Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


LUCRARI DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR DE DRUM

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
CAIET DE SARCINI GENERALE COMUNE

LUCRARILOR DE DRUM
CAIET DE SARCINI NR. 1

LUCRARI DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR

DE DRUM

PARTEA I

LUCRARI DE SUSTINERE §1 CONSOLIDARE

DIN BETON SIMPLU

CUPRINS

GENERALITATI

CAP.I. DESCRIEREA OPERATIUNILOR.

CAP.II. MATERIALE UTILIZATE

CAP.III. VERIFICAREA CALITATII

ANEXA - REFERINTE NORMATIVE   

GENERALITATI

Lucrarea se masoara la m3 de beton pus in opera.

Aceste lucrari cuprind:

- ziduri de sprijin din beton simplu, de rambleu sau debleu;
- fundatii adancite de parapet din beton simplu.

Executia zidurilor de sprijin din beton simplu comporta urmatoarele operatiuni:

1. executia platformei de lucru;

2. executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii;

executia fundatiei;

executia elevatiei;

executia drenului din spatele lucrarii.

CAP.I. DESCRIEREA OPERATIUNILOR

Art.l. Executia platformei de lucru

Platforma de lucru va avea dimensiunile conform proiect si se va realiza din balast sau piatra sparta.

Art.2 Executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii

Sapatura se face pe tronsoane alternante de maxim 6 m lungime, ordinea stabilita prin proiect.

Saparea pamantului - se executa mecanizat si manual, necesitand si sprijinirea malurilor pentru evitarea posibilitatilor de declansare a unor fenomene de instabilitate. Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice si se executa odata cu saparea.

In pamanturi cu infiltratii de apa sprijinirile se executa continuu cu dulapi verticali suprapusi (al doilea rand de dulapi se suprapune peste rosturile primului rand de dulapi) sau cu palplanse astfel incat sa formeze un perete etans.

Cand executarea sapaturilor implica dezvelirea unor re|ele subterane existente (apa, gaze, electrice, etc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii. Daca aceste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturii, se vor opri lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare.

La terminarea sapaturii se va intocmi un proces verbal de verificare a cotei de fundare si a naturii terenului de fundare.

Art.3. Betonarea fundatiei

Se face imediat dupa terminarea sapaturilor, betonul turnandu-se aderent la peretii sapaturii rezultate. Demontarea sprijinirilor acolo unde s-au realizat, se face pe masura umplerii sapaturii cu beton.

Turnarea betonului se realizeaza fara intrerupere, in straturi de 20-50 cm pana la cota din proiect, cu ajutorul jgheaburilor metalice sau din lemn, respectandu-se regulile de betonare prevazute in Codul de practica NE 012 (partea A). Betonul se vibreaza.

Executarea rostului fundatie - elevatie prin crearea de praguri cu panta inversa si mustati de armatura PC 52 (min. 8 buc./m de zid), ф min = 20 mm.

Caderea libera a betonului va fi asigurata sub 1,5 m inaltime. Se vor evita rosturile de lucru, iar in caz ca nu pot fi evitate, tratarea rostului se va face conform Codului de practica NE 012 (partea A).

Clasa minima a betonului va fi C16/20.

Art.4. Betonarea elevatiei

Functie de tipul elevatiei, operatiunile principale sunt:

- cofrarea elevatiei conform prevederilor din proiect;

- montarea tuburilor PVC tip M ф 110 in barbacane, pentru asigurarea scurgerii apelor;

- turnarea si vibrarea betonului in elevatia zidului.

Clasa betonului va fi conform proiectului de executie.
La executia turnarii betonului in cofraje se verifica:

- dimensiunile in plan;

- executarea corecta a cofrajelor cu cotele indicate in proiect;

- verticalitatea cofrajelor si existenta masurilor pentru mentinerea formei lor si asigurarea etanseitatii;

- asigurarea utilajului de compactare a betonului;

- starea de curatenie a cofrajelor, eventual curatirea lor cand este cazul.
Pentru evitarea aparitiei unor solicitari interne datorita contractiei se recomanda folosirea betoanelor cu

agregate cu Dmax cat mai mare posibil si asigurarea unei lucrabilitati T2Tipul minim de decofrare este functie de tipul cimentului folosit la fabricarea betonului si functie de temperatura mediului.

Faza de decofrare se va executa cu atentie, astfel incat muchiile si fetele sa nu fie deteriorate. Eventualele defecte ale betonului se vor remedia.

Art.5. Executia drenului din spatele lucrarii.

Pentru protejarea lucrarii impotriva infiltratiilor de apa se realizeaza in spatele acesteia un dren colector care evacueaza apele prin barbacanele lucrarii.

Drenul propriu-zis se realizeaza din zidarie din piatra sparta, pietris sau balast conform detaliilor din

proiectul de executie.

Umplutura din dren s-a prevazut invelita in filtru de geotextil,

Asternerea filtrului geotextil se face astfel incat fasiile sa fie suprapuse pe min. 20 cm, pentru ca

pamantul sa nu patrunda in corpul drenant.. Se recomanda ca la margini fasiile sa fie cusute mecanic, in acest caz suprapunerea lor putand fi de numai (2-3) cm sau corespunzator tehnologiei fabricantului de geotextile.

La partea superioara drenul se inchide cu stratele componente ale sistemului rutier sau cu dop din

argila bine compactata.

CAP.II. MATERIALE UTILIZATE

Art.6. Apa - trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 790 daca nu :provine din reteaua publica.

Art.7. Cimentul - Pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin reteta la betonul specificat in proiectul de executie si va corespunde conditiilor de calitate prevazute in Codul de practica NE 012 (partea A).

Art.8. Agregatele - La prepararea betoanelor monolite si a drenului se va utiliza balast, nisip, pietris, piatra sparta, care trebuie sa corespunda calitativ prevederilor STAS 1667, STAS 4606, SR 662, SR 667.

Art.9. Cofrajele - Cofrajele sunt de inventar, executate industrializat si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa asigure obtinerea formei si dimensiunilor prevazute in proiect;

- sa fie etanse pentru a nu pierde laptele de ciment;

- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar in timpul procesului de betonare;

- sa fie prevazute cu piese de asamblare;

- sa fie unse fetele care vin in contact cu betonul;

- sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele executate.

Art.10. Betoane

Betonul simplu - Calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant in functie de conditiile de lucru si de sarcinile la care este supus.

Compozitia betonului se .stabileste pe baza de incercari preliminare, folosindu-se materialele aprovizionate.

In conditii speciale pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare atmosferica.

In timpul turnarii trebuie avut in vedere ca betonul sa umple complet formele in care este turnat, patrunzand in toate colturile si nelasand locuri goale.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje in maximum 1 ora, in cazul folosirii cimenturilor obisnuite si 1/2 ora cand se utilizeaza cimenturi cu priza rapida sau cand betonul proaspat are o temperatura peste 40°C. Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie sa aiba agregatele segregate. In perioada dintre preparare si turnare se interzice adaugarea de apa in beton.

Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc. vor trebui pastrate curate si spalate dupa fiecare intrerupere de lucru.

La vibrarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de vibrare.

ART.11. Geotextile

1 filtru invers se recomanda un geotextil cu caracteristicile tehnice conform detaliilor de executie.

CAP.III. VERIFICAREA CALITATII

Art.12. Platforma de lucru

Se verifica:

- respectarea elementelor geometrice in plan si profil transversal;

- realizarea platformei cu materiale corespunzatoare (prevazute in proiect

- asigurarea sistemelor de scurgere a apelor pe parcursul executiei;

- semnalizarea punctului de lucru.

Art.13. Saparea si sprijinirea malurilor sapaturii.

Se va verifica in raport cu prevederile proiectului:

- pozitia in plan;

- dimensiunile fundatiilor;

- masurile de protectia muncii, de siguranta a circulatiei;

-natura si starea de consistenta a terenului de fundare;

- verificarea sprijinirilor conform prevederilor din fisele tehnologice;

- concordanta intre situatia reala pe teren si datele tehnice prevazute in proiect;

-scrierea procesului verbal pentru lucrari ascunse.
Art.14. Executia cofrajelor

La terminarea executiei cofrajelor se verifica:

- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

- inchiderea corecta a elementelor cofrajelor;

-dimensiunile interioare ale cofrajelor.
Art.15. Betonarea lucrariiSe fac verificari atat la betonul proaspat cat si la cel intarit:

- realizarea vibrarii betonului;

- temperatura betonului proaspat care la punerea in opera trebuie sa fie mai mare de 5°C;

- calitatea betonului proaspat - prin recoltari de probe;

- lucrabilitatea betonului;

- la statia de betoane se ia cate o proba pe schimb si tip de beton;

- calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand cont de concluziile analizei efectuate asupra rezultatelor incercarii, probelor de verificare a clasei si a interpretarilor rezultatelor incercarilor nedistructive sau pe carote;

- se va urmari si durata maxima de transport a betonului functie de temperatura si calitatea cimentului.

Art. 16. Decofrarea lucrarii.

Se verifica:

- aspectul elementelor decofrate;

- dimensiunile zidului;

- pozitia barbacanelor.

Art. 17 Drenul din spatele lucrarii

Se verifica:

- functionalitatea lui si a barbacanelor;

- dimensiunile drenului;

- calitatea materialelor.

Toate aceste verificari se fac conform Indicativ NE 012 aprobat de MLPAT CU ORDINUL NR.59/N din 24 august 1999 si in conformitate cu Legea nr. 10/95 si in baza unui „Program pentru controlul calitatii lucrarilor” de comun acord intre proiectant, beneficiar, constructor. La toate aceste verificari se incheie: proces verbal de lucrari ascunse, proces verbal de receptie calitativa sau proces verbal.

ANEXA

CAIET DE SARCINI GENERALE

LUCRARI DE SUSTINERE SI CONSOLIDARE

DIN BETON SIMPLU

REFERINTE NORMATIVE

  1. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 Norme metodologice privind conditiile

publicat in MO 397/24.08.2000 de inchidere a circulatiei si de instruire

a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996    Norme generale de protectia muncii

NSPM nr. 79/1998 Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor

Ordin MI nr. 775/1998 Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

Legea nr. 137/1995 Legea protectiei mediului.

II. NORMATIVE TEHNICE

C56/85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

NE 012 – 99 partea A, Cod de practica pentru executarea

aprobat de MLPAT cu Ord. lucrarilor din beton si beton armat.

nr. 59/N din 24 aug. 1999

III. STANDARDE

STAS 438/1 – 89 Produse de otel pentru armarea betonului.

Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate.

SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.

SR 667/2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.

STAS 790 – 84 Apa pentru betoane si mortare.

STAS 1275 – 88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor mecanice.

STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane

si mortare cu lianti minerali.

STAS 1759-88 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza.

SR 1848-4:1995    Siguranta circulatiei. Semafoare pentru

dirijarea circulatiei. Conditii tehnice de
calitate.

STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie. Conditii
tehnice de calitate.

STAS 3349/1-83     Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei.

STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru mortare si

betoane cu lianti minerali.Metode incercare.

STAS 6675/2-92 Tevi din policlorura de vinil neplastificata. Dimensiuni

SR EN 45.014:2000 Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid 1SO/CEI 22:1996)

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 810
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site