Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

SEMNIFICATIA TERMENILOR UTILIZATI

diverse+ Font mai mare | - Font mai micSEMNIFICATIA TERMENILOR UTILIZATI

TermenAct Normativ

Definitia

activitatea medicala

Ordin MSF 219/2002

orice activitate de diagnostic, preventie, tratament, monitorizare si recuperare a starii de sanatate, care implica sau nu implica utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatura medicala;

autoritate competenta

H.G. 162/2002

autoritatea careia ii revin atributii si responsabilitati ce decurg din prezenta hotarare ;

autoritate competenta

Legea 6/1991

autoritate guvernamentala desemnata de catre o parte ca fiind raspunzatoare, in cadrul unei zone geografice determinate, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, precum si orice informatii referitoare la acestea si pentru a raspunde la aceasta notificare, conform art. 6.

autoritate competenta

Ordin MAPAM 49/2004

autoritatea careia ii revin atributii si responsabilitati ce decurg din prezentele norme tehnice;

autoritate competenta pentru protectia mediului

H.G. 128/2002

autoritatea centrala pentru protectia mediului sau autoritatea teritoriala pentru protectia mediului care are stabilite competentele referitoare la instalatiile de incinerare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001

agenti economici

H.G. 349/2002

referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii;

acumulatori

H.G. 1057/2001

surse de energie electrica - sunt alcatuiti din una sau mai multe celule primare reincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice;

agent de transport

Legea 6/1991

orice persoana care organizeaza transportul deseurilor periculoase sau a altor reziduuri;

agricultura

Ordin MAPAM 49/2004

cresterea tuturor tipurilor de culturi agricole in scop comercial, inclusiv a cantitatilor necesare pentru stocare si insamantare;

ambalaje

Ordin MMPA 1215/2003

containere transportabile, de diferite dimensiuni, pentru substante solide, pastoase si lichide ;

ambalaje

H.G. 349/2002

orice produs, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat sa cuprinda bunuri in scopul retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj;

ambalaj primar

H.G. 349/2002

ambalaj de vanzare - ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau pentru consumator in punctul de achizitie;

ambalaj secundar

H.G. 349/2002

ambalaj grupat-supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare; acesta poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;

ambalaj tertiar

H.G. 349/2002

ambalaj de transport - ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii sau al transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

ambalaj reutilizabil

H.G. 349/2002

ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de catre consumator sau comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau in alt mod;

amplasament de receptie

H.G. 173/2000

unul sau mai multe locuri geografice alese pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compusilor desemnati ;

ape uzate orasenesti

Ordin MAPAM 49/2004

ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002

ape uzate menajere

Ordin MAPAM 49/2004

ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002);

ape uzate industriale

Ordin MAPAM 49/2004

orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere si apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002);

baterii si acumulatori care contin substante periculoase

H.G. 1057/2001

1. baterii si acumulatori care contin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, comercializati pe piata;
2. baterii si acumulatori care contin:
- mai mult de 25 mg mercur/celula, cu exceptia bateriilor alcaline cu mangan;
- mai mult de 0,025% cadmiu din greutate;
- mai mult de 0,4% plumb din greutate;
3. baterii alcaline cu mangan, care contin mai mult de 0,025% mercur din greutate;

baterii

H.G. 1057/2001

surse de energie electrica - sunt alcatuite din una sau mai multe celule primare nereincarcabile, energia electrica obtinandu-se prin transformarea directa a energiei chimice.
Tipuri de baterii:
- baterii zinc-carbon
- baterii alcaline cu mangan
- baterii zinc
- baterii litiu-dioxid de mangan
- baterii tip pastila;

baterii sau acumulatori pentru autovehicule

H.G. 1057/2001

baterii sau acumulatori care se folosesc la autovehicule pentru pornire, aprindere si iluminare;

baterii sau acumulatori uzati

H.G. 1057/2001

baterii sau acumulatori care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinati;

beneficiar de namol

Ordin MAPAM 49/2004

orice persoana fizica si juridica care este proprietar, arendas sau reprezentant al acestora, care accepta aplicarea namolului pe terenul sau

capacitate nominala

H.G.128/2002

suma capacitatilor cuptoarelor din care se compune instalatia de incinerare sau de coincinerare, specificata de constructor si confirmata de operator, tinandu-se seama in special de puterea calorica a fiecarui tip de deseu, exprimata prin cantitatea de deseuri incinerate pe ora;

cantitati minimale

H.G.173/2000

o concentratie totala de minimum 50 ppm compusi desemnati la un volum total de peste 5 dm3, considerate impreuna ;

ciclu de viata al produsului

Legea 426/2001

intervalul de timp cuprins intre data de fabricatie a unui produs si data cand acesta devine deseu;

colectare

Legea 426/2001

strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor, in vederea transportului lor;

colectare

H.G. 662/2001

toate operatiunile care permit transferul uleiurilor uzate de la detinatori la cei care valorifica sau elimina aceste uleiuri

colectare selectiva

H.G. 349/2002

colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale;

combustie

H.G. 662/2001

utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvata a caldurii generate;

combustie

Ordin MMPA 1215/2003

tratarea deseurilor prin oxidare termica in exces de aer ;

compusi desemnati

H.G. 173/2000

compusi chimici sau clase de substante chimice supuse unui control special conform prezentei hotarari ;

consumator

H.G. 349/2002

persoana fizica sau juridica ce foloseste ambalaje sau produse ambalate pentru alte scopuri decat cele comerciale ;

deponii

Legea 426/2001

material rezultat prin decopertarea solului in urma excavatiilor;

deseu

Legea 426/2001

orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. I B, pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca;

deseu

H.G. 162/2002

definit in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001

deseuri

Legea 6/1991

substantele sau obiectele care sint eliminate sau urmeaza a fi eliminate sau este necesar sa fie eliminate in conformitate cu legislatia nationala;

deseuri de ambalaje

H.G. 349/2002

orice ambalaje sau materiale de ambalare care nu mai satisfac cerintele si scopul pentru care au fost proiectate si fabricate si care raman dupa ce a fost utilizat produsul ambalat;

deseuri menajere

Legea 426/2001

deseuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitati;

deseuri asimilabile cu deseuri menajere

Legea 426/2001

deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea;

deseuri din comert asimilabile cu cele menajere

Ordin MMPA 1215/2003

deseuri rezultate din activitati comerciale, magazine, activitati de servicii publice si industriale etc., cu conditia sa poata fi depozitate impreuna sau in acelasi mod ca deseurile menajere in functie de tipul si cantitatea lor;

deseuri periculoase

Legea 426/2001

deseurile mentionate la art. 181 alin. (1), care se incadreaza la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. I C, si constituentii acestor deseuri, prezentati in anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E;

deseuri periculoase

H.G. 162/2002

deseuri definite in anexa nr. I C, I D si I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001;

deseuri municipale

H.G. 162/2002

deseuri menajere si alte deseuri care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile menajere si care sunt generate pe raza localitatilor;

deseuri municipale mixte

H.G. 128/2002

deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar excluzand fractiile indicate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, sub numarul 20 01 care sunt colectate separat la sursa, si excluzand alte deseuri indicate sub numarul 20 02 din aceeasi anexa;

deseuri periculoase

H.G. 128/2002

orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit in anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001. Pentru urmatoarele deseuri periculoase cerintele specifice pentru deseuri periculoase din prezenta hotarare nu se aplica ;

deseurile periculoase

Ordin MSF 219/2002

deseurile rezultate din activitati medicale, care constituie un risc real pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor si recuperare medicala, inclusiv de cercetare medicala si producere, testare, depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice;

deseuri nepericuloase

H.G. 162/2002

deseuri care nu sunt incluse in categoria deseurilor periculoase conform lit. j)

deseurile nepericuloase

Ordin MSF 219/2002

deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;

deseuri biodegradabile

H.G. 162/2002

deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare sau de gradina, hartia si cartonul ;

deseuri inerte

H.G. 162/2002

deseuri care nu sufera nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza in nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului sau sa dauneze sanatatii omului. Levigabilitatea totala si continutul de poluanti ai deseurilor, ca si ecotoxicitatea levigatului trebuie sa fie nesemnificative si, in special, sa nu pericliteze calitatea apei de suprafata si/sau subterane ;

deseuri lichide

H.G. 162/2002

orice deseuri in forma lichida, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile

deseuri din parcuri si gradini

Ordin MMPA 1215/2003

deseuri de origine vegetala provenind de pe suprafete folosite la gradinarit, din parcuri publice, cimitire si spatii verzi amplasate de-a lungul strazilor ;

deseurile rezultate din activitati medicale

Ordin MSF 219/2002

toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc in unitatile sanitare;

deseurile anatomo-patologice si parti anatomice

Ordin MSF 219/2002

deseurile care includ tesuturile si organele, partile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii si din alte proceduri medicale; in aceasta categorie se includ si animalele de laborator utilizate in activitatea de diagnostic, cercetare si experimentare;

deseurile chimice si farmaceutice

Ordin MSF 219/2002

substantele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corosive ori inflamabile; medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau cancerigene;

deseurile infectioase

Ordin MSF 219/2002

deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice, precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor;

deseurile intepatoare-taietoare

Ordin MSF 219/2002

deseurile care pot produce leziuni mecanice prin intepare sau taiere;

deseurile radioactive

Ordin MSF 219/2002

deseurile solide, lichide si gazoase rezultate din activitatile nucleare medicale, de diagnostic si tratament, care contin materiale radioactive;

depozitarea temporara

Ordin MSF 219/2002

pastrarea pe o perioada limitata a deseurilor ambalate corespunzator in spatii special destinate si amenajate, pana la preluarea si transportul lor la locul de eliminare finala;

depozitarea sanitara

Ordin MSF 219/2002

depozitarea deseurilor rezultate din activitatea medicala in locuri special amenajate, denumite depozite de deseuri periculoase sau nepericuloase. Deseurile periculoase sunt depozitate in depozitul de deseuri dupa ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare;

depozit

H.G. 162/2002

amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv:

- spatii interne de depozitare a deseurilor, adica depozite in care un producator de deseuri executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere,

- un loc stabilit pentru o perioada de peste un an pentru stocarea temporara a deseurilor, dar exclusiv:

- spatiul unde deseurile sunt descarcate pentru a permite pregatirea lor pentru un transport ulterior in scopul recuperarii, tratarii sau eliminarii finale in alta parte,

- spatiul de stocare a deseurilor inainte de recuperare sau tratare, pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula generala, sau spatiul de stocare a deseurilor inainte de depozitare, pentru o perioada mai mica de un an

depozit

Ordin MMPA 1215/2003

un depozit poate fi un buncar, container, sac sau o suprafata pentru depozitarea deseurilor solide, lichide sau pastoase inainte de tratare ;

depozitare subterana

H.G. 162/2002

mod de depozitare permanenta a deseurilor intr-o cavitate geologica adanca;

deplasare transfrontiera

Legea 6/1991

orice miscare a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri dintr-o zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat spre/sau printr-o zona aflata sub jurisdictia nationala a altui stat sau spre o zona ce nu e sub jurisdictia nationala a nici unui stat, cu conditia ca cel putin doua state sa fie implicate in aceasta deplasare;

detinator

Legea 426/2002

producatorul de deseuri sau persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente ori persoana juridica care are deseuri in posesia sa. Se considera detinator si persoana care transporta deseuri, pe toata durata transportului, pana la livrarea lor, pentru tratare ulterioara, unei alte persoane;

detinator

H.G. 162/2002

definit in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001

dioxine si furani

H.G. 128/2002

toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate si dibenzofuranii enumerati in anexa nr. 3;

eluat

H.G. 162/2002

solutia obtinuta printr-un test de levigare a deseurilor, efectuat in laborator

eliminare

Legea 426/2001

orice operatiune prevazuta in anexa nr. II A;

eliminare

H.G. 662/2001

incinerarea uleiurilor uzate;

eliminare

Legea 6/1991

este orice operatiune specificata in anexa IV a acestei conventii;

eliminarea finala

Ordin MSF/2002

totalitatea metodelor si tratamentelor fizice, chimice si biologice aplicate deseurilor periculoase rezultate din activitatile medicale, care vizeaza eliminarea pericolelor si riscurilor potentiale asupra mediului si asupra starii de sanatate a populatiei, precum si reducerea volumului de deseuri

eliminator

Legea 6/1991

orice persoana care primeste deseurile periculoase sau alte reziduuri si care efectueaza operatiile de eliminare a acestor deseuri;

emisie

H.G. 128/2002

degajarea directa sau indirecta din instalatie de substante, vibratii, caldura sau zgomote din surse individuale ori difuze, in aer, apa sau sol;

echivalent locuitor

Ordin MAPAM 49/2004

incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O2/zi (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti NTPA-011, cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002);

electrolit

H.G. 1057/2001

solutie de acid sulfuric si apa distilata sau demineralizata;

excesul de aer

Ordin MAPAM 1215/2003

cantitatea de aer pentru combustie suplimentara fata de cea necesara teoretic pentru combustie;

exportator

Legea 6/1991

orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat exportator, care organizeaza exportul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri;

fisa interna a gestiunii deseurilor

Ordin MSF 219/2002

formularul de pastrare a evidentei deseurilor produse in unitatile sanitare, cu date privind circuitul complet al deseurilor de la producere si pana la eliminarea finala a acestora, conform Hotararii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor;

gestionare

Legea 426/2001

colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;

gaz de depozit

H.G. 162/2002

amestecul de compusi in stare gazoasa, generat de deseurile depozitate ;

gospodarire

Legea 6/1991

inseamna colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, incluzind si masurile de securitate ce trebuie luate dupa depozitarea in locurile special amenajate;

gospodarirea ecologica rationala a deseurilor periculoase si a altor reziduuri

Legea 6/1991

totalitatea masurilor practice necesare unei gospodariri a acestor deseuri periculoase sau a altor reziduuri, de natura sa asigure protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator impotriva efectelor nocive ce pot rezulta din aceste reziduuri;

generator

H.G. 662/2001

orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta uleiuri uzate;

gazeificare

Ordin MMPA 1215/2003

conversia deseului cu compusi carbonici in bioxid de carbon, monoxid de carbon si hidrogen folosind un mediu de gazeificare (aer, oxigen, abur);

gaze reziduale - gaze de ardere

Ordin MMPA 1215/2003

amestecuri gazoase cu componenti solizi, lichizi si gazosi formate prin arderea deseurilor, tratate in instalatiile de epurare a gazelor. Gazele reziduale pot fi caracterizate aditional prin definirea provenientei lor de exemplu, tratarea gazelor reziduale de dupa boiler, gazele reziduale la evacuarea din cosul de dispersie etc ;

incinerare

H.G. 662/2001

operatiunea de distrugere termica a uleiurilor uzate;

instalatie de incinerare

H.G. 128/2002

orice unitate tehnica stationara sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deseurilor, precum si piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasma, in masura in care produsele rezultate in urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Aceasta definitie se refera la amplasament si la intreaga instalatie, incluzand toate liniile de incinerare, receptie a deseurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locala; sistemele de alimentare cu deseuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele si sistemele de control al operatiunilor de control al incinerarii, de inregistrare si urmarire a conditiilor de incinerare;

instalatie de incinerare existenta

H.G. 128/2002

o instalatie de incinerare care functioneaza si detine autorizatie de mediu emisa la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau care este inregistrata pentru obtinerea autorizatiei de mediu, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune cel tarziu la 31 decembrie 2002, iar pentru instalatiile ai caror indicatori tehnico-economici au fost aprobati prin hotarari ale Guvernului pana la data de 31 decembrie 2001, termenul limita de punere in functiune este 31 decembrie 2004;

instalatie de coincinerare

H.G. 128/2002

orice instalatie fixa sau mobila, al carei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseste deseuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau in care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. In cazul in care coincinerarea are loc astfel incat scopul principal al instalatiei nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termica a deseurilor, instalatia este considerata instalatie de incinerare conform definitiei prezentate la pct. 8. Aceasta definitie se refera la amplasament si la intreaga instalatie, incluzand toate liniile de coincinerare, receptie a deseurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locala; sistemele de alimentare cu deseuri, combustibil si aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele si sistemele de control al coincinerarii, de inregistrare si urmarire a conditiilor de coincinerare;

instalatie de coincinerare existenta

H.G. 128/2002

o instalatie de coincinerare care functioneaza si detine autorizatie de mediu emisa inainte de data de 31 decembrie 2004 sau care este inregistrata pentru coincinerare si detine acord de mediu emis inainte de data de 31 decembrie 2004, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 31 decembrie 2005, sau este subiectul cererii acordului de mediu inainte de data de 31 decembrie 2004, cu conditia ca instalatia sa fie pusa in functiune pana la data de 31 decembrie 2006;

inlocuirea lichidului

H.G. 173/2000

evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin compusi desemnati si umplerea echipamentelor cu alte lichide ;

inventar national

H.G. 173/2000

baza de date in care se descriu existenta, tipul si locul unde se gasesc in Romania toti compusii desemnati in cantitati mai mari decat cele minimale

introducere pe piata

Legea 426/2001

actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs in vederea distribuirii si/sau utilizarii;

introducere pe piata

H.G. 1057/2001

actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs in vederea distribuirii si/sau utilizarii;

importator

Legea 6/1991

este orice persoana ce se afla sub jurisdictia unui stat importator, care organizeaza importul de deseuri periculoase sau de alte reziduuri ;

incinerarea deseurilor

OMSF 219/2002

- arderea deseurilor in instalatii speciale, denumite incineratoare, cu asigurarea unei temperaturi inalte de combustie ce determina neutralizarea deseurilor, utilizandu-se echipamente de retinere si purificare a gazelor;

incinerator de deseuri periculoase

Ordin MMPA 1215/2003

instalatii pentru eliminarea prin tratare termica, in principal a deseurilor periculoase ;

levigat

H.G. 162/2002

orice lichid care a percolat deseurile depozitate si este eliminat sau mentinut in depozit ;

lichidul de inlocuire

H.G. 173/2000

compozitii ce contin compusi desemnati in proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi utilizate pentru inlocuirea lichidului cu continut de compusi desemnati mai mare decat cantitatile minimale din chipamente ;

lichidul inlocuit

H.G. 173/2000

compozitii ce contin compusi desemnati si care exista in echipamente inainte de inlocuirea lichidului ;

namoluri

Ordin MAPAM 49/2004

namoluri provenite de la statiile de epurare a apelor uzate din localitati si de la alte statii de epurare a apelor uzate cu o compozitie asemanatoare apelor uzate orasenesti;

namoluri provenite de la fosele septice si de la alte instalatii similare pentru epurarea apelor uzate;

namoluri provenite de la statiile de epurare, altele decat cele mentionate la pct. 1 si 2;

namol municipal

Ordin MMPA 1215/2003

namol rezultat din tratarea apelor uzate municipale si industriale similare cu cele municipale, chiar si atunci cand este uscat sau tratat in vreun fel ;

namoluri tratate

Ordin MAPAM 49/2004

namolurile tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori prin orice alt procedeu corespunzator care sa reduca in mod semnificativ puterea lor de fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor;

operator

Legea 426/2001

orice persoana fizica sau juridica investita cu atributii si responsabilitati in activitati autorizate in domeniul gestiunii deseurilor;

operator

H.G. 128/2002

orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia ori careia i s-a delegat puterea economica decizionala pentru functionarea tehnica a instalatiei;

operatorul depozitului

H.G. 162/2002

orice persoana fizica sau juridica autorizata, investita cu atributii si responsabilitati pentru un depozit, care se poate schimba de la faza de pregatire la cea de exploatare si urmarire postinchidere ;

operator de transport autorizat

H.G. 173/2000

persoana autorizata de agentiile teritoriale de protectie a mediului pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul ;

organizatie de integrare politica si/sau economica

Legea 6/1991

orice organizatie constituita de state suverane, careia acestea i-au conferit competente in domeniile reglementate prin prezenta conventie si care au fost autorizate, in conformitate cu procedurile interne, sa semneze, ratifice, accepte, aprobe sau sa confirme oficial conventia sau sa adere la ea ;

producator

Legea 426/2001

orice persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

producator

Legea 6/1991

orice persoana a carei activitate produce deseuri periculoase sau alte reziduuri sau, daca aceasta persoana nu este cunoscuta, persoana care este in posesia si/sau controleaza aceste deseuri;

prag de alerta

H.G. 162/2002

nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor in urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate conform legislatiei in vigoare;

program pentru conformare

H.G. 162/2002

definit in Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.303 bis din 6 noiembrie 1997;

planuri de eliminare

H.G. 173/2000

scheme intocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului privind transferarea compusilor desemnati la un amplasament de receptie ;

persoana

Legea 6/1991

orice persoana fizica sau juridica;

punctul focal

Legea 6/1991

entitatea unei parti, la care se fac referiri in art. 5, responsabila cu primirea si comunicarea informatiilor conform art. 13 si 15.

piroliza/gazeificare

Ordin MMPA 1215/2003

descompunerea termica a substantelor organice la temperaturi ridicate, in mare masura in absenta oxigenului ;

reutilizare

Legea 426/2001

orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza in cadrul ciclului sau de viata un numar minim de parcursuri sau rotatii este reumplut sau reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost conceput;

reciclare

Legea 426/2001

operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

reziduu

H.G. 128/2002

orice material lichid sau solid, inclusiv cenusa de vatra si zgura; cenusi volante si praf de cazan; produsi solizi de reactie de la tratarea gazelor; namol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumati si carbune activ epuizat, definit ca deseu in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere si a apei uzate sau din alte procese ale instalatiei de incinerare ori coincinerare;

reprezentant autorizat

H.G. 1057/2001

persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau;

recipiente

H.G. 662/2001

rezervoare, cisterne, autocisterne si butoaie metalice;

regenerare

H.G. 662/2001

orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicand mai ales separarea de impuritati, produsi de oxidare si aditivi ;

raportul de aer

Ordin MMPA 1215/2003

raportul intre cantitatea de aer de combustie folosita practic si cea stabilita teoretic ;

reziduuri din statia de epurare a apelor

Ordin MMPA 1215/2003

reziduurile din statia de epurare a apelor includ reziduuri de la desnisipatoare si separatoare de grasimi, site si reziduuri de la curatarea conductelor si drenurilor;

reciclarea deseurilor de ambalaje

H.G. 349/2002

operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru alte scopuri;

reciclare organica

H.G. 349/2002

- tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), in conditii controlate, utilizandu-se microorganisme, a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica;

recuperarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

H.G. 349/2002

colectare in vederea reutilizarii si, respectiv, a reciclarii acestora;

recuperarea energiei

H.G. 349/2002

utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura;

reutilizarea ambalajelor

H.G. 349/2002

orice operatiune prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat intr-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu-se sau nu la produse auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului insusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci cand nu va mai putea fi reutilizat;

solicitant

H.G. 162/2002

orice persoana care solicita o autorizatie pentru depozitarea deseurilor, conform prevederilor prezentei hotarari;

stat exportator

Legea 6/1991

partea care planifica initierea sau initiaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri;

stat importator

Legea 6/1991

partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat.

stat de tranzit

Legea 6/1991

orice stat, altul decit statul exportator sau importator, prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.

state interesate

Legea 6/1991

partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit, fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie

sistem 'depozit'

H.G.

sistemul prin care cumparatorul, la cumpararea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule.

stat importator

Legea 6/1991

partea pentru care se planifica sau se efectueaza deplasarea transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, in scopul eliminarii lor sau transbordarii inainte de a fi eliminate intr-o zona ce nu se afla sub jurisdictia nationala a nici unui stat.

stat de tranzit

Legea 6/1991

orice stat, altul decit statul exportator sau importator, prin care se planifica sau se efectueaza o deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri.

state interesate

Legea 6/1991

partile care sint state exportatoare sau importatoare si de tranzit, fie ca sint sau nu parti la prezenta conventie

sistem 'depozit'

H.G.

sistemul prin care cumparatorul, la cumpararea unei baterii si/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand bateria si/sau acumulatorul uzat cu electrolitul in el este returnat persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule.

sistem-depozit

H.G. 349/2002

sistemul prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat in ambalaj reutilizabil, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat

studiu agrochimic special

Ordin MAPAM 49/2004

studiul agrochimic completat cu datele privind incarcarea solului si plantei cu elementele poluante

sistemul de gestionare a deseurilor

Ordin MSF 219/2002

totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere, ambalare, depozitare intermediara, transport si eliminare finala

titularul proprietatii

Legea 426/2001

administratorul sau detinatorul cu titlu al unei proprietati ori arendasul care detine proprietatea in urma unui contract de arendare sau de locatie. Prevederile prezentei ordonante de urgenta cu privire la detinatorii proprietatii se vor aplica in egala masura responsabililor cu intretinerea drumurilor publice, proprietarilor cailor ferate, detinatorilor micilor porturi si ai zonelor de recreare in aer liber;

tranzit

Legea 426/2001

transportul pe teritoriul national de la o granita la alta, cu stationari de scurta durata, exclusiv cu caracter tehnic si fara modificarea cantitatii confirmate prin sigiliul vamal

tratare

Legea 426/2001

totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor

tratare

H.G. 162/2002

definita in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001.

trafic ilicit

Legea 6/1991

orice deplasare transfrontiera a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri, asa cum este specificata in art. 9.

ulei de baza

H.G. 662/2001

ulei mineral rafinat in care se introduc diferite adaosuri (aditivi sau alte substante organice ori anorganice) pentru obtinerea unor proprietati speciale

unitatea sanitara

OMSF 219/2002

orice unitate publica sau privata care desfasoara activitati cu profil sanitar;

uleiuri uzate

H.G. 662/2001

toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe baza minerala, sintetica sau biogena, care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinate, in special uleiurile uzate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, emulsiile si filtrele de ulei

utilizare

Ordin MAPAM 49/2004

- imprastierea namolurilor pe soluri sau orice alta aplicare a namolurilor pe si in soluri;

utilizator de namol

Ordin MAPAM 49/2004

orice persoana fizica sau juridica autorizata, implicata in incarcarea, transportul, depozitarea, imprastierea si incorporarea namolului in terenul agricol al beneficiarului;

valorificare

Legea 426/2001

orice operatiune mentionata in anexa nr. II B;

valori limita de emisie

HG 128/2002

masa exprimata in termenii parametrilor specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depasit in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

valorificare

HG 662/2001

regenerarea si/sau combustia uleiurilor uzate.

zona construibila

Legea 426/2001

suprafata pentru care s-a elaborat si s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de constructie pentru o cladire sau un magazin, dar si o suprafata in perimetrul careia constructiile sunt sistate pe durata elaborarii planului de urbanizare sau a planului de constructie

zona sau instalatie aprobata

HG 173/2000

este o zona sau instalatie pentru eliminarea deseurilor periculoase, sau a altor reziduuri, care are autorizatia sau permisiunea sa opereze in acest scop, autorizatie emisa de o autoritate competenta a statului in care se afla instalatia sau zona respectiva de eliminare

zona aflata sub jurisdictia nationala a unui stat

Legea 6/1991

- este orice zona terestra, maritima sau aeriana asupra careia un stat isi exercita competenta administrativa si legislativa, in conformitate cu legile internationale cu privire la protectia sanatatii omului si a mediului inconjurator.

zgura/cenusa

HG 662/2001

termen folosit pentru reziduuri de combustie topite sau sinterizate rezultate din ardere.

Nota: Avand in vedere ca definitiile din legislatia europeana nu sunt inca armonizate, ele au fost preluate ca atare si in legislatia romaneasca si au intelesul cuprins in actul normativ care il definestePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2551
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved