Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Impozitele personale

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Impozitele personale

Ca forma a impozitelor personale, impozitele pe venit au putut fi introduse atunci cand s-a inregistrat o suficienta diferentiere a   veniturilor realizate de diferitele categorii sociale. Acest moment este marcat de cresterea numarului muncitorilor si functionarilor, care realizau venituri sub forma salariilor, a industriasilor, comerciantilor si bancherilor care realizau venituri sub forma profitului si a proprietarilor funciari care realizau venituri sub forma rentei.
In calitate de subiecte ale impozitului pe venit, apar, asadar, persoane fizice si juridice (societatile de capital) care au domiciliul si rezidenta intr-un anumit stat, precum si cele nerezidente care realizeaza venituri din diferite surse.

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice este cel mai important impozit direct, din punct de vedere al veniturilor fiscale realizate. In practica fiscala intalnim 2 sisteme de asezare a impozitelor pe veniturile persoanelor fizice:

sistemul impunerii separate – care poate fi intalnit fie sub forma unui impozit unic pe venit, ce permite o impunere diferentiata pentru fiecare categorie de venit, fie prin asezarea mai multor impozite, care vizeaza fiecare in parte, venitul obtinut dintr-o anumita sursa;

sistemul impunerii globale – care presupune cumularea tuturor veniturilor realizate de o persoana fizica, indiferent de sursa, si supunerea venitului cumulat unui singur impozit (aceasta varianta este cea mai frecvent intalnita, ea fiind utilizata in SUA si majoritatea tarilor din UE);

In Romania, dupa 1989, in contextul implementarii economiei de piata au fost introduse o serie de impozite separate care vizau veniturile obtinute de persoane fizice din diverse surse. Astfel, in 1991 au fost instituite impozitele pe salarii si pe dividende, iar in 1997 un impozit pe alte venituri obtinute de persoanele fizice (venituri din drepturi de autor, veniturile liber-profesionistilor, venituri din chirii, etc.).

Toate aceste impozite au fost reunite intr-un singur act normativ, in anul 1999, care stabilea aplicarea unui impozit global pe veniturile din activitati independente, veniturile din salarii si veniturile din cedarea folosintei bunurilor, celelalte venituri ale persoanelor fizice fiind impuse diferentiat.

Incepand cu anul 2005 impozitarea veniturilor persoanelor fizice sufera o serie de modificari, trecandu-se la impozitarea cu o cota unica dupa modelul intalnit si in alte tari est-europene.

Contribuabilii impozitului pe venit sunt :

persoanele fizice rezidente;

persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanant in Romania;

persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;

persoanele fizice nerezidente care obtin venituri altele decat cele din activitati independente;

Sunt supuse impozitului pe venit urmatoarele categorii de venituri :

venituri din activitati independente;

veniturile din salarii;

veniturile din cedarea folosintei bunurilor;

veniturile din investitii;

veniturile din pensii;

veniturile din activitati agricole;

veniturile din premii si jocuri de noroc;

veniturile din transferul proprietatilor imobiliare;

veniturile din alte surse;

Conform codului fiscal, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de sta, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca;

sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare;

sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica;

sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare;

sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la cap. Vini;

drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;

bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie;

veniturile din agricultura si silvicultura139;

veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;

veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia   reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;

subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare;

veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de.1 persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;

premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;

premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;

prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in conformitate cu prevederile legale140;

alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

A. VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE cuprind :

venituri comerciale  - obtinute din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii si din practicarea unor meserii;

venituri din profesii libere – obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, de avocat stagiar in baza contractului de colaborare,de notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliatre, arhitect etc;venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala - provenite din brevete de inventie, desene, modele, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor.

Metodele de determinare a venitului net din activitati independente sunt urmatoarele:

a.       in sistem real (pe baza datelor din contabilitate), venitul net = venit brut – cheltuieli deductibile

Venitul brut cuprinde:

Ø      sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;

Ø      veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

Ø      castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

Ø      veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;

Ø      veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta.

b.       pe baza normelor de venit, pentru o serie de activitati stabilite de MFP, desfasurate de contribuabil;

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

a) o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut;

b) contributiile sociale obligatorii platite.

In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmátoarelor cheltuieli:

a) o cheltuiala deductibilá egala cu 50% din venitul brut;

b) contributiile sociale obligatorii plátite.

Impozitul se determina aplicand cota de 16% asupra venitului net.

B. IMPOZITUL PE VENITURI DIN SALARII

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de forma care se acorda (sunt incluse si indemnizatiile pentru incapacitate temporala de munca

Impozitul pe salarii se determina si se varsa la buget de catre angajatori  care sunt obligati sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni si sa-l vireze la buget pana la 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.

Impozitul se calculeaza pentru angajati prin aplicarea cotei de 16%  asupra bazei de calcul obtinute ca diferenta intre venitul net din salariu, calculat prin scaderea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deduceri personale acordata pentru luna respectiva, si de asemenea, a cotizatiei sindicale si a contributiei la fondurile de pensii facultative.

C. IMPOZITUL PE VENITURI DIN PENSII

Venitul lunar impozabil se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 900 lei( pentru anul 2007 ), iar impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului lunar impozabil.

D. IMPOZITUL PE VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Impozitul se determina aplicand cota de 16% asupra venitului net, care se stabileste prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25% din venitul brut.

E. IMPOZITUL PE VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE

Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatoarele activitati:

a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;

b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;

c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, cátre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau cátre alte unitati, pentru utilizare ca atare, incepand cu data de 1 ianuarie 2008.

Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cat si in sistem real, impozitul fiind final.

Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata, de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturi, Padurilor si Dezvoltari Rurale.

Incepand cu 1 ianuarie 2009, contribuabili care realizeaza venituri banesti din agricultura, prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate.

F.IMPOZITUL PE VENITURIL M ICROINTREPRINDERILOR

O microintreprindere este o persoana juridicá romana care indeplineste cumulativ urmátoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeazá venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.

Baza impozabilá a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementárilor legale;

f) veniturile realizate din despágubiri, de la societátile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

G. IMPOZITUL PE PROFIT

Sunt obligati la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:

Ø      persoanele juridice romane;

Ø      persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

Ø      persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

Ø      persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridicá romana;

Ø      persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainátate din asocieri fárá personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmátorii contribuabili:

Ø      trezoreria statului;

Ø      institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitátile realizate si utilizate potrivit <LLNK 12002  500 10 201 0 18>Legii finantelor publice, cu modificárile ulterioare;

Ø      persoanele juridice romane care plátesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

Ø      fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;

Ø      cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitáti economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitátilor cu scop caritabil;

Ø      cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitátii de cult;

Ø      institutiile de invátamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmátori, potrivit <LLNK 11995  84 11 211 0 32>Legii invátamantului cu modificárile si completárile ulterioare;

Ø      asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit <LLNK 11996  114 11 201 0 28>Legii locuintei, pentru veniturile obtinute din activitáti economice si care sunt sau urmeazá a fi utilizate pentru imbunátátirea utilitátilor si a eficientei cládirii, pentru intretinerea si repararea proprietátii comune;

Ø      Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

Ø      Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii.

Ø      Banca Nationala a Romàniei.

Ø      Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii.

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, exceptie pentru barurile de noapte, cluburile de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive

Profitul impozabil se calculeazá ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizárii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 830
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site