Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

INSTRUCTIUNI privind acordarea de credite cu dobanda avantajoasa prin BCR

finante

+ Font mai mare | - Font mai micAGENTIA NATIONALA PENTRU BANCA COMERCIALA ROMANA SA

OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Nr.  Nr. __________ /____________INSTRUCTIUNI

privind acordarea de credite cu dobanda avantajoasa prin BCR, din bugetul

asigurarilor pentru somaj pe anul 2003, pentru intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate

care desfasoara in mod independent activitati economice

I. DISPOZITII GENERALE

Prezentele Instructiuni reglementeaza procedurile metodologice si tehnice privind desfasurarea activitatii de acordare a creditelor cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2003, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale, persoanelor fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice, denumite in continuare "persoane fizice autorizate", si somerilor care infiinteaza intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau devin persoane fizice autorizate.

Instructiunile au fost elaborate in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare "Lege", ale Normelor metodologice nr.394/13108/2002 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare "Norme", precum si ale Contractului nr.________/________/2003, denumit in continuare "Contract" incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca denumita in continuare "AGENTIA" si Banca Comerciala Romana SA denumita in continuare "BANCA".

AGENTIA administreaza si gestioneaza Fondul de creditare alocat din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2003, in baza Programului anual de activitate aprobat prin hotarare a Consiliului de Administratie al acesteia.

Programul de creditare pentru anul 2003, prevede suma de 1.100.000.000 mii lei alocata in scopul crearii de noi locuri de munca, in special pentru someri.

Persoanele sau entitatile care pot beneficia de credite acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de prezentele Instructiuni, sunt cele definite la art. 8 din Norme, in concordanta cu prevederile Legii.

Conditiile specifice de acordare a creditelor cu dobanda avantajoasa sunt prevazute si definite de art. 16-18 din Norme, in concordanta cu prevederile Legii.

Analiza, aprobarea, derularea, rambursarea si urmarirea creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj se va efectua de catre BANCA tinand cont de conditiile mentionate la alineatul precedent, precum si de cele prevazute in normele si instructiunile interne de creditare ale bancii, ale Contractului incheiat intre BANCA si AGENTIE si ale prezentelor Instructiuni.

Creditele din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot acorda, conform prevederilor Normelor, pentru urmatoarele destinatii:

a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;

b) finantarea cheltuielilor de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele;

c) finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta si a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.

Pentru beneficiarii de credite, ponderea creditului acordat in totalul sumelor necesare va fi urmatoarea:

a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta, nu depinde de valoarea studiului de fezabilitate si se va efectua conform metodologiei si instructiunilor de creditare ale BANCII;

b) 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus in cazul finantarii cheltuielilor de capital;

c) in cazul finantarii concomitente, atat a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar sau altor necesitati pentru activitatea curenta, cat si a cheltuielilor de capital, se vor aplica prevederile corespunzatoare fiecarui tip de credit de la lit. a) si b) de mai sus.

In cazul infiintarii de intreprinderi mici si mijlocii si unitati cooperatiste de catre someri, creditul acordat poate acoperi pana la 90% din valoarea studiului de fezabilitate depus.

Intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste care sunt infiintate de alte persoane decat someri, pot beneficia de credite pana la nivelul a 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus.

In conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale se definesc dupa cum urmeaza:

- asociatia familiala - se poate infiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc in aceeasi localitate ;

- persoana fizica autorizata - persoana care desfasoara prin forte proprii activitati economice in mod independent.

Persoanele fizice autorizate si membrii asociatiei familiale au calitatea de angajat propriu.

Corespunzator prevederilor alin. (3), art.3 din Legea nr. 507/2002, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate.

Corespunzator celor mai sus mentionate, persoanele fizice autorizate pot beneficia de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea propriilor locuri de munca, iar asociatiile familiale beneficiaza de credite proportional cu numarul membrilor de familie care fac parte din asociatie.

Acordarea creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru cumpararea de apartamente sau alte spatii necesare obiectului legal de activitate, mijloace de transport, echipamente de calcul si alte echipamente de birou (calculatoare, copiatoare etc.), lucrari de reamenajari, reparatii sau modernizari in spatii deja construite sau pentru alte dotari asemanatoare, se va efectua in conditiile in care prin utilizarea bunurilor achizitionate sau lucrarilor efectuate din credit se respecta destinatiile prevazute de lege, respectiv dezvoltarea activitatilor de productie, servicii sau turism precum si crearea de noi locuri de munca si ocuparea acestora in special cu someri.

Nu se vor acorda credite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru cumparare de apartamente, autoturisme sau alte bunuri pentru uz casnic sau in interes personal.

11. Din bugetul asigurarilor pentru somaj pot fi acordate credite si in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate, cu activitati conexe in domeniul agricol sau zootehnic, cu respectarea prevederilor Legii, ale prezentelor Instructiuni, precum si ale normelor si instructiunilor BANCII privind creditarea si evaluarea garantiilor.

In cazul in care solicitantii creditelor opteaza pentru procurarea unor bunuri mobile sau imobile in sistem leasing, acestia pot apela la societatile de leasing autorizate conform legii, agreate de BANCA.

Creditele se acorda de catre BANCA utilizatorului bunului achizitionat in sistem leasing, in proportie de cel mult 70% din avansul solicitat de societatea de leasing pentru procurarea de echipamente, masini, utilaje etc..

13. Valoarea creditului se stabileste in raport cu numarul locurilor de munca nou create.

Conform hotararii Consiliului de Administratie al AGENTIEI, suma alocata pentru fiecare loc de munca nou creat este de 100.000 mii lei, fara insa ca suma totala a creditului sa depaseasca 25.000.000 mii lei.

Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este de:

a) 3 ani in cazul creditelor pentru finantarea cheltuielilor de capital (utilaje, echipamente, constructii etc.);

In cadrul termenului de rambursare, se poate include, la cererea solicitantului de credit si o perioada de gratie de pana la 6 luni.

b) 1 an, in cazul creditelor pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta.

15. Nivelul dobanzii percepute la creditele acordate este de 50% din dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, revizuibil in functie de nivelul comunicat periodic de BNR.

In judetele in care rata medie a somajului in anul 2002 a fost peste rata medie anuala a somajului pe tara din anul 2002, creditele se acorda cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Lista judetelor care au inregistrat in 2002 o rata medie anuala a somajului peste media anuala pe tara, aprobata prin decizia Presedintelui ANOFM nr.62/06.02.2003, se regaseste in Anexa la Contractul incheiat de BANCA cu AGENTIA.

II. DISPOZITII DE LUCRU PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE

A. Dispozitii de constituire si gestionare a contului de depozit

A.1. Constituirea si functionarea contului de depozit

Conform prevederilor din Contractul incheiat intre BANCA si AGENTIE, AGENTIA va constitui la BANCA (Centrala - BCR) un cont de depozit din sumele alocate in scopul acordarii creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj si va transfera sumele mentionate, din contul nr. 3004.11370190 deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, in contul BANCII nr. 3711 300 00 302 deschis la Banca Nationala a Romaniei.

Pentru deschiderea contului, AGENTIA va depune documentatia necesara deschiderii si utilizarii contului, dupa cum urmeaza:

- actul legal prin care este infiintata si functioneaza AGENTIA;

- lista persoanelor abilitate sa ridice si sa depuna documente si datele lor de

identitate;

- fisa cu specimenele de semnatura;

- alte documente solicitate de banca.

BANCA va prezenta AGENTIEI documente din care sa rezulte:

- deschiderea contului pe numele AGENTIEI;

- telefonul si adresa unitatii la care este deschis contul;

- persoana din cadrul BANCII care gestioneaza contul de depozit;

- directiile, compartimentele si persoanele responsabile de activitatea de

acordare, derulare, rambursare, monitorizare si raportare a creditelor din

bugetul asigurarilor pentru somaj.

Sumele alocate de AGENTIE in scopul acordarii creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, vor fi virate de aceasta in contul de depozit, in conditiile prevazute de pct. 3 din Contract.

Depozitul este functional numai pana la data de 31.12.2003 inclusiv. Dupa aceasta data depozitul se desfiinteaza.

BANCA va aproba credite numai pana la data de 15.12.2003, iar incheierea contractelor de credit se va efectua astfel incat intrarea in vigoare a acestora sa nu fie mai tarziu de data de 31.12.2003, data considerata ca fiind ultima zi de primire a documentelor si de indeplinire a conditiilor cerute de banca pentru intrarea in vigoare a contractelor de credit, dupa cum urmeaza :

- incheierea contractelor accesorii de garantii  si efectuarea publicitatii acestora ;

- incheierea politelor de asigurare a bunurilor aduse in garantie cu cesionarea politei in favoarea bancii ;

- incheierea Conventiei cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judeteane sau a municipiului Bucuresti in care sunt trecute obligatiile beneficiarului de credit privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr.76/2002, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor ;

- dovada constituirii aportului propriu.

Contul de depozit functioneaza dupa cum urmeaza :

a)     se crediteaza cu sumele primite de la AGENTIE, conform transelor prevazute

la punctul 3 din prezentul Contract ;

b) se debiteaza cu sumele restituite AGENTIEI reprezentand:

rambursarile de credite efectuate de beneficiarii creditelor ;

soldul neutilizat din resursa AGENTIEI la data de 31.12.2003;

diferente reprezentand sume disponibilizate de clienti dupa data de 31.12.2003, ca neutilizate din plafoanele de credit aprobate. 

Dobanda la contul de depozit se calculeaza la sumele neutilizate pentru acordarea de credite, stabilite prin diminuarea soldului contului de depozit cu soldurile conturilor de credite angajate de clientii bancii.

Sumele utilizate la 31.12.2003 sunt :

a) cele reprezentand trageri efective efectuate de clienti pe parcursul anului 2003;

b) cele reprezentand totalul creditelor pe care BANCA s-a obligat sa le acorde pe baza de contracte de credite incheiate si intrate in vigoare pana la 31.12.2003 si pentru care clientii urmeaza a solicita trageri dupa aceasta data (evidentiate in conturile din afara bilantului aferente plafoanelor de credit aprobate); pentru determinarea soldului neutilizat, aceste sume se considera utilizate pe data de 31.12.2003.

Pentru partea ramasa neutilizata din suma alocata creditarii, BANCA bonifica pana la data de 31.01.2004, dobanda prevazuta la punctul 7 din Contract.

Dobanda bonificata de BANCA pentru sumele neutilizate din contul de depozit se calculeaza lunar de catre aceasta si se vireaza in primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni pentru luna expirata, in contul deschis pe numele AGENTIEI la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

Pentru dobanzile aferente sumelor neutilizate, datorate de BANCA si nevirate de aceasta in termenul prevazut la alineatul precedent, BANCA va plati AGENTIEI dobanda prevazuta la punctul 7 din Contract, la care se adauga 5 puncte procentuale.

25. Sumele care nu au fost utilizate conform punctului 22 de mai sus, ramase disponibile la finele zilei 31.12.2003 din resursa alocata, vor fi comunicate AGENTIEI pana la data de 20.01.2003 si vor fi transferate de Banca in contul AGENTIEI prevazut la punctul 2 din Contract, pana la data de 31.01.2004.

Incepand cu 01.01.2004, pentru sumele utilizate conform punctului 22 lit.b de mai sus si evidentiate in plafoane de credit in afara bilantului, BANCA va plati AGENTIEI pana la data inchiderii conturilor extrabilantiere (prin trecerea in bilant in urma angajarii lor de catre client sau prin inchiderea lor ca plafoane neutilizate), o dobanda egala cu dobanda perceputa de BANCA la creditele curente acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita conform pct. 20 din Contract.

Sumele disponibilizate de clienti, dupa data de 31.12.2003, ca sume neutilizate din creditele aprobate de BANCA, vor fi virate in contul AGENTIEI, in termen de 5 zile lucratoare de la data diminuarii/anularii plafoanelor extrabilantiere.

BANCA va restitui AGENTIEI sumele si dobanzile aferente creditelor acordate, pe masura incasarii acestora de la beneficiarii de credite, in termenul prevazut la pct.36 din Contract, dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei de valabilitate a acestuia, respectiv pana cel mai tarziu la data de 31.01.2007.

In cazul in care, la data de 31.12.2006 exista eventuale credite acordate si dobanzi aferente neincasate de la beneficiarii de credite, BANCA va restitui AGENTIEI, pana la data de 31.01.2007 (01.03.2007), integral valoarea creditelor, cu dobanda aferenta pana la 31.12.2006, indiferent daca acestea au fost sau nu recuperate de la beneficiarii creditelor respective.

Centralizarea sumelor neutilizate si calculul dobanzii se va efectua pe baza modelului prezentat in anexa nr. 1 "Situatia dobanzilor cuvenite ANOFM pe luna ... pentru suma ramasa neutilizata din contul de depozit".

Directia de Informatica din cadrul BANCII va calcula soldul zilnic neutilizat al depozitului constituit de AGENTIE la BANCA, precum si ratele de credit rambursate si va transmite in scris, Directiei de Trezorerie soldul zilnic neutilizat, iar aceasta va plati lunar la AGENTIE dobanda stabilita la punctul 7 din Contract, calculata la soldul zilnic al depozitului neutilizat.

Directia Generala de Contabilitate va rambursa la AGENTIE ratele de credit si dobanzile aferente incasate de la beneficiarii creditelor, anexand la ordinul de plata situatia rambursarilor defalcata pe judete, cu mentionarea lunii din anul curent si Contractului BCR-ANOFM/anul ... , pentru care se efectueaza rambursarea.

A 2. Dispozitii privind transferul sumelor in contul de depozit, distribuirea si redistribuirea pe judete a sumelor alocate creditarii

Suma de 1.100.000.000 mii lei se constituie in depozit al Agentiei la BANCA, dupa cum urmeaza:

a) prima transa, reprezentand 15% din fondul de creditare, respectiv suma de 165.000.000 mii lei, prin transfer in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii prezentului Contract.

Odata cu transferarea sumei, AGENTIA va comunica BANCII repartizarea acesteia pe judete, precum si plafonul de credite aprobat fiecarui judet pe intregul an, pe baza formularului prezentat in anexa nr. 2.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumei si constituirea depozitului, BANCA va repartiza pe judete si Municipiul Bucuresti, plafoanele corespunzatoare, in baza distributiei pe judete comunicate de AGENTIE.

b) transele urmatoare se vor transfera in acelasi cont pe masura acordarii de credite, la solicitarea BANCII, pe baza situatiei operative a creditelor acordate transmise de aceasta.

Sumele care pot fi cheltuite trimestrial de AGENTIE din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite, sunt urmatoarele:trimestrul II 2003 226.000.000 mii lei;

trimestrul III 2003 419.000.000 mii lei;

trimestrul IV 2003 455.000.000 mii lei.

Directia de Trezorerie din cadrul BANCII va solicita AGENTIEI suplimentarea sumelor din contul de depozit, corespunzator necesarului de credite transmis de Directia Politici de Credite si Recuperare a Creantelor Extrabilantiere, in baza situatiei operative a creditelor acordate.

AGENTIA va transfera sumele cerute de BANCA, in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii lor, iar BANCA va repartiza plafoane sucursalelor judetene ale acesteia si Municipiului Bucuresti, corespunzator distributiei pe judete efectuate de AGENTIE.

Pe baza situatiei primite de la AGENTIE, Directia Politici de Credite si Recuperare a Creantelor Extrabilantiere din cadrul BANCII va repartiza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumei, plafoanele de credit pe sucursale judetene si sucursala Municipiului Bucuresti.

In functie de cererile de suplimentare primite de la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti, BANCA va putea solicita AGENTIEI, pe parcursul derularii procesului de creditare, redistribuirea plafoanelor repartizate pe judete si Municipiul Bucuresti.

AGENTIA va analiza necesarul de creditare si va asigura distribuirea si redistribuirea fondului pe judete, precum si suplimentarea corespunzatoare a resurselor de creditare.

B. Dispozitii privind atributiile agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a Municipiului Bucuresti si ale comitetelor de credite judetene si a Municipiului Bucuresti

B1. Dispozitii privind intocmirea documentatiei de creditare

34. Pentru obtinerea creditului cu dobanda avantajoasa, solicitantii de credite trebuie sa se adreseze agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in vederea obtinerii formularelor tipizate pentru intocmirea dosarelor de credit.

Persoanele juridice solicitante vor completa o cerere tip, conform anexei nr. 3a insotita de documentele prevazute la art. 22 din Norme si anume :

a)     contractul de societate sau dupa caz actul constitutiv;

b)     hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;

c)     statutul societatii;

d)     certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului sau codul unic de inregistrare;

e)     codul fiscal;

f)      ultimul bilant contabil depus, avizat de organul fiscal teritorial;

g)     ultimele trei balante de verificare;

h)    dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;

i)       declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;

j)       studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul (anexa nr. 4

k)     graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca si Conventia privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr.76/2002 anexele nr. 5, 6 a,7

l)       acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;

m)  proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare (anexa nr. 4a

n)    graficul de rambursare a creditului;

o)     aportul beneficiarului la realizarea investitiei (anexa nr. 8

p)     alte documente solicitate de BANCA (Bugetul de venituri si cheltuieli, intocmit conform normelor metodologice ale Ministerul Finantelor Publice, devize estimative intocmite de societati de constructii pentru valoarea totala a investitiei, din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate ca aport propriu etc).

Persoanele fizice autorizate sau asociatiile familiale solicitante vor completa o cerere tip, conform anexei nr. 3b, insotita de urmatoarele documente :

a) autorizatia de functionare ;

b) cod fiscal/cod unic de inregistrare/cod numeric personal (dupa caz) ;

c) declaratie speciala privind veniturile din activitati independente pentru anul in curs;

d) dispozitia de impunere si declaratia de impunere pentru anul expirat ;

e) studiul de fezabilitate ;

f) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca (numai in cazul asociatiilor familiale) si Conventia privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr.76/2002 anexele nr. 5 si 6 b

g) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;

h) aportul beneficiarului la realizarea investitiei (anexa nr. 8

i) alte documente solicitate de BANCA (Bugetul de venituri si cheltuieli, intocmit conform normelor metodologice ale Ministerul Finantelor Publice, devize estimative intocmite de societati de constructii pentru valoarea totala a investitiei, din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate ca aport propriu etc);

In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii sau dezvoltarii de noi capacitati de productie, in afara documentelor prezentate mai sus se adauga :

a ) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;

b ) autorizatia de constructie;

c ) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.

La solicitarea de credite pentru inceperea activitatii, intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste nu depun documentele prevazute la alin.(2), lit.f) , g) si h), iar persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale nou infiintate nu vor depune documentele prevazute la alin.3, lit.c) si d).

35 Documentatia se va intocmi in trei exemplare (un exemplar original si doua copii), care se depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru analiza si inaintare Comitetului de credite judetean sau al municipiului Bucuresti.

Birourile de creditare ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si al municipiului Bucuresti trebuie sa verifice daca documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute de lege.

Birourile de creditare ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si al municipiului Bucuresti vor prelua si inregistra dosarele numai daca documentatia este completa.

B2. Dispozitii privind avizarea creditelor in Comitetul de credite

judetean si al Municipiului Bucuresti

36. In termen de 5 zile lucratoare de la primirea dosarului de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a Municipiului Bucuresti acesta va fi supus analizei si avizarii comitetului de credite, format din:

a) presedintele (directorul coordonator al activitatii de creditare de la nivelul sucursalei judetene sau al Sucursalei Municipiului Bucuresti a BANCII) si un membru desemnat (seful serviciului de coordonare de la nivelul sucursalei judetene sau seful serviciului de credite de la nivelul Sucursala Municipiului Bucuresti a BANCII); pentru Comitetul de credit constituit la nivelul Judetului Ilfov, reprezentantii BANCII sunt: directorul coordonator al activitatii de creditare si seful serviciului de credite de la Sucursala municipiului Bucuresti.

b) trei membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti (directorul executiv, seful biroului de creditare si o persoana din cadrul biroului de creditare care este si secretar al Comitetului de credite).

In cazuri temeinic motivate persoanele prevazute la punctele a) si b) pot fi inlocuite prin delegare

Comitetul de credite se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna.

Comitetul de credit analizeaza dosarul, iar in cazul in care apreciaza ca acesta este complet, iar proiectul este fezabil si corespunzator din punct de vedere al scopului social urmarit, il avizeaza favorabil si transmite documentatia sucursalei judetene sau a municipiului Bucuresti a BANCII, cel mai tarziu a doua zi lucratoare de la data avizarii.

Hotararile Comitetului de credite se adopta prin majoritate simpla.

Dupa avizarea in Comitetul de credite, un exemplar (copie) ramane la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti si 2 exemplare (original si o copie) vor fi transmise BANCII.

In cazul respingerii dosarului de catre Comitetul de credite judetean sau al municipiului Bucuresti, in procesul verbal se vor mentiona motivele invocate de catre acesta.

Comitetul de credite avizeaza de asemenea, cererile de rescadentare sau de reesalonare a ratelor de credit. Reprezentantii AGENTIEI in Comitetul de credite vor aviza cererile de reesalonare a graficelor de ocupare a locurilor de munca create si vor urmari, in acest sens, respectarea de catre beneficiarul de credit a obligatiilor prevazute de Lege.

B3. Dispozitii privind atributiile agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti referitoare la respectarea clauzelor din contractele de credit si a incadrarii solicitarii in scopul social urmarit

In analiza dosarelor, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti vor acorda prioritate celor care prevad angajarea de someri din categoriile defavorizate sau supuse riscului de marginalizare, potrivit Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.

Prin persoane defavorizate se intelege: absolventii, somerii unici intretinatori de familie, somerii peste 45 de ani si rromi.

Daca sumele aprobate si repartizate de AGENTIE pe judete sunt mai mici decat solicitarile de credite, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti pot solicita redistribuirea sumelor intre judete.

Daca si dupa efectuarea redistribuirilor suma se dovedeste neindestulatoare dosarele vor fi avizate tinandu-se seama de urmatoarele :

calitatea de somer a solicitantului ;

ponderea somerilor angajati in totalul locurilor de munca nou create ;

- ponderea somerilor incadrati din categoriile defavorizate.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin biroul de creditare si corpul de control masuri active vor efectua verificari periodice pe parcursul derularii creditelor privind respectarea conditiilor care au stat la baza incheierii contractelor de credit si al Conventiei incheiate intre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judeteane sau a municipiului Bucuresti si beneficiarul de credit.

- respectarea prevederilor Legii privind destinatia creditului si conditiile de acordare a acestuia;

- respectarea graficelor de angajare a personalului.

Verificarea datelor inscrise in graficele de angajare a personalului se va efectua pe baza urmaririi concordantei dintre pontaje, statele de salarii avizate de camerele de munca si viramentele privind salariile;

- respectarea ponderii prevazute de Lege privind veniturile din activitatea de comert in total venituri din activitate, pe intreaga perioada de derulare a creditului;

Rezultatele verificarilor se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in doua exemplare. Un exemplar al procesului verbal impreuna cu anexele intocmite urmare controlului va ramane la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si celalalt la beneficiarul de credite.

In aplicarea prevederilor Legii, vor fi avute in vedere urmatoarele:

a) in calculul numarului somerilor angajati pe noile locuri de munca se iau atat someri indemnizati cat si cei neindemnizati care, la data angajarii, fac dovada ca sunt inscrisi la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judeteane sau a municipiului Bucuresti;

b) suma acordata pentru fiecare loc de munca nu poate depasi 100.000 mii lei; daca se solicita un credit mai mic de 100.000 mii lei pentru un loc de munca nou creat, beneficiarul de credit are obligatia incadrarii unui somer pe locul de munca respectiv;

c) beneficiarul de credit are obligatia mentinerii, pe intreaga perioada de derulare a contractului de credit, a numarului de locuri de munca inregistrat la data contractarii creditului. In caz contrar, contractul de credit se reziliaza, iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobanda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite in conditiile legii timp de 3 ani.

Incepand cu data rezilierii contractului, ratele de credit, dobanzile aferente si orice alte sume datorate conform contractului de credit, devin scadente, urmand a se proceda la recuperarea lor.

d) beneficiarul de credite are obligatia sa creeze un loc nou de munca pentru fiecare 100.000 mii lei primiti drept credit si sa angajeze someri inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in proportie de cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou create. In cazul nerespectarii acestei ultime conditii, beneficiarul de credite va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.

e) beneficiarul de credit are obligatia sa angajeze personal pe locurile de munca nou create in termen de 60 de zile de la data acordarii[1] creditului pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta, si in termen de 6 luni de la data acordarii1 creditului pentru cheltuieli de capital.f) persoanele care beneficiaza de credit pentru finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, au obligatia sa angajeze personal pe locurile de munca nou create in termen de 60 de zile de la data acordarii1creditului pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar sau a altor necesitati privind activitatea curenta si in termen de 6 luni de la data acordarii1 creditului pentru cheltuieli de capital.

g) daca beneficiarii de credite disponibilizeaza persoane dintre cele nou angajate (fie din categoria somerilor, fie a celor care nu provin din categoria somerilor), inainte de 3 ani de la incadrare, acestia au obligatia ca, pe locurile devenite vacante, indiferent de motive, sa incadreze personal din aceeasi categorie (cu respectarea proportiei somerilor in totalul persoanelor nou incadrate, conform Legii) intr-o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizarii.

h) in cazul nerespectarii prevederilor lit.e), f) si g), beneficarul creditului va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate ;

i) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare in mod independent activitati economice, care beneficiaza de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, trebuie sa se oblige prin contractul de credit sa nu renunte la autorizatie timp de 3 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, beneficiarul creditului va suporta o penalitate egala cu creditul acordat.

Dupa semnarea contractului de credit cu BANCA, solicitantul se va prezenta la AGENTIE pentru semnarea cu aceasta a Conventiei privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr. 76/2002, prevazuta in Anexa nr. 6.

In cazul in care, in urma controalelor efectuate de corpul de control al AGENTIEI, se constata incalcari ale dispozitiilor art. 86 alin. 3 lit. c) si d) si ale art. 88 din Lege, aceasta va instiinta BANCA, urmand ca incasarea penalitatilor sa se efectueze prin grija AGENTIEI, potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.

B4. Dispozitii privind monitorizarea si raportarea activitatii de creditare

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a Municipiului Bucuresti au obligatia monitorizarii activitatii de creditare.

Pentru urmarirea acordarii si rambursarii creditelor, Directia de Metodologie si Management al Riscurilor din cadrul BANCII va transmite AGENTIEI pana la data de 20 ale fiecarei luni pentru luna anterioara, situatia creditelor acordate, potrivit formularului prezentat in anexa nr. 9 "Situatia creditelor acordate conform prevederilor Legii nr. 76/2002, pana la data de ...", contrasemnata de Directia Generala de Contabilitate si Directia Politici de Credite si Recuperare Creante Extrabilantiere, pentru datele specifice fiecareia.

Situatia va fi transmisa la AGENTIE letric, centralizata pe judete, iar pe suport electronic situatia va fi detaliata pe judete si in cadrul acestora pe beneficiarii de credite.

Pentru monitorizarea locurilor de munca nou create ca urmare a creditarii, birourile de creditare din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti completeaza anexa nr. 10 la prezentele Instructiuni si o transmit saptamanal Directiei Economice si Executie Buget din cadrul AGENTIEI.

48. Saptamanal, in fiecare zi de luni, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti vor transmite situatia centralizata a solicitarilor de creditare inregistrate in saptamana precedenta.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti au obligatia completarii anexelor prevazute in prezentele Instructiuni la data si in termenele solicitate.

In afara raportarilor periodice obligatorii, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite orice alte situatii de monitorizare solicitate de conducerea AGENTIEI.

C. Dispozitii privind aprobarea si derularea creditelor prin BANCA

C1. Dispozitii privind transmiterea documentatiei de credit

Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale BANCII vor repartiza cel tarziu a doua zi, unitatilor teritoriale din subordine, dosarele primite cu avizul Comitetului de credite (un original si o copie), in vederea analizarii si aprobarii, conform competentelor stabilite prin reglementarile interne de creditare ale BANCII.

C2. Dispozitii privind analiza si aprobarea creditelor conform competentelor bancii

Aprobarea fiecarui credit se va efectua in baza analizei documentatiei de credite si a referatului de credit intocmit de ofiterul de credit al BANCII, conform reglementarilor de creditare in vigoare ale acesteia, in care vor fi detaliate cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului, precum: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate;

b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta pe baza analizarii datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;

c) informatii despre bonitatea solicitantului.

In acest scop vor fi calculati indicatorii de bonitate pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare. Astfel, in referatul de credit, corespunzator modelului din normele si instructiunile de creditare ale BANCII, se va include pagina de "Sinteza" din Analiza interna.

BANCA are obligatia sa analizeze si sa solutioneze dosarele in termen de:

- maximum 7 zile de la data primirii lor de la Comitetul de credite judetean si al municipiului Bucuresti in cazul creditelor pe termen scurt;

- maximum 14 zile de la data primirii lor de la Comitetul de credite judetean si al municipiului Bucuresti in cazul creditelor pe termen mediu.

In situatia in care cererea de creditare este respinsa de catre BANCA, documentatia in original va fi transmisa Comitetului de credite, in termen de cel mult trei zile de la respingerea acesteia, cu motivarea deciziei, pentru a fi restituita solicitantului, pe baza de semnatura.

Copia dosarului de creditare a solicitantului va fi pastrata si arhivata de unitatea teritoriala a BANCII care a analizat documentatia.

Luarea in considerare a deciziilor Comitetului de credit in vederea aprobarii cererii de acordare a creditului, reprezinta o optiune ce revine exclusiv in sarcina si responsabilitatea BANCII.

C3. Dispozitii privind intocmirea contractelor de credit

Dupa aprobarea creditului, solicitantul este instiintat sa se prezinte la BANCA pentru incheierea contractului de credit si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de normele de lucru in vigoare ale BANCII.

Modelul contractului de credit care se va incheia cu beneficiarii creditelor, elaborat in concordanta cu prevederile normelor si instructiunilor de creditare ale BANCII si ale Legii, este prevazut in, anexa nr. 11a pentru persoane juridice si anexa nr. 11b pentru asociatii familiale si persoane fizice autorizate.

Modelul Conventiei care se incheie intre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judeteane sau a municipiului Bucuresti si beneficiarii de credit sunt prevazute in anexele nr.6a si 6b.

Titulatura contractului de credit va fi "Contract de credit cu dobanda avantajoasa acordat in baza Legii 76/2002".

La dosarul de credit al beneficiarului se pastreaza toata documentatia aferenta, inclusiv cea primita de la Comitetul de credite, precum si o copie a Conventiei incheiata de acesta cu AGENTIA.

C4. Dispozitii privind incadrarea pe resursele aferente anului 2003 a unor credite aprobate in anul 2002

In conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 3/19.12.2002 la Contractul nr. XXI/ J264/ 187/2002, documentatiile de credit aprobate in anul 2002 si care nu au putut fi incadrate in resursa aferenta anului 2002, mentinute in evidenta BANCII, vor fi finantate din resursele alocate pentru anul 2003 in conditiile prevazute in prezentele Instructiuni, prin incheierea de contracte de credit sau prin incheierea de acte aditionale la contractele de credit incheiate in anul 2002.

Unitatile teritoriale ale BANCII vor avea in vedere actualizarea, unde este cazul, a documentatiilor de credit aprobate in anul 2002.

Pentru aceste cazuri agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca vor avea in vedere actualizarea graficelor de ocupare a fortei de munca in conformitate cu prevederile pct. 43, lit b), de mai sus.

C5. Dispozitii privind garantiile acceptate de BANCA si modul de evaluare a

acestora

Creditele pot fi acordate numai daca solicitantul prezinta garantii reale si/sau personale, care trebuie sa acopere creditul si dobanda aferenta.

BANCA va accepta, in functie de situatia concreta a fiecarui solicitant de credite, constituirea uneia sau mai multor garantii (mix de garantii), dupa cum urmeaza:

garantii neconditionate de la Guvernul Romaniei;

garantie bancara;

depozit colateral;

contractul de asigurare pentru neplata ratelor de credit si a dobanzilor aferente

(asigurarea riscului financiar de neplata);

ipoteca;

garantii reale mobiliare;

cesiunea de creanta;

fidejusiunea (cautiunea);

garantia de firma (companie);

planul de afaceri;

garantii de la Fondul Roman de Garantare a Creditelor;

garantii de la Fondul Roman de Garantare a Creditului Rural;

garantii de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderilor

Mici si Mijlocii ;

garantii reale mobiliare asupra bunurilor mobile viitoare ce urmeaza a fi achizitionate din credit, care pot fi atat bunuri noi, cat si bunuri cu un anumit grad

de uzura, cu incadrarea in prevederile normelor tehnice de evaluare in vigoare ale

BANCII;

privilegiul asupra bunurilor imobile ce urmeaza a fi achizitionate din credit;

alte garantii, potrivit legii.

58. BANCA poate accepta in garantie bunuri atat din mediul urban cat si din mediul rural, cu indeplinirea conditiilor legale si a celor prevazute in normele si instructiunile de creditare ale BANCII.

Garantiile acceptate si valoarea acestora vor fi stabilite conform prevederilor normelor tehnice de evaluare a garantiilor precum si ale normelor si instructiunilor de creditare ale BANCII.

In contractele de credit se vor mentiona in mod expres garantiile care se constituie prin contractele accesorii.

Beneficiarii creditelor au obligatia de a asigura bunurile aduse in garantie la o societate de asigurare-reasigurare agreata de BANCA, cu cesionarea in favoarea BANCII a politelor de asigurare respective.

b) Nivelul garantiilor

Garantiile trebuie sa acopere in intregime:

a) valoarea creditelor si a dobanzilor aferente, in cazul creditelor acordate pentru o perioada de pana la 1 an;

b) valoarea creditelor si a dobanzilor calculate de la data acordarii creditului pentru o perioada de cel putin 12 luni, in cazul creditelor acordate pentru o perioada mai mare de 1 an.

c) Evaluarea garantiilor

Evaluarea garantiilor de catre BANCA se efectueaza, corespunzator prevederilor cuprinse in normele tehnice in vigoare ale BANCII, privind evaluarea bunurilor de natura activelor imobilizate corporale, de catre:

a) ofiterul de credite, pentru bunurile de natura echipamentelor tehnologice, a mijloacelor de transport si a proprietatilor imobiliare (terenuri intravilane libere sau impreuna cu constructiile existente pe acestea) propuse a fi luate in garantie, la care se pot aplica metodele de evaluare indiciale pentru determinarea valorii ramase actuale, corelate cu metode bazate pe valori de piata sau de randament;

b) specialistii BANCII, pentru toate categoriile de bunuri indiferent de gradul de complexitate, cu exceptia celor care necesita masuratori, expertize si probe de specialitate;

c) institutii specializate, in cazuri deosebite, cand operatiunea de evaluare presupune expertize tehnice insotite de probe de laborator, masuratori cu instrumente si aparatura speciala etc; in aceasta situatie, rapoartele de evaluare vor fi verificate de catre specialistii BANCII, carora li s-au stabilit atributii privind evaluarea garantiilor;

d) firme specializate in evaluari de active, la cererea solicitantului de credit, situatie in care rapoartele de evaluare vor fi analizate si insusite de catre specialistii din BANCA.

Verificarea si evaluarea garantiilor atat cu ocazia aprobarii creditului cat si periodic, pe durata derularii acestuia, se efectueaza din punct de vedere scriptic - pe baza datelor din situatiile financiar - contabile prezentate de imprumutat, valoric - corespunzator prevederilor normelor tehnice in vigoare ale BANCII privind evaluarea garantiilor, faptic - prin inspectie la sediul imprumutatului sau in locurile unde se afla bunurile propuse in garantie si juridic - din punct de vedere al existentei titlurilor legale de proprietate asupra bunurilor.

63. Intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste, respectiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care solicita credite pentru inceperea activitatii, nu vor prezenta documentele prevazute la art. 22, alin.(1) lit.f), g) si h), respectiv art.22 alin.(4) lit.c) si d) din Norme.

Prin urmare in cazul acestora, la acordarea creditului nu se determina ratingul de credite prevazut de normele si instructiunile interne de creditare ale BANCII, acestea urmand a se calcula ulterior acordarii creditului (dupa trecerea unei perioade de 3-6 luni).In ceea ce priveste capacitatea de rambursare a imprumutatului, la determinarea acesteia se vor avea in vedere incasarile medii zilnice prognozate pe baza cash flow-ului intocmit de solicitant.

Creditele din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor putea acorda fara a se limita valoarea acestora in raport de capitalurile proprii ale agentilor economici.

In ceea ce priveste aportul propriu la realizarea proiectului (fie in lichiditati inregistrate in contul curent, fie in realizarea efectiva a unei parti din proiect, potrivit studiului de fezabilitate), pentru care se solicita creditul din bugetul asigurarilor pentru somaj, acesta va fi dovedit sau cheltuit de imprumutat in conditiile si termenele prevazute prin reglementarile interne de creditare ale BANCII, respectiv inainte de a se pune creditul la dispozitia beneficiarului.

65. Solicitarile de credite se vor analiza de catre unitatile teritoriale ale BANCII in conditiile prevazute de art. 21 din Norme, respectiv cu constituirea in mod obligatoriu de garantii reale mobiliare sau imobiliare si/sau personale acoperitoare, conform prevederilor normelor si instructiunilor de creditare si normelor tehnice privind evaluarea garantiilor ale BANCII, precum si cele ale Contractului si Instructiunilor comune ale BANCII si AGENTIEI.

66. Corespunzator prevederilor Normelor, creditele din bugetul asigurarilor pentru somaj pot fi acordate pentru doua destinatii principale, respectiv: pentru finantarea cheltuielilor de capital si pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.

Aprobarea de credite pentru ambele destinatii mentionate poate fi efectuata concomitent, dar acordarea acestora poate fi succesiva in functie de etapele inscrise in studiul de fezabilitate, in conditiile in care din analiza documentatiilor de credite rezulta ca solicitantii acestora au capacitate corespunzatoare de rambursare si prezinta garantii acoperitoare potrivit normelor si instructiunilor interne de creditare ale BANCII, insa numai cate un credit din fiecare categorie mentionata si cu respectarea prevederilor normelor si instructiunilor de creditare in vigoare ale BANCII, specifice fiecarei categorii de credit.

Aprobarea si acordarea unui nou credit se vor putea efectua numai dupa rambursarea in totalitate a celor acordate anterior.

C6. Dispozitii privind asigurarea bunurilor in procesul de creditare

Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, la societati de asigurare - reasigurare agreate de BANCA.

Politele de asigurare se vor reinnoi anual, pe intreaga perioada de creditare si vor fi cesionate in favoarea BANCII.

C7. Dispozitii privind acordarea creditelor

68. Dupa indeplinirea procedurilor cu privire la semnarea contractului de credit, constituirea garantiilor asiguratorii si semnarea Conventiei cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, ofiterii de credit vor intocmi comunicarea de plafon, in baza careia se vor acorda creditele aprobate, prin conturile de imprumut deschise pe numele agentului economic.

Pentru administrarea creditului, banca va percepe imprumutatului, odata cu acordarea creditului, un comision de gestiune de 0,5 % flat calculat la valoarea creditului aprobat, in cazul persoanelor juridice si 1% comision de gestiune, in cazul asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate.

Pentru creditele aprobate si neutilizate, banca va percepe imprumutatului un comision de 2% pe an, aplicat sumei neutilizate din valoarea creditului aprobat.

BANCA poate modifica nivelul comisioanelor percepute de la beneficiarii de credite, in functie de evolutia costurilor acestor operatiuni/servicii, ale resurselor de creditare pe piata financiar-bancara si nivelului inflatiei.

70. Creditele aprobate se deruleaza prin contul curent, in concordanta cu destinatia si in cadrul termenului de utilizare a creditului, prevazut in contractul de credit.

Acordarea creditelor se efectueaza prin debitarea, in limita plafoanelor aprobate si de regula, pe baza de nota contabila editata pe calculator, a contului separat de imprumut, prin creditarea contului curent al agentului economic, de unde se efectueaza platile catre terti dispuse de client prin documentele de plata, in conformitate cu destinatia aprobata prin contractul de imprumut.

La rubrica 'reprezentand' a documentului de plata se va mentiona in mod obligatoriu, pe langa simbolul contului separat de imprumut, obiectul creditat, precum si mentiunea: "plata efectuata din credit acordat in baza Legii nr. 76/2002".

Ofiterul de credite va verifica daca obiectul platii inscris in documentele de plata concorda cu destinatia aprobata a creditului si va viza (semna) fiecare document de plata din credit.

C8. Dispozitii privind masurile de verificare a utilizarii creditelor acordate si a garantiilor aferente

Ofiterii de credite vor efectua, conform prevederilor specifice din reglementarile de creditare ale BANCII, verificari pentru a constata, in principal, respectarea obligatiilor ce revin imprumutatului prin contractul de credite, dupa cum urmeaza:

- efectuarea platilor corespunzator destinatiei prevazute in contractul de credit;

- respectarea graficelor de utilizare si rambursare a creditelor, achitarea dobanzilor

si plata comisioanelor;

- starea garantiilor asiguratorii, modul de pastrare si conservare;

- concordanta datelor din evidentele contabile cu cele efectiv constatate pe teren;

- daca s-a realizat reinnoirea contractelor de asigurare pentru bunurile aduse in

garantie, in cazul in care perioada de rambursare este mai mare decat perioada de

asigurare;

- aducerea la cunostinta bancii a modificarilor intervenite in structura organizatorica

si activitatea desfasurata etc.

Atunci cand se constata utilizarea creditului in alte scopuri decat cel prevazut, conform clauzelor existente in contractul de credit se va dispune intreruperea imediata, fara preaviz, a acordarii de noi transe din credit la dispozitia imprumutatului.

C9. Dispozitii privind rambursarea creditelor

Ratele de credit se ramburseaza prin nota contabila intocmita de ofiterul de credite la data scadentei prevazuta in graficul de rambursare a creditelor.

74. Sumele rambursate de catre beneficiari la scadenta (rate de credit si dobanzi) se vireaza (de catre Directia Generala de Contabilitate din cadrul BANCII) in contul AGENTIEI deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii.

In ordinul de plata se va mentiona luna pentru care se efectueaza plata si va avea anexata situatia defalcata a rambursarilor pe judete.

75. La solicitarea imprumutatului, in cazuri justificate economic, banca poate rescadenta/reesalona ratele de credit in conformitate cu prevederile normelor si instructiunilor de creditare ale BANCII, cu avizul prealabil al Comitetului de credit.

76. Pentru creditele reesalonate, BANCA va percepe o dobanda majorata cu 2 puncte procentuale peste dobanda de baza curenta, care se va retine de catre BANCA.

Noile termene de rambursare nu vor putea depasi termenele maxime prevazute de lege si de Norme.

77. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit si/sau a dobanzilor datorate da dreptul BANCII de a percepe o dobanda majorata cu 5 puncte procentuale peste dobanda curenta, care se va retine de banca.

Nerespectarea de catre beneficiarii de credit, persoane fizice autorizate sau asociatii familiale, a obligatiei de reinnoire la termen a politelor de asigurare da dreptul BANCII de a percepe o dobanda majorata cu 5 puncte procentuale peste dobanda curenta, care se va retine de banca.

Sumele datorate si nerambursate din credit vor fi evidentiate la credite restante, incepand cu ziua scadentei.

Eventualele dobanzi datorate BANCII, care nu au putut fi incasate in prima zi lucratoare a lunii, vor fi inregistrate in contul "Dobanzi restante" si se va urmari recuperarea lor din incasarile imprumutatului, potrivit legii si ale normelor si instructiunilor de creditare ale BANCII.

Sumele nerambursate la termen de catre beneficiarii de credite vor fi transferate de banca in contul AGENTIEI, impreuna cu dobanzile aferente, pe masura incasarii lor, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii, dar nu mai tarziu de data prevazuta la punctul 11 din Contract.

C10. Dispozitii privind raportarile si monitorizarea activitatii de creditare a soldurilor contului de depozit de catre BANCA

Pe baza soldurilor zilnice ale conturilor de credite, precum si a rulajelor debitoare si creditoare ale acestora transmise zilnic prin modem de sucursalele judetene, Directia de Informatica din cadrul BANCII va calcula soldul zilnic neutilizat al depozitului constituit de AGENTIE la BANCA, precum si ratele de credit rambursate si va transmite in scris, Directiei de Trezorerie soldul zilnic neutilizat, iar aceasta va plati lunar la AGENTIE dobanda stabilita prin Contract.

Ratele de credit si dobanzile aferente incasate se vor vira de catre Directia Generala de Contabilitate in contul AGENTIEI deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, conform prevederilor pct. 74 de mai sus.

81. Sucursalele judetene si Sucursala Municipiului Bucuresti ale BANCII au obligatia de a completa zilnic, prin intermediul aplicatiilor informatice, datele aferente creditelor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj in evidenta contabila a BANCII.

In vederea raportarii catre AGENTIE a datelor referitoare la creditele acordate de catre BANCA, sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale BANCII, vor verifica pana cel mai tarziu la data de 10 ale lunii curente pentru luna anterioara, corectitudinea si concordanta datelor din evidentele contabile cu cele cuprinse in "Situatia creditelor acordate conform prevederilor Legii nr. 76/2002, pana la data de ...", din aplicatia informatica ''ANOFM'', corespunzator modelului din anexa nr. 9 la prezentele Instructiuni.

82. Directia Generala de Contabilitate si Directia Politici de Credite si Recuperare Creante Extrabilantiere vor analiza corespondenta datelor cuprinse in situatie cu cele din evidenta proprie si le vor confirma in scris, pentru datele specifice fiecareia, Directiei de Metodologie si Management al Riscurilor din cadrul BANCII, pana cel mai tarziul la data de 15 ale lunii.

Directia de Metodologie si Management al Riscurilor va verifica existenta corelatiilor dintre datele cuprinse in aplicatia ANOFM si cele din situatiile (anexa nr. 9) transmise letric de catre sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti.

Dupa efectuarea verificarilor si corelarilor necesare, Directia de Metodologie si Management al Riscurilor va transmite ANOFM, pana la data de 20 ale lunii curente, pentru luna anterioara, "Situatia creditelor acordate conform prevederilor Legii nr. 76/2002, pana la data de ...", corespunzator anexei nr. 9 si pct. 46 din prezentele Instructiuni.

83. Pentru urmarirea operativa a procesului de creditare si in vederea furnizarii unor informatii solicitate de conducerea BANCII, a AGENTIEI sau de alte institutii publice si guvernamentale interesate, sucursalele judetene si a Municipiului Bucuresti vor completa zilnic in aplicatia ANOFM, ''Situatia centralizatoare, pe judete, a dosarelor primite, avizate de Comitetele de credit judetene si al municipiului Bucuresti, din care aprobate de BCR, conform Legii nr. 76/2002'', pe baza anexei nr. 12 la prezentele Instructiuni.

Directia de Metodologie si Management al Riscurilor va transmite AGENTIEI pana cel mai tarziu la data de 15 ale lunii curente, pentru luna anterioara, situatia centralizata pe total BANCA, conform modelului din anexa nr. 12.

Dupa incheierea la data de 31.12.2003 a activitatii de acordare a creditelor pe anul 2003, Directia de Metodologie si Management al Riscurilor va transmite AGENTIEI, urmatoarele situatii, dupa ce au fost verificate, insusite si semnate de Directia Generale de Contabilitate si Directia Politici de Credite si Recuperare a Creantelor Extrabilantiere din cadrul BANCII:

a) pana la data de 20.01.2004 - Situatia finala a soldului ramas neutilizat la data de 31.12.2003 din resursa de creditare pusa la dispozitie de AGENTIE.

b) pana la data de 31.01.2004 - Situatia centralizatoare pe judete la data de 31.12.2003 a creditelor acordate de BANCA in anul 2003 din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza Legii nr. 76/2002, conform anexei nr. 9.

Unitatile bancare teritoriale ale BANCII vor acorda o atentie deosebita evidentierii contabile la data de 31.12.2003 a sumelor aferente cazurilor in care, dupa aprobarea creditului de catre BANCA, clientii au renuntat partial sau total la credite sau creditele nu au mai fost puse la dispozitia clientilor de catre banca, datorita nerespectarii de catre acestia a unor clauze din contractul de credit cum ar fi: constituirea aportului propriu, constituirea integral si in termenele prevazute a garantiilor acoperitoare etc., precum si diferentele de creditare aferente cazurilor in care angajarile din credite au fost inferioare creditelor aprobate (s-au inregistrat "economii" la creditele aprobate, clientii prezentand pentru achizitionarea unor bunuri facturi definitive mai mici).

Determinarea soldului neutilizat la data de 31.12.2003 se va efectua in baza datelor contabile inregistrate la data mentionata, in conturile din bilant si din afara bilantului, luand in considerare si operatiunile aflate in curs de decontare intre unitatile teritoriale si Centrala BANCII si intre Centrala BANCII si AGENTIE, prin deducerea din soldul contului de depozit al AGENTIEI (diminuat cu sumele rambursate din credite) a urmatoarelor:

- soldurile aferente creditelor aprobate si angajate de clienti;

- soldurile aferente creditelor trecute la restanta;

- soldurile aferente creditelor aprobate si neangajate de clienti (inregistrate

ca angajamente de finantare in afara bilantului).

Unitatile teritoriale ale BANCII vor acorda o atentie deosebita evidentierii contabile si operative precum si raportarii cu corectitudine si operativitate, catre centrala BANCII si catre AGENTIE, a tuturor creditelor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si a dobanzilor aferente, precum si a oricaror modificari ale clauzelor privind valoarea creditului din contractele de credite, prin acte aditionale.

III. DISPOZITII FINALE

In vederea derularii in bune conditii a prevederilor Contractului, AGENTIA si BANCA vor desemna in cadrul compartimentelor proprii, persoanele responsabile direct si atributiile concrete ale acestora privind desfasurarea si monitorizarea activitatii mentionate, precum si raportarea datelor si informatiilor legate de acordarea creditelor din bugetul asigurarilor pentru somaj.

89. Prezentele Instructiuni pot fi completate si/sau modificate de comun acord, prin acte aditionale.

AGENTIA si BANCA vor asigura multiplicarea prezentelor instructiuni si difuzarea la unitatile lor teritoriale pentru a fi cunoscute si puse in aplicare.

90. Anexele nr.1-12 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

91. Prezentele instructiuni au fost semnate in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

AGENTIA NATIONALA PENTRU BANCA COMERCIALA ROMANA SA

OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

PRESEDINTE PRESEDINTE

IOAN CINDREA Dr. NICOLAE DANILA

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV DIRECTIA GENERALA DE

CONTABILITATE

EUGEN PREDA Director general MARIEAN BUSCA

AVIZAT,

DIRECTIA ECONOMICA SI DIRECTIA DE TREZORERIE

EXECUTIE BUGET 

Director adjunct MIHAELA UDMA Director MARIAN MICLEA

AVIZAT, AVIZAT, DIRECTIA LEGISLATIE SI DIRECTIA JURIDICA

CONTENCIOS

Director GABRIELA KRISKA Director SIMONA VALCEANUdata primei trageri a fiecarui credit

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1851
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved