Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Elaborarea proiectelor de buget

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Elaborarea proiectelor de buget

In general, proiectul bugetului este elaborat de puterea executiva (guvern) prin intermediul Ministerului Finantelor. In unele tari, de exemplu S.U.A., proiectul de buget este elaborat de catre seful executivului - Presedintele S.U.A. - cu ajutorul unei comisii de specialitate care functioneaza pe langa acesta.

La elaborarea proiectului de buget se au in vedere obiectivele programului de guvernare al partidului (coalitiei de partide) care detine majoritatea parlamentara si analizele efectuate de Ministerul Finantelor sau alt organ de specialitate, privind evolutia economiei, factorii care au determinat sau pot genera schimbari in marimea si structura veniturilor si cheltuielilor bugetare etc.

Pornindu-se de la aceste obiective se pune problema stabilirii concordantei intre necesarul de resurse bugetare (cheltuieli) cu posibilitatile de acoperire ale acestora. De regula, necesarul de resurse bugetare este mai mare decat posibilitatile de acoperire a acestora. Pentru realizarea acestei concordante se impune ajustarea obiectivelor programului guvernamental in raport cu constrangerile de natura financiara.

De aceea, procedura de elaborare a proiectului bugetului de stat impune parcurgerea mai multor etape, cu unele particularitati de la o tara la alta, astfel:

ETAPA 1: Ministerul Finantelor Publice (MFP) elaboreaza o prima varianta de buget cu luarea in considerare a orientarilor generale stabilite de guvern in domeniul veniturilor si cheltuielilor bugetare si pe baza informatiilor privind situatia economica a tarii; MFP determina nivelul veniturilor ce vor fi incasate, propune noi surse de venituri bugetare si evalueaza cuantumul cheltuielilor ce vor fi efectuate.

ETAPA 2: Conducatorii agentiilor guvernamentale si ceilalti ministrii care sunt de fapt beneficiarii alocatiilor bugetare elaboreaza, cu ajutorul serviciilor de specialitate de la nivelul organelor pe care le coordoneaza, propuneri privind cheltuielile, ce se estimeaza a se efectua in anul pentru care se elaboreaza bugetul.

ETAPA 3: daca intre agentiile guvernamentale si ministerele de resort, pe de o parte, si MFP, pe de alta parte, apar divergente, acestea se solutioneaza intr-o prima faza, la nivelul specialistilor institutiilor respective, in a doua faza la nivelul Ministerului Finantelor si al fiecaruia dintre ministrii de resort, iar in a treia faza, la nivelul primului-ministru sau al guvernului.

ETAPA 4: Dupa rezolvarea divergentelor, proiectul de buget se analizeaza si avizeaza de catre Guvern, apoi se inainteaza Parlamentului pentru examinare si aprobare impreuna cu un set de documente ce cuprind:

- expunerea de motive si proiectul de lege pentru aprobarea bugetului;

- anexele la proiectul de lege;

- materialele documentare necesare Parlamentului pentru analiza proiectului de buget.

In Romania, elaborarea proiectului de buget este un atribut al organelor executive ale statului - Guvernul, ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice centrale de stat - din randul carora un rol important il au Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa Nationala se Asigurari de Sanatate si alte ministere si institutii centrale.

Trebuie subliniat faptul ca proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor propriu-zise se elaboreaza de catre Guvern prin intermediul Ministerului Finantelor Publice.

Derularea procesului bugetar este reglementata de Constitutia Romaniei, Legea finantelor publice si de alte legi.

Elaborarea proiectului bugetului de stat se desfasoara pe baza unui calendar prin care sunt stabilite termenele limita pentru fiecare faza a acestuia.

CALENDARUL ELABORARII PROIECTULUI DE BUGET IN ROMANIA

Pana la 31 martie - intocmirea de catre organele abilitate a lucrarilor privind previzionarea indicatorilor macroeconomici si sociali pentru exercitiul bugetar pentru care se intocmeste proiectul de buget si pentru urmatorii 3 ani;

Pana la 1 mai - Ministerul Finantelor Publice (MFP) prezinta Guvernului obiectivele politicii fiscale si bugetare pentru anul bugetar pentru care se intocmeste proiectul de buget impreuna cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

Pana la 15 mai - Guvernul informeaza comisiile de specialitate ale Parlamentului asupra principalelor orientari ale politicii sale macroeconomice si ale finantelor publice;

Pana la 1 iunie - MFP transmite ordonatorilor principali de credite (ex. ministere) o scrisoare-cadru in care se mentioneaza orientarile generale de politica macroeconomica pe baza carora se va intocmi proiectul de buget, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern pentru entitatea publica respectiva;Pana la 15 iunie - MFP comunica ordonatorilor principali de credite eventualele modificari ale limitelor de cheltuieli, in baza schimbarii cadrului macroeconomic (daca este cazul);

Pana la 15 iulie - Ordonatorii principali de credite transmit MFP propunerile pentru proiectul de buget si anexele respective, cu incadrarea in limitele de cheltuieli stabilite, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani insotite de documentatii si fundamentari detaliate;

- Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteaza Guvernului pentru a fi incluse in proiectul bugetului de stat;

- Organele administratiei publice locale efectueaza propriile propuneri catre MFP privind mijloacele de echilibrare din cote sau sume defalcate din veniturile bugetului de stat, precum si eventualele propuneri de transferuri;

Pana la 1 august - Ordonatorii principali de credite depun la MFP proiectele de buget definitivate impreuna cu anexele acestora;

Pana la 30 sept. - MFP intocmeste pe baza proiectelor ordonatorilor de credite si a variantei proprii, proiectul legilor bugetare si proiectul propriu-zis al bugetului de stat si al anexelor la acesta, pe care le depune spre analiza la Guvern impreuna cu un raport privind situatia macroeconomica pentru exercitiul bugetar respectiv, precum si proiectia acesteia pe urmatorii 3 ani;

Pana la 15 oct. - Guvernul depune la Parlament proiectul de buget in vederea adoptarii.

Proiectul bugetului de stat depus Parlamentului in vederea aprobarii cuprinde:

- la venituri: estimarile anului, structurate pe capitole si subcapitole;

- la cheltuieli, creditele bugetare, determinate de autorizarile continute in legi specifice, atat in structura functionala, cat si in structura economica;

- deficitul sau excedentul, dupa caz.

La determinarea cheltuielilor publice se au in vedere: politica financiara a statului, numarul de salariati, reteaua de institutii publice in functiune, cele ce urmeaza a se infiinta in noul exercitiu bugetar, folosirea bazei tehnice existente cu maxima eficacitate etc. Totodata, se vor selecta pentru fiecare domeniu obiectivele bugetare prioritare:

- in domeniul social - utilizarea resurselor financiare ale statului pentru invatamant, ocrotiri si asigurari sociale, cultura, arta, tineret si sport, refacerea si ocrotirea mediului inconjurator, mentinerea echilibrului ecologic etc.;

- in domeniul cercetarii stiintifice - sustinerea unor programe prioritare de cercetare, indeosebi fundamentala;

- in domeniul economic - realizarea unor investitii si a altor actiuni economice de interes public, acordarea de subventii, facilitati si alte mijloace potrivit normelor legale, in limita creditelor aprobate prin bugetele anuale;

- asigurarea cerintelor de aparare a tarii, ordinii publice si sigurantei nationale;

- finantarea administratiei publice centrale si locale etc.

In paralel cu demersurile organelor de specialitate ale statului pentru elaborarea Legii bugetului de stat si a proiectului bugetului de stat, in cadrul aceluiasi calendar prezentat anterior, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei elaboreaza proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului pentru somaj, precum si proiectele bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 648
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site