Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CAIET DE SARCINI - INSTALATII SANITARE IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micConsultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

CAIET DE SARCINI

INSTALATII SANITARE

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de executie a instalatiilor sanitare aferente investitiei aferente Imobilului de locuinte si birouri care urmeaza a se realiza in Bucuresti, sector 1, str. Occidentului, nr.3, beneficiar: S.C. .

Constructorul are obligatia sa efectueze lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului si reglementarile tehnice in vigoare.

Prevederile caietului de sarcini nu sunt limitative, urmand ca executantul sa indeplineasca toate obligatiile privind executia, masurile de protectia muncii si PSI din actele normative si legislative in vigoare.

Pe parcursul executiei lucrarilor beneficiarul trebuie sa urmareasca calitatea lucrarilor executate, sa incheie documentele necesare specificate prin lege in vederea receptiei definitive.

Investitorul sau antreprenorul va sesiza proiectantul pentru orice nepotrivire cu proiectul.

2. NORME SI STANDARDE DE REFERINTA

- I 9/94 - Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare;

- I 9/1-1996 - Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare;

- NP003 - 96 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico - sanitare cu tevi din polipropilena;

- STAS 1478 - Instalatii sanitare. Alimentare cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale;

- STAS 1795 - Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale;

- C 142 - Instructiuni pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalatii;

- C56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

- P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- L10 -1995 - Privind calitatea in constructii

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

3. CALITATEA MATERIALELOR, ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR

Materialele si echipamentele vor fi folosite pentru realizarea instalatiilor numai daca corespund cerintelor tehnice impuse, daca sunt in perfecta stare, daca au fost avizate de organele in drept si daca au agrementele tehnice necesare.

Cerintele tehnice si calitative necesare materialelor, echipamentelor sunt cele prezentate in caietul de sarcini, in listele de materiale, in memoriul tehnic precum si in piesele desenate din cadrul proiectului.

Antreprenorul poate prezenta in vederea aprobarii de instalare si alte materiale echivalente, avand caracteristici tehnice egale sau superioare fata de cele propuse in proiect si avand avizele si agrementele tehnice necesare ale organelor in drept.

La procurare, toate materialele, echipamentele ce urmeaza a fi folosite in realizarea instalatiilor trebuie sa fie insotite de certificatul de calitate al furnizorului, certificatul de garantie, cartea tehnica a produsului, instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare produs.

Materiale si echipamente folosite in lucrarile de instalatii sanitare vor fi:

- teava din polipropilena, pentru apa sub presiune, imbinata prin polifuziune pentru instalatiile interioare de alimentare cu apa rece, apa calda de consum;

conductele de polipropilena pentru alimentarea cu apa vor respecta

conditiile “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare si tehnologice cu tevi de polipropilena Indicativ 003 /1996 “.

teava din polipropilena pentru canalizare menajera si fitinguri, imbinate cu garnituri din cauciuc;

tuburi si fitinguri din polietilena de inalta densitate, PEID 80, pentru fluide, Pn 6/ Pn10, imbinate prin sudura cap la cap pentru conducta exterioara de alimentare cu apa;

conductele de polietilena de inalta densitate ( PEID ) vor respecta conditiile “Normativ pentru proiectarea , executia sI exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare sI tehnologice cu tevi de polipropilena si polietilena de inalta densitate Indicativ 003 /1996, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 17/N din 28 martie 1996.

armaturi pentru instalatiile sanitare - robineti cu sfera, robineti de golire, clapeti de retinere pentru apa sub presiune, Pn 10 bari.

robinetele vor respecta normele interne ale producatorilor .Robinetele puse in opera vor avea dimensiunea tevii pe care sunt montate. Inainte de a fi montate

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

vor fi supuse verificarii de aspect, de dimensiune, de functionalitate a organului de inchidere, a filetului de imbinare cu conducta.

obiecte sanitare de tipul si caracteristicile prezentate in listele de materiale prezentate in documentatie.

Izolarea termica a conductelor se va realiza cu materiale termoizolante care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:sa fie incombustibile sau greu combustibile;

sa fie neputrescibile;

sa aiba proprietati izolante stabile, nealterabile in timp;

sa fie rigide la temperaturi ridicate;

sa nu degaje sulf sau alte noxe, la temperaturi ridicate.

Materialele folosite pentru izolarea termica a conductelor instalatiilor sanitare vor avea:

Conductivitate < 0,036 W7m°K;

Rezistenta la temperaturi cuprinse intre    - 30°C….+105°C;

Factor rezistenta la difuzie vapori = 7000;

Grosime izolatie de:

g=9mm pentru conducte pozate in perete (apa rece, calda);

g=20mm pentru conducte cu diametre interioare de pana la 50mm pozate in ghene instalatii sau in plafonul fals;

g=40mm pentru conducte cu diametru interior de 50mm si mai mare de 50mm;

Izolarea fonica a conductelor se va realiza pentru conductele de canalizare (menajera si pluviala) pozate in ghenele de instalatii (sau plafonul fals) si pentru acele conducte de apa rece sau apa calda care nu au fost izolate termic.

4. DEPOZITAREA, MANIPULAREA SI VERIFICAREA MATERIALELOR

SI ECHIPAMENTELOR

- Transportul, depozitarea si manipularea materialelor, echipamentelor se va face fara deteriorarea acestora, cu respectarea conditiilor de temperatura si umiditate impuse de furnizor;

- Constructorul va asigura spatiile de depozitare a materialelor, paza acestora si respectarea prescriptiilor in vigoare pentru prevenirea incendiilor;

- Manipularea materialelor, echipamentelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, asigurandu-se totodata sa nu existe pericolul de deteriorare prin lovire a acestora;

- Materialele ce pot fi deteriorate de conditiile atmosferice se vor depozita sub soproane si vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena;

- Materialele pretentioase, echipamentele etc. se vor pastra in magazii inchise;

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

- Inainte de inceperea lucrarilor se va verifica cu atentie starea materialelor echipamentelor pentru a depista eventualele deteriorari ale acestora datorate

transportului sau depozitarii necorespunzatoare. Se vor remedia defectiunile constatate daca acest lucru este posibil sau, daca nu, materialele se vor inlocui.

5. EXECUTIA LUCRARILOR

Instalatiile se vor realiza in conformitate cu documentatia anexata, in conditiile respectarii normelor si prescriptiilor indicate la capitolul 2.

Materialele, echipamentele vor fi folosite pentru realizarea instalatiilor numai daca corespund cerintelor tehnice impuse, daca sunt in perfecta stare, daca au fost avizate de organele in drept si daca au agrementele tehnice necesare.

La procurare, toate materialele si echipamentele trebuie sa fie insotite de certificatul de calitate al furnizorului, certificatul de garantie, cartea tehnica a produsului, instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare produs.

La executie se vor avea in vedere, pe langa indicatiile din documentatia tehnica a producatorilor de materiale si echipamente si de cele prezentate in memoriul tehnic anexat prezentei documentatii.

Amplasarea conductelor, a echipamentelor si accesoriilor se va face conform planurilor.

Amplasarea instalatiilor electrice si a conductelor se va face corelat, in conformitate cu prevederile normativului I.7-99 - Privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice.

Tevile de polipropilena se vor imbina numai cu piese uzinate prin sudura “polifuzion”. Pot fi folosite deasemenea “electrofitingurile” din polipropilena. Legatura cu alte tipuri de tevi se va face prin fitinguri speciale de trecere de la polipropilena la alte tipuri de tevi. Imbinarile prin polifuziune sunt imbinari fixe. Pentru schimbarile de directie se vor folosi coturi, iar pentru ramificatii, teuri si reductii uzinate.

Tevile se vor izola cu mansoane termoizolante si anticondens conform indicatiilor normativului I.9. - 94. Conductele de alimentare cu apa se vor monta cu panta ascendenta 2 - 5‰ pentu evitarea formarii sacilor de aer si pentru golirea instalatiei. Conductele se vor fixa de elementele de constructie prin bratari glisante, console si puncte fixe.

Atunci cand conducta de apa rece si apa calda se monteaza in apropiere, conducta de apa calda se va monta deasupra conductei de apa rece. Conductele se vor fixa de elementele de constructie prin bratari si console

Tuburile de canalizare din polipropilena vor fi cu mufa sI etansate cu inel de cauciuc. Fixarea tuburilor se va face cu coliere de prindere protejate la suprafata de contact cu tubul prin garnituri de cauciuc. Pentru evitarea eforturilor datorate dilatarilor tuburile se vor extrage din capatul mufei cu 10mm. In dreptul strapungerii planseelor se vor monta puncte fixe.

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

Sensul mufelor va fi in sens invers de scurgere a apei prin conducte. Tuburile vor fi sprijinite prin bratari sau console de elementele de constructie, distanta intre doua sustineri succesive va fi de maximum 1 m .

Se va asigura accesul la piesele de curatire prin usite in nisele pentru instalatii. Piesele de curatire se vor monta conform planurilor la inaltimea de 0 - 0,8 m fata de pardoseala. Capacele pieselor de curatire vor fi insurubate corespunzator si etansate cu garnituri de cauciuc.

In exteriorul cladirii, pana la caminul de bransament apa, (respectiv de racord canalizare) conducta de alimentare cu apa va fi din tuburi polietilena inalta densitate PEID 80, iar conductele de canalizare menajera si pluviala vor fi din din tuburi de canalizare PVC-KG. Pentru pozarea tuburilor din polietilena si a celor din PVC-KG se vor respecta urmatoarele reguli:

Fundul transeii trebuie sa fie egal si stabil;

La fundul transeii se realizeaza un pat de pozare din nisip 0,15 m, iar deasupra conductei se va pune de asemenea un strat de nisip de 0,15m.

Suprafata patului de pozare va fi continua, neteda;

Radierul transeii va fi rectiliniu, iar pozarea tuburilor din PEID se va realiza cu ondulatii largi ( in plan orizontal), destinate sa compenseze contractarea si dilatarea conductei.

Se va evita prezenta, in patul de asezare sau in umplutura, a unor corpuri tari (pietre, betoane,caramizi, etc.) cu muchii taioase sau colturi ascutite, care pot produce fisuri in tuburi.

La trecerea tuburilor de PVC-KG prin fundatia de beton a caminelor de vizitare se prevede montarea unor piese de trecere etanse din PVC –KG; aceste piese vor permite realizarea unei legaturi etanse intre beton si tubul din PVC.

Tuburile din PVC-KG vor fi stocate la adapost de soare (acoperite) si in apropiere de locul de utilizare. Racordarea se va face prin imbinare cu mufe si garnituri.

Se va acorda o grija deosebita in timpul manevrarii tuburilor datorita sensibilitatii la deteriorare cauzate de corpuri ascutite. Lucrul se va efectua cu forta de munca calificata corespunzator specialitatii.Ordinea de executie a lucrarilor va fi:

a. Instalatii sanitare interioare

Lucrarile la instalatiile hidraulice ale constructiilor se vor executa in corelatie cu celelalte lucrari aferente acesteia.

Se vor executa mai intai lucrarile necesare pentru instalatia de canalizare.

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

Montarea conductelor de canalizare se realizeaza de la conductele principale de colectare, pornind de la punctul de iesire din cladire si urmarindu-se traseul acesteia pana la coloana cea mai departata. Se fixeaza locul bridelor si consolelor, distanta nefiind mai mare de 1 m. Se executa tronsoane prefabricate pentru micsorarea numarului imbinarilor la pozitie.

Montarea coloanelor se executa dupa executarea colectoarelor orizontale. Se monteaza tuburile provizorii, fara sa se faca etansarea, dupa ce s-a verificat pozitia corespunzatoare a ramificatiilor la fiecare nivel. Se realizeaza legaturile de la obiectele sanitare.

Pentru montarea conductelor principale de distributie a apei, ordinea de executie este urmatoarea:

- trasarea si luarea masurilor la pozitie;

- confectionarea distantierilor si a dopurilor de lemn;

- pregatirea sarmelor pentru legat;

- implantarea bolturilor metalice si agatarea sarmelor pentru legat, in cazul conductelor suspendate de planseu sau baterea spiturilor si agatarea sarmelor in cazul conductelor montate in perete;

- scoaterea dopurilor din conducta montata anterior si asezarea provizorie a conductelor la pozitie;

- asezarea distantierilor si legarea cu sarma;

- verificarea pozitiei conductelor, efectuarea corecturilor si punerea provizorie a dopurilor;

- demontarea distantierilor de lemn si a legaturilor de sarma dupa fixarea defintiva a conductelor in bratari sau dispozitive de sustinere.

Pentru efectarea legaturilor la obiectele sanitare ordinea este urmatoarea :

- trasarea si luarea masurilor la pozitie;

- confectionarea distantierilor si a dopurilor de lemn;

- pregatirea sarmelor de legat;

- scoaterea dopurilor din conducta montata anterior si asezarea provizorie a conductelor la pozitie;

- asezarea distantierilor si legarea cu sarma;

- verificarea pozitiei conductelor, efectuarea corecturilor si punerea provizorie a dopurilor;

- pregatirea mortarului de ipsos pentru conductele montate ingropat;

- realizarea izolatiilor termice;

- fixarea definitiva a conductelor cu copci de ipsos;

- demontarea distantierilor de lemn si a legaturilor cu sarma, dupa fixarea definitiva a conductelor cu bratari.

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

6. CERINTE DE CALITATE A LUCRARILOR

Conform prevederilor Legii 10/1995 pentru obtinerea unor lucrari de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constuctiilor a urmatoarelor cerinte:

6.1 - rezistenta si stabilitate

- suportii, bratarile, bridele etc. de sustinere si prindere a diferitelor parti componente ale instalatiilor nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de constructii;

- fixarea conductelor, a diferitelor echipamente se va face astfel incat prin piesele metalice sa nu se transmita coroziunea la structura de rezistenta a elementelor de constructie;

- legaturile instalatiilor si echipamentelor de elementele de constructie de care sunt fixate trebuie sa reziste in eventualele situatii speciale de solicitare ce pot apare in timpul exploatarii;

- traseele instalatiilor nu vor traversa elementele de structura (stalpi, grinzi) ale cladirii;

- la strapungeri plansee cu conducte se vor prevedea mansoane metalice rezistente la coroziune sau din materiale plastice. Mansoanele de protectie vor depasi nivelul pardoselii cu minimum 10 cm.

6.2 - siguranta in exploatare

- materialele, aparatele si utilajele ce vor fi folosite in instalatii vor avea nivelul de calitate corespunzator, certificat de producator, iar toate componentele instalatiilor vor avea agrementele tehnice necesare;

- executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor se va face numai de personal calificat;

- montarea, alimentarea, probarea, intretinerea si exploatarea echipamentelor si utilajelor se va face cu respectarea conditiilor indicate de furnizor;

- pentru fiecare echipament sau aparat, utilaj, ce poate prezenta riscuri la manevrare gresita se vor afisa instructiuni de utilizare;

- echipamentele vor fi asigurate astfel incat sa nu se permita accesul la ele decat pentru personalul instruit pentru utilizarea lor;

- temperatura partilor accesibile ale instalatiilor va fi de max. +70°C;

- temperatura apei calde menajere va fi de max. +60°C

6.3 - siguranta la foc

- termoizolatia si izolatia fonica a conductelor si utilajelor va fi realizata din materiale incombustibile sau greu combustibile;

- conductele si ghenele de instalatii vor fi dispuse si realizate astfel incat sa reziste la socuri, incendiu si sa nu constituie cai de propagare a fumului si incendiilor;

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITAREla trecerile prin pereti si plansee, conductele instalatiilor sanitare se vor monta in tevi de protectie iar golurile se vor inchide etans cu elemente incombustibile C0 (CA1) avand rezistenta la foc egala cu cea a elementului de constructie strabatut, dar de cel putin 30 minute.

- depozitarea materialelor se va face la o distanta de cel putin 1,50 m fata de elementele structurale verticale (stalpi din beton armat).

6.4 - igiena, sanatatea oamenilor

- in instalatiile proiectate nu exista riscul de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre de catre instalatii (gaze, radiatii, ciuperci, mucegai, praf etc.);

- pentru izolarea termica a conductelor se vor folosi materiale termoizolante care sunt neputrescibile si nu degaja sulf sau alte noxe, la temperaturi ridicate;

- in grupuri sanitare, spatii tehnice aferente instalatiilor se vor realiza cu conditii optime de temperatura aer, umiditate aer, zgomot astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea si igiena ocupantilor;

- receptorii de ape uzate (sifoanele de pardoseala) vor fi prevazuti cu garda hidraulica;

- sifoanele de pardoseala au fost legate la un obiect sanitar curent (lavoar) pentru evitarea uscarii lor - pentru a nu apare mirosuri dezagreabile in grupurile sanitare;

- apele uzate menajere deversate in canalizarea stradala vor respecta prevederile Normativului C 90;

6.5 - protectia mediului

- se va asigura igiena zonelor si a spatiilor de colectare si depozitare a gunoaielor asigurandu-se totodata ridicarea periodica a acestora de catre o firma autorizata;

- se vor lua masuri pentru producerea de zgomote si vibratii cu intensitate sub limitele admise prin normele legale.

7. VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE

Dupa terminarea executarii montajului (si pe parcursul executiei acolo unde este posibil) se va face verificarea lucrarilor realizate:

- materialele, aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect precum si calitatii garantate de furnizor;

- se vor face, pe parcursul executiei, verificari vizuale, scriptice si prin masuratori de sondaj ale materialelor, echipamentelor, aparatelor;

- se va verifica amplasarea corecta a dispozitivelor, echipamentelor conform cu prevederile proiectului;

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

se va verifica respectarea traseelor, pantelor si dimensiunilor conductelor, numar si pozitie armaturi, aerisiri, goliri, clapete de retinere, aparate masura;

- verificarea corespondentei intre geometria instalatiei proiectate si a celei realizate;

- verificarea functionarii elementelor componente ale instalatiilor;

Instalatiile sanitare se supun urmatoarelor probe:

- proba de etanseitate la presiune, la rece;

- incercarea de functionare la apa rece si apa calda;

- incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie

Conductele interioare de canalizare se vor supune la incercarea de etanseitate si de functionare.

Incercarile vor fi facute in concordanta cu prevederile normativelor in vigoare precum si cu prevederile urnizorilor de materiale si echipamente.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe durata executiei lucrarilor si a exploatarii instalatiilor realizate, executantul si respectiv beneficiarul lucrarilor vor urmari respectarea cu strictete a prevederilor cu privire la protectia muncii cuprinse in urmatoarele normative si precscriptii:

Legea protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare a acesteia;

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT cu ord. nr. 9/N/1993;

Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 983/1994);

Norme generale de protectia muncii NGPM/2002

L319/06.2006 - Securitatea si sanatata in munca

Executantul se va ingriji sa se asigure:

- imbracaminte speciala de protectie: cizme de cauciuc, manusi de cauciuc, casti de protectie, etc.

- sa existe o trusa farmaceutica de prim ajutor cu toate accesoriile necesare pentru operatiile de salvare;

muncitorii care prezinta rani, taieturi, stare avansata de oboseala nu vor fi admisi in munca de executie si exploatare;

Pentru realizarea in conditii de siguranta executantul va urmarii relizarea urmatoarelor:

“Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii” si indicatorului de norme de deviz TS;

Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, sau goluri cand se coboara sau se ridica in acestea tevi accesorii sau alte materiale;

Mecanismele de ridicat vor fi deservite de catre personal calificat.

Consultanta, proiectare si executie constructii si instalatii CUI:

Investitia:    IMOBIL LOCUINTE SI BIROURI

Amplasament:

Beneficiar: .

Volumul:    S - INSTALATII SANITARE

La executia lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate care vizeaza activitatea de santier.

Este necesar sa se faca instructaje cu toti oameni care iau parte la procesul de realizare al investitiei, precum si verificari ale cunostintelor referitoare la protectia muncii.

Intocmit,

ing. M. Popescu


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1466
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site