Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR DE CREDIT SI INSTITUtIILOR FINANCIARE NEBANCARE

finante+ Font mai mare | - Font mai micPLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR DE CREDIT SI

INSTITUtIILOR FINANCIARE NEBANCARE

CLASA 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI

A 101 - CasaA 102 - Numerar in ATM-uri si ASV-uri

A 109 - Alte valori

Grupa 11 - DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMANIEI

A 111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei

A 1111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei

A 1112 - Depozite la vedere la Banca Nationala a Romaniei

A 1113 - Depozite la termen la Banca Nationala a Romaniei

A 1114 - Depozite colaterale la Banca Nationala a Romaniei

P 112 - Imprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei

P 1121 - Imprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare

P 1122 - Imprumuturi lombard

P 1123 - Alte imprumuturi

B 117 - Creante si datorii atasate

A 1171 - Creante atasate

P 1172 - Datorii atasate

Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT

A 121 - Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)

P 122 - Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)

B 127 - Creante si datorii atasate

A 1271 - Creante atasate

P 1272 - Datorii atasate

Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE

A 131 - Depozite la institutii de credit

A 1311 - Depozite la vedere la institutii de credit

A 1312 - Depozite la termen la institutii de credit

A 1313 - Depozite colaterale la institutii de credit

A 1317 - Creante atasate

P 132 - Depozite ale institutiilor de credit

P 1321 - Depozite la vedere ale institutiilor de credit

P 1322 - Depozite la termen ale institutiilor de credit

P 1323 - Depozite colaterale ale institutiilor de credit

P 1327 - Datorii atasate

Grupa 14 - CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE

A 141 - Credite acordate institutiilor de credit

A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit

A 1412 - Credite la termen acordate institutiilor de credit

A 1417 - Creante atasate

P 142 - Imprumuturi primite de la institutii de credit

P 1421 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit

P 1422 - Imprumuturi la termen primite de la institutii de credit

P 1427 - Datorii atasate

Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE

A 151 - Valori primite in pensiune

A 1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta

A 1512 - Valori primite in pensiune la termen

A 1517 - Creante atasate

P 152 - Valori date in pensiune

P 1521 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta

P 1522 - Valori date in pensiune la termen

P 1527 - Datorii atasate

Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE

A 161 - Valori de recuperat

A 1611 - Valori de recuperat

A 1617 - Creante atasate

P 162 - Alte sume datorate

P 1621 - Alte sume datorate

P 1627 - Datorii atasate

Grupa 17 - OPERATIUNI INTRE ORGANIZATIILE

COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL RETELEI

B 171 - Conturi curente

A 1711 - Cont curent la casa centrala

P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate

B 1717 - Creante si datorii atasate

A 17171 - Creante atasate

P 17172 - Datorii atasate

B 173 - Depozite intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 1731 - Depozite la casa centrala

A 17311 - Depozite la vedere la casa centrala

A 17312 - Depozite la termen la casa centrala

A 17313 - Depozite colaterale la casa centrala

A 17317 - Creante atasate

P 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate

P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate

P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate

P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate

P 17327 - Datorii atasate

B 174 - Credite si imprumuturi intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 1741 - Credite acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 17412 - Credite la termen acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 17417 - Creante atasate

P 1742 - Imprumuturi primite de la organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

P 17421 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizatiile cooperatiste de credit din cadrul

P 17422 - Imprumuturi la termen primite de la organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

P 17427 - Datorii atasate

B 176 - Valori de recuperat si alte sume datorate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 1761 - Valori de recuperat de la organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 17611 - Valori de recuperat

A 17617 - Creante atasate

P 1762 - Alte sume datorate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

P 17621 - Alte sume datorate

P 17627 - Datorii atasate

A 178 - Creante restante si indoielnice privind operatiunile cu organizatiile cooperatiste de credit din

A 1781 - Creante restante privind operatiunile cu organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 17811 - Creante restante

A 17812 - Dobanzi restante

A 17817 - Creante atasate

A 1782 - Creante indoielnice privind op. cu organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 17821 - Creante indoielnice

A 17822 - Dobanzi indoielnice

A 17827 - Creante atasate

Grupa 18 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

A 181 - Creante restante

A 1811 - Creante restante

A 1812 - Dobanzi restante

A 1817 - Creante atasate

A 182 - Creante indoielnice

A 1821 - Creante indoielnice

A 1822 - Dobanzi indoielnice

A 1827 - Creante atasate

Grupa 19 - PROVIZIOANE PENTRU CREANtE DIN OPERATIUNI INTERBANCARE

P 191 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

P 1911 - Provizioane specifice de risc de credit

P 1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda

CLASA 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA SI OPERATIUNI INTRE

INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE SI INSTITUTIILE DE CREDIT

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

A 201 - Creante comerciale

A 2011 - Creante comerciale

A 20111 - Scont

A 20112 - Factoring cu recurs

A 20113 - Forfetare

A 20114 - Factoring fara recurs

A 20119 - Alte creante comerciale

A 2017 - Creante atasate

A 202 - Credite de trezorerie

A 2021 - Credite de trezorerie

A 20211 - Utiliztri din deschideri de credite permanente

A 20212 - Credit global de exploatare

A 20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cardurilor

A 20219 - Alte credite de trezorerie

A 2027 - Creante atasate

A 203 - Credite de consum si vanzari in rate

A 2031 - Credite de consum

A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale

A 20312 - Credite de consum pentru achizitionarea de bunuri

A 2032 - Vanztri in rate

A 2037 - Creante atasate

A 204 - Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior

A 2041 - Credite pentru import

A 2042 - Credite pentru export

A 2047 - Creante atasate

A 205 - Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente

A 2051 - Credite pentru finantarea stocurilor

A 2052 - Credite pentru echipamente

A 2057 - Creante atasate

A 206 - Credite pentru investitii imobiliare

A 2061 - Credite pentru investitii imobiliare

A 20611 - Credite ipotecare

A 20619 - Alte credite pentru investitii imobiliare

A 2067 - Creante atasate

A 209 - Alte credite acordate clientelei

A 2091 - Alte credite acordate clientelei

A 2097 - Creante atasate

Grupa 23 - CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUTIILE FINANCIARE

A 231 - Credite acordate institutiilor financiare

A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare

A 2312 - Credite la termen acordate institutiilor financiare

A 2317 - Creante atasate

P 232 - Imprumuturi primite de la institutiile financiare

P 2321 - Imprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare

P 2322 - Imprumuturi la termen de la institutiile financiare

P 2327 - Datorii atasate

Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE

A 241 - Valori primite in pensiune

A 2411 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta

A 2412 - Valori primite in pensiune la termen

A 2417 - Creante atasate

P 243 - Valori date in pensiune

P 2431 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta

P 2432 - Valori date in pensiune la termen

P 2437 - Datorii atasate

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

B 251 - Conturi curente

B 2511 - Conturi curente

B 2517 - Creante si datorii atasate

A 25171 - Creante atasate

P 25172 - Datorii atasate

P 252 - Conturi de factoring

P 2521 - Conturi de factoring

P 2527 - Datorii atasate

P 253 - Conturi de depozite

P 2531 - Depozite la vedere

P 2532 - Depozite la termen

P 2533 - Depozite colaterale

P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie

P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate

P 25334 - Depozite pentru ordine de platt cu scadentt

P 25335 - Depozite pentru garantii gestionari

P 25336 - Alte depozite colaterale

P 2537 - Datorii atasate

P 254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii

P 2541 - Certificate de depozit

P 2542 - Carnete si librete de economii

P 2547 - Datorii atasate

Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE

A 261 - Valori de recuperat

A 2611 - Valori de recuperat

A 2617 - Creante atasate

P 262 - Alte sume datorate

P 2621 - Alte sume datorate

P 2627 - Datorii atasate

Grupa 27 - OPERATIUNI INTRE INSTITUFIILE FINANCIARE NEBANCARE SI I.C.

B 271 - Conturi curente la institutii de credit

B 2711 - Conturi curente la institutii de credit

B 2717 - Creante si datorii atasate

A 27171 - Creante atasate

P 27172 - Datorii atasate

A 272 - Depozite constituite la institutii de credit

A 2721 - Depozite la vedere la institutii de credit

A 2722 - Depozite la termen la institutii de credit

A 2723 - Depozite colaterale la institutii de credit

A 2727 - Creante atasate

A 273 - Credite acordate institutiilor de credit

A 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit

A 2732 - Credite la termen acordate institutiilor de credit

A 2737 - Creante atasate

P 274 - Imprumuturi primite de la institutii de credit

P 2741 - Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit

P 2742 - Imprumuturi la termen primite de la institutii de credit

P 2747 - Datorii atasate

A 275 - Valori primite in pensiune de la institutii de credit

A 2751 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta de la institutii de credit

A 2752 - Valori primite in pensiune la termen de la institutii de credit

A 2757 - Creante atasate

P 276 - Valori date in pensiune institutiilor de credit

P 2761 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta institutiilor de credit

P 2762 - Valori date in pensiune la termen institutiilor de credit

P 2767 - Datorii atasate

A 277 - Valori de recuperat de la institutii de credit

A 2771 - Valori de recuperat de la institutii de credit

A 2777 - Creante atasate

P 278 - Alte sume datorate institutiilor de credit

P 2781 - Alte sume datorate institutiilor de credit

P 2787 - Datorii atasate

Grupa 28 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

A 281 - Creante restante

A 2811 - Creante restante

A 2812 - Dobanzi restante

A 2817 - Creante atasate

A 282 - Creante indoielnice

A 2821 - Creante indoielnice

A 2822 - Dobanzi indoielnice

A 2827 - Creante atasate

Grupa 29 - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERAtIUNI CU CLIENTELA, PRECUM SI DIN OPERATIUNI INTRE INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE SI I.C.

P 291 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela, precum

si din operatiuni intre institutiile financiare nebancare si i.c.

P 2911 - Provizioane specifice de risc de credit

P 2912 - Provizioane specifice de risc de dobandt

CLASA 3 - OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI

B 301 - Titluri primite sau date in pensiune livrata

A 3011 - Titluri primite in pensiune livrata

A 30111 - Titluri primite in pensiune livrata

A 30117 - Creante atasate

P 3012 - Titluri date in pensiune livratt

P 30121 - Titluri date in pensiune livratt

P 30127 - Datorii atasate

A 302 - Titluri de tranzactie

A 3021 - Titluri de tranzactie

A 30211 - Efecte publice si valori asimilate

A 30212 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 30213 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil

A 3025 - Titluri date cu imprumut

A 30251 - Efecte publice si valori asimilate

A 30252 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 30253 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil

A 30257 - Creante atasate

A 3026 - Titluri luate cu imprumut

A 30261 - Efecte publice si valori asimilate

A 30262 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 30263 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil

P 3027 - Datorii privind titlurile

P 30271 - Datorii privind titlurile luate cu imprumut

P 30272 - Alte datorii privind titlurile

P 30277 - Datorii atasate

A 303 - Titluri de plasament

A 3031 - Titluri de plasament

A 30311 - Efecte publice si valori asimilate

A 30312 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 30313 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil

A 3035 - Titluri date cu imprumut

A 30351 - Efecte publice si valori asimilate

A 30352 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 30353 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil

P 3036 - Varstminte de efectuat privind titlurile de plasament

A 3037 - Creante atasate

A 30371 - Efecte publice si valori asimilate

A 30372 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 30373 - Actiuni si alte titluri cu venit variabil

A 304 - Titluri de investitii

A 3041 - Titluri de investitii

A 30411 - Efecte publice si valori asimilate

A 30412 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 3045 - Titluri date cu imprumut

A 30451 - Efecte publice si valori asimilate

A 30452 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

A 3047 - Creante atasate

A 30471 - Efecte publice si valori asimilate

A 30472 - Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

Grupa 31 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

B 311 - Instrumente financiare derivate ferme

B 3111 - Operatiuni de schimb la termen

B 3112 - Alte instrumente financiare derivate de curs de schimb

B 3113 - Instrumente financiare derivate de rata a dobanzii

B 3114 - Instrumente financiare derivate pe actiuni si indici bursieri

B 3119 - Alte instrumente financiare derivate

A 312 - Instrumente financiare derivate conditionale cumptrate

A 3121 - Instrumente financiare derivate de curs de schimb

A 3122 - Instrumente financiare derivate de rata a dobanzii

A 3123 - Instrumente financiare derivate pe actiuni si indici bursieri

A 3129 - Alte instrumente financiare derivate

P 313 - Instrumente financiare derivate conditionale vandute

P 3131 - Instrumente financiare derivate de curs de schimb

P 3132 - Instrumente financiare derivate de ratt a dobanzii

P 3133 - Instrumente financiare derivate pe actiuni si indici bursieri

P 3139 - Alte instrumente financiare derivate

B 319 - Alte instrumente financiare derivate

Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI

P 321 - Titluri de piata interbancara

P 3211 - Titluri de piata interbancara

P 3217 - Datorii atasate

P 322 - Titluri de creante negociabile

P 3221 - Titluri de creante negociabile

P 3227 - Datorii atasate

P 325 - Obligatiuni

P 3251 - Obligatiuni

P 3257 - Datorii atasate

P 326 - Alte datorii constituite prin titluri

P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri

P 3267 - Datorii atasate

Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI

P 331 - Conturile institutiilor de credit

P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM)

B 333 - Conturile societatilor de bursa

P 334 - Conturile altor institutii financiare

P 335 - Conturile clientelei

B 336 - Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

P 3361 - Alte sume de plttit privind operatiunile cu titluri

A 3362 - Alte sume de incasat privind operatiunile cu titluri

B 337 - Creante si datorii atasate

A 3371 - Creante atasate

P 3372 - Datorii atasate

Grupa 34 - DECONTARI INTRABANCARE SI INTRE ORGANIZATIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL RETELEI

B 341 - Decontari intrabancare

B 342 - Deconttri intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI

B 351 - Personal si conturi asimilate

P 3511 - Personal - salarii datorate

P 3512 - Personal - ajutoare materiale datorate

P 3513 - Prime reprezentand participarea personalului la profit

A 3514 - Avansuri acordate personalului

P 3515 - Drepturi de personal neridicate

P 3516 - Retineri din salarii datorate tertilor

B 3519 - Alte datorii ti creante in legaturt cu personalul

P 35191 - Alte datorii in legatura cu personalul

A 35192 - Alte creante in legatura cu personalul

B 352 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

B 3521 - Asigurari sociale

B 35211 - Contributia unitatii la asigurarile sociale

B 35212 - Contributia personalului la asigurarile sociale

B 35213 - Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

B 35214 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

B 3522 - Ajutor de somaj

B 35221 - Contributia unitatii la fondul de somaj

B 35222 - Contributia personalului la fondul de somaj

B 3526 - Alte datorii si creante sociale

P 35261 - Alte datorii sociale

A 35262 - Alte creante sociale

B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

B 3531 - Impozitul pe profit

B 3532 - Taxa pe valoarea adaugata

P 35323 - TVA de plata

A 35324 - TVA de recuperat

A 35326 - TVA deductibila

P 35327 - TVA colectata

B 35328 - TVA neexigibila

P 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor

A 3534 - Subventii

A 35341 - Subventii guvernamentale

A 35342 - Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii

A 35349 - Alte sume primite cu caracter de subventii

B 3536 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

B 3538 - Fonduri speciale - taxe si vtrstminte asimilate

B 3539 - Alte datorii si creante cu bugetul statului

P 35391 - Alte datorii fata de bugetul statului

A 35392 - Alte creante privind bugetul statului

P 354 - Dividende de plata

A 355 - Debitori diversi

A 3551 - Depozite de garantii varsate

A 35511 - Depozite aferente operatiunilor pe pietele organizate de instrumente financiare derivate

A 35512 - Depozite aferente altor operatiuni cu instrumente financiare derivate

A 35516 - Alte depozite

A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare

A 3556 - Alti debitori diversi

A 3557 - Creante atasate

P 356 - Creditori diversi

P 3561 - Depozite de garantii pentru leasing

P 3562 - Alte depozite de garantii primite

P 3566 - Alti creditori diversi

P 3567 - Datorii atasate

B 357 - Decontari din operatiuni in asocieri in participatie

A 3571 - Creante din operatiuni in asocieri in participatie

P 3572 - Datorii din operatiuni in asocieri in participatie

P 358 - Imprumuturi primite de la actionari si alte imprumuturi

P 3581 - Imprumuturi primite de la actionari

P 3582 - Alte imprumuturi

P 3587 - Datorii atasate

Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI

A 361 - Valori din aur, metale si pietre pretioase

A 362 - Materiale

A 363 - Materiale de natura obiectelor de inventar

A 365 - Stocuri aflate la terti

A 367 - Alte stocuri si asimilate

A 368 - Alte bunuri diverse

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

A 371 - Valori primite la incasare

B 372 - Conturi de ajustare

B 3721 - Pozitie de schimb

B 3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb

B 3723 - Conturi de ajustare devize

B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului

B 373 - Conturi de diferente

B 3731 - Diferente privind devizele

B 3732 - Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare

B 3739 - Alte conturi de diferente

A 374 - Cheltuieli de repartizat

A 3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

A 3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix

A 3749 - Alte cheltuieli de repartizat

A 375 - Cheltuieli inregistrate in avans

P 376 - Venituri inregistrate in avans

P 377 - Cheltuieli de platit

A 378 - Venituri de primit

B 379 - Alte conturi de regularizare

B 3791 - Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire

B 3799 - Alte conturi de regularizare

Grupa 38 - CREANtE RESTANTE SI INDOIELNICE

A 381 - Creante restante

A 3811 - Creante restante

A 3812 - Dobanzi restante

A 3817 - Creante atasate

A 382 - Creante indoielnice

A 3821 - Creante indoielnice

A 3822 - Dobanzi indoielnice

A 3827 - Creante atasate

Grupa 39 - PROVIZIOANE PRIVIND OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

P 391 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor

P 3911 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

P 39111 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a altor valori asimilate

P 39112 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix

P 39113 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor si a altor titluri cu venit variabil

P 3912 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii

39121 - Provizioane pentru deprecierea efectelor publice si a altor valori asimilate

P 39122 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix

P 393 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor

P399 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice

CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE

Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE

A 401 - Credite subordonate la termen

A 402 - Credite subordonate pe durata nedeterminata

A 407 - Creante atasate

Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU

A 411 - Parti in societatile comerciale legate

A 4111 - Parti in institutii de credit

A 4112 - Parti in societati cu caracter financiar

A 4113 - Parti in alte societati cu caracter nefinanciar

A 412 - Titluri de participare

A 4121 - Titluri de participare la institutiile de credit

A 4122 - Titluri de participare la societati cu caracter financiar

A 4123 - Titluri de participare la alte societati cu caracter nefinanciar

A 413 - Titluri ale activitatii de portofoliu

A 415 - Titluri date cu imprumut

A 417 - Creante atasate

P 418 - Vtrstminte de efectuat pentru parti in societati comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitatii de portofoliu

Grupa 42 - DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE

A 421 - Dotari pentru unitatile proprii din strainatate

Grupa 43 - IMOBILIZtRI IN CURS SI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI

A 431 - Imobilizari necorporale in curs

A 432 - Imobiliztri corporale in curs

A 4321 - Amenajari de terenuri si constructii

A 4322 - Instalatii tehnice si masini

A 4323 - Alte imobilizari corporale

A 433 - Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

A 434 - Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

A 4341 - Avansuri acordate pentru terenuri si constructii

A 4342 - Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini

A 4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale

Grupa 44 - IMOBILIZARI NECORPORALE SI CORPORALE

A 441 - Imobilizari necorporale

B 4411 - Fondul comercial

A 4412 - Cheltuieli de constituire

A 4419 - Alte imobilizari necorporale

A 442 - Imobilizari corporale

A 4421 - Terenuri si amenajari de terenuri

A 44211 - Terenuri

A 44212 - Amenajari de terenuri

A 4422 - Constructii

A 4423 - Instalatii tehnice si mijloace de transport

A 44231 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

A 44232 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

A 44233 - Mijloace de transport

A 4424 -Mobilier, aparaturt birotica, echipamente de protectie si alte active corporale

Grupa 46 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZtRILE

P 461 - Amortizari privind imobilizarile necorporale si corporale

P 4611 - Amortizarea imobilizarilor necorporale

P 46111 - Amortizarea fondului comercial

P 46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire

P 46119 - Amortizarea altor imobilizari necorporale

P 4612 - Amortizarea imobilizarilor corporale

P 46121 - Amortizarea amenajarilor de terenuri

P 46122 - Amortizarea constructiilor

P 46123 - Amortizarea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport

P 46124 - Amortizarea altor active corporale

Grupa 47 - LEASING FINANCIAR

A 471 - Creante din operatiuni de leasing financiar

A 4711 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale

A 4712 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale

A 4717 - Creante atasate

P 472 - Datorii din operatiuni de leasing financiar

P 4721 - Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale

P 4722 - Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale

P 4727 - Datorii atasate

Grupa 48 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE

A 481 - Creante restante

A 4811 - Creante restante

A 4812 - Dobanzi restante

A 4817 - Creante atasate

A 482 - Creante indoielnice

A 4821 - Creante indoielnice

A 4822 - Dobanzi indoielnice

A 4827 - Creante atasate

Grupa 49 - PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE

P 491 - Provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

P 492 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

P 4921 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

P 49211 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs

P 49212 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs

P 4922 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

P 49221 - Provizioane pentru fondul comercial

P 49222 - Provizioane pentru alte imobilizari necorporale

P 4923 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

P 49231 - Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri

P 49232 - Provizioane pentru deprecierea constructiilor

P 49233 - Provizioane pentru deprecierea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport

P 49234 - Provizioane pentru deprecierea altor active corporale

P 493 - Provizioane pentru operatiuni de leasing financiar

P 499 - Provizioane pentru creante restante si indoielnice

CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE

Grupa 50 - CAPITAL

P 501 - Capital social

P 5011 - Capital subscris nevarsat

P 5012 - Capital subscris varsat

P 502 - Elemente asimilate capitalului

A 503 - Actiuni proprii

B 508 - Actionari sau asociati

Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL SI REZERVE

P 511 - Prime de capital

P 5111 - Prime de emisiune

P 5112 - Prime de fuziune

P 5113 - Prime de aport

P 5114 - Prime de divizare

P 5115 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

P 5119 - Alte prime

P 512 - Rezerve legale

P 5121 -Rezerve legale din profitul determinat inainte de deducerea impozitului pe profit

P 5122 -Rezerve legale din profitul determinat dupa deducerea impozitului pe profit

P 513 - Rezerve statutare sau contractuale

P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare

P 5141 -Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul determinat inainte de deducerea imp.prof

P 5142 -Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul determinat dupa deducerea imp.prof.

P 5143 -Rezerva reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale

P 516 - Rezerve din reevaluare

P 5161 - Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative

P 5169 - Alte rezerve din reevaluari

P 517 - Rezerve specifice organizatiilor cooperatiste de credit

P 5171 - Rezerva de intrajutorare

P 5172 - Rezerva mutuala de garantare

P 51721 - Rezerva mutuala de garantare constituita din profitul determinat inainte de ded. imp.prof.

P 51722 - Rezerva mutuala de garantare constituitt din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate

B 519 - Alte rezerve

Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE

P 531 - Datorii subordonate la termen

P 5311 - Titluri subordonate la termen

P 5312 - Imprumuturi subordonate la termen

P 532 - Datorii subordonate pe durata nedeterminata

P 5321 - Titluri subordonate pe durata nedeterminata

P 5322 - Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata

P 537 - Datorii atasate

Grupa 54 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII

P 541 - Subventii pentru investitii

P 5411 - Subventii guvernamentale pentru investitii

P 5412 - Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

P 5413 - Donatii pentru investitii

P 5414 - Plusuri de inventar de natura imobiliztrilor

P 5419 - Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

Grupa 55 - PROVIZIOANE

P 551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura

P 552 - Provizioane pentru facilitati acordate personalului

P 553 - Provizioane pentru riscuri de tara

P 554 - Provizioane pentru restructurare

P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobiliztrilor corporale si alte actiuni similare legate

P 556 - Provizioane pentru impozite

P 559 - Alte provizioane

Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT

B 581 - Rezultatul reportat

B 5811 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS

B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

B 5815 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

B 5816 - Rezultatul rep. provenit din trecerea la aplicarea Reglem. Ctb. conforme cu Dir.Europene

Grupa 59 - REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

B 591 - Profit sau pierdere

A 592 - Repartizarea profitului

CLASA 6 - CHELTUIELI

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A 601 - Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare

A 6011 - Dobanzi la BNR

A 6012 - Dobanzi la conturile de corespondent

A 6013 - Dobanzi la depozitele institutiilor de credit

A 60131 - Dobanzi la depozitele la vedere

A 60132 - Dobanzi la depozitele la termen

A 60133 - Dobanzi la depozitele colaterale

A 6014 - Dobanzi la imprumuturile de la institutii de credit

A 60141 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta

A 60142 - Dobanzi la imprumuturile la termen

A 6015 - Dobanzi la valorile date in pensiune

A 60151 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

A 60152 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen

A 6016 - Cheltuieli cu operatiunile organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 60161 - Dobanzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate

A 60162 - Dobanzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate

A 60163 - Dobanzi la imprumuturile de la organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 60164 - Dobanzi privind alte sume datorate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

A 60169 - Comisioane

A 6017 - Alte cheltuieli cu dobanzile

A 6019 - Comisioane

A 602 - Cheltuieli cu operatiunile cu clientela

A 6021 - Dobanzi la conturile de factoring

A 6022 - Dobanzi la imprumuturile primite de la institutiile financiare

A 60221 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta

A 60222 - Dobanzi la imprumuturile la termen

A 6023 - Dobanzi la valorile date in pensiune

A 60231 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

A 60232 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen

A 6024 - Dobanzi la conturile curente

A 6025 - Dobanzi la conturile de depozite

A 60251 - Dobanzi la depozitele la vedere

A 60252 - Dobanzi la depozitele la termen

A 60253 - Dobanzi la depozitele colaterale

A 6026 - Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii

A 6027 - Alte cheltuieli cu dobanzile

A 6029 - Comisioane

A 603 - Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri

A 6031 - Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata

A 6032 - Pierderi la titlurile de tranzactie

A 60321 - Pierderi din reevaluari si cesiune

A 60322 - Costuri de tranzactionare

A 6033 - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament

A 6034 - Cheltuieli cu titlurile de investitii

A 60341 - Cheltuieli cu amortizarea primelor

A 60342 - Pierderi din cesiune

A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri

A 60361 - Dobanzi privind titlurile de piata interbancara

A 60362 - Dobanzi privind titlurile de creante negociabile

A 60363 - Dobanzi privind obligatiunile

A 60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri

A 6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri

A 6039 - Comisioane

A 604 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing

A 6041 - Dobanzi aferente datoriilor din operatiuni de leasing financiar

A 6042 - Cheltuieli cu chiriile

A 6049 - Comisioane

A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate

A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen

A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata nedeterminata

A 6059 - Comisioane

A 606 - Cheltuieli privind operatiunile de schimb

A 6061 - Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor in valuta

A 6069 - Comisioane

A 607 - Cheltuieli privind op. in afara bilantului si operatiunile cu instrumente financiare derivate

A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare

A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la institutii de credit

A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la clientela

A 6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie

A 60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la institutii de credit

A 60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la clientela

A 6074 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

A 60741 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb

A 60742 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de ratt a dobanzii

A 60743 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate pe actiuni

60744 - Cheltuieli privind operatiunile cu alte instrumente financiare derivate

A 60747 - Cheltuieli cu dobanzile aferente instrumentelor financiare derivate

A 60749 - Costuri de tranzactionare

A 6075 - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire

A6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite

608 - Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare

6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plata

6087 - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare

609 - Alte cheltuieli de exploatare

6092 - Cota-parte privind activitatile si activele controlate in comun

A 6093 - Venituri retrocedate privind activitatile si activele controlate in comun

A 6094 - Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale

A 6099 - Cheltuieli diverse de exploatare

Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

A 611 - Cheltuieli cu salariile personalului

A 612 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

A 6121 - Contributia unitatii la asigurarile sociale

A 6122 - Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

A 6123 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

A 613 - Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

A 617 - Alte cheltuieli privind personalul

Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRARILE SI SERV.EXECUTATE DE TERTI

A 631 - Cheltuieli cu materialele

A 6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile

A 6312 - Cheltuieli privind combustibilii

A 6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb

A 6317 - Cheltuieli privind alte materiale

A 632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

A 633 - Cheltuieli privind alte stocuri

A 634 - Cheltuieli cu lucrtrile si serviciile executate de terti

A 6341 - Cheltuieli de intretinere si reparatii

A 6342 - Cheltuieli privind energia si apa

A 6343 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere

A 6345 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari si transportul personalului si bunurilor

A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare

A 63472 - Cheltuieli cu redeventele privind concesiunile

A 63479 - Alte cheltuieli

A 635 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE

A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social

A 644 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale

A 645 - Pierderi din cedarea partilor in cadrul s.c. legate, a titl. de participare si a titl. activ de portof

A 646 - Pierderi din cedarea si casarea imobilizarilor corporale si necorporale

A 6461 - Pierderi din cedarea si casarea imobilizarilor corporale

A 6462 - Pierderi din cedarea si casarea imobilizarilor necorporale

A 649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

A 6491 - Desptgubiri, amenzi si penalitati

A 6492 - Donatii si subventii acordate

A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizarile

A 6494 - Pierderi din debitori diversi

A 6495 - Dobanzi la imprumuturile primite de la actionari si la alte imprumuturi

A 64951 - Dobanzi la imprumuturile primite de la actionari

A 64952 - Dobanzi la alte imprumuturi primite

A 6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare

Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOB. NECORP. SI CORPORALE

A 651 - Cheltuieli cu amortiztrile imobilizarilor necorporale

A 652 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale

Grupa 66 - CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE NERECUP.

A 661 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

A 6611 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit

A 6612 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda

A 662 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela, precum si din operatiuni intre institutiile financiare nebancare si i.c.

A 6621 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit

A 6622 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobandt

A 663 - Cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

A 6631 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor

A 66311 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

A 66312 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii

A 6633 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor

A 6637 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

A 664 - Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate

A 6641 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor detinute in

cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

A 6642 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

A 66421 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

A 66422 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

A 66423 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobiliztrilor corporale

A 6643 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiunile de leasing financiar

A 6647 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

A 665 - Cheltuieli cu provizioane

A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura

A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru facilitati acordate personalului

A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara

A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare

A 6656 - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite

A 6657 - Cheltuieli cu alte provizioane

A 667 - Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane

A 668 - Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane

Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671 - Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare

Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OP. INTRE INSTITUTII FINANCIARE NEBANCARE SI I.C.

A 681 - Dobanzi la conturile curente

A 682 - Dobanzi la imprumuturile primite de la institutii de credit

6821 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta

6822 - Dobanzi la imprumuturile la termen

683 - Dobanzi la valorile date in pensiune institutiilor de credit

6831 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

6832 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen

684 - Dobanzi privind alte sume datorate institutiilor de credit

689 - Comisioane

Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit

699 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

CLASA 7 - VENITURI

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

P 701 - Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare

P 7011 - Dobanzi de la BNR

P 7012 - Dobanzi de la conturile de corespondent

P 7013 - Dobanzi de la conturile de depozite la institutii de credit

P 70131 - Dobanzi de la depozitele la vedere

P 70132 - Dobanzi de la depozitele la termen

P 70133 - Dobanzi de la depozitele colaterale

P 7014 - Dobanzi de la creditele acordate institutiilor de credit

P 70141 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta

P 70142 - Dobanzi de la creditele la termen

P 7015 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune

P 70151 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi pe alta

P 70152 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen

P 7016 - Venituri din operatiunile cu organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei

P 70161 - Dobanzi de la contul curent la casa centrala

P 70162 - Dobanzi de la depozitele la casa centrala

P 70163 - Dobanzi de la creditele acordate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei

P 70164 - Dobanzi privind valorile de recuperat de la organizatiile coop. de credit din cadrul retelei

P 70168 - Dobanzi din creante restante si indoielnice privind op. cu o.c. de credit din cadrul retelei

P 70169 - Comisioane

P 7017 - Alte venituri din dobanzi

P 7018 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

P 7019 - Comisioane

P 702 - Venituri din operatiunile cu clientela

P 7021 - Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate clientelei

P 70211 - Dobanzi de la operatiunile de scont, forfetare si alte creante comerciale

P 70212 - Dobanzi de la operatiunile de factoring

P 70213 - Dobanzi de la creditele de trezorerie

P 70214 - Dobanzi de la creditele de consum si vanzari in rate

P 70215 - Dobanzi de la creditele pentru finantarea operatiunilor de comert exterior

P 70216 - Dobanzi de la creditele pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente

P 70217 - Dobanzi de la creditele pentru investitii imobiliare

P 70218 - Dobanzi de la alte credite acordate clientelei

P 7022 - Dobanzi de la creditele acordate institutiilor financiare

P 70221 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta

P 70222 - Dobanzi de la creditele la termen

P 7023 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune

P 70231 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi pe alta

P 70232 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen

P 7024 - Dobanzi de la conturile curente debitoare

P 7027 - Alte venituri din dobanzi

P 7028 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

P 7029 - Comisioane

P 703 - Venituri din operatiunile cu titluri

P 7031 - Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata

P 7032 - Venituri din titlurile de tranzactie

P 7033 - Venituri din titlurile de plasament

P 70331 - Dobanzi

P 70333 - Dividende si venituri asimilate

P 70336 - Venituri din cesiune

P 7034 - Venituri din titlurile de investitii

P 70341 - Dobanzi

P 70342 - Venituri din prime

P 70343 - Venituri din cesiune

P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri

P 7037 - Venituri diverse din operatiunile cu titluri

P 7038 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

P 7039 - Comisioane

P 704 - Venituri din operatiunile de leasing

P 7041 - Dobanzi aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar

P 7042 - Venituri din chirii

P 7048 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

P 7049 - Comisioane

P 705 - Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor

comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu

P 7051 - Dobanzi de la creditele subordonate la termen

P 7052 - Dobanzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata

P 7053 - Dividende si venituri asimilate

P 7058 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

P 7059 - Comisioane

P 706 - Venituri din operatiunile de schimb

P 7061 - Venituri din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor in valuta

P 7069 - Comisioane

P 707 - Venituri din operatiunile in afara bilantului si operatiunile cu instrumente financiare derivate

P 7071 - Venituri din angajamentele de finantare

P 70711 - Venituri din angajamentele de finantare in favoarea institutiilor de credit

P 70712 - Venituri din angajamentele de finantare in favoarea clientelei

P 7072 - Venituri din angajamentele de garantie

P 70721 - Venituri din angajamentele de garantie in favoarea institutiilor de credit

P 70722 - Venituri din angajamentele de garantie in favoarea clientelei

P 7074 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

P 70741 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb

P 70742 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate de rata a dobanzii

P 70743 - Venituri privind operatiunile cu instrumente financiare derivate pe actiuni si indici bursieri

P 70744 - Venituri privind operatiunile cu alte instrumente financiare derivate

P 70747 - Venituri din dobanzi aferente instrumentelor financiare derivate

P 70749 - Comisioane

P 7075 - Venituri din instrumentele de acoperire

P 7077 - Venituri din alte angajamente date

P 708 - Venituri din prestatiile de servicii financiare

P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau in depozit

P 7082 - Comisioane privind operatiunile cu titluri efectuate in contul clientelei

P 7083 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta

P 70831 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta pentru persoane fizice

P 70832 - Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta pentru persoane juridice

P 70839 - Alte comisioane

P 7085 - Venituri privind mijloacele de plata

P 7087 - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare

P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare

P 7092 - Cota - parte privind activitatile si activele controlate in comun

P 7093 - Cheltuieli refacturate privind activitatile si activele controlate in comun

P 7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare

P 7099 - Venituri diverse de exploatare

Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE

P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social

P 744 - Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

P 745 - Venituri din cedarea partilor in cadrul societatilor comerciale

legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

P 746 - Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale si necorporale

P 7461 - Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale

P 7462 - Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor necorporale

P 747 - Venituri accesorii

P 7471 - Venituri din alte activitati

P 7479 - Alte venituri accesorii

P 74791 - Venituri din operatiuni de intermediere in domeniul asigurarilor

P 74799 - Venituri accesorii diverse

P 749 - Alte venituri diverse din exploatare

P 7492 - Cota - parte din subventiile de investitii trecuta la venituri

P 7493 - Venituri din subventii de exploatare

P 74931 - Venituri din subventii de exploatare aferente veniturilor din activitatea de exploatare

P 74932 - Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

P 74933 - Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

P 74934 - Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

74935 - Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

74936 - Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

7494 - Venituri din productia de imobilizari

7495 - Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea creantelor

P 7499 - Alte venituri

P 74991 - Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

74992 - Venituri din donatii

P 74997 - Alte venituri diverse de exploatare

Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI RECUPERtRI DE CREANTE AMORTIZATE

P 761 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

P 7611 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit

7612 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda

762 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela, precum si din operatiuni intre institutiile financiare nebancare si i.c.

P 7621 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit

7622 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda

763 - Venituri din provizioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

7631 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor

P 76311 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

P 76312 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii

P 7633 - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor

P 7637 - Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice

P 764 - Venituri din provizioane pentru valori imobilizate

P 7641 - Venituri din prov. pt deprec. partilor detinute in cadrul societatilor com. legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

P 7642 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

P 76421 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

P 76422 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

P 76423 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

P 7643 - Venituri din provizioane pentru operatiunile de leasing financiar

P 7647 - Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice

P 765 - Venituri din provizioane

P 7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura

P 7652 - Venituri din provizioane pentru facilitati acordate personalului

P 7653 - Venituri din provizioane pentru risc de tara

P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare

P 7656 - Venituri din provizioane pentru impozite

P 7657 - Venituri din alte provizioane

P 767 - Venituri din recuperari de creante amortizate

Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE

P 771 - Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

Grupa 78 - VENITURI DIN OP. INTRE INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE SI I.C.

P 781 -Dobanzi de la conturile curente

P 782 - Dobanzi de la depozitele constituite la institutii de credit

P 7821 - Dobanzi de la depozitele la vedere

P 7822 - Dobanzi de la depozitele la termen

P 7823 - Dobanzi de la depozitele colaterale

P 783 - Dobanzi de la creditele acordate institutiilor de credit

P 7831 - Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta

P 7832 - Dobanzi de la creditele la termen

P 784 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de la institutii de credit

P 7841 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi pe alta

P 7842 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen

P 785 - Dobanzi privind valorile de recuperat de la institutii de credit

P 789 - Comisioane

CLASA 9 - OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI

Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANTARE

A 901 - Angajamente in favoarea institutiilor de credit

P 902 - Angajamente primite de la institutii de credit

A 903 - Angajamente in favoarea clientelei

A 9031 - Deschideri de credite confirmate

A 90311 - Garantii imobiliare

A 90312 - Deschideri de credite documentare

A 90319 - Alte deschideri de credite confirmate

A 9032 - Acceptari sau angajamente de plata

A 9039 - Alte angajamente in favoarea clientelei

P 904 - Angajamente primite de la clientela

Grupa 91 - ANGAJAMENTE DE GARANtIE

A 911 - Cautiuni, avaluri si alte garantii date institutiilor de credit

A 9111 - Confirmari de deschideri de credite documentare

A 9112 - Acceptari de plata

A 9119 - Alte garantii date institutiilor de credit

P 912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la institutii de credit

A 913 - Garantii date pentru clientela

A 9131 - Cautiuni si avaluri

A 91311 - Cautiuni imobiliare

A 91312 - Cautiuni administrative si fiscale

A 91313 - Garantii financiare

A 91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte institutii

A 91319 - Alte cautiuni si avaluri

A 9139 - Alte garantii date pentru clientela

P 914 - Garantii primite de la clientela

P 9141 - Garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate

P 9142 - Garantii primite de la societtti de asigurare ti reasigurare

P 9143 - Garantii primite de la alte institutii financiare

P 9144 - Garantii primite de la institutii nefinanciare

P 9145 - Ipoteci imobiliare

P 9146 - Gajuri cu deposedare

P 9147 - Gajuri fara deposedare

P 9149 - Alte garantii primite de la clientela

Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

A 921 - Titluri de primit

A 9211 - Titluri vandute cu posibilitate de rtscumptrare

A 9219 - Alte titluri de primit

P 922 - Titluri de livrat

P 9221 - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare

P 9229 - Alte titluri de livrat

Grupa 93 - OPERAtIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

B 931 - Operatiuni de schimb la vedere

A 9311 - Lei cumparati si inca neprimiti

A 9312 - Devize cumparate si inca neprimite

P 9313 - Lei vanduti si inca nelivrati

P 9314 - Devize vandute si inca nelivrate

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE IN AFARA BILANTULUI

B 941 - Pozitie de schimb

B 942 - Contravaloarea pozitiei de schimb

B 943 - Conturi de ajustare devize

Grupa 95 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

B 951 - Operatiuni ferme de schimb la termen

B 9511 - Operatiuni ferme de schimb la termen care nu sunt operatiuni de acoperire

A 95111 - Lei de primit contra devize de livrat

P 95112 - Devize de livrat contra lei de primit

A 95113 - Devize de primit contra lei de livrat

P 95114 - Lei de livrat contra devize de primit

A 95115 - Devize de primit contra devize de livrat

P 95116 - Devize de livrat contra devize de primit

B 9512 - Operatiuni ferme de schimb la termen care sunt operatiuni de acoperire

A 95121 - Lei de primit contra devize de livrat

P 95122 - Devize de livrat contra lei de primit

A 95123 - Devize de primit contra lei de livrat

P 95124 - Lei de livrat contra devize de primit

A 95125 - Devize de primit contra devize de livrat

P 95126 - Devize de livrat contra devize de primit

A 952 - Alte instrumente ferme de curs de schimb

A 9521 - Operatiuni ferme de curs de schimb care nu sunt operatiuni de acoperire

A 9522 - Operatiuni ferme de curs de schimb care sunt operatiuni de acoperire

A953 - Instrumente conditionale de curs de schimb

A 9531 - Instrumente cumptrate

95311 - Instrumente conditionale de curs de schimb, cumptrate, care nu sunt operatiuni de acoperire

95312 - Instrumente conditionale de curs de schimb, cumptrate, care sunt operatiuni de acoperire

9532 - Instrumente vandute

95321 - Instrumente conditionale de curs de schimb, vandute, care nu sunt operatiuni de acoperire

95322 - Instrumente conditionale de curs de schimb, vandute, care sunt operatiuni de acoperire

A954 - Instrumente financiare derivate ferme de ratt a dobanzii

9541 - Instrumente ferme de ratt a dobanzii, care nu sunt operatiuni de acoperire

9542 - Instrumente ferme de ratt a dobanzii, care sunt operatiuni de acoperire

955 - Instrumente financiare derivate conditionale de ratt a dobanzii

A9551 - Instrumente cumptrate

95511 - Instrumente conditionate de rata a dobanzii, cumparate, care nu sunt operatiuni de acoperire

95512 - Instrumente conditionate de rata a dobanzii, cumparate, care sunt operatiuni de acoperire

9552 - Instrumente vandute

A 95521 - Instrumente conditionate de rata a dobanzii, vandute, care nu sunt operatiuni de acoperire

A 95522 - Instrumente conditionate de rata a dobanzii, vandute, care sunt operatiuni de acoperire

A 956 - Instrumente financiare derivate ferme pe actiuni si indici bursieri

A 9561 - Instrumente ferme pe actiuni si indici bursieri, care nu sunt operatiuni de acoperire

A 9562 - Instrumente ferme pe actiuni si indici bursieri, care sunt operatiuni de acoperire

A 957 - Instrumente financiare derivate conditionale pe actiuni si indici bursieri

A 9571 - Instrumente cumparate

A 95711 - Instrumente conditionale pe actiuni bursieri, cumparate, care nu sunt op. de acoperire

A 95712 - Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, cumparate, care sunt op. de acoperire

A 9572 - Instrumente vandute

A 95721 - Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, vandute, care nu sunt op.de acoperire

A 95722 - Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, vandute, care sunt op. de acoperire

A 959 - Alte instrumente financiare derivate

A 9591 - Instrumente care nu sunt operatiuni de acoperire

A 9592 - Instrumente care sunt operatiuni de acoperire

Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE

P 961 - Angajamente primite

P 9611 - Valori primite in garantie privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

P 9612 - Alte valori primite in garantie

P 9613 - Alte angajamente primite

A 962 - Angajamente date

A 9621 - Valori date in garantie privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

A 9622 - Alte valori date in garantie

A 9623 - Alte angajamente date

Grupa 98 - ANGAJAMENTE INDOIELNICE

A 981 - Angajamente indoielnice

Grupa 99 - CONTURI DE EVIDENTA

P 991 - Bunuri luate cu chirie

P 992 - Valori primite in ptstrare sau custodie

A 993 - Creante scoase din activ, urmarite in continuare

A 9931 - Creante scoase din activ si urmtrite in continuare

A 9932 - Dobanzi aferente creantelor scoase din activ, urmarite in continuare

A 9937 - Creante atasate

A 994 - Debitori din penalitati pretinse

P 995 - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

B 998 - Alte conturi de evidenta

P 9981 - Alte valori primite

A 9982 - Alte valori date

P 9983 - Capital in devize

P 99831 - Capital social subscris si nevarsat in devize

P 99832 - Capital social subscris si varsat in devize

P 99833 - Capital de dotare in devize

P 9984 - Prime de emisiune platite in devize

A 9985 - Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta

B 9989 - Conturi diverse de evidenta

B 999 - Contrapartida ".Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3617
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved