Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Gradinita

Fisa de lucru - NUMERE REALE

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Activitate practica - Albina
MEDII EDUCATIONALE
Demersuri specifice intreprinse in design -ul activitatii didactice din cadrul disciplinei Biologie
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA FAZA NATIONALA CLASA a IX-a
Repere psihogenetice
DEZVOLTAREA PERSONALITATII LA VIRSTA PRESCOLARA SI SCOLARA
COMUNICAREA EDUCATIONALA
Educatia. Concept. Functii
SOCIETATEA CONTEMPORANA SI SCOALA
PROJET DIDACTIQUE Classe :la 7-èmeTest 1

Fisa de lucru

NUMERE REALE

Fisa 3

1.Dati cate 4 exemple de :


a)      Numere intregi care nu sunt naturale

b)      Numere rationale pozitive

c)      Numere reale care nu sunt rationale

d)      Numere irationale pozitive

e)      Numere rationale negative care nu sunt intregi

f)        Numere irationale negative


2.Scrieti sub forma de interval multimile:


A=

B=

C=

D=

E=

F=

G=

H=

I=

J=


3.Determinati valoarea de adevar a propozitiilor:


a)      -8I(-8;9)

b)      0,(1) I(-1;1)

c)      -3I(-4;-5)

d)     

e)     

f)       

g)     

h)     

i)       


4. Scrieti sub forma de interval multimile:


A=        

B=   

C =

D=

E=

F=

G=

H=

I=


5.Determinati multimile:


A=

B=

C=

D=        

E=   

F =


Test 2- 2010-clasa a VIII a

                        Se acorda 10puncte din oficiu.Toate subiectele sunt obligatorii .Timp de lucru 50 minute.

    10p. 1.  Aratati ca produsul numerelor  a= 1,(3) si  b= 0,75 este numar natural;

     20p. 2. Calculati: 2.1. = ;        2.2. = ;

                                  2.3.   ;      2.4. Daca  x+ y = 2  si  x2 – y 2 = 4 atunci  x  - y = ?

     15p  3..  3.1.Comparati:  cu  ;       3.2.Aratati ca: ()+(1-)-()()=8

     15p. 4.   4.1.Aria unui triunghi echilateral de latura 6cm este…. ?

                   4.2. Un romb cu diagonalele d1 =6cm si d2 =8cm are aria ,respectiv perimetrul egal cu  …..?

     10p. 5. Calculati media aritmetica si media geometrica a numerelor: a=2- si b=2+

 20p.6.   Intr–un trapez dreptunghic ABCD,m (A)=m(D)=90,AB>CD,

AD=DC=3cm si AB=6cm.

             a. Realizati desenul corespunzator;                                  b. Calculati aria trapezului;

             c. Determinati perimetrul triunghiului BCD;               d.  Aflati distanta de la A la BC.

TEST PREDICTIV

Clasa a-VIII-a

           Subiectul I:-30 puncte

1.Rezultatul calculului   este……………………………………………….

2.Media geometrica a numerelor  si  este egala cu……………………………….

3.In luna august o actiune la bursa valora 900 lei.Valoarea actiunii a scazut cu 2%.Acum valoarea actiunii este de …………………….lei.

4.Diagonala unui patrat este egala cu  cm.Aria patratului este egala cu…………………………..

5.Lungimea unui cerc cu aria de  este egala cu…………………………….cm.

6.Un triunghi echilateral are latura de 4 cm.Inaltimea triunghiului are lungimea egala cu……………………..cm.

          Subiectul al-II-lea:-30 puncte

1.Desenati un trapez dreptunghic.

2.Anca are 50 de vederi,iar Dana are cu 20 de vederi mai mult.Cate vederi au in total cele doua fete?

3.Aratati ca rezultatul calculului  nu depinde de “x”.

4.La un supermarket,pretul unui pachet de biscuiti este de 3 lei,dar la cumpararea a doua sau mai multor pachete,pretul este jumatate fata de pretul de la raft.

   a)Cat costa 7 pachete de biscuiti?

   b)Cate pachete de biscuiti se pot cumpara de 21 de lei?

5.Efectuati calculele: 

          Subiectul al-III-lea:-30 puncte

1.Doua gradini au aceeasi arie.Prima gradina are forma de patrat cu latura de 22m,iar a doua gradina are forma de dreptunghi.

   a)Aflati cate hectare au impreuna cele doua gradini.

   b)Daca a doua gradina are o latura de 44 m,calculate perimetrul sau.

   c)Aflati distanta dintre doua colturi diametral opuse ale celei de-a doua gradini,stiind ca perimetrul sau este de 250m.Rotunjiti rezultatul la intreg.

2.In desenul de mai jos este prezentata schematic partea din lateral a unei case.ABCD este un patrat de latura 6 m si triunghiul EFG are laturile FG=8 m,EF=EG=5 m.

a)Calculati aria patratului ABCD.

b)Calculati aria triunghiului EFG.

c)Daca pentru vopsirea acestei suprafete laterale se foloseste vopsea la pretul de 20 lei litrul,iar cu un litru se pot vopsi 2 , aflati de cati litri de vopsea este nevoie si cat costa aceasta cantitate.

Probleme simple

 1. Rezultatul calculului  este egal cu …
 2. Fie numerele  si . Mai mare este numarul
 3. Restul impartirii numarului 120 la 7 este egal cu
 4. Dintre numerele  si  cel intreg este numarul
 5. Media geometrica a numerelor 25 si 4 este egala cu
 6. Un patrat are perimetrul de 8 cm. Lungimea laturii patratului este egala cu cm.
 7. Rezultatul calculului  este egal cu
 8. Catul impartirii cu rest a numarului 73 la 5 este egal cu
 9. Dintre numerele  si  mai mare este numarul
 10. Un divizor al numarului 35 este numarul
 11. Suplementul unghiului cu masura de 60° este unghiul cu masura de …°.
 12. Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 10 cm si 12 cm este egala cu … cm2.
 13. Rezultatul calculului  este egal cu
 14. In multimea  fractia supraunitara este egala cu
 15. Solutia reala e ecuatiei  este numarul
 16. Descompus in facori primi numarul 18 este egal cu
 17. Un romb are diagonalele de lungimi 12 si 24 cm. Aria rombului este egala cu cm2.
 18. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm si latimea de 4 cm are perimetrul egal cu cm.
 19. Rezultatul calculului  este egal cu
 20. Cel mai mare numar natural, scris in baza zece, de forma , divizibil cu 5, este egal cu
 21. Media geometrica a numerelor  si  este egala cu
 22. Numarul care reprezinta trei patrimi din 120 este egal cu
 23. Masura suplemetului unghiului de 70° este egala cu
 24. Un triunghi dreptunghic are o cateta de 15 cm si ipotenuza de 17 cm. Lungimea celeilalte catete este egala cu cm.
 25. Rezultatul calculului  este egal cu
 26. Transformat in fractie ireductibila numarul 5,2 este egal cu
 27. Solutia ecuatiei  este egala cu …
 28. Cel mai mic divizor numar par al numarului 80 este egal cu
 29. Media aritmetica a numerelor 5 si 15 este egala cu
 30. Perimetrul unui romb cu latura de 12 cm este egal cu
 31. Rezultatul calculului  este egal cu
 32. Dintre numerele  si  mai mic este
 33. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 2 si 15 este egal cu
 34. Fie multimea . Cel mai mare numar din multimea A este egal cu
 35. Un triunghi echilateral cu latura de 4 cm are aria egala cu cm2.
 36. Punctele A si B apartin cercului de raza 4 cm. Lungimea maxima a segmentului AB este egala cu … cm.
 37. Un dreptunghi are lungimea de 2 cm si latimea de 5 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu cm.
 38. Rezultatul calculului  este egal cu
 39. Scris cu cifre, in baza zece, numarul trei mii doi este egal cu
 40. Calculand 30% din 120 se obtine numarul
 41. Sub forma ireductibila fractia  este egala cu
 42. Suma divizorilor naturali ai numarului 6 este egala cu
 43. Un  romb are latura de 6 cm si un unghi de 60°. Aria rombului este egala cu cm2.
 44. Rezultatul calculului  este egal cu
 45. Cel mai mare numar intreg, mai mic decat 3,42 este numarul
 46. Suma divizorilor naturali ai numarului 11 este egala cu
 47. Calculand 25% din 600 kg  se obtin kg.
 48. Punctul A apartine segmentului BC astfel incat AB = 14 cm, iar AC = 5 cm.Lungimea segmentului BC este egala cu cm.
 49. Un dreptunghi este inscris intr-un cerc cu raza de 4 cm. Diagonala dreptunghiului are lungimea egala cu cm.
 50. Rezultatul calculului  este egal cu numarul
 51. Dintre numerele  si  mai mare este numarul
 52. Solutia naturala a ecuatiei  este egala cu numarul
 53. Fie multimea . Scrisa sub forma de interval multimea A=
 54. Cel mai mic numar de forma , scris in baza zece, divizibil cu trei este egal cu
 55. Latura unui romb are lungimea de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu cm.
 56. Rezultatul calculului  este egal cu
 57. Scris in cifre, in baza zece, numarul natural cinci mii cinci sute doi este egal cu
 58. Solutia ecuatiei  este egala cu
 59. Fie proportia . Valoarea produsului numerelor a si b este egala cu
 60. Fie multimea . Cel mai mic numar din multimea A este egal cu
 61. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 6 cm si latimea de 4 cm este egal cu cm.
 62. Rezultatul calculului  este egal cu
 63. Rezultatul calculului  este egal cu
 64. Dintre numerele  si  , mai mic este numarul
 65. Media aritmetica a numerelor 78 si 34 este egala cu numarul
 66. Perimetrul unui patrat cu latura de 15 cm este egal cu cm.
 67. Bisectoarea unui unghi cu masura de 60° formeaza cu laturile sale unghiuri cu masura de °.
 68. Rezultatul calculului  este egal cu
 69. Calculand 25% din 16 se obtine numarul
 70. Dintre numerele  si  divizibil cu 3 este numarul
 71. Aria triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 16 cm este egala cu cm2.
 72. Perimetrul patratului cu lungimea laturii de 4 cm, este egal cu cm.
 73. Rezultatul calculului  este egal cu
 74. Amplificand fractia  cu numarul 3, se obtine fractia
 75. Restul impartirii numarului 43 la numarul 4 este egal cu
 76. Alegand la intamplare o cifra a numarului 349215, probabilitatea ca aceasta sa reprezinte un numar impar este egala cu
 77. Masurile a doua unghiuri ale unui triunghi sunt 37° si 69°. Al treilea unghi are masura de
 78. Linia mijlocie a unui trapez are 14 m. Suma lungimilor bazelor trapezului este de m.
 79. Numarul mai mic cu 90 decat 146 este egal cu …
 80. Scris cu cifre, in baza zece, numarul douazeci de mii patru este egal cu
 81. Catul impartirii cu rest a numarului 54 la 8 este egal cu
 82. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm si latimea de 6 cm are diagonala de cm.
 83. Un patrat are lungimea diagonalei de 4 cm. Aria patratului este egala cu cm2.

84.  Rezultatul calculului  este egal cu

85.  Opusul numarului  este egal cu

86.  Media aritmetica a numerelor 10 si 8 este egala cu

87.  Restul impartirii numarului 6 la 4 este egal cu

88.  Prin transformare 3 km = m.

89.  Perimetrul paralelogramului care are laturile de lungimi 8 cm si 5 cm este egal cu cm.

90.  Rezultatul calculului  este egal cu

91.  Fiind date multimile  si , atunci .

92.  Intr-o urna sunt 15 bile negre si 10 bile albe. Probabilitatea ca extragand o bila, aceasta sa fie alba, este egala cu

93.  Calculand 20% din 1700 se obtine numarul

94.  Aria unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm si latimea de 4 cm este egala cu cm2.

95.  Perimetrul unui hexagon regulat cu latura de 10 cm este egal cu cm.

96.  Rezultatul calculului  este egal cu

97.  Calculand 25% din 200 se obtine numarul

98.  Solutia ecuatiei  este egala cu

99.  Numarul 25 are un numar de divizori naturali.

100.  Daca , atunci

101.  Un trapez are bazele de 12 cm si 8 cm, iar inaltimea de 6 cm. Aria trapezului este egala cu … cm2.

102.  Rezultatul calculului  este egal cu

103.  In proportia , valoarea produsului  este egala cu

104.  Calculand 30% din 540 se obtine

105.  Probabilitatea ca aruncand un zar sa se obtina pe fata de sus a lui numarul 5, este egala cu

106.  Un patrat cu latura de 8 cm are perimetrul egal cu cm.

107.  Triunghiul echilateral cu aria de  cm2 are latura de cm.

108.  Aria unui trapez care are linia mijlocie de 10 cm si inaltimea de 7 cm este egala cu cm2.

109.  Rezultatul calculului  este egal cu

110.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

111.  Fie multimile  si . Multimea .

112.  Calculand 75% din 2000 se obtine numarul

113.  Diametrul unui cerc este de 4 m. Lungimea razei cercului este egala cu m.

114.  Un triunghi are perimetrul de 12 cm. Suma lungimilor liniilor mijlocii ale triunghiului este egala cu cm.

115.  Rezultatul calculului  este egal cu

116.  Doua caiete costa 5,40 lei, atunci un caiet costa lei.

117.  Rezultatul calculului  este egal cu

118.  Reuniunea multimilor  si   are un numar de elemente.

119.  50 dag = g.

120.  Valoarea tangentei unghiului de 30° este egala cu

121.  Rezultatul calculului  este egal cu122.  Solutia ecuatiei  este egala cu

123.  Intr-o urna sunt 11 bile negre si 18 bile albe. Se extrage o bila. Probabilitatea ca bila extrasa sa fie neagra este egala cu

124.  Intr-o clasa sunt 25 elevi. 20% din numarul elevilor sunt fete. Numarul fetelor este egal cu

125.  Un trapez are lungimile bazelor 12 cm si 24 cm. Linia mijlocie a trapezului este egala cu … cm.

126.  Paralelogramul ABCD are unghiul BAD de 36°. Masura unghiului ABC este egala cu …°.

127.  Daca lungimea unui cerc este 12p cm, atunci raza cercului are lungimea egala cu cm.

128.  Rezultatul calculului  este egal cu

129.  Fie multimile  si  . Multimea  este egala cu

130.  Se arunca un zar. Probabilitatea ca pe fata de sus a zarului sa apara un numar mai mic sau egal cu 4 este egala cu

131.  Rezultatul calculului  este egal cu

132.  Un triunghi dreptunghic are un unghi ascutit de 47°. Masura celuilalt unghi ascutit este egala cu °.

133.  Bazele unui trapez au lungimile 15 cm si 7 cm. Linia mijlocie a trapezului are lungimea egala cu cm.

134.  Scris cu cifre, in baza zece, numarul trei milioane cinci sute optzeci si trei de mii este egal cu

135.  Un sfert din 200 este egal cu

136.  Se arunca un zar. Probabilitatea ca pe fata de sus a zarului sa apara un numar mai mic decat 4 este egala cu

137.  Inaltimea unui triunghi echilateral este de 12 cm. Latura triunghiului are lungimea egala cu cm.

138.  Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 10 cm si latimea de 11 cm este egal cu cm.

139.  Rezultatul calculului  este egal cu

140.  Cel mai mare numar natural par de trei cifre este egal cu

141.  Calculand  din 900 se obtine

142.  Fie multimile  si . Multimea  este egala cu

143.  Lungimea unui cerc este 12p cm. Raza cercului este egala cu cm.

144.  Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm si 8 cm. Aria triunghiului este egala cu cm2.

145.  Rezultatul calculului  este egal cu

146.  Dintre numerele  si  mai mic este numarul

147.  Un sfert de ora are minute.

148.  Daca , atunci valoarea raportului  este egala cu …

149.  Perimetrul unui hexagon regulat care are latura de 8 cm este egal cu cm.

150.  Lungimea unui cerc este egala cu 24p cm. Raza cercului are lungimea egala cu cm.

151.  Rezultatul calculului  este egal cu

152.  Media geometrica a numerelor 4 si 25 este egala cu

153.  Dintre numerele  si  mai mic este numarul

154.  Solutia reala a ecuatiei  este egala cu

155.  Daca sapte caiete costa 63 lei, atunci un caiet costa lei.

156.  Perimetrul unui hexagon regulat ABCDEF cu  cm este egal cu … cm.

157.  Rombul ABCD are BD = 6 cm si AB = 5 cm. Diagonala AC are lungimea egala cu … cm.

158.  Rezultatul calculului  este

159.  Simplificand fractia  se obtine fractia ireductibila

160.  Un elev soseste la scoala la ora 12 si 30 de minute. Pana la ora 13, elevul mai are de asteptat minute.

161.  Alegand la intamplare o cifra a numarului 349215, probabilitatea ca aceasta sa reprezinte un  numar par este egala cu

162.  In triunghiul ABC, masura unghiului A este 92°. Suma masurilor unghiurilor B si C este egala cu °.

163.  Linia mijlocie a unui trapez este de 16 m. Suma lungimilor bazelor trapezului este egala cu m.

164.  Rezultatul calculului  este egal cu

165.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 6 si 9 este egal cu

166.  Calculand 35% din 60 se obtine numarul

167.  Dintre numerele 1010 si 1101 mai mare este numarul

168.  Un unghi are masura de 27°. Complementul acestui unghi are masura egala cu °.

169.  Un patrat are latura de 3 cm. Aria patratului este egala cu cm2.

170.  Dintre numerele 17 si 8 cel divizibil cu 2 este egal cu

171.  Produsul numerelor 37  si 7 este egal cu

172.  Fie multimile  si . Multimea .

173.  Dintre numerele  si  mai mic este numarul

174.  3 kg = g.

175.  Laturile unui dreptunghi au lungimile de 8 cm si 5 cm. Aria dreptunghiului este egala cu cm2.

176.  Rezultatul calculului  este egal cu

177.  Fie multimea . Cel mai mare element al multimii A este egal cu

178.  Multimea solutiilor reale ale inecuatiei  este intevalul

179.  Cel mai mare numar de forma , scris in baza zece, divizibil cu 3 este egal cu

180.  Aria discului cu raza de 13 cm este egala cu p cm2.

181.  Inaltimea unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm are lungimea egala cu cm.

182.  Rezultatul calculului este egal cu

183.  Dintre numerele  si  este mai mare numarul

184.  Media geometrica a numerelor 1 si 9 este egala cu

185.  Catul impartirii cu rest a numarului 70 la 4 este egal cu

186.  Un patrat are perimetrul 48 cm. Latura patratului are lungimea de cm.

187.  Un cerc are aria 256p cm2. Lungimea razei cercului este egala cu cm.

188.  Rezultatul calculului  este egal cu

189.  Fie multimile ,   si . Valoarea numarului a este egala cu

190.  Cel mai mic multiplu comun al numerelor 4 si 6 este egal cu

191.  Cele 800 de carti ale unei biblioteci scolare se asaza cate 50 pe raft pe un numar de rafturi.

192.  Unghiul format de bisectoarele a doua unghiuri adiacente suplementare are masura egala cu °.

193.  Un romb cu perimetrul de 48 cm are latura de lungime egala cu cm.

194.  Rezultatul calculului  este egal cu

195.  Solutia ecuatiei  este egala cu

196.  Media geometrica a numerelor 2 si 8 este egala cu

197.  Probabilitatea ca alegand, la intamplare, un numar din multimea , acesta sa fie numar impar este egala cu

198.  Un romb are latura de 10 mm. Perimetrul rombului este egal cu mm.

199.  Aria unui trapez care are inaltimea de 6 cm si bazele de 4 cm, respectiv de 12 cm este egala cu … cm2.

200.  Rezultatul calculului  este egal cu

201.  Un numar pozitiv mai mic decat 0,16 este numarul

202.  Media aritmetica a numerelor 26 si 18 este egala cu

203.  Numarul care reprezinta 20% din 1020 este egal cu

204.  Suma masurilor unghiurilor alaturate intr-un paralelogram este egala cu °.

205.  Daca un patratel are latura de 1 cm, atunci suprafata colorata cu negru, din figura alaturata, are perimetrul egal cu cm.

206.  Rezultatul calculului  este egal cu …

207.  64 este patratul numarului natural

208.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 si 18 este egal cu

209.  Fie multimile  si . Multimea .

210.  Intr-un triunghi ABC liniile mijlocii au lungimile de 3 cm, 5 cm si 6 cm. Perimetrul triunghiului ABC este egal cu cm.

211.  Latura unui patrat este de lungime 5 cm. Diagonala patratului are lungimea egala cu … cm.

212.  Rezultatul calculului  este egal cu

213.  Solutia ecuatiei  este numarul

214.  Din vanzarea a 350 kg rosii, de acelasi fel, se obtin 700 lei. Pretul unui kilogram de rosii este egal cu lei.

215.  Calculand 80% din 35 km se obtin … km.

216.  Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex este egala cu

217.  Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 8 cm si latimea de 6 cm este egal cu cm.

218.  Rezultatul calculului  este egal cu

219.  Dintre numerele  si   mai mare este numarul

220.  Un multiplu al numarului 7 este egal cu

221.  Fie sirul de numere: 0; 1; 4; 9; 16; 25; . Urmatorul termen al sirului este numarul

222.  Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi 6 cm si 8 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu cm.

223.  Rezultatul calculului  este egal cu

224.  Media aritmetica a numerelor 27 si 13 este

225.  Calculand 20% din 360 se obtine numarul

226.  Doua ore si jumatate sunt egale cu minute.

227.  Un triunghi echilateral are latura de 6 cm. Aria triunghiului este egala cu cm2.

228.  Rezultatul calculului  este egal cu

229.  Cel mai mare numar natural, scris in baza zece, cu patru cifre, diferite doua cite doua, este egal cu

230.  Cel mai mare numar natural scris in baza zece, cu patru cifre, diferite doua cate doua, este egal cu

231.  Restul impartirii numarului 26 la 3 este egal cu

232.  Radacina patrata a numarului 81 este egala cu

233.  Multimea solutiilor inecuatiei  este intervalul

234.  Fie A, B, C trei puncte coliniare in aceasta ordine, astfel incat AB= 3 cm si AC= 8 cm. Lungimea segmentului BC este egala cu cm.

235.  Rezultatul calculului  este egal cu

236.  Dintre numerele 8 si  natural este numarul

237.  Din multimea  o solutie a inecuatiei  este numarul

238.  Raza unui cerc este de 7 cm. Lungimea cercului este egala cu …p cm.

239.  Lungimea diagonalei AC a patratului ABCD, care are cm, este egala cu cm.

240.  Rezultatul calculului  este egal cu

241.  Inmultind fractia  cu numarul 3, se obtine fractia

242.  Un elev soseste la scoala la ora 12 si 40 de minute. Pana la ora 13 mai are de asteptat minute.

243.  Un comision de 20% din 1400 lei reprezinta lei.

244.  Masura unui unghi al unui dreptunghi este egala cu °.

245.  Fie AM inaltimea corespunzatoare laturii BC a unui triunghi isoscel ABC, cu punctul M situat pe latura BC. Daca BC= 10 cm, atunci BM= cm.

246.  Rezultatul calculului  este egal cu

247.  Solutia ecuatiei  este egala cu

248.  Daca 4 pixuri costa 12 lei, atunci un pix costa lei.

249.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

250.  2000 m2 = ha.

251.  Perimetrul unui dreptunghi care are lungimea de 20 cm si latimea de 10 cm este egal cu cm.

252.  Rezultatul calculului  este egal cu

253.  Un divizor natural al numarului 8 este egal cu

254.  Calculand 10% din 40 se obtine

255.  Dintre numerele  si , numarul mai mic este egal cu

256.  3 dal = litri

257.  Un triunghi echilateral are latura egala cu 5 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu cm.

258.  Numarul 36, descompus in factori primi este egal cu

259.  Numarul real x, solutie a ecuatiei , este egal cu

260.  Cel mai mare numar natural mai mic sau egal cu  este egal cu

261.  Lungimea diagonalei unui dreptunghi care are laturile de 30 cm si 40 cm este egala cu cm.

262.  Perimetrul unui paralelogram ABCD cu AB=2 cm si AD= 4 cm este egal cu cm.

263.  Rezultatul calculului  este egal cu

264.  Cel mai mic numar impar format din doua cifre diferite este numarul

265.  Impartind numarul 4567 la 4 se obtine restul

266.  Solutia ecuatiei  este numarul

267.  Transformand numarul 2,25 in fractie ireductibila se obtine

268.  Laturile unui dreptunghi au lungimile 7 cm si 4 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu cm.

269.  Rezultatul calculului  este egal cu

270.  Numarul natural, scris in baza zece, de forma , divizibil cu 10, este egal cu

271.  Valoarea numarului a din proportia  este egala cu

272.  Solutia ecuatiei  este egala cu

273.  Triunghiul dreptunghic isoscel are un unghi ascutit cu masura de °.

274.  Un cerc cu raza de 9 cm are lungimea egala cu pcm.275.  Rezultatul calculului  este egal cu

276.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

277.  25% din 160 este egal cu

278.  Fie multimile  si . Multimea A B este egala cu .

279.  Restul impartirii lui 532 la 6 este egal cu

280.  3 dm3 = litri.

281.  Rezultatul calculului  este egal cu

282.  Numarul de doua ori mai mic decat 3,24 este egal cu

283.  Scriem, la intamplare, un numar natural diferit de zero, mai mic decat 10. probabilitatea ca acesta sa se divida cu 3 este egala cu

284.  Rezultatul calculului  este egal cu

285.  Diagonala unui patrat cu latura de 4 cm are lungimea egala cu cm.

286.  Un romb are diagonalele de 3 cm si de 16 cm. Aria rombului este egala cu … cm2.

287.  Rezultatul calculului  este egal cu

288.  O zi are un numar de ore.

289.  Portiunea hasurata din desen reprezinta fractia

       

290.  Daca , , atunci rezultatul calculului  este egal cu

291.  Daca diametrul unui cerc este de 12 cm, atunci raza cercului are lungimea egala cu cm.

292.  Laturile unui dreptunghi au lungimile 2 cm si 6 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu cm.

293.  Rezultatul calculului este egal cu

294.  O emisiune TV incepe la ora 17 si 35 minute si dureaza 25 minute. Emisiunea se termina la ora

295.  Intr-o turma de 250 oi, 80% din ele sunt albe. Numarul oilor albe este egal cu

296.  Un multiplu al numarului 8 este egal cu

297.  Un romb are latura de lungime 7 cm. Perimetrul rombului este egal cu

298.  Catetele unui triunghi dreptunghic au lungimile 1 dm si  dm. Lungimea ipotenuzei este egala cu cm.

299.  Rezultatul calculului  este egal cu

300.  Dintre numerele 756;  447;   2041 cel divizibil cu 2 este numarul

301.  Intr-o clasa cu 25 de elevi, 40% sunt baieti. Numarul baietilor din clasa este egal cu

302.  Produsul solutiilor ecuatiei  este egal cu

303.  Media aritmetica a numerelor 4 si 6 este egala cu

304.  Un triunghi echilateral are latura de 10 cm. Inaltimea triunghiului este de cm.

305.  Rezultatul calculului  este egal cu

306.  Numarul rational  scris sub forma zecimala este egal cu

307.  Cel mai mare numar natural din intervalul  este egal cu

308.  Media geometrica a numerelor 3 si 12 este egala cu

309.  Fie multimile  si . Multimea  este egala cu

310.  Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 18 cm. Lungimea razei cercului circumscris triunghiului este egala cu

311.  Rezultatul calculului  este egal cu

312.  Solutia ecuatiei  este egala cu

313.  Dintre numerele  si , mai mare este numarul

314.  Cel mai mic numar natural diferit de zero care se imparte exact la 5 si la 2 este egal cu

315.  2 kg = g

316.  Aria cercului cu raza de 10 cm este egala cu pcm2.

317.  Rezultatul calculului  este egal cu

318.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 20 si 24 este egal cu

319.  Solutia ecuatiei  este egala cu

320.  10 kg = g

321.  Perimetrul triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 7 cm este egal cu cm.

322.  Un patrat are latura de 10 cm. Lungimea apotemei patratului este egala cu cm.

323.  Rezultatul calculului  este egal cu

324.  Impartind fractia  la numarul 3, se obtine fractia

325.  O cutie contine 750 ml de suc. Cutia contine …litri de suc.

326.  Un comision de 20% din 800 lei reprezinta … lei.

327.  In triunghiul ABC ascutitunghic, mediatoarea laturii BC face cu latura AC un unghi de 37°. Masura unghiului ACB este egala cu °.

328.  Intr-un paralelogram ABCD distanta de la varful A la latura DC este de 5 cm. Distanta de la varful C la latura AB este egala cu cm.

329.  Rezultatul calculului  este egal cu

330.  Cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 si 9 este egal cu

331.  Daca , atunci valoarea raportului  este egala cu

332.  Numarul natural mai mic cu 9 decat 2009 este egal cu

333.  2 ore sunt egale cu minute.

334.  Daca semidreptele OA si OB sunt semidrepte opuse, atunci masura unghiului AOB este egala cu …

335.  Rezultatul calculului  este egal cu

336.  Fractia care corespunde suprafetei innegrite din figura de mai jos, este egala cu

337.  Dintre numerele  si  numarul irational este egal cu

338.  Multimea solutiilor inecuatiei  este intervalul de numere reale

339.  Aria unui patrat este egala cu 36 cm2. Lungimea laturii patratului este egala cu cm.

340.  Un romb are latura de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu cm.

341.  Rezultatul calculului  este egal cu

342.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

343.  Dintre numerele 582;  961;  269 cel divizibil cu 3 este numarul

344.  Daca , atunci valoarea lui x este egala cu

345.  Lungimea liniei mijlocii a unui trapez este de 10 cm. Suma lungimilor bazelor trapezului este egala cu

346.  Aria patratului cu latura de 4 cm este egala cu cm2.

347.  Rezultatul calculului  este egal cu

348.  Media aritmetica a numerelor 10;  9;  8 este numarul

349.  Solutia reala a ecuatiei  este numarul

350.  Valoarea numarului x din proportia  este egala cu

351.  Un triunghi dreptunghic are catetele de 12 cm si 16 cm. Aria triunghiului este egala cu cm2.

352.  Laturile unui paralelogram au lungimile 8 cm si 4 cm. Perimetrul paralelogramului este egal cu cm.

353.  Rezultatul calculului  este egal cu

354.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 si 36, este egal cu

355.  Calculand 10% din 1400 se obtine

356.  Intr-o cutie sunt 5 bile rosii si 10 bile albe. Probabilitatea ca extragand din cutie o bila la intamplare, aceasta sa fie rosie, este egala cu

357.  Un dreptunghi cu lungimea de 15 cm si latimea de 6 cm are aria egala cu cm2.

358.  Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm este egal cu cm.

359.  Rezultatul calculului  este egal cu

360.  Un sfert din numarul 24 este egal cu

361.  Media aritmetica a numerelor 100 si 150 este egala cu

362.  Intr-o urna sunt 10 bile rosii si 5 bile negre. Se extrage la intamplare o bila. Probabilitatea ca bila extrasa sa fie rosie este egala cu

363.  Cel mai mare numar impar de trei cifre este egal cu

364.  Aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este egala cu cm2.

365.  Rezultatul calculului  este egal cu

366.  Media aritmetica a numerelor 41 si 17 este egala cu

367.  Daca cinci kilograme de mere costa 7,50 lei, atunci un kilogram de mere, de acelasi fel costa lei.

368.  Radacina patrata a numarului 441 este egala cu

369.  1 tona este egala cu kg.

370.  Linia mijlocie a trapezului care are baza mare de 18 cm si baza mica de 12 cm are lungimea de cm.

371.  Rezultatul calculului  este egal cu

372.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

373.  Cel mai mic numar natural de 4 cifre divizibil cu 3 este numarul

374.  O urna contine 3 bile albe si 7 bile negre. Se extrage la intamplare o bila. Probabilitatea ca bila extrasa sa fie alba este egala cu

375.  Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 10 cm. Mediana corespunzatoare ipotenuzei are lungimea de cm.

376.  Intr-un patrulater convex suma masurilor a doua unghiuri este de 200°. Atunci suma masurilor celorlalte doua unghiuri este egala cu °.

377.  Rezultatul calculului este egal cu

378.  Numarul natural care impartit la 2 da catul 5 si restul 1 este egal cu

379.  Din 100 kg de grau se obtin 78 kg de faina. Cantitatea de faina reprezinta … % din cantitatea de grau.

380.  Numarul prim din multimea  este egal cu …

381.  Intr-un triunghi dreptunghic, fiecare cateta are lungimea de 9 cm. Lungimea ipotenuzei este egala cu cm

382.  Latura unui hexagon regulat are lungimea 7 cm. Perimetrul exagonului este egal cu cm.

383.  Rezultatul calculului  este egal cu

384.  Dintre numerele  si  mai mic este numarul

385.  Probabilitatea ca aruncand un zar, sa obtinem pe fata de sus un numar par, este egala cu

386.  Raza unui cerc are lungimea de 12 cm. Aria discului este egala cu pcm2.

387.  Un romb are diagonalele de lungimi 6 cm si 8 cm. Lungimea laturii este egala cu cm.

388.  Rezultatul calculului  este egal cu

389.  Inversul numarului  este egal cu

390.  Descompunerea in factori primi a numarului 72 este egala cu

391.  Daca 2 kg de mere costa 8 lei, atunci 7 kg de mere costa lei.

392.  Masura suplementului unghiului cu masura de 70° este egal cu °

393.   Un triunghi are lungimile laturilor 3 cm, 4 cm, 5 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu cm.

394.  Rezultatul calculului  este egal cu

395.  Calculand 20% din 150 se obtine

396.  Urmatorul termen al sirului 1;  4;  7;  10;  13; este egal cu

397.  Complementul unghiului de 60° are masura egala cu °.

398.  Un dreptunghi are lungimea de 15 cm si latimea de 12 cm. Aria dreptunghiului este egala cu cm2.

399.  Rezultatul calculului  este egal cu

400.  Portiunea hasurata din figura alaturata reprezinta %.

401.  Cel mai mic numar intreg, mai mare decat numarul 3,7 este egal cu

402.  Probabilitatea ca alegand la intamplare un element din multimea , acesta

sa fie numar negativ este este egala cu

403.  Aria patratului ABCD este egala cu 12 cm2. Aria triunghiului ABC este egala cu cm2.

404.  Dreptunghiul ABCD are AB= 4 cm si BC=n6 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu … cm.

405.  Rezultatul calculului este egal cu

406.  Adunand fractiile  si  se obtine numarul

407.  Calculand 40% din 15 se obtine numarul

408.  In triunghiul ABC ascutitunghic, mediatoarea laturii BC face cu latura AB un unghi de 67°. Masura unghiului ABC este egala cu

409.  Hexagonul regulat ABCDEF are AB= 5 cm. Diagonala AD are lungimea de …cm.

410.  Numarul cu 257 mai mic decat 300 este egal cu

411.  Media aritmetica a numerelor 3 si 5 este egala cu

412.  Numarul care impartit la 7 da catul 10 si restul 4 este egal cu

413.  Jumatatea numarului 100 este egala cu

414.  Lungimea diagonalei unui patrat este egala cu cm. Latura patratului este egala cu cm.

415.  Daca raza unui cerc este de 4 cm, atunci aria cercului este egala cu p cm2.

416.  Rezultatul calculului  este egal cu

417.  Descompus in factori primi numarul 10 este egal cu

418.  Partea intreaga a numarului  este egala cu

419.  Inversul numarului  este egal cu

420.  Un trapez isoscel are un unghi de 100°. Masura unui unghi ascutit al trapezului este egala cu °

421.  Un hexagon regulat are perimetrul de 72 cm. Lungimea laturii hexagonului este egala cu cm.

422.  Rezultatul calculului  este egal cu

423.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 si 28 este egal cu

424.  Numarul real x, solutia a ecuatiei  este egal cu

425.  Calculand 40% din120 se obtine numarul

426.  40000 g = kg.

427.  Aria unui triunghi echilateral cu linia mijlocie de 5 cm este egala cu cm2.

428.  Rezultatul calculului  este egal cu

429.  Cel mai mare numar de forma , scris in baza zece, divizibil cu 3 este egal cu

430.  Fie multimile  si . Multimea  este egala cu .

431.  Valoarea numarului x din proportia  este egala cu

432.  Un triunghi dreptunghic isoscel are aria de 18 cm2. Cateta triunghiului are lungimea de cm.

433.  Perimetrul rombului care are latura de 8 cm este egal cu cm.

434.  Rezultatul calculului  este egal cu

435.  Intr-o urna sunt 6 bile albe si 20 bile negre. Extragem la intamplare o bila. Probabilitatea ca aceasta sa fie neagra este egala cu

436.  Calculand 50% din 520 se obtine numarul

437.  Un romb cu diagonalele de 10 cm si 15 cm, are aria egala cu cm2.

438.  Un cerc cu lungimea de 12p cm are raza egala cu cm.

439.  Rezultatul calculului  este egal cu

440.  Intr-o urna sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. probabilitatea ca la prima extragere sa obtinem bila numerotata cu 8 este egala cu

441.  Restul impartirii lui 87 la 4 este egal cu

442.  Solutia ecuatiei  este egala cu443.  0,4 m = cm.

444.  Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 8 m si latimea de 5 m este egal cu m.

445.  Rezultatul calculului  este egal cu

446.  Dintre numerele  si  mai mic este numarul

447.  Calculand 80% din 180 se obtine numarul

448.  Media aritmetica a numerelor 14 si 4 este egala cu

449.  Un cerc are raza de 3 cm. Lungimea cercului este egala cu pcm.

450.  Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 7 cm si latimea de 4 cm este egal cu cm.

451.  Rezultatul calculului  este egal cu

452.  Calculand 25% din 100 se obtine numarul

453.  Media aritmetica a numerelor 41 si 59 este egala cu

454.  Suma numerelor pare mai mici ca 10 este egala cu

455.  7 dam = m.

456.  Un paralelogram are o latura de 3 cm si inaltimea corespunzatoare ei de 4 cm. Aria paralelogramului este egala cu cm2.

457.  Rezultatul calculului  este egal cu

458.  Calculand 20% din 520 se obtine numarul

459.  O treime dintr-o ora reprezinta minute.

460.  Suma a trei numere este egala cu 24. Media aritmetica a celor trei numere este egala cu

461.  Un triunghi echilateral are o latura de 6 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu cm.

462.  In paralelogramul ABCD, unghiul BCD are masura egala cu 30°. Masura unghiului BAD este egala cu °

463.  Rezultatul calculului  este egal cu

464.  Numarul cu 25 mai mic decat 75 este egal cu

465.  Calculand 30% din 30 se obtine numarul

466.  Numarul elementelor multimii  este egal cu

467.  Latura unui romb are lungimea de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu cm.

468.  Intr-un triunghi dreptunghic isoscel lungimea catetei este egala cu 6 cm. Lungimea ipotenuzei este egala cu cm.

469.  Rezultatul calculului  este  egal cu

470.  Cel mai mic numar care apartine multimii   este egal cu

471.  Opusul numarului  este egal cu

472.  Intr-o urna sunt 3 bile rosii si 2 bile galbene. Se extrage la intamplare o bila. Probabilitatea ca aceasta sa fie galbena este egala cu

473.  Laturile unui dreptunghi au lungimile 5 cm si 8 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu cm.

474.  Un cerc are raza de lungime 4 cm. Aria discului este egala cu p cm2.

475.  Rezultatul calculului  este egal cu

476.  Dintre numerele 504;   505;   506 cel divizibil cu 5 este egal cu

477.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

478.  Daca  si , atunci  .

479.  Suplementul unghiului cu masura de 120° este egal cu °.

480.  Aria unui trapez cu linia mijlocie de 12 cm si inaltimea de 5 cm este egala cu cm2.

481.  Rezultatul calculului  este egal cu

482.  Dintre numerele  si  mai mic este numarul

483.  Solutia naturala a inecuatiei  este egala cu

484.  Fie multimile  si . Multimea  este egala cu  .

485.  Un divizor al numarului 17 este egal cu

486.  Suma masurilor unghiurilor unui hexagon regulat este egala cu

487.  Rezultatul calculului  este egal cu

488.  Calculand 40% din 20 se obtine

489.  Catul impartirii cu rest a numarului 74 la numarul 14 este egal cu

490.  Solutia ecuatiei   este egala cu

491.  Un triunghi are doua unghiuri cu masurile de 27° si 79°. Al treilea unghi are masura de °.

492.  Hexagonul regulat ABCDEF are AB= 7 cm. Diagonala AD are lungimea de cm.

493.  Rezultatul calculului  este egal cu

494.  Media geometrica a numerelor 2 si 8 este egala cu

495.  Solutia ecuatiei  este egala cu

496.  Daca    si , atunci

497.  5 ore sunt egale cu minute.

498.  Un dreptunghi are lungimea 14 cm si latimea o doime din lungime. Latimea dreptunghiului este de cm.

499.  Dintre numerele 301;   405;   502 cel divizibil cu 3 este numarul

500.  Radacina patrata a numarului 64 este egala cu

501.  Suma a doua numere este 30. Unul dintre numere este egal cu 18. Celalalt numar este egal cu

502.  2 dm3 = litri.

503.  Masura unui unghi ascutit al unui triungji isoscel care are un unghi de 100° este egala cu °.

504.  Un romb are latura de 10 cm si aria de 40 cm2. Inaltimea rombului are lungimea de cm.

505.  Rezultatul calculului  este egal cu

506.  Opusul numarului  este numarul

507.  Valoarea numarului  x din proportia  este egala cu

508.  Probabilitatea ca aruncand un zar sa obtinem pe fata de sus a lui un numar impar este egala cu

509.  Complementul unui unghi cu masura de 34° are masura egala cu °.

510.  Diagonala unui dreptunghi cu lungimea de 16 cm si latimea de 12 cm este egala cu cm.

511.  Rezultatul calculului  este egal cu

512.  Calculand 40% din 45 se obtine numarul

513.  Multimea solutiilor reale ale inecuatiei  este intervalul

514.  Cel mai mic numar de forma , scris in baza zece, divizibil cu 3 este egal cu

515.  Un obiect cantareste 120 dag. Acelasi obiect cantareste kg.

516.  Latura unui patrat are lugimea 8 cm. Perimetrul patratului este egal cu cm.

517.  Rezultatul calculului  este egal cu

518.  Valoarea numarului x din proportia  este egala cu

519.  Numarul de cinci ori mai mic decat 420 este egal cu

520.  14 m = cm.

521.  Calculand  se obtine numarul

522.  Diagonala unui patrat cu latura de 10 cm este egala cu cm.

523.  Rezultatul calculului  este egal cu

524.  Cel mai mare numar natural format din patru cifre impare, diferite doua cate doua, este egal cu

525.  Calculand 70% din 350 se obtine

526.  Daca  si , atunci  .

527.  Dintre numerele 125 si 301 cel divizibil cu 5 este egal cu

528.  Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex este egala cu °.

529.  Rezultatul calculului  este egal cu

530.  Dintre numerele  si   mai mare este numarul

531.  Cu un kilogram de vopsea se pot vopsi 3 m2 de perete. Cu 5 kg de vopsea se pot vopsi m2 de perete.

532.  Media aritmetica a numerelor 12 si 24 este egala cu

533.  Aria unui patrat cu perimetrul de 36 cm este egala cu cm2.

534.  Un hexagon regulat are un numar de laturi.

535.  Rezultatul calculului  este egal cu

536.  Scris cu cifre, in baza zece, numarul  patru mii doua sute treizeci si cinci  este egal cu

537.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

538.  Solutia ecuatiei   este egala cu

539.  Cel mai mic numar natural de trei cifre divizibil cu 3 este numarul

540.  Masurile a doua unghiuri ale unui triunghi sunt 75° si 30°. Cel de-al treilea unghi are masura egala cu °.

541.  Masura unghiului inscris in cerc, care cuprinde intre laturi un arc cu masura de 60°, este egala cu °.

542.  Rezultatul calculului  este egal cu

543.  Solutia reala a ecuatiei   este egala cu

544.  Restul impartirii numarului 28 la 5 este egal cu

545.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 si 18 este egal cu

546.  Intr-un cerc cu raza de lungime 5 cm, o coarda are lungimea egala cu 8 cm. Distanta de la centrul cercului la coarda respectiva este egala cu cm-

547.  Un hexagon regulat are latura de lungime 4 cm. Aria hexagonului este egala cu cm2.

548.  Rezultatul calculului  este egal cu

549.  Cel mai mare element al multimii  este egal cu

550.  Numarul real x din proportia  este egal cu

551.  Daca numarul , scris in baza zece, este divizibil cu 10, atunci x este egal cu

552.  Perimetrul unui patrat este egal cu 12 cm. Latura patratului are lungimea egala cu cm.

553.  Latura unui triunghi echilateral are lungimea de 10 cm. Aria triunghiului este egala cu cm2.

554.  Rezultatul calculului  este egal cu

555.  Multimile  si  sunt egale. Valoarea numarului  n este egala cu

556.  Fie expresia . Valoarea expresiei pentru  este egala cu

557.  Fractia ce corespunde suprafetei hasurate din figura alaturata este egala cu

558.  Fie 6 unghiuri congruente formate in jurul unui punct. Masura unui unghi din cele 6

este egala cu °.

559.  Intr-un triunghi dreptunghic lungimea unei catete este de 12 cm si lungimea ipotenuzei este de 13 cm. Lungimea celeilalte catete este egala cu cm.

560.  Rezultatul calculului  este egal cu

561.  Solutia ecuatiei  este egala cu

562.  Calculand 15% din 300 se obtine numarul

563.  Rezultatul calculului  este egal cu

564.  Masura suplementului unghiului de 80° este egala cu °.

565.  Aria dreptunghiului cu laturile de 5 dm si 10 dm este egala cu dm2.

566.  Rezultatul calculului  este egal cu

567.  Cifra sutelor numarului natural 375 este numarul

568.  Opusul numarului  este numarul

569.  Daca , atunci valoarea expresiei  este egala cu

570.  Solutia naturala a inecuatiei  este egala cu

571.  In triunghiul dreptunghic ABC, masura unghiului BAC este de 90°. Daca AB= 9 cm si AC= 8 cm, atunci aria triunghiului ABC este egala cu cm2.

572.  Rezultatul calculului  este egal cu

573.  In fractia , marind numaratorul cu 4 si numitorul cu 5, se obtine fractia

574.  Catul impartirii cu rest a numarului 123 la numarul 24 este egal cu

575.  Alegand la intamplare o cifra a numarului 34925, probabilitatea ca aceasta sa reprezinte un numar multiplu de 3 este egala cu

576.  Un triunghi are doua unghiuri cu masurile de 73° si 36°. Al treilea unghi are masura de °.

577.  Intr-un paralelogram ABCD punctul O este intersectia diagonalelor. Aria paralelogramului este egala cu 32 cm2. Aria triunghiului AOB este egala cu cm2.

578.  Rezultatul calculului  este egal cu

579.  Solutia ecuatiei   este egala cu

580.  Numarul de forma , scris in baza zece, divizibil cu 10 este egal cu

581.  Opusul numarului 7 este numarul

582.  Un triunghi echilateral are latura de 6 cm. Aria triunghiului este egala cu cm2.

583.  Un unghi are masura de 60°. Masura unghiului format de o latura a sa si prelungirea celeilalte laturi este egala cu °.

584.  Numarul de 4 ori mai mare decat 8 este egal cu

585.  Opusul numarului 2,3 este egal cu

586.  Descompus in factori primi numarul 20 este egal cu

587.  Intr-o urna sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. probabilitatea ca extragand la intamplare o bila, aceasta sa fie numerotata cu un numar mai mic decat 4 este egala cu

588.  Media aritmetica a numerelor 5 si 9 este egala cu

589.  Intr-un dreptunghi ABCD punctul O este intersectia diagonalelor. AB= 6 cm si AC = 10 cm. Perimetrul triunghiului CDO este egal cu cm.

590.  Numarul de 4 ori mai mic decat 8 este egal cu

591.  Inversul numarului  este egal cu

592.  Dintre numerele  si  mai mare este numarul

593.  Intr-o urna sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. probabilitatea ca extragand la intamplare o bila, aceasta sa fie numerotata cu un numar mai mare decat 4 este egala cu

594.  Fiecare unghi al unui triunghi echilateral are masura egala cu °.

595.  Aria unui trapez care are linia mijlocile de 14 cm si inaltimea de 10 cm este egala cu cm2.

sfarsit

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2972
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site