Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...Gradinita

PROIECT DE LECTIE Clasa: a XII-a Limba si literatura romana Abordarea textului non-literar

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic
PROIECT DE LECTIE

Data:

Clasa: a XII-a D
Obiectul: Limba si literatura romana

Domeniul: Limba si comunicare- receptarea textului non-literar

Subiectul: Abordarea textului non-literar

Tipul si varianta lectiei :mixta: recapitulare-consolidare

Profesor:

Competente generale:

. utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si in producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare;

. argumentarea orala si in scris a unor opinii in diverse situatii de comunicare.

Competente specifice:

1.2 redactarea unor tipuri diverse de compuneri pornind de la diferite texte literare si nonliterare

1.3.expunerea orala a unor opinii/ comentarii pe marginea diferitelor texte literare si nonliterare

3.1.construirea unei argumentatii scrise/orale pe o tema data

Obiective operationale:

a) cognitive:

La sfarsitul orei elevii vor fi capabili:

O.1-sa precizeze trasaturile unui text nonliterar, stabilind tema, scopul si sfera de utilizare;

O.2-sa enumere trasaturile stilurilor functionale studiate, elementele situatiei de comunicare si calitatile stilului;

O.3 -sa demonstreze apartenenta unui text nonliterar la un anumit stil functional, utilizand exemple din textul analizat

O.4 -sa identifice calitati ale stilului prezente intr-un text nonliterar dat, argumentand optiunea facuta;

O.5 -sa construiasca oral un discurs expozitiv/argumentativ coerent, cursiv si corect din punct de vedere gramatical

b) afective :

O.6- sa aprecieze noile informatii, integrandu-le in propriul sistem de valori.

O.7 - formarea deprinderilor de exprimare corecta si fluenta

STRATEGIA DIDACTICA

a) Metode si procedee: conversatia, explicatia, problematizarea

b) Mijloace de invatamant fisele de lucru cu texte nonliterare si cerinte

c) Forme de organizare a activitatii elevilor: activitatea frontala, in alternanta cu activitatea independenta - durata: 50 min.

d) Material bibliografic

Horia Corches, Victoria Gal, Anica Revnic, ,,Limba si literatura romana pentru examenul de bacalaureat. Proba orala”, (Grupul Editorial Art, Bucuresti, 2004)

-Dorina Apetrei, Eugenia Stoleriu, ,,Algoritmul lecturii unui text (literar si nonliterar”), (Ed. Petrodava, Iasi, 2004)

-Constantin Parfene, „Metodica studierii limbii si literaturii romane in scoala”

(Ed. Polirom, Iasi, 1999); Miron Ionescu, Ioan Radu, „Didactica moderna” (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004); Gabriela C. Cristea, „Managementul lectiei” (Ed. Didactica si Pedagogica, R.A., Buc., 2003); Adrian Stoica, „Evaluarea curenta si examenele” – ghid pentru profesori (Ed. Pro Gnosis, Buc., 2001);

- Programe scolare pentru clasa a XII-a – ciclul superior al liceului – limba si literatura romana (Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3252/13.02.2006)

DESFASURAREA ACTIVITATII

Desfasurarea activitatii :

Evenimentele lectiei

Obiectivul operational

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Timp

Observatii

Organizarea clasei

Se stabileste ordinea in clasa.

Se noteaza absentele.

Se asigura cele necesare desfasurarii lectiei

Se pregatesc pentru inceperea lectiei

Actualizarea celor invatate anterior

Se face distinctia intre nonliterar si literar stabilindu-se trasaturile specifice fiecarui tip de text. Se verifica tema-fisa cu trasaturile stilurilor functionale

Elevii identifica diferentele dintre textul literar si cel nonliterar

Elevii prezinta tema rezolvata acasa.

Captarea atentiei

Elevii primesc o fisa cu texte fictionale si nonfictionale si pe grupe sunt solicitati sa identifice tipuri de texte si sa argumenteze alegerea facuta.

Elevii identifica tipurile de texte oferind argumente pentru incadrarea facuta.

Anuntarea

temei si a

obiectivelor

Se scrie titlul la tabla.

Se explica elevilor ca se va realiza recapitularea stilurilor functionale ale limbii romane, cu aplicatie pe biletele de oral din anii anteriori.Noteaza titlul in caiete

Dirijarea invatarii

Elevii primesc fise cu texte nonfictionale ce contin o serie de cerinte ce urmeaza a fi rezolvate.

A

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza asigurarea calitatii in educatie.

In intelesul prezentei legi:

a) Educatia se refera la formarea academica si formarea profesionala initiala, precum si la dezvoltarea profesionala si invatarea continua.

b)Furnizorul de educatie este o institutie de invatamant, o organizatie sau o societate comerciala care, potrivit statutului, desfasoara de activitati sau programe legal autorizate de formare initiala sau continua.

c) Beneficiarii directi ai educatiei sunt elevi, studenti, sau persoane adulte cuprinse intr-o forma de educatie permanenta.

d)Beneficiarii indirecti ai educatiei sunt angajatorii, angajatii, familiile  beneficiarilor directi, intr-un sens larg, intreaga socitate.

e)Cadrul national al calificarilor cuprinde in mod progresiv si corelat gradele,  diplomele sau certificatele de studiu care atesta un anumit nivel de calificare scolara, universitara sau profesionala, exprimat in termenii rezultatelor in invatare. Cadrul national al calificarilor este comparabil si compatibil cu cel european corespunzator.(Legea privind asigurarea calitatii in educatie, Capitolul 1-Dispozitii generale)

1Argumenteaza incadrarea textului dat intr-un anumit stil functional.

2.Precizeaza scopul si elementele situatie de comunicare in textul dat.

3.Selecteaza doua enunturi tip definitie si precizeaza la ce se refera fiecare dintre acestea.

B. Sedinta IV, vineri, 5 noiembrie 1865 ( la Maiorescu)

Prezenti: I. Negruzzi, Pogor, Culianu, Maiorescu, Paicu.

Se incep discutiiile asupra ortografiei romane. I. Negruzzi citeste un tratat al sau despre aceasta materie. Prima divergenta de opinii se iveste asupra literei Q. Pogor sustine pe q, Negruzzi nu-l admite. A doua disputa se naste asupra admiterii sau neadmiterii semnelor, deocamdata a sedilei sub s si t. Negruzzi o combate, ceilalti vor sa o admita. Dupa vii discutii (prelungite pana la 1 dupa miezul noptii) ne separam, convingandu-ne ca nici unul nu ne-am lamurit chestiunea in toata intinderea ei. Se amana dezbaterile pana la vreo sedinta viitoare cu speranta ca atunci se vor afla cat mai multe puncte de conciliatiune.

Rezultatul sedintei IV: nici unul.

(I. E. Toroutiu, Studii si documente literare)1.Mentioneaza caracteristicile stilului functional in care a fost redactat textul.

2.Precizeaza scopul intalnirilor celor cinci in casa lui Maiorescu.

3.Exprima-ti opinia despre rolul discutiilor in contradictoriu intr-un grup profesional.

Profesorul traseaza un tabel la tabla:

Particularitati lingvistice

Stil juridic-administrativ

Lexicale

Morfologice

Sintactice

Stilistice

-termeni de specialitate

Lege, ca

litate, educatie, beneficiari, furnizor, sedinta, ortografie

-termeni monoseman

tici

-neologisme furnizor, beneficiar, compatibil

Substantive abstracte:asigurare, formare, cadru

-verbe impersonale:se incep, se naste, se amana

Enunturile sunt de tip cliseu.

Predomina propozitiile principale

Se foloseste coordonarea: se incep discutiile, Prima divergenta, A doua disputa

Clisee: art., 1), a), b),

-lipsit de figuri de stil si digresiuni

-sabloane specifice acestui tip de act oficial Sedinta IV, vineri, data, la Maiorescu

C.

Procesul argumentarii unei opinii presupune parcurgerea unor pasi obligatorii: a sustine, a dovedi, a intari. Un text sau un discurs este argumentativ, daca si numai daca, el contine explicit formulate o teza si cel putin un argument care sa o justifice. Caracteristicile textului argumentativ sunt:

a)……………….;

b)un protagonist (subiectul care vrea sa il convinga pe interlocutor de valabilitatea propriei teze) si un antagonist ( real sau ipotetic, cel care trebuie convins);

c)cel putin o opinie si unul sau mai multe argumente;

d)argumentele alese si sustinute (dovedite) in functie de tema data si de interlocutori, prin urmare apartinand unor arii de semnificatii specifice;

e)faze intermediare, cand opiniile se schimba si se consolideaza, in functie de argumentele aduse de unul sau de celalalt in favoarea propriilor teze;

f)………………..

(articolul Eseul argumentativ, in revista Limba si literatura romana)

1.Prezinta caracteristicile stilului functional in care este redactat textul.

2.Precizeaza cele doua etape ale argumentarii care lipsesc.

3.Dati exemple de conectori, structuri si tehnici argumentative.

4..Indica urmatoarele elemente ale situatiei de comunicare:E, R, cod, mesaj

La fel ca si in cazul textelor anterioare se deseneaza un tabel cu particularitati lingvistice pe care elevii il vor completa

Stilul tehnico-stiintific

Lexicale

Morfologice

Sintactice

Stilistice

-termeni de specialitate: teza, ipoteza argument, opinii

-termeni monoseman

tici

-neologisme protagonist, antagonist.

Substantive abstracte: teza, arie, semnificatie, tema

Predomina propozitiile principale

-lipsit de figuri de stil si digresiuni

D Se dau enunturile:

Achizitioneaza o casa pe Pamant cu bani putini pe Luna..( slogan publicitar al unei banci)

Marea Neagra rau.(slogan publicitar despre poluarea Marii Negre)

Lovitura de teatru.(slogan publicitar al unui festival de teatru francofon)

Cine m-a uitat.(slogan publicitar pentru cinematografe)

1.Incadreaza intr-un anumit stil functional enunturile de mai sus.

2.Mentioneaza elementele situatie de comunicare .

3.Comenteaza la alegere un slogan.

Ulterior elevii sunt solicitati sa completeze tabelul

Particularitati lingvistice

Stil publicistic

Lexicale

Morfologice

Sintactice

Stilistice

Limbaj accesibil

Jocuri de cuvinte

Polisemantism

omonimie

Verb la modul imperativ

Elipsa unor parti de propozitie(subiect, predicat)

Propozitii scurte

Propozitie enuntiativa imperativa.

Inovatia

Antiteza ironica

E.

Roman, 15.VII.1937

Iubite domnule Voronca,

In ultimul numar din ,,Nouvelles litteraires”, am gasit un poem de Dvs. care mi-a daruit, in dupa –amiaza asta solitara, atata lumina si bucurie, incat nu pot sa nu va multumesc din suflet.

Cred ca e tot ce-am citit mai senin si mai frumos in ultima vreme.

Va trimit aceste randuri ca un mesagiu de recunostinta si de prietenie.

M. Blecher

Va rog transmiteti omagiile mele sotiei Dvs.

1.Identificati stilul functional in care este redactat.

2.Precizeaza tema si scopul comunicarii.

3.Exprima-ti opinia despre relatia emitator si receptor.

Particularitati lingvistice

Stil colocvial

Lexicale

Morfologice

SintacticeStilistice

 

Limbaj accesibil

Neologisme la moda: omagii, solitara

Formule de adresare prietenesti ,,Iubite domnule Voronca, „Va trimit aceste randuri”

Enunt final cu tenta de imperativ.

Superlative expresive:,mai senin si mai fru mos” atata lumina si bucurie”

Un elev citeste textul dat

Se incepe rezolvarea cerintelor sub indicatiile profesorului.

Astfel, pentru prima cerinta elevii indica drept raspuns stilul juridico-administrativ.Trasaturile stilului juridico-administrativ sunt:

-are formule fixe

-stil obiectiv, impersonal

-accesibil, clar precis

-vocabular specializat

-folosirea sabloanelor

-specific domeniului public si relatiilor oficiale in institutii

Pentru cerinta 2, sunt indicate urmatoarele raspunsuri:

-scopul textului este unul informativ

-elementele situatiei de comunicare sunt:E-institutia care emite legea, R-cetateanul beneficiar care citeste legea

Cod:limba romana

Canal: comunicarea scrisa

Mesaj: calitatea educatiei, furnizorul de educatie si beneficiarul direct si indirect al educatiei

Pentru cerinta 3 se indica drept raspuns din partea elevilor subpunctul b), c)sau d) din textul dat.

Pentru prima cerinta a textului B , elevii observa ca este vorba despre acelasi stil functional, indicand aceleasi trasaturi, cu precizarea ca este vorba despre un proces-verbal.

In cazul cerintei 2, un elev mentioneaza ca scopul intalnirii este de cel al discutarii si clarificarii unor probleme legate de ortografie.

Pentru cerinta 3 sunt solicitai mai multi elevi sa-si expuna opiniile intr-un mod corect si cursiv.

Elevii sunt solicitati sa completeze acest tabel in urma discutiilor pe baza celor 2 texte apartinand stilului juridico-administrativ.

In cazul textului C. Se asteapta urmatoarele raspunsuri din partea elevilor:

1.Stil stiintific ce prezinta urmatoarele trasaturi: corectitudine, claritate, obiectivitate, proprietatea termenilor, limbaj denotativ.

2.a) ipoteza, f) concluzie

3.Exemple de structuri argumentative: in primul/al doilea rand, pe de o parte, pe de alta parte, de exemplu, cum ar fi, un argument elocvent ar fi acela, intotdeauna, dar, cu toate acestea, drept urmare, in consecinta, asadar, astfel, insa, mai mult, etc.

4.E-autorul articolului, R-cititorul, cod-limba romana,, mesaj-redactarea unui text argumentativ.

Elevii completeaza tabelul.

Elevii subliniaza faptul ca aceste enunturi apartin stilului publicistic, stil ce prezinta urmatoarele trasaturi: functie persuasiva, functie conativa, influentare prin cuvant,

corectitudine, stilul cel mai receptiv la inovatii, expresivitate, limbaj denotativ cu nuanta conotativa, influenteaza opinia publica, , mesajul are doua dimensiuni fundamentale:informativa si afectiva ( dimensiunea afectiva se realizeaza prin jocul de cuvinte).

2.E-agentia de publicitate, R-consumatorul, mesajul difera in functie de reclama, canalul poate fi scrisa sau orala (depinde de mijlocul de mediatizare)

3. Doi elevi sunt solicitati sa isi aleaga un slogan si sa il comenteze pe scurt.

In cazul cerintei 4. elevii grupati cate doi vor realiza un slogan cat mai expresiv.

Elevii vor completa tabelul.

Elevii identifica corect stilul colocvial, indicand urmatoarele caracteristici:are o mare incarcatura afectiva, limbaj accesibil, subiectivitate, proprietatea termenilor.

Pentru cerinta 2, este precizat de catre elevi scopul informativ si tema- linistea si bucuria oferite emitatorului.

odata cu lectura unui poem al carui autor este destinatrul scrisorii.

Pentru cerinta 3 se poate propune urmatorul raspuns:intre E si R exista o relatie bazata pe respect si prietenie, precum si oarecare familiaritate( vezi formula de adresare ).

Elevii completeaza tabelul.

Asigurarea

feedback-ului si evaluarea

Elevii vor concluziona in legatura cu stilurile functionale facandu-se aprecieri individuale si frontale legate de participarea elevilor la lectie.

Cativa elevi puncteaza principalele informatii careau fost verificate si consolidate de-a lungul lectiei.

5min

Asigurarea retentiei si a transferului

Elevii vor avea ca tema sa alcatuiasca fiecare cate un text apartinand celor patru stiluri functionale recapitulate in clasa.

Elevii isi noteaza in caiet tema

2 min.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3395
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site