Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


MODERNIZARE STRAZI LOCALITATEA SLOBOZIA JUD IALOMITA

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
MODERNIZARE STRAZI LOCALITATEA SLOBOZIA JUD IALOMITA

STUDIU DE FEZABILITATE
I . DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii :

,,Modernizare drumuri comunele Cosimbesti, Gimbasani si Marculesti jud Ialomita

Amplasamentul :

Realizare obiectivelor investitiei propuse se va face pe un amplasa-ment apartinand domenilui public al localitatilor Cosimbesti, Gimbasani si Marculesti , judet Ialomita.

Prezentul proiect cuprinde realizarea unui sistem de canalizare si modernizare drumuri pentru comunele mentionate.

Pentru realizarea acestui proiect primarii s-au asociat intr-o asociatie interlocala pentru accesarea de fonduri europene.

Localitatea Cosimbesti se afla situate in campia Baraganului , foarte aproape de orasul resedinta de judet . Populatia comunei este de 2285 de locuitori.

Localitatea Gimbasani se afla intre localitatile Cosimbesti si Marcu-lesti. Populatia localitatii Gimbasani este de 877 locuitori iar cea a localitatii Marculesti este de 1978 locuitori.

Cele trei localitati sunt situate de-a lungul drumului judetea DJ 212- Slobozia Tandarei.

Localitatile sunt situate in campia Baraganului , iar din punct de vedere geo-fizic si climatic acestea sunt supuse unor asprimi climatice , cu perioade de seceta prelungite si temperature atmosferice ridicate.

Titularul investitiei

Consiliile locale ale localitatilor Cosimbesti , Gimbasani si Marculesti ,

Judetul Ialomita.

Beneficiarul investitiei

Consiliile locale ale localitatilor Cosimbesti , Gimbasani si Marculesti judetul Ialomita.

Elaborator:

Proiectant General : SC DRUPO Slobozia

Subproiectant : SC ALBERTO Tandarei

II INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Prezenta documentatie este un proiect integrat cuprinzand realizarea unui sistem de canalizare impreuna cu statia de epurare si moderni-zarea drumurilor comunale.

In present in localitatile Cosimbesti, Gimbasani si Marculesti

drumurile ( cu exceptia drumului judetean ce le strabate ) nu sunt asfaltate, ceea ce impiedica cresterea gradului de comfort al populatiei din zona.

Evolutia economico-sociala in ultimii 10 ani este nefavorabila. Foarte

multi locuitori , in general tineri, migreaza in orasul resedinta de judet , dato-rita lipsei locurilor de munca.

Functiunea economica dominanta este agricultura practicata in system individual. Cultivarea cerealelor si cresterea animalelor sunt activitatile de baza ale satenilor.

Localitatea Cosimbesti are 18 km de drum pe raza localitatii, din care :

drum judetean 7 km ( asfaltat )

- strazi - 11 km ( pietruit 5 km , pamant 6 km )

Localitatea Gimbasani are 17 km de drum pe raza localitatii , din care :

drum judetean 6 km ( asfaltat )

strazi    - 11 km ( pietruit 3 km , pamant 8 km )

Localitatea Marculesti are 18 km de drum pe raza localitatii , din care :

drum judetean - 7 km ( asfaltat)

strazi    - 11 km ( pietruit 7 km , pamant 4 km )

Imposibilitatea valorificarii produselor agricole : cereale , animale si derivatele acestora in gospodarii dezarmeaza producatorii si ,, stimuleaza migratia tinerilor .

Lipsa infrastructurii tehnico- edilitare ( drumuri in stare rea , lipsa utilajelor,lipsa alimentarii cu apa potabila , lipsa unui sistem de canalizare ) sunt tot atatia factori care fac neatractive localitatile pentru cei care ar dori sa se stabileasca in zona.

Principala conditie pentru dezvoltarea oricarei comunitati umane, este reprezentata de amploarea si utilitatea infrastructurii, iar dintre toate elementele care compun aceasta infrastructura , poate cea mai importanta o reprezinta caile de acces in si dinspre aceste comunitati.

Drumurile fac posibila cominicarea intre oameni, deplasarea locuitorilor,favorizeaza accesul investitorilor, al copiilor la scoli. Existand cai de comunicatie se poate vorbi despre imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor, prin cresterea frecventei controalelor si interventiilor medicale, se poate vorbi despre cresterea frecventei dcolare si scaderea abandonului scolar.

In conditia in care Romania a aderat la Uniunea Europeana , ni se pare inadmisibil sa mai existe drumuri satesti si comunale de piatra sau chiar de pamant in acest secol in care totul se deruleaza cu viteze ametitoare.

Localitatile Cosimbesti , Gimbasani si Marculasti nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara.

In conformitate cu Anexa nr 11 la Ghidul solicitantului pentru Masura 322 din PNDR -,,Lista localitatilor rurale din regiune cu grad de saracie ridicat , Gradul de saracie in localitatile Cosimbesti si Gimbasani este de 47 % iar in localitatea Marculesti este de 51%, conform datelor oficiale.

Investitia propusa spre finantare , respective Modernizare drumuri , este activitatea secundara a unui proiect integrat care vizeaza combinarea mai multor actiuni din componentele A si B ale Masurii 322. Actiunile principale din cadrul proiectului integrat se refera la realizarea unui system de canalizare si a statiei de epurare pentru cele trei localitati ale judetului Ialomita.

Beneficiarul acestei investitii va fi Consiliul local al localitatilor Cosim-besti , Gimbasani si Marculesti, judetul Ialomita.

Responsabil cu implementarea proiectului este de asemenea Consiliul local al localitatilor Cosimbesti , Gimbasani si Marculesti , judetul Ialomita.

Descrierea investitiei

a.       Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung

Anterior realizarii acestui proiect nu a fost realizat un studio de prefe-

zabilitate si nu exista un plan de investitii pe termen lung

b.       Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

Avand in vedere reglementarile din PUG , potentialul agricol al comu-

nelor si perspective dezvoltarii zonelor rurale Cosimbesti , Gimbasani si Marculesti, se considera necesara realizarea drumurilor in localitati.

B1. Scenarii propuse

Pentru realizarea acestei investitii se propun urmatoarele scenario de implemantare a proiectului :B.1.1. Primul scenariu presupune modernizarea principalelor strazi care fac legatura cu centru localitatilor si cu principalul drum de acces din zona drumul judetean. Strazile propuse spre asfaltare sunt commune cu cele pe care se va realize si reteaua de canalizare.

B.1.2. Al doilea scenariu posibil este modernizarea drumurilor cu o importanta redusa, pentru a se putea dezvolta si zonele respective. Strazile respective nu coincide cu strazile pe care se realizeaza reteaua de canalizare.

b.2. Scenariul recomandat de catre elaborator

Primul scenariu este cel recomandat de catre elaborator in care strazile coincide cu traseul retelei de canalizare.

b.3. Avantajele scenariului recomandat

Implementarea proiectului integrat in localitatile Cosimbesti, Gimbasani si Marculesti , are urmatoarele avantaje :

drumurile ce se vor moderniza fac legatura intre centru comunelor si principalele obiective.

Executarea retelei de canalizare se va face inaintea asfaltarii strazilor. In acest fel asfaltarea ecestor strazi reprezinta o ultima investitie, in zona fiind prezente toate retelele de utilitati : apa, canalizare, telefonie, electrice.

c.       Descrierea constructive , functionala si tehnologica

In cadrul investitiei ,,Modernizare drumuri comunale sunt cuprinse

un numar de 12 strazi , situate in localitatile Cosimbesti , Gimbasani si Mar-culesti si fac legatura cu drumul judetean.

Lungimea totala a drumurilor ce vor fi modernizate este de 6105 ml

In present , pe cele 12 strazi situatia existenta este urmatoarea :

Localitatea Cosimbesti

strada Morii are lungimea de 745 m si imbracaminte din piatra

sparta amestecata cu balast in grosime de 0,5- 0,8 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5 m

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant sau prin rigole betonate executate de proprietari. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Morii nu exista trotuare.

strada Drum Satesc are lungimea de 440 m si imbracamintea din

piatra sparta in amestec cu balast in grosime de 0,5-0,8 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe ceasta strada exist ape alocuri trotuare executate de catre primarie

Localitatea Gimbasani

strada Venus are lungimea de 410 m si imbracamintea din piatra

sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5- 1,5 m

Latimea partii carosabile a strazii este de 5 m

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii ca-

rosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Venus exist ape alocuri trotuare executate de catre primarie.

strada Morii are lungimea de 280 m si imbracamintea din piatra

sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5- 1,5 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Morii exista pe alocuri trotuare executate de primarie.

strada Livezii are lungimea de 390 m si imbracamintea din piatra

sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5-1,5 m.

Latimea partii carosabile este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile.Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Livezii exist ape alocuri trotuare executate de catre primarie.

strada Viilor are lungima de 280 m si imbracamintea din piatra

sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5- 1,5 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Viilor exist ape alocuri trotuare executate de catre primarie.

strada Bisericii are lungimea de 500 m si imbracamintea din

piatra sparta in amestec cu balast in grosime de 0,5-1,5 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Bisericii exist ape alocuri trotuare executate de catre primarie.

strada Agricultori are lungimea de 480 m si imbracamintea din

piatra sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5- 1,5 m.

Latimea partii carosabile a strazi este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Agricultori exist ape alocuri trotuare executate de catre primarie.

Localitatea Marculesti

strada Lunca are lungimea de 1125m si imbracamintea din

piatra sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5- 0,8 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaa prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Lunca nu exista trotuare amenajate.

strada Bechea are lungimea de 420 m si imbracamintea din

piatra sparta in amestec cu balast in grosime de 0,5- 0,8m.Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile.Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Berchea nu exista trotuare amenajate.

strada Pogoanele are lungimea de 505 m si imbracamintea din

piatra sparta in amestec cu balast in grosime de 0,5-0,8 m

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada Pogoanele nu exista trotuare amenajate.

strada 22 Decembrie are lungimea de 550 m si imbracamintea

din piatra sparta in amestec cu balast contaminat in grosime de 0,5- 0,8 m.

Latimea partii carosabile a strazii este de 5,5 m.

Scurgerea apelor se realizeaza prin santuri de pamant la marginea partii carosabile. Exista zone pe care aceste santuri lipsesc.

Pe strada 22 Decembrie nu exista trotuare amenajate.

Realizarea acestor strazi este necesara din urmatoarele considerente:

a sporit traficul auto , legat de activitatile comerciale si personale ale locuitorilor comunei.

natura imbracamintii favorizeaza degradarea lor sub traffic si conditiile hidrometeorologice , in anumite situatii putand ajunge improprii circulatiei

necesitatea imbunatatirii conditiilor de mediu pentru locuitorii din aceste zone , prin diminuarea cantitatilor de praf, micsorarea con-

sumului de carburanti , a noxelor emanate de autovehicule si a

riscului de degradare a acestora , diminuarea zgomotului , scurgerea

controlata a apelor pluviale , ceea c ear conduce la imbunatatirea

conditiilor de trai.

Iesirile in drumul judetean ce traverseaza localitatile sunt amenajate dar nu sunt asfaltate.

Descrierea functionala si tehnologica

Generalitati

La proiectarea reabilitarii strazilor s-au avut in vedere urmatoarele elemente :

Tema de proiectare

Categoria strazilor

Viteza de circulatie

Intensitatea circulatiei

Configurarea terenului

Conditiile geotehnica din amplasament

Conditiile hidrologice

Existenta limitelor de proprietate

Existenta utilitatilor

Axa in plan

Axa in plan a strazilor a fost proiectata pentru o viteza de proiectare de 25- 50 km/h , tinand cont de configuratia fiecarea strazi in parte si de incadrarea in limitele de proprietate si cu posibilitateaasigurarii la marginea platformei a scurgerii apelor prin santuri si rigole.

Axa in plan este alcatuita dintr-o succesiune de aliniamente si curbe, urmarind axa existenta si imbunatatindu-se , acolo unde este posibil fara a se face exproprieri sau demolari.

Profilul transversal tip

Profilurile transversale ale strazilor au fost stabilite in functie de

conditiile din amplasament si in special de limitele de proprietate incercand a se respecta STAS- ul 10144/ 1- 91.

Strazile ce fac obiectul prezentului contract sunt strazi de casa

tehnica IV si au fost proiectate cu doua benzi de circulatie avand platforma de 5,5m.

In profilurile transversale tip se pot deosebi urmatoarele elemente :

parte carosabila

acostamente de 0,5 m

santuri permeate trapezoidale

In functie de situatia existenta ( latimea intre garduri, etc ) , se vor

utiliza santurile pereate trapezoidale.

Au fost prevazute pante transversale tip care sunt prevazute in plan-se iar pentru fiecare profil sunt specificate strazile si sectoarele din strazi pe care se aplica.

Sistemul rutier

Traficul pe strazile ce fac obiectul prezentului contract este redus , fiind un trafic local de autoturisme.

Avand in vedere consideratiile expuse mai sus se propun urmatoarele sisteme rutiere, cu imbracaminti bituminoase usoare, in functie de situatia sistemelor rutiere existente :

Pentru zonele ce urmeaza a se moderniza se pastreaza sistemul rutier existent :

4 cm BA16 strat uzura

4 cm AB2    - strat legatura

12 cm ballast stabilizat

5 cm strat ballast pentru reprofilare

Sistem rutier existent scarificat , nivelat si compactat

La proiectarea acestor sisteme cat si la executia lor se vor respecta prevederile STAS 10144/1-90 si STAS 10144/3- 91.

Scurgerea apelorIn present scurgerea apelor este realizata prin santuri de pamant ,santuri

pereate

Pe unele zone santurile si rigolele lipsesc si momentan nu exista nici retea de canalizare a apelor pluviale.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se propun santuri pereate.

Acestea vor debusa in rigolele strazilor adiacente sau pe spatiile extravilane.

La intrarile in curti au fost propuse podete tubulare cu timpane din beton.

Au fost prevazute de asemenea podete pentru traversarea drumurilor laterale.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a.     Zona si ampasamentul

Strazile ce se vor asfalta sunt principalele drumuri de comunicatie din localitati si fac legatura intre centrul comunelor si principalele obiective ( primarie , scoala , biserica , drumul judetean )

b.     Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Strazile ce urmeaza a fi modernizate sunt ampasate pe domeniul public.

c.     Situatia ocuparilor definitive de teren : suprafata totala , repre-

zentand terenuri din intravilan / extravilan.

Suprafata ocupata definitive de rigolele de scurgere , precum si de caro-sabil este de 47000 mp. Acestea fac parte din intravilanul localitatilor Cosimbesti , Gimbasani si Marculesti si sunt amplasate pe domeniul public.

d.     Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului

de investitii , specifice domeniului de activitate si variantele

constructive de realizare a investitiei , cu recomandarea variantei

optime pentru aprobare

Selectarea variantei de realizare a investitiei

Selectarea variantei optime de realizare a investitiei a avut in vedere urmatoarele criterii :

tipul constructive al strazilor ( nr. de benzi de circulatie )

costurile de intretinere si ale investitiei

posibilitatile de preluare a apelor pluviale

d.1. Ca prima varianta de realizare a investitiei s-a ales un sistem rutier cu imbracaminti asfaltice usoare , cu doua benzi de circulatie in functie de distanta dintre proprietati si santuri pereate triunghiulare.

Avantaje :

preluarea apelor pluviale prin intermediul santurilor permeate se realizeaza pe toata lungimea strazilor , neexistand pericolul imundarii acestora

circulatia pietonilor se va realize pe acostamentul strazii , sau pe trotuarele deja existente

intretinerea sistemului rutier cu imbracaminti asfaltice usoare nu implica cheltuieli mari , daca acestea sunt effectuate corespunzator si ori de cate ori este nevoie

intretinerea si curatenia santurilor pereate se face cu usurinta su I nu necesita prezenta personalului calificat in realizarea acestora

Dezavantaje

inexistenta trotuarelor pe toata lungimea strazilor implica un anumit risc pentru pietoni si biciclisti

d.2. A doua varianta de realizare a investitiei ar fi realizarea unui system rutier din beton cu o singura banda de circulatie cu platforma de 4,00 m , santuri pereate trapezoidale sau rigole carosabile dreptunghiulare si alei pietonale.

Avantaje :

durabilitate mare in timp a sistemului rutier ( costuri mici de reparatii si intretinere )

amenajarea de alei pietonale determina circulatia in conditii sigure a pietonilor

preluarea apelor pluviale prin intermediul santurilor pereate se realizeaza pe toata lungimea strazilor , neexistand pericolul inundarii acestora

Dezavantaje
- circulatia pe un singur sens ingreuneaza traficul care se poate bloca

costul ridicat al investitiei

Solutia adoptata pentru realizarea investitiei este cu un system rutier cu imbracaminti asfantice , cu una sau doua benzi de circulatie si santuri pereate triunghiulare sau rigole carosabile dreptunghiulare.

d.3 Structura constructive

Structura constructive a sistemului rutier :

4 cm BA16 strat uzura

4 cm AB2 - strat de legatura

12 cm balast stabilizat

5 cm strat ballast pentru reprofilare

Sistemul rutier existent trebuie scarificat , nivelat si compactat

In listele de cantitati au fost prinsa si cantitatile pentru racordurile cu strazile adiacente pe cca. 25 m.

e.     Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

Nu este cazul.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 756
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site