Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Internet Banking Cec Bank

finante+ Font mai mare | - Font mai micInternet Banking

Caracteristicile aplicatiei Internet Banking

Plati interne si externe, in lei si in valuta, intra si interbancare. Programare ordine de plata periodice. Plati in asteptare - ordine de plata care au indicate o anumita zi de executie, alta decat ziua curenta. Schimburi valutare. Depozite - constituire, lichidare.Rapoarte: extrase de cont, istoric operatiuni, vizualizare solduri, stare financiara. Incarcare fisiere de plati din aplicatiile clientilor in solutia de Internet Banking.

Avantaje: Mobilitate: acces de la orice legatura Internet. Comoditate si confort. Securitate: acelasi grad de protectie ca si sistemul informatic al bancii. Economisirea timpului: timp de procesare considerabil redus. Costuri mai mici per tranzactie - comisioane mai mici cu 30 % decat la ghiseele bancii. Evitarea stresului si a aglomeratiei. Accesibilitatea - fara abonament, costuri de instalare sau taxe anuale/lunare de intretinere. Disponibilitate - non stop de la orice dispozitiv conectat la internet.

Cum se poate obtine?

Pentru a utilize acest serviciu trebuie avut un cont deschis la CEC Bank. Se completeaza contractul pentru utilizarea serviciului de Internet Banking si cererea de acces/modificare acces la serviciul de IB al CEC Bank. Se vor primi datele de conectare si un dispozitiv digipass cu care se poate avea acces non stop la produsele si serviciile bancii. Se face fara abonament. Se retine doar o garantie de 50 de lei per dispozitiv de acces si autorizatie in aplicatia de IB.

Securitatea sistemului este garantata prin urmatoarele masuri:

Comunicatia client - banca este criptata folosind protocolul SSL 3.0 128 biti. Dispozitivul digipass este ptotejat de un cod pin, necesar pentru autentificarea in IB. Accesul utilizatorilor se face pe baza unui cod unic generat de catre digipass si a unui nume de utilizator ales de catre client. Semnarea digitala a tranzactiilor se face cu codul unic generat de catre digipass, pentru a asigura non - repudierea operatiunilor.

Securitatea sistemului este marita prin masurile de protectie a retelei cu dispozitive firewall. Sistemul deconecteaza automat un utilizator dupa 10 min de inactivitate. Blocarea automata a digipass-ului dupa 3 incercari gresite de a introduce codul PIN.

C. Riscuri

In conformitate cu prevederile "Normei nr. 17/2003 privind organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern a institutiilor de credit", administrarea riscurilor semnificative este un proces focalizat pe analiza profilului de risc in vederea optimizarii raportului dintre risc si profit in diferite domenii de activitate ale unei institutii de credit .

Profilul de risc exprima descrierea riscurilor (pierderilor) materiale, semnificative, cu care se confrunta banca.

CEC Bank a definit urmatoarele profile de risc:

Riscul semnificativ

Profilul de risc

I Riscul de credit

mediu

II Riscul de piata

mediu

1 riscului de rata a dobanzii

mediu spre scazut

2 riscul modificarii de pret

mediu

3 riscul valutar

mediu spre scazut

III Riscul de lichiditate

mediu

IV Riscul de adecvare a capitalului

mediu spre scazut

V Riscul operational

mediu

Prin toate actiunile sale, banca urmareste mentinerea nivelului riscurilor semnificative la o cota medie spre scazuta.

C.1 RISCUL DE CREDIT

Profilul de risc de credit al CEC Bank este definit ca riscul pe care banca si-l asuma prin acordarea de facilitati de credit clientilor sai. CEC Bank isi asuma un profil de risc pe care il poate controla si evalua in orice moment.

Nivel semnificativ al riscului de credit
CEC Bank considera ca orice expunere pe care o are fata de un singur debitor si care depaseste 10% din fondurile proprii ale bancii este risc semnificativ. In acest sens, orice risc semnificativ trebuie aprobat de catre Consiliul de Administratie al CEC Bank.

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank privind riscul de credit este de a mentine si controla un risc de credit mediu. Riscul de credit este considerat ca fiind scazut, mediu sau ridicat atunci cand sunt atinse valorile din tabelul de mai jos:

Risc scazut Risc mediu Risc ridicat

Total credite neperformante < 3 -7% >

Total portofoliu de credite

Total credite clasificate in

categoria "indoielnic" si "pierdere < 5 - 1 % >

Total portofoliu de credite

Administrarea prudentiala a riscului de credit

CEC Bank urmareste ca riscul de credit sa fie administrat pe baze prudentiale in acest sens stabilind o serie de limitari.

C.2 RISCUL DE PIATA

Riscul de piata este definit ca fiind riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a fluctuatiilor pe piata ale ratei dobanzii, ale preturilor sau ale cursului valutar.

C.2.1 Riscul ratei de dobanda

Poate fi monitorizat si cuantificat utilizand Earning at Risk (EaR) - termen folosit pentru a exprima senzitivitatea venitului net din rata dobanzii la modificarile ratei dobanzii pe o perioada predefinita (orizont de timp), de regula de un an.

I n conformitate cu "Politica privind administrarea riscului de piata", limita EaR trebuie sa ia valori care sa nu depaseasca 10% din valoarea fondurilor proprii ale CEC Bank.

Nivel semnificativ al riscului de rata de dobanda

Banca isi stabileste un nivel de 5% din fondurile proprii, nivel de la care riscul de pierderi sau nerealizari ale profitului estimat, ca urmare a fluctuatiilor pe piata a ratei dobanzii, va fi considerat ca fiind un risc semnificativ.

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank privind riscul de rata de dobanda este de a mentine un nivel mediu spre scazut.

Riscul de rata a dobanzii este considerat ca fiind scazut, mediu sau ridicat atunci cand sunt atinse valorile din tabelul de mai jos:

Risc scazut Risc mediu Risc ridicat

Limita EaR (% din fondurile proprii)  0.7 0.7 - 5 >

Administrarea prudentiala a riscului de dobanda

In cazul in care se atinge nivelul de 5% din fondurile proprii, banca va adopta o serie de masuri menite a reduce expunerea sa provenind din fluctuatia ratelor de dobanzi, astfel:

va analiza structura activelor pe benzi de reinnoire a ratei de dobanda si va incerca sa atraga depozite de pe piata interbancara, cu aceleasi maturitati ca cele ale activelor

va utiliza tehnici de diminuare a riscului de fluctuatie a ratei dobanzii, utilizand instrumente financiare derivate (ex: swap pe rata de dobanda, incheiere de contracte futures etc.)

C.2.2 Riscul modificarii de pret

Acest risc poate sa apara in cazul tranzactionarii de bonduri (in lei si in EUR) pe care CEC Bank intentioneaza sa il efectueze ( atat pentru titluri de tranzactie, cat si pentru titluri de plasament ).

Nivel semnificativ al riscului datorat modificarii de pret

CEC Bank considera ca riscul modificarii de pret al bondurilor devine un risc semnificativ in situatia in care nivelul pierderilor potentiale (ca urmare a marcarii la piata), provenite din mentinerea lor in portofoliu, depaseste suma de 700.000 EUR.

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank privind riscul provenind din modificarea de pret este de a-l mentine la un nivel mediu.

Riscul provenind din modificarea de pret este considerat ca fiind scazut, mediu sau ridicat atunci cand sunt atinse valorile din tabelul de mai jos:

Risc scazut Risc mediu Risc ridicat

Nivel pierderi potentiale < 345 mii 345 - 700 mii > 700 mii

Administrarea prudentiala a riscului de modificare de pret

In scopul mentinerii acestei categorii de risc la un nivel mediu spre scazut banca a hotarat luarea unor masuri prin impunerea unor limite atat in ceea ce priveste nivelul maxim al portofoliului detinut, a duratei maxime ( maturitate ) cat si al nivelului zilnic, lunar si anual al limitei de stop loss.

C.2.3 Riscul de curs valutar

Conform normelor CEC Bank, pozitia valutara maxima deschisa ( lunga sau scurta ) nu poate fi mai mare de 10% din totalul fondurilor proprii pe o singura valuta sau de 20% din fondurile proprii cumulat pe toate valutele.

In conformitate cu "Politica de administrare a riscului de piata", limitele totale de stop-loss pentru o anumita activitate nu trebuie sa depaseasca 20% din valoarea profitului anual prevazut in legatura cu acea activitate.

Nivel semnificativ al riscului de curs valutar

CEC Bank a stabilit un nivel al pozitiei totale deschise de 5 mil EUR echivalent si un nivel maxim acceptat al pierderii potentiale provenite din activitatea de schimb de max 500 mii EUR, nivel de la care riscul de schimb valutar este considerat ca fiind un risc semnificativ.

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank privind riscul valutar este mentinerea acestuia la un nivel mediu .

In scopul incadrarii bancii in categoria de risc mediu, banca a stabilit o serie de limite.

C.3 Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate presupune riscul de inregistrare a unor pierderi ca urmare a imposibilitatii bancii de a onora obligatiile de plata pe termen scurt.

Nivel semnificativ al riscului de lichiditate

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank privind riscul de lichiditate este mentinerea acestuia la un nivel mediu spre scazut.

Riscul de lichiditate este considerat ca fiind scazut, mediu sau ridicat atunci cand pe benzile de scadenta care acopera intervalul de timp de la 1 zi pana la 6 luni, se inregistreaza valorile din tabelul de mai jos:

Benzi de scadenta  Risc scazut Risc mediu Risc ridicat

De la 1 zi la 6 luni > 1 - 1.5 <

C.4 Riscul de adecvare a capitalului

Rata de solvabilitate este definita ca fiind raportul dintre totalul fondurilor proprii si activele si elementele din afara bilantului, nete de provizioane, ajustate in functie de risc.

In conformitate cu prevederile Normei nr. 12/2003, rata de solvabilitate a unei institutii financiare trebuie sa fie de minim 12%.

Nivel semnificativ al riscului de solvabilitate

CEC Bank defineste riscul de solvabilitate ca fiind un risc semnificativ, atunci cand rata de solvabilitate inregistreaza valori mai mici de 15%.

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank privind riscul de solvabilitate este mentinerea acestuia la un nivel scazut.

Riscul de solvabilitate este considerat ca fiind scazut, mediu sau ridicat atunci cand sunt atinse valorile din tabelul de mai jos:

Risc scazut Risc mediu Risc ridicat

Indicatorul de solvabilitate > 12 - 15% <

C.5 Riscul operational

Riscul operational este riscul de pierderi directe sau indirecte care rezulta din procese interne neadecvate, sisteme informatice sau persoane care nu prezinta garantii sau din evenimente externe.

Nivel semnificativ al riscului operational

CEC Bank a stabilit ca prag de la care riscul operational sa fie cuantificat drept risc semnificativ, suma de 100,000 RON reprezentand pierderi operationale.

Profilul de risc

Obiectivul CEC Bank este mentinerea unui profil de risc operational redus.

Diagrama riscului operational se prezinta dupa cum urmeaza:Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3087
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved