Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

2. Impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
Obiectivele cursului: Cunoasterea notiunilor nerezident, reprezentanta straina si a obligatiilor fiscale ce decurg din acest statut[1].

Nerezidenti. Contribuabili. Sfera de cuprindere. Retinerea impozitului

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Impozitul pe reprezentante

1. Contribuabili. Sfera de cuprindere

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit si sunt denumiti in contribuabili.

Sfera de cuprindere a impozitului

Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania.

Venituri impozabile obtinute din Romania

Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:

- dividende de la o persoana juridica romana;

- dobanzi de la un rezident;

- dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

- redevente de la un rezident;

- redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

- comisioane de la un rezident;

- comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

- venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

- venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;

- venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;

- venituri din servicii prestate in Romania, etc.

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

- 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate in Romania;

- 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc;

- 16% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania.

Venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului.

Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut este impozit final.

Scutiri

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

- dobanda pentru depunerile la vedere in cont curent de la banci sau alte institutii de credit din Romania;

- dobanda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanta reprezentand credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobanda aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, de banci care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman.

c) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de o persoana juridica romana, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice;

e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice, etc;

2. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit.

In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala.

Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau.

Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.

Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare sunt stabilite prin norme.

3. Impozitul pe reprezentante

Contribuabili

Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual.

Stabilirea impozitului

Suma de plata

Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.

In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in Romania, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv.Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie.

Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.

Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata.

Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania.

TESTE DE VERIFICARE:

Veniturile impozabile obtinute din Romania de un nerezident, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, pot fi:

a. dividende de la o persoana juridica romana;

b. venituri din donatii sau mosteniri de la un rezident;

c. dobanzi de la un rezident;

d. venituri din vanzarea bunurilor mobile detinute pe teritoriul romanesc;

e. redevente de la un rezident;

f. comisioane de la un rezident;

g. venituri din servicii prestate in Romania.

Alegeti una din urmatoarele variante de raspuns:

A (a+b+c+d+e+f); B (a+c+e+f+g); C (c+d+e+f+g).

2. Termenul de plata al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este:

a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri;

b. data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri;

c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste venituri.

3. Impozitul pe veniturile  obtinute din Romania de nerezidenti este:

a. un impozit cu stopaj la sursa;

b. un impozit care se suporta de catre platitorul de venituri;

c. un impozit indirect.

4. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata:

a. In cazul aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala;

b. in situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala;

c. conventiile de evitare a dublei impuneri sunt acorduri bilaterale semnate de Romania cu toate statele lumii, in vederea eliminarii situatiilor de impozitare succesiva a acelorasi venituri realizate din Romania de nerezidenti,  pe baza de reciprocitate.Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 706
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site