Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Impunerea veniturilor

finante

+ Font mai mare | - Font mai micImpunerea veniturilor

1. Impunerea veniturilor realizate de persoane fizice.
v  Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania:

a) de la un angajator strain pentru activitatea desfasurata in Romania sau angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Intrebare:

Doamna Georgescu Mihaela, persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, este angajata cu contract de munca la Consulatul Italiei din Romania. Ce declaratii trebuie depuse la organele fiscale pentru veniturile sub forma de salarii realizate in cursul anului 2002 ?

Raspuns:

In conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1423/1999, lunar, in termen de 15 zile de la expirarea lunii in care s-a realizat venitul, doamna Georgescu Mihaela trebuie sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are resedinta, Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (anexa 1). De asemenea, angajatorul trebuie sa depuna in termen de 15 zile de la data angajarii, Declaratia informativa privind inceperea / incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (anexa 2).

Conform O.M.F. 1372/2000, pana la data de 31.03.2003 doamna Georgescu Mihaela trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal declaratia de venit global (anexa 3). La randul 16 din Declaratia de venit global (venitul net calculat pentru salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania), se va scrie dupa caz:

Ø   suma calculata prin cumularea venitului net declarat luna de luna, preluat din randul 4 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (anexa 1);

Ø   suma inregistrata la rd. 14, col. 1 din formularul fisa fiscala 1 (FF1), in situatia in care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular;

Ø   suma inregistrata la rd. 13, col. 1 din formularul fisa fiscala 2 (FF2), in situatia in care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular.

b) pentru activitatea desfasurata in strainatate (activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, respectiv o impunere finala in Romania)

1. Intrebare:

O persoana fizica romana, cu domiciliul in Romania, realizeaza in strainatate un venit din activitati independente, in suma de 5.000 $, iar din Romania obtine venituri din salarii in valoare de 110.000.000 lei. Pentru venitul din strainatate, acesta

plateste in strainatate un impozit de 30%, respectiv 1.500 $. Cum se calculeaza impozitul pe venit datorat in Romania ?

Raspuns:

Ø      Se transforma valuta in lei, la cursul de schimb mediu anual comunicat de B.N.R.: 5.000 $ x 33.000 lei / $ = 165.000.000 lei – venitul din activitati independente; 1.500 $ x 33.000 lei / $ = 495.000.000 lei – impozitul platit in strainatate;

Ø      Se calculeaza venitul mondial realizat (suma veniturilor din Romania si din strainatate din categoriile de venituri din activitati independente, salarii si cedarea folosintei bunurilor, realizate de o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania): VM = 110.000.000 lei + 165.000.000 lei = 275.000.000 lei;

Ø      Se calculeaza impozitul pe venitul anual global conform O.G. nr. 73/1999 cu modificarile si completarile ulterioare (cu acordarea deducerilor de baza si suplimentare). Presupunem ca impozitul pe venitul anual global este de 89.920.000 lei;

Ø      Se calculeaza creditul fiscal extern: CFE = (165.000.000 / 275.000.000) x 89.920.000 lei = 53.952.000 lei. Deoarece impozitul platit in strainatate este mai mic decat creditul fiscal extern (49.500.000 < 53.952.000), creditul fiscal extern acordat va fi la nivelul impozitului platit in strainatate, respectiv in suma de 89.920.000 lei.

Ø      Se calculeaza impozitul ramas de plata in Romania : 71.000.000 lei – 49.500.000 lei = 40.420.000 lei.

2. Intrebare:

O persoana fizica romana, cu domiciliul in Romania, realizeaza in strainatate un venit de natura salariala in suma de 3.000 $, pentru care s-a retinut un impozit in strainatate de 35%, respectiv 1.050 $. Persoana respectiva obtine si din Romania venituri din cedarea folosintei bunurilor in valoare de 90.000.000 lei. Cum se calculeaza impozitul pe venit datorat in Romania?

Raspuns:

Ø      Se transforma valuta in lei, la cursul de schimb mediu anual comunicat de B.N.R.: 33.000 lei/$ x 3.000 $ = 99.000.000 lei – salariul primit in strainatate;

33.000 lei/$ x 1.050 $ = 34.650.000 lei – impozitul platit in strainatate;

Ø      Se calculeaza venitul mondial: 90.000.000 lei + 99.000.000 lei = 189.000.000 lei;

Ø      Se calculeaza impozitul pe venitul anual global conform O.G. nr. 73/1999 cu modificarile si completarile ulterioare (cu acordarea deducerilor de baza si suplimentare). Presupunem ca impozitul pe venitul anual global este de 49.520.000 lei;

Ø      Se calculeaza creditul fiscal pentru veniturile obtinute din strainatate: CFE = (venitul din sursa din strainatate / venitul mondial) x impozitul pe venitul anual global = (54.000.000 / 144.000.000) x 49.520.000 lei = 18.570.000 lei. Deoarece suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mica decat impozitul platit in strainatate (33.796.188 < 34.650.000) creditul fiscal extern va fi acordat la nivelul impozitului pe venit datorat in Romania calculat mai sus, respectiv 33.796.188 lei;

Ø      Se calculeaza impozitul pe venit ramas de plata in Romania: 64.520.000 lei – 33.796.188 lei + 30.723.812 lei.

3. Intrebare:

Domnul Ionescu Sorin, persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obtine in Franta ca angajat al unei firme franceze un venit de natura salariala in suma de 5.000 $, pentru care s-a retinut un impozit de 40%, respectiv 2.000 $, apoi se angajeaza in Marea Britanie, de unde obtine venituri de natura salariala in suma de 3.500 $, pentru care s-a retinut un impozit de 25%, respectiv 875 $. In perioada in care a lucrat in strainatate, persoana respectiva si-a inchiriat apartamentul proprietate personala, obtinand venituri din cedarea folosintei bunurilor in valoare de 25.000.000 lei. Cum se calculeaza impozitul pe venit datorat in Romania ?

Raspuns:

Ø      Se transforma in lei la cursul de schimb mediu anual, veniturile obtinute din strainatate si impozitele retinute, dovedite cu documente eliberate de autoritatile fiscale din Statele respective:

5.000 $ x 33.000 lei/$ = 165.000.000 lei – salariul primit in Franta;

2.000 $ x 33.000 lei/$ = 66.000.000 lei – impozitul platit in Franta;

3.500 $ x 33.000 lei/$ = 115.500.000 lei – salariul primit in Marea Britanie;

875 $ x 33.000 lei/$ = 28.875.000 lei – impozitul platit in Marea Britanie.

Ø      Se calculeaza venitul mondial:

165.000.000 lei + 115.500.000 lei + 25.000.000 lei = 305.500.000 lei

Ø      Se calculeaza impozitul pe venitul anual global conform baremului anual (cu acordarea deducerilor de baza si suplimentare). Presupunem ca impozitul pe venitul anual global este de 96.520.000 lei.

Ø      Se calculeaza creditul fiscal pentru veniturile obtinute din Franta:

(165.000.000 / 305.500.000) x 96.520.000 lei = 52.130.268 lei.

Deoarece creditul fiscal extern este mai mic decat impozitul platit in Franta, respectiv 52.130.268 lei < 66.000.000 lei, creditul fiscal extern va fi acordat la nivelul impozitului datorat in Romania, aferent venitului din strainatate, respectiv la nivelul sumei de 52.130.268 lei.

Ø      Se calculeaza creditul fiscal pentru veniturile obtinute din Marea Britanie:

(115.500.000 / 305.500.000) x 96.520.000 lei = 36.491.190 lei.

Deoarece creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in Marea Britanie, respectiv 36.491.190lei > 28.875.000 lei, creditul fiscal extern va fi acordat la nivelul impozitului platit in Marea Britanie, respectiv la nivelul sumei de 28.875.000 lei.

Ø      Se calculeaza impozitul ramas de plata in Romania:

96.520.000 lei – (52.130.268 lei + 28.875.000 lei) = 15.514.732 lei

4. Intrebare:

Ce declaratii trebuie depuse de domnul Ionescu Sorin la organele fiscale, pentru veniturile sub forma de salarii realizate in cursul anului 2002, conform exemplului anterior ?

Raspuns:

In conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1372/2000, pana la cota de 31.03.2003, domnul Ionescu Sorin trebuie sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul, cate o Declaratie speciala privind veniturile din strainatate (anexa 4), pentru fiecare tara de sursa a veniturilor.

De asemenea, pana la data de 31.03.2003 domnul Ionescu Sorin trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal si Declaratia de venit global. La randul 19 (venit din strainatate) din Declaratia de venit global se inscrie suma rezultata prin insumarea veniturilor nete pe categorii de venituri, preluate din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate depuse in anul fiscal de raportare (din toate sursele), in timp ce la randul 20 (pierdere fiscala) se inscrie suma rezultata prin insumarea pierderilor fiscale pe categorii de venituri.Trebuie mentionat ca sumele obtinute in valuta se transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de B.N.R. din anul de realizare a venitului. Pentru valutele necotate de B.N.R., transformarea in lei se va face prin intermediul dolarului S.U.A.

Intrebare:

Domnul Popescu Ion, persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obtine din strainatate dividende in suma de 10.000 $, pentru care plateste in strainatate un impozit pe dividende de 10%, adica 1.000 $. Cota de impunere in Romania este de 5% (conform O.G. nr.73/1999). Cum se calculeaza impozitul pe venit datorat in Romania?

Raspuns:

Deoarece impozitul platit in strainatate este mai mare decat impozitul datorat in Romania (10% >5%), creditul fiscal extern este limitat la impozitul din Romania si prin urmare nu se datoreaza impozit pe dividende in Romania.

Intrebare:

Ce declaratii trebuie depuse de domnul Popescu Nicolae la organele fiscale, pentru veniturile sub forma de dividende realizate in cursul anului 2002, conform exemplului anterior ?

Raspuns:

In conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1372/2000, pana la data de 31.03.2003 domnul Popescu Nicolae trebuie sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul cate o declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala (anexa 5), pentru fiecare tara de sursa a veniturilor.

Sumele obtinute in valuta se transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de B.N.R. din anul de realizare a venitului. Pentru valutele necotate de B.N.R., transformarea in lei se va face prin intermediul dolarului S.U.A.

Intrebare:

O persoana fizica cu domiciliul in Romania, joaca in strainatate si castiga la ruleta 40.000 $, pentru care plateste prin stopaj la sursa un impozit de 6%, respectiv 2.400 $. Cota de impunere in Romania este de 10% (conform O.G. nr.73/1999). Cum se calculeaza impozitul datorat in Romania, pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc?

Raspuns:

Deoarece impozitul platit in strainatate este mai mic decat impozitul datorat in Romania (6%< 10%), creditul fiscal extern va fi calculat la nivelul impozitului platit in strainatate:

CFE = 40 000$ * 6% = 2 400$

Ø      Se transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR:

2 400$ * 33.000 lei/$ = 79.200.000 lei – impozitul platit in strainatate

40 000$ * 33.000 lei/$ = 1.320.000.000 lei – venitul obtinut in strainatate

Se calculeaza impozitul datorat in Romania, in conditiile in care castigul este realizat de la acelasi organizator, intr-o singura zi:

(1.320.000 000lei – 5.000 000lei) * 10% = 131.700.000 lei

Creditul fiscal extern acordat este in suma de 79.200.000 lei.

Prin urmare impozitul platit in Romania este:

131.700.000 lei - 79.200 000 lei = 52.500.000 lei

8. Intrebare:

In Statul sursa A s-a retinut prin stopaj la sursa un impozit pe dobanzile incasate de persoanele fizice, in procent de 30% aplicat valorii brute a dobanzilor.

Conform art.11 par.(2) din Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Statul sursa A si Statul de rezidenta B, Statul sursa A are dreptul sa incaseze un impozit pana la maximum 10% din valoarea bruta a dobanzilor. In Statul de rezidenta B, impozitul asupra dobanzilor externe este 15% din valoarea bruta a dobanzilor. Cum se calculeaza impozitul pe veniturile din dobanzi?

Raspuns:

In Statul sursa A s-a retinut eronat impozit asupra dobanzilor incasate, in procent de 30%, si prin urmare diferenta de impozit incasata in mod nejust, in procent de 20%, trebuie restituita de catre Statul A, in urma cererii depuse de persoanele fizice beneficiare. Cererii i se va da curs in conditiile in care persoanele fizice cer restituirea in termenul de prescriere si prezinta o confirmare de rezidenta eliberata de organele fiscale competente in Statul de rezidenta B.

9. Intrebare:

Un rezident roman obtine din Romania in decursul anului 2002 venituri din chirii in suma de 20.000.000 lei si venituri din dobanzi in suma de 80.000.000 lei. De asemenea, din S.U.A. obtine venituri in suma de 11 000$ astfel:

Ø   venituri din salarii in suma de 3 000$ pentru care plateste un impozit de 25%;

Ø   venituri din dobanzi in suma de 6 000$ pentru care plateste un impozit de 5%;

Ø   venituri din jocuri de noroc in suma de 2 000$ pentru care plateste un impozit de 5%.

Cum se calculeaza impozitul pe venit datorat in Romania ?

Raspuns:

Se transforma in lei, la cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, veniturile obtinute din strainatate si impozitele aferente:

3.000$ * 33.000 lei/$ = 99.000.000 lei – venitul din salarii

3.000$ * 25% = 750$ * 33.000 lei/$ = 24.750.000 lei – impozitul aferent veniturilor din salarii

6.000$ * 33.000 lei/$ = 198.000.000 lei – venitul din dobanzi

6.000$ * 5% = 300$ * 33.000 lei = 9.900.000 lei – impozitul aferent veniturilor din dobanzi

2.000$ * 33.000 lei/$ = 66.000.000 lei – venitul din jocuri de noroc

2.000$ * 5% = 100$ * 33.000 lei/$ = 3.300.000 lei – impozit aferent veniturilor din jocuri de noroc

Ø      Se calculeaza venitul mondial:

99.000.000 lei + 20.000.000 lei = 119.000.000 lei

Ø      Se calculeaza impozitul anual aferent venitului in suma de 80.000.000 lei, conform baremului anual ( cu acordarea deducerilor de baza si suplimentare). Presupunem ca impozitul pe venitul anual global este de 33.920.000 lei

Ø      Se calculeaza fiscal extern aferent veniturilor din salarii: (199.000.000 lei: 119.000.000 lei) * 33.920.000 lei = 28.219.157 lei

Deoarece creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in strainatate, suma care se va deduce din impozitul pe venit este la nivelul impozitului platit in strainatate.

Ø      Se calculeaza impozitul anual global datorat in Romania:

33.920.000 lei – 24.750.000 lei = 9.170.000 lei

Ø      Se calculeaza creditul fiscal extern aferent veniturilor din dobanzi:

Deoarece cota de impozit este mai mare in strainatate decat cota de impozit prevazuta in Ordonanta Guvernului nr.73/1999 (5% > 1%), creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat aplicand cota prevazuta in Ordonanta Guvernului nr.73/1999 si deci in Romania nu se datoreaza impozit aferent veniturilor din dobanzi.

Ø      Se calculeaza creditul fiscal extern aferent veniturilor din jocuri de noroc:

Deoarece cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 (5% < 10%), creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit platit in strainatate, respectiv la suma de 3.300.000 lei, si deci in Romania se datoreaza impozit aferent veniturilor din jocuri de noroc.

Ø      Se calculeaza impozitul datorat in Romania aferent veniturilor din jocurile de noroc, in conditiile in care castigul este realizat de la acelasi organizator, intr-o singura zi:

(66.000.000 lei – 3.000.000 lei) * 10% = 63.000.000 lei

Creditul fiscal extern acordat este in suma de 3.300.000 lei.

Prin urmare impozitul ramas de platit in Romania este:

6.300.000 lei – 3.300.000 lei = 3.000.000 lei

v         Impunerea veniturilor obtinute de persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si de persoane fizice straine, rezidente ale unor State cu care Romania a incheiat Conventii de evitare a dublei impuneri.

1. Intrebare:

Un angajat A domiciliat in Berlin este trimis de catre patronul sau german B, pe perioada 1.01.2002 – 30.06.2002, sa monteze utilajele vandute unei firme din Bucuresti. Dupa incheierea activitatii,angajatul A mai petrece doua saptamani de concediu in Romania. Salariul care i se cuvine lui A va fi expediat intr-un cont elvetian.

Unde se va impozita salariul domnului A?

Raspuns:

Angajatul A are o sedere in Romania mai lunga de 183 zile, motiv pentru care Romaniei, ca Stat de desfasurare a activitatii, ii revine dreptul de impozitare ( conform art.13 par. 2 din Conventia incheiata intre Germania si Romania ). Plata facuta in Elvetia este nesemnificativa.

2. Intrebare:

O persoana fizica romana este angajata in perioada 01.02.2002 – 31.05.2002 de S.C. „X” S.R.L. (antreprenor roman) ca muncitor pe un santier de constructii din Berlin, iar in perioada 01.10.2002 - 31.12.2002 este angajata de S.C. „Y” S.R.L. (antreprenor roman) pe un santier de constructii din Hamburg.

Unde se va impozita salariul angajatului roman?

Raspuns

Angajatul roman domiciliaza timp de 7 luni in Germania. Prin urmare Germania, ca Stat de desfasurare a activitatii, are dreptul de impozitare asupra salariului pentru aceasta perioada.3. Intrebare:

Angajatul X domiciliat in Berlin este detasat de societatea mama A, pentru o lucrare in Bucuresti, sub supravegherea si indrumarea societatii fizice „B” S.R.L., pe o perioada de 4 luni. Unde se va impozita salariul angajatului X ?

Raspuns:

Deoarece in perioada de 4 luni, patronul angajatului X este societatea „B” S.R.L., Romania are dreptul de impozitare pentru cota parte din salariul pentru munca prestata aici.

4. Intrebare:

Angajatul A domiciliat in Berlin, este trimis sa-si desfasoare activitatea ca inginer pentru patronul sau american C, la diferiti clienti din Bucuresti pe o perioada de 5 luni. Unde se va impozita salariul angajatului A?

Raspuns:

Deoarece angajatul A nu ramane o perioada mai lunga de 183 zile (ci numai 5 luni) in Statul de desfasurare a activitatii – Romania – patronul american C nu este rezident in Statul de desfasurare a activitatii, ci domiciliaza intr-un Stat tert ( S.U.A.) si nici nu are un sediu permanent in Romania, Statului de rezidenta ii revine dreptul de impozitare.

5. Intrebare:

Angajatul roman A este detasat pe o perioada de 3 luni, de societatea „X” S.R.L. cu sediu in Romania, pe un santier de constructii apartinand societatii in Berlin. Unde se va impozita salariul angajatului A, in conditiile in care durata executiei constructiei in Berlin este de:

a) 10 luni;

b) 15 luni.

Raspuns:

Pentru cazul a), impunerea se realizeaza in Romania, deoarece angajatul nu ramane o perioada mai mare de 183 zile in Statul de desfasurare a activitatii si nu are un sediu permanent in Statul de desfasurare a activitatii (santierul functioneaza pe o perioada mai mica de 12 luni).

Pentru cazul b), deoarece patronul are un sediu permanent in Germania (conform art.5 par.20 din Conventia de evitare a dublei impuneri, executia constructiei depaseste 12 luni), iar salariul este aferent acestui sediu permanent, Germania are drept de impozitare.

6. Intrebare:

Angajatul A domiciliat in Berlin, a lucrat in anul 2002 ca director ( conducator al unei afaceri ) al societatii „X” S.R.L., in Bucuresti. Salariul pentru munca prestata este de 50.000 euro. In data de 31.12.2002 domnul A se intoarce in Germania. In anul 2003, mai primeste de la societatea „X” S.R.L. o diferenta de salariu in suma de 10.000 euro. Unde se va impozita salariul angajatului A?

Raspuns:

Atat salariul curent din anul 2002, cat si diferenta primita in anul 2003, se vor impozita in Statul de desfasurare a activitatii, respectiv in Romania, deoarece plata ulterioara are legatura cu activitatea initiala.

7. Intrebare:

In baza carui act normativ se realizeaza impunerea veniturilor din dobanzi realizate de o persoana fizica nerezidenta, rezidenta a unui Stat cu care Romania are incheiata Conventia de evitare a dublei impuneri? Se mentioneaza ca dobanzile sunt aferente unui imprumut acordat unei persoane juridice romane, iar persoana fizica straina nu poseda certificatul de rezidenta fiscala.

Raspuns:

Deoarece persoana fizica straina este rezidenta a unui Stat cu care Romania are incheiata Conventie de evitare a dublei impuneri, dar nu poseda certificatul de rezidenta fiscala, se aplica prevederile art. 2 alin. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea veniturilor realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente.

v        Impunerea veniturilor obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente ale unor State cu care Romania nu are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri

1. Intrebare:

Cum se impun premiile obtinute de sportivii straini din Romania?

Raspuns:

Veniturile obtinute de sportivii straini rezidenti ai unor State cu care Romania are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri, de la competitii desfasurate in Romania, se impoziteaza conform art. 48 din Ordonanta Guvernului nr.73/1998, prin aplicarea cotei de 15% asupra venitului brut. Pentru aplicarea prevederilor legale mentionate mai sus, beneficiarul veniturilor are obligatia de a prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Statul de rezidenta.

In cazul in care sportivii nu reprezinta certificatul de rezidenta fiscala sau sunt rezidenti ai unor State cu care Romania nu a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri, impunerea se face conform art. 2 alin.(1) lit.f) din Ordonanta Guvernului nr.83/1998, prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului realizat.

2. Intrebare:

Veniturile din dobanzi din Romania realizate de persoanele fizice nerezidente sunt impozabile in tara de rezidenta sau in Romania?

Raspuns:

Veniturile din dobanzi realizate din Romania de persoanele fizice nerezidente, rezidente ale unor State cu care Romania a incheiat Conventii de evitare a dublei impuneri, se impoziteaza prin stopaj la sursa conform art. 36 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.73/1999, prin aplicarea unui procent de 1% asupra valorii acestora, cu exceptia dobanzilor aferente titlurilor de stat si depozitelor la vedere, care conform art. 35 din acelasi act normativ sunt scutite de impozit.

Pentru aplicarea prevederilor legale mentionate mai sus, beneficiarul veniturilor are obligatia de a prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Statul de rezidenta.

In cazul in care persoanele fizice straine nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau sunt rezidenti ai unor State cu care Romania nu a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri, impunerea dobanzilor se face conform art. 2 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.83/1998, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului realizat, cu exceptia dobanzilor platite acestor persoane, de bancile inregistrate in Romania pentru depozitele la vedere si la termen, pentru certificatele de depozit,precum si cele aferente oricarui instrument de economisire al acestora, dobanzi care nu se impoziteaza.

3.Intrebare:

Cum procedeaza contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania?

Raspuns:

In acest caz, contribuabilii vor depune la organul fiscal in raza caruia isi au domiciliul, in cel mult 5 zile de la incetarea activitatii, o declaratie de venit global, insotita de declaratii speciale. Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care acesta isi are domiciliul in Romania. In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei, organul fiscal de domiciliu va emite decizia de impunere si va comunica contribuabilului eventualele sume de plata sau de restituit.

2. Impunerea veniturilor realizate de persoane juridice

v  Determinarea profitului impozabil

1. Intrebare:

O societate romana realizeaza din strainatate un venit impozabil ( profit brut) din afaceri in suma de 30 000$, pentru care plateste un impozit de 30%, respectiv 9000$. Cursul de schimb comunicat de BNR la incheierea anului financiar este de 28.000 lei/$. Cum se calculeaza creditul fiscal acordat in Romania?

Raspuns:

Ø      Se transforma in lei veniturile in valuta si impozitul aferent:

30 000$ * 33.000lei/$ = 990.000.000 lei - profitul obtinut in strainatate

9 000$ * 33.000lei/$ = 297.000.000 lei - impozitul pe profit platit in strainatate;

Ø      Se calculeaza creditul fiscal extern:

990.000.000 lei * 25% = 247.500.000 lei

Deoarece cota de impozit pe profit in Romania este mai mica decat cota de impozit din strainatate, din impozitul pe profit datorat in Romania i se va deduce numai suma de 210.000.000 lei, chiar daca in strainatate a fost platit un impozit in suma de 297.000.000 lei.

2. Intrebare:

O societate romana realizeaza in strainatate un venit impozabil ( profit brut) din afaceri in suma de 30 000$, pentru care plateste un impozit de 20%, respectiv 6.000$. Cursul de schimb comunicat de BNR la incheierea anului financiar este de 28.000 lei/$ .Cum se calculeaza creditul fiscal acordat in Romania?

Raspuns:

Ø      Se transforma in lei veniturile in valuta si impozitul aferent:

30.000$ * 33.000lei/$ = 990.000.000 – profitul obtinut in strainatate

6.000$ * 33.000lei/$ = 198.000.000 – impozitul pe profit in strainatate

Ø      Se calculeaza creditul fiscal extern:

990.000.000 lei * 25% = 247.500.000 lei.

Deoarece cota de impozit pe profit in Romania este mai mare decat cota de impozit din strainatate, din impozitul pe profit datorat in Romania i se va deduce intregul impozit platit in strainatate, respectiv suma de 198.000.000 lei, rezultand o diferenta de impozit pe profit datorata in Romania pentru profitul realizat in strainatate, in suma de 49.500.000 lei.

3. Intrebare:

O persoana juridica romana are in tara A un sediu permanent de unde a obtinut in anul 2002 venituri din afaceri, din dobanzi si redevente , in suma totala de 7 500$, astfel:

Ø      venituri din afaceri ( profit brut ) – 4.000$, care se impoziteaza cu 50%;

Ø      venituri din dobanzi – 1.500$, care se impoziteaza prin stopaj la sursa cu 30%;

Ø      venituri din redevente – 2.000$, care se impoziteaza prin stopaj la sursa cu 10%.

Cheltuielile externe aferente veniturilor din dobanzi sunt in suma de 900$, iar cele aferente veniturilor din redevente sunt in suma de 2.250$.

Pentru reflectarea corecta a profitului impozabil in Romania, aceste sume se inregistreaza in veniturile persoanei juridice romane, adaugandu-se la profitul impozabil obtinut in Romania, in suma de 50.000.000 lei.

Presupunem ca la sfarsitul anului fiscal cursul de schimb valutar comunicat de BNR este de 33.000 lei pentru un dolar S.U.A. Cum se calculeaza impozitul pe profit datorat in Romania ?

Raspuns:

In tara A

Lei

In Romania

Lei

I. Profit impozabil obtinut in Romania si in tara A (247.500.000 lei + 50.000.000 lei)

II. Impozit pe profit (297.500.000 lei * 25%)1.Venit impozabil din afaceri (4.000$ * 33.000 lei/$)

- impozit pe venitul din afaceri platit in tara A ( 132.000.000 lei * 50%)

1. Profitul impozabil din afaceri ( 4.000$ * 33.000lei/$)

- impozit pe profit (132.000.000lei * 25%)

- credit fiscal fata de impozitul de 66.000.000 lei platit in tara A

2.Venit din dobanzi

(1500$* 33.000 lei/$) 

- impozit pe venitul din dobanzi platit in tara A (49.500.000 lei * 30%)

2. Venit net din dobanzi (a-b)

a) venituri din dobanzi

b) cheltuieli externe aferente veniturilor din dobanzi ( 900$ * 33.000 lei/$)

- impozit pe profit ( 19.800.000 lei * 25 %)

- credit fiscal fata de impozitul de 14.850.000 lei platit in tara A

3.Venit din redevente (2.000$*33.000 lei/$)

- impozit pe venitul din redevente, platit in tara A

3. Venit net din redevente (a-b)

a) venituri din redevente

b)cheltuieli externe aferente veniturilor din redevente ( 2 250 $ * 33.000 lei/$ )

- impozit pe profit

- credit fiscal fata de impozitul de 6.600.000 lei platit in tara A

Venituri totale obtinute in tara A (132.000.000 lei + 49.500.000 lei + 66.000.000 lei )

III. Credit fiscal pentru impozitele pe venit platite in tara A ( 33.000.000 lei + 4.950.000 lei + 0 lei )

Impozit platit in tara A ( 66.000.000 lei + 14.850.000 lei + 6.600.000 lei)

IV. Impozit de plata

( 87.450.000 lei – 37.950.000 lei )

Pierderea de 8.250.000 lei inregistrata in tara A din veniturile din redevente, se va deduce in perioada urmatoare din veniturile din redevente din aceeasi tara.

v     Impunerea veniturilor realizate de persoane juridice nerezidente

1. Intrebare:

Cum se face impunerea veniturilor realizate de nerezidenti din ratele de leasing?

Raspuns:

Veniturile brute obtinute din Romania de firmele nerezidente, ca urmare a derularii unor contracte de leasing, sunt impozitate in tara noastra potrivit paragrafului 2 al articolului intitulat “Drepturi de licenta” sau “Redevente” din Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate intre Guvernul Romaniei si guvernele tarilor in care sunt rezidente persoanele juridice respective. Cota mentionata la acest articol se aplica asupra intregii rate leasing. In cazul in care prin contract se stabileste in mod distinct cuantumul “ratei ce reprezinta valoarea utilajului” si separat cuantumul “dobanzii”, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei mentionate la paragraful 2 al articolului “Dobanzi” din Conventiile respective, la suma bruta ce se plateste sub forma de dobanda. Pentru aplicarea prevederilor legale mentionate mai sus, beneficiarul veniturilor are obligatia dea prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Statul de rezidenta.

In cazul in care persoanele juridice straine nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau sunt rezidenti ai unor State cu care Romania nu a incheiat Conventii de evitare a dublei impuneri, impunerea dobanzilor se face conform art.2 alin.(1) lit.e) si respectiv lit.a) din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 si anume prin aplicarea cotei de 15% sau 10%, dupa caz, asupra venitului realizat.

2 .Intrebare:

Cum se face impunerea venitului din prestari servicii si comisioane realizate de persoanele juridice nerezidente?

Raspuns:

Pentru impunerea veniturilor din prestari servicii si comisioane realizate de persoanele juridice nerezidente, se vor analiza clauzele contractuale dintre parti tinand cont de prevederile art. 7 “ Beneficiile intreprinderilor” si ale art. 12 “ Redevente” din Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate intre Guvernul Romaniei si guvernele tarilor in care sunt rezidente persoanele juridice respective. Pentru aplicarea prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul veniturilor are obligatia de a prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Statul de rezidenta.

In cazul in care nu se prezinta certificatul de rezidenta fiscala, se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane juridice si fizice nerezidente.

3. Intrebare:

Veniturile din dobanzi din Romania realizate de persoanele juridice nerezidente sunt impozabile in tara de rezidenta sau in Romania?

Raspuns:

Veniturile din dobanzi realizate din Romania de persoanele juridice nerezidente, rezidente ale unor State cu care Romania a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri, se impoziteaza prin stopaj la sursa conform art.11 „Dobanzi” si art.23 „Eliminarea dublei impuneri” din Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate intre Guvernul Romaniei si guvernele tarilor in care sunt rezidente persoanele juridice respective. Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul veniturilor are obligatia de a prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din Statul de rezidenta.

In cazul in care persoanele juridice straine nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau sunt rezidenti ai unor State cu care Romania nu a incheiat Conventii de evitare a dublei impuneri, impunerea dobanzilor se face conform art.2 alin.(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.83/1998, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului realizat, cu exceptia dobanzilor platite acestor persoane de bancile inregistrate in Romania pentru depozitele la vedere si la termen, pentru certificatele de depozit, precum si cele aferente oricarui instrument de economisire al acestora, dobanzi care nu se impoziteaza. 


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1031
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site