentru unghiuri este de 1o.

abaterea admisa la trasarea reperului de cota ± 0,00 este de ±1cm

Receptia lucrarilor de trasare se face in 2 faze si anume:

receptia documentatiei de trasare si a bazei de trasare, aplicata in teren de proiectant;

receptia trasarii constructiei efectuata de constructor, care se face in conformitate cu STAS 9824/0-74.

Beneficiarul si constructorul raspund de conservarea punctelor si reperelor primite pe teren, iar in caz de distrugere se va face reconstituirea lor. Pe toata durata constructiilor aceasta raspundere revine constructorului.

Trasarea axelor constructiei se va efectua in conformitate cu prevederile din „Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii” indicativ C 83-75.

Executarea trasarii de detaliu se efectueaza de catre echipe de specialisti capabili sa utilizeze corespunzator diferitele instrumente pe care le folosesc si sa interpreteze, in corespondenta cu conditiile reale de efectuare a masuratorilor, rezultatele obtinute.

La receptionarea lucrarilor de trasare a axelor se va verifica:

modul de alcatuire a reperelor care sa asigure stabilitatea acestora;

amplasarea reperelor astfel incat sa se poata asigura materializarea axelor in vederea executarii lucrarilor de terasamente si infrastructura;

Urmarirea tasarilor prin metode topografice se efectueaza pe baza proiectului de urmarire a tasarilor ce se recomanda de catre beneficiar.

avand in vedere natura terenului de pe amplasament – la cota de fundare, conform normativului C61/74 si STAS 2745/90, se impune masurarea eventualelor tasari, atat pe timpul executiei cat si in exploatare;

pentru determinarea tasarilor reale ale cladirii se vor incastra la cota ± 0,00 (planseu peste subsol) marci de tasare conform STAS 10493/76 si normativ C61/74 Fig.1.

reperele de referinta (repere fixe) utilizate la masurarea deplasarilor verticale ale cladirilor cu metodele topografice vor fi de adancime

Reperele se vor amplasa, respectand prevederile din STAS 2745/90 pct. 3.

Citirea „0” se efectueaza dupa executarea structurii la subsol, iar pe tot timpul executiei se vor programa masuratori astfel incat sa coincida, pe cat posibil, cu terminarea unei etape de lucru.

citirile se vor inregistra in carnetul de nivelment si se transmit proiectantului dupa fiecare ciclu de observatie

proiectantul impreuna cu unitatea care a intreprins masuratorile intocmeste un raport tehnic ce se include in cartea tehnica a constructiei;

LUCRARI DE TERASAMENTE

Executarea sapaturilor

Executarea sapaturilor se vor realiza in conformitate cu prevederile din „Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale” indicativ C169-88.

Se dezafecteaza zona

Se executa sapatura generala, pana la cota -5,65m, urmand ca ulterior sa se execute cofrarea pentru grinzile de fundare, radier general si hidroizolatie.

Se verifica natura terenului de fundare la cota de fundare.

Nu se va trece la executia „Lucrarilor de betoane” decat dupa incheierea proceselor verbale de verificare a naturii terenului de fundare.

La executie se vor respecta ordinea si tehnologia aferente lucrarilor prevazute in proiect.

Executarea umpluturilor

Umpluturile de pamant in jurul fundatiilor sau sub pardoseli se vor realiza din pamant sortat – din cariera – argila prafoasa, praf argilos, conform normativ C169-88.

Umpluturile se vor executa in straturi elementare de 10-15cm care se vor compacta cu mijloace terasiere, mai mecanic sau manual, pana la atingerea unui grad de compactare mediu de 95% si min. de 92% . Inainte de punerea in lucru a pamantului se va determina umiditatea optima de compactare si se vor aduce corectii dupa caz – conform prevederii STAS 1913/13-83.

CATEGORIA

ABATERI ADMISIBILE

5.4. Abateri privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel

- pozitia in plan orizontal a axelor fundatiei

± 10 mm

- pozitia in plan vertical a cotei de nivel

± 10 mm

5.4. Abateri admisibile ale elementelor

- dimensiuni in plan orizontal

- inaltimi pana la 2m

- inaltimi peste 2 m

inclinarea pe verticala a muchiilor si suprafetelor

- pentru 1 m lungime sau 1m de suprafata

- pe toata inaltimea sau suprafata

inclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafetelor

- pentru 1 m lungime sau 1 m suprafata

- pe toata inaltimea sau suprafata

± 20 mm

± 20 mm

± 30 mm

- 3 mm

16 mm

-5 mm

20 mm

La receptionarea lucrarilor de fundatii in afara de prevederile de la punctul 3.2.2. se vor mai verifica:

- clasa betonului;

- aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect la turnarea betoanelor;

- modul in care se respecta acoperirea armaturilor cu beton, pozitia si diametrul armaturilor;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute in proiect;

- existenta si conformitatea cu proiectul a armaturilor ce pleaca din fundatii (armaturi longitudinale din stalpi, armaturi de ancorare pereti, armaturi pentru grinzi, fundatii) a barelor pentru priza naturala de pamant.

toate verificarile si constatarile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor consemna in procesele verbale de lucrari ascunse.

Executarea peretilor de subsol

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999.

Inainte de executarea peretilor, se vor trasa pe betonul din fundatie repere care sa fie vizibile in timpul montarii cofrajelor si turnarii betonului.

La executarea lucrarilor de armatura se va asigura:

fixarea acestora pentru a nu se deplasa in timpul turnarii betonului (prin distantieri, legarea armaturilor, etc.)

grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor prevazute in proiect;

lungimea de suprapunere a armaturilor;

Betonul va avea clasa si calitatile prescrise in proiect si se va turna in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999.

La receptia lucrarilor se vor verifica:

clasele realizate pentru betoane;

calitatea si corectitudinea pozitiei armaturilor;

axarea peretilor;

3.3.6. Diafragmele de la subsol sunt realizate din beton C18/22,5 fiind armate cu bare de PC52 Ø14 si PC52 Ø18, acesta avand grosime de 30 cm, iar in zona ALA diafragme au grosimea 40cm. Diafragmele de la etaje sunt realizate din beton C16/20 si sunt armate cu bare PC52 Ø8.

CATEGORIA

ABATERI ADMISIBILE

- pozitia in plan fata de axe

± 10 mm

- latimea peretilor

± 5 mm

Liniaritatea muchiilor

- pentru 1 m

- pe toata lungimea

L≤3.00m

3.00<L≤9.00m

- planeitatea (pt. 1m2)

- cota partii superioare

- pozitia mustatilor

- lungimea mustatilor

- pozitia elementelor metalice inglobate (placute metalice)

- pozitia si dimensionarea golurilor de instalatii

- acoperirea cu beton a armaturilor

- 4 mm

10 mm

12 mm

4 mm

± 5 mm

10 mm

± 10 mm

20 mm

30 mm

± 5 mm

Defectele admise la elementele de beton:defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale) avand adancimea de max. 1cm, suprafata de max. 400cm2/defect, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maxim 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

defecte in stratul de acoperire a armaturilor (stirbiri locale, segragari) avand adancimea pana la armatura, lungimea de max. 5cm, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la max 5% din lungimea muchiei respective.

Defectele constatate, care se incadreaza in limitele prezentate mai sus nu se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementului dupa decofrare.

Elementele vor fi remediate conform prevederilor stabilite in normativ C 148-87.

Abateri ale cofrajelor si elementelor din beton armat – conform NE 012-99

Anexa III.1 TABEL III.1.1 – PLACI

Dimensiuni de referinta

Inclinarea fata de proiect

Dimensiuni

Inclinare suprafata totala

Lungime ± 10 mm latime

10mm/ total

<3m    ± 16 mm

3-6m    ± 20 mm

>6m    ± 25 mm

10 mm

Grosime ± 3 mm

<10cm    ± 3 mm

>10cm    ± 20 mm

Abateri limita la armaturi conform NE 012-99- ANEXA II.2:

distantele intre axele barelor ± 5 mm;

grosimea stratului de acoperire +2 mm;

lungimi partiale sau totale fata de proiect

pana la 1,00m ± 5 mm

1÷10m ± 20 mm

>10 m ± 30 mm

- lungimi petrecere la inadirea prin sudura;

- pozitia inadirii 50mm;

Pentru imbinari si inadiri sudate se vor respecta prevederile Normativului C28-83.

In ceea ce priveste verificarea lucrarilor pe parcursul executiei si receptionarea lor trebuiesc retinute urmatoarele:

beneficiarul si constructorul participa la toate verificarile pe faze de executie, incheind procese verbale in care se consemneaza conditiile de calitate realizate, modul cum au fost respectate detaliile de executie prevazute in proiect, precum si realizarea masurilor pentru prevenirea umezirii pamantului prevazute in acest caiet si in Normativ P7-92.

Urmarirea executiei se face in conformitate cu programul de urmarire si control;

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie, fara ca in prealabil sa fie verificata faza anterioara;

Toate actele cu verificarea pe faze de executie (inclusiv buletine de laborator), se incheie in 2 exemplare si se pastraza atat la beneficiar, cat si la constructor, se prezinta la receptia preliminara si apoi se anexeaza la cartea constructiei;

In afara de masurile speciale enumerate mai sus, ce trebuie luate la executie, beneficiarul are urmatoarele sarcini:

supravegherea comportarii si controlul periodic al cladirii conform Normativ P130-88; in cazul unor defecte mai mari, solutia de remediere se va stabili de catre proiectant.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON ARMAT MONOLIT STALPI, GRINZI, PLANSEE;

Structura de rezistenta a blocurilor este de tip cadre, stalpi si grinzi din beton monolit. Planseele au grosimea de 15 cm si sunt armate pe ambele directii. Stalpii au dimensiuni 60xmx145cm fiind realizati din beton clasa C18/22,5 si armatura PC52 Ø20 si Ø25 si etrieri OB37 Ø10 cu lungimi variabile.

Grinzile au dimensiuni 30cmx50cm fiind realizate din beton clasa C18/22,5 si armate cu PC52 Ø20 si etrieri OB37 Ø8.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptiile tehnice ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999.

Toate materialele care intra in componenta unei structuri din beton armat nu pot fi introduse in opera decat dupa:

- verificarea certificatelor de calitate care sa confirme, fara dubiu, ca sunt corespunzatoare normelor respective;

- dupa ce s-au efectuat la locul de punere in opera incercarile prevazute in prescriptiile tehnice respective;

- verificarea fisei de transport a betonului din datele careia sa rezulte ca betonul este corespunzator calitatii prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice;

Inainte de punerea in opera a betonului si armaturii este necesar a se efectua verificari prescrise in STAS 1799-81 (incercari pe beton proaspat, confectionare de epruvete).

Toate armaturile si piesele inglobate vor fi verificate, bucata cu bucata, cu o atentie deosebita inaintea inceperii betonarii – din punct de vedere al numarului de bare, al pozitiei, diametrului, lungimii, distantelor, marcii otelului beton si dispozitivelor de mentinere a pozitiilor in tot cursul betonarii si compactarii.

In cazul in care armaturile sau piesele inglobate comporta inadiri sau imbinari sudate, se vor efectua verificari prescrise de ”Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton” indicativ C28-83. Rezultatele acestor verificari se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse.

Stalpii, grinzile si planseele unui nivel se vor executa in aceeasi etapa sau in 2 etape astfel:

se vor executa in prima etapa stalpii pana la cota cu 5cm mai jos decat cota inferioara a grinzilor;

se vor executa in a doua etapa grinzile inclusiv nodurile sub stalp – grinda si plansee;

In varianta de turnare a structurii nivelului in 2 etape vor apare rosturi de turnare cu ≈0.5m mai jos de partea inferioara a grinzilor cu inaltimea cea mai mare (deci cu ≈0.5m sub cota superioara a planseului). Rosturile de turnare (de lucru) se vor trata conform prevederilor din Prescriptiile tehnice ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999.

Lucrarile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate corespunzator masurile pregatitoare, s-au adus si verificat materialele necesare, iar utilajele si dotarile necesare sunt in stare de functionare.

Betoanele si armaturile din otel beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 10102-75 ”Constructii de beton armat si metode de calcul si alcatuire a elementelor”.

Betonarea va incepe dupa verificarea existentei preceselor verbale de lucrari ascunse, care sa confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai prevederilor tehnice precum si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente corespund ca pozitie si dimensiuni cu proiectul si au fost curatate si corect pregatite.

Executarea lucrarilor va fi facuta numai de personal calificat sub supravegherea atenta a celor insarcinati cu indrumarea tehnica si controlul calitatii.

Vor fi stabilite formatii de lucru si vor fi verificate in ceea ce priveste cunoasterea detaliilor de executie din proiect, tehnologia de executie, tehnica securitatii muncii si PSI.

Executarea lucrarilor de betonare se va face dupa ce au fost receptionate calitativ lucrarile de cofraje si armaturi, in functie de situatia respectiva precum si dupa asigurarea conditiilor de desfasurare normala a lucrarilor si de protejare a betonului.

De la aducerea la punctul de lucru, betonul trebuie pus in opera in max. 15 minute. In cazul in care durata transportului este sub 1 ora se poate admite un interval de 30 min.

Betonul adus la punctul de lucru trebuie sa se incadreze in limitele de lucrabilitate admise.

Betonarea se face de regula fara intreruperi.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, din motive bine justificate, ele se pot face conform prevederilor NE 012-99.

Reluarea turnarii in cazul unui rost de turnare se va face numai daca suprafetele de beton turnate anterior sunt corespunzator curatate de pojghita de lapte de ciment, nu prezinta zone necompactate sau segregate si cu rugozitate necesara asigurarii unei legaturi bune intre betoane.

In timpul turnarii betonului se va avea in grija sa se evite deplasarea sau deformarea armaturilor fata de pozitia prevazuta in proiect.

In timpul turnarii betonului nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii elementului de constructie care se betoneaza si nici asezarea pe armaturi a vibratorului. Se va avea grija sa se realizeze inglobarea completa a armaturilor in beton si sa se respecte prevederile proiectului in ceea ce priveste stratul de acoperire.

Durata maxima admisa a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului. Cand nu se dispune de determinari de laborator in acest scop, aceasta durata se considera 2 ore de la prepararea betonului pentru cimenturi cu adaosuri si 1½ ore in cazul celui fara adaosuri.

Daca intreruperea este mai mare, reluarea turnarii este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor rosturilor.

Betonul va fi obligatoriu compactat prin vibrare.

Durata de vibrare optima se situeaza intre 5sec. si 30sec., in functie de lucrabilitatea betonului si de tipul de vibrator utilizat. Lucrabilitatea poate varia intre L1÷L5 functie de forma elementului si dimensiunea armaturilor. Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de proba la prima sarja de beton compactat.

Vibrarea se considera terminata cand:

- betonul nu se mai taseaza;

- nu mai apar bule de aer la suprafata betonului;

- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

Grosimea stratului de beton supus vibrarii va fi de ¾ din lungimea capului vibrator (butelie).

La compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5÷15 cm in stratul compactat anterior.

Dupa turnare trebuie asigurata tratarea corespunzatoare a betonului.

Se mentine umiditatea betonului cel putin 7 zile dupa turnare pentru a se reduce din deformatiile de contractie (acoperirea cu materiale de protectie, stropirea periodica, aplicarea de pelicule de protectie).

Este interzisa circulatia muncitorilor si a utilajului de transport direct pe armatura, pe cofraje sau pe betonul proaspat turnat. In acest scop se amenajeaza podine de lucru ce nu reazema pe armatura.

Dupa betonare si decofrare se vor examina si consemna in procesele verbale de lucrari ascunse aspectul betonului si eventualele defecte: beton necompactat, segregari, goluri, luandu-se masuri de remediere necesare.

Dupa decofrarea elementelor de beton se va proceda la efectuarea urmatoarelor verificari:

- examinarea vizuala, bucata cu bucata, stabilindu-se si inregistrandu-se toate defectele aparute care depasesc in sens defavorabil pe cele admisibile. Examinarea vizuala se va completa dupa caz, prin lovire cu ciocanul metalic de 0.2kg sclerometrul si in cazuri speciale sau de dubiu – prin incercari de defectoscopie cu ultrasunete. Se va acorda o atentie deosebita zonelor de structura in care exista concentrari de armaturi;

- verificarea prin sondaje pe baza de masuratori a dimensiunilor si pozitiilor elementelor structurale principale; numarul si tipul acestor verificari se stabilesc de comun acord intre delegatul beneficiarului (diriginte de santier) si al constructorului. In cazul in care la mai mult de un element abaterile depasesc pe cele admisibile, numarul elementelor verificate se vor dubla, in cazul in care se mai gaseste inca o abatere peste cea admisibila, se va convoca proiectantul pentru a stabili eventuala necesitate a efectuarii unui releveu general, care sa serveasca la luarea de masuri in continuare;

- orice alte verificari cerute de prescriptii si normative;

In cazul constatarii la decofrare a unor defecte importante, remedierea acestora se va face numai pe baza solutiilor acceptate de proiectant. Se interzice acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte lucrari (tencuieli, ziduri adiacente, aplicarea locala sau superficiala cu mortar, etc.) care ar impiedica examinarea elementului sau accesul la el.

Defectele limita admise ale elementelor de beton si beton armat sunt conf. Prevederilor Normativ C56-85 si NE 012-99.

Lucrarile de armatura se vor executa si receptiona in conformitate cu prevederile normativului NE 012-99.

Otelurile folosite vor avea marca si diametrul prevazut in proiect si vor corespunde normelor de fabricatie in vigoare.

Cofraj

Elemente dupa decofrare

Abateri in mm pentru:

dimensiune

Inclinare fata de proiect

dimensiuni

Inclinarea suprafetei fata de:

Forma muchiei sau suprafetei

Pozitia elementului

Orizontala

Verticala

Poz. oblica din proiect

pe 1m sau 1m2

Total lung. sau supraf.

Axe in plan oriz.

Cote de nivelFUNDATII

lungime

3mm/m

L≤3m.±10

3<L≤9m..±12

9<L≤18m..±16

latime

inaltime

15mm / total

<2m±20

>2m±30

STALPI

inaltime

<3m±16

3-6m.. ±20

>6m±25

<6m±20

>6m±16

Dimensiune sectiune

<50cm±5

>50cm±8

PERETI

lungime

<3m±16

3-6m.. ±20

>6m±25

L<18m..±20

inaltime

grosime

<10cm±3

>10cm±5

GRINZI

lungime

2mm/m

<3m±16

3-6m.. ±20

>6m±25

Dimens.sect.

<50cm±5

>50cm±8PLACI

Lungime sau latime

10mm/total

<3m±16

3-6m.. ±20

>6m±25

grosime

<10cm±3

>10cm±5

Abateri limita la armaturi conform NE 012-99 – ANEXA II.2

Element

abateri in mm

Dist. intre axele barelor

Grosime strat acoperire

Lungimi partiale sau totale fata de proiect

Lung. petrecere la inadire prin sudare

Pozitia inadirii

observatii

<1m

1.10m

>10m

Fundatii

±3 d

La imbinari si inadiri sudate conform C28-83

Pereti

Stalpi grinzi

Placi

Intre ertieri si la pasul fretelor

LUCRARI DE IZOLATII

Hidroizolatii la subsol

Lucrarile de izolatii verticale se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului si a normativului C 112-86.

Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica daca suprafata de aplicare a hidroizolatiei nu prezinta discontinuitati, zone segregate sau fisuri peste limitele admise, precum si daca golurile de instalatii sunt corect pozitionate astfel incat sa nu fie necesare spargeri ulterioare; se va verifica daca sunt asigurate conditiile realizarii aderentei stratului suport (suprafete uscate, fara impuritati etc.)

Nu se vor executa lucrari de izolatii pe timp de ploaie;

Receptia hidroizolatiilor se va face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse din care sa reiasa:

- daca structura hidroizolatiei este identica cu cea prevazuta in proiect;

- daca executia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare;

- daca pe parcursul executiei au fost verificate suprafetele suport, calitatea amorsajului si lipirea corecta a straturilor;

Se va acorda o deosebita atentie calitatii izolatiei in zonele de strapungere a instalatiilor.

Termoizolatii

Lucrarile de termoizolare a elementelor de beton (placi, pereti, stalpi si grinzi) vor fi in conformitate cu prevederile tehnice specifice materialului din care este executata temoizolatia;

termoizolatia stalpilor din beton se va executa intre rebordurile din dreptul planseelor, iar a grinzilor se va executa pe inaltimea grinzii sub rebordul din placa. Placajul va fi ancorat cu bare din otel beton (inglobat in rosturile orizontale).

Ancorarea se face cu bare Ø6 prevazute la 60cm distanta pe verticala pentru stalpi (sau cu bolturi impuscate conform instructiunilor tehnice P104-94) si 40 cm distanta pentru grinzi. Ancorarea zidariei se face cu bare Ø6 ÷ Ø8 mm lasata din stalpi la intervale de 60 cm pe verticala si care intra in rosturile orizontale ale zidariei (Normativ P2-85 pct.13.1.9; pct.13.2.15) sau cu bolturi impuscate conform instructiunii tehnice P104-94.

Indiferent de tipul de izolatie prevazut, la receptie se vor avea in vedere urmatoarele:

calitatea si dimensiunile folosite;

continuitatea stratului termoizolator pe toata suprafata, conform proiectului;

modul de prindere si protectie in cazul aplicarii la fata inferioara a planseului, precum si daca in timpul executarii unor lucrari ulterioare, acestea nu au fost deteriorate.   

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

Lucrarile se vor executa pe timp friguros in conditiile prevazute de actele normative in vigoare, printre care:

- ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999.

- Normativ pentru executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros C16-84;

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28-83;

Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere, se mentioneaza;

- se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghet de elementele pe care reazema. Se vor folosi in acest scop apa calda, abur;

- betoanele si mortarele se vor incalzi la o temperatura de max. 40o C, luandu-se masuri corespunzatoare de conservare a cladirii;

- se vor temoizola cofrajele;

- inainte de turnarea betoanelor se va verifica daca s-au indepartat resturile de zapada;

- se va tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturilor exterioare;

- lucrarile de turnare beton in structura (stalpi, grinzi, placi, pereti) se sisteaza cand temperatura scade sub +5o C;

- sudarea barelor la temperaturi intre -5o C si +5o C se va face cu impachetarea barelor cu vata minerala;

- la temperaturi intre -5o si +15o C este necesara preincalzirea cu flacara oxiacetilenica.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectia a muncii prevazute de legislatia in vigoare, in special din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, si Normele specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari.

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice eleborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul de executie.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu panouri si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

- caile de rulare a macaralelor vor fi autorizate de I.S.C.I.R.

- dispozitivele de ridicare vor fi verificate inainte de utilizare;

- se atrage atentia asupra masurilor care trebuie sa prevada accidentele de manipulare si montare a elementelor prefabricate, manipularea, calarea, prinderea provizorie si montarea elementelor structurale cupola, inclusiv asigurarea stabilitatii elementelor pana la montarea definitiva;

- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in vigoare

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii nu au caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca;

PREVEDERI SPECIALE

Se atrage atentia asupra urmatoarelor categorii de lucrari a caror neexecutare corecta poate compromite rezistenta si stabilitatea constructiei:

trasarea axelor la infrastructura si suprastructura;

executarea corecta a fundatiilor;

executarea corecta a structurii (grinzi, pereti, stalpi);

respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre si calitatea armaturilor;

incadrearea in abaterile admise in privinta dezaxarilor de la verticala;

Intocmirea in timp util a programului privind masurarea tasarilor, executarea reperelor de adancime si citirea ”0”.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu prevederile ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999 si Normativ C56-85.

Pentru lucrarile din beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in ”Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

La urmatoarele faze, verificarile se vor face in prezenta proiectantului;

- dupa executarea sapaturilor;

- dupa montarea armaturilor;

- dupa decofrare;

Controlul calitatii lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din prescriptii tehnice ”Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 59/N din 24.08.1999.

La intocmirea ”Cartii constructiei” se va tine cont de prevederile H.G. 273.14.06.94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii – anexa 6.

Intocmit,

Ing. ..loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2134
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site