Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTIILOR

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micPREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTIILOR

CAP.1. GENERALITATI

1.1. SCOP - DOMENIU DE APLICARE

1.1.1. Prezentul normativ stabileste performantele si nivelele de performanta admisibile privind "siguranta la foc" a constructiilor si este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici si responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu si utilizatorilor constructiilor, precum si organelor administratiei publice potrivit obligatiilor si raspunderilor ce le revin in conformitate cu Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995.1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la constructii noi de orice fel si instalatiile utilitare aferente acestora - denumite in continuare "constructii" - indiferent de forma de proprietate sau destinatie. La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilor existente, atunci cand, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura prin proiect masuri compensatorii de siguranta la foc.

1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile si echipamentele tehnologice de productie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente acestora si constructiile destinate fabricarii, manipularii si depozitarii explozibililor, instalatiile tehnologice in aer liber, constructiile nucleare, constructiile subterane hidroenergetice si ale metroului, etc. precum si cele specifice organizarii de santier.

1.1.4. Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura, prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare, urmand a fi luate, de la caz la caz, numai masuri de imbunatatire a sigurantei la foc posibil de realizat, fara afectarea caracterului monumentului.

1.1.5. Pentru constructii si obiective ale structurilor de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala nominalizate prin ordine ale conducatorilor structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura masurile de siguranta la foc stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.

1.1.6. Masurile de siguranta la foc ale constructiilor trebuie sa indeplineasca criteriile si nivelele de performanta prevazute in normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea si dotarea necesara cu mijloace si instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor, precum si componenta si dotarea serviciului de pompieri in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, destinatie si marime, riscuri si pericole de incendiu, amplasare si timpi operativi de interventie a serviciilor de pomperi, densitatea sarcinii termice, rezistenta si stabilitatea constructiei in caz de incendiu, precum si scenariile de siguranta la foc.

1.1.7. Pentru indeplinirea criteriilor si nivelelor de performanta prevazute in normativ, se vor utiliza materiale si elemente de constructii si instalatii pentru care sunt efectuate determinari functionale si de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistente la foc, propagare flacara, etc.).

1.1.8. Prevederile prezentului normativ, trateaza conditiile si nivelele de performanta specifice sigurantei la foc a constructiilor din categoria C de importanta si cu destinatii curente (civile, de productie si/sau depozitare, mixte), proiectate si realizate din materiale de constructie traditionale (lemn, metal, beton, piatra, ceramica, sticla). Pentru constructiile de importanta A si B se vor stabili si asigura masuri suplimentare de siguranta la foc. Materialele si elementele noi de constructii si instalatii, produse in tara sau importate se utilizeaza in conformitate cu prevederile agrementelor tehnice ale acestora, emise potrivit legii.

1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI

1.2.1. Acoperis - parte a constructiei care o inchide fata de exterior, peste ultimul nivel construit. Poate fi tip terasa sau cu sarpanta.

1.2.2. Arie (construita si desfasurata) - suprafata orizontala a constructiei, delimitata de elemente perimetrale. Aria construita (Ac) este delimitata de fetele exterioare ale peretilor de inchidere perimetrali la nivelul soclului (planul de contact cu terenul), iar aria desfasurata (Ad) a unei constructii reprezinta suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane si supraterane, delimitate de fetele exterioare ale peretilor de inchidere perimetrali ai fiecarui nivel.

1.2.3. Atrium (patio, curte de lumina) - incinta inchisa din interiorul unei constructii, delimitata pe una sau mai multe laturi de cel putin patru niveluri ale constructiei.

Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.

1.2.4. Clapeta antifoc - dispozitiv de inchidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulatura de ventilare care strapunge un element de constructie antifoc sau rezistent la foc (in pozitie normal deschisa si prevazuta cu actionare automata si manuala in caz de incendiu).

1.2.5. Cladire inalta - constructie civila (publica) supraterana, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la peste 28 m fata de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie ale pompierilor pe cel putin doua laturi ale cladirii.

Atunci cand ultimele niveluri sunt locuinte de tip duplex sau triplex se ia in considerare numai nivelul de acces din circulatiile comune orizontale ale cladirii.

Nu sunt considerate cladiri inalte :

constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni;

cladirile civile (publice) la care deasupra nivelului limita se afla un singur nivel ce ocupa maximum 50I din aria construita a cladirii si cuprinde numai incaperi pentru masini ale ascensoarelor, spatii tehnice aferente constructiei, circulatii functionale;

cladirile civile (publice) nominalizate in normativ.

1.2.6. Cladire foarte inalta - constructie civila (publica) la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la inaltimea de 45 m, sau mai mult, masurata conform art.1.2.5.

1.2.7. Clasa de combustibilitate - caracteristica a unui material sau element, exprimata prin nivelul parametrilor specifici, determinati in urma unor incercari standardizate.

1.2.8. Combustibilitatea materialelor si elementelor de constructii - Capacitatea acestora de a se aprinde si arde in continuare, contribuind la cresterea cantitatii de caldura dezvoltata de incendiu.

1.2.8.1. In functie de comportarea la foc, materialele si elementele de constructii, pot fi incombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele si elementele de constructie combustibile se clasifica in clasele de combustibilitate:

C1 (CA2a) - practic neinflamabile;

C2 (CA2b) - dificil inflamabile;

C3 (CA2c) - mediu inflamabile;

C4 (CA2d) - usor inflamabile.

Materialele din clasele C1 (CA2a) si C2 (CA2b), sunt considerate greu combustibile.

1.2.8.2.Materialele si substantele ce se depoziteaza, se clasifica si in clase de periculozitate, simbolizate P1 la P5.

1.2.9. Compartiment de incendiu - constructie independenta (instalatie), precum si constructii comasate sau grupate, amplasate la distantele normate fata de vecinatatI, sau volum construit compartimentat prin pereti antifoc fata de constructiile (instalatiile) adiacente.

In cladirile inalte si foarte inalte compartimentul de incendiu poate fi un volum inchis, constituit din unul pana la trei niveluri succesive, delimitate de elemente rezistente la foc conform normativului si cu aria desfasurata totala conform compartimentului de incendiu admis pentru constructiile civile (publice) de gradul I de rezistenta la foc.

1.2.10. Comportare la foc - totalitatea schimbarilor fizice si chimice intervenite atunci cand un material, produs sau ansamblu, este supus actiunilor unui incendiu standard.

1.2.11. Conditii de performanta - exprimarea performantelor produsului prin criterii si nivele de performanta ale acestuia, corespunzatoare exigentelor (pretentiilor) de siguranta la foc a utilizatorilor.

1.2.12. Constructii: obiecte construite supraterane (cu sau fara subsoluri ori demisoluri) sau subterane, avand urmatoarele destinatii si functiuni:

civile (publice) - pentru locuit, administratie, comert, sanatate, cultura, invatamant, sport, turism, etc;

de productie si/sau depozitare - pentru activitati specifice de baza sau auxiliare, (hale, ateliere, depozite, etc.);

mixte - pentru diferite activitati civile (publice), de productie si/sau depozitare, ori civile (publice) si de productie si/sau depozitare, inglobate in acelasi volum construit.

NOTA : Constructiile agroindustriale si agrozootehnice se trateaza, dupa caz, prin asimilare cu constructiile civile sau de productie ori depozitare, in functie de destinatiile acestora.

1.2.13. Constructie (cladire) blindata - constructie inchisa supraterana in care activitatea se desfasoara numai la lumina artificiala, avand acoperis si pereti de inchidere perimetrala plini, in care se prevad numai goluri psihologice si usi de acces. Incaperile blindate cu aria construita (Ac) mai mare de 700 m2 sunt considerate constructii blindate.

1.2.14. Constructie (cladire) deschisa - constructie descoperita sau acoperita tip "sopron", deschisa perimetral pe minimum 2 laturi ori delimitata de elemente neetanse (plasa, trafor, etc.).

1.2.15. Constructie (cladire) inchisa - cladire acoperita si inchisa perimetral cu pereti.

1.2.16. Constructie (cladire) monobloc - constructie inchisa cu aria construita (Ac) de cel putin 20.000 m2 si latimea mai mare de 72 m.

1.2.17. Constructie subterana - constructie realizata in intregime sub nivelul terenului inconjurator (natural sau amenajat).

1.2.18. Constructie (cladire) supraterana - constructie realizata peste cota terenului inconjurator (natural sau amenajat) si care poate avea sau nu niveluri subterane.

1.2.19. Cortina de siguranta - element mobil de protectie antifoc, specific golurilor mari din peretii de compartimentare impotriva incendiilor.

1.2.20. Criterii de performanta - conditii in raport de care se evalueaza indeplinirea unei cerinte de performanta.

1.2.21. Degajament protejat - spatiu construit inchis destinat circulatiei utilizatorilor, alcatuit si separat de restul constructiei cu elemente de constructie orizontale si verticale incombustibile C0 (CA1) si rezistente la foc conform normativului, astfel realizat si echipat incat sa nu fie inundat cu fum un timp determinat, luat in considerare la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare in caz de incendiu.

1.2.22. Densitate sarcina termica - potential calorific total al unui spatiu, incapere, etc., raportat la aria pardoselii luata in considerare (J/m2).

1.2.23. Demisol - nivel construit al cladirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum jumatate din inaltimea libera a acestuia si prevazut cu ferestre in peretii de inchidere perimetrala. Demisolul se considera nivel suprateran al constructiei.

Atunci cand pardoseala este situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumatate din inaltimea libera, se considera subsol si se include in numarul de niveluri subterane ale constructiei.

1.2.24. Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri practicate in treimea superioara a inchiderilor perimetrale sau in acoperisul unei constructii, astfel incat sa permita evacuarea fumului produs in caz de incendiu (permanent libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu).

1.2.25. Grad de rezistenta la foc - capacitate globala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard, indiferent de destinatia sau functiunea acestuia.

1.2.26. Incendiu - proces complex de ardere, cu evolutie necontrolata, datorat prezentei substantelor combustibile si a surselor de aprindere, a carui aparitie si dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vieti, pagube materiale, etc. si care impune interventia organizata pentru stingere.

1.2.27. Inflamare generalizata (flash-over) - trecerea brusca la starea de combustie generalizata pe suprafata materialelor combustibile dintr-un spatiu inchis.

1.2.28. Incaperi cu aglomerari de persoane - incaperi in care se pot afla simultan cel putin 50 de persoane, fiecareia din acestea revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4 m2.

1.2.29. Incapere tampon - incapere (sas) de protectie a golurilor din pereti, astfel conformata, alcatuita si realizata incat sa corespunda prevederilor normativului, potrivit rolului pe care il are in caz de incendiu.

1.2.30. Invelitoare - izolare hidrofuga a acoperisurilor (teraselor), cu rol de asigurare a etanseitatii constructiei fata de intemperii.

1.2.31. Limitarea propagarii incendiilor - ansamblul masurilor constructive si de instalatii, care impiedica pentru durate normate de timp, extinderea incendiului in interiorul compartimentului de incendiu sau in afara acestuia.

1.2.32. Mansarda - spatiu functional amenajat in volumul podului constructiei. Se include in numarul de niveluri supraterane.

1.2.33. Nivel - spatiu construit suprateran sau subteran al constructiilor inchise sau deschise, delimitat de plansee. Constituie nivel supanta a carei arie este mai mare decit 40I din cea a incaperii/spatiului in care se afla.

1.2.34. Panouri de invelitoare - elemente autoportante montate pe sarpante ale constructiilor, cu rol de izolare hidrofuga si dupa caz termica.

1.2.35. Perete cortina - inchidere perimetrala a constructiei, realizata cu structura proprie de rezistenta (independenta de cea a constructiei de care numai se ancoreaza), sau panouri de fatada fixate de structura constructiei (fara structura proprie).

Dupa caz, pot fi utilizate si combinatii ale celor doua sisteme de inchidere perimetrala cu perete cortina.

1.2.36. Perete sau planseu antifoc (AF) - element de constructie vertical sau orizontal, realizat din materiale incombustibile C0 (CA1), avand rezistenta la foc cel putin egala cu nivelul stabilit in functie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separa, conformat si realizat potrivit prevederilor normativului.

1.2.37. Perete sau planseu rezistent la explozie (RE) - element de constructie vertical sau orizontal, realizat din materiale fara goluri interioare, incombustibile C0 (CA1), alcatuit si dimensionat prin calcul astfel incat sa reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Atunci cand separa compartimente de incendiu, trebuie sa indeplineasca si conditiile stabilite pentru elemente antifoc.

1.2.38. Perete sau planseu rezistent la foc (RF) - element de constructie vertical sau orizontal, realizat din materiale C0 (CA1) - cu rezistenta la foc cel putin egala cu nivelul stabilit in normativ, in functie de rolul de protectie la foc pe care il are.

1.2.39. Perete sau planseu etans la foc (EF) - element de constructie vertical sau orizontal alcatuit din materiale C0 (CA1) care asigura etanseitatea stabilita prin normativ.

1.2.40. Pereti portanti - elemente de constructie verticale portante ale constructiei, caracterizate prin clasa de combustibilitate si rezistenta la foc, pentru stabilirea gradului de rezistenta la foc al cladirii sau compartimentului de incendiu.

1.2.41. Pereti neportanti (autoportanti) - idem pereti portanti, dar fara indeplinirea unui rol structural.

1.2.42. Performanta la foc - comportarea unui material, produs sau ansamblu supus unui incendiu, in raport cu utilizarea lui.

1.2.43. Planseu - element de constructie orizontal sau inclinat care delimiteaza niveluri ale constructiei, luat in calcul pentru determinarea gradului de rezistenta la foc.

Planseele partiale (supante), care ocupa mai mult de 40I din aria incaperii in care sunt dispuse, se iau in calcul la determinarea gradului de rezistenta la foc.

1.2.44. Potential calorific - vezi sarcina termica.

1.2.45. Platforma - element de constructie orizontal cu goluri neprotejate in procent de minimum 30I din arie, (inclusiv tip "gratar"), fara loc permanent de activitate si destinat vizitarii periodice (maxim 8 ori pe schimb).

Platformele nu se iau in calcul la determinarea gradului de rezistenta la foc si a numarului de niveluri.

1.2.46. Risc de incendiu - probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii; in cele cu functiuni civile (publice) se exprima prin "riscuri de incendiu", iar in cele destinate activitatilor de productie si/sau de depozitare se exprima prin "categorii de pericol de incendiu".

1.2.47. Rezistenta la foc (RF) - aptitudinea unor parti sau elemente de constructie de a-si pastra, intr-un timp determinat, capacitatea portanta, izolarea termica si etanseitatea, stabilite prin incercari standardizate.

1.2.48. Sala aglomerata - (categorie distincta a incaperilor cu aglomerari de persoane) - incapere sau grup de incaperi care comunica direct intre ele prin goluri (protejate sau neprotejate), in care suprafata ce-i revine unei persoane este mai mica de 4m2 si in care se pot intruni simultan cel putin 150 de persoane (sali de spectacole, sali de intruniri, incaperi pentru expozitii, muzee, cluburi, cinematografe, comert, cazinouri, discoteci, etc.). Cand sunt situate la parter, se considera sali aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.

1.2.49. Sarcina termica - suma energiilor calorice degajate prin combustia completa a tuturor materialelor din spatiul considerat.

1.2.50. Sarpanta - ansamblul structural al acoperisului unei constructii, pe care se dispune suportul invelitorii sau panourile de invelitoare.

1.2.51. Scara de evacuare - circulatie verticala corespunzator dispusa, conformata, dimensionata si protejata pentru a asigura conditii de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu.

1.2.52. Scara cu trepte balansate - scara la care forma in plan a unor trepte este diferita de celelalte, pe inaltimea uneia sau mai multor rampe, ori a intregii scari.

1.2.53. Scenarii de siguranta la foc - combinatii de valori si relatii intre conditiile si perfomantele la foc asigurate, in scopul realizarii sigurantei utilizatorilor.

1.2.54. Scena amenajata - spatiu de joc aferent salii, cu aria minima de 150 m2 (inclusiv buzunarele si depozitele acesteia), prevazut cu turn de scena cu sau fara trape in pardoseala si echipata cu dispozitive de manevrare a decorurilor.

1.2.55. Sistem de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti - sistem constituit din dispozitive de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si ecrane verticale coborate sub acoperis sau tavan in scopul limitarii propagarii incendiilor in constructiile inchise cu arii libere mari (fara pereti interiori despartitori).

1.2.56. Supanta - planseu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi fata de incaperea in care este dispus. Se ia in considerare conform prevederilor normativului.

1.2.57. Tambur deschis - protectie a golurilor de circulatie functionala din peretii antifoc, rezistenti la foc sau rezistenti la explozie.

1.2.58. Usi de evacuare - elemente mobile de inchidere a golurilor de circulatie si evacuare din peretii care delimiteaza diferite spatii construite.

1.2.59. Usi, cortine si obloane rezistente la foc - elemente mobile de protectie a golurilor de circulatie functionala din pereti cu rol de limitare a propagarii incendiilor, alcatuite si echipate conform normativului.

1.2.60. Utilizatori - persoane, animale sau obiecte care folosesc sau exploateaza constructia.

1.2.61. Volet - dispozitiv de inchidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulaturi (ghene) de evacuare a fumului, normal inchis sau deschis in pozitie de asteptare si prevazut cu actionare automata si manuala in caz de incendiu.

CAP.2. CONDITII GENERALE DE PERFORMANTA A CONSTRUCTIILOR

2.1. RISC DE INCENDIU SI GRAD DE REZISTENTA LA FOC

Risc de incendiu

2.1.1. La cladiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

2.1.2. In functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu in cladiri civile (publice), poate fi:

mare: qi = peste 840 MJ/m2

mijlociu: qi = 420 - 840 MJ/m2

mic: qi = sub 420 MJ/m2

2.1.3. In functie de destinatie (functiune), unele spatii si incaperi din cladirile civile (publice), se incadreaza in urmatoarele riscuri de incendiu:

mare: in care se utilizeaza, sau depoziteaza materiale ori substante combustibile (arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme, etc.);

mijlociu: in care se utilizeaza foc deschis (bucatarii, centrale termice, oficii cu preparari calde, etc.);

mic: celelalte incaperi si spatii.

In incaperile si spatiile echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Pentru intregul compartiment de incendiu sau cladire, riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezinta minimum 30I din volumul acestora.

2.1.4. La constructii de productie si/sau depozitare, riscul de incendiu are in vedere natura activitatilor desfasurate, caracterisicile de ardere ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, ce exprima:

categoriile A sI B (BE3a,b):     posibilitati de incendiu si explozie volumetrica (risc foarte mare de incendiu);

categoria C (BE2):    posibilitati de incendiu/ardere (risc mare de incendiu);

categoria D (BE1a): existenta focului deschis sub orice forma, in absenta substantelor combustibile (risc mediu de incendiu);

categoria E (BE1b): existenta unor materiale sau substante incombustibile in stare rece sau a substantelor combustibile in stare de umiditate inaintata, peste 80I (risc mic de incendiu).

2.1.5. Zonele din incaperi, incaperile, compartimentele si constructiile de productie si/sau depozitare, vor avea definit riscul de incendiu (fiecare in parte) prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu, conform tabelului 2.1.5., in functie de pericolul de incendiu determinat de proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate - inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele, etc.

Tabel 2.1.5.

CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU

Categoria de pericol de incendiu

Caracteristicile substantelor si ale materialelor ce determina incadrarea

Precizari

0

1

2

A

(BE3a)

Substante a caror aprindere sau explozie poate sa aiba loc in urma contactului cu oxigenul din aer, cu apa sau cu alte substante ori materiale.

Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor pana la 28oC, gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie pana la 10I, atunci cand acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive.

Nu determina incadrarea in categoriile A si B (BE3a si BE3b) de pericol de incendiu:

folosirea substantelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere;

scaparile si degajarile de gaze, vapori sau praf, stabilite conform art.2.1.7., care sunt in cantitati ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive.

In asemenea situatii, incadrarea se face in categoria C, D sau E (BE2, BE1a,b), in functie de densitatea sarcinii termice si pericolul de incendiu in ansamblu.

B

(BE3b)

Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsa intre 28-100oC, gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie mai mare de 10I, atunci cand acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive.

Fibre, praf sau pulberi, care se degaja in stare de suspensie, in cantitati ce pot forma cu aerul amestecuri explozive.

C

(BE2)

Substante si materiale combustibile solide.

Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100oC.

Nu determina incadrarea in categoria C (BE2) de pericol, oricare din urmatoarele situatii:

folosirea substantelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere;

utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100oC la comenzi hidraulice, racire, ungere, filtre si tratamente termice, in cantitati de max. 2 m3, cu conditia luarii unor masuri locale pentru limitarea propagarii incendiului;

folosirea echipamentului electric, care contine pana la 60 kg ulei pe unitatea de echipament, precum si a fluxurilor de cabluri cu mai putin de 3,5 kg material combustibil/ml pe flux;

materialele si substantele combustibile din spatiul respectiv, inclusiv cele din utilaje care nu se incadreaza la aliniatul 2 sau cele utilizate la transportul ori depozitarea materialelor combustibile, a unor ambalaje, palete sau rafturi combustibile, daca nu depasesc in totalitate 105 MJ/m2

In situatiile de mai sus, incadrarea se face in functie de pericolul de incendiu in ansamblu, in categoria D sau E de pericol de incendiu (BE1a ,b).

D

(BE1a)

Substante sau materiale incombustibile in stare fierbinte, topite sau incandescente, cu degajari de caldura radianta, flacari sau scantei.

Substante solide, lichide sau gazoase ce se ard in calitate de combustibil.

E

(BE1b)

Substante sau materiale incombustibile, in stare rece sau materiale combustibile in stare de umiditate inaintata (peste 80I), astfel incat posibilitatea aprinderii lor este exclusa.

2.1.6. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone si incaperi, precum si independent pentru fiecare compartiment de incendiu si constructie in parte, mentionandu-se obligatoriu in documentatia tehnico-economica.

Cea mai periculoasa categorie de pericol de incendiu necompartimentata existenta intr-o incapere (spatiu), compartiment de incendiu sau constructie, de regula, determina categoria de pericol a acestora, cu urmatoarele exceptii:

categoriile A si B (BE3a,b) de pericol de incendiu, al caror volum aferent este mai mic de 5I din volumul incaperii sau al compartimentului respectiv;

categoriile C si D (BE2 si BE1a) de pericol de incendiu, cu un volum aferent mai mic de 10I din volumul incaperii sau al compartimentului respectiv, fara a depasi o arie de 400 m2.

In cazurile exceptate se iau masuri care sa reduca posibilitatile formarii concentratiei locale cu pericol de explozie si a propagarii incendiului spre spatiile invecinate din cadrul incaperii sau a compartimentului respectiv.

In cazul existentei mai multor categorii de pericol de incendiu necompartimentate, situate in puncte distincte ale incaperii sau ale compartimentului, se iau in consideratie sumele volumelor aferente si respectiv ale ariilor efective ale fiecarei categorii de pericol. Pentru categoriile C si D (BE2 si BE1a) de pericol de incendiu insumarea se aplica numai daca distanta dintre spatiile respective este mai mica de 40 m (masurata pe orizontala).

Pentru compartimente de incendiu sau constructii, categoria de pericol de incendiu cea mai periculoasa se extinde la intregul volum al acestora, atunci cind reprezinta mai mult de 30I din volumul construit al compartimentului sau constructiei.

2.1.7. Pentru determinarea concentratiei amestecului exploziv se tine seama de scaparile si degajarile de gaze, vapori sau praf, atat in timpul desfasurarii normale a activitatii, cat si in cazurile accidentale de avarie stabilite prin proiect la instalatiile de utilitati aferente.

Grade de rezistenta la foc

2.1.8. Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca elementele principale ale constructiei (compartimentului de incendiu) astfel incat intreaga constructie sau compartiment sa poata fi incadrat intr-un anumit grad de rezistenta la foc, sunt precizate in tabelul 2.1.9.

Tabel 2.1.9.

CONDITII MINIME PENTRU INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN GRADE DE REZISTENTA LA FOC

Nr.

Crt.

Tipul elementelor de constructie

Gradul de rezistenta la foc

I

II

III

IV

V

0

1

2

3

4

5

6

1.

Stalpi, coloane, pereti portanti

C0 (CA1) 2 ½ ore

C0 (CA1)

2 ore

C1 (CA2a)

1 ora

C2 (CA2b)

30 min

C4 (CA2d)

-

2.

Pereti interiori neportanti

C0 (CA1)

30 min

C1 (CA2a)

30 min

C2 (CA2b)

15 min

C3 (CA2c)

15 min

C4 (CA2d)

-

3.

Pereti exteriori neportanti

C0 (CA1)

15 min

C1 (CA2a)

15 min

C2 (CA2b)

15 min

C3 (CA2c)

-

C4 (CA2d)

-

4.

Grinzi, plansee, nervuri, acope-risuri terasa

C0 (CA1)

1ora

C0 (CA1)

45 min

(30 min)*

C1 (CA2a)

45 min

(30 min)*

C2 (CA2b)

15 min

C4 (CA2d)

-

5.

Acoperisuri autoportante fara pod (inclusiv contravantuiri), sarpanta acope-risurilor fara pod.

C0 (CA1)

45 min

(30 min)*

C1 (CA2a)

30 min

(15 min)*

C2 (CA2b)

15 min

C3 (CA2c)

-

C4 (CA2d)

-

6.

Panouri de invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile.

C0 (CA1)

15 min

C1 (CA2a)

-

C2 (CA2b)

-

C3 (CA2c)

-

C4 (CA2d)

-

NOTA: *In cladirile si compartimentele de incendiu in care densitatea sarcinii termice nu depaseste 840 MJ/m2, (cu exceptia cladirilor inalte, foarte inalte, cu sali aglomerate, cele care adapostesc persoane care nu se pot evacua singure si cele cu echipament de importanta deosebita), se pot aplica valorile rezistentelor la foc din paranteze.

2.1.9. Toate elementele principale ale constructiei, functie de rolul acestora, trebuie sa indeplineasca conditiile minime de combustibilitate si rezistenta la foc prevazute pentru incadrarea in gradul respectiv de rezistenta la foc, caracterizand stabilitatea la foc a constructiei.

Pentru ca un element al constructiei sa corespunda la un anumit grad de rezistenta la foc, trebuie sa indeplineasca ambele conditii minime (atat cea de combustibilitate cat si cea de rezistenta la foc) precizate in tabelul 2.1.9.

2.1.10. Gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul sau cu cea mai defavorabila incadrare si se precizeaza obligatoriu in documentatia tehnico-economica.

2.1.11. La stabilirea gradului de rezistenta la foc, respectiv a stabilitatii la foc a constructiei, nu se iau in considerare urmatoarele:

2.1.11.1. Sarpanta si suportul invelitorii constructiilor de gradul II sau III, cu pod, daca planseul spre pod nu este suspendat de sarpanta acoperisului, iar golurile acestuia sunt protejate prin elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute. La cladirile inalte si foarte inalte, acoperisurile cu pod vor fi realizate integral din materiale C0 (CA1).

2.1.11.2. Invelitoarea acoperisurilor de orice fel, inclusiv termoizolatia si hidroizolatia, montate deasupra unui suport C0 (CA1) continuu, rezistent la foc conform conditiilor din tabel 2.1.9. (in afara de tabla).

2.1.11.3. Luminatoarele si cupolele (incombustibile sau combustibile) a caror arie insumata (in proiectie orizontala) nu depaseste 25I din aria spatiului inchis in care sunt dispuse si cele ale atriumurilor, indiferent de arie, realizate cu structura C0 (CA1) si vitrari din materiale C0 . C2 (CA1 . CA2b).

2.1.11.4. Pardoselile si tamplaria (usi, ferestre, obloane), inclusiv fasiile fixe pentru iluminatul natural executate din materiale C2 - C3 (CA2b,c), in suprafata de maximum 10I din aria peretelui exterior si astfel dispuse si intrerupte incat sa nu favorizeze propagarea incendiului de la un nivel la altul si in lungul cladirii.

2.1.11.5. Peretii interiori despartitori neportanti sau panourile fara rol de limitare a propagarii incendiilor, incombustibile sau din materiale combustibile cu geam ori cu plasa de sarma, daca inaltimea insumata a panourilor pline combustibile este de cel mult 1,20 m precum si alte categorii de pereti despartitori combustibili a caror folosire este admisa conform prezentului normativ.

2.1.11.6. Finisajele interioare, precum si plafoanele suspendate si pardoselile tip estrada, din constructii care indeplinesc conditiile de combustibilitate prevazute pentru plansee, sau cand utilizarea lor este admisa conform prezentului normativ.

2.1.11.7. Platformele metalice si elementele metalice care nu fac parte din structura de rezistenta a constructiei.

2.1.11.8. Elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor, serelor, verandelor, pridvoarelor, etc.

In constructiile in care densitatea sarcinii termice nu depaseste 420 MJ/m2 si materialele combustibile sunt astfel distribuite incat sa nu pericliteze stabilitatea constructiei prin incalzirea locala a unor elemente de constructie in timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial protejate si reducerea corespunzatoare a rezistentei la foc a stalpilor, peretilor si planseelor pana la minimum 15 minute, considerandu-se ca structura indeplineste conditiile pentru gradul II rezistenta la foc. In aceleasi conditii se pot reduce si rezistentele la foc ale stalpilor, peretilor si planseelor realizate din alte materiale.

La cladiri inalte, foarte inalte si la sali aglomerate, precum si la cele de productie si/sau depozitare vor fi respectate si prevederile specifice.

2.1.13. Structurile metalice neprotejate sau partial protejate pot fi utilizate, in conditiile normativului in general la:

compartimente si spatii echipate cu instalatii automate de stingere cu apa care asigura racirea elementelor pe timpul normat;

constructii supraterane cu maximum 15,00 m inaltime.

2.1.14. La utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial protejate, se vor avea in vedere rolul elementului in asigurarea stabilitatii constructiei, categoria de importanta a cladirii, numarul de persoane si valoarea bunurilor adapostite, precum si urmarile posibile ale prabusirii constructiei datorita actiunii focului.

2.2. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFORMAREA LOR LA FOC

Amplasare

2.2.1. Constructiile supraterane civile (publice), de productie si/sau depozitare, de regula, se amplaseaza comasate sau grupate la distante nenormate intre ele, in limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu arii maxime admise in functie de destinatie, gradul de rezistenta la foc cel mai dezavantajos, riscul de incendiu si numarul de niveluri cel mai mare (luand in calcul suma ariilor construite efective).

2.2.2. Constructiile independente si gruparile sau comasarile de constructii constituite conform art. 2.2.1., se amplaseaza astfel incat sa nu permita propagarea incendiilor o perioada de timp normata sau, in cazul prabusirii, sa nu afecteze obiectele invecinate, respectandu-se distantele minime de siguranta din tabelul 2.2.2. ori compartimentandu-se prin pereti rezistenti la foc alcatuiti corespunzator densitatii sarcinii termice celei mai mari, potrivit normativului.

Tabel 2.2.2.

Distante de siguranta

Grad de rezistenta la foc

Distante minime de siguranta (m) fata de constructii avand gradul de rezistenta la foc

I - II

III

IV - V

I - II

6

8

10

III

8

10

12

IV - V

10

12

15

NOTA: 1. Pentru constructiile de productie sau depozitare din categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, distantele de siguranta fata de cladiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu, se majoreaza cu 50I, fara a fi mai mici de 15,00 m.

2. In cazuri justificate tehnic, in cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distante mai mici pe proprie raspundere, prin hotariri scrise ale consiliilor de conducere respective, daca adopta masuri de protectie compensatorii, stabilite prin proiect si scenarii de siguranta la foc.

2.2.3. Constructiile cu destinatii sau functiuni diferite, grupate sau comasate in cadrul unui compartiment de incendiu, se separa intre ele cu pereti si plansee corespunzatoare destinatiilor, riscurilor si categoriilor de incendiu, precum si densitatii sarcinii termice, conform prevederilor normativului, iar intre compartimentele de incendiu, daca nu sunt asigurate distantele de siguranta, se prevad elemente despartitoare verticale antifoc sau rezistente la foc (pereti) din materiale C0 (CA1), rezistente la foc corespunzator densitatii sarcinii termice, dar minimum 3 ore si dupa caz, rezistente la explozie.

In cladiri inalte si foarte inalte se pot realiza compartimente de incendiu conform prevederilor specifice acestora.

Conformare la foc

2.2.4. Constructiile in ansamblu si elementele de constructii ale acestora vor fi astfel alcatuite si conformate incat sa nu favorizeze propagarea focului si a fumului.

2.2.5. Pe cat posibil, activitatile cu riscuri mari de incendiu se dispun in zone distincte ale constructiei, iar cele cu pericol de explozie la ultimul nivel. Atunci cand aceasta dispunere nu este posibila tehnic sau functional se iau masurile de protectie si compartimentare necesare, conform prevederilor normativului.

2.2.6. Prin dispunerea functiunilor in constructie si asigurarea masurilor de protectie corespunzatoare, se va urmari eliminarea posibilitatilor de propagare usoara a fumului si a focului in afara compartimentelor in care s-a produs incendiul, precum si protejarea acestora fata de actiunea unui incendiu din vecinatatea lor.

2.2.7. Functiunile diferite dintr-o constructie, de regula, se separa cu elemente de constructii verticale si orizontale rezistente la foc, astfel alcatuite si dimensionate incat sa nu puna in pericol viata utilizatorilor un timp determinat.

2.2.8. Constructiile cu functiuni mixte (civile, de productie si/sau depozitare), vor avea dispuse functiunile periculoase, in zone distincte si prevazute elemente de separare corespunzatoare riscurilor si categoriilor de incendiu, precum si densitatii sarcinii termice a acestora, prin pereti si plansee rezistente la foc, ale caror goluri functional necesare vor fi protejate corespunzator prevederilor normativului.

2.2.9. Pentru limitarea propagarii fumului si focului in constructii, se realizeaza compartimente de incendiu, iar in interiorul acestor compartimente se recomanda prevederea elementelor de separare rezistente la foc.

2.2.10. Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale constructiilor civile (publice), de productie si/sau depozitare sunt precizate diferentiat in normativ, corespunzator gradului de rezistenta la foc si destinatiei constructiei respective.

2.3. ALCATUIRI CONSTRUCTIVE

Dispozitii generale

2.3.1. Constructiile si elementele de constructii, in general se alcatuiesc si realizeaza astfel incat sa nu favorizeze aparitia si propagarea incendiilor.

2.3.2. Elementele de constructie combustibile se recomanda sa nu aiba goluri interioare, iar eventualele goluri interioare ale acestora vor fi intrerupte, de regula, la cel mult 3,00 m pe verticala si 6,00 m pe orizontala. Intreruperile se pot executa din acelasi material ca si elementul.

Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie sa comunice cu cele din elementele combustibile orizontale.

Intreruperea continuitatii golurilor orizontale se realizeaza obligatoriu in dreptul peretilor despartitori iar a celor verticale in dreptul planseelor.

Intreruperea continuitatii golurilor interioare este obligatorie si la placarile combustibile ale peretilor si tavanelor, dar nu se refera la canalele de ventilare, la spatiul de deasupra tavanelor suspendate cu rol de ventilare precum si la spatiile din podul cladirilor.

2.3.3. Continuitatea componentelor combustibile ale acoperisurilor fara pod, trebuie sa se intrerupa cel putin in dreptul rosturilor de tasare, dilatare sau seismice ale constructiilor, prin intercalarea unor elemente C0 (CA1), de minimum 1,00 m latime, sau alte sisteme acceptate care sa asigure limitarea transmiterii arderii.

Plafoane suspendate

2.3.4. Plafoanele suspendate combustibile trebuie sa aibe continuitatea intrerupta, cel putin la limita peretilor incaperii si in dreptul rosturilor de tasare-dilatare ale constructiei. Intreruperile se realizeaza prin fasii incombustibile sau spatii libere in planul plafonului, de minimum 0,60 m.

2.3.5. La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate de plansee, de regula, continuitatea golului dintre tavan si planseu se intrerupe, prin diafragme din materiale C0 . C2 (CA1 . CA2b) sau, in cazuri justificate tehnic, prin perdele de drencere, dispuse la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare.

Sunt exceptate plafoanele suspendate care nu sunt pline (de tip perforat, lamelar, fagure, gratar sau altele similare).

Galerii, canale

2.3.6. Montarea in aceeasi galerie, canal sau estacada a unor conducte ori sisteme de transport pentru lichide sau gaze, al caror amestec poate produce explozie sau incendiu, nu este admisa.

2.3.7. Galeriile, canalele si estacadele destinate transportarii substantelor combustibile, cele care trec pe deasupra constructiilor, precum si cele care constituie cai de evacuare a persoanelor, vor fi executate din materiale C0 (CA1).

2.3.8. Galeriile si canalele inchise, prin care se transporta materialele combustibile sau contin materiale ori elemente combustibile, vor avea asigurate posibilitati de evacuare a fumului sI, dupa caz, a gazelor fierbinti.

2.3.9. La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin pereti si plansee antifoc sau rezistente la foc, se vor lua masuri corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcatuiri rezistente la foc, potrivit prevederilor normativului.

2.3.10. La intrarea in constructii a galeriilor, estacadelor si a canalelor de orice fel, se vor lua masuri de protectie a golurilor in functie de natura materialelor din care sunt executate, precum si a celor transportate, de destinatia spatiilor spre care acced si de rolul de protectie la foc al peretelui traversat.

Atunci cand normativul nu impune masuri de protectie speciale vor fi prevazute usi pline, iar in cazuri justificate in care conditiile tehnice sau functionale nu permit montarea acestora, golurile se pot proteja cu perdele de drencere.

Fac exceptie estacadele, galeriile si canalele deschise realizate din elemente C0 (CA1), prin care se transporta materiale incombustibile, la care protejarea golurilor este obligatorie numai cand traverseaza pereti antifoc.

2.3.11. In constructiile de gradul I.III de rezistenta la foc, de regula, peretii tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie sa fie C0 (CA1) , rezistenti la foc minimum 15 minute, cu exceptia cazurilor mentionate in normativ, in care sunt necesare rezistente mai mari.

Trapele si usile de vizitare practicate in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa fie realizate din materiale C0 (CA1) sau, dupa caz, C1 sau C2 (CA2a, CA2b).

2.3.12. Ghenele verticale pentru conducte si cabluri, la trecerea lor prin plansee vor avea inchise spatiile dintre conducte sau cabluri, cu elemente C0 (CA1), rezistente la foc minimum 30 minute, in toate cazurile in care peretii si trapele sau usile lor de vizitare nu sunt rezistente la foc minimum 30 de minute.

La trecerea prin peretii de compartimentare antifoc, ghenele orizontale se inchid in jurul conductelor si a cablurilor, cu materiale C0 (CA1) cu rezistenta la foc echivalenta cu cea a elementului strapuns.

Elementele si materialele de constructie utilizate pentru protectia, inchiderea sau mascarea instalatiilor si a echipamentelor, trebuie sa fie cel putin C2 (CA2b), recomandandu-se C0 sau C1 (CA1 sau CA2a).

Cosuri, tuburi

2.3.13. Cosurile de fum (sau de ventilare) si sobele, se alcatuiesc, executa si izoleaza fata de elementele combustibile ale constructiei conform reglementarilor tehnice in acest domeniu, astfel incat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii sau a scaparilor de gaze fierbinti, flacari, scantei, etc.

2.3.14. Hotele de captare a degajarilor de caldura ale unor echipamente, dispozitive, aparate, etc. si tubulatura acestora, de regula, vor fi realizate din materiale C0 (CA1) si izolate fata de elementele si materialele combustibile alaturate. In cazuri justificate functional, acestea pot fi C1 sau C2 (CA2a,b).

2.3.15. Elementele de constructie care separa de restul constructiei camerele si crematoriile pentru gunoi, vor fi realizate din materiale C0 (CA1) rezistente la foc minimum 1 ora si usi rezistente la foc minimum de 30 minute. Camerele si crematoriile vor avea asigurata evacuarea fumului in exterior prin tiraj natural-organizat, minimum 1I din arie, sau prin sistem mecanic.

2.3.16. Tuburile pentru gunoi vor fi realizate din materiale C0 (CA1), iar accesul din constructie la acestea se asigura, de regula, prin exterior (logii, balcoane), sau prin incapere tampon separata de restul constructiei si de casa scarii prin pereti C0 (CA1), rezistenti la foc minimum 1 ora si usi pline cu autoinchidere, cu exceptiile precizate in normativ.

Ascensoare

2.3.17. Puturile ascensoarelor si in general ale sistemelor de transport pe verticala, inclusiv incaperile pentru masinile aferente acestora, se separa de restul constructiei prin elemente C0 (CA1) cu rezistenta la foc corespunzatoare riscului (categoriei de pericol) de incendiu, tipului de cladire si destinatiei, dar nu mai putin de 1 ora pentru pereti si plansee.

Puturile ascensoarelor de interventie in caz de incendiu, vor corespunde prevederilor specifice acestora.

2.3.18. In casele de scari de evacuare nu este admisa amplasarea ascensoarelor pentru materiale, precum si a oricarui sistem de transport de materiale pe verticala.

2.3.19. Pentru ascensoarele de persoane inglobate in case de scari sau amplasate in atriumuri ori dispuse in exteriorul constructiilor, precum si cele pentru acces la platforme, galerii sau pasarele deschise, nu este obligatorie separarea de restul constructiei prin elemente rezistente la foc, conform prevederilor art. 2.3.17.

Finisaje

2.3.20. Finisajul pe caile de evacuare a persoanelor trebuie sa fie, de regula, C0 (CA1). Se admit pardoseli din lemn si mochete de maximum 2 cm grosime, precum si finisajele din folii de max. 0,5 cm grosime, care vor fi lipite pe suport C0 (CA1), cu exceptiile prevazute in normativ.

2.3.21. La placarea cu materiale combustibile a peretilor C0 (CA1) rezistenti la foc, se vor lua masurile corespunzatoare de protectie, cum sunt: tratare cu substante ignifuge, intreruperi locale ale continuitatii materialelor combustibile, prevederea instalatiilor automate de stingere, etc., conform prevederilor reglementarilor tehnice.

2.3.22. Finisajele si tratamentele termice sau fonice combustibile montate pe pereti C0 (CA1) rezistenti la foc, nu vor crea goluri cu adancimea mai mare de 20 cm fata de acestia.

2.3.23. Plafoanele false, placarile, tratamentele fonice si termice, pardoselile inalte, precum si finisajele combustibile, vor fi montate sau protejate fata de aparate electrice, corpuri de iluminat si in general de orice sursa de incalzire, astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.

Pereti cortina

2.3.24. Peretii cortina utilizati la inchiderile perimetrale ale constructiilor, de regula, se realizeaza din materiale si elemente de constructie C0 . C2 (CA1 . CA2b), asigurand rezistenta la foc corespunzatoare conditiilor de incadrare in gradul de rezistenta la foc al constructiei.

2.3.25. Peretii cortina vor fi astfel proiectati, alcatuiti si realizati incat sa intarzie propagarea incendiilor de la un nivel la altul, atat prin exteriorul constructiei (pe fatada), cat si prin interiorul constructiei.

2.3.26. Pentru intarzierea propagarii incendiilor prin exteriorul constructiei (pe fatada) vitrarile peretilor cortina se separa pe verticala prin zone pline cu inaltimea de cel putin 1,20 m, etanse la foc minimum 30 de minute.

2.3.27. In dreptul planseelor de rezistenta ale constructiei si pe toata grosimea acestora, spatiul liber dintre peretele cortina si planseu se etanseaza cu materiale C0 (CA1), asigurandu-se minimum 30 de minute etanseitate la foc, astfel incat sa se intarzie propagarea incendiilor prin interior. In toate situatiile, pentru o mai buna comportare la foc se pot aplica si vopselele termospumante.

2.3.28. Pentru intarzierea propagarii fumului si a focului, la peretii cortina care nu au parapete pline C0 (CA1) rezistente la foc minimum 30 de minute, sub planseele de rezistenta ale constructiei se dispun ecrane continui de cel putin 0,50 m inaltime, din materiale C0 (CA1), etanse la foc minimum 30 minute. Atunci cand plafoanele false sunt dispuse la limita inferioara a ecranelor, in plafoane se vor asigura spatii libere (traforuri) prin care fumul sa patrunda in spatele ecranului. Ecranele pot fi inlocuite cu instalatie automata tip drencer care sa asigure perdea de protectie.

2.3.29. Peretii cortina se ancoreaza cu elemente din otel de structura de rezistenta a constructiei pe care o inchide perimetral.

2.3.30. Materialele termoizolante utilizate la peretii cortina vor fi C0.C2 (CA1 .CA2b).

Case de scari

2.3.31. Peretii caselor de scari inchise din constructiile de gradul I.III de rezistenta la foc, de regula, trebuie sa fie C0 (CA1), rezistenti la foc minimm 2 ½ ore si dupa caz, rezistenti la explozie, iar in cladirile de gradul IV si respectiv V de rezistenta la foc, ei pot fi C1 sau C2 (CA2a,b), cu rezistenta la foc de minimum 30 minute si respectiv 15 minute. Fac exceptie situatiile prevazute in normativ.

Grosimea de perete din spatele niselor sau sliturilor prevazute in peretii caselor de scari, trebuie sa asigure rezistenta la foc de minimum 45 minute pentru constructiile de gradul I . III si respectiv 15 minute la cele de gradul IV - V de rezistenta la foc.

2.3.32. Planseele cladirilor din gradul I . III de rezistenta la foc care separa casele de scari si caile lor de iesire spre exterior fata de restul constructiei, trebuie sa fie C0 (CA1) cu rezistenta la foc de cel putin 1 ora. La cladirile de gradul IV - V se vor respecta conditiile de incadrare in gradul de rezistenta la foc.

2.3.33. Grinzile, podestele si rampele scarilor interioare inchise sau deschise trebuie sa fie C0 (CA1), cu rezistenta la foc minimum de 1 ora in cladirile de gradul I . III si cel putin din clasa C2 (CA2b) si rezistenta la foc 45 minute in constructii de gradul IV, respectiv 15 minute in constructii de gradul V de rezistenta la foc. Fac exceptie situatiile precizate in normativ.

2.3.34. Elementele de protectie a golurilor de acces la casele de scari de evacuare, vor indeplini conditiile prevazute in normativ.

Atrium

2.3.35. Prevederile normativului se refera la atriumurile inchise, acoperite, cu latimea de cel putin 7 H (in care H este cea mai mica inaltime a atriumului, dar minimum patru niveluri ale constructiei).

2.3.36. Realizarea unor atriumuri care nu indeplinesc conditiile minime de dimensionare precizate, este admisa numai daca se iau masuri corespunzatoare de protectie care sa impiedice transmiterea focului de la un nivel la altul, prin efectul de cos (protectia golurilor cu elemente rezistente la foc, copertine, balcoane, perdele de apa, etc., dupa caz).

2.3.37. Pentru inchiderile perimetrale ale atriumurilor, de regula, se utilizeaza materiale si elemente de constructie C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute cu exceptia unor materiale aferente vitrarilor (garnituri, chituri, masticuri, etc.) care pot fi din clasa de combustibilitate C1 sau C2 (CA2a sau CA2b).

2.3.38. Atunci cand atriumurile se inchid perimetral cu panouri vitrate fata de restul constructiei, aceste inchideri se realizeaza astfel incat sa nu favorizeze propagarea incendiilor de la un nivel la altul. Vitrarile se separa pe verticala prin zone pline cu inaltimea de cel putin 1,20 m, etanse la foc minimum 1 ora.

Zonele pline dintre vitrari, pot fi inlocuite de plansee orizontale continui (copertine), C0 (CA1), rezistente la foc minimum 1 ora si latimea cel putin de 1,20 m masurata pe orizontala.

2.3.39. Circulatiile comune orizontale care sunt deschise spre atrium, se prevad la limita lor spre atrium (sub plansee) cu ecrane continui din materiale C0 (CA1), etanse la foc minimum 1 ora, cu inaltimea de cel putin 0,50 m, realizate similar prevederilor art. 2.3.28, fara a fi admisa inlocuirea lor cu instalatie automata tip sprinkler sau drencer.

2.3.40. Daca din considerente functionale se prevad pereti pentru separarea atriumurilor de restul constructiei, acestia trebuie sa fie C0 (CA1) cu rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice, dar minimum 1 ora. Vitrarile acestora nu vor depasi 30I din suprafata peretelui si vor fi C0 (CA1), rezistente la foc cel putin 15 minute, daca normativul nu stabileste altfel.

2.3.41. In atriumuri se pot utiliza dotari (fixe sau mobile) din materiale CO.C2 (CA1 la CA2b), iar densitatea sarcinii termice nu va depasi 420 MJ/m2. La determinarea densitatii sarcinii termice se ia in considerare cel mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti, (in afara celui de la parter).

2.3.42. Luminatoarele si cupolele care acopera atriumurile se pot realiza cu structura C0 (CA1) si vitrari CO.C2 (CA1 . CA2b) care nu se iau in consideratie la determinarea gradului de rezistenta la foc al constructiei.

2.3.43. In constructiile cu atrium, nu se recomanda dispunerea adiacenta neseparata de atrium, a unor spatii cu risc mare de incendiu. Atunci cand totusi se prevad, (pentru activitati comerciale, expozitii permanente cu exponate combustibile si altele similare cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2), aceste spatii se echipeaza obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare si stingere a incendiilor.

2.3.44. Depozitele de materiale si/sau substante combustibile neseparate fata de atriumuri prin elemente rezistente la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice, nu sunt admise.

Incaperi de depozitare

2.3.45. Incaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile solide cu aria mai mare de 36 m2 situate in constructii cu alte destinatii, de regula, se separa fata de restul constructiei prin pereti si plansee C0 (CA1) avand rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice (tabel 2.4.2), daca normativul nu stabileste altfel.

Constructiile pentru depozite se realizeaza conform prevederilor specifice.

2.3.46. Golurile de comunicatie functionala din elementele de compartimentare ale depozitelor precizate la art. 2.3.45. se protejeaza cu elemente corespunzatoare prevederilor normativului.

Evacuarea fumului in caz de incendiu la aceste depozite este obligatorie si se asigura prin dispozitive cu deschiderea automata in caz de incendiu, avand aria libera de minimum 1I din suprafata pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare, corespunzator alcatuite, distribuite si dimensionate.

Incaperi pentru instalatii utilitare

2.3.47. Statiile de pompare a apei pentru incendiu, grupurile electrogene care constituie surse electrice de rezerva ce alimenteaza dispozitive de protectie la foc, vane de incendiu si altele similare, se separa de restul constructiei, de regula, prin pereti C0 (CA1),fara goluri si cu limita de rezistenta la foc de cel putin 3 ore si plansee 1 ½ ore, avand asigurat acces usor din exterior. Se admite si comunicarea cu restul constructiei a acestor functiuni numai dintr-un coridor comun, prin usa cu rezistenta la foc de minimum 1 ½ ore, echipata cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

2.3.48. Salile de cazane aferente sistemului de incalzire centrala se separa de restul constructiei prin pereti si plansee din materiale C0 (CA1) cu rezistenta la foc conform reglementarilor specifice, dar minimum 1 ½ ore.

In peretii de separare se admit goluri de comunicare cu restul constructiei, protejate cu usi C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.

2.3.49. Incaperile pentru ventilatoare, filtre, camere de desprafuire si cicloane, prin care se vehiculeaza gaze, vapori, praf sau deseuri combustibile se separa functional fata de restul cladirii prin elemente despartitoare C0 (CA1), cu rezistenta la foc corespunzatoare, dar cel putin 1 ora. Accesul la aceste incaperi, de regula, trebuie sa fie din exterior sau din incaperi fara riscuri sau pericole de incendiu (cu densitatea sarcinii termice sub 105 MJ/m2).

Spatii cu pericol de explozie categoria A (BE3a) si B (BE3b) de pericol de incendiu

2.3.50. Constructiile care adapostesc functiuni cu pericol de explozie se realizeaza din materiale si elemente de constructie C0 (CA1).

La constructiile independente cu pericol de explozie se recomanda utilizarea elementelor de constructie usoare C0 (CA1), iar acoperisul acestor constructii trebuie sa fie fara pod.

2.3.51. Incaperile si spatiile cu pericol de explozie categoria A (BE3a) sau B (BE3b) de pericol de incendiu, daca nu pot fi dispuse in afara constructiilor cu alte destinatii, se separa de restul constructiei prin elemente C0 (CA1), rezistente la explozie si, dupa caz, la foc, corespunzator alcatuite si dimensionate in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice de specialitate.

Planseele si elementele lor de sustinere vor fi astfel executate incat sa nu fie deplasate de suflul exploziei.

2.3.52. Practicarea unor goluri in peretii rezistenti la explozie nu este admisa decat in cazuri exceptionale, impuse de necesitati tehnologice sau functionale si numai daca sunt protejate corespunzator prevederilor din prezentul normativ.

2.3.53. Strapungerea peretilor rezistenti la explozie de catre conducte, conductoare sau cabluri electrice, este admisa numai in cazuri de stricta necesitate si in conditiile luarii masurilor de protectie care sa asigure impiedicarea trecerii vaporilor, gazelor si prafului combustibil.

2.3.54. Planseele rezistente la explozie, trebuie sa indeplineasca conditiile asigurate de catre peretii rezistenti la explozie ai spatiului respectiv.

2.3.55. Incaperile si spatiile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false si zone neventilate care sa faciliteze producerea concentratiilor periculoase de aer cu gaze, vapori sau praf combustibil. In incaperile cu degajari de praf combustibil, finisajul va permite curatirea usoara a suprafetelor.

2.3.56. Incaperile si spatiile inchise cu pericol de explozie trebuie sa aiba asigurate in peretii exteriori sau in acoperis, goluri pentru decomprimare in caz de explozie, cu aria totala de minimum 0,05 m2 pentru 1 m3 din volumul incaperii respective. Adoptarea unui procent mai mic este admisa pe baza unui calcul justificativ, din care sa rezulte ca prin aceasta stabilitatea cladirii nu este afectata.

Golurile pentru decomprimare se amplaseaza in vecinatatea surselor de explozie, avandu-se in vedere ca efectul suflului exploziei in exteriorul constructiei sa nu afecteze obiecte invecinate sau cai publice de circulatie.

2.3.57. Golurile ce se prevad pentru decomprimare in caz de explozie pot fi neinchise sau inchise. Elementele de inchidere, proiectate si realizate astfel incat sa cedeze la presiunea datorata exploziei, pot fi constituite din: panouri sau portiuni de perete sau acoperis de tip usor (dislocabile sau rabatabile), ferestre si/sau luminatoare cu geam simplu nearmat care sa cedeze la presiunea de cel mult 118 daN/m2.

2.3.58. In spatiile in care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze, vapori sau praf, stratul de uzura al pardoselilor trebuie sa fie executat din materiale care la lovire sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea respectivelor amestecuri explozive.

2.3.59. In incaperi si spatii cu pericol de explozie, tamplaria si sistemele de actionare a acesteia se vor realiza sau proteja astfel incat, prin manevrare, sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive.

2.3.60. Delimitarea zonelor din constructii pana la care se extind masurile de protectie impuse de spatiile incadrate in categoriile A (BE3a) si B (BE3b) de pericol de incendiu se face avand in vedere posibilitatea prezentei amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, in concentratii care sa prezinte pericol de explozie, in timpul functionarii normale si in caz de avarie a instalatiilor utilitare aferente.

2.4. LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI A FUMULUI

Dispozitii generale

2.4.1. Elementele de constructii, pereti si plansee utilizate pentru limitarea propagarii incendiilor si a efectelor acestora, precum si a exploziilor, sunt de tipul:

antifoc (AF);

rezistente la foc (RF);

rezistente la explozie (RE);

etanse la foc (EF).

Protectia golurilor functionale din aceste elemente de constructii, se realizeaza, dupa caz, cu usi, obloane, cortine, incaperi tampon sau tamburi deschisi, alcatuite si dimensionate conform normativului.

2.4.2. In functie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spatiile pe care le desparte, de regula, peretii trebuie sa reziste la foc conform tabel 2.4.2., daca prevederile normativului nu stabilesc alte conditii.

Tabel 2.4.2.

Densitatea sarcinii termice (q)

(MJ/m2)

Rezistenta la foc minima admisa

(ore, minute)

< 210

30 minute

210 420

1 ora

421 630

2 ore

631 840

3 ore

841 1260

4 ore (3 ore

1261 1680

5 ore (3 ore

1681 2940

6 ore (3 ore

> 2940

7 ore (3 ore

NOTA: *) Valoarea din paranteze se aplica in toate cazurile in care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor.

Elemente antifoc si protectia golurilor din acestea (AF)
Pereti antifoc

2.4.3. Peretii antifoc se executa din materiale C0 (CA1), astfel amplasati, alcatuiti si dimensionati incat sa reziste la efectele incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separa.

2.4.4. Peretii antifoc trebuie sa indeplineasca in caz de incendiu functia de compartimentare, pastrandu-si stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare termica pe timpul normat, in functie de densitatea sarcinii termice conform tabelului 2.4.2, dar cel putin 3 ore.

2.4.5. In cladirile parter si in cazurile precizate in normativ, compartimentarea antifoc se poate realiza prin pereti C0 (CA1) care asigura numai rezistenta la foc prevazuta la art. 2.4.2.

2.4.6. In constructiile cu structuri din beton armat sau metalice, peretii antifoc pot fi inglobati direct in aceste structuri, care vor fi astfel executate sau protejate incat sa aiba rezistenta la foc cel putin egala cu cea necesara pentru peretii antifoc respectivi.

2.4.7. Peretii antifoc care separa, pe anumite portiuni ale lor, spatii cu pericol de explozie, trebuie sa indeplineasca pe aceste portiuni si conditiile prevazute pentru peretii rezistenti la explozie.

2.4.8. Nu se admite incastrarea in peretii antifoc a planseelor sau a elementelor constructive care au rezistenta la foc mai mica de 2 ore, permitandu-se numai rezemarea acestora (libera sau articulata). Rezemarea grinzilor metalice pe pereti antifoc se realizeaza astfel incat grinda dilatata sa nu dea impingeri laterale in peretele antifoc.

2.4.9. Rosturile dintre peretii antifoc si plansee, stalpi, acoperisuri si peretii exteriori ai constructiei, se etanseaza cu materiale care sa asigure o rezistenta la foc de cel putin 1 ½ ore.

Fig. 2.4.10.

1 - perete antifoc ; 2 - luminator ; 3 - acoperis combustibil; 4 - inchidere perimetrala combustibila (pereti exteriori)

2.4.10. Peretii antifoc trebuie sa depaseasca planul exterior al acoperisurilor, luminatoarelor, peretilor din clasa de combustibilitate C3 sau C4 (CA2c,d), pe care ii intersecteaza (fig. 2.4.10.), astfel:

0,60 m (masurat pe verticala), fata de orice astfel de element combustibil al acoperisurilor si luminatoarelor aflate la mai putin de 4,00 m distanta de peretele antifoc, inclusiv a acoperisurilor cu suport din tabla si termoizolatie si/sau hidroizolatie necombustibile.

0,30 m (masurat pe orizontala) fata de peretii exteriori si streasini din clasa de combustibilitate C3 sau C4, respectiv (CA2 c,d).

2.4.11. Depasirea de catre peretii antifoc a planului acoperisurilor cu invelitoare si termoizolatie executate din materiale combustibile montate pe placa din beton armat, precum si a acoperisurilor executate in intregime din materiale C0 (CA1), nu este obligatorie.

2.4.12. Peretii rezistenti la foc cu rol de pereti antifoc prevazuti la art. 2.4.5, trebuie sa depaseasca planul exterior al acoperisurilor, luminatoarelor, peretilor, etc. combustibili pe care ii intersecteaza, conform prevederilor stabilite pentru peretii antifoc.

2.4.13. Pe acoperisuri, pe o distanta de cel putin 4,00 m in ambele parti ale peretelui antifoc sau rezistent la foc, luminatoarele trebuie sa fie din materiale C0 (CA1), fixe si cu geam armat (fara ochiuri mobile).

2.4.14. Depasirea planului acoperisurilor, al streasinilor sau a peretilor combustibili C3 sau C4 (CA2c,d), poate fi inlocuita prin fasii C0 (CA1) de acoperis, streasina sau respectiv de perete, cu latimea de cel putin 6,00 m.

2.4.15. In cazul cladirilor cu inaltimi diferite, de regula, peretii antifoc se prevad la constructia cea mai inalta (fig. 2.4.15), pe toata inaltimea acesteia sau pe cel putin 8,00 m inaltime fata de constructia mai joasa.

Se admite prevederea peretilor antifoc la constructia mai joasa daca aceasta este astfel alcatuita incat incendiul sa nu se poata propaga prin depasirea peretelui antifoc (fig. 2.4.15 ). In acest sens, pe distanta de 6,00 m de la constructia mai inalta, portiunea de cladire mai joasa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

acoperisul (terasa) sa fie fara goluri, cu rezistenta la foc de minimum 1ora si invelitoare C0 (CA1) sau protejata cu materiale C0 (CA1) (sapa de ciment slab armata, dale, pietris, zgura, mortar de perlit, etc);

incaperile din portiunea respectiva sa fie prevazute cu instalatii automate de stingere a incendiilor, atunci cand densitatea sarcinii termice din interiorul lor depaseste 840 MJ/mp.

2.4.16. - Peretii antifoc se amplaseaza astfel incat sa se evite posibilitatile de propagare a incendiului dintr-un compartiment de incendiu in altul, prin golurile neprotejate din peretii exteriori, dispuse la colturile intrande ale constructiilor (fig. 2.4.16.a.), sau prin incendierea unor constructii combustibile amplasate in vecinatate (fig. 2.4.16.b.).

2.4.17. In cazurile in care peretii antifoc sunt amplasati la colturile intrande ale cladirilor in forma de L sau U (fig. 2.4.16.), golurile din peretii exteriori adiacenti se dispun astfel incat distanta dintre ele sa fie de cel putin 4,00 m. Atunci cand se prevad goluri functionale in aceasta portiune, se considera protejate daca sunt cu tamplarie fixa C0 (CA1) si geam armat, ori cu elemente de inchidere rezistente la foc 45 minute, prevazute cu autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

Fig. 2.4.15.

1 - perete antifoc; 2 - constructie joasa; 3 - constructie inalta; 4 - acoperis /planseu (RF > 1ora)

Fig. 2.4.16. a, b

1. Perete antifoc ; 2. FerestreFig. 2.4.17.

1. Perete antifoc ; 2. Ferestre

2.4.18. Strapungerea peretilor antifoc cu elemente metalice este admisa, daca se iau masuri impotriva transmiterii caldurii prin conductibilitate (alegerea unor trasee judicioase, indepartarea materialelor combustibile, protejarea locala a elementelor metalice, etc.). Golurile din jurul elementelor metalice se vor realiza astfel incat sa permita dilatarea libera a acestora si se etanseaza cu materiale C0 . C2 (CA1 . CA2b), care sa asigure o rezistenta la foc de minimum 1 ½ ore.

2.4.19. Traversarea peretilor antifoc de catre conducte, canale de ventilare, conductoare si cabluri electrice, este admisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

spatiile libere in jurul conductelor, cablurilor si conductoarelor electrice, etc., (inclusiv cele pozate in canale), se inchid cu materiale C0 (CA1), asigurandu-se rezistenta la foc egala cu cea a peretelui;

canalele de ventilare ce trec prin perete vor fi incombustibile, iar golul dintre perete si acestea se etanseaza cu materiale C0 (CA1), rezistente la foc cel putin 1 ½ ore;

trecerea conductelor si a canalelor de ventilare se realizeaza astfel incat sa nu produca dislocari ale unor portiuni de perete datorita dilatarii lor sub efectul cresterilor de temperatura;

canalele de ventilare se prevad cu sisteme de obturare, cu inchidere automata in caz de incendiu (clapete antifoc cu rezistenta la foc min. 1 ½ ore);

se asigura evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinatatea canalelor de ventilare si a conductelor metalice, datorita caldurii transmise prin conductibilitate (trasee corespunzatoare, termoizolare, etc).

Protectia golurilor din peretii antifoc

2.4.20. Peretii antifoc, de regula, se realizeaza fara goluri. Practicarea unor goluri in acesti pereti se admite numai atunci cand activitatea sau functionalitatea impun prevederea lor (pentru circulatie, transport, supraveghere, etc.) si sunt protejate corespunzator prevederilor normativului.

Suprafata totala admisa de goluri nu trebuie sa fie mai mare de 25I din cea a peretelui antifoc in care sunt practicate.

2.4.21. Golurile de circulatie, transport, supraveghere, etc. din peretii antifoc si, dupa caz, plansee antifoc, se protejeaza obligatoriu cu elemente corespunzatoare, care pot fi: usi, obloane, cortine, incaperi tampon sau tamburi deschisi antifoc, realizate conform normativului (la plansee se utilizeaza numai obloane sau chepenguri).

Usi, obloane, cortine antifoc

2.4.22. - Golurile functionale din peretii antifoc trebuie protejate cu usi antifoc, avand rezistenta la foc 1 ½ ore si echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu, in functie de cerintele functionale.

2.4.23. Usile antifoc si sistemele lor de inchidere, trebuie sa indeplineasca conditiile din reglementarile tehnice specifice.

2.4.24. Obloanele antifoc si cortinele de siguranta antifoc, se alcatuiesc si realizeaza, in general, similar cu usile antifoc.

Incaperi tampon antifoc

2.4.25. In cazul cand datorita unor conditii functionale, protectia golurilor din peretii antifoc nu se poate realiza prin usi, obloane sau cortine antifoc, golurile se pot proteja prin incaperi tampon antifoc.

Incaperile tampon antifoc se realizeaza conform schemei din fig. 2.4.25 si a conditiilor din normativ.

Fig. 2.4.25.

1 - perete antifoc; 2 - planseul incaperii tampon; 3 - peretii incaperii tampon; 4 - usi rezistente la foc.

2.4.26. Peretii si planseele incaperilor tampon antifoc trebuie sa fie CO (CA1) si rezistenti la foc cel putin 1 ora.

Se recomanda ca amplasarea incaperilor tampon sa se faca alipit peretelui antifoc si sa fie dispuse spre spatiile cu densitatea sarcinii termice mai mica.

2.4.27. In peretii incaperilor tampon se admite practicarea numai a golurilor strict necesare pentru circulatie. Pentru realizarea ventilarii sau evacuarii fumului din incaperile tampon se pot realiza goluri in pereti sau plansee.

2.4.28. Golurile pentru circulatie practicate in peretii incaperilor tampon antifoc, se protejeaza cu usi rezistente la foc cel putin 45 minute, prevazute dupa caz, cu dispozitive de autoinchidere sau cu inchidere automata in caz de incendiu.

Tamburi deschisi antifoc

2.4.29. In cazuri exceptionale, cand datorita necesitatilor functionale, protectia golurilor din peretii antifoc nu se poate realiza cu usi, obloane, cortine sau incaperi tampon antifoc, pot fi prevazuti tamburi deschisi antifoc.

2.4.30. Tamburii deschisi antifoc trebuie sa aiba latimea egala cu cea a golului protejat, iar lungimea totala de minimum 4,00 m. Amplasarea lor poate fi facuta alipit peretelui antifoc sau in ambele parti ale acestuia (conform fig. 2.4.30.a,b).

Fig. 2.4.30.

1 - perete antifoc; 2 - planseul tamburului deschis; 3 - peretii tamburului deschis; 4 - sprinklere (drencere).

2.4.31. Peretii si planseele tamburului deschis antifoc trebuie sa fie realizati din materiale C0 (CA1), fara goluri si cu rezistenta la foc de minimum 1 ora.

In tamburii deschisi trebuie sa se prevada sprinklere sau drencere cu actionare automata in caz de incendiu, amplasate cate unul la fiecare 1 m2 de suprafata orizontala a tamburului.

Plansee antifoc

2.4.32. Planseele antifoc sunt elemente de constructie orizontale sau inclinate care delimiteaza volume inchise din constructii inalte si foarte inalte (compartimente de incendiu constituite din unul pana la trei niveluri succesive cu aria desfasurata prevazuta in normativ), sau separa functiuni cu riscuri mari de incendiu.

2.4.33. Planseele antifoc se realizeaza din materiale C0 (CA1), cu rezistenta la foc minimum 2 ore si fara goluri sau cu goluri strict functionale, protejate conform normativului.

Elemente rezistente la foc si protectia golurilor (RF)
Pereti si protectia golurilor

2.4.34. Conditiile minime si de rezistenta la foc pentru peretii rezistenti la foc, sunt stabilite in prezentul normativ, precum si in reglementarile tehnice de specialitate.

Pentru cazurile in care reglementarile nu prevad conditii speciale, combustibilitatea si rezistenta la foc a acestor pereti se stabileste prin documentatia tehnico-economica in functie de gradul de rezistenta la foc al constructiei, densitatea sarcinii termice a incaperilor si rolul de separare al peretilor.

2.4.35. Golurile de circulatie functionala practicate in peretii rezistenti la foc se protejeaza corespunzator conditiilor precizate in normativ si in reglementarile tehnice de specialitate.

Plansee si protectia golurilor

2.4.36. Planseele pot constitui elemente de intarziere a propagarii incendiilor in interiorul unui compartiment de incendiu, numai atunci cand sunt rezistente la foc conform prevederilor normativului si nu au goluri, sau daca golurile practicate in ele sunt protejate cu elemente de inchidere corespunzatoare.

2.4.37. Conditiile privind combustibilitatea si rezistenta la foc a planseelor folosite pentru a separa intre ele spatii cu functiuni importante si incaperi cu risc mare de incendiu, precum si ale planseelor care delimiteaza cai de evacuare, sunt cele prevazute in normativ si in reglementari de specialitate.

2.4.38. Golurile functionale din planseele intermediare rezistente la foc, care constituie elemente de intarziere a propagarii focului, se protejeaza prin elemente rezistente la foc, prevazute dupa caz, cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

In cazuri justificate cand nu se pot realiza elemente rezistente la foc, protectia golurilor poate fi asigurata numai prin prevederea pe conturul golului (sub planseu), a unor ecrane C0 (CA1) si perdele de apa cu intrare in functiune automata in caz de incendiu, sau alte sisteme de protectie agrementate tehnic.

2.4.39. In cladirile cu pod, de gradul I.III de rezistenta la foc golurile prevazute in planseele spre pod se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute.

Separarea portiunilor mansardate ale constructiei, fata de poduri ale acesteia se realizeaza cu pereti C0 (CA1) rezistenti la foc minimum 2 ore, iar golurile de comunicare functionala din acestia se protejeaza cu usi rezistente la foc minimum 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

Elemente rezistente la explozie si protectia golurilor (RE)

2.4.40. Elementele de separare fata de restul constructiei, a incaperilor cu pericol de explozie categoriile A (BE3a) si B (BE3b) de pericol de incendiu , vor fi C0 (CA1) si rezistente la explozie.

2.4.41. Separarea incaperilor sau spatiilor cu pericol de explozie fata de alte incaperi cu riscuri, categorii de pericol sau destinatii din cladire, inclusiv fata de incaperile tampon, trebuie sa se faca prin pereti si plansee rezistente la explozie, alcatuite si realizate conform normativului.

2.4.42. Alcatuirea si dimensionarea peretilor rezistenti la explozie se determina prin calcul astfel incat acestia sa nu se prabuseasca sub efectul suprapresiunii care se produce in incaperile respective, functie de suprafetele de decomprimare asigurate (ferestre, panouri, luminatoare, acoperisuri zburatoare, trape, etc.).

2.4.43. Peretii rezistenti la explozie trebuie sa impiedice si propagarea incendiului din spatiile invecinate spre incaperile cu pericol de explozie, rezistenta lor la foc fiind stabilita in functie de densitatea sarcinii termice a incaperilor respective.

2.4.44. Practicarea unor goluri in peretii rezistenti la explozie nu este admisa decat in cazuri exceptionale, impuse de necesitati functionale si numai daca sunt protejate corespunzator prevederilor din prezentul normativ.

2.4.45. Strapungerea peretilor rezistenti la explozie de catre conducte, conductori sau cabluri electrice, se admite numai in cazuri de stricta necesitate functionala, cu conditia respectarii prevederilor normativului.

2.4.46. Golurile de comunicare functionala prevazute in peretii rezistenti la explozie, se protejeaza prin incaperi tampon antiex, si numai in cazuri exceptionale justificate tehnic prin tamburi deschisi antiex. Aceeasi prevedere se aplica si pentru comunicarea intre incaperi cu pericol de explozie, in cazurile in care comunicarea directa ar prejudicia siguranta sau atunci cand incaperile sunt situate in compartimente de incendiu diferite.

2.4.47. Incaperile tampon si tamburii deschisi antiex prevazuti in peretii rezistenti la explozie, se realizeaza similar celor de la peretii antifoc, recomandandu-se ca peretii si planseele acestor incaperi sa fie amplasate spre spatiile mai putin periculoase. Usile incaperii tampon antiex vor avea asigurate in afara de cerintele prevazute la art. 2.4.28 si masuri specifice de protectie astfel incit prin manevrare sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive respective.

2.4.48. La incaperile tampon si tamburii deschisi antiex ce separa spatii in care se produc degajari de gaze, vapori sau praf cu pericol de explozie, trebuie sa se ia masuri pentru ca in timpul exploatarii normale sa se impiedice trecerea acestora dintr-o parte in cealalta.

2.4.49. Pentru planseele rezistente la explozie, se vor respecta prevederile referitoare la alcatuire, dimensionare si celelalte conditii stabilite pentru peretii rezistenti la explozie (art. 2.4.42 la 2.4.45).

2.4.50. Planseele si elementele lor de sustinere vor fi astfel dimensionate si realizate incat sa nu fie aruncate de suflul exploziei.

Elemente etanse la foc (EF)

2.4.51. Elementele etanse la foc (EF) se prevad in cazurile, conditiile si in conformitate cu normativul si reglementarile de specialitate.

2.4.52. Pentru ca un element sa fie considerat etans, trebuie sa indeplineasca conditiile normate de etanseitate stabilite in reglementarile tehnice.

2.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) SI GAZE FIERBINTI

Dispozitii generale

2.5.1. Prin desfumare se urmareste extragerea din spatiile incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor.

In spatiile construite si necompartimentate, cu aria libera peste 10.400 m2, se asigura evacuarea fumului si a gazelor fierbinti in exterior, conform normativului.

2.5.2. In principiu, desfumarea se asigura prin tiraj natural, organizat sau mecanic, realizand circulatia aerului in spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus, sau prin diferente de presiune intre spatiul protejat si cel incendiat pus in depresiune, ori printr-o combinatie a celor doua metode.

2.5.3. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare), trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice generale:

sectiunea sa fie cel putin egala cu suprafata libera a gurilor de evacuare ale unui nivel al constructiei, la care sunt racordate;

raportul dintre laturile sectiunii canalelor (ghenelor) sa nu fie mai mare de 2;

canalele (ghenele) sa fie realizate din materiale C0 (CA1), etanse la foc minimum 15 minute, daca prevederile normativului nu stabilesc rezistente mai mari; atunci cand canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului traverseaza incaperi cu alte destinatii decat cele pentru care sunt prevazute, vor avea aceeasi rezistenta la foc cu a peretilor sau planseelor care delimiteaza destinatia respectiva;

canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale, fiind admise deviatii de maximum 2I

lungimile racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului, intre guri si ghenele verticale, vor fi cat mai scurte posibil.

2.5.4. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului si cele de evacuare a fumului se repartizeaza alternat, distribuindu-se cat mai uniform in spatiul protejat, astfel incat sa asigure circulatia aerului si evacuarea fumului, indeplinind conditiile specifice prevazute de normativ.

2.5.5. Introducerile de aer se pot asigura prin:

goluri (guri) practicate in fatade;

usile incaperilor care se desfumeaza, practicate in peretii exteriori ai constructiei;

incaperi sau coridoare in suprapresiune, ori care sunt bine aerisite;

scari neinchise in case de scari;

goluri (guri) de introducere, racordate sau nu la canale si ghene.

Evacuarea fumului se asigura prin goluri in acoperis sau pereti, conform normativului.

2.5.6. Dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare, trebuie realizate cu actionare automata sau manuala, conform prevederilor normativului. Actionarea automata a dispozitivelor de protectie va fi intotdeauna dublata de comanda manuala.

In plus, la constructiile echipate cu instalatii automate de stingere, se asigura posibilitati de actionare pentru personalul existent in spatiul protejat si care sa poata comanda local desfumarea, inainte de pornirea instalatiei de stingere.

2.5.7. Dispozitivele de actionare a elementelor de protectie (obturare) a golurilor trebuie sa asigure:

deschiderea golurilor (gurilor) si canalelor din volumul considerat;

oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare).

2.5.8. Comanda manuala centralizata sau locala a dispozitivelor de deschidere, poate fi realizata prin sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic.

In functie de tipul constructiei si prevederile specifice, comanda manuala centralizata trebuie amplasata la serviciul de pompieri sau la un acces principal al constructiei.

2.5.9. Comanda automata a dispozitivelor de protectie a golurilor (gurilor) trebuie asigurata de instalatia de semnalizare a incendiilor din incaperea sau spatiul respectiv sau de dispozitive locale (fuzibil), atunci cand nu se prevad instalatii de semnalizare.

2.5.10. Prevederea dispozitivelor de desfumare, precum si a sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti produse in caz de incendiu, este obligatorie in situatiile si conditiile stabilite de prezentul normativ.

Evacuarea fumului (desfumare)
Desfumare prin tiraj natural - organizat

2.5.11. Desfumarea prin tiraj natural-organizat se realizeaza prin introduceri de aer si evacuari de fum care comunica cu exteriorul direct sau prin canale (ghene), astfel dispuse, dimensionate si realizate incat sa asigure circulatia aerului in volumul protejat si evacuarea fumului.

2.5.12. Introducerea aerului se realizeaza conform prevederilor art. 2.5.5., iar evacuarea fumului prin goluri in fatade (libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu), prin canale si ghene, ori prin dispozitive (trape) cu deschidere automata dispuse in acoperis sau in treimea superioara a peretilor exteriori ai incaperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse in peretii exteriori, asigura desfumarea pe maximum 30,00 m adancime a incaperii.

2.5.13. Dispozitivele pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, vor avea o suprafata libera normata, raportata la aria incaperii pe care o protejeaza, conform prevederilor normativului.

2.5.14. Golurile de ventilare naturala permanent deschise, practicate in acoperis sau in treimea superioara a peretilor exteriori, se insumeaza la suprafata libera necesara desfumarii.

2.5.15. Dispozitivele de protectie a golurilor (gurilor) pentru desfumare (voleti, panouri, trape, etc.) trebuie sa fie (in pozitie de asteptare) realizate din materiale C0 (CA1) etanse la foc pentru cele de introducere a aerului si rezistente la foc pentru cele de evacuare, cu rezistenta la foc egala cu a canalului pe care sunt montate. Pentru golurile prevazute in acoperis sau in peretii exteriori, aceste conditii nu sunt obligatorii.

Desfumarea mecanica

2.5.16. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigura prin evacuarea mecanica a fumului si introducerea naturala sau mecanica a aerului, astfel incat sa asigure circulatia aerului in spatiul protejat si evacuarea fumului.

Desfumarea mecanica poate fi asigurata si prin realizarea suprapresiunii in spatiul protejat de fum (incaperi tampon, degajamente protejate, case de scari, etc.).

2.5.17. Introducerea naturala a aerului se realizeaza conform prevederilor art.2.5.5., iar cea mecanica prin guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere.

2.5.18. Evacuarea fumului se asigura prin guri racordate prin canale (ghene), la ventilatorul de evacuare (extragere).

2.5.19. Canalele (ghenele) trebuie sa indeplineasca, de regula, conditiile prevazute la art. 2.5.3. si in plus sa fie etanse la aer.

2.5.20. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depasi 5 m/s, iar gurile de introducere mecanica a aerului trebuie sa asigure minimum 60I din debitul evacuat.

2.5.21. Gurile de desfumare trebuie sa fie protejate cu voleti din materiale C0 (CA1), etansi la foc la introduceri si rezistenti la foc la evacuari in pozitie de asteptare, cu rezistenta egala cu cea a canalului (ghenei).

Nu este obligatorie prevederea voletilor atunci cand canalele (ghenele) sunt aferente unui singur nivel construit.

2.5.22. Raportul dintre latura mare si cea mica a unei guri (deschideri) de introducere sau evacuare va fi de cel mult 2.

2.5.23. Dispozitivele de actionare a voletilor de protectie se realizeaza conform prevederilor art. 2.5.6. la 2.5.9. si trebuie sa asigure punerea automata in functiune a ventilatoarelor de desfumare.

2.5.24. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realizate incat sa poata functiona la temperatura de 4000C a fumului, cel putin o ora. Legatura dintre ventilator si coloana (ghena), se realizeaza din materiale C0 (CA1).

2.5.25. Starea de functionare sau nefunctionare a ventilatoarelor aferente desfumarii va fi semnalizata la serviciul de pompieri sau in alte locuri unde permanenta este asigurata.

2.5.26. Instalatiile, inclusiv ventilatoarele de desfumare, trebuie sa fie alimentate electric dintr-o sursa normala si o sursa electrica de rezerva.

2.5.27. Sistemul de ventilare normala sau de conditionare a unei constructii, poate fi utilizat si pentru evacuarea fumului produs in caz de incendiu (desfumare), daca indeplineste toate conditiile specifice desfumarii.

Conditii specifice de desfumare
Case de scari inchise

2.5.28. Pentru evitarea inundarii cu fum a caselor de scari de evacuare inchise, desfumarea acestora se poate realiza prin tiraj natural-organizat sau prin punerea in suprapresiune fata de incaperile adiacente cu care comunica. Evacuarea mecanica a fumului din casele de scari nu este admisa.

2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural-organizat a casei de scari inchise, se realizeaza prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat in treimea superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevazuta in partea de jos a casei scarii).

2.5.30. Impiedicarea patrunderii fumului in casele de scari de evacuare prin suprapresiune fata de incaperile invecinate cu care comunica, se realizeaza prin introducerea mecanica a aerului in scara, ori prin evacuarea mecanica a fumului din incaperile adiacente incendiate cu care comunica sau prin combinarea celor doua metode (fig. 2.5.30.).

Suprapresiunea realizata la usile inchise ale casei de scari, va fi cuprinsa intre 20 si 80 Pa. Debitul trebuie sa asigure o viteza de cel putin 0,5 m/s in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, considerand usile inchise de la celelalte niveluri.

La partea superioara, casa de scari trebuie sa aiba dispozitiv de evacuare a fumului (trapa) cu aria libera determinata conform normativului, dar cel putin 1m2, avand asigurate posibilitati de deschidere prin comanda de la nivelul de acces in scara. Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie sa poata fi comandata si de la serviciul de pompieri.

Atunci cand accesele la casele de scari sunt protejate cu incaperi tampon, se asigura suprapresiune in incaperile tampon.

Fig. 2.5.30.

Circulatii comune orizontale inchise

2.5.31. Pentru evitarea inundarii cu fum a circulatiilor comune orizontale inchise ale constructiilor, se poate asigura punerea in suprapresiune a acestora fata de incaperile adiacente cu care comunica, sau desfumarea lor prin tiraj natural-organizat ori mecanic.

2.5.32. Asigurarea evacuarii fumului din circulatiile comune orizontale inchise este obligatorie in situatiile stabilite in normativ.

2.5.33. Atunci cand incaperile adiacente sunt prevazute cu evacuari de fum, (natural-organizat sau mecanic) circulatiile comune orizontale nu mai necesita desfumare, asigurandu-se o suprapresiune de cca. 20 Pa fata de incaperile cu care comunica direct sau de care sunt izolate prin incaperi tampon in suprapresiune.

2.5.34. Desfumarea prin tiraj natural-organizat a circulatiilor comune orizontale inchise se realizeaza in conditiile prevazute la art. 2.5.11. la 2.5.15., potrivit urmatoarelor reguli:

introducerile de aer si evacuarile fumului (gurile) se dispun alternat, la distante orizontale - masurate in axele circulatiilor - care sa nu depasesca 10,00 m in linie drepta sau 7,00 m in linie franta;

usile incaperilor accesibile publicului sa fie situate la mai mult de 5,00 m de orice gura de introducere sau de evacuare;

gurile de introducere si cele de evacuare vor avea suprafete de minimum 0,10m2 pentru fiecare flux de evacuare al circulatiei comune orizontale din zona pe care o desfumeaza;

gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai inalta la maximum 1,00 m fata de pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseala (trebuie sa se afle in treimea superioara a circulatiei comune);

Deschiderile in fatade pot constitui guri de introducere si/sau de evacuare daca respecta conditiile de dispunere precizate.

Fig. 2.5.35.

2.5.35. Desfumarea mecanica a circulatiilor comune orizontale inchise, se realizeaza in conditiile prevederilor art.2.5.16 la 2.5.27 si potrivit urmatoarelor reguli:

gurile de introducere a aerului si de evacuare a fumului se dispun alternat, in functie de localizarile riscurilor de incendiu, la distante orizontale - masurate in axele circulatiilor - de cel mult 15,00 m in linie drepta si 10,00 m in linie franta;

usile incaperilor accesibile publicului sa fie situate la mai mult de 5,00 m de orice gura de introducere sau de evacuare;

gurile de introducere se dispun cu partea lor superioara la maximum 1,00 m de pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseala ( trebuind sa se afle in treimea superioara a circulatiei comune);

portiunile de circulatie comuna cuprinse intre o gura de evacuare a fumului si una de introducere a aerului, trebuie sa aiba asigurat un debit de extragere de cel putin 0,5 m3/s pentru fiecare flux de evacuare asigurat.

In timpul functionarii desfumarii, diferenta de presiune dintre casa de scari de evacuare si circulatia comuna orizontala desfumata, trebuie sa fie mai mica de 80 Pa, la toate usile inchise ale scarii (fig. 2.5.35.).

Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti

2.5.36. In situatiile stabilite de normativ, pentru limitarea propagarii incendiilor in constructii fara pereti interiori despartitori pentru asigurarea evacuarii fumului si a gazelor fierbinti prin tiraj natural-organizat, se prevad (in acoperis) sisteme alcatuite din dispozitive de evacuare si ecrane verticale C0 (CA1), coborate sub tavan, in functie de densitatea sarcinii termice din spatiile respective, conform tabelului 2.5.36.

Tabel 2.5.36.

Densitatea sarcinii termice "q" (MJ/mp)

Raportul dintre suma ariilor libere ale dispozitivelor (deschiderilor) si aria incaperii

Distanta maxima (m) intre:

axele a doua deschideri

ecranele suspendate sub tavan

q < 420

1 : 150

45

75

420 < q < 840

1 : 125 1 : 80

35

70

840 < q < 1680

1 : 80 1 : 60

35

70

1680 < q < 4200

1 : 60 1 : 40

30

30

q > 4200

1 : 30

30

30

2.5.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti vor fi distribuite cat mai uniform si prevazute cu deschidere automata si manuala.

Golurile permanent deschise (ventilari) din acoperis sau din treimea superioara a peretilor exteriori, se insumeaza la suprafata necesara evacuarii gazelor fierbinti.

2.5.38. Atunci cand se prevede evacuarea mecanica a fumului si gazelor fierbinti, aceasta va respecta urmatoarele conditii:

dispunerea ecranelor C0 (CA1) sub plafon, corespunzator prevederilor specifice evacuarii prin tiraj natural-organizat (art. 2.5.36. si 2.5.44.);

prevederea gurilor de evacuare se realizeaza astfel incat sa se asigure cel putin o gura la maximum 320 m2;

debitul de extragere a unei guri va fi de cel putin 1 m3/s pentru 100 m2 delimitati de ecrane, iar pentru incapere va fi de minimum 1,5 m3/s;

la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum doua volume delimitate de ecrane, iar debitul ventilatorului poate fi redus la debitul necesar celui mai mare volum racordat;

introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural, prin partea de jos a peretilor, cat mai aproape de pardoseala.

2.5.39. Prevederea dispozitivelor pentru evacuarea gazelor fierbinti nu este obligatorie in zonele constructiei situate la mai putin de 30 m de peretii exteriori ce au in treimea superioara a incaperilor deschideri sau ferestre prevazute cu ochiuri mobile care se deschid automat in caz de incendiu, cu suprafata libera necesara si care asigura evacuarea gazelor fierbinti.

Cand actionarea manuala nu se poate face din apropierea dispozitivelor de evacuare (trape, ferestre, etc.) iar centralizarea comenzilor nu este justificata tehnic, se admite ca acestea sa nu fie prevazute cu actionare manuala.

In cazul utilizarii sistemelor de dispozitive si ecrane pentru evacuarea gazelor fierbinti, nu mai este obligatorie prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare).

2.5.40. Deschiderea automata a dispozitivelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, in caz de incendiu, se poate face individual sau in grup.

2.5.41. In constructiile prevazute cu instalatii automate de stingere, actionarea automata a dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinti trebuie sa se faca dupa declansarea instalatiilor de stingere.

2.5.42. In constructiile prevazute cu luminatoare, evacuarea gazelor fierbinti se va asigura obligatoriu prin ochiuri mobile ale acestora, care sa indeplineasca conditiile dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinti. Fac exceptie situatiile precizate la art. 2.5.39.

2.5.43. La constructiile etajate, evacuarea fumului si gazelor fierbinti se asigura separat pentru fiecare nivel, iar canalele respective care traverseaza alte niveluri vor avea pereti C0 (CA1) cu rezistenta la foc de cel putin 1 ora.

Se excepteaza situatiile deosebite, justificate tehnic, care sunt stabilite prin reglementari specifice.

2.5.44. Ecranele vor cobori sub plafon in asa fel incat marginea lor inferioara sa se afle, de regula, cat mai jos, dar cel putin 0,50 m sub plafon.

Inaltimea ecranelor sub plafon poate fi redusa cu maximum 1/3, daca prin amplasarea lor la distanta mai mica decat cea prevazuta in tabel si prin suprafata de deschidere asigurata se realizeaza conditii echivalente de limitare a propagarii laterale a gazelor fierbinti, sub plafonul incaperilor.

In incaperi cu plafoane suspendate, continuitatea golurilor dintre acestea si planseul de rezistenta trebuie intrerupta in dreptul ecranelor, cu material C0 (CA1).

2.5.45. Ecranele vor fi astfel alcatuite si dispuse incat sa realizeze o casetare a spatiului de sub acoperis. Fiecare caseta va fi prevazuta cu cel putin un dispozitiv de evacuare a gazelor fierbinti. Dispunerea ecranelor se face, de regula, pe latura elementelor de rezistenta din zona riscului potential de incendiu.

Nu se admite traversarea ecranelor de catre elemente combustibile.

2.6. CAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU

Dispozitii generale

2.6.1. In constructii, compartimente de incendiu, incaperi si alte spatii construite vor fi asigurate cai de evacuare prin care, in caz de incendiu, persoanele sa poata ajunge in exterior la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile, in timpul cel mai scurt si in conditii de deplina siguranta.

Pentru circulatiile functionale aferente locurilor in care prezenta oamenilor apare intamplator - sunt vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificari, precum si al incaperilor pentru fumat sau ale grupurilor sanitare, conditiile prevazute pentru caile de evacuare nu sunt obligatorii.

2.6.2. Caile de circulatie prevazute pentru functionarea normala a constructiilor trebuie sa asigure si evacuarea persoanelor in caz de incendiu. Cai special destinate evacuarii se prevad numai atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau nu pot satisface conditiile de siguranta la foc.

2.6.3. Prevederile din norma constituie conditii obligatorii la proiectarea si realizarea cailor de evacuare a persoanelor din constructiile al caror finisaj interior este executat din materiale traditionale: piatra, ceramica, sticla, lemn, metal.

In cazul materialelor de finisaj care in comparatie cu lemnul se aprind mai usor, propaga flacara la suprafata mai rapid sau emana mai mult fum ori gaze, prin proiect se vor lua masuri suplimentare de protectie, in conformitate cu specificatiile tehnice ale produselor respective.

2.6.4. Cai de evacuare in caz de incendiu sunt considerate circulatiile libere care, indeplinind conditiile stabilite prin prezentul normativ, asigura evacuarea prin usi, coridoare, degajamente, holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile astfel: direct; prin case de scari de evacuare; prin terase; balcoane;logii; pasaje de evacuare.

2.6.5. Cai de evacuare pot fi considerate si cele care trec prin incaperi sau spatii din cladiri civile (publice) sau de productie, in conformitate si cu respectarea conditiilor din normativ.

2.6.6. Nu constituie cai de evacuare in caz de incendiu, in general: ascensoarele; trecerile prin usi antifoc care se pot bloca in pozitia inchisa sau prin usi incuiate in timpul functionarii normale a cladirii; trecerile destinate garniturilor de tren care transporta incarcaturi periculoase; galeriile, tunelurile etc. prin care se transporta sau vehiculeaza substante cu pericol de incendiu, explozie, intoxicare, afixiere sau abur cu presiune mai mare de 1 atm.

2.6.7. Usile incuiate in timpul functionarii normale, pot constitui a doua cale de evacuare a unei portiuni din constructie sau a intregii constructii, cu exceptia salilor aglomerate, daca:

alcatuirea si dimensionarea lor corespund prevederilor din prezentul normativ;

sunt dotate cu sisteme de inchidere-deschidere usor manevrabile fara cheie, ce pot fi actionate din zona ce se evacueaza sau sunt prevazute cu panouri din sticla securizata cu dimensiuni care sa permita trecerea fluxurilor de evacuare si cu parapete de maximum 0,40 m. In cazul panourilor din sticla, se vor prevedea mijloace de spargere si indicatoare corespunzatoare. Panourile din sticla securizata astfel realizate pot fi amplasate si independent, langa usi, marcate corespunzator si astfel dispuse incat sa fie usor de recunoscut.

2.6.8. Cea de a doua cale de evacuare poate fi constituita si din una sau mai multe ferestre (cu ochiuri mobile de min. 0,75 m latime si 1,00 m inaltime libera), avand parapetul la cel mult 1,50 m deasupra nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face evacuarea la nivelul terenului, pentru:

a)      incaperile supraterane cu cel mult 50 de persoane;

b)      incaperile situate la subsol sau demisol, daca pe intreg nivelul exista cel mult 30 de persoane si se asigura in interior scari fixe de acces la parapetele mai inalte de 1,20 m. La aceste incaperi se admit si trape de min. 0,80 x 0,80 m prevazute in interior cu scari fixe de acces care asigura evacuarea direct din exterior.

La cladiri inalte, foarte inalte si la sali aglomerate nu este admisa asigurarea prin ferestre a celei de a doua cai de evacuare.

2.6.9. Alcatuirea elementelor de constructie si a finisajelor utilizate pe caile de evacuare, se vor stabili in conformitate cu prevederile prezentului normativ.

2.6.10. Traseele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si independente, astfel stabilite incat sa asigure distributia lor judicioasa, posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior, precum si circulatia lesnicioasa.

Caile de evacuare, nu trebuie sa conduca spre exterior prin locuri in care circulatia poate fi blocata in caz de incendiu datorita flacarilor, fumului, radiatiei termice etc.

Numar cai de evacuare

2.6.11. In constructii, compartimente de incendiu sau portiuni de constructii independente din punctul de vedere al circulatiei, de regula, persoanele trebuie sa aiba acces la cel putin doua cai de evacuare, care pe cat posibil, sa duca in directii opuse.

A doua cale de evacuare poate fi constituita din ferestre sau trape exterioare daca prin acestea se asigura evacuarea in conditii corespunzatoare de siguranta a persoanelor, conform prevederilor normativului, art. 2.6.8.

2.6.12. Asigurarea unei singure cai de evacuare este admisa atunci cand conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane - indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum si in cazurile in care numarul persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se inscrie in valoarea admisa pentru coridoare infundate, in functie de gradul de rezistenta la foc, risc sau categorie de pericol de incendiu, tip de cladire si destinatie, conform prevederilor normativului.

La cladirile inalte, foarte inalte si la salile aglomerate, precum si in situatiile stabilite in normativ, sunt obligatorii minimum doua cai de evacuare.

2.6.13. Alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare, traseele, precum si numarul de fluxuri de evacuare, trebuie sa asigure circulatia lesnicioasa si fara obstacole, conform normativului.

Alcatuirea cailor de evacuare
Usi

2.6.14. Usile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale sau pivoti.

2.6.15. Pe caile de evacuare nu se admite utilizarea usilor care se pot bloca datorita functionarii defectuoase a mecanismelor lor auxiliare, precum si usile de tip glisant, ghilotina, basculant, etc. Fac exceptie usile pentru maximum 5 persoane capabile sa se evacueze singure, precum si cazurile prevazute in normativ.

Usile pliante si cele turnante (cu foi care pot fi usor pliate) pot fi folosite pe caile de evacuare numai daca in acestea sau in imediata lor apropiere sunt prevazute usi pietonale obisnuite (pe balamale) sau panouri din sticla securizata conform art. 2.6.7.

2.6.16. Deschiderea usilor de pe traseul evacuarii, de regula, trebuie sa se faca in sensul deplasarii oamenilor spre exterior, cu exceptia usilor prin care se evacueaza cel mult 30 persoane valide si a cazurilor prevazute in normativ.

2.6.17. Prin deschidere usile de evacuare nu trebuie sa se impiedice una de alta sau sa stanjeneasca evacuarea.

2.6.18. In dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri cu inaltimea mai mare de 2,5 cm. Daca acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseala prin pante. In situatiile admise de normativ usile de evacuare practicate in alte usi cu dimensiuni mari, pot avea praguri cu inaltimea cat mai mica, dar nu mai mult de 0,40 m.

Scari interioare

2.6.19. Scarile interioare pot fi inchise (amplasate in case proprii de scari) sau deschise (amplasate in holuri, vestibuluri, atriumuri etc.) potrivit prevederilor normativului.

Scarile de evacuare, de regula, trebuie sa duca, pe aceeasi verticala, de la ultimul nivel pentru care asigura evacuarea, pana la nivelul iesirii in exterior la nivelul terenului ori al unor suprafete exterioare carosabile, sau pe o terasa de pe care evacuarea poate fi continuata pana la nivelul terenului.

Persoanele intrate in casa scarii, trebuie sa poata ajunge fara a o mai parasi, pana la nivelul iesirii in exterior.

Fac exceptie scarile din interiorul apartamentelor de locuit si scarile intrerupte la care evacuarea din punctul de intrerupere pana la nivelul terenului poate fi continuata in siguranta prin terase sau prin alte case de scari sau holuri cu acces direct in exterior. Legatura directa intre doua scari interioare intrerupte, trebuie sa se realizeze printr-un palier comun.

2.6.20. Pentru a impiedica patrunderea fumului pe caile de evacuare si propagarea incendiilor de la un nivel la altul, scarile, indiferent daca sunt luate sau nu in calcul la evacuare, de regula, se separa de restul cladirii prin pereti si plansee alcatuite conform prezentului normativ. Scari interioare deschise sunt admise numai in cazurile si conditiile mentionate in normativ.

Inchiderea casei scarilor trebuie sa se faca astfel incat accesul persoanelor la cel putin doua scari de evacuare, acolo unde acestea sunt obligatorii, sa fie posibil fara a se trece prin casa vreuneia din ele.

2.6.21. Holurile etajelor in care debuseaza liber scari de evacuare, pot fi asimilate cu casele de scari, daca sunt destinate numai pentru circulatie sau asteptare si daca sunt separate fata de restul constructiei, conform prevederilor pentru casele de scari respective.

2.6.22. In peretii interiori ai caselor de scari se pot practica numai goluri de acces la nivelurile constructiei. Pentru iluminarea casei de scari, a vestibulurilor de etaj si a coridoarelor, se pot prevedea goluri numai in conditiile admise de normativ si protejate corespunzator.

2.6.23. Golurile de acces la casele de scari de evacuare, se protejeaza conform prevederilor normativului, de regula, prin: usi pline sau cu geam simplu sau armat, ori usi etanse si rezistente la foc, sau incaperi tampon, in situatiile admise conform normativului si corespunzator realizate si echipate. In toate situatiile, usile de acces la casele de scari, se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata, dupa caz, cu exceptia celor de la cladirile de locuit care nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte.

2.6.24. Casele de scari de evacuare ale nivelurilor supraterane se recomanda sa nu fie continuate in subsolul cladirilor, iar cand aceasta nu este posibil sau justificat, se admite numai in conditiile stabilite la art. 2.6.25 la 2.6.28.

2.6.25. Atunci cand in subsolurile respective sunt numai incaperi cu risc mic de incendiu si au densitatea sarcinii termice rezultata din mobilier, finisaje si materiale adapostite de maximum 210 MJ/m2, scarile de evacuare continuate la subsol, se separa in acelasi mod ca la nivelurile supraterane, daca in norma nu se dispune altfel.

2.6.26. In cazurile in care incaperile subterane au ferestre cu suprafata totala de minim 1/100 din suprafata pardoselii si adapostesc destinatii (functiuni) similare celor de la nivelurile supraterane sau spatii tehnice, depozite, ori ateliere de intretinere ocupand cel mult 1/4 din aria construita a nivelului, de regula, casele de scari continuate la subsol se separa de nivelurile subterane la fel ca la cele supraterane, iar golurile de acces se protejeaza prin usi rezistente la foc minimum 45 minute, prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

2.6.27. Rampa de acces la subsol poate fi dispusa in continuarea casei de scari supraterane, daca este separata de rampele aferente nivelurilor supraterane prin pereti rezistenti la foc minim 2 ½ ore, si plansee rezistente la foc minim 1 ora, recomandandu-se ca evacuarea subsolului sa se realizeze independent de nivelurile supraterane ale cladirii. Subsolul poate comunica functional cu casa de scari a nivelurilor supraterane, de regula, printr-o usa etansa la foc 1 ora dispusa la cota parterului, in afara cazurilor in care normativul dispune altfel.

2.6.28. Scarile supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe (neseparate) spre subsol atunci cand asigura accesul la incaperi si spatii legate functional de cele supraterane si daca aceste functionalitati sunt separate de restul subsolului cu alte destinatii prin pereti C0 (CA1) rezistenti la foc minimum 3 ore si usi etanse la foc 1 ora (1 ½ ore pentru incaperi cu densitatea sarcinii termice de 840 MJ/m2 sau mai mare).

2.6.29. In casele de scari de evacuare nu vor fi fi amenajate spatii de lucru, de depozitare ori cu alte destinatii (in afara de circulatie) si nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizari tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.

Se admite amplasarea in casa scarilor a instalatiilor care nu prezinta pericol de incendiu sau explozie, daca nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare.

In cazul amplasarii tuburilor colectoare de gunoi sau alte materiale, in incaperi adiacente separate, dar care comunica cu casele scarilor de evacuare, se vor lua masuri corespunzatoare pentru a se impiedica patrunderea fumului si a focului in casa scarii.

2.6.30. Casele de scari se recomanda sa fie iluminate natural, direct din exterior.

2.6.31. Iluminatul natural al caselor de scari se poate face indirect, prin goluri protejate cu elemente rezistente la foc minimum 30 minute, din coridoare sau incaperi cu densitatea sarcinii termice sub 105 MJ/m2.

2.6.32. In constructii de gradul I . III de rezistenta la foc, de regula, iluminatul numai cu lumina artificiala se admite daca se asigura, in caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scari prin dispozitive automate si cu comanda manuala, avand sectiunea de cel putin 5I din suprafata orizontala construita a acestora, dar minimum 1 m2 si se asigura functionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial. Exceptie fac situatiile nominalizate in normativ.

2.6.33. Golurile pentru iluminare practicate in peretii exteriori ai caselor de scari vor fi protejate contra radiatiei termice ce rezulta in timpul eventualelor incendii produse in constructii, instalatii sau depozite din vecinatatea lor, sau chiar in portiuni ale aceleiasi constructii, situate la distante mai mici decat cele admise conform art. 2.2.2.

2.6.34. Scari de evacuare interioare deschise se admit in cazurile si conditiile prevederilor normativului, in functie de destinatie, precum si atunci cind asigura evacuarea a cel mult doua niveluri succesive.

2.6.35. Casele de scari de evacuare, trebuie sa aiba iesiri la nivelul terenului sau al unor suprafete exterioare carosabile, astfel:

a)      direct in exterior;

b)      prin hol sau vestibul;

c)      prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces in exterior direct sau printr-un hol ori vestibul;

d)      prin tunel de evacuare cu lungimea maxima de 200 m, cu acces in exterior si care este alcatuit din elemente C0 (CA1) rezistente la foc corespunzator densitatii sarcinii termice a incaperilor adiacente, fara a fi insa mai mici de 2ore pentru pereti si 1 ora pentru plansee. Usile din peretii tunelului vor fi rezistente la foc 1 ora spre incaperi cu sarcina termica peste 420 MJ/m2 si echipate cu dispozitive de autoinchidere automata in caz de incendiu.

Holul, vestibulul sau coridorul prin care se asigura accesul spre exterior, trebuie sa fie separat de incaperile si coridoarele interioare invecinate de la parter prin pereti C0 (CA1) rezistenti la foc minimum o ora, cu exceptia holurilor de tip atrium la care se asigura masurile de protectie specifice acestora.

2.6.36. Holurile de la parter, prin care se asigura accesul spre exterior al scarilor de evacuare, pot comunica liber cu garderobe supravegheate, incaperi de receptie pentru public si spatii functional necesare (comert, alimentatie, intruniri, etc.). Toate scarile de evacuare a nivelurilor supraterane, pot avea accesul spre exterior printr-un hol comun.

Scarile deschise, in situatiile admise in normativ, pot avea acces spre exterior prin spatiile in care sunt amplasate.

Usile caselor de scari prevazute pentru asigurarea evacuarii in caz de incendiu la nivelul terenului sau al unei suprafete carosabile, dar neutilizate in circulatia functionala curenta, se prevad cu panouri de geam securizat, conform art. 2.6.7.

2.6.37. Grinzile, podestele si treptele scarilor interioare de evacuare trebuie sa indeplineasca conditiile de comportare la foc prevazute in prezentul normativ.

2.6.38. Inclinarea rampelor scarilor de evacuare, suprafata si forma treptelor si a podestelor, trebuie sa permita o circulatie lesnicioasa si sigura a persoanelor, respectandu-se prevederile reglementarilor specifice.

2.6.39. Scarile cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate cai de evacuare numai in portiunea de rampa in care latimea minima a treptei este de 18 cm, iar latimea maxima de 40 cm, daca treptele au aceeasi forma si dimensiune pe toata desfasurarea scarii.

2.6.40. Scarile cu trepte balansate pot fi considerate cai de evacuare, numai pentru un singur flux de evacuare a utilizatorilor, daca indeplinesc conditiile de alcatuire si dimensionare stabilite in normativ si reglementarile de specialitate.

2.6.41. In constructiile cu trei sau mai multe niveluri, se va asigura posibilitatea de ridicare a furtunurilor pana la locul in care urmeaza a fi folosite, prin ferestrele caselor de scari plasate pe fatadele accesibile (cu conditia ca sub aceste ferestre sa nu se prevada copertine sau elemente constructive proeminente care sa impiedice ridicarea furtunurilor). Atunci cand casele de scari nu au ferestre, se prevad goluri cu latimea de cel putin 20 cm situate pe aceeasi verticala, practicate in podeste ori intre vanguri.

Fac exceptie casele de scari prevazute cu coloane (conducte) uscate fixe, destinate alimentarii cu apa in caz de incendiu.

2.6.42. Scarile de evacuare pot fi inlocuite in toate cazurile prin planuri inclinate, daca satisfac prevederile din prezentul normativ si reglementarile tehnice referitoare la scari (inchidere, rezistenta la foc, dimensionare, etc.).

Pantele planurilor inclinate vor fi de maximum 1:10 (1:8 in dreptul iesirilor din cladire) si prevazute cu strat de uzura care sa impiedice alunecarea persoanelor.

Scari exterioare deschise

2.6.43. Scarile de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent, in exteriorul constructiei sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot inlocui scarile interioare de evacuare necesare sau pot constitui o continuare a acestora, daca sunt executate din materiale C0 (CA1), cu rezistenta la foc de minimum 15 minute si daca:

respecta prevederile referitoare la dimensioarea scarilor de evacuare;

sunt protejate conform art. 2.6.44.

2.6.44. Scarile exterioare deschise de evacuare trebuie sa fie astfel amplasate sau protejate, incat circulatia sa nu poata fi blocata de flacarile sau fumul produs - in caz de incendiu - in constructia pentru care ele asigura evacuarea, ori datorita avarierii unor conducte de aburi, lichide sau gaze combustibile, acizi sau substante toxice, etc. amplasate la mai putin de 3,00 m de gabaritul scarii.

Se considera satisfacatoare protejarea scarilor prin amplasarea lor in dreptul unor portiuni pline de perete C0 (CA1) si minimum 15 minute rezistenta la foc, care in proiectie orizontala depasesc cu minimum 3,00 m gabaritul scarii, sau prin ecranarea scarii cu elemente rezistente la foc minim 15 minute fata de golurile din perete (cu exceptia celor de acces la scari) si conductele mentionate mai sus, care se afla la distanta mai mica de 3,00m.

Golurile de acces la scarile exterioare deschise se protejeaza prin usi etanse la foc 15 minute, echipate cu sisteme de autoinchidere sau prin treceri sicanate, corespunzator necesitatilor functionale.

Terase si curti interioare

2.6.45. Terasele circulabile, balcoanele si logiile care constituie cai de evacuare trebuie sa fie C0 (CA1) cu exceptia izolatiilor combustibile montate pe placa de beton - rezistente la foc de cel putin 1 ora si protejate impotriva blocarii circulatiei prin caderea unor elemente aprinse ale constructiei.

Terasele cu latime mai mica de 6,00 m si balcoanele utilizate la evacuare, trebuie sa fie protejate cu parapete pline, impotriva efectelor incendiilor de la nivelele inferioare sau din vecinatate.

Pot servi la evacuare si portiuni ale teraselor necirculabile, daca indeplinesc conditiile de mai sus si se iau masuri de dirijare, organizare si protectie a traseelor stabilite pentru evacuare.

2.6.46. Curtile interioare si spatiile libere dintre constructii pot fi luate in consideratie pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu daca au latimea suficienta pentru trecerea numarului de fluxuri rezultate din calcul, fara a fi mai mica de 3,50 m.

2.6.47. Evacuarea prin terase, balcoane, logii, curti interioare sau prin spatiile dintre cladiri se poate face numai daca circulatia nu poate fi blocata datorita flacarilor sau a fumului.

Dimensionarea cailor de evacuare
Criterii de calcul

2.6.48. Calculul cailor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) consta in determinarea gabaritelor necesare si stabilirea lungimii traseelor, astfel incat sa se asigure evacuarea rapida din constructie, in timpul normat.

2.6.49. Evacuarea persoanelor din constructie se considera ca se face ordonat, sub forma de fluxuri (siruri de persoane asezate una in spatele celeilalte), care circula prin caile de evacuare spre exteriorul constructiei.

2.6.50. Numarul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor si gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare se calculeaza conform prevederilor normativului.

2.6.51. Latimea rampelor scarilor de evacuare, de regula, se determina dupa nivelul din care provine cel mai mare numar de fluxuri, fara a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite, cu exceptiile prevazute in normativ.

2.6.52. Daca deasupra nivelului care determina dimensionarea rampelor scarii se afla alte niveluri cu un numar mai mic de persoane, latimea portiunii de scara situata deasupra sa poate fi mai mica, fiind dimensionata corespunzator numarului de persoane cel mai mare al unuia din nivelurile respective.

2.6.53. La scarile cu rampe ramificate, calculul latimii se face pentru rampa principala. Latimea fiecarei rampe ramificate trebuie sa fie de cel putin 60I din latimea rampei principale.

2.6.54. Latimea fiecarui podest al scarilor de evacuare nu trebuie sa fie mai mica decat cea a celei mai late rampe pe care o intersecteaza.

La scarile cu rampe ramificate latimea podestului central va fi cel putin egala cu a celei mai late rampe ramificate.

2.6.55. Atunci cand caile de evacuare in exterior ale celorlalte niveluri sunt comune cu cele ale parterului, latimea iesirilor spre exterior (usi de la nivelul parterului) trebuie sa asigure trecerea numarului total de persoane determinat prin insumarea:

numarului de persoane care vin prin scari interioare de la nivelul cel mai populat al cladirii;

din numarul de persoane aflat la parterul cladirii;

din numarul de persoane care vin prin scarile interioare de la subsol.

Determinarea fluxurilor de evacuare

2.6.56. Numarul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determina cu relatia:

F = N/C

in care:

F = numarul de fluxuri;

N = numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare;

C = capacitatea normata, de evacuare a unui flux;

Rezultatele din relatie se rotunjesc la numarul intreg imediat superior.

2.6.57. Numarul de persoane (N) pentru care se calculeaza caile de evacuare este constituit din capacitatea maxima simultana de persoane, stabilita prin proiect pe niveluri si total constructie.

2.6.58. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determina in functie de tipul, destinatia si riscul (categoria de pericol) de incendiu a constructiei, conform prevederilor normativului.

2.6.59. Pentru constructiile in care se pot afla simultan un numar mare de persoane, numarul de fluxuri de evacuare rezultat din calcul pentru usile exterioare ale constructiei poate fi redus procentual, cu acordul beneficiarului, astfel:

cu 10 I pentru cele care necesita 10-20 fluxuri de evacuare;

cu 20 I pentru 21-30 fluxuri;

cu 25 I pentru mai mult de 30 fluxuri.

Gabaritele cailor de evacuare

2.6.60. Latimea libera necesara pentru trecerea fluxurilor de evacuare, in raport cu numarul acestora, este de minimum:

0,80 m pentru un flux;

1,10 m pentru doua fluxuri;

1,60 m pentru trei fluxuri;

2,10 m pentru patru fluxuri;

2,50 m pentru cinci fluxuri;

Latimile intermediare se considera valabile pentru trecerea numarului inferior de fluxuri.

2.6.61. Latimea cailor de evacuare pentru mai mult de 50 de persoane, nu va fi micsorata in sensul de circulatie spre exterior, chiar daca este mai mare decat cea rezultata din calcul.

2.6.62. Dimensiunile brute (nefinisate) ale coridoarelor si ale scarilor precum si cele ale golurilor de comunicatie practicate in peretii acestora (usi), se stabilesc astfel incat spatiul liber necesar pentru trecerea numarului de fluxuri sa nu fie redus cu mai mult de 0,10 m pe inaltimea de maximum 2,10 m de la cota pardoselii (prin proeminente ale peretilor, tocurilor, captuselilor, canaturilor de usi sau ferestre in pozitie deschisa, finisajelor interioare, instalatiilor, etc.). Latimea rampelor scarilor se masoara pana la balustrade, (care de regula nu trebuie sa micsoreze gabaritul liber al circulatiei).

2.6.63. In peretii coridoarelor si scarilor pentru evacuarea a mai mult de 50 de persoane sunt admise nise cu parapetul (limita inferioara) la mai mult de 1,20 m deasupra pardoselii sau cu marginea lor superioara la maximum 0,90 m de pardoseala.

2.6.64. Latimea coridoarelor, rampelor si podestelor scarilor ce sunt utlizate pentru evacuarea a peste 50 de persoane nu trebuie sa fie redusa de usi sau ferestre care se deschid spre acestea si pot fi blocate in pozitie deschisa de persoanele care se deplaseaza pentru a iesi din constructie.

Fac exceptie ferestrele al caror parapet este de cel putin 2,00 m fata de nivelul pardoselii sau al treptelor din dreptul lor.

2.6.65. Usile deschise spre podestele scarilor de evacuare nu trebuie sa reduca gabaritul acestora, determinat prin calcul.

In fata usilor ascensoarelor pentru persoane, de regula, latimea podestelor scarilor trebuie sa fie de cel putin 1,60 m. Fac exceptie cazurile in care usile de palier ale ascensoarelor sunt glisante sau se inchid rotindu-se in acelasi sens cu cel in care se deplaseaza fluxul de evacuare spre exterior, cazuri in care latimea podestului se poate reduce la 1,20 m.

2.6.66. De regula latimea libera de trecere a unei usi de evacuare nu trebuie sa depasesca 2,50 m. Daca latimea usii este mai mare, ea se imparte cu montanti solid incastrati in spatii de trecere cu latimea de maximum 2,50 m fiecare.

Fac exceptie usile a caror latime este de cel putin doua ori mai mare decat cea necesara trecerii fluxurilor de evacuare, precum si cele monumentale.

2.6.67. Latimea rampei scarilor de evacuare, de regula, nu trebuie sa fie mai mare de 2,50 m intre pereti si balustrada sau intre doua balustrade ale aceleiasi rampe. Atunci cand latimea rampei este mai mare, se imparte prin balustrade intermediare in spatii de maxim 2,50 m latime.

Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare la rampele:

a)      folosite urcand, pentru a ajunge la iesire;

b)      cu latimea cel putin de doua ori mai mare decat cea necesara fluxurilor de evacuare, sau sunt scari monumentale.

2.6.68. Inaltimea libera pe caile de evacuare trebuie sa fie de minimum 2,00 m.

Pentru poduri sau subsoluri, aceasta inaltime poate fi de minimum 1,90 m iar usile din pod si subsol pot avea inaltimea libera de 1,80 m.

Timpul de evacuare (lungimea cailor de evacuare)

2.6.69. La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii caii de evacuare, se ia in considerare traseul parcurs in axa caii de evacuare, de la punctul de plecare pana la o iesire in exterior, sau pana la o scara de evacuare inchisa sau deschisa, ori degajament protejat, tinand seama de pozitia diferitelor echipamente sau obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite, respectandu-se nivelele de performanta admise in normativ.

2.6.70. La stabilirea timpului de evacuare (lungimii caii de evacuare) nu se iau in consideratie distantele parcurse:

a)      pe scarile de evacuare si de la baza acestora spre exterior precum si in interiorul degajamentelor protejate;

b)      in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisa pentru coridoare infundate.

2.6.71. Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacuarii utilizatorilor se efectueaza prin raportarea lungimilor de evacuare admise la viteza medie de deplasare, considerata 0,4 m/sec. pe orizontala si 0,3 m/sec. pe verticala (scari, pante).

Marcarea cailor de evacuare

2.6.72. Traseele cailor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementarilor tehnice.

2.6.73. La cladirile cu peste doua niveluri supraterane, in cazul coborarii scarilor de evacuare sub nivelul terenului, in conditiile mentionate la art. 2.6.24., se vor lua masuri pentru indrumarea circulatiei de evacuare spre iesirea in exterior.

2.6.74. Documentatiile tehnico-economice ale constructiilor vor cuprinde, dupa caz, planuri de evacuare, cu indicarea si marcarea cailor de urmat in caz de incendiu.

2.7. INSTALATII DE SEMNALIZARE SI STINGERE A INCENDIILOR

2.7.1. Constructiile se prevad, dupa caz, cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor, potrivit reglementarilor de specialitate.

In scopul asigurarii sigurantei la foc a utilizatorilor constructiilor, instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor, masinile, utilajele, aparatura, echipamentele de protectie si produsele pentru prevenirea si stingerea incendiilor necesare, se stabilesc conform prezentului normativ si a reglementarilor tehnice specifice, putand fi suplimentate conform optiunii beneficiarului, in functie de riscurile de incendiu si conditiile de propagare a incendiilor, de categoria de importanta a constructiilor, de importanta si valoarea acestora, precum si de posibilitatile reale de alarmare, alertare si interventie a fortelor de interventie.

2.7.2. Instalatiile de semnalizare si de stingere a incendiilor, se prevad cu actionare manuala, daca observarea incendiului se poate asigura in timp util, sau cu actionare automata.

Actionarea automata a instalatiilor de semnalizare si de stingere a incendiilor, de regula, se asigura la constructii si spatii unde nu exista o permanenta supraveghere umana, cand incendiul nu poate fi usor observat sau atunci cand, datorita riscului de incendiu ori al conditiilor de singuranta la foc a oamenilor si bunurilor, este necesara o interventie rapida.

Instalatiile cu actionare automata se prevad intotdeauna si cu posibilitati de actionare manuala.

2.7.3. Instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor se proiecteaza si se realizeaza conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa prezinte siguranta in exploatare, sa asigure posibilitatea verificarii periodice a starii lor de functionare, iar eventualele revizii si reparatii sa se poata face cu usurinta.

2.7.4. La constructiile, spatiile si incaperile echipate cu instalatii automate de stingere, se prevad instalatii de semnalizare a incendiilor numai cand sunt sau se afla in constructii de importanta deosebita sau cu risc mare, asigurandu-se semnalizarea izbucnirii incendiului inainte de intrarea in functiune a instalatiilor automate de stingere.

2.7.5. In functie de importanta constructiilor, instalatiilor si a spatiilor cu risc de incendiu, precum si de consecintele unor eventuale incendii sau explozii, de la caz la caz, se va analiza si stabili necesitatea prevederii unei semnalizari inainte de atingerea parametrilor periculosi, astfel incat sa se poata lua masuri de inlaturare a pericolului.

2.7.6. Obiectivele cu risc mare de incendiu se prevad cu mijloace de alarmare si de alertare a serviciilor proprii de pompieri si respectiv a unitatilor de pompieri militari. La obiectivele mari si vulnerabile la incendiu, se asigura mijloace directe de alertare a unitatilor militare de pompieri.

2.7.7. Ca produs de stingere, poate fi utilizata apa (sub forma de jeturi compacte, dispersata in picaturi sau pulverizata), spuma (joasa infoiere, medie infoiere si inalta infoiere), gaze (inerte, inhibitori), abur sau pulberi stingatoare, in functie de natura si cantitatea substantelor si materialelor combustibile care necesita stingerea.

2.7.8. Instalatiile de stingere cu care se echipeaza constructiile si instalatiile pot fi alimentate din retele publice, cu sisteme de alimentare comune (atunci cand incintele sunt apropiate si investitorii sunt de acord) sau cu sisteme de alimentare individuale, (proprii fiecarui obiectiv), potrivit reglementarilor.

2.7.9. Numarul de calcul al incendiilor simultane, se determina dupa cum urmeaza:

a) Pe teritoriul incintelor de productie si/sau depozitare independente:

daca suprafata este sub 150 ha, un incendiu;

daca suprafata este mai mare, proiectantul va stabili, in functie de riscurile de incendiu sau posibilitatile de propagare a incendiului intre obiecte, necesitatea luarii in calcul a doua incendii simultane.

b) Pentru incintele de productie si/sau depozitare, alimentate prin aceleasi instalatii cu centrele populate:

daca suprafata incintei de productie si/sau depozitare este pana la 150 ha si centrul populat are pana la 10.000 locuitori, un incendiu;

daca numarul locuitorilor din centrul populat este de cel mult 25.000, indiferent de suprafata incintei de productie si/sau depozitare, proiectantul stabileste daca este necesara luarea in calcul a doua incendii simultane;

daca numarul locuitorilor depaseste 25.000 persoane, numarul de calcul al incendiilor simultane se determina separat pentru pentru incinte de productie si/sau depozitare si separat pentru centrul populat, insumandu-se valorile rezultate.

2.7.10. Instalatiile de stingere se proiecteaza, de regula, astfel incat sa asigure in permanenta debitul si presiunea minima necesara, pana la terminarea perioadei teoretice de functionare a acestora (respectiv a reprizelor de stingere).

Punerea sub presiune a instalatiei prin actionarea manuala de la distanta, imediat dupa izbucnirea incendiului, se prevede numai in cazurile particulare admise si daca nu exista pericol de deteriorare a instalatiei de actionare.

2.7.11. Retelele exterioare si, dupa caz, cele interioare aferente instalatiilor de stingere cu apa, vor fi prevazute cu racorduri pentru alimentarea acestora si de la pompele mobile de incendiu, conform reglementarilor tehnice de specialitate.

2.7.12. In situatiile in care obtinerea direct de la sursa a cantitatilor de apa necesare in timpul incendiilor nu este posibila din punct de vedere tehnic, se prevede rezerva de apa pentru incendiu (rezervor). Atunci cand alimentarea rezervorului de la sursa poate avea loc fara intrerupere, chiar in timpul incendiului, rezerva se poate reduce cu volumul asigurat de debitul minimal al sursei.

2.7.13. Rezerva de apa pentru incendiu poate fi pastrata impreuna cu cantitatile de apa necesare consumului de apa potabila, menajera sau industriala.

Instalatiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere sau apa pulverizata), trebuie sa aiba prevazuta rezerva intangibila (proprie) care sa asigure functionarea lor pe timpul teoretic normat.

2.7.14. La obiectivele din categoriile de importanta exceptionala (A) sau deosebita (B), precum si la cele vulnerabile la incendiu, instalatiile automate de stingere cu care se echipeaza se vor proiecta si realiza astfel incat sa asigure nivelele de performanta admise si in cazul unei avarii la elementele componente de alimentare, pana la distribuitorul de refulare al pompelor de incendiu.

2.7.15. Instalatiile de stingere a incendiilor vor avea asigurata alimentarea normala si de rezerva cu energie electrica de la surse corespunzatoare si care pot fi: hidraulice, pneumatice, electrice, motoare cu ardere interna, abur, etc.

2.7.16. Instalatiile de stingere (cu apa, spuma, gaze, pulberi, etc.) vor fi astfel proiectate si realizate incat sa poata functiona in caz de incendiu pe toata durata normata de functionare a acestora, conform reglementarilor tehnice.

Instalatiile interioare de stingere se prevad si dimensioneaza in functie de marimea compartimentelor de incendiu sau a spatiilor protejate, dupa caz, iar pentru instalatiile de stingere din exterior se ia in considerare intreaga constructie.

2.7.17. Prin proiectarea si realizarea instalatiilor de apa pentru stingerea incendiilor se vor asigura conditiile corespunzatoare de functionare conform reglementarilor specifice si vor fi ferite de inghet.

2.7.18. Rezervoarele, bazinele sau alte surse de apa rece prevazute pentru stingerea incendiilor, situate la distante mai mici de 1.000 m fata de constructii, vor avea asigurate posibilitati de alimentare a pompelor de incendiu mobile si prevazute punctele de stationare a acestora.

2.7.19. Punctele de stationare si alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine, rezervoare sau alte surse de alimentare cu apa, se vor stabili astfel incat radiatia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele invecinate sa nu impiedice desfasurarea actiunii de interventie.

Raurile, lacurile, iazurile sau fantanile cu debit suficient si cu adancime corespunzatoare, pot fi amenajate pentru alimentarea cu apa a autospecialelor in caz de incendiu.

2.7.20. Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma, pulberi sau gaze, se proiecteaza si realizeaza conform reglementarilor specifice, asigurandu-se functionarea lor pe timpul normat (reprize).

2.7.21. La instalatiile de stingere cu spuma se utilizeaza numai produse corespunzatore si omologate pentru stingerea lichidelor combustibile respective. Pentru lichidele combustibile care distrug spuma, produsele de stingere trebuie sa fie de tip special antialcool (AR).

2.7.22. Pulberile si gazele utilizate ca produse de stingere vor fi de tip omologat pentru aceasta, iar instalatiile fixe de stingere cu astfel de produse vor avea asigurate cantitatile de produse de stingere determinate prin calcul, inclusiv alimentarea de rezerva, asigurandu-se minimum doua reprize de stingere.

2.7.23. Instalatiile, dispozitivele si echipamentele utilizate pentru evacuarea mecanica a fumului (desfumare) in caz de incendiu, precum si a celor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, vor corespunde conditiilor specifice acestora si vor fi agrementate tehnic.

2.8. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIILOR

2.8.1. Instalatiile utilitare aferente constructiilor (hidro, electrice, de incalzire, de ventilare, conditionare si altele asemenea) se proiecteaza si executa astfel incat sa nu contribuie la producerea si propagarea incendiilor, in conformitate cu prevederile prezentului normativ si ale reglementarilor de specialitate.

2.8.2. Sistemele si instalatiile de incalzire se stabilesc in functie de riscul de incendiu, destinatia, gradul de rezistenta la foc si marimea constructiilor, fiind interzise cele cu foc deschis in spatii (incaperi) care prezinta riscuri mari de incendiu si in cele cu pericol de explozie.

2.8.3. Instalatiile electrice utilitare aferente constructiilor, vor fi corespunzatoare riscului si categoriei de pericol de incendiu, destinatiei si mediului respectiv, potrivit reglementarilor tehnice de specialitate ale acestora.

2.8.4. Incaperile si spatiile in care se degaja substante combustibile vor avea asigurate instalatii pentru evacuarea gazelor, vaporilor, prafului si a pulberilor pe masura degajarii acestora, astfel incat sa se evite posibilitatea acumularii lor in cantitati periculoase.

2.8.5. La realizarea sistemelor si instalatiilor de ventilare sau conditionare, se va urmari reducerea posibilitatilor de formare a amestecurilor explozive si de propagare a incendiului prin canalele de ventilare, precum si utilizarea unor materiale, elemente si echipamente corespunzatoare riscului de incendiu, conform reglementarilor de specialitate.

2.8.6. Sistemele si instalatiile de ventilare (conditionare) a spatiilor si incaperilor din categoria A, B (BE 3a,b) si C (BE 2) de pericol de incendiu vor fi independente si separate de cele ale categoriilor D si E (BE 1a si b) de pericol de incendiu. Separarea instalatiilor si a sistemelor de ventilare este obligatorie si in situatiile precizate de prezentul normativ si reglementarile tehnice.

Evacuarea prin acelasi sistem sau instalatie de ventilare (conditionare) a substantelor care, in amestec mecanic sau combinatie chimica pot provoca aprindere sau explozie, este interzisa.

2.8.7. Sistemele si instalatiile de ventilare (conditionare) a incaperilor in care se depoziteaza, prelucreaza sau manipuleaza substante combustibile, a salilor aglomerate si a incaperilor cu echipamente si, dupa caz, aparatura de mare valoare sau importanta deosebita, precum si a celor cu riscuri mari de incendiu, vor fi independente de celelalte sisteme sau instalatii de ventilare (conditionare) ale constructiei.

2.8.8. In interiorul canalelor de ventilare (conditionare) nu se admite montarea conductelor de lichide sau gaze combustibile, precum si a circuitelor electrice.

2.8.9. Traversarea elementelor de compartimentare antifoc sau rezistente la foc de catre canale de ventilare nu se recomanda. In cazurile in care aceste traversari sunt absolut necesare, se vor lua masuri pentru evitarea propagarii incendiilor in compartimentele invecinate.

2.9. CAI DE ACCES, INTERVENTIE SI SALVARE

2.9.1. Pentru asigurarea conditiilor de acces , interventie si salvare in caz de incendiu la constructii si instalatii se prevad cai de circulatie (drumuri) necesare functional sau fasii libere de teren, corespunzator amenajate pentru accesul utilajelor si autospecialelor de interventie ale pompierilor.

Nu este obligatorie asigurarea unor circulatii carosabile (drumuri) la cabane, refugii turistice, constructii la altitudine (montane), anexe gospodaresti, etc., precum si la constructii incadrate in categoria de importanta D (redusa).

2.9.2. Caile de circulatie (drumurile) prevazute, vor asigura accesul fara obstacole si pe distante cat mai scurte la constructii, depozite de substante combustibile, puncte de stationare si alimentare ale autospecialelor si surse de apa.

2.9.3. Caile de circulatie si de acces (drumuri) la constructii si incinte construite, care au incrucisari de nivel cu linii c.f. pe care pot stationa vagoane, vor fi asigurate cu a doua posibilitate de traversare, astfel incat accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu sa fie posibil permanent.

2.9.4. Realizarea de curti inchise pe toate laturile de constructii etajate, nu se recomanda. In cazurile in care se prevad totusi asemenea curti, in care autospecialele de interventie ale pompierilor nu au acces, este necesara asigurarea posibilitatilor de salvare a persoanelor din cladire prin ferestre sau goluri ale fatadelor constructiei accesibile pentru interventia serviciilor si unitatilor de pompieri, marcandu-se corespunzator, astfel incat sa fie usor de recunoscut in caz de incendiu.

2.9.5. Curtile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m2 si inchise pe toate laturile de constructii, situate la nivelul terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel mai mica de 0.50 m fata de aceste circulatii, se prevad obligatoriu cu accese carosabile pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu, cu gabarite de minim 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.

Pentru curtile interioare mentionate, situate la diferente de nivel mai mari de 0,50 m (fara acces carosabil), se asigura numai acces pentru personalul de interventie (treceri pietonale), cu latimea de minim 1,50 m si inaltimea de 1,90 m.

2.9.6. Constructiile blindate vor avea asigurate posibilitati de acces pentru personalul de interventie al serviciilor si unitatilor de pompieri, prin deschideri prevazute in peretii exteriori, protejate cu panouri usor demontabile din afara si marcate corespunzator.

2.9.7. Pentru interventia personalului pompierilor direct din exterior, inchiderile perimetrale ale constructiilor cu pereti cortina vor avea marcate panourile de vitrare prin care se poate accede in circulatiile comune orizontale (holuri, vestibuluri, coridoare, etc.) sau in incaperi cu acces permanent in circulatiile comune.

Marcarea vizibila din exterior a cel putin unui acces pe fiecare etaj al constructiei este obligatorie la etajele situate pana la 28,00 m fata de carosabil, pe toate fatadele accesibile autospecialelor de interventie ale pompierilor.

2.9.8. La constructiile inchise perimetral cu pereti cortina se vor asigura circulatii carosabile in dreptul panourilor de fatada marcate pentru accesul echipelor de interventie ale pompierilor.

2.9.9. In interiorul constructiilor, caile de interventie ale personalului serviciilor si unitatilor de pompieri vor fi stabilite, amenajate si marcate corespunzator, astfel incat sa fie usor de recunoscut in caz de incendiu.

2.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE SI SERVICIUL DE POMPIERI

2.10.1. Pentru asigurarea verificarii, supravegherii si interventiei in caz de incendiu, prin proiect se va stabili nivelul de dotare a serviciului de pompieri, in functie de categoria de importanta, marimea, destinatia si vulnerabilitatea la incendiu a constructiei.

2.10.2. Echiparea si dotarea serviciului de pompieri trebuie sa corespunda necesitatilor practice asigurarii sigurantei la foc a constructiei, conform reglementarilor specifice, in functie de riscurile de incendiu si scenariile de siguranta la foc.

2.10.3. In documentatia tehnica serviciul de pompieri va avea stabilit spatiul necesar functionarii permanente a acestuia, de regula, dispus la parterul sau nivelurile supraterane inferioare ale constructiei.

2.10.4. Serviciul de pompieri va fi dotat cu mijloace de iluminat si comunicatii, aparatura specifica si echipament de protectie, corespunzator riscurilor de incendiu si tipului de constructie, asigurandu-se rezervele necesare.

2.10.5. Constructiile se doteaza cu mijloace tehnice de stingere corespunzatoare riscurilor si categoriilor de pericol de incendiu specifice, precizandu-se in documentatie tipul acestora si cantitatea necesara, inclusiv rezervele pentru inlocuirea imediata.

PARTEA II-A CLADIRI CIVILE (PUBLICE)

CAP.3. PERFORMANTE COMUNE CLADIRILOR CIVILE (PUBLICE)

3.1. Riscuri de incendiu Si grade de rezistenTA la foc

Riscuri de incendiu

3.1.1. Incaperile, spatiile si cladirile civile (publice), vor avea determinate riscuri de incendiu, conform prevederilor art. 2.1.1. la 2.1.3. din prezentul normativ.

3.1.2. In functie de riscurile de incendiu determinate, se asigura conditiile de siguranta la foc performantele si nivelele de performanta admise in partea I-a a normativului "Prevederi comune tuturor constructiilor" si in cele din prezenta parte.

Prin scenarii de siguranta la foc elaborate conform reglementarilor de specialitate, in situatii justificate pot fi adoptate masuri de protectie compensatorii care asigura conditiile de siguranta la foc si performantele admise conform normativului.

3.1.3. - Riscurile de incendiu se precizeaza obligatoriu in documentatia tehnica.

Grade de rezistenta la foc

3.1.4. Cladirile civile (publice) vor avea stabilit gradul de rezistenta la foc, si precizat obligatoriu in documentatiile de proiectare. Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca cladirea, pentru incadrarea intr-un anumit grad de rezistenta la foc, sunt cele stabilite in art. 2.1.8. la 2.1.14.

3.2. Amplasare Si conformare la foc

Amplasare

3.2.1. Cladirile civile (publice), independente, comasate sau grupate in conformitate cu recomandarile generale, se amplaseaza in zone ferite de riscuri de incendiu existente in vecinatate, la distantele de siguranta admise (art. 2.2.1. la 2.2.3.), sau se compartimenteaza corespunzator normativului.

3.2.2. Cladirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure, cele pentru obiecte sau aparataj de importanta deosebita, precum si cladirile inalte si foarte inalte, nu se recomanda a fi comasate cu constructii care au alta destinatie.

3.2.3. In cazul comasarii mai multor functiuni intr-o cladire civila (publica), acestea se vor separa corespunzator, de regula, prin pereti si plansee din materiale C0 (CA1), rezistente la foc conform normativului.

Conformare la foc

3.2.4. Prin conformare se vor avea in vedere prevederile art. 2.2.4. la 2.2.10. si cele specifice. Ariile construite ale compartimentelor de incendiu admise pentru constructii civile (publice) supraterane, sunt cele precizate in tabel 3.2.4.

Tabel 3.2.4.

Arii construite admise pentru compartimente de incendiu ale cladirilor civile (publice) supraterane

Gradul de rezistenta la foc

Aria maxima construita (la sol), a unui compartiment de incendiu (in m2)

Cladiri cu un nivel

Cladiri cu mai multe niveluri

I - II

2500

III

1800

IV

1400

1000

V

1000

800

NOTA: 1. Pentru cladirile echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, ariile se pot majora cu 100I. Atunci cand se prevad instalatii automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora cu 25 I. Majorarile mentionate nu se cumuleaza.

2. In cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.

Tabel 3.2.5.

Numar de niveluri supraterane maxim admis si capacitatea cladirilor civile

de gradul III . V de rezistenta la foc

Nr.

Crt

Destinatia cladirilor

Capacitate

(Numar maxim de persoane)

Numar maxim de niveluri pentru cladiri avand gradul de rezistenta la foc :

III

IV

V

1

Cladiri care adapostesc persoane ce nu se pot evacua singure

150

2

1

1

2

Cladiri pentru muzee sau expozitii care nu adapostesc valori deosebite si nu sunt sali aglomerate

300

Cladiri pentru cazare temporara

200

3

2

1

Cladiri pentru invatamant de cultura generala si licee

480

3

Cladiri de locuit

200

5

3

2

4

Cladiri cu alte destinatii, fara sali aglomerate

300

5

2

1

NOTA: In cazuri justificate tehnic si asigurand masuri suplimentare de protectie, investitorii pot adopta un singur nivel in plus fata de cele admise, pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.

3.2.5. Intre numarul de niveluri al cladirilor supraterane, destinatia, gradul de rezistenta la foc si capacitatea lor (numar de persoane), se vor respecta urmatoarele corelatii :

a)      In cladirile de gradul I si II de rezistenta la foc, indiferent de capacitatea lor, numarul de niveluri supraterane nu se limiteaza (cu exceptia celor cu sali aglomerate de gradul II);

b)      In cladirile de gradul III . V de rezistenta la foc, numarul de niveluri supraterane se limiteaza in functie de destinatie si de numarul de persoane adapostit, conform prevederilor tabelului 3.2.5.

3.2.6. In cladirile civile (publice) de gradul I si II de rezistenta la foc, este admisa mansardarea (realizarea unui nivel construit in volumul podului) daca elementele din structura portanta a acoperisului si a incaperilor amenajate sunt incombustibile si separate de restul podului cu ziduri rezistente la foc minim 3 ore.

In cladiri de gradul III . V de rezistenta la foc, mansardarea (nivel construit in volumul podului), este admisa in conditiile respectarii prevederilor tabelului 3.2.5.

3.2.6. In cladirile civile (publice) de gradul I si II de rezistenta la foc, este admisa mansardarea (realizarea unui nivel construit in volumul podului) daca elementele din structura portanta a acoperisului si a incaperilor amenajate sunt protejate cu materiale incombustibile si separate de restul podului cu pereti rezistenti la foc minim 2 ore.

In cladiri de gradul III . V de rezistenta la foc, mansardarea (nivel construit in volumul podului), este admisa in conditiile respectarii prevederilor tabelului 3.2.5

3.2.7. Depozitarea marfurilor si substantelor cu pericol de explozie in cladirile civile (publice), precum si amplasarea atelierelor in care se utilizeaza astfel de materiale, nu este admisa decat in cazurile mentionate si cu respectarea prevederilor normativului.

3.2.8. Prin conformarea constructiilor civile (publice) se va asigura, pe cat posibil, dispunerea separata a spatiilor cu risc mare de incendiu fata de zonele accesibile publicului, realizind masurile de protectie necesare conform normativului.

3.3. AlcAtuiri constructive

3.3.1. Constructiile civile (publice) se alcatuiesc corespunzator prevederilor subcap. 2.3. al normativului, indeplinind performantele comune si specifice ale acestora. Se recomanda utilizarea materialelor si elementelor de constructie C0 (CA1).

3.3.2. Atunci cand conform prevederilor normativului se pot utiliza materiale si elemente din clasele de combustibilitate C1 la C4 (CA2a,b,c,d), in functie de conditiile specifice si scenariile de siguranta la foc elaborate, precum si de rolul pe care il au in caz de incendiu, se asigura masurile de protectie corespunzatoare sigurantei la foc, potrivit normativului.

3.3.3. Prin modul de alcatuire si realizare, elementele de constructie utilizate nu trebuie sa propage focul cu usurinta.

3.4. Limitarea propagarii focului Si a fumului

3.4.1. Peretii despartitori prevazuti pentru limitarea propagarii incendiului in cadrul unui compartiment de incendiu, se recomanda sa fie C0 (CA1) si rezistenti la foc minimum 2 ore sectionand transversal cladirea (pereti care pot fi decalati in plan vertical). Acesti pereti, de regula, se amplaseaza la cel mult:

110 m distanta in cladiri de gradul I, II si III de rezistenta la foc;

70 m distanta in cladiri de gradul IV si V de rezistenta la foc;

La cladirile cu pod al caror acoperis este executat din materiale C1 . C4 (CA2a,b,c,d), peretii respectivi trebuie sa separe si volumul podului.

3.4.2. In constructii civile (publice), usile prevazute pe coridoare care intersecteaza peretii antifoc si cele din peretii despartitori prevazuti la art. 3.4.1., pot fi etanse la foc minimum 30 de minute, potrivit normativului avand dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu, conform cerintelor functionale si de evacuare in caz de incendiu.

Tabelul 3.4.4.

Conditii minime pentru pereti si plansee

Nr.Crt.

Destinatia elementului

Conditii minime de combustibili-tate si de rezistenta la foc

Observatii

1

2

3

1.

Peretii despartitori ai incaperilor cu risc mic de incendiu (administrative, sociale, etc.) din cadrul unor grupari cu o arie construita de maxim 400 m2

C4 (CA2d)

Cu exceptia peretilor de separare fata de sectii de productie, depozite, spatii tehnice si cai de evacuare.

2.

Peretii despartitori dintre gruparile executate conform nr. crt.1, precum si intre acestea si caile de evacuare comune.

C0 (CA1)

1 ora

Cu exceptiile din normativ.

3.

Elementele de separare a incaperilor cu riscuri mijlocii de incendiu (laboratoare, oficii, bucatarii, heliograf, xerox, etc.), fata de restul cladirii:

- pereti;

- plansee;

C0 (CA1)

1 ora

Se admit usi pline de lemn sau metalice (in peretii respectivi nu se admite practicarea altor goluri in afara usilor strict necesare pentru circulatie); se admit supralumini din caramizi de sticla, placi de sticla tip S, sau geam armat.

44.

Elementele de compartimen-tare a incaperilor cu riscuri mari de incendiu (depozite de mate-riale combustibile cu aria mai mare de 36m2, depozite cu obiecte de valoare, parcaje autoturisme, etc.), in functie de densitatea sarcinii termice, dar nu mai putin de:

- pereti

- plansee

C0 (CA1) 3 ore

C0 (CA1) 2 ore

Usile vor fi rezistente la foc 1 ½ ore, prevazute cu dispo-zitive de autoinchidere sau inchidere automata.

Daca exista instalatii automate de stingere a incendiilor, peretii pot avea in toate cazurile 3 ore, iar planseele 1 ½ ore rezistenta la foc.

3.4.3. Functiunile cu risc mare de incendiu se separa cu pereti si plansee C0 (CA1), avand rezistenta la foc conform normativului, iar golurile de comunicatie protejate corespunzator.

Peretii si planseele de separare a diferitelor functiuni cu risc mijlociu de incendiu, comasate intr-o cladire civila (publica) trebuie sa fie C0 (CA1) cu rezistenta la foc de cel putin 2 ore pentru pereti, respectiv 1 ora pentru plansee. In cladirile de gradul IV si V, peretii si planseele pot fi C1 - C2 (CA1, CA2a,b), rezistente la foc 30 minute. Elementele de separare a functiunilor cu risc mic, vor respecta conditiile gradului de rezistenta la foc.

3.4.4. Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca anumiti pereti si plansee din cladirile civile (publice) care nu sunt inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, sunt precizate in tabelul 3.4.4.

Indiferent de tipul si destinatia cladirii, separarea coridoarelor de evacuare fata de grupurile sanitare adiacente (baI, dusuri, W.C.), se poate realiza conform conditiilor normate pentru incadrarea in gradul de rezistenta la foc.

3.5. Evacuare fum (desfumare) Si gaze fierbinTi

3.5.1. In general, spatiile accesibile publicului vor fi astfel realizate si protejate incat sa fie ferite de fum in caz de incendiu, respectandu-se conditiile specifice stabilite prin normativ referitoare la desfumare (art. 2.5.1. la 2.5.35.).

3.5.2. Incaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile solide, cu aria mai mare de 36 m2, precum si casele de scari de evacuare si incaperile tampon fara lumina naturala, se prevad cu dispozitive de evacuare a fumului, reprezentand minimum 1I din aria respectiva a depozitului si 5I a ariei construite a casei de scari (dar minimum 1 m2 pentru fiecare scara), sau cu sisteme mecanice de evacuare a fumului.

3.5.3. Circulatiile comune orizontale, inclusiv incaperile tampon si casele de scari de evacuare ale nivelurilor subterane inchise, destinate publicului, vor fi prevazute cu sisteme independente de evacuare a fumului (desfumare) fata de nivelurile supraterane.

3.5.4. Asigurarea evacuarii fumului din atriumuri in caz de incendiu, este obligatorie. Acesta se realizeaza prin dispozitive cu deschidere automata, care sa asigure o suprafata libera de minimum 1I din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti - fara a se lua in considerare cel de la parter - sau prin sistem de evacuare mecanica a fumului, corespunzator alcatuit si dimensionat.

In ambele situatii, la partea inferioara a atriumurilor se asigura posibilitati de admisie a aerului. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium si la serviciul de pompieri. Atunci cand se asigura supravegherea permanenta a atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate actiona numai manual.

3.5.5. Pentru limitarea posibilitatilor de propagare a fumului la etajele superioare, atunci cand inaltimea atriumului este mai mare de 28.00 m, se recomanda izolarea de atrium a nivelurilor situate in jumatatea superioara a acestuia prin inchideri C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.

3.5.6. Toate incaperile si spatiile deschise direct spre atrium (magazine comerciale, expozitii si altele similare care necesita desfumare conform normativului), vor avea asigurate posibilitati de evacuare a fumului in caz de incendiu (desfumari) independente de atrium.

3.5.7. Incaperile necompartimentate, cu aria construita mai mare de 10.400 m2 se prevad cu sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, care sa limiteze propagarea incendiilor, conform art. 2.5.36 la 2.5.45.


3.6. Cai de evacuare In caz de incendiu

3.6.1. Cladirile publice (civile) vor avea asigurat numarul necesar de cai de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu, corespunzator dispuse, alcatuite si dimensionate, potrivit prevederilor normativului (art. 2.6.1 la 2.6.74).

In cladirile civile (publice) care nu sunt inalte sau foarte inalte, golurile de acces la casele de scari pot avea usi pline sau cu geam spre coridoare, vestibuluri de etaj si holuri, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

a)      peretii si planseele acestora (coridoare, vestibuluri, holuri au aceeasi rezistenta la foc cu cele ale caselor de scari;

b)      Intre coridoare, vestibuluri sau holuri si incaperile adiacente, inclusiv alte case de scari, se prevad usi pline;

c)      eventualele ferestre pentru iluminarea indirecta a coridoarelor de etaj sau a holurilor ori vestibulurilor, practicate in peretii ce le separa de incaperile adiacente, sunt protejate conform art. 2.6.31.

3.6.2. Sunt admise scari de evacuare interioare deschise in constructiile publice (civile) , daca servesc la evacuarea utilizatorilor a cel mult doua niveluri.

3.6.3. Scarile amplasate in volumul atriumului si neinchise in case de scari proprii, nu constituie cai de evacuare in caz de incendiu.

Fac exceptie atriumurile cu inaltimea de maximum patru niveluri ale constructiei, unde se considera ca pe scara deschisa in atrium, se poate asigura trecerea unui singur flux de evacuare, chiar daca latimea rampelor asigura mai multe fluxuri.

Tabel 3.6.4.

Capacitati de evacuare

Nr.

Crt.

Destinatia cladirii sau a portiunii de cladire pentru care se calculeaza evacuarea

Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (numar de persoane)

1.

Cladirile care adapostesc persoane incapabile de a se evacua singure: maternitati, stationare medicale, cladiri pentru copii de varsta prescolara, ospicii pentru alienati mintali, camine pentru batrani si infirimi, persoane handicapate, etc.

50

2.

Cladirile pentru invatamant de toate gradele, administrative, sociale, laboratoare, studiouri cinematografice si de radio, sali de adunari, auditorii, magazine, expozitii, alimentatie publica, de lectura, sport, asteptare, etc. care nu sunt sali aglomerate sau cladiri inalte ori foarte inalte.

70

3.

Cladiri de locuit, administrative, hoteluri, camine, cabane, etc care nu sint cladiri inalte sau foarte inalte.

80

3.6.4. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale cailor de evacuare din cladirile civile (publice), sunt cei prevazuti in prevederile specifice cladirilor civile (publice), iar pentru atriumuri conform art.3.6.5 si 3.6.6.

Capacitatile de evacuare luate in considerare la cladiri civile (publice), sunt precizate in tabelul 3.6.4.

3.6.5. Circulatiile comune orizontale deschise spre atrium (platforme, supante, etc), pot constitui cai de evacuare pentru persoanele aflate in incaperile adiacente, atunci cand timpul de evacuare, respectiv distanta ce o au de parcurs, nu depaseste valorile maxime admise in tabelul 3.6.5, de la usa acestora pana la o casa de scari de evacuare (masurata in axul cailor), in functie de gradul de rezistenta la foc al constructiei.

Tabel 3.6.5.

Timp (lungime) de evacuare pe circulatii deschise spre atrium

Gradul de rezistenta la foc al constructiei in care se afla atriumul

Timp de evacuare (lungime cale de evacuare)

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

I si II

88

35

50

20

III

63

25

38

15

IV

40

16

30

12

V

25

10

25

10

3.6.6. Pentru incaperile de dormit ale hotelurilor, caminelor, spitalelor, locuintelor si altele similare dispuse adiacent atriumurilor, valorile maxime admise ale cailor de evacuare pe circulatiile comune orizontale deschise spre atrium, se reduc cu 50I fata de prevederile art. 3.6.5.

3.6.7. Usile incaperilor care debuseaza in circulatiile comune orizontale deschise spre atrium, se alcatuiesc si echipeaza conform prevederilor normativului referitoare la comunicarea intre spatii cu destinatii diferite si cai de evacuare.

3.6.8. Deschiderea usilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie sa se faca in sensul deplasarii spre exterior.

3.7. InstalaTii de semnalizare Si stingere a incendiilor

3.7.1. In functie de destinatie, tip de constructie si capacitatea maxima simultana, se asigura echiparea si dotarea cu instalatii si mijloace de semnalizare si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor normativului si ale reglementarilor de specialitate, precum si in alte cazuri la solicitarea beneficiarului.

3.7.2. In cladirile cu atrium, spatiile adiacente acestuia care sunt destinate magazinelor comerciale, expozitiilor cu exponate combustibile si, in general, a unor functiuni cu riscuri mari de incendiu, se echipeaza obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare si de stingere cu apa a incendiilor (sprinklere, drencere, apa pulverizata).

3.8. InstalaTii utilitare aferente clAdirilor civile (publice)

3.8.1. Echiparea cu instalatii utilitare aferente cladirilor civile (publice), se asigura in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitate avand in vedere si cele ale prezentului normativ.

3.8.2. Proiectarea si realizarea instalatiilor utilitare aferente vor avea in vedere evitarea producerii incendiilor de catre acestea, precum si a propagarii usoare a focului, respectandu-se prevederile reglementarilor tehnice specifice acestora.

3.8.3. De regula, aparatele de preparat si de incalzit trebuie amplasate in incaperi separate de spatiile accesibile publicului, cu exceptia celor agrementate tehnic pentru aceasta, utilizandu-se numai in conditiile si cu masurile de protectie stabilite.

3.8.4. Centralele termice, de regula, pot fi amplasate in cladirile civile (publice) cu conditia separarii lor fata de restul constructiei prin pereti si plansee C0 (CA1) si rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereti si 2 ore pentru plansee, cu acces dintr-un coridor interior, cu exceptiile stabilite in normativ.

3.8.5. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mica de 550C in cladiri civile (publice), de regula, nu este admisa, cu exceptia celor de alimentare a centralelor termice si a grupurilor electrogene aferente cladirii, in cantitatile si cu masurile de protectie stabilite in normativ si in reglementarile tehnice de specialitate.

3.8.6. Pentru instalatiile de incalzire care utilizeaza gaze sau lichide combustibile, se vor respecta regulile tehnice si de siguranta specifice, conform reglementarilor tehnice de specialitate.

3.8.7. Bucatariile si prepararile calde vor fi izolate de spatiile accesibile publicului, de regula, prin pereti si plansee C0 (CA1), rezistente la foc minimum 1 ora, iar usile de comunicare vor fi etanse la foc minimum 15 minute. Fac exceptie situatiile precizate in normativ.

3.8.8. Bucatariile si prepararile calde dispuse liber in spatiile publice vor fi delimitate cu ecrane de minimum 0,50 m sub plafon realizate din materiale C0 (CA1) cu rezistenta minima la foc de 15 minute si asigurate in depresiune fata de restul spatiului in care sunt amplasate.

La bucatariile situate in cladirile inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, hotele se prevad cu instalatii speciale de stingere.

3.8.9. Instalatiile de ventilare mecanica si de conditionare, trebuie proiectate si realizate astfel incat sa evite propagarea focului si a fumului in constructia civila (publica).

3.8.10. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale C0 (CA1), iar pentru spatiile in care publicul are acces instalatiile de ventilare vor fi separate de celelalte incaperi ale constructiei.

3.8.11. Instalatiile electrice vor fi proiectate si realizate conform reglementarilor specifice si nu vor fi utilizate canalizatii (trasee) prin care sa se propage focul.

3.9. Cai de acces, intervenTie Si salvare

3.9.1. Constructiile civile (publice) vor avea asigurate cai de acces interventie si salvare, corespunzator alcatuite, dimensionate si marcate, astfel incat sa poata fi utilizate de personalul care intervine in caz de incendiu.

3.9.2. Caile de interventie exterioare vor permite accesul usor al autospecialelor de interventie ale pompierilor, fiind marcate si mentinute permanent libere. De regula, vor asigura interventia cel putin la o fatada a cladirii, cu exceptia situatiilor precizate in normativ.

3.9.3. In interiorul constructiilor civile (publice) caile de interventie ale pompierilor, marcate corespunzator, vor permite accesul usor la principalele circulatii functionale (orizontale si verticale), precum si la spatiile cu risc sau pericol de incendiu.

3.10. Dotarea cu mijloace de intervenTie, serviciul de pompieri.

3.10.1. Cladirile civile (publice) se doteaza cu stingatoare, asigurand un stingator portativ cu pulbere de 6 kg sau echivalentul acestuia pentru o arie construita de maximum 250 m2, dar minimum doua stingatoare pe fiecare nivel al cladirii.

Stingatoarele portative trebuie sa contina produsul de stingere si cantitatea corespunzatoare clasei de periculozitate previzibile in spatiul respectiv.

3.10.2. Toate mijloacele de interventie cu care se echipeaza si doteaza cladirile civile (publice) vor fi usor accesibile personalului si mentinute in stare de functionare.

3.10.3. In spatiile si incaperile cu risc mare de incendiu sau in care se afla substante periculoase (parcaje, comert, etc.), dupa caz, se prevad si stingatoare transportabile, potrivit reglementarilor specifice.

3.10.4. Organizarea serviciului de pompieri civili, echiparea si dotarea acestuia, se stabilesc potrivit reglementarilor, functie de destinatie, vulnerabilitate si nivelul de echipare al cladirii.

3.10.5. De regula, constructiile civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri civili atunci cand capacitatea maxima simultana depaseste 500 persoane, precum si atunci cind mijloacele de stingere a incendiilor cu care sunt echipate nu sunt cu actionare automata.

3.10.6. Cladirile civile (publice) echipate cu instalatii automate de semnalizare si stingere a incendiilor, vor avea constituite servicii de pompieri care sa asigure numai supravegherea si actionarea instalatiilor specifice.

3.10.7. Numarul personalului serviciului de pompieri se stabileste in functie de activitatile operative necesare, riscul de incendiu, importanta si vulnerabilitatea constructiei, efectele incendiului, etc. potrivit reglementarilor tehnice si scenariilor de siguranta la foc.

CAP.4. PERFORMANTE SPECIFICE CLADIRILOR CIVILE (PUBLICE) - PERFORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIVILE (PUBLICE)

4.1. PERFORMANTE ALE UNOR TIPURI DE CLADIRI CIVILE (PUBLICE)

Cladiri inalte si foarte inalte

4.1.1. Cladirile inalte si foarte inalte vor fi de gradul I de rezistenta la foc. Atunci cand au portiuni cu inaltimea mai mica de 28 m, se admite ca acestea sa fie de gradul II de rezistenta la foc, daca in caz de incendiu nu afecteaza stabilitatea cladirii. Acoperisurile sau terasele acestor tipuri de cladiri, se realizeaza din materiale C0 (CA1).

4.1.2. In cladirile inalte si foarte inalte compartimentele de incendiu pot fi constituite din cladiri independente, portiuni ale acestora cu arii construite la sol admise in tabel 3.2.4., sau din volume inchise ale acestora (portiuni volumetrice cuprinzand unul pana la trei niveluri construite succesive) cu aria totala desfasurata de maximum 2500 m2, delimitate de elemente de compartimentare verticale si orizontale (pereti si plansee).

Peretii si planseele de compartimentare a volumelor inchise mentionate, vor fi C0 (CA1) cu rezistenta la foc a peretilor stabilita in functie de densitatea sarcinii termice conform tabel 2.4.2., iar a planseelor de minimum 2 ore.

4.1.3. In cladiri inalte si foarte inalte, densitatea sarcinii termice rezultata din materiale si elemente de constructie utilizate (cu exceptia pardoselilor lipite) , nu va fi mai mare de 275 MJ/m2. Densitatea sarcinii termice totale rezultata din materiale si elemente de constructie, finisaje, mobilier si alte materiale adapostite, se recomanda sa nu depaseasca 840 MJ/m2.

4.1.4. Incaperile cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2 se separa de restul cladirii prin pereti cu rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice dar minimum 3 ore si plansee cu rezistenta la foc 2 ore in cladiri foarte inalte si respectiv 1ora in cladirile inalte. In cladirile inalte, golurile de comunicatie cu caile de evacuare pot fi protejate cu usi, obloane sau cortine rezistente la foc minimum 1 ½ ore, prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

4.1.5. Pentru incaperile cladirilor foarte inalte in care densitatea sarcinii termice depaseste 840 MJ/m2, se asigura separarea acestora prin elemente de compartimentare C0 (CA1), rezistente la foc corespunzator densitatii sarcinii termice si (incaperile respective) se prevad cu instalatii automate de semnalizare si stingere a incendiilor. In cladiri foarte inalte golurile de comunicatie cu caile de evacuare practicate in acesti pereti trebuie sa fie protejate prin incaperi tampon si usi cu rezistenta la foc de minimum 45 minute prevazute cu dispozitive de autoinchidere, sau in cazuri justificate tehnic, prin tamburi deschisi.

4.1.6. Pentru limitarea propagarii incendiilor, intre portiunile de cladiri cu destinatii diferite, precum si intre caile de evacuare si incaperile adiacente acestora, se prevad pereti si plansee C0 (CA1) rezistente la foc, in functie de destinatie si de densitatea sarcinii termice.

Elementele de constructie portante ale cladirii inalte sau foarte inalte, care strabat incaperi cu destinatii diferite, vor fi alcatuite si protejate astfel incat stabilitatea cladirii sa nu fie afectata in caz de incendiu.

4.1.7. In peretii dintre compartimentele de incendiu, comunicarea se face prin incaperi tampon ale caror usi sunt etanse la foc minimum 1 ora in cladiri foarte inalte (ce depasesc 45 m) sau usi etanse la foc 30 minute la cele inalte (intre 28 si 45 m). In ambele situatii usile incaperilor tampon se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

4.1.8. Pentru limitarea propagarii incendiilor in interiorul compartimentelor de incendiu, peretii despartitori dintre portiunile de cladire cu destinatii diferite, precum si cei dintre circulatiile comune de evacuare si incaperile adiacente, trebuie sa fie C0 (CA1), conform tabel 4.1.8., rezistenti la foc min. 2 ore, iar planseele sa fie C0 (CA1) rezistente la foc cel putin 1 ora.

In cladiri inalte si foarte inalte, utilizarea peretilor despartitori din clasele de combustibilitate C2 . C4 (CA2b,c,d), este interzisa.

Tabel 4.1.8.

Pereti de separare a cailor de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Nivele minime de comportare la foc admise pentru pereti in functie de destinatia si densitatea sarcinii termice a spatiilor adiacente

I

la cordioare

la holuri

la case de scari inchise

CO (CA1) ³ 2 ore

la cladiri foarte inalte

si ³ 1 ora la cele inalte

CO (CA1) ³ 2 ore

la cladiri foarte inalte

si ³ 1 ora la cele inalte

CO (CA1) 3 ore

4.1.9. La nivelurile supraterane, golurile de acces la scarile de evacuare se protejaza cu incaperi tampon care asigura impiedicarea propagarii fumului conform prevederilor normativului, realizate cu peretI si planseu C0 (CA1) rezistente la foc minim 60 de minute si prevazute cu usi C0, C1 sau C2 (CA1, CA2a,b) etanse la foc minimum 30 de minute in cladiri inalte si respectiv, usi C0 - C1 (CA1, CA2a) etanse la foc minimum 60 de minute in cladiri foarte inalte.

Rampele scarilor aferente nivelurilor subterane se separa de cele supraterane prin pereti si plansee C0 (CA1), rezistente la foc. Comunicarea intre rampele subterane si cele supraterane este admisa printr-o usa rezistenta la foc minimum 90 de minute.

La nivelurile subterane accesul la casele de scari este admis numai prin incaperi tampon prevazute cu usi rezistente la foc minim 60 de minute si asigurata evacuarea fumului.

In toate situatiile, usile incaperilor tampon se echipeaza cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

4.1.10. - Inchiderile perimetrale exterioare ale cladirilor inalte si foarte inalte vor fi astfel proiectate si realizate incat sa limiteze transmiterea incendiilor de la un nivel la altul.

Inchiderile perimetrale exterioare se realizeaza din elemente C0 (CA1) rezistente la foc minimum 15 minute. Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe fatade se prevad separari de minimum 1,20 m, C0 (CA1), etanse la foc minimum 30 de minute intre vitrari si se utilizeaza numai tamplarie exterioara C0 (CA1).

4.1.11. Elementele de compartimentare dintre spatiile de parcare a autovehiculelor si cladirile inalte si foarte inalte de care se alipesc sau in care se inglobeaza, trebuie sa fie C0 (CA1) cu rezistenta la foc de minimum 4 ore pentru pereti si 3 ore pentru plansee. In acesti pereti se admite practicarea unor goluri de comunicatie functionala insa protejate prin incaperi tampon ale caror usi trebuie sa fie rezistente la foc minimum 1 ora si prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu sau in cazuri justificate tehnic cu tamburi deschisi, realizati conform normativului.

4.1.12. Ghenele verticale pentru instalatii se separa de restul constructiei prin pereti C0 (CA1) cu rezistenta la foc minimum 1 ora, iar usile si trapele de vizitare practicate in acestia vor fi rezistente la foc minimum 30 minute si nu se vor deschide in casa scarii.

Ghenele verticale, de regula, se separa la trecerea prin plansee care delimiteaza compartimente de incendiu, cu elemente C0 (CA1), care vor asigura aceeasi rezistenta la foc cu a planseului strapuns, iar atunci cand separarea nu este posibila sau justificata tehnic, peretii ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezistenta la foc si usile (trapele) lor de vizitare, de 1 ½ ore.

Ghenele (canalele) orizontale se inchid cu diafragme incombustibile la trecerea prin peretii care delimiteaza compartimentele de incendiu, asigurand o rezistenta la foc egala cu a elementului strapuns.

4.1.13. Circulatiile comune orizontale si casele de scari care nu au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in caz de incendiu, se echipeaza cu dispozitive sau sisteme de evacuare a acestuia (desfumare), realizate conform prevederilor normativului.

Evacuarea fumului (desfumarea) spatiilor si incaperilor subterane (subsol), se asigura independent de cel al nivelurilor supraterane.

4.1.14. Materialele si finisajele utilizate in cladirile inalte si foarte inalte nu trebuie sa permita propagarea rapida a incendiilor.

4.1.15. Finisajul pe caile de evacuare trebuie sa fie C0 (CA1) cu exceptia pardoselilor din mochete de maximum 20 mm grosime si a finisajelor din folii de maximum 5 mm grosime, care pot fi din C0 (CA1) sau C1, C2 (CA2a,b).

4.1.16. Plafoanele suspendate vor fi din clasa C0 (CA1), cu elemente de sustinere C0 (CA1) rezistente la foc minim 30 minute. Spatiul dintre plafonul suspendat si planseul de rezistenta se va intrerupe prin diafragme cu aceeasi rezistenta la foc, situate la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare.

4.1.17. Ascensoarele din cladiri inalte si foarte inalte vor avea puturi de ascensoare proprii, separate de restul constructiei prin pereti C0 (CA1) rezistenti la foc minimum 2 ore, in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile constructiei.

Intr-un singur put, se pot dispune maximum trei cabine de ascensor.

4.1.18. In cladirile foarte inalte, golurile de acces la ascensoare din nivelurile supraterane (de palier) se protejeaza cu usi rezistente la foc minimum 2 ore, cu inchidere automata, sau prin realizarea unor paliere de acces la ascensoare separate de circulatiile comune orizontale cu usi rezistente la foc, caz in care, prin insumarea rezistentelor la foc ale acestor usi cu cele ale usilor ascensoarelor (de palier) se asigura minimum 2 ore rezistenta la foc.

In aceleasi conditii, la cladirile inalte golurile de acces la ascensoare (de palier) se protejaza cu usi rezistente la foc minimum 1 ora.

4.1.19. Cand ascensoarele debuseaza in subsolurile cladirii, golurile de comunicare cu nivelurile subterane se protejaza obligatoriu cu incaperi tampon prevazute cu usi rezistente la foc minimum 1 ½ ore si echipate cu dispozitive de autoinchidere. Fac exceptie subsolurile cu risc mic de incendiu, care se separa la fel cu nivelurile supraterane.

4.1.20. Inchiderea automata a usilor de protectie a golurilor de acces la ascensoare (la toate nivelurile cladirii) trebuie asigurata centralizat la darea alarmei si local, atunci cand temperatura atinge 90oC la partea lor superioara, avand prevazute si actionari manuale.

4.1.21. In cazul defectarii sau opririi, ascensoarele vor fi astfel realizate incat sa permita aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter.

Aceste prevederi sunt obligatorii si la alte sisteme de transport sau circulatie pe verticala ce se prevad in cladirile inalte si foarte inalte (monte-charge, elevatoare, etc.).

4.1.22. In cladirile inalte, cel putin unul din ascensoare, usor accesibil, se va realiza corespunzator cerintelor asigurarii operatiunilor de interventie in caz de incendiu. In cladirile foarte inalte este obligatorie realizarea a cel putin doua asemenea ascensoare de interventie.

4.1.23. Ascensoarele pentru interventie in caz de incendiu, vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanti cu echipamentul respectiv (minimum 500 kg) si vor fi astfel realizate si separate de restul constructiei, incat sa functioneze cel putin 2 ore de la izbucnirea incendiului. Aceste ascensoare vor asigura accesul pompierilor la toate nivelurile cladirii, fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu.

Tabel 4.1.24.

Timp (lungime) de evacuare

Destinatia cladirii inalte sau foarte inalte

Cladiri inalte

Cladiri foarte inalte

Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare )

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

secunde

metri

secunde

metri

Publica, administra-tiva, birouri, invatamant, etc.

88

35

38

15

63

25

25

10

Locuinte, hoteluri, sanatate

88

35

38

15

50

20

25

10

4.1.24. In cladirile inalte si foarte inalte este obligatorie asigurarea a cel putin doua cai de evacuare distincte si independente.

Capacitatea de evacuare (C) a unui flux de evacuare luat in calcul la cladirile inalte si foarte inalte este de 70 persoane, daca in normativ nu sint stabilite capacitati mai mici pentru unele destinatii nominalizate.

Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxima admisa a traseului parcurs pe caile de evacuare, de la usa incaperii pana la cea mai apropiata usa a incaperii tampon de acces in casa scarii de evacuare sau degajamentul protejat (masurata conform art.2.6.69.), in functie de destinatia cladirii, vor respecta prevederile tabelului 4.1.24.

4.1.25. In cladirile inalte si foarte inalte, la toate nivelurile, fiecare dintre scarile de evacuare trebuie sa fie usor accesibile prin trasee independente, de regula, cu directii diferite de deplasare iar, cel putin una dintre scarile de evacuare, trebuie sa aiba acces pe terasa peste ultimul nivel. La utilizarea scarilor rulante se respecta prevederile art. 4.1.54.

4.1.26. Cladirile inalte si foarte inalte se echipeaza si doteaza cu mijloace, instalatii si sisteme de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice. Fac exceptie cladirile de locuit.

La cladirile inalte si foarte inalte se asigura cai de interventie exterioare pentru autospecialele de interventie, cel putin pe doua laturi.

4.1.27. Cladirile foarte inalte vor avea constituite servicii de pompieri, corespunzator echipate si dotate, dispuse pe cat posibil in apropierea unui acces de la nivelul terenului.

Cladiri cu sali aglomerate

4.1.28. La salile aglomerate, masurile de siguranta la foc se stabilesc in functie de capacitate, destinatie, respectiv categoria salii si gradul de rezistenta la foc al cladirii.

4.1.29. Pentru salile cu mai multe functiuni, masurile de protectie se asigura in functie de categoria cea mai defavorabila a salii, conform normativului.

4.1.30. Dupa destinatie, salile aglomerate pot fi de categoria S1 sau S2, conform tabelului 4.1.30.

Tabelul 4.1.30.

Categorii de sali aglomerate

Sali aglomerate

Destinatia salii aglomerate

S1

Teatre dramatice si muzicale, sali de spectacole, circuri, expozitii comerciale, muzee cu exponate combustibile, magazine cu marfuri combustibile, etc.

S2

Sali pentru proiectii cinematografice, cantine si restaurante, sali de lectura, muzee cu exponate incombustibile, expozitii permanente de arta, auditorii, sali de intruniri, de dans, de concert, de sport, de asteptare, vestiare, de cult, discoteca, etc.

NOTa: Salile aglomerate a caror destinatie nu este cuprinsa in tabel, se incadreaza prin asimilare.

4.1.31. Corelatia intre categoria salilor, numarul de locuri, numarul de niveluri si gradul de rezistenta la foc al cladirilor cu sali aglomerate se asigura conform prevederilor din tabelele 4.1.31.a si b.

Tabel 4.1.31.a.

Corelatia admisa intre amplasarea si categoria salilor, numarul de locuri si gradul de rezistenta la foc al cladirilor cu sali aglomerate

Amplasarea salilor aglomerate

Categoria salii

Capacitatea(numarul maxim de locuri) in functie de gradul de rezistenta la foc al cladirii

I

II

III

Independenta sau comparti-ment de incendiu

S1

Nelimitat

5.000

1.000

S2

Nelimitat

1.500

Alipita pe o latura la constructii cu alte destinatii sau mai multe sali aglomerate comasate intr-o cladire

S1

5.000

2.000

1.000

S2

6.000

4.000

2.000

Inglobata in constructii cu alte destinatii

S1

3.000

2.000

1.000

S2

5.000

3.000

1.500

Tabel 4.1.31.b.

Numarul de niveluri supraterane admis in cladiri cu sali aglomerate (portiunea in care publicul are acces).

Categoria salii

Numarul maxim de niveluri supraterane admis in cladiri avand gradul de rezistenta la foc

I

II

III

S1

Nelimitat

5

2

S2

Nelimitat

6

3

NOTA (tabel 4.1.31.a si b): In cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili capacitati mai mari sau numar sporit de niveluri, pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective.

4.1.32. Amenajarea sau realizarea salilor aglomerate in cladiri independente parter, de gradul IV - V de rezistenta la foc se admite numai pentru:

circuri mobile, magazine si centre comerciale, intruniri, la care se asigura evacuarea rapida a spectatorilor direct in exterior;

cluburi si discoteci, precum si cinematografe cu functionare sezoniera avand maximum 300 de locuri;

expozitii provizorii de importanta locala care nu adapostesc exponate de valoare, potrivit declaratiei proprietarului (investitorului).

4.1.33. Portiunile de cladire aferente salilor aglomerate inglobate in cladiri cu alte destinatii trebuie sa fie separate de restul constructiei prin elemente de constructii C0 (CA1) cu rezistenta la foc de min. 3 ore pentru pereti si 1 ½ ore pentru plansee. Fac exceptie situatiile precizate in normativ.

In mod similar se separa intre ele si portiunile de cladire aferente mai multor sali aglomerate comasate, indiferent de destinatie.

NOTA: 1 . La cluburi, discoteci si camine culturale, portiunile aferente diferitelor activitati de club pot comunica liber cu sectorul de receptie al salii de spectacole, precum si cu celelalte sali aglomerate (de reuniuni, conferinte, etc).

2. Vestiarele, birourile, amfiteatrele si salile de sedinte din cladiri administrative, de invatamant si alte cladiri civile cu activitati similare, pot avea cai de evacuare comune cu cele ale cladirii in care sunt situate.

3. Salile de concerte, salile de intruniri, auditoriile, salile de lectura, saloanele de dans, discotecile, salile de sport, salile de alimentatie publica, salile de asteptare, muzeele si expozitiile cu exponate incombustibile din cladiri publice pot avea goluri in peretii ce le separa, protejate cu usi etanse la foc minimum 15 minute.

4. Salile aglomerate, comasate intr-o cladire, pot avea goluri pentru circulatie intre portiunile comune de cladire aferenta , protejate cu usi etanse la foc 15 minute.

Tabelul 4.1.34

Elemente de separare

Nr.

crt.

Destinatia elementului

Gradul de rezis-tenta la foc al cladirii

Conditii minime de combustibilitate si de rezistenta la foc

Observatii

pereti

plansee

1.

Planseele nivelurilor intermediare amena-jate in interiorul sali-lor aglomerate (logii, balcoane, platforme, etc.)

I . III

C0 (CA1)

*

* Conditiile rezultate din gradul de rezis-tenta la foc al cladirii.

2.

Elemente ce separa de restul constructiei incaperile in care are acces publicul din sali polivalente, ex-pozitii, etc., inclusiv caile de evacuare ale acestora cu exceptia planseelor peste subsol.

I - II

C0 (CA1)

1 ½ ore

C0 (CA1)

1 ora

Elementele pot fi C2 (CA2b) la cinemato-grafe, cluburi, muzee si expozitii cu capa-citate mai mica de 300 de locuri situate in cladiri de gradul III de rezistenta la foc

III

C0(CA1)

1 ora

C0 (CA1)

45 min

3.

Planseele peste subsol sau demisol atat la incaperile accesibile publicului, cat si la caile lor de evacuare, precum si la ateliere.

I . III

C0 (CA1)

1 ½ ore

In sali de alimen-tatie publica, rezis-tenta la foc se poate reduce la 1 ora cu exceptia planseelor peste depozite de materiale combusti-bile

4.

Elemente de sepa-rare intre depozitele de obiecte de valoare ale muzeelor, arhi-velor, bibliotecilor si restul constructiei.

C0 (CA1)

3 ore

C0 (CA1)

2 ore

Usile depozitelor vor fi rezistente la foc 1 ½ ore echipate cu dispozitive de auto-inchidere sau inchi-dere automata in caz de incendiu.

4.1.34. In interiorul compartimentelor de incendiu sau functionale ale salilor aglomerate, incaperile cu risc mare de incendiu sau care adapostesc aparataj ori obiecte de importanta deosebita, se separa de restul constructiei prin pereti si plansee a caror rezistenta la foc se stabileste in functie de densitatea sarcinii termice, de importanta bunurilor si de nivelul riscului de incendiu.

Cabinele tehnice necesare functional, pot avea spre sala geamuri rezistente la foc sau protejate cu obloane rezistente la foc sau cu perdele de drencere, daca aceste cabine se separa de restul cladirii in aceleasi conditii ca si sala aglomerata.

Elementele de separare trebuie sa indeplineasca pe langa cerintele de mai sus si conditiile din tabelul 4.1.34.

4.1.35. Peretii si planseele de separare a spatiilor inchise pentru parcarea autovehiculelor fata de cladirile cu sali aglomerate trebuie sa fie C0 (CA1), rezistente la foc minim 4 ore pentru pereti si respectiv 2 ore pentru plansee. In acesti pereti se admit numai goluri de acces necesare circulatiei, protejate cu usi rezistente la foc 1 ½ ore, sau incaperi tampon prevazute cu usi rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

4.1.36. Pentru evacuarea fumului degajat in caz de incendiu (desfumare), la partea superioara a salilor aglomerate in care are acces publicul, se prevad dispozitive amplasate judicios, a caror suprafata totala va fi cel putin 1/100 din suprafata salii sau se asigura desfumarea prin sistem mecanic.

4.1.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului in caz de incendiu ce se prevad la partea superioara a salilor accesibile publicului vor fi repartizate cat mai uniform.

Acestea pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin cosuri de evacuare cu sectiune echivalenta, avand pereti din materiale C0 (CA1) cu rezistenta la foc de minimum 30 minute. Dispozitivele de evacuare a fumului, trebuie sa poata fi actionate si prin comenzi manuale, usor accesibile de la nivelul salii.

4.1.38. Elemente decorative interioare, finisajele, tratamentele termice si acustice ale salilor aglomerate vor fi astfel alcatuite si realizate incat sa nu propage incendiul cu usurinta, conform prevederilor normativului.

4.1.39. Elementele decorative interioare, finisajele precum si tratamentele termice si acustice ale salilor aglomerate, de regula, vor fi C0 (CA1). Acestea pot fi C1, C2 (CA2a,b) sau executate din lemn si ignifugate cel putin pe partea neaparenta, inclusiv scheletul de montare. Se recomanda ca distantele dintre finisaje sau tratamente acustice si peretii suport sa nu fie mai mare de 15 cm. Golurile astfel realizate vor fi impartite prin diafragme, (care pot fi din lemn ignifugat), in celule cu dimensiuni maxime de 3,00 x 3,00 m, astfel incat sa se evite formarea de curenti favorabili dezvoltarii incendiilor.

4.1.40. In salile aglomerate si anexele lor in care publicul are acces, plafoanele suspendate vor fi C0 (CA1). Se pot utiliza si zone de plafoane suspendate executate din C1, C2 (CA2a,b) sau din lemn ignifugat cel putin pe partea neaparenta, daca se asigura masuri corespunzatoare de impiedicare a transmiterii incendiilor de la o portiune la alta (prin distante, fasii incombustibile, etc.).

In toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente de sustinere C0 (CA1) rezistente la foc minimum 30 minute, iar spatiul dintre plafonul suspendat si planseul de rezistenta va fi intrerupt la maximum 25 m (pe doua directii perpendiculare), cu diafragme C0 (CA1).

4.1.41. Este obligatoriu sa se asigure cel putin doua iesiri de evacuare, distincte si judicios distribuite, pentru:

a)      fiecare nivel al salilor aglomerate, precum si pentru nivelurile de loji si balcoane cu mai mult de 100 persoane;

b)      foaiere, bufete, garderobe si alte incaperi de servire a publicului, cu aria de peste 100 m2.

4.1.42. La salile cu scene sau podiumuri, circulatia de evacuare va fi astfel organizata incat, de regula, publicul sa nu se deplaseze in directia scenei. Nu se admite evacuarea prin scena sau podium a publicului din sala.

Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul salilor vor corespunde prevederilor art. 2.6.60.

4.1.43. Capacitatile de evacuare "C" a unui flux de evacuare luat in calcul la salile aglomerate sunt stabilite in tabel 4.1.43.

Tabel 4.1.43.

Capacitatea de evacuare

Nr.

crt.

Tipul salii aglomeate si gradul de rezistenta la foc al cladirii

Capacitate de evacuare "C" a unui flux de evacuare (numar de persoane)

1.

Sala aglomerata tip S1 si grad de rezistenta la foc

I - II

50 (70)x

III

35 (50)x

IV - V

25

2.

Sala aglomerata tip S2 si grad de rezistenta la foc

I - II

65 (100)x

III

50 (75)x

IV

35

V

25

NOTA: x) Valorile din paranteze se refera numai la circulatiile (trecerile) de evacuare din interiorul salilor aglomerate (pana la usile de evacuare ale salii).

4.1.44. Timpii de evacuare (lungimile maxime admise pe traseul parcurs pe caile de evacuare), sunt stabiliti in tabelul 4.1.44.

4.1.45. Pentru asigurarea evacuarii rapide si fara accidente a publicului, in salile aglomerate, scaunele, bancile si in general mobilierul, se fixeaza de pardoseala, astfel incat sa nu fie rasturnate in caz de panica. Fac exceptie lojile, in care se admit maximum 12 scaune mobile, precum si expozitiile si saloanele de dans, in care se recomanda solidarizarea lor pe pachete (fara fixare de pardoseala).

La salile de intruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele si bancile pot fi nefixate de pardoseala, cu conditia solidarizarii intre ele pe pachete de minimum trei randuri .

La salile polivalente se recomanda ca scaunele sa fie legate rigid intre ele pe siruri si rinduri.

Fiecare sir sau rand trebuie fixat solid la cele doua capete, de pardoseala ori pereti, sau prins solidar de celelalte randuri astfel incat sa devina un pachet.

In toate situatiile, barele de fixare perpendiculare pe randuri si aplicate la nivelul pardoselii, vor avea cel mult 20 mm grosime, iar profilul rotunjit.

Tabel 4.1.44.

Timpi de evacuare

Categoria salii aglomerate

Gradul de rezistenta la

foc al cladirii

Timpi de evacuare (lungime maxima a caii de evacuare)

Pana la o usa a salii aglomerate

De la usa salii aglomerate in exterior, la o scara sau degajament protejat, dupa caz, cand evacuarea se face:

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

secunde

metri

Sala S1

I si II

80

32

88

35

50

20

III

60

24

63

25

38

15

IV si V

30

12

25

10

25

10

Sala S2

I si II

100

40

88

35

5020

III

80

32

63

25

38

15

IV

60

24

40

16

30

12

V

30

12

25

10

25

10

NOTA: 1. Traseele prin foaiere si holuri ale salii aglomerate, nu se iau in considerare la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare normat. Foaierele si holurile vor avea asigurate conditiile de evacuare stabilite pentru sala aglomerata respectiva.

2. Timpul (lungimea) coridorului infundat se refera la portiuni de trasee prin care se accede la doua cai de evacuare, precum si la spatiile pentru care sint admise.

4.1.46. Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se face astfel incat sa se realizeze culoare de trecere cu latimi corespunzatoare, care sa asigure accesul publicului la iesirile din sala.

4.1.47. La salile cu locuri pe scaune sau banci, in culoarele dintre pachetele de locuri se pot prevede strapontine, daca:

se ridica automat si se mentin in aceasta pozitie, atunci cand nu sunt folosite, lasand libera latimea culoarului rezultata din calcul;

fiind coborate, ramane liber un culoar de minimum 0,80 m;

nu reduc (in pozitie ridicata sau coborata) latimea spatiului de circulatie pentru evacuare, determinat prin calcul, intre pachetele de scaune.

4.1.48. Pe culoarele de evacuare din sali aglomerate, nu se admit trepte in lungul spatiilor libere de trecere dintre randurile de scaune.

4.1.49. La salile de spectacole, auditorii, sali de concerte, polivalente si altele similare, numarul maxim de locuri dintr-un rand se stabileste in functie de gradul de rezistenta la foc al cladirii si de modul in care se face evacuarea persoanelor din rand, conform tabelului 4.1.49.

Numarul de locuri dintr-un rand nu se limiteaza in cladiri de gradul I sau II de rezistenta la foc, daca se prevad usi amplasate in peretii lateriali ai salii, astfel incat la fiecare capat al unui grup de patru randuri de scaune sa existe cate o usa cu latimea de min.1,10 m.

Tabel 4.1.49.

Numarul de locuri dintr-un rind de scaune

Modul de evacuare al persoanelor aflate pe un rand

Gradul de rezistenta la foc al cladirii

I si II

III

IV si V

Numarul de locuri dintr-un rand

Pe la un capat

25

14

10 x)

Pe la ambele capete

40

25

20

NOTA: x) In cazurile cand este admisa amenajarea salilor in constructii de gradul IV si V rezistenta la foc si nu au instalatie interioara de stingere, evacuarea randurilor se asigura obligatoriu la ambele capete.

4.1.50. Spatiul liber de trecere dintre randurile de scaune trebuie sa fie de minimum 0,45 m.

4.1.51. La amplasarea mobilierului in sali cu locuri la mese, trebuie sa se asigure culuare de evacuare in caz de incendiu tinind seama si de urmatoarele recomandari:

mesele de max. 8 locuri se amplaseaza cu cel putin o parte a lor, langa un culoar;

mese dreptunghiulare, amplasate cu latura lunga perpendiculara pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latura cel mult 8 locuri, daca au acces la un singur culoar, sau 16 locuri daca au acces la doua culuare de evacuare. La capetele acestor mese nu se prevad scaune in culoarele de evacuare.

daca numarul de locuri de pe o latura este mai mare de trei (intre un culuar de evacuare si perete) sau de sase (intre doua culuare) se prevad treceri de acces la culuarele de evacuare, avand o latime libera de cel putin 0,45 m;

latimea libera a culuarelor de evacuare trebuie sa asigure trecerea numarului de fluxuri determinat prin calcul;

la determinarea latimilor libere de trecere se au in vedere si dimensiunile scaunelor, retrase la o distanta de 0,15 m de marginea mesei.

4.1.52. Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. care pot intrerupe caile de evacuare ale salilor aglomerate, chiar atunci cand sunt incombustibile, este interzisa. Pe caile de evacuare ale salilor aglomerate nu se admit usi false sau placari cu oglinzi.

4.1.53. Mobilierul care delimiteaza cai de evacuare comune interioare va asigura conditii corespunzatoare de evacuare a utilizatorilor.

4.1.54. In cladirile cu aglomerari de persoane sau cu sali aglomerate se admit scari rulante, cu conditia asigurarii cailor de evacuare distincte si independente prin scari normale, realizate conform normativului. Pentru impiedicarea patrunderii fumului de la un nivel la altul, sub plafoane se vor lua masuri de ecranare a golului scarii rulante si protejarea lui cu perdele de apa cu intrarea in functiune automata, si/sau manuala, in caz de incendiu. La fiecare nivel se va indica cea mai apropiata cale de evacuare.

Indiferent de latimea rampei, scara rulanta poate fi considerata ca asigura trecerea unui singur flux de evacuare daca:

poate fi oprita, de la fiecare nivel, printr-o comanda manuala usor accesibila;

este executata din materiale C0 (CA1), cu exceptia finisajului treptelor precum si a balustradelor si rotilor de antrenare;

latimea treptelor este de cel putin 25 cm.

4.1.55. Usile de pe traseul evacuarii publicului din salile aglomerate trebuie sa se deschida in sensul evacuarii la simpla apasare a sistemelor de inchidere (bara de siguranta) si sa nu aiba proeminente care ar putea ingreuna trecerea persoanelor. La usile exterioare sau care separa alte functiuni din cladiri, se permit sisteme de zavorare fara incuiere, usor de actionat in conditiile aglomerarii persoanelor in fata lor.

4.1.56. In salile aglomerate, distanta dintre tocul usii si prima treapta a unei rampe care coboara, trebuie sa fie de minimum 1,60 m in fata usilor si de 1,00 m lateral.

4.1.57. Latimea scarilor de evacuare in conditiile in care publicul aflat la diferite niveluri poate observa incendiul in acelasi timp, intreptandu-se simultan spre scari, se determina dupa numarul de fluxuri ce provin din nivelul cel mai populat, la care se adauga pentru fiecare din celelalte niveluri, latimea necesara pentru evacuarea a 25I din persoanele aflate la nivelul respectiv.

4.1.58. Usile de acces la casele scarilor de evacuare inchise vor fi pline. Aceste usi pot fi cu geam (cu exceptia salilor de teatru), daca sunt prevazute instalatii automate de stingere in cladire, inclusiv pe podestele caselor de scari respective.

4.1.59. In cladirile cu sali aglomerate, circulatiile comune orizontale si casele de scari inchise ce nu au goluri prin care in caz de incendiu fumul sa se poata evacua direct in exterior, trebuie prevazute cu evacuare a acestuia (desfumare), realizata conform prevederilor normativului.

4.1.60. Latimea iesirilor (usilor) de evacuare de la nivelul terenului, trebuie sa asigure trecerea numarului total de fluxuri care vin prin scari si a tuturor persoanelor de la parter.

4.1.61. Proiectia de filme si diapozitive trebuie sa se faca din cabine special amenajate, atunci cand se utilizeaza mai mult de un aparat de proiectie a filmelor neinflamabile, precum si indiferent de numarul aparatelor la proiectia filmelor pe baza de nitroceluloza.

4.1.62. Cabina de proiectie pentru pelicula de siguranta si anexele sale trebuie sa aiba acces la o cale de evacuare, care poate fi comuna cu cele ale publicului, fara a se trece prin sala. La cabinele de proiectie pentru pelicula de nitroceluloza, se prevede si a doua cale de evacuare, independenta de cele ale publicului.

Accesul din cabinele de proiectie si anexele acestora la caile de evacuare ale publicului, este admis numai prin incaperi tampon.

A doua cale de evacuare a cabinelor de proiectie poate fi o scara spirala ori cu trepte balansate, sau o scara metalica verticala avand latimea de minimum 0,80 m.

4.1.63. In fata iesirilor din cladiri sau sali aglomerate trebuie asigurat un spatiu liber pentru persoanele ce se evacueaza.

4.1.64. Cladirile cu sali aglomerate vor fi usor accesibile din drumuri publice, asigurandu-se conditii de desfasurare corespunzatoare a operatiunilor de stingere si salvare a persoanelor in caz de incendiu.

Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor situate in vecinatatea cladirilor cu sali aglomerate, trebuie amplasate in afara gabaritului liber necesar pentru evacuarea publicului din cladiri si a cailor de acces a autospecialelor pompierilor la fatadele cladirii si la sursele de alimentare cu apa.

4.1.65. Scarile de evacuare a persoanelor din salile aglomerate pot avea rampe directe spre subsol, atunci cind asigura accesul la spatii destinate publicului, iar acestea sunt separate corespunzator fata de alte functiuni dispuse in subsol.

4.1.66. Scarile exterioare folosite pentru evacuarea salilor aglomerate trebuie sa aibe o inclinare de maximum 1:2, iar rampele si podestele se recomanda de minimum 1,60 m latime si sa fie acoperite.

Planurile inclinate acoperite sunt admise ca iesiri de evacuare daca indeplinesc conditiile specifice acestora.

4.1.67. Curtile interioare si spatiile dintre cladirile cu sali aglomerate pot fi luate in considerare pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu, daca au latimea suficienta pentru trecerea numarului de fluxuri rezultat din calcul, dar nu mai putin de 10,00 m.

Cladiri subterane

4.1.68. Cladirile civile (publice) subterane pot fi amplasate independent functional de alte cladiri civile sau alipite ori comasate unor cladiri (publice) supraterane.

4.1.69. Cladirile civile (publice) subterane independente se proiecteaza si realizeza conform normativului specifIc (Normativ de proiectare a constructiilor publice subterane - NP25), iar cele comasate in cladiri civile supraterane (subsoluri ale acestora), conform prevederilor prezentului normativ.

4.1.70. In subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane, prin modul de dispunere a functiunilor si asigurarea masurilor de protectie corespunzatoare normativului se va asigura limitarea propagarii fumului si a focului la nivelurile supraterane ale cladirii.

4.1.71. In subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane nu este admisa dispunerea unor spatii sau incaperi cu pericol de explozie, cu substante sau produse explozive, ori gaze lichefiate. De asemenea, nu sunt admise lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 550C in alte locuri decat in cele special amenajate si marcate, in cantitatile si conditiile stabilite.

4.1.72. Portiunile subterane (subsolurile) ale cladirilor civile (publice) supraterane, vor respecta conditiile de incadrare in gradul de rezistenta la foc al cladirii supraterane, conform prevederilor normativului, iar incaperile respective vor avea stabilite si precizate riscurile de incendiu specifice.

4.1.73. Incaperile si spatiile tehnice dispuse in subsolurile cladirilor civile (publice), vor fi proiectate si realizate conform prevederilor prezentului normativ si ale reglementarilor tehnice specifice, asigurandu-se evitarea izbucnirii unor incendii la acestea, si propagarea fumului si a focului la cladirea supraterana si la vecinatati.

4.1.74. Materiale si elemente de constructie utilizate in subsoluri vor indeplini conditiile de combustibilitate si rezistenta la foc stabilite in normativ, fiind astfel alcatuite si realizate incat sa nu constituie cai de propagare usoara a fumului si focului.

4.1.75. Incaperile din subsol cu risc mare de incendiu vor fi separate de restul cladirii prin pereti si plansee C0 (CA1), cu rezistenta la foc stabilita de normativ, iar golurile de circulatie functionala din acestea, protejate corespunzator.

4.1.76. Casele de scari si puturile pentru ascensoare sau alte sisteme de transport pe verticala - inclusiv incaperile pentru masinile aferente acestora dispuse in subsol - vor fi separate de restul cladirii prin elemente C0 (CA1) rezistente la foc conform prevederilor normativului, iar golurile de acces protejate corespunzator cerintelor specifice cladirii supraterane.

4.1.77. Finisajele, tratamentele termice si acustice vor respecta prevederile specifice stabilite in normativ si in reglementarile tehnice specifice.

4.1.78. Caile prevazute pentru circulatia functionala in subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane, vor fi alcatuite si dimensionate astfel incat sa indeplineasca conditiile necesare asigurarii evacuarii in caz de incendiu, conform prevederilor prezentului normativ.

4.1.79. Subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane, vor avea asigurate cai de evacuare conform prevederilor normativului aplicabile cladirii supraterane, astfel incat in caz de incendiu utilizatorii sa poata ajunge in exterior, la nivelul terenului, in timp cat mai scurt si in conditii de siguranta.

4.1.80. Traseele cailor de evacuare din spatiile publice subterane (subsoluri) trebuie astfel stabilite incat printr-o distributie judicioasa a acestora si dimensionare sa se asigure recunoasterea cu usurinta a directiei spre exterior, precum si circulatia lesnicioasa a utilizatorilor.

4.1.81. Scarile de evacuare a utilizatorilor spatiilor subterane (subsoluri) in afara de cazurile admise de normativ vor fi inchise in case de scari si vor avea separate rampele subterane de rampele scarilor supraterane. Se pot asigura numai legaturi functionale intre rampele subterane si cele supraterane prin goluri de circulatie alcatuite si protejate conform prevederilor normativului.

4.1.82. Capacitatile fluxurilor de evacuare si timpii de evacuare (lungimile maxime ale cailor de evacuare) ce trebuie asigurati, sunt cei precizati in normativ in functie de gradul de rezistenta la foc al cladirii supraterane, tipul acesteia si destinatie.

4.1.83. Evacuarea fumului (desfumarea) din incaperile si spatiile subterane se asigura in cazurile si conditiile precizate in normativ, pe niveluri ale subsolului, independent de evacuarea fumului (desfumarea) nivelurilor supraterane ale cladirii.

4.1.84. Echiparea si dotarea spatiilor din subsolul cladirilor supraterane cu mijloace si instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor, se realizeaza conform prevederilor normativului si reglementarilor tehnice de specialitate avand in vedere ansamblul cladirii supraterane.

4.1.85. Debitele instalatiilor de stingere cu care se echipeaza, vor fi egale cu cele determinate de compartimentul de incendiu suprateran al cladirii respective.

4.1.86. Instalatiile utilitare aferente spatiilor si incaperilor din subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane, se proiecteaza si executa astfel incat sa evite producerea si propagarea incendiilor, corespunzator prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate (sanitare, electrice, termice, ventilare-conditionare, etc.).

4.1.87. Pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de interventie si salvare in caz de incendiu, se prevad accese din exterior si circulatii interioare corespunzator alcatuite, protejate si marcate.

4.2. PERFORMANTE ALE UNOR FUNCTIUNI (DESTINATII)

Cladiri de locuit

4.2.1. Cladirile de locuit, individuale (familiale) sau colective, independente sau comasate ori grupate in limitele compartimentelor de incendiu admise pentru cladiri civile, se amplaseaza la distante de siguranta, sau se compartimenteaza corespunzator prevederilor normativului.

4.2.2. Cladirile de locuit se realizeaza din materiale si elemente de constructie care asigura indeplinirea prevederilor generale si specifice ale normativului si conditiile de corelatie intre gradul de rezistenta la foc, numarul de niveluri si aria compartimentului de incendiu, conform prevederilor art. 3.2.4. si 3.2.5.

Tabel 4.2.3.

Conditii pentru elementele de constructie

Nr.

Crt

Denumire element

Conditii minime

Observatii

1.

Pereti despartitori intre cladiri, tronsoane si apartamente

CO (CA1)

1 ora

In cladiri de gradul IV pot fi C2 (CA2b), iar in cele de gradul V pot fi C3 (CA2c).

2.

Pereti despartitori intre bai si buca-tarii, fata de celelalte incaperi ale apartamentului in cladiri de gradul I - II.

CO (CA1)

15 min

-

3.

Pereti despartitori intre boxele gospodaresti sau de depozitare din subsol sau demisol, in cadrul unor grupari de maxim 300 m.

C4 (CA2d)

-

4.

Pereti despartitori intre gruparile de boxe gospodaresti mentionate la pct. 3, precum si intre acestea si spatiile tehnice ale cladirii

CO (CA1)

1 ora

Usile spre coridoare vor fi rezistente la foc minimum 15 min.

4.2.3. Elementele de constructie ale cladirilor de locuit grupate sau comasate in cadrul unui compartiment de incendiu vor indeplini conditiile stabilite in tabelul 4.2.3., iar pentru elementele nenominalizate se vor respecta conditiile stabilite in art. 2.1.9., corespunzatoare gradului de rezistenta la foc asigurat.

In subsolul sau demisolul cladirilor de locuit se pot realiza boxe gospodaresti, cu conditia utilizarii acestora numai pentru materialele si substantele admise (fara risc mare de incendiu) si a asigurarii masurilor de protectie corespunzatoare.

4.2.4. Cladirile individuale (familiale) parter sau parter-etaj si eventual mansarda, pot fi realizate din materiale si elemente de constructie C1 la C4 (CA2a,b,c,d), in conditiile indeplinirii corelatiei stabilita in art. 3.2.5. al normativului.

4.2.5. In cladirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale combustibile (in conditiile admise de normativ), se recomanda utilizarea finisajelor din materiale C0 (CA1) in bucatarii si alte spatii cu foc deschis.

4.2.6. Garajele auto alipite sau inglobate cladirilor de locuit individuale se separa de acestea prin elemente despartitoare C0 (CA1) , cu rezistenta la foc de cel putin 1 ora.

4.2.7. Blocurile de locuinte colective cu apartamente si/sau garsoniere, se realizeaza din materiale si elemente de constructie corespunzatoare conditiilor de corelatie intre gradul de rezistenta la foc, numarul de niveluri si aria compartimentului de incendiu, stabilite in art. 3.2.5.

Blocurile de locuit care se incadreaza in categoria cladirilor inalte sau foarte inalte, vor respecta prevederile specifice acestora.

4.2.8. Cladirile de locuit colective sunt considerate cladiri inalte, daca au peste P+11 niveluri supraterane. Deasupra nivelului limita este admis un singur nivel care ocupa maximum 50I din aria construita a cladirii si cuprinde numai incaperi pentru masini ale ascensoarelor, spalatorii si calcatorii comune, precum si spatii tehnice.

Cladirile inalte de locuit, cu inaltimea peste 50 m - masurata conform prevederilor art. 1.2.5, se incadreaza in categoria cladirilor foarte inalte.

4.2.9. In cladirile foarte inalte, peretii si planseele de separare a apartamentelor de locuit fata de spatiile invecinate si caile comune de circulatie, trebuie sa fie C0 (CA1) rezistente la foc cel putin 1 ora, iar golurile de comunicare functionala a apartamentelor cu circulatiile comune orizontale se protejeaza cu usi rezistente la foc si etanse la fum minimum 30 minute in pozitie inchisa, fiind prevazute cu dispozitive de autoinchidere.

4.2.10. Conditiile de combustibilitate si de rezistenta la foc admise pentru peretii care delimiteaza caile de evacuare din cladirile de locuit, sunt precizate in tabelul 4.2.10 (daca nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte).

Tabel 4.2.10.

Peretii de separare a cailor de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Nivele de comportare la foc admise

Pereti la coridoare

Pereti la holuri

Pereti la case de scari

I

C0 (CA1) - 30 min

C0 (CA1) - 30min

C0 (CA1) - 2 ½ore

II

C1 (CA2a - 30 min

C1 (CA2a) - 30min

C0 (CA1) - 2 ½ore

III

C2 (CA2b) - 15 min

C2 (CA2b) - 15min

C0 (CA1) - 2 ore

IV

C3 (CA2c)

C3 (CA2c)

C1-C2 (CA2ab) - 15min

V

C4 (CA2d)

C4 (CA2d)

C1-C2 (CA2ab) - 15min

4.2.11. Scarile de evacuare a persoanelor de la etajul si eventual mansarda locuintelor individuale precum si din cadrul apartamentelor duplex sau triplex (indiferent de tipul cladirii de locuit), pot fi realizate din materiale clasa C4 (CA2d) si neinchise in case de scari proprii.

4.2.12. Scarile de evacuare a nivelurilor supraterane pot fi continuate in subsolul cladirilor de locuit in conditiile stabilite in art. 2.6.24.

Sunt exceptate de la prevederile art. 2.6.26, scarile secundare ale cladirilor de locuit, ale caror goluri de acces sunt separate cu usi pline normale de subsolurile in care se gasesc numai incaperi pentru anexe gospodaresti, (indiferent de suprafata ferestrelor).

4.1.13. Deschiderea usilor de la intrarea in cladirile de locuit care nu sunt inalte sau foarte inalte, se poate face spre interior.

4.2.14. Usile apartamentelor spre casele de scari vor fi de tipul prevazut in normativ, fara a fi obligatorie prevederea dispozitivelor de autoinchidere la cladirile de locuit care nu se incadreaza in categoria cladirilor inalte sau foarte inalte.

4.2.15. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (numarul de persoane) la cladiri de locuit, este de 90 persoane.

4.2.16. Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxima admisa a traseului de parcurs pe caile de evacuare in cladiri de locuit, care nu se incadreaza in categoria cladirilor inalte sau foarte inalte, este precizata in tabelul 4.2.16.

Tabel 4.2.16.

Timpi de evacuare

Nr. crt

Cladiri de locuit

Gradul de rezistenta la foc

Timpul de evacuare (lungime maxima de evacuare)

Observatii

In doua directii diferite

Intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

1.

Cladiri cu apartamente sau garso-niere, care nu sunt inalte sau foarte inalte

I si II

125

50

63

25

Distantele in interiorul apartamentelor de locuit nu se limiteaza

III si IV

63

25

30

12

V

30

12

20

8

2.

Cladiri inalte si foarte inalte

I

50

(88)

20

(35)

5

(38)

10

(15)

Valoarea din paranteze se refera la cladiri cu inaltimea mai mica de 50 metri.

4.2.17. Scari cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea persoanelor din cladiri de locuit atunci cind este necesara asigurarea unui singur flux de evacuare conform normativului, precum si balansarea treptelor la prima rampa a scarilor (la nivelul terenului).

Cladiri administrative

4.2.18. Cladirile administrative (sedii pentru administratiile centrale si locale, prefecturi, primarii, financiar-bancare, sindicate, birouri, etc.), se proiecteaza si realizeaza conform prevederilor normativului, avind in vedere si conditiile specifice .

4.2.19. In functie de destinatie si tip de constructie, cladirile administrative se alcatuiesc astfel incat sa asigure indeplinirea conditiilor de corelatie dintre gradul de rezistenta la foc, aria compartimentului de incendiu si numarul de niveluri, conform prevederilor art. 3.2.4 si 3.2.5.

4.2.20. In cazul inglobarii unor spatii/incaperi administrative in cladiri publice/civile cu alte functiuni (de locuit, invatamant, turism, comert, s.a.) se respecta prevederile generale de siguranta la foc si dispozitiile specifice.

4.2.21. In toate cazurile, nivelurile subterane (subsoluri, demisoluri) vor fi separate de restul constructiei prin plansee C0 (CA1) cu rezistenta la foc de minimum 2 ore (inclusiv elementele de sustinere ale acestora), daca in normativ nu sunt prevazute conditii mai severe.

4.2.22. Scarile monumentale pot fi deschise pe toata inaltimea cladirii administrative daca se asigura masuri de limitare a propagarii focului si a fumului si se prevad scari inchise corespunzatoare asigurarii evacuarii.

4.2.23. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scari de evacuare.

4.2.24. In functie de gradul de rezistenta la foc al cladirii (care nu este inalta sau foarte inalta), peretii care separa caile comune de circulatie si evacuare a persoanelor fata de restul constructiei, vor indeplinii si conditiile de comportare la foc din tabelul 4.2.24.

Tabel 4.2.24.

Pereti de separare a cailor de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Nivelele de comportare la foc admise pentru pereti:

la coridoare

la holuri

la case de scari inchise

I

C0 (CA1) - 1 ora

C0 (CA1) - 1 ora

C0 (CA1) - 2 ½ ore

II

C0 (CA1 - 45 min

C0 (CA1) - 1 ora

C0 (CA1) - 2 ½ ore

III

C0 (CA1) - 30 min

C0 (CA1) - 45 min

C0 (CA1) - 2 ½ ore

IV

C1 (CA2a) - 30min

C1 (CA2a) - 30 min

C1 (CA2a) - 30 min

V

C2 (CA2b) - 15min

C2 (CA2b) - 15 min

C2 (CA2b) - 15 min

4.2.25. Rampele si podestele scarilor sau ale planurilor inclinate, vor respecta conditiile de la art. 2.3.32. si 2.3.33.

4.2.26. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maximum 80 persoane, cu exceptia salilor aglomerate si a cladirilor inalte si foarte inalte la care se respecta masurile specifice.

4.2.27. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise la caile de evacuare ale cladirilor administrative (cu exceptia salilor aglomerate si cladirilor inalte si foarte inalte) sunt precizate in tabelul 4.2.27.

Tabel 4.2.27.

Timpi de evacuare

Gradul de rezistenta la foc

Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare), atunci cand evacuarea se face :

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

I si II

113

45

58

23

III

75

30

40

16

IV

40

16

25

10

V

25

10

15

6

Cladiri pentru comert

4.2.28. Cladirile pentru comert (centre comerciale, magazine, supermagazine, piete inchise, alimentatie publica, prestari servicii, service auto si altele similare), in afara masurilor comune prevazute, vor respecta si prevederile specifice .

4.2.29. Cladirile pentru comert, independente sau inglobate in cladiri cu alte destinatii, vor indeplini conditiile de corelatie dintre gradul de rezistenta la foc, numarul de niveluri si aria compartimentului de incendiu, prevazute la art. 3.2.4. si 3.2.5, iar in cazul inglobarii unor spatii sau incaperi comerciale in cladiri civile (publice) cu alte functiuni, se vor respecta prevederile generale ale normativului si dispozitiile specifice.

4.2.30. Spatiile comerciale subterane, dispuse in cladiri proprii sau in subsolurile constructiilor supraterane cu alte functiuni, vor fi proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice specifice.

4.2.31. De regula, spatiile comerciale subterane inchise cu aria mai mare de 300 m2, vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumarea) conform prevederilor normativului, inclusiv a cailor de evacuare inchise aferente acestora.

4.2.32. Depozitele de mana pentru maximum 20I din produsele expuse spre vanzare, aferente spatiilor comerciale, pot fi separate prin mobilier de spatiile accesibile publicului, dar nu vor avea aria mai mare de 10I din cea a spatiului de vanzare de pe nivel.

4.2.33. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale vor fi separate de spatiile de vanzare accesibile publicului, prin pereti C0 (CA1) rezistenti la foc minimum 2 ore si plansee C0 (CA1) rezistente la foc minimum 1 ½ ore.

Golurile de circulatie functionala din aceste elemente despartitoare se protejeaza cu usi rezistente la foc minimum 45 de minute, prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

4.2.34. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale inglobate in constructii cu alte destinatii, se compartimenteaza fata de restul constructiei (cu alta destinatie) cu elemente de constructie verticale si orizontale C0 (CA1) avand rezistenta la foc corespunzatoare densitatii sarcinii termice, conform art. 2.4.2.

4.2.35. Depozitele principale pentru produse combustibile aferente cladirilor sau spatiilor comerciale inglobate in constructii cu alte destinatii, se compartimenteaza cu elemente rezistente la foc fata de restul constructiei, corespunzator densitatii sarcinii termice, si potrivit prevederilor normativului.

4.2.36. La constructiile pentru comert, se admit scari interioare deschise intre maximum trei niveluri succesive, cu conditia asigurarii si a unei scari de evacuare inchise.

Indiferent de numarul lor, scarile deschise constituie o singura cale de evacuare a persoanelor.

4.2.37. In functie de gradul de rezistenta la foc al cladirilor pentru comert, peretii cailor de evacuare ale persoanelor (coridoare, holuri, scari inchise) vor indeplinii conditiile din tabelul 4.2.37.

Atunci cand sunt sali aglomerate sau se afla in cladiri inalte ori foarte inalte sau sunt subterane, se vor respecta masurile specifice acestora.

Tabel 4.2.37.

Pereti de separare a cailor de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Nivele de comportare la foc admise pentru pereti:

la coridoare

la holuri

la case de scari inchise

I

C0 (CA1) - 1 ½ ore

C0 (CA1) - 1 ½ ore

C0 (CA1) - 2 ½ ore

II

C0 (CA1) - 1 ora

C0 (CA1) - 1 ½ ore

C0 (CA1) - 2 ½ ore

III

C0 (CA1) - 45 min

C0 (CA1) - 45 min

C0 (CA1) - 2 ½ ore

IV

C1(CA2a) - 30 min

C1(CA2a) - 30 min

C1(CA2a) - 45 min

V

C2(CA2b) - 15 min

C2(CA2b) - 15 min

C2(CA2b) - 30 min

4.2.38. Rampele si podestele scarilor sau planurilor inclinate vor respecta conditiile de la art. 2.3.32 si 2.3.33.

4.2.39. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maxim 70 persoane cu exceptia salilor aglomerate.

Tabel 4.2.40.

Timpi de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare), atunci cand evacuarea se face:

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

I si II

105

42

53

21

III

53

21

38

15

IV

38

15

25

10

V

25

10

15

6

4.2.40. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cailor de evacuare (cu exceptia salilor aglomerate si a cladirilor inalte si foarte inalte) sunt precizate in tabelul 4.2.40.

4.2.41. Caile de evacuare ale spatiilor comerciale subterane, de regula, vor fi independente de cele ale nivelelor supraterane cu alta destinatie, iar comunicarea intre acestea este admisa numai prin incaperi tampon, in conditiile normativului.

4.2.42. Pentru estimarea numarului de persoane ce au acces in spatiile destinate publicului si care, de regula, reprezinta cel putin 2/3 din aria magazinului (centrului comercial), se vor lua in consideratie urmatoarele densitati :

a)      Pentru magazine se considera o persoana pe:

1 m2, la parter;

2 m2, la subsolurile si etajele 1 si 2 (fata de teren);

5 m2, la celelalte niveluri ale subsolului si etajelor.

b)      Pentru centre comerciale (cu arie desfasurata de minimum 500 m2) se considera o persoana la 5 m2, indiferent de nivel.

4.2.43. Spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu, iar atunci cand sunt prevazute cu instalatii automate de stingere cu apa, sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu.

4.2.44. Scarile interioare de evacuare ale constructiilor pentru comert, se recomanda sa fie iluminate natural.

4.2.45. Spatiile comerciale care se incadreaza in categoria salilor aglomerate, vor respecta si conditiile specifice acestora.

4.2.46. In spatiile comerciale nu sunt admise produse explozive sau cu ardere violenta (munitie, artificii, etc.), gaze lichefiate si lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 280C. Fac exceptie produsele cosmetice si farmaceutice ambalate in flacoane, precum si magazinele special realizate pentru comercializarea unor produse periculoase.

Cladiri pentru turism

4.2.112. Cladirile pentru turism (hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, etc.), vor indeplini nivelele de performanta admise in normativ si vor respecta si pe cele specifice.

4.2.113. In functie de destinatie si tip de constructie, se va asigura corelatia intre gradele de rezistenta la foc, numarul de niveluri si aria compartimentului de incendiu, conform prevederilor art. 3.2.4. si 3.2.5. Pentru cladirile turistice care sunt inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, se vor respecta performantele specifice ale acestora.

4.2.114. Pentru cladirile cu destinatie turistica avand maxim P + 2 niveluri si cel mult 50 persoane la etaje, se admit scari de evacuare cu trepte balansate daca acestea asigura trecerea unui singur flux de evacuare, (indiferent daca latimea rampei este mai mare) si daca sunt realizate conform art. 2.6.40.

4.2.115. Scarile monumentale pot fi deschise pe toata inaltimea cladirii daca asigura limitarea propagarii focului si a fumului in cladire si sint realizate si scari inchise necesare evacuarii.

4.2.116. In cazurile in care constructiile au si niveluri subterane (subsoluri, demisol), acestea vor fi separate de nivelurile supraterane prin plansee C0 (CA1), rezistente la foc minimum 2 ore.

4.2.117. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scari de evacuare.

4.2.118. In constructii pentru turism, nivelele de comportare la foc ale elementelor care compun caile de evacuare vor fi conforme cu cele stabilite in articolul si tabel 4.2.24., cu exceptia cladirilor inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, pentru care se respecta prevederile specifice.

4.2.119. Rampele si podestele scarilor sau planurilor inclinate, vor respecta conditiile de la art. 2.3.32. si 2.3.33.

4.2.120. Capacitatea (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maximum 70 de persoane.

4.2.121. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cailor de evacuare in cladiri pentru turism sunt conform tabel 4.2.121 (cu exceptia cladirilor inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate).

Tabel 4.2.121.

Timpi de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Timp de evacuare (lungimi maxime ale cailor de evacuare), atunci cand evacuarea se face:

in doua directii diferite

intr-o singura directie (coridor infundat)

secunde

metri

secunde

metri

I si II

100

40

50

20

III

75

30

40

16

IV

38

15

25

10

V

25

10

15

6

4.2.122. Peretii cailor de evacuare a persoanelor (daca nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte), vor respecta conditiile din tabelul 4.2.122.

Tabel 4.2.122.

Pereti de separare a cailor de evacuare

Grad de rezistenta la foc

Nivele de comportare la foc admise pentru pereti:

la coridoare

la holuri

la case de scari inchise

I

C0 (CA1) - 1½ ore

C0 (CA1) - 1½ ore

C0 (CA1) - 2½ ore

II

C0 (CA1) - 1½ ore

C0 (CA1) - 1½ ore

C0 (CA1) - 2½ ore

III

C0 (CA1) - 45 min.

C0 (CA1) - 45 min.

C0 (CA1) - 2½ ore

IV

C1 (CA2a) - 30 min.

C1 (CA2a) - 30 min.

C1 (CA2a) - 1ora

V

C2 (CA2b) - 15 min.

C2 (CA2b) - 15 min.

C2 (CA2b) - 45 min.

4.2.123. Cladirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor pentru interventie in caz de incendiu, la cel putin doua fatade.

Parcaje pentru autoturisme

4.3.43. La proiectarea si realizarea parcajelor pentru autoturisme, se asigura masurile de siguranta la foc prevazute in reglementarea specifica, modificate cu dispozitiile prezentului normativ.

4.3.44. Spatiile inchise pentru parcarea autoturismelor aferente cladirilor civile(publice) sau destinate publicului (parcaje publice), sunt considerate spatii sau, dupa caz, cladiri civile (publice), cu risc mare de incendiu.

4.3.45. Amplasarea acestor parcaje publice inchise pentru autoturisme poate fi realizata inglobat in cladiri publice (civile), alipit acestora, sau independente la distantele admise, sau compartimentate corespunzator normativului.

4.3.46. Parcajele publice inchise vor fi conformate la foc astfel incat sa asigure functionalitatea si totodata limitarea propagarii incendiilor in cladirile civile publice.

4.3.47. Se recomanda ca parcajele publice inchise, pentru mai mult de 5 autoturisme, sa fie realizate, dupa caz, din materiale si elemente de constructie corespunzatoare gradului de rezistenta la foc I . III.

4.3.48. Parcajele publice inchise pentru maximum 5 autoturisme, pot fi de gradul IV sau V de rezistenta la foc.

4.3.49. Parcajele inchise publice se separa de cladirea civila (publica) in care sunt inglobate, prin plansee C0 (CA1) rezistente la foc minimum 3 ore si pereti C0 (CA1) rezistenti la foc minimum 4 ore, daca normativul nu prevede masuri mai severe.

4.3.50. Parcajele inchise alipite cladirilor de locuit si avand capacitatea de maximum 3 autoturisme, pot fi separate de acestea prin perete despartitor C0 (CA1) cu rezistenta la foc de minimum 1 ora.

4.3.51. Parcajele publice inchise vor avea asigurate posibilitati de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu, cu timp de evacuare care sa nu depaseasca 100 de secunde (40 m) in doua directii si respectiv 63 de secunde (25 m) intr-o directie (coridor infundat), in constructii de gradul I - II de rezistenta la foc si respectiv 75 si 45 secunde (30m si 16m) la cele de gradul III de rezistenta la foc. In constructii de gradul IV si V, timpul de evacuare pana la o usa in exterior, nu va depasi 30 de secunde (12 m).

4.3.52. Asigurarea conditiilor de evacuare in parcajele publice etajate se realizeaza potrivit prevederilor normativului de parcaje.

4.3.53. Parcajele publice inchise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 5 locuri de parcare, se asigura cu dispozitive de evacuare a fumului produs in caz de incendiu (desfumare), asigurand 0,1I din arie, corespunzator alcatuite si dimensionate potrivit normativului sau sisteme mecanice de evacuare a fumului.

4.3.54. Echiparea si dotarea cu instalatii si mijloace de prevenire si stingere se asigura potrivit normativului de parcaje.

4.3.55. Proiectarea si realizarea instalatiilor utilitare aferente parcajelor publice pentru autoturisme se asigura in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitate.

4.3.56. Parcajele publice inchise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 500 locuri de parcare, vor avea constituite servicii de pompieri.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1643
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved