Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

PLANIFICARE CALENDARISTICA Educatie plastica - Clasa a V-a

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micScoala cu clasele I-VIII LEHLIU-GARA  Disciplina: Educatie plastica

Clasa a V-a

Numar ore/saptamana: 1Programa scolara de educatie plastica  Numar ore/an: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICA

OBIECTIVE CADRU

Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate;

Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice;

Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic;

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I  18 SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-mana

Introducere in domeniul artelor plastice

Sa cunoasca si sa foloseas-ca adecvat materialele si instrumentele de lucru ;

4.2 Sa diferentieze ramurile si  genurile artelor plastice, opera de arta autentica de kitsch, originalul de reproducere;

- Materiale si tehnici de lucru, spatiul plastic, ramuri si genuri ale artelor plastice, kitsch-ul ;

Culoarea- element de limbaj plastic

Sa foloseasca adecvat materialele si instrumentele de lucru;

Sa identifice grupele de culori din cercul cromatic;

2.3 Sa observe si sa obtina contraste cromatice in diferite compozitii;

3.2 Sa obtina tratarea picturala a suprafetei;

- Culorile spectrului solar: primare si binare de gradul I si II, calde si reci, nonculori;

- Contrastele: in sine, cald- rece;

- Amestecuri: modelarea

Pata- element de limbaj plastic

2.2 Sa utilizeze o forma obtinuta prin transformarea structurilor naturale in structuri plastice;

3.3 Sa obtina expresivitati ale punctului ori ale liniei ca ornamente decorative, elemente constructive si semne plastice.

- Amestecul de nuantare;

- Tratarea picturala;

- Crearea motivelor deco-rative;

- Tratarea decorativa

Evolutia artelor plastice in antichitate

4.1 Sa identifice trasaturile specifice artelor plastice din antichitate;

4.2 Sa diferentieze ramurile si genurile artelor plastice, opera de arta autentica de kitsch, originalul de reproducere.

- Evolutia artelor plastice in antichitate:

Egipt

Evaluare

- Analiza lucrarilor

1

18

SEMESTRUL AL- II-lea CLASA a-V-a

SEMESTRUL al II- lea  17 SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-mana

Punctul si linia - elemente de limbaj plastic

3.1 Sa obtina tratarea decorativa a suprafetei .

3.3 Sa obtina expresivitati ale punctului ori ale liniei ca ornamente decorative, elemente constructive si semne plastice.

- Expresivitati, semnificatii, obtinere si folosire.

- Compozitie decorativa folosind punctul si linia.

Forma- element de limbaj plastic

2.1 Sa reprezinte trasaturile caracteristice ale unor structuri preferate din natura;

- Studiul structurilor naturii si transformarea lor in structuri plastice.

- Forme naturale si forme plastice plane si spatiale.

Evolutia artelor plastice in antichitate

4.1 Sa identifice trasaturile specifice artelor plastice din antichitate;

4.2 Sa diferentieze ramurile si genurile artelor plastice, opera de arta autentica de kitsch, originalul de reproducere.

- Evolutia artelor plastice in antichitate: Roma Antica, Cele 7 Minuni ale Lumii Antice.

Evaluare

Scoala cu clasele I-VIII LEHLIU-GARA  Disciplina: Educatie plastica

Profesor: OLTEANU ELENA  Clasa a VI-a

Anul scolar:  2008/2009 Numar ore/saptamana: 1

Programa scolara de educatie plastica  Numar ore/an: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICA

OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate;

2. Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice;

3. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic;

4. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I cls. a -VI -a 18 SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-mana

Amestecuri cromatice si acromatice.

Tratarea picturala a suprafetei

Sa obtina o suprafata picturala  prin suprapunere grafica.

Sa realizeze o dominanta de culoare intr-o compozitie, folosind game cromatice.

2.3 Sa valorifice in alcatuirea unor compozitii elementele de limbaj plastic, semnificatiile si raporturile dintre ele.

3.4 Sa utilizeze culorile complementare in obtinerea griurilor colorate.

- Culoarea-amestecuri cromatice, griuri colorate.

- Dominanta de cu-loare - game cro-matice.

- Tratarea picturala a suprafetei prin suprapunere grafica.

Compozitia decorativa

2.5 Sa foloseasca principiile artei in compozitii decorative.

3.1 Sa distinga intre punct si linie atat ca elemente decorative de constructie, cat si ca semnificatii.

- Principiile artei decorative: repetitia, alternanta, simetria.

- Rolul decorativ al punctului si liniei.

Cunostinte de istoria artei.

4.1 Sa compare trasaturile specifice artei gotice cu cele ale artei romanice si ale artei bizantine.

- Arta bizantina, arta romanica si gotica.

Evaluare

1. Analiza lucrarilor

Referate

SEMSTRUL AL -II-lea CLS. a -VI -a

SEMESTRUL al II- lea CLS. a - VI -a  17 SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-mana

Forme elaborate in urma studiului naturii

3.2 Sa reprezinte grafic forme din natura.

3.3 Sa creeze structuri plastice prin extragerea elementelor specifice formelor studiate.

- Forme plane ela-borate prin stilizare in urma studierii naturii.

Evaluare

- Verificarea mapei cu lucrari

Compozitia

Plastica

2.1 Sa identifice ritmul plastic prin elementele de limbaj  care-l formeaza.

2.2 Sa foloseasca ritmul, atat in compozitiile plastice, cat si in cele decorative.

2.3 Sa valorifice in alcatuirea unor compozitii inchise sau deschise elementele de limbaj plastic, semnificatiile si raporturile dintre ele.

2.4 Sa realizeze centrul / centrele de interes prin elemente de limbaj plastic si expresivitatile lor.

- Compozitia plastica;

- Centrul de interes;

- Ritmul in compo-zitie;

- Rolul constructiv si de semnificanti ai punctului si liniei in compozitia plastica; compozttia inchisa si deschisa.

Cunostinte de istoria artei

4.2 Sa recunoasca trasaturile definitorii ale artei Renasterii pe reproduceri dupa operele unor artisti reprezentativi.

- Reprezentanti de seama ai Renasterii in Italia, Tarile de Jos, Germania si Franta.

Evaluare

Portofoliu

Scoala cu clasele I-VIII LEHLIU-GARA  Disciplina: Educatie plastica

Profesor: OLTEANU ELENA  Clasa a VII-a

Anul scolar:  2008/2009 Numar ore/saptamana: 1

Programa scolara de educatie plastica  Numar ore/an: 36

PLANIFICARE CALENDARISTICA

OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate;

2.Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice;

3.Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic;

4.Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual - artistic.

SEMESTRUL I 18 SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-mana

Recapitulare si prezentarea manualului

Aprofundarea cunostintelor invatate anterior si prezenterea manualului

Compozitia  plastica

3.1 Sa organizeze elementele de limbaj plastic intr-un spatiu dat.

3.2 Sa evidentieze centrele de interes ale compozitiei prin mijloace plastice.

3.3 Sa realizeze compozitii statice si dinamice, unitare din punct de vedere cromatic.

3.4 Sa exprime prin culoare apropierea si departarea, senzatia de greu-usor si de cald-rece.

- Contraste cromatice: complementar, de calitate, de cantitate.

- Efectul spatial al culorilor.

- Centrul de interes;

- Compozitia statica;

- Compozitia dinamica.

Evaluare

Verificarea mapei cu lucrari;

Arta Europei in secolele al XVII-lea

si al XVIII-lea

4.1 Sa recunoasca trasaturile dominante ale operelor unor reprezentanti de seama ai picturii si ai sculpturii.

4.2 Sa realizeze comentarii cuprinzand judecati de valoare asupra unor imagini-reproduceri de arta.

- Barocul, Clasicismul, Rococoul, Neocla-sicismul - carac-teristici si repre-zentanti.

Evaluare

Referat

CLASA a - VII - a  SEMESTRUL AL -II- lea

SEMESTRUL al II -LEA 17 SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-

mana

Studiu dupa natura

1.1 Sa reprezinte dupa natura aspectul exterior si structura interioara a formelor.

3.2 Sa evidentieze centrele de interes ale compozitiei prin mijloace plastice.

3.4 Sa exprime prin culoare apropierea si departarea, senzatia de greu-usor si de cald-rece.

- Studiu dupa natura statica realizat in creion/ carbune si culoare

Compozitia decorativa

2.1 Sa utilizeze modalitati de proiectare si de reproiectare a produselor (design).

2.2 Sa identifice caracteristi-cile definitorii ale design-ului.

3.5 Sa creeze motive decorative din forme geometrice obtinute prin impartirea cercului in parti egale.

- Constructia grafica a poligoanelor regulate si stelate si transformarea lor in motive decorative.

- Notiuni generale de design: design-ul grafic si de produs.

Arta Europei in prima si a doua jumatate a secolului al XIX-lea.

4.1 Sa recunoasca trasaturile dominante ale operelor unor reprezentanti de seama ai picturii si ai sculpturii.

4.2 Sa realizeze comentarii cuprinzand judecati de valoare asupra unor imagini-reproduceri de arta.

- Romantismul si rea-lismul in arta plastica europeana - trasaturi si reprezentanti.

- Impresionismul

- Postimpresionismul -

-Neoimpresionismul: tra-saturi si reprezentanti.

Evaluare

Referat

Scoala cu clasele I-VIII LEHLIU-GARA  Disciplina: Educatie plastica

Profesor: OLTEANU ELENA  Clasa a VIII-a

Anul scolar:  2008/2009 Numar ore/saptamana: 12

Programa scolara de educatie plastica Numar ore/an: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICA

OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacitatii de exprimare plastica utilizand materiale, instrumente si tehnici variate;

2.Dezvoltarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii artistice;

3.Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic;

4.Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului vizual- artistic.

SEMESTRUL I CLS. a-VIII-a 18SAPTAMANI

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore alocat

Sapta-

mana

Compozitia plastica

3.1 Sa realizeze un studiu dupa natura, valorificand o problema de culoare.

3.2 Sa integreze reprezenta- rea corpului omenesc in miscare, in compozitii plastice de toate tipurile

- Studiu dupa natura in creion si culoare: natura statica.

- Reprezentarea corpului omenesc in compozitii plastice.

Evaluare

Verificarea planselor

Istoria artelor

4.1 Sa-si exprime parerea despre o opera de arta.

4.2 Sa emita judecati proprii de valoare in comentariul de arta.

- Arta pop, abstrac-tionismul - trasaturi si reprezentanti.

Evaluare

- Portofoliu

SEMESTRUL al II -lea CLS. a- VIII-a

Compozitia decorativa

2.1 Sa organizeze un spatiu decorativ, cu efect cinetic pe baza unei retele.

- Compozitia decorativa pe baza modificarii succe-sive a spatiului in cadrul unei liniaturi initiale.

Elemente de desen geometric si proiectiv

1.1 Sa execute constructii grafice pe baza racordarilor de drepte si cercuri, precum si prin impartirea cercului in parti egale.

1.2 Sa reprezinte punctul, dreapta si suprafata in spatiu pe cele trei plane de proiectie.

- Constructia unor ele-mente grafice de arhitectura pe baza racordarilor.

- Elemente de desen proiectiv: reprezentarea punctului, a dreptei si a formelor geometrice pe cele trei plane de proiectie.

Istoria artelor

4.1 Sa-si exprime parerea despre o opera de arta

4.2 Sa emita judecati proprii  de valoare in comentariul de arta.

- Arta romaneasca in secolul al II-lea.

- Arta romaneasca in prima jumatate a sec. al XX -lea: arhitectura, sculptura si pictura.

Evaluare

ReferatPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 7537
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved