Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

FISCALITATEA DIRECTA IN ROMANIA

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
FISCALITATEA DIRECTA IN ROMANIA

Pe teritoriul actual al Romaniei, cele mai vechi surse financiare ale statului au fost dijmele, initial un impozit fix in natura pe produsele pamantului, inlocuit ulterior prin dari variate pe fiecare produs, devenite aproape insuportabile prin numar si marime. Impozitul in bani a fost introdus in sec. al XIV-lea sub numele de bir, adica impozitul personal sau „ capitatia ”.
Fiscalitatea directa, ca intreaga problematica a impozitelor, continua sa fie preocupanta si pentru teoria si practica financiara, in anumite laturi controversata insa.In general, este apreciata, fiindca prezinta stabilitate si contributia sa la acoperirea cheltuielilor publice este ridicata. De asemenea, este transparenta, stabileste rolul nominativ al subiectului si suportatorului.

Impozitele directe sunt acele impozite ce se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice sau juridice in functie de veniturile ori averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se stabilesc anual si se percep direct de la contribuabili la anumite termene, fiind impozite individualizate. Potrivit intentiei legiuitorului, la impozitele directe, subiectul si suportatorul sunt una si aceeasi persoana. In practica insa uneori ele nu coincid.

In statele moderne, in ultima vreme, se afirma tendinta de trecere la folosirea altor categorii de impozite decat aceea de impozite directe. La randul lor impozitele directe in functie de materia impozabila lovita se impart in impozite directe reale si impozite directe personale.

Impozitele directe reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc asupra obiectelor materiale: pamant, cladiri, magazine, capital banesc fara a se tine seama de situatia personala a subiectului impozabil, este supusa impunerii proprietatea, pe cand proprietarul nu este decat un agent care achita impozitul cu o parte a rezultatului obtinut cu ajutorul ei. Din acest motiv, impozitele reale se mai numesc si obiective sau pe produs.

In mare parte, impozitele reale au fost inlocuite cu impozite pe venit si impozite pe avere.

Impozitele directe personale se aseaza asupra veniturilor si averii, tinand seama, in primul rand, de situatia personala a subiectului, motiv pentru care ele se mai numesc si impozite subiective.

Dintre impozitele pe venit practicate la noi in tara amintim:

Impozitul pe profit este reglementat de: Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, Ordonanta nr. 83 publicat in M.Of. nr. 793 din data: 08/27/2004 O.U.G. 138 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O.1281/30.12.2004. Impozitul pe profit unul dintre cele mai contestate impozite, fiind considerat de unii un impozit indirect pe venitul persoanelor fizice, iar de altii o piedica in fata modernizarii si retehnologizarii Sunt obligate la plata impozitului pe profit, urmatoarele persoane, denumite contribuabili:

persoanele juridice romane;

-persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

-persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana .”

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%. Impozitul pe profit se calculeaza lunar si cumulat de la inceputul anului calendaristic prin aplicarea cotelor de impozit, legal stabilite, asupra profitului impozabil.

Impozitul pe profit se plateste trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, precum si a majorarilor de intarziere aferente se efectueaza de organele fiscale din subordinea Directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.

In afara de majorari se pot aplica si amenzi contraventionale, executarea silita, iar in cazuri de abateri grave se aplica pedepse penale.

Incepand inca din data de 01.09.2001, microintrprinderile sunt supuse unui regim diferentiat de impozitare a intreprinderilor.

O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;

are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;

capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Impozitul pe veniturile obtinute de o microintreprindere este reglementat de Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, Ordonanta nr. 83 publicat in M.Of. nr. 793 din data: 08/27/2004O.U.G. 138 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. 1281/30.12.2004 Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Din 1990 si pana azi, in cazul impozitului pe profit au fost acordate numeroase scutiri si facilitati, urmarindu-se pe de o parte, atragerea investitorilor straini, iar pe de alta parte, stimularea investitiilor mari si a introducerii de tehnici moderne in industria romaneasca. In cadrul amplului proces al reformei fiscale din Romania, impozitului ii revine un loc deosebit atat prin prisma contraprestatiei sale in formarea veniturilor bugetului public,cat si prin influenta sa asupra activitatilor economico-sociale generatoare de profit si asupra structurii de ansamblu a economiei nationale. “ [2]2) Impozitul pe dividende a fost instituit in practica financiara romaneasca incepand din anul fiscal 1991. In perioada actuala este reglementat de Ordonanta nr. 7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit, Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, Ordonanta nr. 83 publicat in M.Of. nr. 793 din data: 08/27/2004, O.U.G. 138 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. 1281/30.12.2004. Se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10 % asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica/fizica romana, avand calitatea de contribuabili. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.”

3)Impozitul pe venit se caracterizeaza prin aceea ca este un impozit general (nu-i “scapa “ nici un venit), unitar(se aplica pe totalul veniturilor contribuabilului).

Reglementarile legale actuale in materie de impozit pe venit sunt: Ordonanta nr. 73din 27 august 1999 privind impozitul pe venit, Ordonanta nr. 7 din 19 iulie 2001privind impozitul pe venit,Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, Ordonanta nr. 83 publicat in M.Of. nr. 793 din data: 08/27/2004

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Venitul anual cuprinde, dupa cum urmeaza:

- venitul net din activitati independente;

-venitul net din salarii;

- venitul net din cedarea folosintei bunurilor.” Ca obiect al impunerii, se regasesc urmatoarele doua categorii de venituri: veniturile care se globalizeaza (venituri din activitati independente, din salarii si din cedarea folosintei bunurilor) si veniturile finale (venituri din dividende si dobanzi,din pensii ,din activitati agricole si alte venituri) .“Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv.” [5]

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.[6]

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.” [7] Impozitul lunar se determina astfel: la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

- deducerea personala acordata pentru luna respectiva

- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

- contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;

Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

” Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 2.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 3.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 4.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 5.500.000 lei; “ [8]

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.”[9] Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Veniturile din investitii cuprind:

dividende;

venituri impozabile din dobanzi;

castiguri din transferul titlurilor de valoare;-venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare.” [10]

Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora

Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii, facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bugetul de stat.Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. “Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii.” [11]

Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatoarele activitati:

cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;

cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;

exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cat si in sistem real, impozitul fiind final.

Veniturile din premii si din jocuri de noroc cuprind veniturile din concursuri si jocuri de noroc, altele decat cele realizate ca urmare a participarii la jocuri de tip cazinou, masini electronice cu castiguri.” “Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut(de la primul leu castigat).

Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau platitor. “ Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti se percep persoanelor cu cetatenie straina, care au obligatia de a plati impozit pe veniturile obtinute din Romania si sunt denumiti contribuabili.

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

5 % pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate in Romania;

20 % pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc,

- 15 % in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania

4.Impozitele pe avere se intalnesc si in practica romaneasca sub diverse forme si la nivelul diferitelor categorii de contribuabili, persoane fizice sau juridice. Datorita importantei reduse pe care o prezinta, atat sub aspectul operatiilor fiscale implicate de determinarea lor,cat si al veniturilor fiscale realizate pe acesta cale,ne vom limita la o prezentare succinta a lor, prin punctarea aspectelor esentiale. Baza de impunere, la impozitele pe avere, o constituie elementele avutiei consolidate aflata in patrimoniul contribuabilului. Caracteristic acestor impozite este faptul ca se stabilesc tinand seama de marimea avutiei, cat si de situatia personala a proprietarului. Exista mai multe impozite pe avere, dupa natura elementelor de patrimoniu .

Mai importante sunt : impozitele imobiliare, impozitele pe capital, impozite pe transferul averii si impozitul pe cresterea averii .

„Impozitele pe proprietatea imobiliara sunt frecvent intalnite ca impozite din aceasta categorie cele pe cladiri si impozite asupra terenurilor, aflate in proprietatea persoanelor fizice. Asieta acestor impozite o reprezinta valoarea posesiunii declarata de proprietar sau veniturile capitalizate privind elementele respective de patrimoniu( valoarea de renta) .”[14]Aceste impozite, pe langa rolul lor financiar, indeplinesc si importante functii de politica financiara prin care statul influenteaza modul de folosire a proprietatilor. Regimul impozitarii proprietatii imobiliare este diferit de la tara la tara .

Obiectul impunerii, la impozitele pe capital il constituie avutia acumulata sau proprietatea utilizata pentru producerea unei noi avutii.

Din punct de vedere material este alcatuit din bunuri mobile si imobile in proprietatea persoanelor fizice si agentiloe economici si fac parte din activul lor (pamant, cladiri, masini, intalatii hartii de valoare,etc).

Obiectul impunerii, la impozitele pe transferul averii il constituie trecerea dreptului de proprietate asupra unor bunuri de la o persoana la alta. Transferul de avere poate fi cu titlul gratui sau cu titlu oneros.

In cazul transferului de avere cu titlul gratuit, impozitele instituite sunt asupra drepturilor de succesiune si asupra donatiilor ambele urmand acelasi regim de impozitare.La incasarile din prelevari fiscale contributia lor este redusa.

La impozitele pe succesiuni, obiectul impunerii il constituie averea mostenita de urmasi, persoane fizice. Pentru acestia succesiunea apare ca un castig.

Impozitele pe donatii au ca obiect circulatia averii intre cei vii. Asieta impozitului este asemanatoare cu aceea a impozitelor pe succesiuni, dar mai simpla.

Impozitele pe transferul averii cu titlul oneros – se instituie cu prilejul vanzarii-cumpararii unor bunuri mobile si imobile. Sunt cunoscute impozitele pe circulatia de bunuri imobil, impozite pe circulatia capitalurilor, impozitul pe tranzactii cu hartii de valoare, impozitul pe tranzactii a bursa, impozitul pe transferul bunurilor mobile.„Impozitele asupra cresterii averii –sunt considerate impozite exceptionale a caror obiect este majorarea valorii la unele bunuri intr-o perioada de timp.Din aceasta categorie fac parte ca prelevari mai cunoscute: impozitul asupra plusvalorii imobiliare, impozitul asupra plusvalorii mobiliare, impozitul pe sporul de avere dobandit in timpul razboiului .”[15]Ficalitate directa, avantaje sau inconveniente ?

Avantajele sunt certe si constante: randament stabil, elasticitate legala si economie de cheltuieli la percepere si, fapt verificat estompeaza inconvenientele corelative: fiscalitate lenta, impozitele nu se pot recupera, impunerea este complexa si uneori injusta.

Concluzia ce se poate trage este una singura, fiscalitatea directa ramane, prin rolul sau integral (finaciar si politic), un factor indispensabil de echilibru al cresterii. Nu poate fi insa neglijat faptul ca sub impactul cu noile conditii ale dezvoltarii necesita adaptari, imbunatatiri.Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art. 13.

Talpos Ioan, Finantele Romaniei , vol I ,Ed. Sedona, Timisoara ,1997, pag. 183-184.

Ordonanta nr. 7 din 19 iulie 2001privind impozitul pe venit, art. 33

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art. 86, alin. (2).

O.U.G. 138 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. 1281/30.12.2004, art. 84, alin. (1).

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art. 47, alin. (1).

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art. 60.

O.U.G. 138 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. 1281/30.12.2004, art. 56, alin. (2).

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art. 65.

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art. 69.

Ordonanta nr. 83 publicat in M.Of. nr. 793 din data: 08/27/2004 , art. 73.

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, art.79.

O.U.G. 138 din 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. 1281/30.12.2004, art. 75,.alin. (1).

Catinianu Florian, Donath Liliana, Seulean Victoria, Ed. Mirton, Timisoara, 1997, pag. 238.

Catinianu Florian, Donath Liliana, Seulean Victoria, Finante Publice Ed. Mirton, Timisoara, 1997,  pag. 240-241.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1413
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site