Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


NORMATIV pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
ZIDARIE - Proprietatile mecanice de rezistenta ale zidariei
MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSIFICATIV
Auditul energetic - Certificarea energetica a cladirilor
Cum montam lambriurile din PVC
DIMENSIONAREA FUNDATIE
ZIDARIE PREVEDERI GENERALE
PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTIILOR
APLICATIE PODURI
MODELE SCARI
Proiect CNS - Analiza statica – Grinda tip support

NORMATIV pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua

Cuprins

1. Generalitati

1.1. Obiect si domeniu de aplicare1.2. Prevederi generale

1.3. Definitii si terminologie

1.4. Referinte

2. Conditii tehnice

2.1. Caracteristicile tratamentului executat

2.2. Materiale

2.3. Anrobate bituminoase

3. Prevederi generale de executie

3.1. Utilaje si echipamente

3.2. Pregatirea stratului suport

3.3. Executia tratamentului

4. Controlul calitatii lucrarilor

4.1. Controlul calitatii materialelor inainte de executie

4.2. Controlul executiei tratamentului

4.3. Controlul calitatii tratamentului executat

5. Receptia lucrarilor

5.1. Receptia la terminarea lucrarilor

5.2. Receptia finala

6. Masuri de securitatea muncii si PSI

NORMATIV

pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase

cu granulozitate discontinua

1. Generalitati

1.1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul Normativ se refera la conditiile de realizare si receptie a tratamentelor executate in strat subtire din anrobate cu granulozitate discontinua, pe imbracaminti bituminoase.

Tratamentele pe baza de anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua se executa pe drumurile publice de clasa tehnica II - V, cu respectarea prevederilor de calitate prevazute de prezentul Normativ ca lucrari de intretinere periodica a acestora.

Tratamentele din prezentul Normativ se aplica pe imbracamintile bituminoase care prezinta urmatoarele tipuri de defectiuni prevazute de Normativul pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne - ind. AND 547/99:

- suprafata slefuita;

- suprafata poroasa;

- suprafata cu ciupituri;

- fisuri (longitudinale si transversale);

- suprafata cu liant imbatranit;

- suprafata cu denivelari de max. 2 cm masurate sub lata de 3 m.

Tratamentele din prezentul Normativ nu se aplica pe imbracamintile bituminoase care prezinta degradari sub forma de faiantari, burdusiri, valuriri, decat dupa reparatia locala a acestora.

Tratamentele imbunatatesc suprafata de rulare, dar nu contribuie la sporirea capacitatii portante a structurii rutiere.

1.2. Prevederi generale

Tratamentele din prezentul Normativ se executa la cald din anrobate bituminoase realizate cu agregate naturale prelucrate (de cariera) si bitum sau bitum aditivat.

Tratamentele cu bitum aditivat se aplica in cazul in care agregatele naturale prezinta o adezivitate fata de bitum mai mica de 80%, conform Normativului ind. AND 537/98.

Tipurile de anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua folosite pentru executarea tratamentelor din prezentul Normativ sunt:

- anrobat bituminos 4/10;

- anrobat bituminos 6/14.

Alegerea tipului de tratament din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua se efectueaza in functie de clasa tehnica a drumului si de starea suprafetei de rulare, conform tabelului 1.

Tabelul 1

Nr.    Tipul Clasa tehnica Tipul anrobatului bituminos

crt. tratamentului a drumului

4/10 6/14

Tratamente cu II……V suprafata poroasa suprafata slefuita

agregate naturale suprafata cu liant    suprafata cu ciupituri

de cariera imbatranit suprafata denivelata

(criblura) suprafata cu fisuri suprafata denivelata   

Tratamentele prevazute in prezentul Normativ se executa in perioada mai - septembrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie de minim +15°C.

Tratamentele se executa pe suprafete uscate. Nu se executa pe timp de ploaie. Executia tratamentelor se intrerupe pe vant puternic sau ploaie si se reia numai dupa uscarea suprafetei stratului suport.

1.3. Definitii si terminologie

Tratamentul din anrobate cu granulozitate discontinua este tratamentul executat intr-un strat, care consta din prepararea anrobatului bituminos in instalatia de asfalt, urmata de asternerea si compactarea acestuia.

Anrobatul bituminos cu granulozitate discontinua prevazut in prezentul Normativ este o mixtura asfaltica preparata la cald dintr-un amestec de doua sorturi de agregate naturale prelucrate si bitum (bitum aditivat dupa caz).

Continutul de liant pentru prepararea anrobatului bituminos este constituit din bitumul necesar pentru anrobarea agregatului natural si bitumul necesar pentru amorsarea suprafetei stratului suport.

Amorsarea stratului suport se realizeaza la asternerea anrobatului bituminos, prin migrarea gravitationala a bitumului aflat in exces, catre suprafata stratului suport.

In intelesul prezentului Normativ, liantii bituminosi si anrobatele bituminoase cu granulozitate discontinua vor fi notate pe scurt, astfel:

- B bitum pur;

- Ba bitum aditivat;

- AB 10 anrobat bituminos 4/10;

- AB 14 anrobat bituminos 6/14;

Terminologia utilizata in prezentul Normativ este conform SR 4032/1.

1.4. Referinte

Reglementarile tehnice la care se fac referiri in cuprinsul prezentului normativ sunt urmatoarele:

l. STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetratiei.

2. STAS 8098-68 Bitumuri. Determinarea continutului de parafina.

3. STAS 60-69 Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda inel si bila.

4. STAS 113-74. Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass.

5. STAS 4606-80     Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare.

6. STAS 5489-80 Bitumuri. Punct de inflamabilitate Marcusson.

7. STAS 8849-83     Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de masurare.

8. STAS 10969/3-83     Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate naturale. Metoda de determinare cantitativa.

9. STAS 1338/2-87     Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare.

10. STAS 662-89 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

11.STAS 730-89     Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.

12. STAS 4032/1-90 Lucrari de drumuri. Terminologie.

13. SR 61:97 Bitumuri. Determinarea ductilitatii.

14. SR 667:2000     Agregate naturale de piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de calitate.

15. SR EN 932-1:98     Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metoda de esantionare.

16. SR EN 932-2:98     Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica simplificata.

17. SR EN 933-2:98     Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor.

18. Normativ Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului

ind. AND 537/98 neparafinos pentru drumuri.

19. Normativ Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la

ind. AND 547/99    imbracamintile rutiere moderne.

20. Normativ Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum

ind. AND 556/99    aditivat.

21. Instructiuni     Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in

ind. AND 535/97    strat subtire a bitumului pentru drumuri. Incercarea TFOT.

Ordin Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de

MI/MT nr.1124/411/2000 de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor publice si/sau pentru protejarea drumului.

Norme generale de protectie a muncii, ale M.M.P.S. si M.S.

Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii.

Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1998.

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinerea, repararea si exploatarea drumurilor si podurilor, aprobate prin Ordinul nr. 116/1999 al Directorului General al AND.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile Ministerului de Transporturi, aprobate cu Ordinul MTTc nr. 8/1984.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele de aplicare a acesteia.

Ord. D.G. 114-2000 ind. AND 514-2000. Regulament privind efectuarea receptiei lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice.

30. OG 43/1997 republicata si

Legea nr. 82/1998 de

aprobare a acesteia Regimul drumurilor.

Reglementarile tehnice mentionate la pct. 1.4.1. nu sunt limitative, ele putand fi completate cu reglementarile tehnice ce vor apare dupa intrarea in vigoare a prezentului Normativ.

2. Conditii tehnice

2.1. Caracteristicile tratamentului executat

Tratamentul executat trebuie sa prezinte caracteristici conform tabelului 2.

Tabelul 2

Nr.    Caracteristica Conditii de Metoda de

crt. admisibilitate determinare

Rugozitate:

a.       Rugozitate geometrica HS, mm:

- drumuri de clasa tehnica II    min. 0,8

- drumuri de clasa tehnica III min. 0,6

- drumuri de clasa tehnica IV-V    min. 0,4

b. Rugozitate cu pendulul SRT, unitati SRT: STAS 8849

- drumuri de clasa tehnica II min. 75

- drumuri de clasa tehnica III min. 70

- drumuri de clasa tehnica IV-V min. 65

Omogenitate Aspect uniform,

fara degradari sub

forma de: Vizual

desprindere a

anrobatului bituminos

pelada

exudarea bitumului

Grosimea stratului, cm 2…3 Pct. 4.3

2.2. Materiale

Agregate naturale

Agregatele naturale utilizate la executia tratamentului sunt urmatoarele:

a) agregate naturale de cariera

- criblura sort 4-6, conform SR 667/2000;

- criblura sort 6-10, conform SR 667/2000;

- criblura sort 10-14, conform SR 667/2000;

b) agregate naturale de balastiera (pentru inchiderea suprafetei tratamentului)

- nisip natural sort 0-3, conform STAS 662/89.

Criblurile trebuie sa ateste:

a) caracteristicile intrinseci ale rocii utilizate la obtinerea acestora:

• rezistenta la inghet - dezghet;

• rezistenta la compresiune;

• rezistenta la sfaramare;

• rezistenta la uzura (Los Angeles).

Rocile din care provin criblurile utilizate la executia tratamentelor din prezentul Normativ trebuie sa indeplineasca caracteristicile din tabelul 3, conform SR 667 pct. 2.3.1.

Tabelul 3

Clasa    Rezistenta la inghet Rezistenta la Rezistenta la Uzura cu

Rocii - dezghet compresiune sfaramare prin masina Los in stare compresiune Angeles, %

uscata, N/mm2, in stare max.

min. saturata

N/mm2, min.

Coeficient Sensibilitate la

de inghet

gelivitate, dezghet, %

%, max. %, max.

A 3 25 160 70 18

B 3 25 140 67 22

C 3 25 120 65 25

Caracteristicile prevazute in tabelul 3 se determina conform STAS 730.

b) caracteristici de fabricatie:

• granulozitate;

• coeficient de forma;

• continut de impuritati.

Criblurile folosite la executia tratamentelor din prezentul Normativ trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate din tabelul 4, conform SR 667 pct. 2.4.3.2.

Tabelul 4

Nr.    Caracteristici Conditii de admisibilitate

crt. Sort 4-6 Sort 6-10 Sort 10-14

Continut de granule:

- care raman pe ciurul superior 5 5 5

(dmax.), %, max.

- care trec prin ciurul inferior 10 10 10

(dmin.), %, max.

Coeficient de forma, %, max. 25 25 25

Continut de impuritati:

- corpuri straine Nu se admit

- continut de argila (VA), % Nu se admit

- continut de fractiuni sub 0,09

mm, %, max. 1,50 1 0,5

Uzura la masina Los Angeles, %, max.

- clasa rocii A 18 18 18

- clasa rocii B 20 20 20

- clasa rocii C 24 24 24

Rezistenta la uzura (micro-Deval),

%, max. 20 20 20

Rezistenta la sfaramare prin

compresiune in stare saturata,

%, min. 65 65 65

Rezistenta la inghet – dezghet:

- coeficient de gelivitate, %, max. 3 3 3

- sensibilitate la inghet, %, max. 25 25 25

Coeficient de polisaj accelerat ³ ³ ³

Nota: Determinarea rezistentei la uzura (micro - Deval) si a coeficientului de polisaj accelerat are caracter informativ.

Fiecare sort de agregate naturale trebuie depozitat separat, in silozuri proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.

. Lianti bituminosi

Bitum

Bitumul utilizat la executarea tratamentelor din prezentul Normativ este de tip D 80/100 si tip D 100/120 si trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate din tabelul 5, conform Normativ ind. AND 537/98.

Tabelul 5

Nr.    Caracteristica Tipul de bitum Metoda de
crt. D 80/100 D 100/120 determinare

Penetratie la 25 0C, 1/10 mm 81-100 101-120 STAS 42

2. Punct de inmuiere, 0C 44-49 43-46 STAS 60

3. Ductilitate la:

50C, cm, min. 5,0 6,0 SR 61

250C, cm, min. 100 100

4. Punct de rupere Fraass, 0C, min. -15 -15 STAS 113

5. Punct de inflamabilitate

Marcusson, 0C, min. 250 250 STAS 5489

6. Stabilitate la incalzire in strat

subtire la 163 0C (metoda TFOT):

- pierderea de masa, %, max. 0,8 0,8 Instructiuni

- penetratia reziduala, %, min. 47 47 Ind. AND

- cresterea punctului de inmuiere, nr. 535

- 0C, max. 9 9

- ductilitatea reziduala la 25 0C,

cm, min. 75 75

7. Continut de parafina, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099

Adezivitate pe agregat etalonx,

%, min. 80 80 STAS 10969/3

Adezivitate pe agregatul utilizat,

%, min. 80 80 STAS 10969/3

NOTA: x – Agregat etalon: criblura sort 5-8 din andezit de la cariera Chileni.

Bitum aditivat

a) Bitumul aditivat utilizat la executarea tratamentelor prevazute de prezentul Normativ este de tip Ba 80/100 si Ba 100/120 si trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate, conform Normativ ind. AND 556/99.

Tabelul 6

Nr.    Caracteristica Tipul de bitum aditivat Metoda de

crt. Ba 80/100 Ba 100/120 determinare

1. Penetratie la 250C, 1/10 mm 81-100 101-120 STAS 42

2. Punct de inmuiere, 0C 44-49 43-46 STAS 60

3. Ductilitate la:

50C, cm, min. 5,0 6,0 SR 61

250C, cm, min. 100 100

4. Punct de rupere Fraass, 0C, max. -15 -15 STAS113

5. Punct de inflamabilitate Marcusson,

0C, min. 250 250 STAS 5489

6. Stabilitate la incalzire in strat subtire

la 1630C (metoda TFOT):

- pierderea de masa, %, max. 0,8 0,8 Instructiuni

- penetratia reziduala, %, min. 47 47 ind. AND

- cresterea punctului de inmuiere,

0C, max. 9 9 nr. 535

- ductilitatea reziduala la 250C,

cm, min. 75 75

7. Adezivitate pe agregat etalon, %, min. 90 90 STAS 10969/3

Adezivitate pe agregatul natural utilizat:

- clasa tehnica II, %, min.    90 90 STAS 10969/3

- clasa tehnica III-IV, %, min. 80 80

b) Bitumul aditivat se prepara din bitum tip D 80/100 si tip D 100/120 si aditivi tensio-activi de tipul amine, poliamine, amido-amine, conform Normativului ind. AND 556/99.

c) Prepararea, depozitarea si transportul bitumului aditivat se efectueaza conform Normativului ind. AND 556.

2.3. Anrobate bituminoase

Tipuri de anrobate bituminoase

Tipurile de anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua cuprinse in prezentul Normativ sunt prevazute in tabelul 1, si se diferentiaza in functie de granulozitatea si de dimensiunea maxima a granulelor agregatelor.

Modul lor de utilizare depinde de tipurile de defectiuni ale imbracamintii bituminoase existente, conform tabelului 1.

Dozaje

Sorturile de agregate naturale si dozajul de bitum (bitum aditivat dupa caz) folosite pentru prepararea tipurilor de anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua sunt conform tabelului 7.

Tabelul 7

Nr. Tipul anrobatului Agregate naturale Dozajul de bitum

crt. bituminos Criblura    Dozajul in amestecul aditivat fata de

sort de agregate naturale agregatul natural

1. AB 10 4-6 30-50 4,5-5,5

2. AB 14 6-10 30-50 3,5-4,5

Stabilirea dozajelor optime

Dozajele optime si tipul anrobatului bituminos se stabilesc pe baza unui studiu preliminar, cu respectarea conditiilor tehnice impuse de prezentul Normativ.

Studiul preliminar in vederea proiectarii tratamentului consta din:

a) Studiul caracteristicilor drumului in vederea stabilirii masurilor de pregatire a stratului suport si a tratamentului de executat, care se efectueaza de catre administrator, proiectant sau investitor:

a1. Caracteristicile fizice ale drumului:

- starea stratului suport cu inventarierea tipurilor de defectiuni ale imbracamintii bituminoase existente;

a2. Caracteristici de exploatare a drumului:

- traficul;

- capacitatea portanta a drumului;

- zona climaterica.

b) Studiul preliminar de laborator care se efectueaza de antreprenor in cadrul laboratorului propriu si/sau de catre un alt laborator autorizat, pentru stabilirea dozajelor optime pentru bitum si agregate naturale:

b1.stabilirea elementelor de baza:

- natura si caracteristicile agregatelor, conform tabelelor 3 si 4;

- caracteristicile bitumului (bitumului aditivat dupa caz), conform tabelului 5 (respectiv 6);

- adezivitatea bitumului fata de agregatul etalon (criblura sort 5-8 din andezit de la cariera Chileni) si fata de agregatul natural utilizat la executia tratamentului, conform tabelelor 5 si 6. b2.stabilirea parametrilor:

- dozajul de bitum;

- dozajul de aditiv, in cazul utilizarii bitumului aditivat;

- dozajul de agregate naturale.

b3.stabilirea tipului de bitum (bitum aditivat):

- in functie de zona climatica (SR 174-2):

* zona climaterica calda: bitum tip D 80/100 (tip Ba 80/100);

* zona climaterica rece: bitum tip D 100/120 (tip Ba 100/120).

Dozajul optim de bitum se stabileste cu relatia:

B = 0,035a+0,045b+0,200c+F    (1)

in care:

B - continutul de bitum raportat la masa agregatului;

a - fractiunea de agregat ce ramane pe sita de 4 mm;

b - fractiunea de agregat ce trece prin sita de 4 mm si ramane pe sita de 0,08 mm;

c - fractiunea de agregat ce trece prin sita de 0,08 mm;

F - factor de corectie, avand valoarea de 0-2, in functie de caracterul absorbant al agregatelor naturale si al suprafetei stratului suport.

Dozajul optim de bitum adoptat trebuie sa se incadreze in limitele admisibile prevazute in tabelul 7.

3. Prevederi generale de executie

3.1. Utilaje si echipamente

Pentru realizarea tratamentului din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua se folosesc urmatoarele utilaje si echipamente:

Pentru pregatirea stratului suport:

- utilaj pentru periere mecanica;

- dispozitive pentru colmatarea fisurilor si crapaturilor;

- echipamente pentru repararea gropilor prin plombare cu mixtura asfaltica stocabila sau mixtura asfaltica preparata la cald, conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru prepararea si punerea in opera a anrobatului bituminos:- rezervor metalic pentru depozitarea bitumului/bitumului aditivat (dupa caz), dotat cu sistem de incalzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de inregistrare a temperaturilor;

- instalatie pentru prepararea mixturii asfaltice, in flux discontinuu, prevazuta cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale calde, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului precum si malaxare fortata a componentelor.

Instalatia trebuie sa fie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului, a agregatelor naturale si a anrobatului bituminos si sa asigure o precizare a dozarii de ± 3% pentru agregatele naturale si de ± 2% pentru bitum. in cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia variaza cu temperatura, astfel incat la 120-130 °C, 1 kg de bitum are un volum de 1,09 - 1,11;

- autobasculante adecvate pentru transportul anrobatului bituminos, dotate cu prelate pentru protejarea acestuia;

- repartizator-finisor pentru asternerea anrobatului bituminos, prevazut cu palpator;

- compactor cu rulouri netede de 120 kN;

- compactor cu pneuri de 160 kN.

3.2. Pregatirea stratului suport

Pregatirea stratului suport se face cu minim o luna inainte de executarea tratamentului.

Pregatirea stratului suport consta in efectuarea operatiunilor de remediere a tuturor defectiunilor existente, astfel:

- gropi, pelada: plombarea cu mixturi asfaltice la cald sau la rece;

- fisuri si crapaturi: colmatare cu emulsii bituminoase sau masticuri bituminoase;

- exsudari: raspandire de agregate naturale si compactare.

Executia acestor lucrari se face conform Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere modeme - ind. AND nr. 547/99. Beneficiarul si executantul incheie un document de verificare a realizarii lucrarilor pregatitoare si stabilesc trecerea la executia tratamentului de reprofilare.

Inainte de executia tratamentului, suprafata imbracamintii bituminoase trebuie temeinic curatata cu utilajul de periere mecanica.

Indepartarea prafului este obligatorie pentru a se asigura o buna aderenta a anrobatului bituminos la stratul suport.

Tratamentul se va executa numai pe suprafata curata si uscata.

3.3. Executia tratamentului

Inainte de inceperea lucrarilor, sectorul de lucru se va amenaja si se va semnaliza conform Normelor metodologice MT. - M.I

Prepararea anrobatului bituminos

Anrobatul bituminos cu granulozitate discontinua se prepara in instalatii in flux discontinuu, care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice specificate la pct. 3.1.2 din prezentul Normativ.

Fluxul tehnologic de preparare a anrobatului bituminos consta in urmatoarele operatii:

- reglarea predozatoarelor instalatiei prin incercari astfel incat raportul dintre cele doua sorturi de agregate naturale sa corespunda celui prevazut in tabelul 7;

- introducerea agregatelor naturale in uscator, unde are loc uscarea si incalzirea acestora;

- introducerea agregatelor naturale calde in malaxor;

- incalzirea bitumului, dozarea acestuia si introducerea in malaxor;

- amestecarea componentelor anrobatului bituminos si evacuarea acestuia in buncarul de stocare.

Durata de malaxare a agregatelor naturale cu bitumul este de min. 30 sec. Durata optima de malaxare se stabileste pe santier, prin incercari preliminare.

Regimul termic aplicat la prepararea anrobatului bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 8.

Tabelul 8

Tipul Temperatura, 0C

liantului Prepararea anrobatului bituminos Anrobat bituminos

Agregate naturale Bitum la iesire din malaxor

Bitum D 80/120 165-180 160-170 155-165

Bitum D 100/120 160-170 150-160 150-160

In cazul utilizarii bitumului aditivat, se va aplica acelasi regim termic. Se interzice depasirea limitelor de temperatura indicate in tabelul 8 intrucat aceasta conduce la migrarea excesiva si la segregarea liantului in buncarul instalatiei sau in mijlocul de transport.

Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de bitum de mai multe ori. In cazul in care, din motive tehnologice, nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului, se determina penetratia si ductilitatea la 25 °C a acestuia, iar in cazul unor rezultate necorespunzatoare se renunta la utilizarea bitumului respectiv.

Transportul anrobatului bituminos

Anrobatul bituminos se transporta cu autobasculante adecvate, dotate cu prelate speciale, conform specificatiilor de la pct. 3.1.2 din prezentul Normativ. Protejarea anrobatului bituminos cu prelate este obligatorie pentru ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului sa fie minime.

Bena autotranspotorului trebuie sa fie curata si uscata.

In scopul prevenirii unei migrari a bitumului se recomanda sa se evite transportul anrobatului bituminos la distante mai mari de 50 km.

Punerea in opera a anrobatului bituminos

Asternerea anrobatului bituminos se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare prevazute cu palpator, cu respectarea urmatoarelor prevederi:

a) asternerea se face pe stratul suport pregatit conform pct. 3.2.;

b) stratul suport nu se amorseaza;

c) asternerea anrobatului bituminos se efectueaza intr-un singur strat, in grosime de 2-3 cm, in functie de dimensiunea maxima a granulei;

d) cantitatea de material raspandita pentru realizarea tratamentului, in functie de tipul anrobatului bituminos este conform tabelului 9.

Tabelul 9

Tipul anrobatului bituminos Cantitatea de material raspandita, kg/m2

AB 10 18-35

AB 14 38-57

Anrobatul bituminos trebuie asternut in mod unifonn si contmuu, pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.

Anrobatul bituminos trebuie sa aiba la asternere si la compactare temperaturile din tabelul 10.

Tabelul 10

Temperatura anrobatului bituminos, 0C

Asternere Compactare

Inceputul compactarii Sfarsitul compactarii

min. 120 min. 110 min. 80

Compactarea anrobatului bituminos.

Operatia de compactare se realizeaza cu compactoare cu rulouri netede sau cu compactoare cu pneuri, fara vibrare. Numarul de treceri al compactorului este de 2-3. Compactarea se executa in lungul benzii, la inceput in zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata. Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru evitarea valuririi stratului. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, micile denivelari care apar corectandu-se pe toata latimea dupa prima trecere a compactorului.

La inceperea lucrului pe a doua banda sau la reluarea lucrului pe aceeasi banda, zonele aferente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala.

Darea in circulatie

Darea in circulatie a sectorului de tratament din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua se face dupa minim o ora de la executia acestuia.

In cazul in care suprafata tratamentului executat are o structura poroasa, se recomanda inchiderea acesteia prin raspandire de nisip natural sort 0-3 preanrobat cu 1,0-1,5% bitum, in cantitate de 1,5-3 kg/m2, urmata de o compactare prin 1 - 2 treceri ale compactorului.

4. Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor de executie a tratamentului se executa pe faze, astfel:

- controlul calitatii materialelor inainte de executie;

- controlul executiei tratamentului;

- controlul calitatii tratamentului executat.

4.1. Controlul calitatii materialelor inainte de executie

Materialele destinate executarii tratamentelor vor fi verificate, la elaborarea dozajelor, in conformitate cu prevederile din reglementarile tehnice in vigoare (standarde, normative) si cu conditiile aratate la cap. 2.2. din prezentul Normativ.

Verificarile si determinarile in timpul executiei se realizeaza de laboratorul de santier al antreprenorului si constau in urmatoarele:

Bitum (bitum aditivat)

- penetrare la 25°C, STAS 42/68;

- punct de inmuiere, STAS 60/69;

- adezivitate, STAS 10969/3/83;

- ductilitate, SR 61/97.

Criblura:

- granulozitate, STAS 730/89 si SR EN 933-2/98;

- uzura Los Angeles, STAS 730/89;

- coeficient de forma, STAS 730/89;

- continut de argila, STAS 667/2000;

- continutul de fractiuni sub 0,09 nun, STAS 730/89.

Frecventa determinarilor prevazute la pct. 4.1.1.1. si4.1.1.2.:

- pentru bitum: la fiecare lot aprovizionat;

- pentru cribluri: pe fiecare lot aprovizionat conform SR 667/2000.

4.2. Controlul executiei tratamentului

Verificarile si determinarile se executa de laboratorul de santier al antreprenorului si constau in urmatoarele:

Verificarea compozitiei anrobatului bituminos prin extractii, conform STAS 1338-2/87 pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale si a dozajului de bitum, cu respectarea conditiilor tehnice prevazute la pct. 2.3.2. din prezentul Normativ: zilnic.

Verificarea temperaturilor tehnologice la prepararea si punerea in opera a anrobatului bituminos, prevazute la pct. 3.3.2. si 3.3.4. din prezentul Normativ: de cel putin doua ori pe zi.

Verificarea cantitatii de anrobat bituminos raspandita, cu respectarea conditiilor prevazute la pct. 3.3.4.1. tabelul 9: de cel putin doua ori pe zi.

4.3. Controlul calitatii tratamentului executat

Tratamentul executat este supus urmatoarelor verificari:

- verificarea rugozitatii, conform STAS 8849/83;

- verificarea omogenitatii, conform tabelului 2.

- grosimea, prin maximum doua sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de la marginea partii carosabile

5. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu reglementarile in vigoare:

- la terminarea lucrarilor;

- finala, la expirarea perioadei de garantie.

5.1. Receptia la terminarea lucrarilor

Se efectueaza atunci cand toate lucrarile sunt terminate, la cel putin o luna de la darea in circulatie. Perioada de garantie se stabileste prin caietul de sarcini sau prin contractul incheiat intre administrator si antreprenor.

Comisia de receptie va examina lucrarea executata fata de documentatia tehnica aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei conform prezentului Normativ.

Evidenta tuturor verificarilor de la pct. 4 face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, precum si propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate de executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.

5.2. Receptia finala

Se face la expirarea perioadei de garantie, timp in care se va face verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se vor remedia eventualele degradari aparute in perioada de garantie.

6. Masuri de securitatea muncii si PSI

Pe toata perioada de executie a tratamentelor pe baza de anrobate bituminoase cu granulozitate discontinua se vor respecta prevederile din actele normative de la pct. 1.4. al prezentului Normativ.

Actele normative mentionate la pct. 6.1. nu sunt limitative, ele putand fi completate de unitati cu instructiuni proprii de securitate a muncii specifice fiecarui loc de munca.

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2225
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site