Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


SOCIOLOGIE GENERALA – TEST GRILA

Sociologie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Devianta sociala
ANALIZA CONTINUTULUI
SOCIOGRAFIE
Caracterizarea sistemului familial
COMPORTAMENT PROSOCIAL
CULTURA MATERIALA A RROMILOR - MESTESUG SI REPREZENTARE
MODELE ALE SOCIETATII CA OBIECT AL ANALIZEI SOCIOLOGICE
DEVIANTA SOCIO-SEXUALA (VIOL, PROSTITUTIE)
SECULARIZARE
NATIONALITATE


SOCIOLOGIE GENERALA – TEST GRILA

TRUE/FALSE

1) Stratificarea este universala si omniprezenta.A

4) Sclavia reprezinta o forma extrema de inegalitate in care unii indivizi sunt proprietatea altora.

A

5) Sistemul castelor este asociat, in mod deosebit, cu culturile subcontinentului indian.

A

7) Temeiurile principale ale deosebirilor de clasa le constituie posesiunea averii si ocupaTia.

A

8) Sistemele de clasa funcTioneaza prin intermediul unor legaturi, la scara mare, de tip impersonal.

A

10) Potrivit teoriei marxiste, principalele clase ale societaTii capitaliste – burghezia si proletariatul – au interese contradictorii si sunt sursa de conflict in societate.

A

13) Eterogenitatea sociala este conceptul paretian cel mai important.

A

14) Potrivit lui Vilfredo Pareto, fundamentul stratificarii este puterea.

A

15) Teoria lui Max Weber este o critica, dar si o imbogaTire a modelului marxist de stratificare.

A

18) In concepTia lui Max Weber, politicul este o dimensiune importanta a stratificarii.

A

19) Mobilitatea sociala semnifica miscarea indivizilor si grupurilor intre diferite poziTii socio-economice.

A

21) Mobilitatea verticala inseamna miscarea in sus sau in jos pe scara socio-economica.

A

24) S.M. Lipset si R. Bendix au realizat cel mai faimos studiu internaTional despre mobilitatea sociala.

A

27) Schimbarea diviziunii rolurilor in cadrul familiei reprezinta o tendinTa generala in majoritatea cuplurilor familiale din Tarile dezvoltate sau in curs de dezvoltare.

A

31) Menajele monoparentale sunt, in cea mai mare parte, rezultatul divorTului.

A

32) Munca este activitatea de producere a bunurilor materiale si spirituale.

A

33) Munca reprezinta activitatea de producere de bunuri si servicii recunoscute social si constituie o sursa de venit pentru cei care o presteaza.

A

34) In toate societaTile, munca reprezinta baza economiei.

A

37) Statul deTine monopolul asupra utilizarii legitime a forTei.

A

39) Potrivit lui Max Weber, statul este un instrument de dominaTie si un agent al raTionalizarii societaTii moderne.

A

41) Prin intermediul procedeelor sale specifice de negociere si comunicare, sistemul democratic asigura un grad substanTial de consens.

A

43) Partidul politic este o organizaTie constituita in scopul obTinerii controlului legitim al guvernarii, in urma unui proces electoral.

A

44) StiinTa este, din punct de vedere sociologic, o instituTie sociala specifica.

A

47) Thomas Kuhn accentueaza aspectul cognitiv al stiinTei si analizeaza schimbarile din structurile cognitive in corelaTie cu fenomenele sociale si psihosociale.

A

49) Unele definiTii funcTionale ale religiei fac din aceasta o constanta antropologica universala.

A

50) DefiniTiile substantive ale religiei raporteaza, intr-un fel sau altul, religia la transcendent, la supranatural.

A

51) Religia poate fi definita ca „un mod de a acTiona in comunitate”.

A

53) Secularizarea este un proces prin care unele sectoare ale societaTii si ale culturii sunt sustrase de sub autoritatea instituTiilor si simbolurilor religioase.

A

56) Secularizarea reprezinta o mutaTie socio-culturala globala manifestata prin diminuarea rolului instituTional si cultural al religiei.

A

57) OrganizaTia poate fi definita ca un ansamblu uman formalizat si ierarhizat, in vederea asigurarii cooperarii si coordonarii membrilor sai pentru atingerea unor scopuri date.

A

58) O intreprindere comerciala este o organizaTie.

A

59) Un partid politic este o organizaTie.

A

62) InstituTiile sunt organizaTii care au statut, reguli de funcTionare stabilite prin regulamente sau legi, avand rolul sau funcTia sociala de a satisface anumite nevoi colective.

A

2) Stratificarea nu este prezenta in societaTile primitive simple si omogene.

F

3) Stratificarea are in vedere existenTa poziTiilor egale ocupate de indivizi in societate.

F

6) Starile, in sistemele feudale europene, formau un sistem de stratificare naTionala.

F

9) Potrivit modelului marxist, clasele sociale sunt universale si nu pot fi abolite.

F

11) Potrivit lui Karl Marx, lupta dintre clase nu provoaca schimbari continue in societate.

F

12) Teoria elitelor a fost fundamentata teoretic de Max Weber.

F

16) Max Weber considera ca proprietatea nu este categoria fundamentala a poziTiei de clasa.

F

17) In concepTia weberiana, ordinea statutara (onoarea sociala, prestigiul) nu este o dimensiune a stratificarii.F

20) Mobilitatea verticala este mobilitatea de la o generaTie la alta.

F

22) Mobilitatea intrageneraTionala este mobilitatea de la o generaTie la alta.

F

23) Mobilitatea care caracterizeaza societaTile preindustriale este mai importanta decat aceea specifica societaTilor industriale.

F

25) ViolenTa familiala nu se manifesta ca un abuz fizic la care este supus un membru al familiei de catre un alt membru.

F

26) Romania prezinta una dintre cele mai scazute rate ale casatoriilor din Europa.

F

28) Rolurile maritale nu reprezinta un set de atitudini si comportamente care se asteapta de la soT/soTie in cadrul relaTiilor maritale.

F

29) Celibatul este unul din factorii care conduc la cresterea natalitaTii.

F

30) Coabitarea consensuala este o forma de cuplu familial format din persoane de sex opus intre care exista relaTii de casatorie.

F

35) In societaTile moderne, sistemul economic nu depinde de producTia industriala.

F

36) Statul nu este cea mai importanta instituTie politica .

F

38) In concepTia lui Marx, statul nu este instrumentul de care se serveste clasa dominanta pentru a-si menTine privilegiile.

F

40) DemocraTia nu este modalitatea de conducere a unui sistem social, caracterizata prin

participarea, in diferite forme, a membrilor respectivului sistem la procesul de conducere.

F

42) DemocraTia nu implica existenTa mai multor partide politice.

F

45) StiinTa nu are o funcTie euristica.

F

46) StiinTa nu are o funcTie sociala.

F

48) InstituTionalizarea activitaTii stiinTifice nu reprezinta procesul de dobandire si menTinere de catre stiinTa a statutului de instituTie sociala.

F

52) Religia nu presupune o comunicare simbolica regulata prin rituri si credinTe.

F

54) Secularizarea este procesul prin care instituTiile, gandirile si practicile religioase nu isi pierd importanTa (semnificaTia) religioasa.

F

55) Secularizarea nu este legata de trecerea de la un sistem cu baza comunitara la un sistem cu baza societala.

F

60) „Scoala relaTiilor umane” a infirmat, prin cercetarile intreprinse, insemnatatea structurii informale in cadrul organizaTiei formale.

F

61) „Scoala relaTiilor umane” nu a promovat viziunea organizaTiilor ca sisteme sociale

F

MULTIPLE CHOICE

1) Care sunt sistemele de stratificare de baza?

A. sclavia

B. casta

C. starea

D. clasa

2) Care sunt cele mai influente abordari teoretice cu privire la stratificare?

A. teoria funcTionalista

B. teoria marxista

C. teoria elitelor

D. teoria weberiana

E. teoria interacTionista

3) Care sunt procesele care se afla la baza stratificarii?

A. diferenTierea

B. ierarhizarea

C. evaluarea

D. recompensa

4) Cum se numeste, potrivit lui Karl Marx, grupul de oameni care se afla intr-o relaTie comuna faTa de mijloacele de producTie, mijloace cu care isi castiga existenTa?

1 casta

2 clasa

3 stare

5) Cum se numeste modalitatea, acceptata la nivel social, prin care doua sau mai multe persoane constituie o familie?

1 casatorie

2 celibat

3 cuplu consensual

6) Care sunt funcTiile fundamentale ale familiei?

A. sexuala

B. economica

C. reproductiva

D. educaTionala

7) Ce tip de familie s-a generalizat in societaTile europene sau de cultura europeana in secolul al XIX-lea si in prima parte a secolului al XX-lea?

1 familia largita

2 familia tradiTionala

3 familia nucleara

8) Cum pot fi clasificate sistemele familiale dupa modul de exercitare a autoritaTii in cadrul familiei?

A. bilineare

B. egalitare

C. matriarhale

D. patriarhale

9) Care sunt dimensiunile esenTiale ale tehnologiei?

A. sociala

B. normativa

C. materiala

D. valorica

E. funcTionala

10) Cum se numeste delimitarea, in plan social, de categorii recunoscute social si specializate funcTional in forma ocupaTiilor si a unitaTilor productive?

1 diviziunea economica a muncii

2 diviziunea sociala a muncii

3 diviziunea culturala a muncii

11) Cine este autorul care a realizat o viziune sociologica pertinenta asupra diviziunii muncii?

1 A. Comte

2 T. Parsons

3 A. Touraine

4 E. Durkheim

12) Care sunt cele mai raspandite modele alternative de viaTa la nivel familial?

A. celibatul

B. coabitarea consensuala

C. casatoriile fara copii

D. menajele monoparentale

13) Care sunt principalele tipuri de somaj?

A. somaj de inserTie

B. somaj de reconversiune

C. somaj de excludere

D. somajul de lunga durata

14) Cine este autorul care defineste puterea drept „orice sansa folosita pentru a-Ti impune propria voinTa in cadrul unei relaTii sociale, chiar impotriva unor rezistenTe si indiferent de elementele pe care se bazeaza aceasta sansa”?

1 A. Giddens

2 J.J. Rousseau

3 Max Weber

4 R. Michels

15) Care sunt principalele cai prin care se poate exercita puterea?

A. birocraTie

B. coerciTie

C. autoritate

16) Care sunt, in concepTia lui Max Weber, principalele resurse de putere?

A. legitimitatea

B. prestigiul

C. resursele economice

D. accesul la aparatul politico-administrativ

17) Cine este sociologul care face distincTia intre autoritate charismatica, tradiTionala si raTional-legala?

1 R. Michels

2 A. de Tocqueville

3 M. Duverger

4 Max Weber

18) Cine este autorul primului studiu sociologic modern asupra partidelor politice, asupra structurilor interne de putere?

1 R. Michels

2 M. Duverger

3 Max Weber4 A. de Tocqueville

19) Din punctul de vedere al gradului de organizare, care sunt principalele tipuri de educaTie?

A. educaTia permanenta

B. educaTia informala

C. educaTia nonformala

D. educaTia formala

20) Cine este sociologul care considera ca sociologia educaTiei este stiinTa care studiaza raportul dintre reproducTia culturala si cea sociala, prin identificarea si analiza condiTiilor in care sistemul de educaTie reproduce structura relaTiilor de putere si a relaTiilor simbolice dintre clasele sociale?

1 B. Bernstein

2 T. Parsons

3 L. Althusser

4 P. Bourdieu

21) Cine este autorul care considera stiinTa ca instituTie, metoda, acumulare de tradiTii, factor al dezvoltarii producTiei, izvor de idei generale si principii filosofice despre lume?

1 T. Parsons

2 Thomas Kuhn

3 John Bernal

4 Niko Iahiel

22) Care sunt ganditorii care au influenTat cel mai mult abordarile sociologice ale religiei?

A. B. Malinowski

B. A. Comte

C. K. Marx

D. E. Durkheim

E. Max Weber

23) Care sunt principalele tipuri de organizaTii religioase?

A. comunitaTile de credinciosi

B. cultele

C. confesiunile

D. sectele

E. bisericile

24) Care sunt principalele funcTii ale religiei?

A. emoTionala

B. cognitiva

C. normativa

D. acTionala

E. de reducere a anxietaTii

F. sociala

G. compensatorie

H. de liant social, de prezervare a identitaTii comunitare

25) Cum se numeste „un grup mare de persoane, structurat intr-un mod impersonal si care are menirea de a asigura anumite obiective specifice”?

1 instituTie

2 comunitate

3 organizaTie

26) Cine este autorul cunoscut drept artizan al managementului stiinTific?

1 Max Weber

2 E. Mayo

3 H. Fayol

4 Frederic Taylor

27) Cine este autorul care propune 14 principii ale managementului (administrarii)?

1 E. Mayo

2 H. Fayol

3 Max Weber

4 Frederic Taylor

28) Care sunt, potrivit lui Max Weber, tipurile „pure” de organizaTii?

A. organizaTia birocratica

B. organizaTia centrata pe lider

C. organizaTia patriarhala

29) Cine este autorul Teoriei X si al Teoriei Y, teorii care ghideaza modul de raportare a conducatorilor la oameni?

1 Ph. Selznick

2 McGregor

3 E. Mayo

4 F. Taylor

30) Cum pot fi numite potenTialul sau capacitatea unei persoane de a exercita influenTa?

1 putere

2 autoritate

3 coerciTie

31) Care sunt principalele perspective teoretice asupra conducerii?

A. Teoria relaTiilor umane

B. Teoriile contingenTei

C. Teoriile tranzacTionale

D. Perspectiva centrata pe trasaturi de personalitate

E. Perspectiva centrata pe comportament

F. Teoria conducerii charismatice

G. Teoria liderului tranzacTional versus cel transformaTional

32) Care sunt principalele stiluri de conducere?

A. stilul democratic (participativ)

B. stilul permisiv (laissez–faire)

C. stilul tradiTional

D. stilul charismatic

E. stilul autoritar

33) Care dintre autorii menTionaTi au fost preocupaTi de studiul si analiza comunitaTilor rurale?

A. G. Em. Marica

B. R. Redfield

C. L. Wirth

D. H. H. Stahl

E. H. Lefebvre

F. I. Mihailescu

34) Care sunt principalele puncte de vedere care s-au conturat cu privire la viitorul comunitaTilor rurale?

A. punctul de vedere paseist

B. punctul de vedere istorico-genetic

C. punctul de vedere care susTine dispariTia comunitaTilor rurale

D. punctul de vedere statistico-administrativ

E. punctul de vedere care susTine posibilitatea menTinerii comunitaTilor rurale

35) Cum se numeste forma extrema de viaTa urbana?

1 suburbie

2 orasul – cartier general

3 megalopolis

36) Care sunt reprezentanTii teoriilor recente despre urbanism?

A. M. Castells

B. D. Harvey

C. E. Burgess

D. L. Wirth

E. P. Park

37) Potrivit lui David Aderle, care sunt principalele tipuri de miscari sociale?

A. miscari alteratoare

B. miscari utopice

C. miscari transformatoare

D. miscari protestatoare

E. miscari reformatoare

F. miscari mantuitoare

38) Care sunt, potrivit lui G. Rocher, manifestarile dupa care poate fi identificata schimbarea sociala?

A. optica structurala

B. perspectiva temporala

C. durabilitatea

D. dimensiunea colectiva

39) Care sunt procesele sociale majore cu care este corelata schimbarea sociala?

A. industrializarea

B. dezvoltarea

C. modernizarea

40) Cine sunt autorii care au utilizat, pentru prima data, sintagma societate postindustriala

A. Francis Fukuyama

B. Daniel Bell

C. Alain Touraine

41) Cine este autorul lucrarii Sfarsitul istoriei?

1 Francis Fukuyama

2 Daniel Bell

3 Stuart Hall

YES/NO

13) Somajul apare cand producTia este superioara cererii?

NO

17) Puterea politica reprezinta disocierea dintre structurile deliberative ale unei societaTi si birocraTia statala?

NO

22) Reducerea birocratizarii in sfera educaTiei este o tendinTa majora?

NO

35) DefiniTiile de tip istorico-genetic ale comunitaTilor umane teritoriale au la baza, in principal, criterii sociologice?

NO

36) DefiniTiile statistico-administrative ale comunitaTilor umane teritoriale au in vedere devenirea lor social-istorica?

NO

39) In comunitaTile urbane, relaTiile de rudenie si de intercunoastere au o insemnatate majora?

NO

45) Urbanismul se prezinta la fel peste tot si in toate epocile?

NO

50) Miscarile sociale sunt comportamente colective de durata mare?

NO

1) Statul este exemplul tipic de instituTie?

YES

2) InstituTiile sunt relativ rezistente la schimbare?

YES

3) InstituTiile au tendinTa de a transmite din generaTie in generaTie, de a se menTine si reproduce?

YES

4) InstituTiile sunt elementele cele mai stabile ale vieTii sociale?

YES

5) Sistemele de reglementare, normative si cultural-cognitive sunt o componenta esenTiala a instituTiilor?

YES

6) InstituTiile constrang si reglementeaza comportamentul?

YES

7) Max Weber considera ca acTiunea este sociala numai in masura in care actorii asociaza semnificaTii comportamentului?

YES

8) Familia este un grup social ai carui membri sunt legaTi prin raporturi de varsta, casatorie sau adopTie si care traiesc impreuna, coopereaza sub raport economic si au grija de copii?YES

9) Rudenia biologica poate fi consangvina sau afina?

YES

10) Somajul este o consecinTa a mutaTiilor tehnologice, a insuficienTei cererii si a incetinirii ritmului de crestere economica?

YES

11) Somajul poate fi conjunctural sau structural?

YES

12) Somajul este expresia apariTiei si manifestarii unor dezechilibre pe piaTa muncii?

YES

14) Politica este procesul prin care un grup uman, cu opinii si interese iniTial diferite, ajunge la decizii si opTiuni colective, care se impun intregului grup?

YES

15) Guvernarea se refera la punerea in practica a politicilor si hotararilor de stat de catre funcTionarii unui aparat politic?

YES

16) Politica este inseparabila de putere?

YES

18) Puterea este un concept relaTional?

YES

19) EducaTia este o instituTie fundamentala a societaTii?

YES

20) EducaTia este o activitate sociala ce vizeaza transmiterea catre indivizi a mostenirii colective a societaTii in care acestia se insereaza?

YES

21) Trecerea de la o educaTie a elitelor la o educaTie de masa este o tendinTa majora manifestata in sfera educaTiei?

YES

23) B. Bernstein este preocupat, in teoria sa, de principiile si mecanismele transmiterii de simboluri, cu ajutorul limbajului, pentru asigurarea condiTiilor reproducerii culturale?

YES

24) Sociologia educaTiei trebuie sa fie o sociologie a conTinuturilor?

YES

25) Noile tehnologii pot avea ca efect adancirea inegalitaTilor educaTionale?

YES

26) StiinTa este o forma a cunoasterii sociale, un sistem de cunostinTe?

YES

27) StiinTa este un gen anume al diviziunii sociale a muncii?

YES

28) Expansiunea birocraTiei este inevitabila in societaTile moderne?

YES

29) BirocraTia este un tip de organizare ierarhica stabilit in mod raTional, pentru a coordona activitatea unui numar mare de persoane prin sarcini administrative de anvergura?

YES

30) E. Mayo si F.J. Roethlisberger sunt reprezentanTi ai „Scolii relaTiilor umane”?

YES

31) Conducerea poate fi definita ca influenTa interpersonala orientata catre atingerea obiectivului sau obiectivelor organizaTionale?

YES

32) InfluenTa intr-o organizaTie poate fi definita ca abilitatea de a schimba comportamentul celorlalTi intr-o anumita direcTie?

YES

33) Puterea este un fenomen interpersonal?

YES

34) ComunitaTile umane teritoriale reprezinta cadrul de desfasurare a vieTii sociale?

YES

37) ComunitaTile urbane sunt caracterizate de prezenTa a numeroase ocupaTii specializate in cazul diviziunii sociale a muncii?

YES

38) ViaTa sociala raTionalizata este o caracteristica a comunitaTilor urbane?

YES

40) SocietaTile industrializate moderne sunt puternic urbanizate?

YES

41) Robert Park, Ernest Burgess si Louis Wirth sunt reprezentanTi ai „Scolii de la Chicago”?

YES

42) Potrivit abordarii ecologice, urbanismul este un mod de viaTa?

YES

43) Conform abordarii ecologice, un oras poate fi reprezentat ca o harta de zone cu caracteristici sociale distincte si contrastante?

YES

44) Potrivit abordarii ecologice, orasele se ordoneaza in „zone naturale”, in urma unor procese de competiTie, invazie si succesiune?

YES

46) Urbanismul exprima si influenTeaza natura sistemului social in intregul sau?

YES

47) D. Harvey si M. Castells pun accent pe modul in care terenul si mediul inconjurator creat reflecta sistemele de putere sociala si economica?

YES

48) Orasul global asigura servicii specializate si bunuri financiare?

YES

49) Comportamentul colectiv este un aspect particular al comportamentului social?

YES

51) Miscarile de panica reprezinta un tip de comportament colectiv?

YES

52) Miscarea sociala este o acTiune colectiva care vizeaza stabilirea unei noi ordini sociale?

YES

53) Miscarile sociale pot opera ca grupuri ilegale sau conspirative?

YES

54) R. Nisbet este autorul care critica radical teoriile schimbarii sociale?

YES

55) InovaTia reprezinta, pentru J. Schumpeter, trasatura esenTiala a capitalismului?

YES

56) Termenul de societate postindustriala a fost folosit, pentru prima data, de Daniel Bell si Alain Touraine?

YES


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1665
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site