Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CAIET DE SARCINI - INSTALATII DE CLIMATIZARE

Instalatii+ Font mai mare | - Font mai micCAIET DE SARCINI - INSTALATII DE CLIMATIZAREGENERALITATI

1.1.1. Prescriptii tehnice de baza.

Norme, Normative, masuri PSI si Protectia Muncii, ce trebuie respectate in proiectarea si executia instalatiilor de climatizare.

1.1.2. Verificarea materialelor.

1.1.3. Depozitare si manipulare.

1.1.4. Executarea lucrarilor.

1.1.5. Darea in executie a instalatiilor de climatizare.

1.1.6. Verificarea calitatii lucrarilor de instalatii de climatizare.

1.1.7. Verificarea masurilor pentru asigurarea durabilitatii instalatiilor de climatizare.

CANALE DE AER SI PIESE SPECIALE (CURBE, REDUCTII, ETC.)

1.2.1. Domeniul de aplicare.

1.2.2. Conditii tehnice specifice.

1.2.3. Verificari.

DISPOZITIVE DE REGLARE A DEBITULUI DE AER, PUNCTE DE MASURA

SI CLAPETE ANTIFOC

1.4.1. Domeniul de aplicare.

1.4.2. Conditii tehnice specifice.

1.4.3. Verificari.

DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI FIXARE

1.5.1. Domeniul de aplicare.

1.5.2. Conditii tehnice specifice.

1.5.3. Verificari.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

PROBE SI VERIFICARI

NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

1.8. RECEPTIA LUCRARILOR

GENERALITATI

PRESCRIPTII TEHNICE DE BAZA

NORME, NORMATIVE, MASURI P.S.I. SI PROTECTIA MUNCII CE TREBUIE RESPECTATE IN PROIECTAREA SI EXECUTIA INSTALATIILOR DE CLIMATIZARE

Norme generale de protectia muncii, 2002.

Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

Ordin M.I.nr. 775/1998 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

P 118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

SR 1907/1,2-97 - Necesarul de caldura de calcul; Prescriptii de calcul; Temperaturi interioare conventionale de calcul

STAS 6648/1,2 - Calculul aporturilor de caldura din exterior; Parametri climatici exteriori.

STAS 6472 - Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.

STAS 9960 - Instalatii de ventilare si climatizare.

STAS 4639-81 - Instalatii de incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Terminologie.

STAS 12025/2 - Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire, limite admisibile.

STAS 11357 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie din punct de vedere al combustibilitatii.

STAS 5184 - Instalatii de ventilare. Conditii de receptie.

STAS 8974/1 - Fiabilitate, mentenabilitate.

STAS 10702 - Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare.

P100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social- culturale, agrozootehnice si industriale.

I 5-1998 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare.

I 43 - Instructiuni tehnice privind autorizarea intreprinderilor care executa, verifica si predau la beneficiari instalatii electrice de automatizare, incalzire si ventilatie in medii cu pericol de explozie.

I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire centrala.

C 142-85 - Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de instalatii.

C 139-87 - Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice.

C 16 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

C 300-1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Ord.9/N/15.03.93 MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii

Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii.

Legea nr. 137/1995 - Legea privind protectia mediului.

Ordin nr.125/1996 - Ordin pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatii economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.   

HG 273/1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.

HG 425/1994 - Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice.

HG 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

HG 392/1994 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii.

1.1.2. VERIFICAREA MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente care corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului, standardelor si normelor interne ale societatilor.

Executantul nu este indreptatit a face inlocuiri de materiale sau echipamente fara avizul scris al proiectantului de specialitate.

Toate echipamentele vor fi insotite de certificatul de calitate (incercare) al societatii furnizoare.

Inaintea punerii in opera toate materialele si echipamentele se vor supune unui control cu ochiul liber, pentru a se constata eventualele degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ, in vederea remedierii defectiunilor.

Materialele si accesoriile anexe, la care defectiunile constatate nu pot fi remediate prin mijloacele santierului, vor fi inlocuite.

Toate materialele pot fi introduse in manopera numai daca sunt conform prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificatele de calitate si daca in cursul depozitarii sau manipularii si-au pastrat integritatea.

In toate cazurile in care prescriptiile tehnice prevad, se vor efectua probe directe pe santier.

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice golurile necesare trecerii conductelor(din punct de vedere al dimensiunilor si pozitiilor), conform planurilor de structura.

DEPOZITARE SI MANIPULARE

Pastrarea materialelor pentru instalatiile de climatizare, se va face in depozitele santierului, cu respectarea prescriptiilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.

Manipularea echipamentelor si a materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Executarea lucrarilor de instalatii de climatizare, se va face in conformitate cu prevederile de la cap. 1.1.1.

Se va tine seama de conditiile de : siguranta, etansare, buna functionare, estetica - pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile respective.

Se vor respecta obligatoriu prevederile corespunzatoare cuprinse in instructiunile tehnice ISCIR, prevederile din normele de protectia muncii si P.S.I.

Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea lucrarilor cuprinse in acest capitol sunt urmatoarele:

a)                  Se lucreaza cu mijloace de munca manuale sau manual -mecanice si unelte specifice acestor lucrari.

b)                  Se lucreaza la temperaturi peste +0sC.

c)                  Se lucreaza la lumina zilei sau la lumina artificiala corespunzatoare.

d)                  Se lucreaza cu materiale noi, corespunzatoare standardelor si prescriptiilor in vigoare.

e)                  Se lucreaza in locuri accesibile lucrarilor de montare.

f)                    Instalatorul, singur sau in formatie de lucru, pune in manopera materialele necesare, monteaza, demonteaza si muta schele simple pe capre sau schelele si scarile mobile.

g)                  Se va asigura aprovizionarea ritmica si in stransa concordanta cu necesarul de materiale, cat mai aproape de locul de executie, fara depozite intermediare. Aprovizionarea materialelor de instalatii si a echipamentelor se va face la dimensiunile si sortimentele prevazute in proiect.

DAREA IN EXPLOATARE A INSTALATIILOR

Dupa terminarea lucrarilor de montaj si inaintea predarii catre beneficiar, instalatiile de climatizare, vor fi supuse - pe portiuni de instalatii, care pot functiona sau se pot proba independent - unui ansamblu de operatiuni tehnice, avand drept scop de a verifica la fata locului, corespondenta executiei cu prevederile proiectului si a prescriptiilor tehnice aferente, in ceea ce priveste amplasamentul, traseul, caracteristicile si dimensiunile diferitelor parti ale instalatiei (guri de refulare si aspiratie, canale de aer, clapete de reglare), performante si efecte scontate, precum si indeplinirea tuturor conditiilor de aspect si functionare.

Darea in exploatare va cuprinde operatiunile specificate in Normativ I5-98 si care vor fi efectuate in urmatoarea ordine:

a)                    Operatiuni de pregatire.

b)                    Verificarea instalatiilor, care consta intr-o examinare generala a executiei lucrarilor in raport cu prevederile proiectului si a prescriptiilor tehnice aferente, controlandu-se prin sondaj lucrarile la care nu exista proces verbal de constatare a calitatii lor si, la cerere, cele ce au facut obiectul unor verificari pe faze.

c)                    Probarea echipamentelor de instalatii.

d)                    Pornirea instalatiilor.

e)                    Reglarea instalatiilor.

f)                      Proba de eficacitate.

g)                    Verificarea eficacitatii globale.

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE INST. DE CLIMATIZARE

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul, cu prescriptiile tehnice specifice si cu Normativul C 56-2002, in limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile prevazute de acestia.

Dispozitiile de santier, date de beneficiar si proiectant, cu respectarea normelor in vigoare, au aceiasi autoritate ca si proiectul tehnic, din punct de vedere al verificarilor de efectuat.

In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe parcurs depaseste in sens defavorabil abaterile admise, prevazute in proiectul tehnic sau prescriptiile tehnice, decizia asupra continuarii lucrarii nu va putea fi data decat pe baza acordului dat in scris de benificiar, cu avizul proiectantului.

1.1.7. VERIFICAREA MASURILOR PENTRU ASIGURAREA

DURABILITATII INSTALATIILOR DE CLIMATIZARE

Instalatiile de climatizare, sau elemente de instalatii si echipamente, expuse la socuri, deformari, miscari din pozitia de functionare etc., vor fi verificate inainte de punerea in functiune, pentru a se constata daca au fost luate toate masurile necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cat mai indelungate.

CANALE DE AER SI PIESE SPECIALE(CURBE, REDUCTII, ETC.)

1.2.1. DOMENIUL DE APLICARE

Acest subcapitol se refera la executarea lucrarilor de montare a canalelor de aer si pieselor speciale.

Toate lucrarile din acest subcapitol trebuie sa fie executate in conformitate cu prevederile din Normativul I 5-98.

Conditiile tehnice specifice pentru montarea canalelor si pieselor speciale, sunt dezvoltate in subcapitolul 1.2.2.

Metodele si procedeele de verificare conform Normativ C 56-2002.

1.2.2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE

Canalele de aer pentru introducerea aerului tratat si recircularea lui, precum si cele pentru evacuarea aerului viciat, se vor executa din tubulatura tip ALP.

Canalele de aer sunt dreptunghiulare si vor avea dimensiunile prevazute in proiect.

Conform Normativ I 5-98, pentru canalele cu sectiune dreptunghiulara,se

recomanda ca raportul laturilor, sa nu depaseasca valoarea 3:1, in cazuri

exceptionale, pe portiuni scurte, se accepta ca raportul laturilor, sa fie 4:1.

Forma canalelor a fost determinata de spatiul disponibil si de posibilitatea incadrarii

lor in structura cladirii.

Pentru canalele care se prefabrica in ateliere se vor lua urmatoarele masuri:

delimitarea dupa conditiile locale a marimii tronsoanelor executate(transport, ridicare, asezare in pozitie), avand in vedere necesitatile de ajustare pe cele trei directii, prevazandu-se, in punctele respective, plusuri de lungime de 100mm;

curatarea materialelor, cu mare atentie, inainte de confectionare;

marcarea tronsoanelor executate;

asigurarea impotriva deformarilor la transportul si montarea tronsoanelor;

montarea fara defecte a garniturilor (verificarea si curatirea suprafetelor de etansare, montarea centrata a garniturilor);

asamblarea la racordurile utilajelor sa se faca fara a se induce tensiuni.

Piesele speciale utilizate, dezvolta o rezistenta aeraulica minima. Axele curbelor au raze de curbura de minim 1d (d - dimensiunea laturii din planul in care se face schimbarea directiei). Curbele cu sectiune dreptungiulara sunt prevazute cu palete pentru dirijarea aerului. Piesele cu schimbare de sectiune fac trecerea de la o sectiune la alta, prin difuzoare sau confuzoare cu unghiul la varf sub 45s.

1.2.3. VERIFICARI

Inainte de montaj se va verifica starea fizica a canalelor de aer si pieselor speciale.

Se va examina:

a)                  corespondenta cu proiectul a traseelor, dimensiunilor, pieselor speciale si cotelor de montaj;

b)                  rigiditatea fixarii in elementele de constructie;

c)                  se va verifica daca clapetele de reglaj montate pe canale, sunt usor accesibile, etanse, cu inchidere si deschidere buna;

d)                  amplasarea corecta a dispozitivelor de reglaj;

Se va verifica astfel incat distantele intre canale si elementele instalatiilor electrice sa fie cele stabilite prin "Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, I 7/2002".

Pentru lucrarile de verificare a calitatii instalatiilor aferente canalelor de aer, se va tine cont de prevederile Normativului C 56-2002.

1.3. DISPOZITIVE DE REGLARE A DEBITULUI DE AER, PUNCTE DE MASURA SI

CLAPETE ANTIFOC

1.3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul subcapitol se refera la executarea lucrarilor de montare pe canalele de aer, a dispozitivelor de reglare a debitului de aer, punctelor de masura si clapetelor antifoc.

Montarea pe canalele de aer a dispozitivelor de reglare a debitului de aer, punctelor de masura si clapetelor antifoc, se va face in conformitate cu prevederile Normativului

I 5-98.

1.3.2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE

Se vor utiliza dispozitivele de reglare a debitului de aer, punctele de masura si clapetele antifoc, mentionate in planuri si listele de cantitati.

Principalele prescriptii care trebuie respectate la executarea lucrarilor de montare a dispozitivelor de reglare a debitului de aer, punctelor de masura si clapetelor antifoc sunt urmatoarele:

a)              inaintea punerii in opera, toate dispozitivele de reglare a debitului de aer, punctele de masura si clapetele antifoc, se vor supune unui control functional, pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ;

b)              dispozitivele de reglare a debitului de aer, punctele de masura si clapetele antifoc, se vor monta in pozitii corespunzatoare functionarii normale;

1.3.3. VERIFICARI

Se verifica pozitionarea dispozitivelor de reglare a debitului de aer, punctelor de masura si clapetelor antifoc, care trebuie sa fie usor accesibile, etanse si cu inchidere perfecta.

Se verifica operatia de interventie si manevrare, precum si demontarea partiala sau totala in vederea intretinerii si reparatiilor.

1.4. DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI FIXARE

1.4.1. DOMENIUL DE APLICARE

Obiectul acestui subcapitol il constituie lucrarile de montare a dispozitivelor de sustinere a canalelor si echipamentelor:

sustineri tipizate, pentru canalele de aer, montate orizontal (distanta maxima de sustinere = 3m, pentru latura canalului sub 400mm si distanta maxima de sustinere = 4m, pentru latura canalului peste 400 mm);

sustineri tipizate, pentru canalele de aer montate vertical;

sustineri tipizate, pentru gurile de aspiratie-recirculare;

Toate lucrarile din aceasta sectiune vor respecta prevederile Normativelor I 5-98

si C 56-2002.

1.4.2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE

Amplasarea sustinerilor, se va face conform Normativ I 5-98.

Se vor utiliza suporti tipizati, conform catalogului de detalii de executie, elaborat de IPCT.

1.4.3. VERIFICARI

Dispozitivele de sustinere sau fixare, fiind constructii metalice, vor fi verificate conform Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-2002, cap. XIX - Constructii de otel.

Se vor verifica clasele de calitate a sudurilor la suportii ficsi.

Se vor verifica imbinarile cu suruburi.

Se vor verifica materialele metalice (nituri, suruburi, piulite, saibe etc.) primite pe santier, necesare realizarii dispozitivelor de sustinere a conductelor.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Se vor respecta tehnologiile specifice fiecarei lucrari in parte.

In faza preliminara montajului, beneficiarul si constructorul au urmatoarele obligatii legale:

receptionarea utilajelor conform proiectelor de executie, inclusiv constatarea starii utilajului dupa efectuarea transportului si manevrelor de incarcare-descarcare;

asigurarea conservarii utilajelor si pieselor livrate separat, dupa prevederile documentatiei tehnice a utilajelor;

remedierea defectiunilor survenite la transport;

asigurarea documentatiei tehnice pentru utilajele procurate de la uzine, ca utilaje de catalog sau proiectate in uzine;

incheierea de procese verbale de receptionare a fundatiilor si constructiilor.

Conditiile tehnice ce trebuie respectate la montaj sunt urmatoarele:

pentru utilajele statice se va respecta verticalitatea si orizontalitatea cu abaterile admise, se va realiza transmiterea eforturilor pe toate reazemele;

pentru utilajele dinamice se va efectua centrarea acestora conform prescriptiilor tehnice din documentatia tehnica a utilajului;

Pentru ambele categorii de utilaje este obligatorie protejarea acestora dupa montaj;

De asemenea, este absolut obligatorie consultarea de catre executant a documentatiei tehnice a utilajelor, in vederea cunoasterii conditiilor tehnice impuse pentru transport, montaj, predari, imbinarea tronsoanelor.

Beneficiarul si intreprinderea de montaj au urmatoarele obligatii:

- de a introduce in contractele comenzilor de materiale obligatia furnizorilor de marca materialele de montaj cu simbolurile prevazute in proiect;

- de a organiza pastrarea (conservarea corespunzatoare a materialelor dupa caz: (in aer liber sau magazii), astfel incat sa se impiedice murdarirea sau deteriorarea acestora;

de a executa transportul astfel incat sa se impiedice patrunderea de pamant, nisip, etc, in materialele de montaj. De asemenea, este obligatorie curatirea materialelor de eventualele impuritati si de protectiile anticorozive prevazute pentru conservare la depozitare, precum si executarea probelor specificate in documentatia tehnica sau in legislatie, inainte de introducerea in opera;

de a organiza introducerea in opera a materialelor in asa fel incat sa fie imposibila construirea traseelor de canale cu alte materiale decat cele indicate, evitandu-se astfel posibilitatea utilizarii materialelor in mod neadecvat;

de a incepe montarea canalelor numai dupa receptia preliminara a montajului utilajelor in cauza, stabilindu-se cu aceasta ocazie abaterile fata de cotele nominale precizate in proiect. Executarea si montarea canalelor va tine seama de pozitiile reale ale utilajelor;

de a nu incepe montarea canalelor, decat dupa verificarea constructiilor, stabilind si abaterile acestora fata de proiect;

de a asigura certificate de calitate pentru materialele pentru care acestea nu exista;

Executarea si montarea canalelor va tine seama de dimensiunile reale ale

constructiilor.

Intreprinderea de montaj are obligatiile:

sa procure toate materialele, utilajele si sa asigure manopera si supravegherea pentru furnizarea si executarea tuturor lucrarilor pentru instalatiile de tratare aer;

sa execute in modul cel mai correct si complet toate lucrarile, pentru indeplinirea conditiilor stabilite de beneficiar, acesta avand dreptul sa respinga orice lucrare sau materiale care nu corespund specificatiilor tehnice sau normelor in vigoare;

sa execute toate lucrarile in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu normele si normativele in vigoare;

sa obtina aprobarile de executie;

dupa contractarea utilajelor sa puna la dispozitia proiectantului documentatia tehnica necesara pentru intocmirea eventualelor modificari;

sa execute toate instalatiile de ventilare si conditionare coordonat cu celelalte instalatii.

Caietul de sarcini prezent nu este limitativ, insa orice modificare sau completare se va face numai cu avizul proiectantului.

Se vor respecta tehnologiile date de furnizorii echipamentelor.

Executarea lucrarilor de instalatii, cat si receptionarea lor, se va face in conformitate cu prevederile normativelor de instalatii termice (I13/2002) si de ventilare (I5 - 1998)

Tubulatura de ventilare si agregatele de ventilare vor fi montate inainte de executarea tavanului fals si de executia finisajelor incaperilor.

PROBE SI VERIFICARI

Inaintea efectuarii probelor se va verifica:

- concordanta instalatiilor si a dimensiunilor acestora corespunzator proiectului de executie;

- caracteristicile echipamentelor si concordanta acestora cu proiectul si cartile tehnice ale echipamentelor;

- pozitiile si amplasamentele echipamentelor;

- verificarea protectiei contra electrocutarii.

Pentru efectuarea probelor se vor respecta prevederile din documentatia tehnica a utilajelor.

Efectuarea reparatiilor curente si capitale se va face in concordanta cu prevederile din documentatia tehnica a utilajelor respective.

Pentru canalele de aer se va verifica etanseitatea acestora la imbinari prin racordarea la canale fie a agregatului respectiv, fie prin racordarea unui ventilator special pentru probe: debitul acestui ventilator de probe nu va fi mai mic de 50% din debitul total al agregatului original.

Inainte de darea in functiune a instalatiei se va face reglarea debitelor de aer pe fiecare ramura in parte prin:

inchiderea sau deschiderea clapetelor aflate in bifurcatii.

Inchiderea sau deschiderea clapetelor cu care este echipat fiecare anemostat sau gura de aspiratie.

Debitele care circula prin fiecare tronson se determina prin masurarea in punctele de masura cu un aparat de masura adecvat (tub Pitot sau aparat electronic).

Debitele refulate in incaperi se masoara cu anemometre cu palete sau cu anemometru electric.

Dupa reglarea debitelor de aer pentru fiecare dispozitiv de introducere se face verificarea eficientei instalatiei prin masurarea temperaturilor interioare realizate in fiecare incapere si in mai multe puncte din fiecare incapere: abaterea temperaturii de la valorile date in memoriu tehnic nu va fi mai mare de 10C.

Asupra centralelor de tratare aer montate in instalatii se fac urmatoarele verificari:

- corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul de echipament, marimea lui, cotele de montaj;

- orizontalitatea si planeitatea lor;

- rigidizarea fixarii de elemente de constructie;

Se va masura viteza curentilor de aer in diferite puncte ale unei incaperi; abaterea de la valorile date in memoriu tehnic nu va fi mai mare de 5%.

Proba de eficacitate

Proba de eficacitate se face prin masuratori la minim 5 % din totalul incaperilor, pe intreaga instalatie in functiune, numai dupa ce toata cladirea a fost terminata.

Proba se va efectua In conditii normale de exploatare pe o durata de 24 ore.

Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie Inchise.

Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de: +1 oC pana la + 2 oC.

Rezultatele tuturor probelor se consemneaza in scris.

Instalatiile de ventilare si climatizare executate vor fi supuse la o serie de probe conform indicatiilor din normativul I 5, "Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare" si altor reglementari specifice.

Inaintea efectuarii probelor se verifica:

- concordanta instalatiilor si a dimensiunilor acestora corespunzator proiectului de executie;

- caracteristicile echipamentelor si aparatelor si concordanta acestora cu proiectul si cartile tehnice ale echipamentelor;

- pozitiile si amplasamentele echipamentelor si aparatelor;

- pozitiile si caracteristicile elementelor de automatizare (comanda si actionare);

- protectia anticoroziva si termoizolatia canalelor;

- pozitiile suportilor inclusiv conformarea si masurile antiseismice ale aparatelor, echipamentelor, tubulaturii, etc.;

- verificarea protectiei contra electrocutarii.

Verificarile caracteristicilor elementelor componente ale instalatiilor se fac pe baza certificatelor de calitate sau agrementelor puse la dispozitie de furnizori.

Verificari si incercari ale elementelor componente ale instalatiilor de ventilare si climatizare

Asupra elementelor componente ale instalatiilor se efectueaza inainte de punerea in functiune, urmatoarele tipuri de verificari:

- verificari mecanice

- verificari electrice

- verificari aeraulice

- verificari hidraulice

- verificari termice

Verificarile ventilatoarelor unitatilor de climatizare

Se verifica urmatoarele:

- orizontalitatea arborilor motorului si ventilatorului precum si a glisierelor motorului;

- echilibrarea statica a rotorului;

- sensul corect de rotatie al rotorului ventilatorului;

- modul de rotire al rotorului (fara frecari, jocuri, zgomote sau trepidatii anormale);

- intinderea corecta a curelelor de transmisie (toate curelele de transmisie montate pe aceeasi roata trebuie sa fie intinse egal);

- gradul de incalzire al lagarelor si rulmentilor dupa o functionare normala a instalatiei;

- aliniamentul rotilor de curea sau a cuplurilor elastice;

- protectia anticoroziva;

- turatia motorului si ventilatorului;

- verificarea intensitatii curentului absorbit si a tensiunii motorului de antrenare.

Se verifica totodata si accesoriile ventilatoarelor: elementele de reglare a debitului de aer, calitatea burdufurilor, geometria pieselor de racord la instalatie, din punct de vedere aerodinamic.

Se verifica dispozitivele de protectie ale subansamblurilor in miscare ale ventilatoarelor (aparatori sau grile de protectie) conform STAS 10627-76.

Verificarea nivelului de zgomot se face la ventilatorul montat in instalatie conform metodelor indicate in STAS 10834-77. Nivelul vibratiilor nu trebuie sa depaseasca valorile indicate in STAS 10822-84.

Verificarile aeraulice constau in determinarea debitului de aer si a presiunii totale.

Determinarea debitelor de aer se face masurand vitezele aerului utilizand metode directe sau indirecte conform STAS 6563-83.

Pentru masurarea directa a vitezelor aerului se folosesc ca aparate de masura: anemometre cu palete sau cupe, velometre, termoanemometre, etc.

Pentru masurarea indirecta se folosesc tuburi Pitot-Prandtl si manometre pentru determinarea presiunii dinamice din care rezulta viteza aerului.

Masuratorile se efectueaza pentru o anumita pozitie (stabilita in urma reglarii a dispozitivelor de reglare, cu bateriile de incalzire si racire oprite.

Punctele de masura vor fi amplasate cu respectarea conditiilor aerodinamice.

Se admit abateri de la debitul nominal de

Masurarea presiunii totale (diferenta de presiune intre aspiratie si refulare) se face utilizand manometre de diverse tipuri (presiunea totala fiind suma dintre presiunea statica si presiunea dinamica.

Se admit abateri de la presiunea totala nominala de

Verificarea filtrelor

Se verifica:

- integritatea si calitatea materialului filtrant conform fisei tehnice a produsului;

- realizarea etansarilor pe traseul de aer;

- posibilitatea de schimbare a celulelor filtrante cu respectarea distantelor de manevra.

Verificarea bateriilor de incalzire sau racire

Verificarile la care se supun bateriile sunt:

- aspectul general;

- starea lamelelor (sa nu fie turtite, strambe sau colmatate cu depuneri);

- protectia anticoroziva;

- calitatea sudurilor;

- etansarile imbinarilor.

Verificarea dispozitivelor de reglare a aerului

La ramele cu jaluzele, clapetele de reglare sau alte dispozitive de reglare se verifica:

- etanseitatea montarii;

- miscarea usoara si fara joc a clapetelor, paletelor, jaluzelelor si a elementelor de actionare;

- posibilitatea blocarii in pozitiile de reglaj si existenta elementelor de indicare a pozitiei, accesibilitatea.

La gurile de refulare, absorbtie se verifica starea generala, sudurile, protectia anticoroziva, functionarea organelor in miscare si a dispozitivelor de reglare.

La prizele de aer se verifica rigiditatea jaluzelelor sau plasei de sarma in vederea impiedicarii vibratiilor sub actiunea curentului de aer.

Verificarile instalatiei de automatizare

Inainte de punerea in functiune se verifica intreg ansamblul instalatiilor de automatizare privind:

- corectitudinea conexiunilor electrice elementelor traductoare, de comanda si executie, inclusiv legarea la sursa electrica sau la elementele de protectie si semnalizare;

- corectitudinea pozitionarii elementelor traductoare si de executie;

- sensul corect de miscare al elementelor de executie;

- miscarea fara frecari, jocuri sau trepidati anormale a elementelor mobile, avandu-se in vedere ungerea acestora.

Verificarile ansamblului instalatiilor de ventilare sau climatizare

Verificarile se fac asupra instalatiilor de ventilare-climatizare.

Se verifica urmatoarele:

- aspectul general al instalatiei asamblate;

- grosimea termoizolatiei si uniformitatea acesteia;

- etanseitatea elementelor prin care se vehiculeaza aerul;

- pozitia suportilor si conformarea antiseismica a acestora;

- functionarea elementelor in miscare;

- distantele de montare ale dispozitivelor de masurare, reglare sau a gurilor de

refulare fata de sursele perturbatoare

- debitele de aer din instalatie;

- unitatile de climatizare, a canalelor de aer si anexelor aferente

1.7. NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

Se vor respecta:

1. Norme de protectia muncii:

a)           Norme Generale de Protectia Muncii, 2002;

b)          Legea protectiei muncii nr. 90/1996;

c)           Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT, nr. 9/N/15.03.1993 - editia 1995

d)          Normativ I5-98

e)           Norme ISCIR C4/1983;

2. Norme P.S.I.

a)          Ordin M.I. nr.775/1998 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

b)         Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare, privind prevenirea si stingerea incendiilor, nr. 791/02.09.98;

c)          H.G. 678/30.09.98;

d)         Normativ I 5-98;

e)          Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului - P 118/1999.

f)           Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora - C 300/1994.

3. Masuri de protectia muncii:

In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatiilor de climatizare, vor fi respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii si anume:

- siguranta in exploatare;

- igiena si sanatatea oamenilor;

- protectia impotriva zgomotului;

- siguranta la foc.

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor de climatizare, vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectia muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

Conducatorii de intreprinderi sau de sectoare care executa instalatiile, au obligatia sa asigure:

- luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii;

- realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de executie la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare specifice care trebuie sa fie semnate individual;

- controlul aplicarii si respectarii de catre intreg personalul a normelor si instructiunilor specifice;

- verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii.

Realizarea instructajelor specifice de protectia muncii, verificarea cunostintelor si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.

Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se marcheaza cu indicatoare de avertizare, interzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.

Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca), vor fi instruite corespunzator noilor conditii de lucru.

Instructajul va avea in vedere si masurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul evitarii producerii unor accidente.

Se vor mai lua urmatoarele masuri:

a)          locul de munca va fi curatat de materialele nefolosite si bine ventilat;

b)         uneltele folosite vor fi in perfecta stare;

c)          aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant;

d)         iluminarea locului de munca, cu lampi portative se va face de la o sursa de 24V;

e)          spargerea gaurilor in plansee, pereti, slituri, precum si realizarea de santuri pe pereti se vor executa cu echipamente adecvate (ochelari de protectie);

f)           uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m vor fi folosite numai cu schele construite in conformitate cu normele in vigoare;

g)          rezemarea materialelor lungi (tevi, tuburi etc.) de pereti este interzisa;

h)          la locurile de executie se vor afisa instructiuni cu principalele prevederi care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Masurile de protectia muncii indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea

urmand a fi completate de executant cu instructiuni specifice, care vor fi afisate la locul de munca.

4. Masuri P.S.I.

Este necesara respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenirea si stingerea incendiilor.

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor si personalului care executa aceste instalatii.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta si consta in organizarea acesteia atat la nivelul central al unitatii care executa, cat si local la unitatile specifice.

Personalul care executa instalatiile va fi instruit periodic in timpul executiei.

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1-88 si 297/2-92.

In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie cu atributii concrete si se vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

Se interzice prezenta oricarei surse de foc la distanta de minim 25 m de zona de vopsire (atunci cand este cazul).

Aceste zone vor fi imprejmuite cu panouri de protectie.

In spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot produce scantei.

Cantitatea de vopsea, diluanti sau alte lichide inflamabile aflate la locul operatiunii va fi limitata la strictul necesar.

In timpul lucrului cu substante inflamabile se va tine seama de directia vantului astfel incat vaporii substantelor sa nu fie indreptati spre sursa de foc.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa izolatii sau operatii cu substante inflamabile.

Se vor mai lua urmatoarele masuri:

a)          instructajul tuturor muncitorilor din santier;

b)         formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor;

c)          echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului;

d)         asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari, in caz de incendiu.

Masurile P.S.I., indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea urmand a fi completate de executant cu instructiuni specifice, care vor fi afisate la locul de munca.

1.8. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarii se va efectua in conformitate cu prevederile HGR nr. 273/1994, in doua etape:

receptia la terminarea lucrarilor (preliminara);

receptia finala la expirarea termenului de garantie.

1.8.1. Receptia la terminarea lucrarilor

Instalatiile trebuie sa se afle in stare de functionare inainte de data stabilita pentru receptie. Inainte de aceasta data antreprenorul trebuie sa prezinte beneficiarului si proiectantului rezultatele tuturor probelor efectuate.

In timpul inspectiilor de control ale instalatiilor, inainte de receptia la terminarea lucrarilor, antreprenorul trebuie sa efectueze, daca beneficiarul sau proiectantul o cer, orice proba considerata necesara.

Inspectiile vor verifica, de asemenea, respectarea aspectului si a modului de executie al instalatiilor.

Antreprenorul trebuie sa asigure forta de munca, precum si toate echipamentele de masura si control, avizate de organele de metrologie, perfect calibrate, in vederea efectuarii tuturor masuratorilor.

1.8.2. Perioada de garantie

Perioada de garantie trebuie sa inceapa de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Aceasta garantie trebuie sa includa orice defecte ale materialelor, manoperei sau functionarii.

In timpul perioadei de garantie, antreprenorul va inspecta instalatia la fiecare trei luni si va controla toate echipamentele, preluand responsabilitatea tuturor costurilor care apar, inclusiv inlocuirea elementelor defecte.

Antreprenorul nu va prelua cheltuielile de reparatie sau inlocuire de piese daca poate dovedi ca defectiunile se datoreaza unei utilizari necorespunzatoare sau unor deficiente de intretinere.

1.8.3. Receptia finala la expirarea perioadei de garantie

Receptia finala va avea loc odata cu terminarea perioadei de garantie, cu conditia ca antreprenorul sa fi rezolvat diferitele puncte din raportul de receptie la terminarea lucrarilor. Raportul de receptie finala nu va contine in consecinta nici un comentariu care face obiectul responsabilitatii antreprenorului.

IntocmitPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3861
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved