Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

ODALITATI DE DECONTARE INTER SI INTRABANCARE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
ODALITATI DE DECONTARE INTER SI INTRABANCARE

1. COMPENSAREA

Platile efectuate de catre banci in favoarea clientilor persoane fizice si persoanele juridice se impart in doua categorii :

Plati interbancare;

Plati intrabancare

Platile interbancare sunt platile efectuate intre doua unitati bancare care nu apartin aceleiasi societati bancare.

Platile intrabancare sunt plati efectuate intre doua unitati bancare care apartin aceleiasi societati bancare.

Modalitatea de calcul a obligatiilor si creantelor fiecarei societati bancare fata de toate celelalte societati bancare participante la compensare , modalitate care sta la baza decontarii pe baza neta, poarta denumirea de compensare multilaterala interbancara.(CMI)

In temeiul Regulamentelor BNR este reglementata , organizata si functioneaza compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport de hartie .(CMSH prescurtare utilizata numai pentru nevoile cursului nostru.)

Obiectul CMSH il constituie platile interbancare fara numerar, pe suport de hartie ( cecuri, cambii si bilete la ordin ) fara restrictie de valoare.

Regulamentul nr. 10 / 14.11. 1994 privind CMSH a suferit modificari pe parcursul aplicarii lui , dar cele mai radicale schimbari s-au produs la inceputul anului 2005 cind a fost introdus si a devenit apoi functionabil Sistemul Electronic de Plati din Romania.

Prezentam in continuare principalele reglemetari in materie de decontare care stau la baza CMSH;

Centrala TransFonD si uniatile sale din teritoriu (sucursalele judetene , care de fapt sunt casele de compensatii teritoriale) constituie structura sistemului de compensatii creat pe aceiasi retea teritorial a unitatilor BNR ( de fapt pana la crearea TransFonD operatiunile de CMSH se desfasurau in sedintele de compensare din Centrala BNR si serviciile de plati si decontari din sucursalele sale judetene).

Compensarea multilaterala a platilor bancare fara numerar pe suport de hartie (CMSH) se desfasoara in sediul central si in oricare din sucursaleleTransFonD.

Sedintele de compensare se organizarea in fiecare zi bancara dupa un orar intre 10,00 -11,30 si sunt conduse de un inspector de compensare si un inlocuitor al acestuia .

Fiecare societate bancara are obligatia de a numi cate un reprezentant si un inlocuitor al acestuia numiti agenti de compensare.

Operatiunile exceptate de la compensarea multilaterala a operatiunilor de plati si incasari de mica valoare pe suport de hartie sunt urmatoarele :

Pietele in lei aferente pietei valutare interbancare;

Plasamentele sau creditele interbancare , rambursarea acestora si dobanzile aferente;

Platile de mare valoare

Platile aferente operatiunilor in relatia cu BNR

Platile aferente operatiunilor privind decontarile speciale( operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu titluri cotate la bursa , etc.)

Platile catre bugetul statului si bugetele locale , etc

Instrumentele de plata compensabile in sistemul compensarii multilaterale a platilor interbancare fara numerar pe suport de hartie si de mica valoare sunt : cecul barat , biletul la ordin si cambia , care se introduc in compensare indiferent de valoarea lor

Sedinta de compensare se desfasoara in mai multe momente succesive , astfel :

Pregatirea sedintei de compensare se desfasoara la sediul unitatii bancare cuprinzand mai multe grupe de operatiuni :

grupa de operatiuni I : instrumentele de plata (care parasesc banca) sunt grupate de catre unitatea bancara initiatoare (prezentatoare) pe unitati bancare destinatare (primitoare) ,si in cadrul lor pe instrumente de plata compensabile . Gruparea se face in pachete de cel mult 100 de instrumente de plata compensabile si se introduc in plicuri de o forma si cu date de identificare precis prevazute in regulament.

Fiecare pachet este insotit in mod obligatoriu de o banda de control totalizatoare a sumelor inscrise pe documentele ce se afla in plic,

Totalul fiecare benzi de control este preluat intr-o dispozitie centralizatoare de incasare ( in 4 exemplare ) care totalizeaza sumele inscrise pe cecuri , bilete si cambii .

Documentele componente ale unui pachet remis in plic unitatii bancare primitoare (destinatare) sunt prezentate , in mod obligatoriu, in urmatoarea ordine : dispozitia centralizatoare ; banda de control; instrumentele de plata compensabile.

grupa de operatiuni II : pe baza dispozitiilor centralizatoare unitatea bancara prezentatoare (initiatoare ) completeaza cate un borderou al dispozitiilor centralizatoare pentru fiecare unitate bancara primitoare ( destinatara)

grupa de operatiuni III : instrumentele de plata compensabile ,de data aceasta , primite de la celelalte unitati bancare participante sunt analizate de catre unitatea primitoare (destinatara) in vederea acceptarii sau refuzarii lor . De mentionat ca acceptarea unui instrument de plata compensabil nu poate fi partiala decat cu acordul societatilor bancare initiatoare si destinatare. O adoua mentiune o facem cu privire la actiunea de refuz a instrumentelor de plata compensabile care se face numai pe baza motivelor temeinice si expres prevazute in Regulamentul BNR. Refuzul unor instrumente de plata compensabile se consemneaza in formularele tipizate denumite refuz la plata . Refuzurile sunt insotite de instrumentul de plata refuzat si se predau unitatii bancare partenere la compensare in plicuri identice cu cele de la grupa I de operatiuni.

Desfasurarea sedintei de compensare se realizeaza in doua parti distincte la sediul unitatilor TransFonD .

- Procedura din PARTEA I cuprinde compensarea instrumentelor de plata acceptate la plata , agentii de compensare impreuna cu inspectorul de compensare desfasurand urmatoarele activitati :

- intre agentii de compensare ai tuturor unitatilor bancare care participa la sedinta se realizeaza schimbul reciproc de plicuri care contin documentele prezentate mai sus.

- se deschid plicurile si se fac verificarile de destinatie , de corectitudine privind forma , valoarea , numarul si exactitatea totalurilor de pe benzile de control a fiecarui pachet;

- inspectorul de compensare calculeaza totalul general al sumelor de plati in compensare si totalul general al sumelor de incasat in compensare (de la toti participantii la sedinta de compensare) si le va consemna in formularul de compensare centralizator , care nu este altceva decat totalul sumelor consemnate de catre fiecare unitate bancara in formularul propriu de compensare

- pentru ca prima parte a sedintei de compensare sa se incheie este obligatoriu ca aceste doua totaluri generale sa fie identice. Rezulta astfel un total al soldurilor debitoare si un total al soldurilor creditoare in functie de natura soldurilor fiecarei unitati bancare participante la compensare.

- Procedura din PARTEA A II A a sedintei de compensare rezolva compensarea instrumentelor de plata refuzate , intr-o succesiune de proceduri asemanatoare cu cele din Partea I .

Pentru ca a doua parte a sedintei de compensare sa se incheie este obligatoriu ca pe formularul de compensare centralizator totalul general al sumelor de plati refuzate.sa fie identic cu totalul general al sumelor de incasat refuzate si totalul soldurilor debitoare sa fie identic cu totalul soldurilor creditoare.

Sfarsitul sedintei de compensare : dupa stabilirea egalitatii dintre totalul general al sumelor de platit refuzate si totalul general al sumelor de incasat refuzate precum si a egalitatii dintre soldurile debitoare si cel al soldurilor creditoare , agentii de compensare completeaza rezultatele finale pe formularele de compensare ale unitatilor pe care le reprezinta. Aceste documente se semneaza de catre agentul de compensare si este certificat de catre inspectorul de compensare.

Dupa certificarea rezultatelor compensarii pe formularele de compensare ale unitatilor bancare , inspectorul de compensare declara sedinta de compensare inchisa.

Rezultatele sedintei de compensare : se concretizeaza , la sfarsitul zilei bancare, intr-un sold final asa cum am prezentat mai sus , care in functie de volumul platilor , al incasarior , al refuzurilor la plata si al refuzurilor la incasare poate sa fie sold debitor sau sold creditor, astfel

in ziua de 13 ianuarie , banca X a inregistrat in sedinta de compensare urmatoarele operatiuni :

- plati  275.000.000 lei

- incasari 250.000.000 lei

-------- ----- ------ -----------

- sold debitor 25.000.000 lei , ceea ce inseamna ca disponibilitatile bancii X din contul pe care aceasta il are deschis la BNR scad cu aceasta suma .

in ziua de 14 ianuarie , aceeiasi banca X inregistreaza in sedinta de compensare urmatoarele operatiuni :

- incasari 400.000.000 lei

- refuzuri la incasare 180.000.000 lei

- refuzuri la plata 29.000.000 lei

-------- ----- ------ ----- ----- -----------

- sold creditor 249.000.000 lei (4oo mil +29 mil – 180 mil) ceea ce inseamna ca disponibilitatile bancii X in contul deschis la BNR cresc cu aceasta suma.

In vederea compensarii multilaterale prin Regulament s-au stabilit scheme de circuit cu termene si intervale de timp exprimate in zile lucratoare care sunt obligatorii si in functie de care se stabileste ziua compensarii.

Retineti deci unul din marile dezavantaje ale acestui sistem este intervalul de timp relativ lung dintre momentul prezentarii unui cec spre incasare pana la incasarea lui efectiva in contul beneficiarului . Acest interval de decontare a cecurilor este cuprins intre 3 si 7 zile lucratoare in functie de pozitia geografica a bancilor tragatorului respectiv a beneficiarului. De aceea un cec poate sa parcurga un circuit local sau un circuit intrajudetean sau un circuit interjudetean sau un circuit national.

Cambiile si Biletele la Ordin urmeaza circuitele cecurilor.

In prezent se lucreaza la punerea la punct si implementarea sistemului de decontare electronic in timp real si a operatiilor de decontare cu cecuri , bilete la ordin si cambii.

2. SISTEMUL ELECTRONIC DE PLATI

Incepand cu anul 2005 in economia noastra s-a introdus Sistemul Electronic de Plati (SEP) masura moderna de decontare in timp real a documentelor de plati emise de agentii economici , banci , etc , in relatiile dintre ei si in relatiile cu statul prin Trezorerie.

In acest mod , stingerea obligatiilor financiare intre parteneri se realizeaza in timp real , cu o mare siguranta si cu o viteza apreciabila . Pe langa aceste castiguri evidente de volum si viteza s-a perfectionat si sistemul de securitate si confidentialitate a operatiilor din conturile bancare ale clientilor.

De remarcat ca acest sistem permite agentilor economici sa aleaga si varianta efectuarii operatiunilor de administrare a contului curent de la domiciliu , evitand consumul de timp prin deplasari repetate la gfhiseele banciilor.

De asemenea , asa cum vom vedea in continuare, sistemul asigura automat interferente functionale si cu casele de compensatii automate elaborand , tot automat,documente si situatii informative , extrase de cont , calcule de comisioane , etc extrem de importante pentru participantii la operatiunile de decontare.

Componentele Sistemului Electonic de Plati sunt:

Sistemul de decontare pe baza bruta in timp real - RTGS - Real Time Gross Settlement (denumit generic ReGIS) si care proceseaza Ordine de plata de mare valoare;

Sistemul de decontare pe baza neta – sau SENT (Casa de compensare automata - ACH – Automated Clearing House , ) care proceseaza instructiuni ( OP) de mica valoare .

Sistemul de inregistrare si decontare a titlurilor de stat - GSRS – Government Securities Registration and System sau SaFIR

Sistemul de back-up si recuperare in caz de dezastru

2.1. Sistemul de decontare pe baza bruta in timp real – sistemul ReGIS.

In data de 08.04.2005 a intrat in functiune prima componenta a Sistemului Electronic de Plati Interbancare din Romania – ReGIS (Romanian electronic Gross Interbank Settlement).

ReGis este sistemul care asigura :

decontarea finala si definitiva , bucata cu bucata , aplatilor transmise de catre banci, in timp real , precum si

decontarea finala si irevocabila ( definitiva) a pozitiilor nete ale caselor de compensatie

In mod practic platile pot ajunge de la platitor la beneficiar in interval de cateva ore , in cursul aceleiasi zile.

Sistemul REGIS asigura procesarea in timp real a urmatoarelor tipuri de operatiuni:

instructiuni de plata de tip transfer credit indiferent de valoare dar cele de mare valoare ( ordine de plata care au o valoare mai mare de 50.000 RON inclusiv) sau urgente se proceseaza in mod oblogatoriu prin ReGIS

asigura decontarea finala a pozitiilor nete receptionate de la casele de compensare

instructiunile de plata vor fi transmise prin reteaua SWIFT

operatiunile se vor derula prin conturi de decontare in care vor fi asigurate la inceputul / pe parcursul zilei fondurile necesare platilorpermite calculul automat al comisioanelor aferente

Transmiterea / receptionarea instructiunilor de plata in relatia cu sistemul ReGIS se realizeaza prin intermediul retelei SWIFT si al retelei proprietare TFDNet.

Platile de mare valoare si urgente precum si operatiunile de alimentare cu numerar in relatia cu alte banci comerciale sau cu BNR initiate de entitatile din teritoriu ale unei bancii vor fi fi procesate la nivelul Centralei – Directia Mijloace de Plata.

Pentru instructiunile de plata ce fac obiectul decontarii in cadrul ReGIS se va utiliza formatul de ordin de plata aprobat prin Regulamentul BNR publicat in MO nr. 265/31.03.2005, (prezentat de noi in subcapitolul de mai sus)

De precizat faptul ca in calitate de banca centrala BNR furnizeaza lichiditate pe parcursul zilei (intraday credit) participantilor pentru a asigura functionarea eficienta si in ordine a sistemului de plati .

Componentele sistemului ReGIS sunt :

Sistemul Central al ReGIS configurat cu statii de lucru la TransFonD

Reteaua Virtuala Privata (VPN) care permite participantilor conectarea

la Sistemul Central

Statiile de lucru ale participantilor, conectate la Sistemul Central prin intermediul Retelei Virtuale Private

Participantii la ReGIS:

Institutiile de credit (asa cum sunt definite in Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara) autorizate si supravegheate de BNR

Banca Nationala a Romaniei

Trezoreria Statului

Organizatii care furnizeaza servicii de compensare sau decontare

Conditii privind participarea la ReGIS

Pentru a participa la operatiunile ce se deruleaza prin sistemul de decontare bruta in timp real institutiile precizate mai sus trebuie se indeplineasca anumite conditii dintre care enumeram :

Capacitate operationala:

conexiune SWIFT si retea proprietara – VPN

mediu securizat de operare

asigurarea continuitatii procesarii in caz de incident

Stabilitate financiara / conformitate cu cadrul legal

Personal calificat pentru operare in SWIFT

Personal atestat de catre TransFonD pentru utilizarea / accesarea statiilor de lucru

Personal calificat pentru asigurarea managementului lichiditatii in timp real

Conectarea la sistem printr-un punct unic de acces situat la nivelul Centralei

Functionalitatile sistemului ReGIS sunt

Decontare finala pe baza bruta pentru:

instructiuni de plata de mare valoare sau urgente initiate de banci

pozitiile nete rezultate in cadrul sistemelor de compensare

transferul de fonduri aferent tranzactiilor cu titluri de stat

comisioane

Schimb de instructiuni de plata si mesaje intre participanti

Actualizare in timp real a conturilor de decontare

Coada de asteptare cu mecanism de deblocare automat

Monitorizare si raportare

Operatiuni bancare procesate in cadrul ReGIS

plati de mare valoare si urgente in relatia cu bancile comerciale si Trezoreria Statului

operatiuni cu numerar cu alte banci comerciale sau cu BNR

plati / incasari aferente pozitiilor nete rezultate in cadrul caselor de compensare (ACH, PCH, SNCDD, VISA/MasterCard, BVB)

plati aferente operatiunilor cu instrumente financiare

operatiuni privind comisioanele retinute pentru activitatea derulata in cadrul sistemului de plati

operatiuni de poprire efectuate de BNR

constituirea de rezerve pentru garantarea decontarii pozitiilor nete aferente operatiunilor derulate in cadrul caselor de compensare, a rezervelor de numerar si a rezervelor generale

Coada de asteptare

Decontarea instructiunilor de plata in sistemul ReGIS se realizeaza in ordinea introducerii lor in sistem si doar in limita fondurilor disponibile in contul de decontare.

Insuficienta fondurilor disponibile determina masuri automate de reactie si anume sistemul plaseaza automat instructiunile de plata intr-o coada de asteptare.

Participantul la operatiunile de decontare este obligat sa-si completeze fondurile din contul curen si ca atare va trece imediat la alimentarea acestuia .

In momentul incasarii de fonduri sistemul reia decontarea instructiunilor de plata plasate in coada de asteptare, in functie de clasa de prioritate atasata fiecarei instructiuni :

- Instructiunile sunt procesate in ordine cronologica (conform principiului FIFO primul intrat , primul iesit ), daca au aceeasi prioritate;

- instructiunile cu o prioritate mai mare sunt procesate intotdeauna inaintea celor care au alocata o prioritate mai mica.

Clasele de prioritate care se ataseaza instructiunilo de plata in sistemul ReGIS sunt:

Instructiuni de decontare ale caselor de compensare

Rezerve

Operatiuni cu numerar

Tranzactii initiate de participanti in favoarea BNR

Transferuri de fonduri aferente instructiunilor GSR

Instructiuni ale participantilor

Tehnici bancare privind Instructiunile de plata in sistemul electronic de decontare ReGIS .

Instructiunea de plata reprezinta un ordin de transfer de fonduri dat de un participant in nume propriu si pe cont propriu sau pe contul clientilor sai si executat in ReGIS in vederea stingerii obligatiilor sale de plata . Asa cum am mai precizat instructiunile de plata de tip transfer credit sunt initiate de catre participantii in sistem sub forma de mesaje de plata furnizate de serviciul SWIFT.

Serviciul SWIFT FIN y-Copy permite decontarea unei instructiuni de plata in conturile deschise la BNR inainte ca mesajul de confirmare a platii sa fie transmis la participantul beneficiar.

In ReGIS sunt utilizate mesaje de plata care asigura transferul rapid si in siguranta si anume ;

MT 101 – Transfer credit multiplu (pentru mai multi clienti)

MT 103 – Transfer credit in numele clientului

MT 202 – Transfer credit intre institutiile financiare

Reamintim ca ReGIS opereaza conform principiului de decontare pe baza bruta , respectiv procesarea si decontarea se fac instructiune cu instructiune

In procesarea unei instructiuni de plata in sistemul ReGIS sunt parcurse urmatoarele etape :

initierea , respectiv transmiterea IP ( instructiunii de plata) de catre participant , sistemului ReGIS ;

- validarea ,adica aplicarea de catre ReGIS a unui set de proceduri specifice validarii unei instructiuni ;

- acceptarea tehnica , adica momentul in care validarea IP este considerata de sistem ca fiind intrata in sistem ;

- verificarea disponibilitatilor fondurilor in contulrile de decontare si introducerea IP in coada de asteptare , daca nu sunt suficiente disponibilitati in conturile de decontare.


- acceptarea IP spre decontare de catre ReGIS daca exista suficiente fonduri in cont care sa permita efectuarea decontarii.

- decontarea imediata care are loc atunci cand acceptarea spre decontare este urmata imediat de decontarea neconditionata si irevocabila , adica definitiva( finala) respectiv atunci cand platitorul este debitat si beneficirul este creditat

Ce observam de fapt ? ca starea unei instructiuni de plata , dupa ce toate informatiile referitoare la aceasta sunt receptionate de sistemul ReGIS, sufere modificari succesive , urmand urmatorul flux initiat de participanti :

informatiile necesare pentru decontarea platii (platitor,beneficiar,suma,data,codultipului de tranzactie , prioritatea de procesare) din IP detaliata initiata de catre platitor sunt extrase de catre serviciul SWIFT FIN Copy si transmise catre sistemul ReGIS ;

- daca platitorul are suficiente fonduri disponibile plata este decontata imediat ( debit cont initiator instructiune = credit cont beneficiar ) si devine imediat finala


sistemul ReGIS notifica instantaneu serviciul SWIFT FIN Copy sa transmita IP decontata catre beneficiar

- cand nu sunt fonduri suficiente pentru a deconta plata ReGIS plaseaza instructiunea de decontare in coada de asteptare.Reamintim ca IP acceptate in istem sunt procesate cronologic conform principiului FIFO ( primul intrat – primul iesit

Sistemul de decontare bruta in timp real - ReGIS - Orar de procesare

Participantii la ReGIS trebuie sa se organizeze de o maniera foarte exacta pentru a se incadra in intervalele de timp prevazute in orarul de procesare al sistemului . Intarzierile nejustificate sunt penalizate atat de catre organele de supraveghere dar mai ales de catre clientii care pot inregistra nu numai inconfort fata de parteneri dar chiar si pierderi. Prezentam mai jos orarul de procesare a documentelor in Regis , conexiunile dintre sistem si celelalte elemente ale SEP , precum si procesele care au loc in acest sistem in crolnologia l


Sistemul de decontare bruta in timp real -ReGIS - Circuitul de Procesarea unui mesaj

In imaginea de mai jos prezentam modul practic in care un mesaj ( un Ordin de plata) emis de catre un client , prin Banca sa (banca initiatoare ) catre un partener al sau client al bancii beneficiare , este procesat prin ReGIS:


Sa-l detaliem :

1- Sa retinem urmatoarele coduri ale mesajelor utilizate de catre sistem :

MT 101 – Transfer credit multiplu (pentru mai multi clienti)

MT 103 – Transfer credit in numele clientului

MT 202 – Transfer credit intre institutiile financiare

MT 012 - Confirmarea platii de catre initiator

MT 096 - Mesaj de la SWIFT FIN Copy pentru institutia centrala

MT 097 - Acceptul / refuzul de la FIN Copy ( mesaj de la ReGIS catre SWIFT FIN Copy)

Participantii ReGIS sunt conectati la SWIFT prin intermediul unui terminal iar IP sunt introduse in reteaua SWIFT si directionate catre serviciul FIN y – Copy

Accesul la sistem pentru transmiterea si receptia mesajelor are loc printr-un punct unic pentru fiecare banca , ceea ce presupune centralizarea IP de catre centrala participantului de la sucursalele teritoriale.

Metoda utilizata pentru efectuarea de plati prin ReGIS este via SWIFT FIN Copy service..

In acest context , etapele pentru procesarea IP utilizand SWIFT FIN Copy sunt urmatoarele :

- introducerea IP de catre participant in reteaua SWIFT FIN


- serviciul SWIFT FIN Copy identifica mesajul ca o IP pentru ReGIS (MT 103), il pune intr-o coada de asteptare (nu-l transmite inca catre banca beneficiara) , apoi transmite interfetei SWIFT a ReGIS informatiile necesare pentru decontare ( de fapt un mesaj MT 096 , mesajul de la serviciul FIN Copy pentru instituta centrala ). Acest mesaj contine antetul SWIFT original si informatii de identificare impreuna cu detaliile trunchiate.


- ReGIS utilizeaza informatiile din mesajul de plata trunchiat si informatiile din antet pentru validarea platii.


- Interfata SWIFT a ReGIS transmite mesajul 096 , mesaj de la serviciul FIN Copy pentru institutia centrala , la aplicatia ReGIS centrala care valideaza informatiile si executa decontarea


- in cazul insuficientei de fonduri ReGIS directioneaza IP spre coada de asteptare pana cand aceasta este decontata sau anulata . Anularea se face la cerere sau la finele zilei in mod automat de catre sistem.


- ReGIS confirma interfetei SWIFT a ReGIS ca decontarea a fost efectuata sau ca IP a fost respinsa ( mesajul MT 097)


- interfata SWIFT a ReGIS transmite un mesaj de confirmare sau de respingere a decontarii IP la serviciul SWIFT FIN Copy ( mesajul MT 097)


- serviciul SWIFT FIN Copy compara notificarea primita de la ReGIS privind confirmarea sau respingerea cererii de decontare cu mesajul original care asteapta in coada FIN Copy ;


- dupa aceea serviciul SWIFT FIN Copy marcheaza mesajul original ca decontat si-l transmite bancii beneficiare (MT 103) De asemenea va transmite o confirmare bancii initiatoare (MT 012 )Confirmarea platii catre initiator este obligatorie


- Daca mesajul de plata a fost respins serviciul SWIFT FIN Copy transmite un mesaj care notifica respingerea la banca platitoare. Aceasta notificare catre participantul initiator are indicativul 097 si indica faptul ca ReGIS a respins IP

2.2. Sistemul de decontare pe baza neta – SENT ( casa de compensare automata ACH )

Casa de compensare automata - SENT este un sistem electronic de compensare multilaterala a platilor interbancare:

care asigura schimbul de instructiuni de plata de mica valoare ( sub 50.000 RON) intre participanti,

calculeaza pozitiile nete ale participantilor

initiaza decontarea acestora in sistemul ReGIS.

Decontarea finala a pozitiilor nete se executa in sistemul ReGIS prin inregistrari efectuate in conturile de decontare ale participantilor.

Administratorul sistemului si operatorul tehnic este TRANSFOND S.A. In calitate de administrator al sistemului, TRANSFOND S.A. gestioneaza si controleaza functionarea sistemului , autorizeaza participarea la SENT, emite si actualizeaza Regulile de sistem si documentatia aferenta. De asemenea, stabileste procedurile sistemului si standardele tehnice si de securitate utilizabile in sistemul SENT.

Participantii la sistemul SENT  sunt :

institutiile de credit (asa cum sunt definite la art. 1 alin.2 lit a din Legea nr 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare) autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei;

Trezoreria Statului 

Banca Nationala a Romaniei 

Principalele componente ale sistemului SENT:

Sistemul Central al Casei de Compensare automata, configurat cu statii de lucru la TransFond care gestioneaza pozitiile nete ale participantilor si initiaza decontarea pozitiilor nete prin Sistemul de Decontare Bruta in Timp Real (ReGIS) inainte de sfarsitul fiecarei sesiuni de compensare;

Reteaua Virtuala Privata (TFDNet) care permite participantilor conectarea la Sistemul Central al SENT ;

Statiile de lucru ale participantilor , conectate la Sistemul Central prin intermediul Retelei Virtuale Private-TFDNet

Transmiterea si receptionarea instructiunilor de plata in cadrul SENT se realizeaza prin intermediul Retelei Virtuale Private (TFDNet).

Conditii de participare :

In vederea conectarii la sistemul SENT, participantii trebuie

sa detina un cont curent deschis in evidentele BNR si un cont de decontare deschis pe numele sau in sistemul ReGIS;

trebuie sa obtina certificarea tehnica a TransFond

sa indeplineasca cerintele prevazute in legislatia in vigoare.

Termenii si conditiile pentru participarea la sistemul Casei de Compensare Automata, procedurile de operare, modul de administrare a riscurilor, masurile care trebuie intreprinse la aparitia unor evenimente neprevazute sau cazuri de forta majora, drepturile, obligatiile participantilor precum alte cerinte privind functionarea sistemului sunt prevazute in « Regulile de sistem ale SENT » precum si in documentatia furnizata de administratorul de sistem : Manualul de utilizare, Cerinte pentru certificarea tehnica a participantilor la SEP, cerintele pentru ‘’Configurarea sistemelor participantilor’’ alte documente furnizate de administratorul de sistem.

Odata cu autorizarea participarii la sistemul SENT, pe numele fiecarui participant se deschide automat un cont tehnic de compensare, utilizat pentru calculul pozitiei nete multilaterale a participantului respectiv.

Utilizatorii sistemului SENT 

Accesul la sistemul SENT este permis numai persoanelor autorizate de participant sa utilizeze facilitatile sistemului.

Fiecare participant trebuie sa desemneze cel putin 2 administratori de securitate –persoane imputernicite de conducerea institutiei sa asigure inregistrarea utilizatorilor, crearea, modificarea/alocarea profilelor utilizatorilor sau blocarea/deblocarea sau eliminarea utilizatorilor din sistem.

Persoanele desemnate de banca ca utilizatori ai sistemului SENT sunt atestate de administratorul de sistem – TransFonD SA si detin certificate digitale pentru semnarea electronica a operatiunilor.Functiile principale ale sistemului SENT:

- schimbul de instructiuni de plata intre participanti

- validarea fisierelor transmise

- compensare multilaterala automata

- calcularea pozitiilor nete ale participantilor, generarea instructiunilor de decontare neta si initierea decontarii in ReGIS

- transmiterea confirmarilor si notificarilor catre participanti 

- calcularea comisioanelor

- managementul garantiilor

- managementul utilizatorilor

- monitorizare, raportare, arhivare 

Tipuri de instructiuni de plata (documente) procesate :

Sistemul SENT asigura procesarea urmatoarelor tipuri de instructiuni de plat:

instructiuni de plata de tip transfer credit (ordine de plata) aferente platilor de mica valoare (pana in 50.000 RON) in relatia cu bancile comerciale si Trezoreria Statului .

-instructiuni de debitare directa indiferent de valoare (vezi explicatiile de mai jos privind DD)

Instructiunile de plata sunt transmise in SENT grupate pe participanti destinatari, sub forma de fisiere de max 1000 de instructiuni de plata, semnate electronic .

Pentru a fi acceptate in sistemul SENT, instructiunile de plata trebuie sa respecte formatul descris in „Documentatia tehnica pentru participantii la SEP ”, sa contina toate informatiile obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare, sa fie de acelasi tip, sa aiba aceeasi data a decontarii interbancare si acelasi participant destinatar.

Inainte de a fi transmise in sistemul SENT central, fisierele trebuie sa fie autorizate utilizand semnatura electronica.

In toate etapele procesarii sistemul SENT aplica principiul FIFO (primul intrat primul iesit)

Transmiterea si autorizarea fisierelor cu instructiuni de plata:

Participantii pot genera, prelucra si transmite fisiere cu instructiuni de plata in sistemul SENT central in doua moduri:

procesare manuala

procesare automata (Straight Through Processing – STP)

In cazul procesarii manuale, aplicarea semnaturii electronice, transmiterea fisierelor si aprobarea acestora se executa de catre utilizatorii participantului in baza certificatelor de semnatura digitala proprii.

In acest mod de procesare, fisierele sunt semnate si transmise de oricare dintre utilizatorii participantului respectiv care au drept de transmitere fisiere si aprobate, in baza certificatului calificat, de un al doilea utilizator, diferit de cel care a semnat fisierul.

In cazul procesarii automate (STP), fisierele generate in formatul cerut de aplicatia SENT sunt transmise la sistemul central in mod automat prin modulul FTM, fara interventia unui utilizator.

Contul tehnic : In cadrul SENT fiecare participant are deschis de catre TransFonD un cont tehnic. Acest cont nu este un cont contabil propriu-zis si este utilizat numai pentru calculul pozitiei nete multilaterale aferenta fiecarei sesiuni de compensare.

Constituirea garantiilor:

Procedura de administrare a riscurilor de decontare impusa de BNR implica constituirea de catre fiecare participant la sistemul SENT a unor garantii financiare.

Garantiile sunt constituite la dispozitia BNR si pot fi executate in conditiile in care sumele disponibile in contul de decontare din ReGIS sunt insuficiente.

Aceste garantii se constituie la nivelul plafonului tehnic de garantare comunicat de BNR si sunt utilizate numai pentru asigurarea pozitiilor nete debitoare calculate in cadrul sesiunilor de compensare ale SENT.

Garantiile necesare decontarii pot fi constituite fie sub forma de fonduri blocate in rezerva SENT din sistemul ReGIS fie sub forma instrumentelor financiare eligibile in Sistemul de Inregistrere si Decontare a Operatiunilor cu Titluri de Stat (SaFIR).

In cazul in care fondurile disponibile in contul de decontare din ReGIS nu sunt suficiente pentru acoperirea pozitiei debitoare, BNR in calitate de agent de decontare executa automat sumele blocate in rezerva SENT din sistemul ReGIS iar daca nici acestea nu sunt suficiente initiaza executarea (in limita sumei neacoperite) garantiilor sub forma instrumentelor financiare eligibile.

Dupa fiecare decontare finala a pozitiei nete aferente fiecarei sesiuni de compensare, garantiile constituite sub forma de fonduri in sistemul ReGIS sunt eliberate automat. Eliberarea garantiilor sub forma de instrumente financiare eligibile se realizeaza de catre sistemul SaFIR pe baza mesajului privind finalizarea decontarii pozitiei nete, primit de la sistemul SENT.

Prezentam mai jos Orarul de procesare in SENT

Pentru asimilarea mai usoara a problematicii prezentate in acest capitol va redau in continuare un minim Glosar de termeni utilizati in practica bancara curenta :

Glosar de termeni

Administrator de sistem

Entitatea care detine responsabilitatea legala pentru administarea si functionarea   sistemului si stabileste regulile de sistem.

Administrator securitate participant

Persoana fizica, imputernicita de participant sa administreze legatura cu TRANSFOND S.A. privind inregistrarea sau eliminarea utilizatorilor, modificarea informatiilor privind utilizatorii, inclusiv a profilelor acestora si gestionarea dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice si a certificatelor.

Certificarea participantilor

Procedura prin care TRANSFOND S.A. stabileste daca institutia eligibila solicitanta poate deveni participant SENT.

Cont tehnic de compensare

Cont tehnic deschis in sistemul SENT pe numele unui participant, utilizat numai pentru calculul pozitiei nete a participantului respectiv, fara a fi un cont contabil propriu-zis.

Data decontarii interbancare

Data in care suma aferenta transferului de fonduri este debitata din contul de decontare al participantului platitor si este creditata in contul de decontare al participantului beneficiar. In instructiunile de plata procesate de sistemul SENT este precizata de participantul initiator. Pentru instructiunile de debitare directa, daca aceasta data nu este o zi de operare, compensarea si decontarea au loc in ziua de operare urmatoare. Pentru instructiunile transfer credit trebuie sa fie ziua de operare in care instructiunea este transmisa la sistemul SENT.

Deschiderea zilei de operare

Moment din cadrul zilei de operare de la care participantii au acces la facilitatile sistemului SENT.

Instructiune de decontare pe baza neta (IDN)

Instructiune de plata pentru decontarea pozitiilor nete (in sistemul ReGIS); instructiune multipla de decontare care contine pozitiile nete creditoare sau debitoare, dupa caz, ale participantilor SENT, rezultate in urma compensarii.

Modulul de pregatire a fisierelor (FPM)

Aplicatie din cadrul sistemului SENT de la participant, descarcata automat pe statia de lucru a participantului, care gestioneaza pregatirea fisierelor destinate sistemului SENT.

Modulul de transfer de fisiere (FTM)

Aplicatie din cadrul sistemului SENT de la participant, descarcata automat pe statia de lucru a participantului, care gestioneaza transmiterea si receptionarea fisierelor si a altor mesaje intre sistemul SENT si participant.

Plafon minim de garantare

Valoare minima a garantiilor pe care un participant trebuie sa le constituie pentru o anumita sesiune de compensare

Principiul First In First Out (FIFO)

Procesarea instructiunilor de plata transmise in sistemul SENT in ordinea cronologica in care acestea au fost receptionate/aprobate.

Procesare automata /procesare directa (STP - Straight-Through-Processing)

Mod (automat) de autorizare si transmitere a fisierelor cu instructiuni de plata si a altor mesaje intre participanti si sistemul SENT fara interventia utilizatorilor.

Procesare manuala

Mod de procesare controlat partial sau total de utilizator.

SaFIR

Sistem, componenta a SEP, care are rolul de a inregistra, depozita si deconta operatiuni cu instrumente financiare eligibile pentru a fi admise in sistem, in conformitate cu Regulile de sistem ale SaFIR.

SENT

Sistemul Electronic cu decontare pe baza Neta al TRANSFOND S.A., casa automata de compensare

Sistem SENT central

Componenta a sistemului SENT care functioneaza la TRANSFOND S.A., administreaza ciclul zilnic al sesiunilor de compensare, realizeaza procesarea fisierelor receptionate de la participanti, calculeaza pozitiile nete multilaterale, genereaza si transmite instructiunea de decontare pe baza neta (IDN) la sistemul ReGIS.

TFDNet

Retea de comunicatii virtuala privata interbancara (VPN) prin care se realizeaza transmiterea si receptionarea de instructiuni, notificari, rapoarte intre participanti si sistemul SENT si care asigura accesul la facilitatile sistemului SENT.

Utilizator (SENT)

Persoana imputernicita de participant sa utilizeze facilitatile SENT in numele si pe contul participantului, certificata de TRANSFOND S.A. conform Regulilor de sistem si inregistrata in lista de utilizatori SENT.

Zi de operare

Zi bancara in care sistemul SENT functioneaza in vederea procesarii platilor.

Instructiune de

debitare directa

Debitarea directa este o modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre

platitor si beneficiar , care consta in debitarea pre-autorizata a contului platitorului

de catre banca platitoare in baza prevederilor mandatului de DD., la solicitarea

beneficiarului si creditarea corespunzatoare a contului beneficiarului de catre ban-

banca colectoare in baza unui angajament de debitare directa.

Aceasta modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre platitor a fiecarei instructiuni de debitare ( ordin de plata) trasa asupra contului sau.

Debitarea directa

este o modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre platitor si beneficiar , care consta in debitarea pre-autorizata a contului platitorului de catre banca platitoare in baza prevederilor mandatului de DD., la solicitarea beneficiarului si creditarea corespunzatoare a contului beneficiarului de catre ban-banca colectoare in baza unui angajament de debitare directa Aceasta modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre platitor a fiecarei instructiuni de debitare ( ordin de plata) trasa asupra contului sau.

Executarea unei

Instructiuni de DD

Este procedura prin care banca platitoare pune in aplicare mandatul de DD dat de platitor acceptand executarea instructiunii de DD (OP) prin debitarea contului platitorului confor prevederilor din termenii si conditiile generale de afaceri , si acceptarea decontarii interbancare in conformitate cu regulile sistemului de compensare interbancara SENTPolitica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1241
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site