Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CONTROLUL PROIECTARII SI EXECUTIEI CONSTRUCTIILOR DIN ZIDARIE

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micCONTROLUL PROIECTARII SI EXECUTIEI CONSTRUCTIILOR DIN ZIDARIE

1. Controlul proiectarii
(1) Constructiile de zidarie se vor executa pe baza unui proiect autorizat de catre organele de drept in conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cu exceptia constructiilor de mica importanta prevazute de lege toate proiectele vor fi verificate de catre verificatori tehnici atestati.

(3) Proiectele de executie trebuie sa contina prevederi clare si explicite in ceea ce priveste completitudinea datelor necesare executarii lucrarilor (criterii de performanta cu niveluri/clase de performanta stabilite, conditii, s.a.)

(4) Proiectul trebuie sa contina, direct sau prin trimiteri la reglementari tehnice aplicabile:

  • nivelurile de performanta pentru toate caracteristicile/criteriile de performanta precizate in caietele pe categorii de lucrari aplicabile;
  • punctele de oprire ( fazele determinante ), cu marimile care se verifica, valorile de control si conditiile pentru continuarea lucrarilor; fazele/etapele care devin lucrari ascunse si pentru care trebuie sa fie facuta receptia.

2. Controlul executiei

2.1. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor.

(1) Toate elementele pentru zidarie care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate, fise de transport), prin examinare vizuala si masuratori.

(2) La elementele pentru zidarie se vor verifica dimensiunile, marca, clasa si calitatea functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material.

(3) Caramizile refractare presupun o sortare prealabila pe calitati si dimensiuni, grupate pe tolerante. Se va evita asezarea caramizilor cu defecte sau prelucrate in prealabil prin taiere, cioplire sau slefuire spre interior.

( 4) Verificarea mortarului si a betonului provenit de la statii sau centrale de beton se face pe baza fisei de transoprt in care se precizeaza marca, consistenta si continutul de agregate mari, temperatura, precum si prin incercari pentru controlul realizarii marcii.

(5) Verificarea armaturilor se va face sub raportul diametrelor, sortimentului si alcatuirilor plaselor sudate prin puncte.

(6) Pentru gheremele si buiandrugi, verificarea se face bucata cu bucata.

(7) In cazul in care calitatea materialului este sub nivelul cerintei proiectantului, utilizare lui in lucrare se va face doar cu avizul beneficiarului ( diriginte, consultant ) si proiectantului efectuandu-se si incercari de laborator suplimentare.

(8) Verificarea calitatii zidariilor si peretilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor de catre seful de echipa, maistru, iar la lucrari ascunse si de catre conducatorul tehnic si reprezentantul beneficiarului.

Nota : Verificarile se fac vizual si prin masuratori.

(9) Controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii in opera va consta din urmatoarele:

a.)    Zidarii:

se va examina starea suprafetelor caramizilor, blocurilor, placilor de b.c.a, ipsos, s.a, interzicandu-se folosirea celor acoperite de praf, impuritati sau gheata;

se va verifica in special, pe timp calduros, daca se uda elementele pentru zidarie inainte de punerea in opera;

pe masura executarii lucrarilor, se va verifica daca procentul de fractiuni de caramizi fata de cele intregi nu depasesc limita maxima de 15%;

se va examina starea suprafetelor caramizilor si blocurilor refractare, interzicandu-se folosirea celor cu stirbituri sau cu colturi rupte;

se va verifica modul de conservare a produselor refractare magnezitice (foarte higroscopice) interzicandu-se utilizarea acelor caramizi care au devenit friabile prin depozitarea necorespunzatoare;

prin masuratori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar, cat mai frecvent, daca consistenta mortarului de zidarie se inscrie in limitele prevazute in tehnologia de lucru.

8 13 cm la zidarie din caramizi pline si blocuri din beton cu agregate grele si usoare;

7 8 cm la zidaria din caramizi si blocuri cu goluri verticale si orizontale;

10 11 cm la zidaria din blocuri mici si placi de beton celular autoclavizat;

11 13 cm la pasta de ipsos pentru placi si fasii de ipsos;

  • ghermelele se vor executa bucata cu bucata, verificandu-se forma, dimensiunile lor, protectia impotriva umiditatii.

b.)    Pereti despartitori:

  • se va verifica posibilitatea de tesere a zidariei pentru peretii despartitori de zidaria structurala;
  • zidaria se va tese la colturi si intersectii sau vor fi utilizate ancoraje din otel beton prevazute in rosturile orizontale;
  • se va examina starea suprafetelor placilor si fasiilor de beton celular autoclavizat, placilor si fasiilor de ipsos, interzicandu-se folosirea celor fisurate si acoperite cu praf sau alte impuritati;
  • ghermelele se vor verifica bucata cu bucata verificandu-se forma, dimensiunile lor si protectia impotriva umiditatii.

(10) Executarea zidariilor si peretilor nu va putea incepe decat numai dupa ce se va fi verificat existenta proceselor verbale de lucrari ascunse, care sa ateste ca suportul peste care se executa zidaria corespunde prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice respective.

(11) Verificarea calitatii executiei zidariilor consta din urmatoarele:

prin masuratori la fiecare zid se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand astfel ca suprapunerea caramizilor din 2 randuri succesive pe inaltime sa se faca pe minimum 1/4 caramida in lungul zidului si 1/2 caramida pe grosime; la blocurile ceramice, din beton cu agregate usoare si din beton celular autoclavizat se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand ca suprapunerea blocurilor sa se faca pe 1/2 bloc;

la zidaria executata din placi de beton celuar autoclavizat sau din ipsos se va verifica daca teserea verticala s-a facut la fecare rand, iar suprapunerea placilor s-a facut pe 1/2 placa;

se vor verifica grosimile rosturilor verticale si orizontale ale zidariei prin masurarea a 5 20 de rosturi la fiecare zid; media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1 mm trebuie sa se inscrie in limitele abaterilor admisibile din Tabelul 1;

vizual se va verifica in toate zidurile daca toate rosturile verticale si orizontale sunt umplute cu mortar, cu exceptia adancimii de 1 1,5 cm de la fetele vazute ale zidariei, nu se admit rosturi neumplute; la peretii din placi de ipsos rosturile se umplu complet cu pasta de ipsos;

orizontalitatea randurilor de zidarie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel si a dreptarului pe cant, la toate zidurile;

modul de realizare a legaturilor zidariilor se va verifica la toate colturile, ramificatiile si intersectiile, asigurandu-se executarea lor conform cu prevederile din prezentul Cod

grosimea zidariilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea grosimii zidariei se va face prin masurarea cu precizie de 1 mm a distantei pe orizontala dintre doua dreptare aplicate pe ambele fete ale zidului. Masurarea grosimii se face la 3 inaltimi sau puncte diferite ale zidului, iar media aritmetica a rezultatelor se compara cu grosimea prevazuta in proiect;

verticalitatea zidariei (suprafetelor si muchiilor) se verifica cu ajutorul firului de plumb si dreptarului cu lungimea de cca.2,5 m, verificarea se face in cate 3 puncte pe inaltime la fiecare zid;

planeitatea suprafetelor si rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafata zidului a unui dreptar cu lungimea de cca.2,5 m si prin masurarea cu precizia de 1 mm a distantei dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva. Verificarea se face la toate zidurile;

lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si ale plinurilor dintre goluri se verifica prin masurarea directa cu ruleta sau cu metrul. Media a 3 masuratori se compara cu dimensiunile din proiect.

La zidaria armata, pe langa cele aratate la (11) se verifica urmatoarele:

se va verifica daca armarea zidariei sau cu plase sudate prin puncte se face in sectiunile prevazute in proiect;

prin masuratori cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale, tinand seama ca acestea trebuie sa fie egale cel putin cu suma grosimilor a 2 bare + 4 mm; totodata se va controla daca stratul de mortar de acoperire a armaturii in dreptul rosturilor este din ciment si are cel putin 2 cm grosime.

La zidaria confinata se va verifica la fiecare stalpisor din beton armat urmatoarele:

trasarea pozitiei stalpisorilor;

sortimentul si diametrele armaturilor;

dimensiunile si intervalele dintre strepii de zidarie (atunci cand acestia sunt prevazuti in proiect);

pozitionarea corecta pe inaltimea zidariei a armaturilor din rosturile orizontale prin care se realizeaza legatura dintre stalpisori si zidarie;

cofrarea si betonarea stalpisorilor.

La zidaria cu inima armata se va acorda o atentie deosebita realizarii tuturor legaturilor dintre zidurile de caramida si cel de beton.

Pentru elementele de beton armat care intra in componenta zidariilor se aplica in mod corespunzator si prevederile din NE 012/199

La zidaria de umplutura si la lucrarile de placare a fatadelor cu placi de BCA verificarile constau in urmatoarele:

se va verifica daca ancorarea zidariei si a placajelor de stalpi si pereti structurali se executa conform prevederilor proiectului in ceea ce priveste diametrele si numarul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor, sectiunile in care se face ancorarea, modul de fixare a ancorajelor de elementele de beton armat.

se va verifica vizual daca zidaria a fost bine impanata intre plansee, iar rosturile verticale dintre zidarie si stalpi sau peretii structurali sunt umplute complet cu mortar; se va controla daca suprafetele stalpilor sau peretilor structurali din beton armat care vin in contact cu zidaria se amorseaza cu mortar de ciment.

Rezultatele tuturor verificarilor prevazute in acest capitol si care se refera la zidarii portante, ce urmeaza a se tencui se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse. De asemenea, se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse, rezultatele verificarilor care au rol de izolare termica sau fonica.La controlul si receptia cladirilor si a constructiilor de zidarie, de piatra se vor preciza urmatoarele:

daca materialele si piesele intrebuintate corespund celor prescrise in proiecte si standarde;

daca dimensiunile elementelor de constructie executate corespund celor din proiect;

daca rosturile de dilatare si tasare sunt bine executate si in locurile prevazute in proiect;

daca nu s-au ivit defecte din cauza tasarilor;

daca s-au lasat golurile si santurile pentru conductele de apa, canalizare, incalzire, prevazute in proiect;

verticalitatea zidurilor, stalpilor si ferestrelor;

orizontalitatea glafurilor;

daca buiandrugii sunt bine asezati deasupra golurilor de usi si ferestre;

centrarea stalpilor, precum si a grinzilor principale si secundare pe stalpi si ziduri;

executarea conform cu planurile a incastrarii corniselor;

calitatea suprafetei peretilor de fatada netencuiti;

legatura dintre zidaria de umplutura si elementele scheletului.

2.2. Verificari de efectuat la incheierea fazei de lucru.

Verificarile scriptice constau din examinarea existentei si analizarea continutului proceselor verbale de lucrari ascunse, a certificatelor de calitate, a eventualelor buletine de incercare sau a actelor incheiate cu comisia de receptie si a modului de realizare a remedierilor, precum si a dispozitiilor de santier date de beneficiar, proiectant sau organele de control.

Verificarile directe se efectueaza prin sondaj si se refera la aceleasi elemente ca si cele de la art.10.2.1, cu frecventa de cel putin cate unul la fiecare 100 mp de perete.

(3) Verificarea rosturilor zidariei refractare se efectueaza cu lama de control, dimensiunile fiind variabile in raport cu calitatea zidariei ceruta prin proiect:

zidaria deosebit de ingrijita cu rosturi pana la 1 mm;

zidaria ingrijita, cu rosturi de 1-2 mm;

zidarie izolatoare de caramida cu diatomit, cu rosturi de 3-4 mm.

Dupa executarea receptiei pe faza, comisia incheie un proces verbal in care consemeneaza verificarile efectuate, rezultatele obtinute si concluzia cu privire la posibilitatea continuarii lucrarilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiza.

2.3. Verificari de efectuat la terminarea lucrarilor aferente obiectului.

(1) Comisia de receptie constituita la terminarea lucrarilor aferente obiectului, prin membrii sai de specialitate sau prin specialisti din afara ei, procedeaza la verificarea scriptica si directa prin sondaje privind dimensiunile, planeitatea, verticalitatea zidariilor si peretilor si dimensiunile golurilor.

In cazul in care o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare se va dubla numarul verificarilor; daca si in acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare, comisia va proceda la refacerea tuturor verificarilor prevazute in prescriptiile tehnice, cu aceleasi metode sau cu alte metode care sa dea rezultate echivalente.

Tabelul 1

ABATERI LIMITA

Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite prin proiect sau

prin prescriptiile legale in vigoare sunt conform tabelului

Nr.

crt.

Denumirea caracteristicilor

Abateri limita

(mm)

Observatii

1

La dimensiunile zidurilor, la grosimea de executie a zidurilor:

a. din caramida si blocuri ceramice:

- ziduri cu grosimea 63 mm

3

La peretii executati din materiale provenite din demolari, abaterile limita se majoreaza cu 50%

- ziduri cu grosimea de 90 mm

4

- ziduri cu grosimea de 115 mm

+4

-6

- ziduri cu grosimea de 140 mm

+4

- 6

- ziduri cu grosimea de 240 mm

+6

- 8

- ziduri cu grosimea > 240 mm

10

b. din blocuri mici de beton cu agregate usoare:

- ziduri cu grosimea 240 mm

4

- ziduri cu grosimea de 290 mm

5

- ziduri cu grosimea 365 mm

10

c. din blocuri mici , fasii si placi de beton celular autoclavizat:

- ziduri cu grosimea 126 mm

4

-

- ziduri cu grosimea de 190 mm

5- ziduri cu grosimea de 240 mm

8

d. din placi si fasii de ipsos:

- ziduri cu grosimea de 70 mm

0,5

e. din piatra naturala:

- ziduri cu grosimea de 300 mm

- 10

+ 20

2

La goluri:

a. pentru ziduri din caramizi, blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare:

- pentru dimensiunea golului 100 cm

10

-

- pentru dimensiunea golului >100 cm

+20

- 10

b. pentru ziduri din blocuri mici , din placi si fasii de BCA

20

-

c. pentru ziduri din placi si fasii din ipsos

20

-

d. din piatra naturala:

20

-

3

La dimensiunile in plan ale incaperilor:

- cu latura incaperii 300 cm

15

-

- cu latura incaperii > 300 cm

20

4

La dimensiunile partiale in plan (nise, spaleti, etc.)

20

-

5

La dimensiunile in plan ale intregii cladiri

50

Cu conditia ca denivelarile unui planseu sa nu depaseasca 15 mm

6

La dimensiunile verticale:

a. pentru ziduri din caramida, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare:

- pentru un etaj

20

- pentru intreaga cladire (cu maximum 5 niveluri)

+50

- 20

b.pentru ziduri din blocuri mici si din placi de beton celular autoclavizat:

- pentru un etaj

20

- pentru intreaga cladire (cu 2 niveluri executata din blocuri mici)

30

c. pentru ziduri din placi si fasii din ipsos

- pentru un etaj

20

- pentru intreaga cladire

30

7

La dimensiunea rosturilor dintre caramizi, blocuri sau placi:

- rosturi orizontale

+ 5

- 2

La stalpi portanti cu sectiunea 0,1 m2 abaterile limita se micsoreaza cu 50%

- rosturi verticale

+ 5

- 2

- rosturi la zidarii aparente2

8

La suprafete si muchii:

a)          La planeitatea suprafetelor:

- pentru ziduri portante

3 mm/m

max.10 mm pentru o camera

- pentru ziduri neportante

5 mm/m

- pentru zidarie aparenta, la pereti portanti si neportanti

2 mm/m

b)          La rectilinitatea muchiilor:

- pentru ziduri portante

2 mm/m

Cel mult 20 mm pe lungimea neintrerupta a zidului

- pentru zidarie aparenta, la pereti portanti si neportanti

1 mm/m

Cel mult 10 mm pe lungimea neintrerupta a zidului

c)          La verticalitatea suprafetelor si muchiilor:

- pentru ziduri portante

3 mm/m

Cel mult 10 mm pe etaj si cel mult 30 mm pe intreaga inaltime a cladirii

- pentru ziduri neportante

2 mm/m

Cel mult 10 mm pe etaj

- pentru zidarie aparenta, la pereti portanti si neportanti

2 mm/m

Cel mult 5 mm pe etaj si cel mult 20 mm pe intreaga inaltime a cladirii

9

Abateri fata de orizontala a suprafetelor superioare ale fiecarui rand de caramizi sau blocuri:

a.pentru ziduri din caramida, blocuri ceramice si blocuri mici de beton cu agregate usoare:

- pentru ziduri portante

2 mm/m

Cel mult 15 mm pe toata lungimea neintrerupta a peretelui

- pentru ziduri neportante

3 mm/m

Cel mult 20 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului

b. pentru pereti din blocuri mici si placi de beton celular autoclavizat:

- pentru ziduri portante

4 mm/m

Cel mult 15 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului

- pentru ziduri neportante

6 mm/m

Cel mult 20 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului

c. pentru ziduri din placi de ipsos

- pentru ziduri neportante

3 mm/m

Cel mult 20 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului

10

La coaxilitatea zidurilor suprapuse:

- dezaxarea de la un nivel la urmatorul

10

Cel mult 20 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului

- maxima pe intreaga constructie

30

Cel mult 30 mm dezaxarea maxima cumulata, pe mai multe niveluri

11

La rosturile de dilatatie, tasare si antiseismice:

- la latimea rostului

+ 20

- 10

-

- la verticalitatea muchiilor rosturilor

2 mm/m

Cel mult 20 mm pentru intreaga inaltime a cladirii


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1387
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site