Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

FINANTE PUBLICE

finante+ Font mai mare | - Font mai micFINANTE PUBLICE

1.Definitia serviciului public comparativ cu cel privat.

-finantele publice exprima resursele ,cheltuielile, imprumuturile si datoria administratiei centrale , a celei locale si altor institutii publice;

-finatele private se refera la resursele , cheltuielile , imprumuturile primite si acordate , create de incasat si obligatiile de plata , asigurarile si reasigurarile de bunuri , persoane si raspundere civila;-scopul finatelor publice este satisfacerea nevoilor generale ale societatii , finatele private sunt dirijate catre desfasurarea activitatii in intreprinderi si institutii cu capital privat in conditii de rentabilitate;

-gestiunea finantelor publice este supusa dreptului public , gestiunea financiara a intreprinderilor respecta dreptul comercial.

2.Elementele mecanismului financiar

-sistemul fondurilor de resurse financiare

-parghiile financiare utilizate de stat pentru a influenta activitatea economica

-metode utilizate in managementul financiar

-cadrul institutional

-cadrul juridic

3.Functiile finantelor publice.

a.functie de repartitie - are 2 faze distincte

-fondurile publice se formeaza prin transferul catre autoritatile publice de resurse financiare de la agentii economici ; formele pe care le imbraca aceste transferuri sunt : taxe , impozite , contributii catre asigurari sociale , varsaminte , venituri din valorificarea bunurilor, resurse provenite din distribuire valorii adaugate brute.

-a doua faza -distribuirea fondurilor constituite, tinandu-se seama de nevoile societatii exprimate prin cereri de resurse financiare din partea organismelor abilitate.

b.functia de control -fondurile care se constituie la bugetul statului, bugetele locale , ale asigurarilor sociale apartin societatii, finantele trebuie sa asigure resursele bugetare satisfacerii nevoilor abstesti in functie de prioritatile societatii. Se impiedica irosirea avutului obstesc . Organele abilitate au sarcina de a verifica eficienta utilizare , organele abilitate sunt : parlamentul , guvernul , curtea de conturi , organe ale M.F.P , directiile generale ale finantelor publice , bancile , controlul financiar intern din intreprinderi cu capital de stat.

4.Rolul statului ca stat gestionar

-asigura securitatea interna si externa pe plan politic concomitent cu securitatea economica;

-statul reprezinta un agent economic autonom care indeplineste 2 functii:

-asigura echilibrul global al natiunii

-indeplineste o misiune de mentinere si perfectionare a sistemului economic.

-statul se plaseaza deasupra tuturor agentilor economici;

-statul are triplu rol

-produce bunuri si servicii pe care sistemul privat nu le poate realiza

-diminueaza inegalitatile prin redistribuirea bogatiei nou create de natiune

-coordoneaza activitatea economica

are 3 functii :

-functia de afectare

-functia de redistribuire

-functia de stabilizare a conjuncturii

5.Esecul pietii

Inseamna nereflectarea la nivelul pretului stabilit pe piata a unor costuri sau beneficii asociate productiei sau consumului.Cand costul marginal al productiei nu este egal cu pretul pietei apare ineficienta economica a pietei sau esecul pietei.

-bunurile si serviciile a caror productie face obiectul unui monopol , statul poate impune o reglementare , poate prelua el insusi productia

-bunurile si serviciile al caror pret este imposibil de evaluat, statul se poate angaja si constrange ansamblul populatiei de a le finanta prin impozit

-serviciile ( ridicarea deseurilor) statul poate sa-si asume acest tip de servicii sau sa ceara ca ele sa fie furnizate se sectorul privat

-servicii pe care populatia le consuma : sanatate , invatamant

6.Care sunt conturile nationale , functiunile acestora si sursele de finatare ale sectoarelor.

-contul de productie prezinta in resurse productia si in utilizare consumul intermediar, soldul contului fiind valoarea adaugata bruta

-contul de exploatare are in resurse valoarea adaugata bruta , utilizarile reprezinta o prima repartitie a veniturilor direct legata de procesul de productie sub forma remunerarilor varsate salariatilor si impozite legate de productie, soldul contului este excedentul brut de exploatare

-contul de venit -reprezinta excedentul brut de exploatare la care se adauga transferurile pe care le primeste de la alte unitati , soldul contului este venitul disponibil brut.

-contul de utilizare a venitului are ca resursa venitul disponibil iar ca utilizare consumul final , soldul cu care se incheie fiind economia bruta

-contul de capital resursa economia bruta este utilizata in vederea modificarii patrimoniului , contul prezentand modul in care transferurile de capital primite sau varsate au fost utilizate pentru a finanta activele nefinanciare, soldul contului se numeste capacitate de finantare daca este pozitiv si necesar de finantare cand este nagativ.

-contul financiar - diverse fluxuri monetare care afecteaza patrimoniul financiar , modificandu-i valoarea neta sau structura, soldul contului calculat ca diferenta dintre fluxurile nete de creante si fluxurile nete de datorii se numeste soldul creantelor si datoriilor.

7.Criterii de clasificare a cheltuielilor publice.

-clasificare administrativa -tine seama de institutiile prin intermediul carora se efectueaza cheltuielile publice

-clasificare economica

cheltuieli curente : cheltuieli privind serviciile publice sau administrativa ; cheltuieli de transfer care pot avea caracter economic sau social ; cheltuieli de capital . O alta clasificare : cheltuieli pentru salarii si drepturi banesti de personal ; cheltuieli materiale ; cheltuieli de transfer ; cheltuieli de investitii.

-clasificare financiara in functie de modul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare ale statului : cheltuieli definitive ; cheltuieli temporare sau operatiuni de trezorerie ; cheltuieli virtuale

-dupa forma de manifestare : cu sau fara contraprestatie ; definitive sau provizorii ; speciale sau globale.

-clasificare dupa rolul cheltuielilor in procesul reproductiei sociale : cheltuieli reale(negative ) ; cheltuieli economice ( pozitive ).

8.Factorii care influenteaza evolutia cheltuielilor publice

-factori demografici ; economici ; sociali ; militari ; de ordin istoric ; politici si urbanizarea.

9.Coeficientul de elasticitate , cheltuieli publice pe PIB.

Ecp = ΔCP/CP / ΔPIB/PIB in care CP si ΔCP cheltuieli publice si modificarea acestora ; PIB si Δ PIB valoarea PIB si modificarea acestuia.

Daca Ecp > 1 exista tendinta ca valoarea nou creata sa fie utilizata in mai mare masura pentru finatarea cheltuielilor publice decat in perioada precedenta.

10.Factorii care determina nivelul resurselor finaciare

-volumul si structura productiei

-nivelul preturilor

-raportul dintre formarea bruta de capital si consum

11.Structura resurselor financiare publice

-resurse financiare ale autoritatii publice

-resurse financiare ale intreprinderilor si institutiilor

-resurse financiare ale populatiei

factorii care determina nivelul resurselor

-volumul si structura productiei ; nivelul preturilor ;

12.Elementele comune ale impozitului

-subiectul impozitului ; suportatorul impozitului ; obiectul impunerii ; sursa impozitului ; dimensionarea materiei impozabile ; cota impozitului ; modul de asezare a impozitului ; termenul de plata ;

13.Principiile fiscalitatii

-principiul echitatii fiscale -toti cetatenii se supun acelorasi legi contribuind la formarea veniturilor fiscale

-principiul certitudinii impunerii , determinarea si marimea impozitului

-principiul comoditatii perceperii impozitului

-principiul randamentului impozitelor.

14.Clasificarea impozitelor

1.dupa trasaturile de forma si fond , impozitele se impart in directe si indirecte

-impozite directe : impozite reale (impozitul funciar , pe cladiri , pe activitati industriale, pe capital mobiliar) impozite personale (impozitul pe venitul persoanelor fizice , impozitul pe venitul societatilor de capital ) impozite pe avere(impozite pe averea propriu-zisa ,pe circulatia averii ,sporul de avere)

-impozite indirecte(taxe de consumatie , venituri provenite din monopoluri fiscale , taxe vamale , taxe de timbru)

2.dupa obiect -impozite pe venit , pe avere , pe cheltuieli

3.dupa scopul urmarit ; impozite financiare , de ordine

4.dupa frecventa cu care se realizeaza : impozite permanente si incidentale

5.dupa institutia care le administreaza: in statele federale (federale si ale statelor si locale ) in statele de tip unitar( impozite ale administratiei centrale de stat si locale)

15.Instrumentele datoriei publice

-titlurile de stat sau locale emise pe piata interna sau externa

-imprumuturi de stat sau ale autoritatilor publice locale de la banci

-imprumuturi de stat sau ale autoritatii publice locale de la guverne si agentii guvernamentale straine

-imprumuturi temporare la dispozitia contului curent general al Trezoreriei Statului

-garantii de stat sau ale autoritatii publice locale.

16.Definitii ale datoriei publice.

Totalitatea sumelor imprumutate de administratia publica centrala, de unitatile administrativ teritoriale si de alte unitatii publice , de la persoanele fizice sau juridice pe piata interna sau externa si ramase de rambursat la un moment dat

17.Destinatia datoriei publice

-finatarea deficitului bugetului de stat , finatarea temporara a deficitului din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie

-mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului stabilit de M.F.P.

-garantarea de credite contractate de agentii economici publici si privati, in vederea realizarii unor obiective de interes ganeral sau local

-sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare

-refinantarea datoriei publice guvernamentale sau locale

-18.Caracteristicile imprumutului de stat

-are un caracter contractual , conditiile de emisiune , rambursare , forma si marimea venitului pe care il asigura , inclusiv eventualele avantaje pe care statul le acorda imprumutatorului se stabilesc de organele de decizie ale statului; imprumuturile au la baza principiul facultativitatii

-are caracter rambursabil statul restituind suma cu care a fost imprumutat la termenul pe care l-a fixat, in functie de evolutia previzibila a necesitatilor de finatat din fondurile publice. Fac exceptie imprumuturile perpetue,

-imprumutul de stat asigura detinatorii de obligatiuni publice o contraprestatie , pe langa rambursarea sumei cu care a fost creditat , contraprestatia consta in plata catre detinatorul titlului de stat a unei dobanza precum si unele avantaje materiale.

19.Componentele tehnice ale imprumuturilor de stat

-denumirea imprumutatului

-valoarea nominala

-valoarea reala

-termenul de rambursare

-forma sub care se contracteaza imprumutul de stat

-prin creante in cont respectiv inregistrarea in evidentele datoriei publice

=prim emisiuni de inscrisuri

20.Operatiunile prin care se realizeaza un imprumut de stat

a. Plasarea imprumutului de stat

-prin subscriere publica realizata prin M.F.P. sau alte institutii specializate, exista 2 tipuri de subscriptie publica : subsctiptie publica cu un cuantum limitat al imprumutului si subscriere publica cu un cuantum nelimitat al imprumutului

-prin consortii bancare respectiv grupuri bancare: preiau in comision obligatiunile statului ; cumpara efectiv inscrisurile imprumutului de stat si apoi efectueaza plasarea acestora.

-prin vanzarea la bursa cand statul doreste ca imprumutatorii sai sa nu stie daca inscrisurile reprezinta un credit nou.

b. modificarea ratei dobanzii si a termenelor de rambursare

21.Consolidarea datoriei publice

=cand se recurge frecvent la imprumuturi , statul poate acumula datorii , pentru a evita aceasta situatie se procedeaza la consolidarea datoriei ajunsa la scadenta respectiv la preschimbarea inscrisurilor imprumuturilor exigibile imediat sau pe termen scurt cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termen mediu si lung sau fara termen

22.Rambursarea imprumuturilor de stat

- reprezinta rascumpararea titlurilor de stat , respectiv restituirea sumelor imprumutate

-rambursarea imprumuturilor de stat are caracter :

obligatoriu pentru imprumuturile de stat cu termen

facultativ in cazul imprumuturilor de stat perpetuu

-din punct de vedere al momentului rambursarii , exista mai multe tipuri de imprumuturi de stat

-imprumuturi de stat ce restituire integrala la o scadenta unica

-imprumuturi de stat cu restituire esalonata pe o perioada mai indelungata.

-rambursarea imprumuturilor de stat se efectueaza pe seama

-fondului special de amortizare

-resurselor prevazute special in acest scop in buget

-exedentelor bugetare

23.Definitii ale datoriei publice externe

-datoria avand o scadenta initiala sau prelungita mai mare de un an , datorata nerezidentilor si rambursabila in devize straine , in bunuri sau in servicii.

24.Factori de influenta ai datoriei publice externe

a. factori interni -dezechilibrul dintre resursele interne si consumul intern

b. factori externi -

-modificari in politica economica a tarii

-nivelul real al dobanzii percepute la credite externe

-politica economica

-reesalonarea platilor scadente prin : imbunatatirea activitatii productiei si stimularea exporturilor si reducerea importurilor

-acordarea de credite directionate catre restructurarea economiei

25.Componenta datoriei publice totale

-cuprinde imprumuturile externe cu scadenta imediata sau prelungita mai mare de 1 an , contractate atat direct de stat ca debitor public cat si de agentii economici cand rambursarea este garantata de un organism public.

26.Principalii indicatori de analiza a datoriei publice.

-nivelul datoriei

-sumele exigibile si nerambursabile

-angajamentele anuale

-platile in titlul serviciului datoriei

-fluxuri nete

-transferuri nete

-conditiile imprumuturilor

27.Bugetele componente ale sistemului bugetar din Romania

-Bugetul de stat - elaborat si administrat de guvern si aprobat de parlament prin lege , cuprinzand veniturile si cheltuielile aprobate prin legea bugetara anuala.

-resursele financiare mobilizate la dispozitia statului repartizate pentru realizarea actiunilor social-culturale , aparare , ordine publica , activitati de interes strategic;

-Rolul bugetului de stat decurge din calitatea de instrument prin care se realizeaza alocarea si redistribuirea resurselor;

-functia da alocare reiese din natura statului

-functie de redistribuire

-rol de reglare a vietii economice

-bugetul asigurarilor sociale de stat -se intocmeste distinct si se aproba de parlament prin lege separata , fiind administrat si gestionat de Ministerul muncii si solidaritatii sociale ; planul financiar care reflecta constituirea , repartizarea si utilizarea fondurilor ocrotirii pensionarilor , salariatilor si membrilor de familie.

-bugetele locale -bugetele unitatilor administrativ teritoriale cu personalitate juridica , sunt elaborate autonom . Fiecare comuna , oras , judet intocmeste bugetul local care cuprinde veniturile si cheltuielile publice locale.

-bugetele fondurilor speciale -se intocmesc in vederea finantarii anumitor obiective, pentru care se instituie prelevari obligatorii pe baza de legi speciale. Se constituie in afara bugetului de stat si se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.

-bugetul trezoreriei generale a statului -sunt inscrise veniturile si cheltuielile trezoreriei

-bugetele institutiilor publice autonome -includ veniturile si cheltuielile institutiilor publice care nu sunt subordonate nici unei alte institutii de drept public

-bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial

-bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

-bugetele fondurilor provenite din credite externe

-bugetele fondurilor externe nerambursabile

28.Principii bugetare

1.principiul universalitatii -veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate in sume brute ; veniturile bugetare nu pot fi alocate direct unei cheltuieli bugetare anume cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor ; bugetul intocmit cu respectarea principiului universalitatii poarta denumirea de buget brut ; veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate in sume brute ; de la principiul universalitatii bugetului constituie exceptie si resursele provenind din donatii , fonduri de sprijin si reconstituirea creditelor bugetare.

2.principiul publicitatii -dezbaterea publica a proiectului de buget cu prilejul aprobarii acestuia ; dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetului ; publicarea in Monitorul oficial partea I a actelor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora.

3.principiul unitatii - veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document , pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice ; toate veniturile retinute si utilizate in sistemul extrabugetar se introduc in bugetul de stat sau bugetele locale ; veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si Fondului special al drumurilor publice se introduc in bugetul de stat cu venituri si cheltuieli cu destinatie speciala

4.principiul anualitatii - veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an care corespunde exercitiului bugetar ; toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.

5.principiul specializarii bugetare - veniturile si cheltuielile se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si respectiv pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor economica si destinatie.

6.principiul unitatii monetare - toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.

7.principiu echilibrului bugetar - respectarea echilibrului pe parcursul intregului exercitiu bugetar ; egalitatea dintre veniturile si cheltuielile publice constituie o cerinta de baza la proiectarea bugetului public national.

29.Etapele procesului bugetar

-elaborarea proiectului de buget ; aprobarea bugetului ; executia bugetului ; inchiderea si aprobarea contului de executie bugetara ; controlul bugetar . orice proces bugetar este un proces de decizie , politic , complex , ciclic.

30.Operatiunile de executie a cheltuielilor bugetare

-executia bugetului se desfasoara pe durata unui an ;

-angajarea cheltuielilor publice - actul care genereaza obligatia unei institutii publice de a plati o suma unui tert ;

-lichidarea - operatiunea prin care se constatat serviciul facut in favoarea institutiei publice si se determina suma de plata ;

-ordonantarea - se emite dispozitia de plata de la buget in favoarea unui tert;

-plata - achitarea propriu-zisa a sumei datorata de institutia publica.

31.Operatiunile de executie a veniturilor publice

-asezarea impozitului-identificarea materiei impozabile si determinarea marimii ei

-lichidarea - stabilirea cuantumului impozitului aferent materiei impozabile

-emiterea titlului de percepere - perceperea impozitului in contul statului prin titlu de incasare sau ordin de incasare.

-perceperea impozitului - incasarea efectiva

32.Principalele functii ale trezoreriei publice

a.Functia de casier public prin care se efectueaza operatiunile :

-operatiuni de incasare a veniturilor si plata a cheltuielilor bugetare

-controlul cheltuielilor la eliberarea fondurilor de la buget

-realizeaza gestiunea zilnica de casa a bugetului de stat

b.Functia de bancher

-deschide conturi pentru incasarile si platile institutiilor publice

-gestioneaza datoria publica

-garanteaza sau participa la garantarea imprumuturilor efectuate de agentii guvernamentale care acorda credite.

33.Etape ale elaborarii bugetului de stat

-elaborarea proiectului de buget ; aprobarea bugetului ; executia bugetului ; incheierea executiei bugetului ; controlul executiei bugetului ; aprobarea executiei bugetului.

34.Reguli privind executia cheltuielilor bugetare

a. forme de control: politic exercitat de parlament ; jurisdictional realizat de curtea de conturi ; administrativ exercitat de organele de control interne ale institutiilor statului

b. controlul bugetar se efectueaza : preventiv se exercita inainte de efectuarea operatiunilor de incasare a veniturilor si de plata a sumelor la buget ; concomitent cand se limiteaza la controlul legalitatii platii ; ulterior cand se constata incalcarea legalitatii

35.Operatiuni privind consolidarea cheltuielilor publice

-prin operatiunile de consolidare a cheltuielilor si veniturilor publice se elimina dubla inregistrare

-in cadrul bugetului general consolidat se realizeaza transferuri , astfel din veniturile constituite la nivelul unui buget se transfera sume pentru finantarea unor activitati sau servicii.

-exista insa transferuri adresate direct beneficiarului de servicii publice , sume ce nu sa intorc in sistemul bugetar decat de o maniera indirecta prin intermediul cresterii cererii interne.

36.Curba Laffer

descrie evolutia veniturilor fiscale ale statului in functie de cresterea cotei de impozitare ; peste o anumita cota activitatea este descurajata si incasarile fiscale scad de asemenea maniera ca se pot mari cotele oricat , veniturile nu mai cresc ; la cota de impozitare de 100% activitatea este complet distrusa si nu mai exista nici un venit fiscal ; o scadere a ratei prelevarilor obligatorii poate sa favorizeze acceptarea impozitarii si implicit limitarea fraudei fiscale ; scaderea impozitelor exercita un efect favorabil asupra activitatii economice.

37.Teoria interventionista a lui Keynes

-cererea legata direct de puterea de cumparare a populatiei respectiv de veniturile distribuite in functie de nivelul productiei, aceasta cerere reprezinta consumul

-cererea nelegata direct de veniturile distribuite , aceasta cerere reprezinta cheltuiala intreprinderilor cu investitiile.

Echilibrul economic global se exprima sub forma cea mai simpla ca egalitatea dintre resurse si utilizari.

1.potrivit primei ipoteze consumul populatiei depinde de veniturile de care aceasta dispune

2.potrivit celei de a 2 ipoteze investitiile si comertul exterior pot fi considerate constante , deoarece se realizeaza potrivit unor contracte de mai lunga durata

Concluzii : 1.recesiunea si somajul pot sa fie provocate de o cerere insuficienta pentru a alimenta un circuit productiv; 2.statul poate sa actioneze pentru imbunatatirea situatiei prin injectarea de bani din fondurile bugetare pentru diverse activitati de interes national; 3. intr-o astfel de situatie deficitul bugetar devine benefic pentru relansarea economiei nationale.

38.Institutiile Uniunii Europene

1.Parlamentul european - sunt alesi direct de cetatenii statelor membre , odata la 5 ani.

-examinarea si adoptarea impreuna cu Consiliul Uniunii Europene a legislatiei , avand autoritatea de decizie identica.

-aprobarea bugetului Uniunii Europene

-exersarea controlului democratic asupra functionarii celorlalte institutii ale U.E. putand infiinta comisii de ancheta specializate

-aprobarea acordurilor internationale importante

2.Consiliul Uniunii Europene - format din reprezentantii guvernelor statelor membre care sunt alesi la nivel national ; in colaborare cu parlamentul stabileste reglementarile cu care conduc activitatea comunitatii europene urmarind : buna functionare a pietei interne , politici comune si comunitare ; garanteaza buna circulatie a bunurilor , persoanelor , serviciilor si capitalurilor

3.Comisia Europeana - rol de autoritate executiva in U.E. ; sunt elaborate propuneri privind noile reglementari sau modificarile celor existente ; vegheaza la respectarea conventiilor , tratatelor europene , dreptului comunitar.

4.Curtea de justitie - garant al respectarii legislatiei europene , reglementeaza diferendele de interpretare a tratatelor si legislatiei U.E.

5.Curtea de conturi - controleaza daca bugetul U.E. a fost corect utilizat ,

6.comitetul economic si social - format din functionari publici si reprezentanti ai sindicatelor exprima opiniile societatii civile

7.comitetul regiunilor - exprima opiniile colectivitatilor locale si regionale

8.Banca Central Europeana - are responsabilitate in politica monetara la nivelul UE si gestionare monedei unice EURO

9.Mediatorul european - analizeaza sesizarile cetatenilor europeni privind administratia publica

10.Banca Europeana de Investitii - contribuie la realizarea obiectivelor UE prin finantarea proiectelor de investitii.

39.Resursele financiare ale bugetelor UE

-Bugetul UE este ordonat pe rubrici care se refera la perspectivele financiare , aceste actiuni se refera la domenii prioritare : agricultura , actiuni structurale , politici interne , actiuni externe , administratia in statele membre , rezerve financiare , ajutorul statelor in curs de aderare.

-marile categorii de cheltuieli sunt grupate :

-fiecarei rubrici ii sunt alocate sume sub forma creditelor de angajament pentru fiecare an bugetar.

-creditele de plata planificate in milioane de EURO si in procente din produsul national brut

-plafonul resurselor proprii

-o marja pentru cheltuielile neprevazute

40.Structura functionala a cheltuielilor bugetare UE

-rubrica nr 1 "agricultura" plafonul de cheltuieli a fost stabilit in functie de estimarile privind evolutia cheltuielilor pentru agricultura ( sprijinirea tarilor candidate prin fonduri de preaderare , o subdiviziune distincta a rubricii "agricultura" pentru finatarea dezvoltarii rurale )

-pentru a finanta cheltuielile aferente procesului de largire a UE (instrumente pentru agricultura si dezvoltare rurala-SAPARD ; instrumente structurale -ISPA ; programul PHARE

41.Etapele procesului bugetar al UE

Comisia europena elaboreaza schita proiectului bugetar dupa care merge la Consiliul European care il dezbate iar apoi la Parlamentul European care adopta deciziile in privinta bugetului iar in final presedintele European semneaza forma definitiva.Putere de decizie este impartita intre Consiliul si Parlamentul European

42.Politica referitoare la cheltuielile agricole

-reflecta transferul de competente in ceea ce priveste agricultura statelor membre catre UE care a preluat o mare parte de finantare a interventiilor in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale. Obiective: cresterea competitivitatii in agricultura ; asigurarea unui nivel de viata echitabil pentru populatia agricola ; stabilizarea pietelor , in special a celor de desfacere ; garantarea securitatii aprovizionarilor ; asigurarea de preturi rezonabile pentru consumatori; incetinirea exodului din zonele rurale in zonele urbane ; descurajarea productiei intensive.

43.Politica de coeziune politico-sociala

-reducerea inegalitatii dintre zonele geografice

-imbunatatirea ocuparii fortei de munca

-favorizarea dezvoltarii armonioasa a diverselor regiuni europene

-protejarea si imbunatatirea mediului natural

obiective :

promovarea dezvoltarii regiunilor cele mai sarace si modernizarea structurilor lor economice

reconversia economica si sociala a zonelor in dificultate

adaptarea si modernizarea politicilor si sistemelor de educatie, formare profesionala , ocuparea fortei de munca

44.Politicile comunitare interne - sunt destinate

-cercetarii si dezvoltarii tehnologice

-retelele transeuropene de transport , de energie si de telecomunicatii , se favorizeaza punerea in functiune a unei retele globale

-se afecteaza 4% din totalul cheltuielilor bugetare pentru domenii ca : educatie si formare profesionala a tinerilor

45.Politica de largire a UE

-agricultura - prin programul SAPARD sunt finatate :actiunile de modernizare a exploatatiilor agricole ,

-transport si mediu - prin programul ISPA -modernizarea infrastructurilor de transport si mediu

-constructia institutionala si administrativa - prin programul PHARE se sprijina modernizarea si adaptarea institutiilor si administratiei publicePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1375
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved