Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Cheltuieli bugetare pentru obiective si actiuni economice

finante+ Font mai mare | - Font mai micCheltuieli bugetare pentru obiective si actiuni economice

Continutul, nivelul si structura cheltuielilor pentru actiuni si obiective economice.Sursele de finantare a cheltuielilor pentru actiuni si obiective economice.

Cheltuielile publice privind cercetarea-dezvoltarea.

Determinarea eficientei economice a cheltuielilor pentru actiuni si obiective economice.

Continutul, nivelul si structura cheltuielilor pentru actiuni si obiective economice.

In cadrul acestei categorii sunt incluse cheltuielile care se refera la finantarea obiectivelor si activitatilor cu caracter economic din intreprinderile sectorului public si la subventionarea unor intreprinderi cu proprietate privata sau mixta.

Din punct de vedere al continutului economic aceste cheltuieli au caracter complex, unele reprezinta cheltuielile curente de desfasurare a activitatii economice, iar altele constituie cheltuieli de capital.

In cadrul clasificarii ONU, cheltuielile pentru obiective economice tin de ramurile:

industrie extractiva, energie, combustibil, industrie prelucratoare, constructii;

agricultura, silvicultura, pescuit, vanatoare;

transporturi si comunicatii;

alte servicii.

Cheltuielile pentru obiective si actiuni economice constituie o pondere mai mica in cadrul cheltuielilor publice in tarile dezvoltate (circa 10%) si o pondere mai mare in tarile in curs de dezvoltare. Aceasta se datoreaza tendintelor tarilor in curs de dezvoltare de a reduce decalajele mari care le separa de tarile industrializate.

In Republica Moldova cheltuielile pentru economie in anul 2007 au constituit 135,8 mln. lei, ponderea cheltuielilor pentru obiective si actiuni economice in totalul cheltuielilor bugetare constituie 1,12%, cu careva exceptii, iar raportate la PIB - 0,41%.

2.Sursele de finantare a cheltuielilor pentru actiuni si obiective economice.

Intreprinderile cu activitati economice cu capital de stat, sunt obligate sa-si acopere cheltuielile din venituri proprii si numai daca este justificat motivul de incapacitatea de a-si acoperi cheltuielile, statul este la dispozitia acestor intreprinderi.

Dupa sursele de finantare cheltuielile pentru actiuni si obiective economice se grupeaza in:

cheltuieli acoperite din costul de productie;

cheltuieli ce se acopera din venituri;

cheltuieli de investitii acoperite din fondul dezvoltare-cercetare;

cheltuieli acoperite din fonduri speciale.

Daca cheltuielile de productie a intreprinderilor cu capital de stat se acopera din sursele proprii in mare parte, atunci cheltuielile pentru investitii sunt finantate din toate trei surse: credite bancare, resurse proprii si alocatii bugetare.

Pentru anumite programe economice de interes national, cum ar fi retehnologizarea intreprinderilor, cheltuielile pot fi finantate din fonduri speciale. Acestea pot avea forma fondurilor extrabugetare.

Pe langa finantarea sectorului public, cheltuielile cu caracter economic privesc si acordarea de avantaje pentru dezvoltarea si consolidarea unor ramuri, ce prezinta interes economic si social national (agricultura, silvicultura, cercetare stiintifica, protectia mediului inconjurator etc.). pentru asemenea scopuri, se finanteaza prin alocatii bugetare activitatea unor institutii, directii agricole, silvice, rezervatii, sisteme de irigare, care functioneaza pe principiul institutiilor publice.

Subventiile se pot acorda direct pentru acoperirea unor pierderi, atunci cand preturile formate in mod liber pe baza raportului dintre cerere si oferta, in conditiile de concurenta, nu reusesc sa acopere cheltuielile din cauze obiective. Asemenea subventii se pot acorda sub forma acoperirii diferentelor de pret la unele produse, sustinerii si garantarii preturilor produselor agricole, acoperirea costurilor ridicate din unitatile economice, transporturi si altele.

In afara de sursele enumerate mai sus actiunile si obiectivele economice sunt finantate pe seama primelor de export.

Primele de export sunt practicate pentru incurajarea exportului de marfuri, in concordanta cu interesele economice si politice ale statului, precum si pentru protejarea economiei de concurenta straina. Formele pe care le imbraca primele de export sunt: primele de export in bani, restituirea unei parti din impozitele si taxele platite de exportatori, avantajele valutare.

Primele de export in bani se stabilesc ca sume fixe pe unitate de marfa exportata. Statul poate suporta si eventualele pierderi ale exportatorului.

Restituirea impozitelor platite sau renuntarea la impozitele datorate de catre exportatori, precum si reducerea tarifului pentru transportul marfurilor pe calea ferata proprietate de stat nu reprezinta cheltuieli propriu-zise, ci renuntarea de catre stat la o parte din veniturile sale bugetare in favoarea exportatorilor.

Avantajele valutare constau in faptul ca statul ingaduie exportatorilor sa retina o parte din valuta incasata de ei la exportul de marfuri sau la prestatiile de servicii catre partenerii externi.

In concluzie se poate de spus, ca anumite subramuri economice, unele intreprinderi, indiferent de forma de proprietate, pot primi sprijin temporar din partea statului prin subventii, diferente de pret, prime de export, facilitati fiscale ori anumite avantaje pe linia creditului bancar.

Cheltuielile publice privind cercetarea-dezvoltarea.

Aceste cheltuieli cuprind:

cheltuieli privind dezvoltarea cercetarii fundamentale, adica dezvoltarea cunoasterii intr-un anumit domeniu al stiintei;

cheltuieli privind finantarea cercetarilor practice aplicative, ce au ca scop crearea tehnologiilor si produselor noi;

cheltuielile privind dezvoltarea ce tin de verificarea posibilitatilor de obtinere a noi produse, tehnologii pe scara internationala.

Aceste cheltuieli sunt finantate partial din bugetul statului, din fondurile intreprinderilor private sau institutiilor de invatamant superior. In tarile dezvoltate aceste cheltuieli se acopera la 30-60% din bugetul de stat, in tarile in curs de dezvoltare 50-90%.

In domeniul economic se distinge o grupa speciala de cheltuieli: de cercetare - dezvoltare. Aceasta grupa include:

Cheltuieli privind finantarea cercetarii fundamentale, care au drept obiectiv dezvoltarea cunoasterii intr-un anumit domeniu al stiintei.

Cheltuieli privind fundamentarea cercetarii aplicative, prin care se urmareste crearea de produse si tehnologii noi.

Cheltuieli privind dezvoltarea, prin care se realizeaza verificarea posibilitatilor de obtinere a noi produse si tehnologii pe scara internationala.

Resursele financiare de finantare a cheltuielilor cu cercetarea stiintifica provin din bugetul statului, din fondurile intreprinderilor private, din fondurile proprii ale institutiilor de cercetare.

Finantarea cheltuielilor privind cercetarea - dezvoltarea prezinta particularitati de la o tara la alta. In unele tari statul finanteaza din fondurile sale o parte considerabila a acestor cheltuieli, in altele - intr- o masura mai mica.  Acele state ce-si asuma finantarea cheltuielilor pentru cercetarile stiintifice isi asuma suprematia in domeniul economic. Finantarea diferitor cercetari stiintifice duce la aparitia decalajelor dintre tari. Decalajele stiintifice si tehnologice existente intre tarile industriale si cele in curs de dezvoltare adancesc si mai mult inegalitatea dintre acestea.

Determinarea eficientei economice a cheltuielilor pentru actiuni si obiective economice.

Eficienta cheltuielilor privind actiunile economice ce se determina pe baza metodelor de analiza, cost-avantaj si cost-eficacitate. Aici trebuie de verificat:

definirea clara a obiectivelor ce trebuie atinse;

identificarea resurselor posibile si a mijloacelor tehnice ce vor fi folosite si a celor alternative;

determinarea costurilor si avantajelor pe care le prezinta fiecare din aceste alternative;

compararea costurilor si avantajelor.

In calcularea eficientei cheltuielilor se utilizeaza indicatorii previzionali, acei indicatori de orientare anticipata a activitatilor economici si indicatorii reali pe care i-am obtinut.

Elaborarea modelelor de analiza trebuie sa tina cont de fazele prin care trece fiecare obiectiv si anume:

faza de studiu;

faza realizarii propriu - zise;

exploatarea.

Eficienta cheltuielilor pentru obiective si actiuni economice se stabileste ca raport dintre indicatorii de efort sau ca rezultatul primit la avantajul economic(costul de productie).

Indicatorul de efect reprezinta productia marfa, valoarea adaugata, profitul si incasarile din export.

Efectuarea de cheltuieli publice cu actiuni economice necesita fundamentarea volumului de resurse necesare realizarii diferitelor obiective economice. Aceasta fundamentare se bazeaza pe o documentatie specifica, presupunand luarea in considerare a factorilor tehnici si economici, atit prin prisma nevoilor de resurse financiare, cit si prin prisma rezultatelor ce urmeaza

Indicatorul de efort - investitiile, costurile de productie, importurile, tipuri de munca. Finantarea acestor cheltuieli se face in corespundere cu prognoza dezvoltarii social - economice a statului. Mijloacele alocate din buget au destinatii strict determinate si nu  pot fi folosite in alte scopuri. Finantarea acestor cheltuieli cu caracter economic se face continuu, trimestrial in corespundere cu prevederile bugetului, pe ministere, departamente, intreprinderi, organizatii, conform clasificarii bugetare si planului de finantare. Finantarea mijloacelor de buget nu se ramburseaza. Intreprinderile si institutiile publice sunt obligate sa foloseasca cu eficienta maxima, ca regula in primul rind resursele proprii si mijloacele imprumutate.

Metode de finantare a cheltuielilor.

finantarea cheltuielilor din venituri proprii;

finantarea prin procurarea fondurilor pe piata capitalurilor;

finantare prin emisiunea de obligatiuni si alte hartii de valoare;

finantarea prin alocatii bugetare;

finantarea prin  subventionarea nemijlocita, pentru acoperirea unor pierderi (subventii sub forma acoperirii diferentelor de prea la unele produse agricole pentru sustinerea preturilor la productia agricola a fermierilor;

inlesniri fiscale pe plan intern si taxe vamale pe plan extern.

La finantarea actiunilor si obiectivelor economice statul urmareste urmatoarele scopuri:

dezvoltarea unor ramuri prioritare ale economiei nationale;

salvarea de la faliment al unor intreprinderi;

stimularea actiunilor de cercetare-dezvoltare in stiintele fundamentale si aplicative;

dezvoltarea, restructurarea si modernizarea agriculturii;

reducerea somajului;

stimularea exportului.

Intrebari de autocontrol

Descrieti si caracterizati notiunea cheltuieli publice pentru obiective si actiuni economice.

Numiti ramurile (domeniile) (in cadrul clasificarii ONU) ce tin de cheltuielile pentru obiective economice.

Analizati marimile (nivelul) cheltuielilor publice pentru obiective si actiuni economice in tarile cu economie dezvoltata si tari in curs de dezvoltare.

Enumerati criteriile ce stau la baza alocarii optime a resurselor in economie.

Numiti si argumentati care indicatori pot fi utilizati pentru calculul nivelului cheltuielilor publice pentru obiective si actiuni economice.

Numiti formele ajutoarelor financiare acordate de stat intreprinderilor.

Definiti notiunea de subventii si pentru ce tipuri de activitati sunt acordate ele.

Definiti notiunea de cheltuieli publice pentru protectia mediului si numiti cele mai importante surse de finantare a lor.

Care sunt domeniile de cercetare incluse in cheltuielile publice pentru cercetare.

Numiti si argumentati fazele de fundamentare a cheltuielilor publice pentru obiective si actiuni economice.

Numiti sectoarele economice care beneficiaza de finantare de la bugetul de stat al Republicii Moldova.

Numiti parghiile de politica financiara si monetar-creditara implementate de Guvernul Republicii Moldova pentru sustinerea dezvoltarii sectorului real al economiei.

Descrieti notiunea de Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene.

Enumerati si argumentati sursele de finantare a cheltuielilor legate de protectia mediului.

Descrieti instrumentele de protejare a mediului inconjurator.

Enumerati destinatiile fondurilor de la bugetul de stat in cadrul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare.

Numiti particularitatile de finantare a intreprinderilor publice cu cele private.

Descrieti si analizati procesul investitional (pe anii 2003-2005) realizat in Republica Moldova.

Analizati intrarile de credite si granturi externe pentru finantarea proiectelor investitionale.

Numiti institutiile in cadrul carora sunt efectuate activitati de cercetare - dezvoltare (in orice domeniu).

Test

Notati in locul punctelor litera care corespunde expresiei potrivite (alegind din variantele propuse):

suma prevazuta in bugetul public pentru a sustine o activitate de interes national.

. plasarea capitalului in intreprinderi industriale, agricole, comerciale s.a. cu scopul obtinerii de profit.

. mareste puterea concurentiala a produselor unei tari pe pietile externe.

. sume fixe pe unitate de marfa exportata.

a.   Prima de export

b.  Subventie

c.   Subventie pentru export

d.  Investitie

Notati in locul punctelor litera care corespunde expresiei potrivite:

. activitate de cercetare ce se bazeaza pe cunostinte deja acumulate, provenite din cercetari sau experiente.

. activitate experimentala sau teoretica ce urmareste extinderea limitelor cunoasterii omului si acumularea cunostintelor privind aspectele fundamentale ale fenomenelor sau faptelor observate.

. achizitioneaza cunostinte noi, pentru ca acestea sa fie aplicate in practica.

a.        cercetare aplicativa

b.       cercetare fundamenatla

c.        cercetare de dezvoltare

Grupati corect care din indicatorii enumerati se refera la:

Cheltuieli curente

Cheltuieli de transport

Cheltuieli de capital

subventii

investitii capitale in constructii

subsidii

pregatirea si desfasurarea activitatii economice

procurari de masini, utilaje, echipament..

acoperirea costului de productuie, prestarii serviciilor s.a.

Alegeti varianta corecta, sursele de finantare a cheltuielilor legate de protectia mediului:

a.         fondurile agentilor economici

b.       fondurile institutiilor de cercetare

c.       fondurile bugetare

d.       fondurile specializate

e.        fondurile de pensii

Alegeti varianta corecta, fazele de fundamentare a cheltuielilor publice pentru obiective si actiuni economice:

a. definirea obiectivelor ce trebuie sa fie atinse

b. efecte sporite la un anumit efort

c. identificarea resurselor de finantare

d.     asigurarea alocatiilor de fonduri necesare in timpul fazelor nefavorabile ale ciclului economic

Alegeti varianta de raspuns, sursele de finantare a cheltuielilor pentru obiective si actiuni economice sunt:

a)        fondul extrabugetar

b)       fondul de rezerva

c)       fondul asigurarilor sociale de stat

d)       subventiile

e)        primele de export

Variante de raspuns: 1.a,b,c  2.c,d,e 3.a,e 4.a,d 5.b,d

Alegeti varianta corecta, ajutoarele financiare se acorda pentru:

a)   acoperirea unor pierderi cauzate de neindeplinirea de catre parteneri a obligatiunilor contractuale

b)  acoperirea costurilor ridicate

c)  organizarea expozitiilor

d)  obtinerea profitului din diferenta de curs valutar

e)   studii de marketing

Studiu de caz

In baza tabelului calculati cheltuielile bugetelor Unitatilor Administrativ-teritoriale (UAT) in dinamica si analizati rezultatele obtinute.

Tabel 'Cheltuielile bugetelor Unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005'

mii lei

Denumirea UAT

Agricultura

Transport si gospodaria drumurilor

Alte servicii legate de activitatea economica

mun. Balti

mun. Chisinau

Total pe municipiu

Total raioane

UTA Gagauzia

Total UAT


.In baza tabelului, discutati si analizati evolutia cheltuielilor publice pe sectoarele enumarate mai jos:

Tabel 'Evolutia cheltuielilor pe sectoare pe anii 2002-2004'

mil. lei

% in total

mil. lei

% in total

mil. lei

% in total

Cercetare dezvoltare

Cheltuieli de ordin economic

Protectia mediului inconjurator

.In baza figurii de mai jos analizati si argumenati situatia:

Figura Structura alocarilor suplimentare pe sectoare pentru anul 2005"

Studiu de caz

Analizati si comparati  informatia prezentata

Tabel Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala

executat

aprob

proiect

mil. lei

Cheltuieli la buget, total

Inclusiv la componentul:

cheltuieli de baza

fonduri speciale

mijloace speciale

Ponderea in totalul cheltuielilor bugetului de  stat, %

x

x

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 pentru domeniul dat se prevad cu majorare comparativ cu anul 2005 cu 308,7 mil. lei sau 46,8% si fata de aprobat 2006 - 259,6 mil. lei, sau 36,6 la suta. Ca pondere in suma totala a cheltuielilor bugetului de stat depasirea fasa de anul 2006 cu 1 punt procentual.

Aceasta crestere, in temei, este conditionata de urmatorii factori principali:

majorarea salariilor - 187,1 mil. lei;

indexarea cheltuielilor la indicele cresterii preturilor la marfuri si servicii - 14,5 mil. lei;

majorarea tarifelor la gazele naturale si energia termica - 6,6 mil. lei;

imbunatatirea conditiilor de detentie in penitenciare (inclusiv asigurarea cu medicamente si alimentatie a detinutilor) - 16,3 mil. lei;

incadrarea personalului suplimentar in legatura cu trecerea treptata la serviciul pe baza de contract in Serviciul Graniceri - 5 mil. lei;

crearea Centrului de Baza Chei Publice la Serviciul de Informatii si Securitate - 0,6 mil. lei;

La general pe domeniul dat cheltuielile pentru investitiile capitale se reduc cu 6,6 mil. lei, in functie de nivelul de finalizare a lucrarilor si de prioritati.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3571
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved