Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Proiectarea unitatilor de invatare pentru clasa a V-a

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micProiectarea unitatilor de invatare pentru clasa a V-a

SEMESTRUL I : 90ore

I.       In casa bunicilor de Ionel TeodoreanuO.R:

Nr. de ore alocat unitatii I 14ore

Perioada: 20sept-9oct

CONTINUTURI (Detalieri)

Nr.

ore

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

EVALUARE

Prezentarea manualului Limba romana

(coperta, editura, cuprinsul, continuturi)

Limba noastra de Al. Mateevici

-explicarea si notarea termenilor noi

-lectura expresiva

-identificarea cuvintelor si expresiilor noi, integrarea acestora in propriul sistem lexical

- exercitii de recitare si de redare din memorie a unei poezii

Manualul scolar,tabla,creta,

Tehnica lecturii,explicatia,

Conversatia,observarea, activitate frontala si individuala

Recitare din memorie,

Bunicul a fost,bunicul este(fragment) de Ionel Teodoreanu

-citirea expresiva a textului,

-explicarea si notarea cuvintelor necunoscute,

-evenimentele narate pot fi reale sau ireale(inventate)

-personajele pot fi reale sau imaginare

-citirea corecta, fluenta si expresiva a unui text cunoscut in fata colegilor

-identificarea cuvintelor noi intr-un text citit si utilizarea lor in enunturi

-caracterizarea sumara a personajelor din textul dat

-recunoasterea notiunilor de teorie literara in textul dat

-exercitii pentru dezvoltarea atentiei distributive si a capacitatii de a urmari un mesaj

-exercitii de utilizare corecta ,in comunicarea orala, a limbii literare

-exercitii de dezvoltare a initiativei de comunicare si a curajului de a interveni in discutie

Manualul scolar, DEX-ul,

Tehnica lecturii,explicatia, conversatia euristica si problematizanta,exercitii gramaticale scrise si orale,activitate frontala si individuala

Evaluare formativa in clasa

Teme pentru acasa

-compunerea libera: In vizita la bunicii mei

exercitiul 5,II,,pag.

Cartea-obiect cultural

-ce este cartea (volumul)?

-partile componente ale cartii:coperta 1,

coperta 4, cotorul, prima pagina(foaia de titlu), contrapagina(informatii tehnice)

-orice text are un autor(autor de opere stiintifice, autor de opere literare)

-semnele de punctuatie(recapitulare)

-priceperea semnificatiei elementelor componente ale cartii

-intelegerea sensului cuvintelor: autor,scriitor(poet, prozator, dramaturg,scenarist, critic literar, publicist, reporter) editor, tipografie,

-discutie de grup pe marginea lecturilor suplimentare individuale

-sesizarea relatiilor dintre text si imaginile aferente acestuia

- folosirea corecta a semnelor ortografice si de punctuatie

Volume de carti, dictionare, carti stiintifice,tabla, creta, schema, conversatia,

Activitate frontala

Evaluare formativa in clasa

Teme pentru acasa

-ex1si 6, pag 25

-ex. IV, pag 10 si ex.2, pag.11

Planul simplu

-ideile principale cuprind esentialul din

orice text

-desprinderea ideilor principale din textul Bunicul a fost,bunica este

Planul dezvoltat

-ideile principale si ideile secundare din textul studiat.

-formularea orala a ideilor principale din text

-diferentierea ideilor principale de cele secundare

-impartirea unui text in unitati logice

-exprimarea acordului si a dezacordului, a afirmatiei, a negatiei si a interogatiei

-exersari in situatii dirijate de comunicare orala

Textul suport, tabla, creta, conversatia, activitate individuala

Evaluare formativa in clasa:

Alcatuirea planului simplu de idei

Tema pentru acasa: alcatuirea planului dezvoltat pentru textul suport

Dialogul

-ce este dialogul?

-marca in scris a dialogului

-participantii la dialog:emitator-receptor

-comunicare orala si comunicare scrisa

-elaborarea unui text dialogat in scris, pe o tema data

-exercitii de exprimare clara si concisa

-utilizarea marcilor expresive intr-un mesaj oral sau scris

-exercitii de folosire a formulelor de initiere, mentinere si incheiere a unui dialog

Manualul scolar, tabla, creta, schema, conversatia pe o tema data, activitate frontala si de grup

Evaluare formativa in clasa:-citirea textului pe roluri.

-redactarea unui bilet catre colegul de banca pe o tema data(comunicarea scrisa)

-initierea orala a unui dialog scurt cu colegul de banca pe o tema data( comunicarea orala)

Tema pentru acasa:

Ex, 3, pag.12

Vocabularul(lexicul)

-ce reprezinta vocabularul?

-un cuvant are o forma(un numar de sunete) si cel putin un inteles

-cuvinte monosemantice si polisemantice

-din p.d.v. gramatical, cuvintele folosite

in vorbire se numesc parti de vorbire

-formularea corecta a unei definitii

-utilizarea corecta a unui dictionar

-alcatuirea corecta a unor propozitii simple si dezvoltate cu cuvinte mono- si polisemantice

-exercitii de recunoastere si utilizare in propozitii a partilor de vorbire si a partilor de propozitie invatate

Manualul,DEXul,conversatia exercitii gramaticale orale si scrise

Evaluare formativa in clasa

Teme pentru acasa:

-ex.II si III,pag.10

-ex.2, pag.13

Neologismele

-ce sunt neologismele?

-formularea definitiei neologismelor

-exercitii de recunoastere a neologismelor an texte date

Manualul scolar,conversatia,

exercitiul lexical

Activitate frontala si individuala

Evaluare formativa in clasa

Tema pentru acasa:

Ex. 3, pag.14

Regionalismele

-ce sunt regionalismele?

-formularea definitiei regionalismelor

-exercitii de recunoastere a regionalismelor in texte date

-exercitii de constientizare a diferentei dintre pronuntia regionala si cea literara si de corectare a pronuntiei regionale

Manualul scolar,conversatia,

activitate frontala si individuala

Evaluare formativa in clasa

Tema pentru acasa:

Ex. 2.pag15

Arhaismele

-ce sunt arhaismele?

-formularea definitiei arhaismelor

-exercitii de recunoastere a cuvintelor arhaice in texte date

Manualul scolar, conversatia,

Activitate frontala

Evaluare orala in clasa: Prezentarea orala de catre fiecare elev a familiei sale(pag.16)

Recapitularea notiunilor noi invatate in unitatea I

-folosirea in contexte diferite a notiunilor noi insusite

-dezvoltarea initiativei de comunicare si a curajului de a interveni intr-o comunicare

Evaluare sumativa orala

II.        Toamna de Octavian Goga

O.R.

Nr.de ore alocat unitatii II 25 ore

Perioada : 10oct-12nov

Toamna de Octavian Goga

-citirea expresiva a poeziei

-descifrarea textului

-explicarea cuvintelor necunoscute

-citirea fluenta, corecta si expresiva a poeziei

-identificarea cuvintelor noi si explicarea acestora

-sesizarea valorilor expresive ale cuvintelor

-redarea din memorie a poeziei

-exprimarea de opinii personale si justificarea acestora in contextul textului suport

-formularea unor opinii referitoare la textul suport in functie de intrebarile din manual

-exercitii de dezvoltare a initiativei de comunicare

Manualul scolar,conversatia euristica si problematizanta,

activitate individuala si frontala

Evaluare formativa si sumativa in clasa

-recitare expresiva, din memorie, a poeziei

Teme pentru acasa:

-de memorat poezia

-ex.IIIsi IV, pag.20

Opera literara

-textul literar

-exemple de opere literare in versuri si in proza

-diferenta dintre o opera literara si o opera ce apartine altor arte (sculptura,pictura, muzica, dansul)

-insusirea si recunoasterea notiunilor de teorie literara

-exercitii pentru dezvoltarea capacitatii de a urmari mesajul transmis de profesor

Manualul scolar, tabla, creta,conversatia, demonstratia, activitate frontala

Tema pentru acasa:

Ex.2 SI 3 pag 20

Vocabularul si imbogatirea acestuia:

-derivarea

-familia lexicala

-campul lexical si ortografia cuvintelor ce contin grupul de sunete MB si MP

-sinonimele si antonimele

Evaluare scrisa a notiunilor de vocabular si semantica dobandite

-formularea definitiilor pentru notiunile noi(lexic, cuvant, familie lexicala, derivare,radacina,cuvant de baza, prefix, sufix, sinonime, antonime)

-identificarea de sinonime si antonime

-integrarea cuvintelor noi in serii sinonimice si antonimice

-construirea de enunturi in care sa foloseasca cuvinte derivate, sinonime si antonime

-analiza unui cuvant derivat

-alcatuirea unei familii lexicale

-alcatuirea unui camp lexical

-jocuri asociativ-verbale vizand alcatuirea unor familii sau campuri lexicale

-exercitii de ortografiere si pronuntare corecta a grupurilor de litere MP si MB

Manualul scolar,

Dictionar de antonime,

Dictionar de sinonime,tabla, creta, schema,conversatia, demonstratia, exercitiile activitate frontala, pe grupe si individuala

Evaluare formativa orala si scrisa, test scris de evaluare sumativa la vocabular.

Teme pentru acasa:

-ex.1,pag 22

-ex. 2,pag.22

-ex. 2. pag 23

-ex, 1, pag24 si ex.2, pag.25

-ex.1, pag 27 si exVII,pag.24

-ex..3 si 4. pag.26

-ex.2, pag,28

Compozitia(compunerea)

-ce este compunerea?

-tipuri de compuneri

-etapele elaborarii unei compuneri

-partile compunerii

-aspectul compunerii (exprimarea, scrierea, asezarea in pagina)

-redactarea unui text scris prin respectarea anumitor cerinte

-combinarea informatiilor din textul suport conform propriului univers afectiv si a perceptiei fiecarui elev

-construirea corecta din p. d. v. gramatical a propozitiilor si frazelor

Manualul scolar, tabla, creta, schema,Compozitiile in scoala de Eugen Parfene, conversatia, compunerea libera cu titlu si cerinte prestabilite, activitate frontala si independenta

Tema pentru acasa:

Ex.XII, pag. 28

Textele nonartistice

-tipuri de texte nonartistice

-ce este o biblioteca sau o librarie?

-intelegerea sensului cuvintelor: biblioteca si librarie

-identificarea diferentelor dintre un text artistic si unul nonartistic

-exprimarea propriilor opinii in legatura cu informatiile primite

Manualul scolar,diverse texte nonartistice: un bilet de autobuz, un buletin meteo,.un ziar, un anunt publicitar, conversatia, activitate frontala

Tema pentru acasa:

Redactati un anunt privind concursul de desene pe asfalt.

Semnele ortografice (cratima, punctul, apostroful si blancul)

-exercitii de ortografiere corecta a unor cuvinte

-exercitii de aplicare corecta a regulilor ortografice intr-o comunicare scrisa

Manualul scolar, tabla, creta, plansa,conversatia,demonstratia, exercitii gramaticale,

Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie, activitate frontala si individuala

Tema pentru acasa:

Ex.1 si 2, pag.34

Fonetica (Fonologia)

Litere de Ana Blandiana

-ce este fonologia?

-vocalele si consoanele din limba romana

-despartirea in silabe

-sunetul si litera

-semivocalele

-silaba

-diftongii, triftongii, hiatul

-accentul

Evaluare scrisa a notiunilor de fonetica

-recunoasterea si aplicarea corecta a regulilor de despartire a cuvintelor in silabe

-definirea termenilor noi: sunetul, litera, semivocala, vocalele in hiat, diftongul,

triftongul, silaba.

-exercitii de identificare a semivocalelor, diftongilor triftongilor si a hiatului

-formularea de exemple corecte pentru notiunile fonetice invatate

-precizarea rolului accentului in vorbire si in opera literara

-exercitii de rostire corecta a cuvintelor care pot avea accentul pe silabe diferite

-exercitii fonetice pentru dezvoltarea atentiei distributive si a capacitatii de a urmari un mesaj oral

Manualul scolar, tabla, creta, Indreptar ortografic,ortoepic si de punctuatie, Ortografia in scoala de G. Bledescu,

Culegere de exercitii fonetice,lexicale,gramaticale si stilistice de I.Ghita si M.Andrei, conversatia explicativa si problematizanta, exercitii gramaticale, activitate frontala si individuala

Evaluare formativa

Test de evaluare sumativa la fonetica

Teme pentru acasa:

Ex.1 si 2, pag 38

Ex.1 si 3, pag.40

Ex.1 si 2, pag. 42

Ex.3, pag 43

Ex.1 si 2, pag 44

Ex. 1 si 2, pag 45

Completarea rebusului de la pag. 47

Ex.XVI, pag.59

Ex.1, pag.61

Comunicarea orala

-emitatorul si receptorul

-reusita unei comunicari orale

-dialogul

-monologul


III.     Gandacelul de Emil Garleanu

O.R. 1.1, 1.6, 2.2, 2.3 2.6, 3.5, 4.3, 4.5

Nr. de ore alocat unitatii III 10ore

Perioada:13nov-26nov

-sa-si insuseasca regulile de comunicare orala si sa le aplice in diverse situatii de comunicare

-sa defineasca dialogul si monologul

-exercitii de selectare si de folosire adecvata a formulelor initiale, mediane (de mentinere) si finale (de incheiere) a unui dialog

-precizarea rolului elementelor nonverbale intr-un dialog

-exersarea capacitatii de comunicare a elevilor pe teme obisnuite, cotidiene sau pe teme problematice( activitate de grup sau in pereche in care elevii sa puna intrebari si sa dea raspunsuri referitoare la tema abordata)

Manualul scolar, tabla, creta, schema, activitate frontala si pe grupe

Teme pentru acasa:

Exercitii, pag. 46

Ex.1 , pag. 61 ( de la Subiecte de reflectie)

Gandacelul de Emil Garleanu

-lectura expresiva

-descifrarea textului

-explicarea cuvintelor necunoscute

-realizarea planului simplu

-epitetul si personificarea

Structura operei literare Gandacelul (tema si subiectul operei literare)

-interpretarea unui text literar citit in functie de urmatorii parametrii:cine, cand, unde, cum.

-caracterizarea sumara a unui personaj literar

-identificarea partilor descriptive si a celor narative dintr-un text literar scris

-identificarea vorbirii monologate dintr-un text

-exersarea lecturii (citirea corecta,fluenta,si expresiva a unui text cunoscut in fata colegilor)

-redarea fidela,orala si scrisa, a unui continut

-recunoasterea epitetelor( a adjectivelor cu rol expresiv) si a personificarilor in textul suport si in alte texte

-exercitii de identificare a imaginilor vizuale si auditive (sonore) intr-un text dat

-exercitii de selectare si de utilizare a marcilor si a conectorilor textuali(mai intai,apoi,in primul rand,in al doilea rand,de asemenea,deci)

-insusirea notiunii de tema, subiect si personaj literar

-formarea unor atitudini pozitive si dezvoltarea sensibilitatii elevilor fata de fiintele necuvantatoare

Manualul, tabla, creta, Din lumea celor care nu cuvanta de Emil Garleanu, Dictionar de termeni literari,ed.Academiei, 1976, diverse texte literare ce contin epitete si personificari, tehnica lecturii, conversatia euristica, problematizarea,

compozitia, exercitii de identificare si recunoastere, activitate frontala si individuala

Redactarea unui dialog cu o fiinta necuvantatoare.

Realizarea in scris a unei compuneri pe o tema data in care sa domine descrierea.

Ex. 6 si III, pag.50

Ex.2 si 3 , pag. 51

Exercitiile a), b) si c) de la pag. 58

Partile gramaticii: morfologia si sintaxa

-recapitularea partilor de vorbire invatate (verbul, substantivul, adjectivul, pronumele, cuvintele de legatura)

-partile de propozitie: principale si secundare (predicatul, subiectul, atributul, complementul)

-Ce este morfologia?Dar sintaxa?

-delimitarea unui text in propozitii si a unei propozitii in partile de propozitie din care e formata

-exercitii de utilizare in context a partilor de propozitie

-analiza gramaticala a partilor de propozitie invatate(pin ce parte de vorbire se exprima, identificarea corecta a categoriilor gramaticale corespunzatoare fiecarei parti de vorbire)

-recunoasterea tipurilor de propozitii invatate

-construirea unor propozitii dupa scheme date (de exemplu:S(sb)+P(vb)+C(sb).

Manualul, tabla, creta, tabelul, schema, Gramatica pentru toti de M.Avram, Morfologia limbii romane, vol. I si II de Rodica Nagy, explicatia, conversatia proplematizanta, exercitii gramaticale, activitate frontala si individuala

Evaluare formativa orala si scrisa

Teme pentru acasa:

Ex. X, pag. 51

Ex. 1, 2 si 3, pag. 53

Propozitia si fraza

-tipuri de propozitii ( simple, dezvoltate, enuntiative, interogative, exclamative, afirmative, negative)

-definirea propozitiei si a frazei

-delimitarea unui text in propozitii,

-recunoasterea tipurilor de propozitii invatate

-construirea corecta de propozitii care sa exemplifice clasificarile facute schematic la tabla si pe caiete

Manualul, tabla creta, schema, Sintaxa limbii romane de Gh.Constantinescu, Sintaxa limbii romane de Rodica Nagy, conversatia, exercitii de compunere gramaticala, activitate frontala si individuala

Tema pentru acasa: Exercitii, pag. 55

Ex.1, 2 si 3, pag, 57

Test de evaluare sumativa:morfologia si sintaxa

IV.      Praslea cel Voinic si merele de aur de Petre Ispirescu

O.R:

Nr. de ore alocat unitatii IV: 18ore

Perioada:27nov-20dec

Praslea cel Voinic si merele de aur de Petre Ispirescu

-lectura expresiva

-explicarea cuvintelor necunoscute

-descifrarea textului (povestirea subiectului, identificarea personajelor, lectura pe roluri etc.)

DESPRE 1 DECEMBRIE....

Ce este basmul?Cum este structurat basmul?O succinta clasificare a basmului

-timpul intamplarilor: real sau ireal

-spatiul(locul) intamplarilor: cunoscut sau necunoscut

-personajul literar si tipuri de personaje

( reale, ireale, pozitive, negative, umane, animale, individuale, colective, masculine, feminine

-caracterizarea unui personaj( caracterizare directa, caracterizare indirecta si caracterizarea prin raportarea la celelalte personaje)

-rezumatul textului suport

-citirea corecta, expresiva, pe unitati logice si pe roluri

-identificarea si delimitarea partilor componente ale unui text literar: introducere, cuprins si incheiere

-identificarea unor expresii noi intr-un text citit, insusirea si utilizarea lor in alte contexte.

-sa cunoasca semnificatia sarbatorii nationale 1 Decembrie 1918

-exprimarea de opinii personale si justificarea lor prin referire la context

-realizarea povestirii unui text narativ ,oral si in scris

-identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere intr-un text citit

-transformarea unei secvente dialogate in povestire (lupta lui Praslea cu zmeul) si precizarea modificarilor aparute( schimbarea persoanei, disparitia semnelor de punctuatie":" si "--- ")

-alcatuirea unui rezumat pe baza planului simplu

-discutarea unui text literar in functie de urmatorii parametrii: cine (personajele), cand, unde (plasarea actiunii in timp si spatiu), cum (modul de desfasurare a actiunii)

-identificarea elementelor din structura unui basm: episoadele intr-o succesiune logica, personajele,timpul si spatiul, formulele i

-sa defineasca basmul, sa clasifice basmul in functie de autor (cunoscut sau necunoscut), sa exemplifice prin titluri din literatura romana si din literatura straina

Manualul, tabla, creta, schema, tabelul, Legendele si basmele romanilor de Petre Ispirescu, explicatia, conversatia problematizanta, compozitia libera, jocul de rol( judecata fratilor lui Praslea: JOC,pag.70), activitate frontala, pe grupe si individuala

Evaluare formativa orala si scrisa

Evaluare sumativa orala

Teme pentru acasa:

Redactarea un text scurt de maxim ½ pagina in care sa vorbeasca despre semnificatia zilei de 1Decembrie 1918 si despre semnificatia cuvantului "patriotism".

Ex. 6, pag. 68

Ex. 9, pag. 69

Ex. I si II, pag.70

Ex. XII, pag.96

Verbul

-ce este verbul?

-categoriile gramaticale:timpul, persoana, numarul,

-modurile nepredicative, nepersonale: infinitivul, participiul, gerunziul, supinul

-rolul stilistic al participiilor cu valoare adjectivala

-modurile predicative,personale: indicativul si timpurile lui, conjunctivul, conditional-optativul, imperativul, prezumtivul

-functia de predicat verbal

TEZA SEMESTRIALA

-definirea verbului

-recunoasterea categoriilor gramaticale specifice verbului(timpul, persoana si numarul)

-utilizarea verbelor la indicativ la prezent, trecut si viitor in propozitii sau fraze construite individual

-precizarea diferentei dintre modurile personale, nepredicative si modurile personale predicative

-identificarea verbelor la fiecare mod si identificarea predicatelor verbale exprimate si neexprimate (subintelese)

-conjugarea verbelor la modul indicativ la toate timpurile

-recunoasterea formelor gramaticale de infinitiv, gerunziu, participiu si supin

-sa faca diferenta intre formele de infinitiv si formele de indicativ viitor scrise cu cratima, explicarea ortografiei verbelor la indicativ viitor(De exemplu: adormi-vom)

-recunoasterea formelor inversate ale verbelor la perfect compus (vazutu-v-am)

-recunoasterea formelor populare ale verbelor la viitor (am sa vin, o sa vin)

-scrierea corecta a verbului a fi la imperativ singular

Manualul, tabla, creta, tabelul,

schema, Morfologia limbii romane vol II, Rodica Naggy,

explicatia,demonstratia,exercitiile gramaticale, compunerea libera, dialogul, conversatia, problematizarea, activitate frontala si individuala

Evaluare formativa orala si scrisa

Evaluare sumativa orala

Teme pentru acasa:

Ex.1 si 3, pag.73

Ex.V, pag.76

Ex.1 de jos, pag.77

Ex.2 de sus si 2 de jos, pag.78

Ex.1 de sus si 1 de jos, ex. 4, pag.80

Exercitii, pag.84

Ex.1, pag. 88

Ex.1,pag. 89

Ex.1 de sus, pag. 91

Ex. 4, pag. 92

Ex. 2 si 3, pag. 93

Ex.1 si 2, pag. 106

-verbele auxiliare si verbele copulative

DATINI ROMANESTI-colindele

-creatia epica si creatia lirica

dec

-precizarea rolului verbelor auxiliare

-identificarea celor 3 verbe auxiliare (a avea, a vrea, a fi)

-precizarea rolului verbului copulativ a fi

-sa construiasca propozitii in care verbul a fi sa fie predicativ, copulativ si auxiliar

-clasificarea sarbatorilor(nationale, patronale, religioase, familiale)

-sa defineasca colindul,opera lirica si epica

Manualul, tabla, creta, schema, tabelul, texte suport cu diverse colinde si imagini cu obiceiuri romanesti de Craciun, explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiile gramaticale, interpretarea unei colinde si reproducerea datinilor "Capra" si "Sorcova"

Evaluare formativa orala si scrisa

Tema pentru acasa:

Ex.4 si 5, pag. 106

V.         Steaua-n iarba de T. Arghezi

O.R:  

Nr. de ore alocat unitatii V 19ore

Perioada: 7 ian-1 feb

Steaua-n iarba de T,Arghezi

-lectura expresiva

-explicarea cuvintelor necunoscute

-rima: imperacheata, incrucisata, imbratisata, monorima

-identificarea si explicarea cuvintelor noi

-explicarea titlului

-formularea unor raspunsuri corecte la intrebarile din manual, pag.112

-redarea orala si in scris, din memorie, a poeziei (in intregime sau partial)

-insusirea definitiilor elementelor de versificatie: strofa, versul, catrenul,rima

-recunoasterea tipului de rima in diverse poezii

Manualul,tabla,creta, Cartea cu jucarii de Tudor Arghezi,diverse poezii cu strofe de dimensiuni diferite si rime diferite,exercitii de memorare, de recunoastere si de identificare, tehnica lecturii, conversatia, problematizarea, explicatia, activitate frontala si individuala

Evaluare formativa orala

Teme pentru acasa:

Ex. II si III, pag.115

Scrieti pe caietul-maculator cat mai multe ghicitori in vederea desfasurarii unei intreceri pe grupe

Ghicitorile

sa defineasca ghicitoarea

-concurs de ghicitori

Manualul, tabla, creta, tabelul conversatia explicativa,metoda jocului, Culegere de ghicitori,

activitate frontala si pe grupe

Ex. 4, pag.116

Descrierea

-tipuri de descrieri: literare, stiintifice, tehnice, publicitare

-descrierea literara: tabloul, portretul, secvente descriptive de vietuitoare, plante, obiecte, incaperi, localitati

-comparatia si enumeratia

recapitularea celor 4 moduri de expunere intr-o opera literara (naratiunea sau povestirea, descrierea, dialogul si monologul)

-recapitularea figurilor de stil invatate, ce se intalnesc intr-o descriere literara (epitetul, comparatia, personificarea, enumeratia)

-sa clasifice descrierile in functie de apartenenta la unul din stilurile functionale ale limbii romane (descriere literara sau artistica, descriere stiintifica, descriere tehnica, descriere publicitara)

-sa recunoasca speciile literare descriptive: tabloul, portretul literar si descrierea propriu-zisa a unei fiinte, plante, lucru, loc.

-redactarea unei compuneri cu titlul"Moldova-tinut pitoresc" in care sa predomine descrierea

-sa defineasca figurile de stil: comparatia si enumeratia si sa le recunoasca in contexte diverse

-exersarea si dezvoltarea capacitatii de comunicare orala, (exprimarea de opinii personale, adresarea de intrebari)

Manualul scolar, tabla, creta, schema, diverse texte si imagini folosite ca suport pentru lectie, conversatia,explicatia, exercitiile,demonstratia,

compozitia libera, activitate frontala si individuala

Evaluare formala orala si scrisa

Teme pentru acasa:

Ex.1, pag. 118

Ex.2, pag. 119

Copiati pe caiete descrierea unui produs de pe un ambalaj la alegere. Care este scopul acestei descrieri?

Redactati o compunere cu titlul "Moldova-tinut pitoresc"in care sa folositi toate figurile de stil invatate

Extrageti din poezia Steaua-n iarba toate comparatiile si enumeratiile si explicati rolul lor .

Substantivul

-ce este substantivul?

-substantivele proprii si subs. comune

-genul, numarul(desinenta)

-substantive care au forme numai la singular, numai la plural , au o forma la singular si doua-trei forme la plural

-ortografierea substantivelor la initiala

sa defineasca notiunile: substantiv, gen, desinenta, caz.

-recunoasterea substantivelor proprii si comune si utilizarea lor in diverse contexte

-ortografierea corecta a substantivelor (cu initiala majuscula sau minuscula)

-identificarea substantivelor singularia tantum si pluralia tantum

-folosirea in contexte ilustrative a substantivelor cu forme duble sau triple la plural (camine-caminuri, coarne-corni-cornuri )

-sa identifice corect categoriile gramaticale ale substantivului

Manualul, tabla, creta, schema,

tabelul, Gramatica practica a limbii romane de St. Popescu,

Predarea ortografiei in gimnaziu

de N.Nica si S.Cureteanu, exercitiile gramaticale,metoda jocului, conversatia, explicatia, activitate frontala, pe grupe si individuala

Evaluare formativa orala si scrisa

Evaluare sumativa orala

Teme pentru acasa:

Exercitii, pag.124

Ex. 2 si Joc, pag.125

Articolul hotarat. Articolul nehotarat

sa defineasca articolul

-sa recunoasca formele articolului hotarat si cele ale articolului nehotarat

-sa alcatuiasca propozitii cu substantive nearticulate si substantive articulate cu diverse articole hotarate sau nehotarate

Manualul, tabla, creta, schema, exercitiile gramaticale, explicatia,

conversatia, activitate frontala si

individuala

Evaluare formativa orala si scrisa

Tema pentru acasa:

Ex. 3 si 4, pag. 127

Cazurile substantivului

-nominativul,

-acuzativul

Prepozitia

.dativul

-genitivul

Articolul genitival(posesiv)

-vocativul

-functiile sintactice

sa recunoasca cazurile si functiile substantivului, punand corect intrebarea

-sa realizeze corect acordarea substantivului

-sa stabileasca raporturi corecte din p.d.v. logic, intre partile de vorbire

-sa defineasca prepozitia

-sa recunoasca prepozitiile simple si compuse -sa precizeze rolul prepozitiei intr-o propozitie

-sa defineasca articolul genitival (posesiv) si sa recunoasca formele acestuia

-sa explice punctuatia substantivelor in vocativ

-sa realizeze analiza gramaticala completa a unui substantiv (functia sintactica, cazul, numarul, genul)

Manualul, tabla, creta, schema,

tabelul, Morfologia limbii romane

de Rodica Naggy, exercitiile

gramaticale, conversatia, explicatia, demonstratia, activitate

frontala , pe grupe si individuala

Test de evaluare sumativa:substantivul si articolul

Teme pentru acasa:

Ex. VII, pag.127

Ex.1, pag128

Ex. 2, pag.130

Ex. 2, pag.132

Ex. 2, pag.134

Ex.1, pag 135

Ex.2, pag.136

Exercitii, pag.137

Ex.3 si 4, pag. 139

Pacala avocat- snoava

sa citeasca expresiv

-sa recunoasca modul de expunere predominant

-sa transforme oral un dialog intr-o naratiune

-sa perceapa semnificatia mesajului

-sa defineasca snoava

Manualul, tabla, creta,conversatia,

Activitate frontala si individuala

Evaluare formativa

Ex. 1 si 2, pag. 143Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4009
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved