Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Actualitate si perspectivǎ in formarea, selectia si orientarea profesionalǎ. Directii ale schimbǎrii.

Psihologie psihiatrie

+ Font mai mare | - Font mai micActualitate si perspectivǎ in formarea, selectia si orientarea profesionalǎ. Directii ale schimbǎrii.Consilierea reprezintǎ inima unui program de orientare a carierei,semnificatia acestui fapt

este de natura psihologicǎ si educationala (pedagogica).Elevii si tinerii trebuie formati ca ei sa poata lua decizii legate de vita lor,in acest sens atentia educatorilor trebuie indreptata spre crearea unor circumstante in care cel consiliat sǎ aibǎ libertatea luǎrii unor hotǎrari pe care sǎ le ducǎ la bun sfasit dar sǎ-si asume consecintele ce decurg din aceasta.

Cariera acoperǎ si identificǎ diferite roluri in care individual este implicat:elev,membru al comunitǎtii,pǎrinte,etc.

Dezvoltarea carierei semnificǎ toate aspectele vietii umane aflate in devenire cu o dinamicǎ specificǎ in diferite planuri adicǎ:

-autocunoasterea si formarea deprinderilor de relationare interpersonalǎ,

-educatia si formarea profesionalǎ initilǎ,

-asumarea de diferite roluri in viatǎ,

-modul de integrare,trǎire si planificare a diferitelor evenimente ale vietii.

Aceste directii ale dezvoltǎrii particularizate in context scolar semnificǎ:

-comportarea responsabilǎ in familie,scoalǎ,societate,

-efectuare de alegeri scolar-profesionale rationale,motivate,

-utilizare deplinǎ a oportunitǎtilor oferite de scoalǎ si comunitate pentru integrarea personalǎ,

-intelegerea si respectul altora si a sinelui,

-ameliorarea continuǎ a comunicǎrii cu ceilalti.

Consilierea si orientarea scolarǎ si profesionalǎ aspirǎ sǎ-l facǎ pe elev coparticipant la propriul destin(prin educare,autoformare), dacǎ nu in mod integral chiar autorul acestui demers de alegere si dezvoltare a carierei .

Consilierea si orientarea scolarǎ si profesionalǎ tinde sǎ rezolve douǎ aspecte extrem de importante :

-asigurarea echitǎtii sociale prin democratizarea permanentǎ a accesului la educatie si formare profesionalǎ,

-ameliorarea continuǎ a bunei utilizǎri a resurselor umane de care dispune societatea.

Educatia pentru carierǎ include, adesea si subiecte care nu sunt aparent direct legate de exercitarea unei profesii, precum : petrecerea timpului liber, economie familialǎ modul de a face fatǎ situatilor dramatice: deces, divort,somaj.

Consilierea este si o formǎ de invǎtare socialǎ prin faptul cǎ oferǎ noi informatii prin care indivizi pot sǎ-si contureze mai bine identitatea si imaginea de sine, sǎ se integreze cu succes si sǎ depǎseascǎ anumite contexte critice ale vietii.

Consilierea profesionalǎ este precedatǎ de consilierea si orientarea scolarǎ, consilierea profesionalǎ are o istorie mai consistentǎ.

In Romania orientare scolarǎ si profesionalǎ are traditie; aceasta s-a desfasurat in cabinete si laboratoare care au functionat eficient. Cele mai multe au fost situate in centre universitare, fiind dotate cu aparaturǎ psihologicǎ si personal de specialitate.

O etapǎ distinctǎ in istoria consilierii, orientǎrii scolare si profesionale a fost aceea a ,,psihotehnicii” marcatǎ prin derularea procesului de consiliere si orientare pe baza rezultatelor obtinute de clienti la unele teste psihologice, de performantǎ.

Inceputul orientǎrii din Romania a fost marcat de infiintarea Institutului de Psihologie Experimentalǎ,Comparatǎ si Aplicatǎ de la Cluj in anul 1922 si de inceputul activitǎtii primului Laborator Psihotehnic la Societatea de Tranvaie din Bucuresti in 1925.Acestea aveau drept scop initial o mai bunǎ organizare a muncii restructurarea modului de utilizare a fortei de muncǎ, distribuirea rationalǎ a oamenilor pe posturi de lucru corespunzǎtoare si recrutarea de tineri in vederea calificǎrii .

Preorientarea trebuie vǎzutǎ ca un proces de conturare generalǎ prin informare, asistentǎ, autocunoastere a preferintelor si aspiratiilor cu privire la ruta scolarǎ si profesionalǎ.

In tara noastrǎ istoria consilierii si orientǎrii scolare si profesionale a parcurs ambele modele posibile ale relatiei acestor procese cu sistemul de educatie si formare profesionalǎ.

Primul model este cel autonom care considerǎ consilierea si orientarea scolarǎ si profesionalǎ ca pe un process de sine stǎtǎtor si exterior sistemului de invǎtǎmǎnt indeplinit in institutii cu functii sociale din afara sistemului de educatie .

Al doilea model este cel dinamic care include consilierea, orientarea scolarǎ si profesionalǎ in programul de formare din scoalǎ ca pe o activitate de naturǎ educativǎ .

Intre anii 1950 si 1989, activitatea de consiliere, orientare scolarǎ si profesionalǎ a avut o evolutie sinuoasǎ in ultimele decenii ale mileniului precedent fiind desfintatǎ pentru cǎ a fost transferatǎ –formal- tuturor cadrelor didactice care nu dispuneau de o pregǎtire metodologicǎ necesarǎ .

Dupǎ acest interval se infiinteazǎ un nou mecanism institutional : Centrele de Asistentǎ Psihopedagogicǎ in scopul extinderii activitǎtii fostelor cabinete si laboratoare de consiliere .Centrele de Asistentǎ Psihopedagogicǎ sunt incadrate cu profesori , consilieri specialisti in domeniul psihologiei , pedagogiei si a asistentei sociale care au diferite tipuri de activitǎti cum ar fi :

-consilierea elevilor, pǎrintilor si cadrelor didactice in probleme de cunoastere si adaptare a elevilor,

-examinare psihologicǎ a elevilor la solicitarea scolii ,

-initierea psihopedagogicǎ a pǎrintilor pentru o mai bunǎ cunoastere a copiilor ,

-culegerea de date privind dinamica profesiilor si utilizarea lor .

In anul 1997 in tara noastrǎ s-a demarat un proiect de Informare si consiliere privind cariera, acesta a fost , sustinut de Guvernul Romaniei si de o finantare externǎ avand ca obiective principale :

-elaborarea de profile ocupationale,

-editarea de publicatii cu informatii despre orientarea profesionalǎ,

-organizarea de cursuri pentru pregǎtirea consilierilor,

-realizarea de programe interactive informatizate de orientare a carierei

-adaptare unor instrumente psihologice specifice activitǎtii de orientare scolarǎ si profesionalǎ,

-dotarea unitǎtilor cu echipamente pentru activitǎtile de consiliere .

Serviciile de consiliere,orientare si educare pentru carierǎ au evoluat semnificativ in societatea industrialǎ, post-industrialǎ si informationalǎ.Consilierea si orientarea scolar-profesionalǎ il sprijinǎ pe individ sǎ-si indeplineascǎ propria carierǎ .

Orientarea profesionala este procesul maximei sincronizari dintre aspiratiile personale si cele sociale cu privire la munca privita ca sursa de satisfactii individuale. Procesul presupune: competenta, competitie, selectie, concurenta, succes, esec, invatare, pregatire profesionala continua.

Procesul consilierii si orientarii scolare si profesionale vizeaza aspecte de natura:cognitiva ( furnizarea de informatii, formarea in tehnicile de cautare a unui loc de munca); afectiva( ameliorarea imaginii de sine, cristalizarea unei atitudini pozitive fata de munca); actionata (luarea deciziei, planificarea si punerea in practica a actiunii).Activitatea de orientare scolarǎ o precede pe cea profesinalǎ ,ambele fiind componente ale orientǎrii pentru carierǎ. Debutul si intensificarea activitatii de orientare scolara are loc, de regula, la nivelul anilor scolari.Trecerea de la consilierea si orientarea scolara la cea profesionala se produce pe masura apropierii de finalul unui ciclu de invatamant. Activitatea de orientare scolara se centreaza asupra celor care intra in noi etape de formare initiala. Sarcina principala a orientarii este in aceste conditii de a asigura concordanta dintre caracteristicile persoanei si obiectivele procesului formativ exercitat asupra sa. Orientarea scolara trebuie sa fie rezultatul deciziei copilului sau poate, mai corect spus, al aderarii acestuia la actiunile diferentiate care se exercita asupra sa. in situatia in care copilul nu are inca suficienta capacitate de discernamant, decid alti factori: familia, consiliul de tutela, scoala. . Decizia trebuie sa fie facuta in folosul copilului prin aprecierea obiectiva a realitatii. Orientarea profesionala (pentru cariera) este un fenomen social, care s-a conturat in societate atat cu diferentierea formelor de activitate cat si cu libertatea persoanei. Cariera acopera si identifica roluri in care individul este implicat: elev, student, angajat, parinte precum si modul in care actioneaza in familie, scoala si societate in etapele prin care poate trece in viata: casatorie, pensionare. Toate acestea sunt considerate ca un tot unitar. Consilierea si orientarea vocationala este considerata ca fiind a treia forta in educatie alaturi de scoala si administratia scolii.. Pasiunile elevilor pentru un anumit tip de activitate sau altul definesc formarea vocatiei profesionale. Aceste pasiuni nu se dezvolta pe un teren gol, ele au o relatie de puternica interdependenta cu capacitatile specifice formate si au un rol decizional in alegerea meseriei sau profesiunii. Consilierea este si o forma de socializare sau invatare sociala prin faptul ca ofera indivizilor noi experiente si informatii prin care acestia pot sa-si contureze mai bine si sa-si dezvolte identitatea si imaginea de sine.Consilierea si orientarea nu presupune, cu necesitate, inlaturarea obstacolelor din calea unei personalitati in evolutie ci avertizarea individului ca exista, ca majoritatea pot fi evitate si invatandu-1 cum sa o faca.

-oferirea de informatii clientului despre ocupatii,-furnizarea de date organizate si structurate,

-informare si documentarea personalǎ,

-informare si educatia privind dezvoltarea carierei,

-oferirea de materiale pentru evaluarea capacitǎtilor clientilor,

-derularea de activitǎti de consiliere individualǎ si in grup,

-cunoasterea elevilor,

-educarea intereselor constand in stimularea atitudinilor pozitive pentru o anumitǎ profesie ,

-indrumarea elevilor in vederea conturǎrii unei optiuni profesionale stabile,

-valorificarea in grup a experientelor personale pozitive,

-desfǎsurarea de activitǎti personale de punere in practicǎ a tehnicilor de cǎutare a unui loc de muncǎ,

-desfǎsurarea de activitǎtii speciale intiate de consilieri in institutii de profil.

Consilierea si orientarea scolara si profesionala urmaresc sa rezolve simultan, doua aspecte importante in prezent: asigurarea unei egalitati sociale prin democratizarea permanenta a accesului la educatie si formare profesionala si optimizarea utilizarii resurselor umane de care dispune societatea. Procesul de educatie si formare profesionala desfasurat in scoala constituie puntea necesara trecerii spre lumea muncii si viata sociala adulta.

In consecintǎ rolul consilierii si orientǎrii constǎ in :

a accord informatii credibile, a ajuta tinerii sǎ se adapteze la dinamica socialǎ si economicǎ,

a face educatie antreprenorialǎ,a reduce distanta dintre lumea scolii si cea a muncii,

a nu le da celor care apeleazǎ la consilieri, false sperante si asteptǎri exagerate,

a combate stereotipurile cu privire la profesiile : curate-murdare,bǎnoase-prost plǎtite,

a invǎta tinerii cum sǎ aleagǎ avand libertate in luarea deciziilor,

a reduce presiunea emotionalǎ a somerilor prin gǎsirea de solutii alternative,

a acorda atentie si sprijin special persoanelor cu handicap, copiilor strazii si celor cu un nivel redus de educatie.

Bibliografie:

Jigau M. Consilirea carierei. Bucuresti, Editura Sigma, 2001

Jigau M.si altii. Tehnologiile Informatice si de Comunicare in Consilirea Carierei, Bucuresti,2002


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 749
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site