Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Proiect finante banci

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
CAPITOLUL I

SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR

(Bank UNITED Romania)Sistemul informational din domeniul bancar reprezinta un set finit de concepte, metode, tehnici, procedee, instrumente si procese utilizate pentru prelucrarea informatiilor si a interactiunilor provenite de la sistemul operant in vederea transformarii lor in date ce pot fi furnizate sistemului de conducere in conditii de eficienta economica acceptabila, intr-un context operational controlabil, in limitele cadrului legal financiar-bancar, in scopul realizarii functiilor organismului financiar-bancar si a atributelor conducerii acestuia.

In sinteza sistemul informational bancar are urmatoarele functii:

 • cunoasterea functionarii specificului prelucrarilor realizate la nivelul subsistemului operant;
 • furnizarea de date pertinente, exacte si operative subsistemului de conducere;
 • implementarea functiilor esentiale relative la informatiile cu specific financiar-bancar:

Sistemul informational bancar are patru functii esentiale:

1. generarea de informatii cu caracter particular financiar-bancar;

2. memorarea acestor informatii;

3. prelucrarea informatiilor;

4. comunicarea acestor informatii.

a) Generarea informatiilor financiar-bancare consta din doua elemente esentiale:

definirea informatiilor necesare functionarii intregului organism financiar-bancar, adica a acelor informatii ce prezinta un interes strict pentru acesta, in concordanta cu cerintele legislative in domeniu si cu particularitatile activitatii desfasurate de respectivul organism financiar-bancar;

Activitatile prescriptibile sunt reprezentate ca fiind sursa producerii utilizarii si transmiterii informatiilor in domeniul financiar-bancar, acesta fiind la randul lor, obiectivul procesarii manuale/autonome la nivelul global al organismului financiar-bancar;

b) Memorarea informatiilor financiar-bancare este impusa de factorul primordial din acest domeniu – factorul timp de memorare, care asigura transferul de timp al informatiilor. Semnificatia si natura informatiilor sunt fundamentale pentru sistemul informational deoarece informatiile vor fi prelucrate in mod concret in raport de aceste elemente;

c) Comunicarea informatiilor financiar-bancare asigura transferul acestor tipuri de informatii de la sistemul operant catre cel de conducere si invers, functie ce asigura circulatia datelor la nivelul intregului organism financiar-bancar;

d) Prelucrarea informatiilor financiar-bancare inseamna procesarea acestora sub diverse forme in concordanta cu doua cerinte fundamentale:

cadrul legislativ financiar-bancar;

cerintele generale specifice ale organismului la nivelul caruia au loc aceste prelucrari.

Sistemul informational al Bank UNITED este structurat pe urmatoarele module:

Modul CLIENTI

Modulul CLIENTI asigura introducerea (adaugarea) clientilor noi ai bancii, modificarea sau vizualizarea datelor despre clientii existenti.

De asemenea, se pot modifica (la nivelul Centrala) nomenclatoarele specifice acestui modul.

Astfel, la nivelul unitatilor operative ale bancii, se vor putea executa in modulul CLIENTI:

introducerea / actualizarea in sistem a informatiilor despre clienti bancii, grupati in 4 categorii mari : clienti de tip organizatie, clienti individuali, persoane fizice autorizate si clientela finaciar-bancara ;

introducerea / actualizarea in sistem a informatiilor privind adresele clientelei, ca modalitate de contact principala a clientilor ;

introducerea / actualizarea in sistem a informatiilor necesare conform procedurilor de cunoastere a clientelei bancii, precum si a celor necesare intocmirii unor rapoarte sintetice de tip Fisa clientului  ;

intretinerea informatiilor despre clienti rezultate din conventii speciale incheiate pentru acordarea unor facilitati la nivel de client;

intretinerea unor date suplimentare despre clienti necesare campaniilor de promovare ale produselor si serviciilor oferite de banca clientelei proprii;

vizualizare informatiilor generale si de detaliu referitoare la clienti, retinute in sistem ;

Aspectul principal este UNICITATEA clientului si, respectiv faptul ca datele acestuia vor putea fi accesate de la orice unitate bancara proprie. Datorita acestui aspect, se va impune stabilirea unor principii de lucru privind drepturile de vizualizare/modificare a datelor clientului. In acest sens, este necesara definirea proprietarului unui client :

pentru client persoana juridica / clientela financiara, proprietarul este unitatea bancara la care clientul are depuse documentele necesare deschiderii contului curent;

pentru client persoana fizica (individual/PFA) proprietarul este unitatea bancara la care clientul si-a deschis primul cont;

pentru clientela bancara, proprietarul va fi Centrala;

Proprietarul unui client poate fi modificat ulterior deschiderii/migrarii:

pentru client persoana juridica – de catre unitatea bancara proprietara, la solicitarea clientului;

pentru client persoana fizica – la solicitarea acestuia sau de catre personalul Bank UNITED autorizat.

Datele privind clientul persoana fizica (document identitate, adresa, date de identificare) pot fi modificate de catre orice utilizator de la orice unitate bancara pe baza documentelor de identitate prezentate de client.

Datele privind clientul persoana juridica pot fi modificate de utilizatorii autorizati de la unitatea bancara proprietara.

Toate analizele de marketing si profitabilitate la nivel de unitate bancara se vor baza pe notiunea de proprietar de client enuntata mai sus.

Sistemul informatic va include mecanisme de securitate prin care sa fie limitat accesul la datele clientului, acesta urmand a fi permis doar persoanelor autorizate.

Modul CONT CURENT

Modulul CONT CURENT asigura deschiderea, modificarea, vizualizarea si inchiderea conturilor curente, in lei si in valuta, ale clientilor ai bancii, precum si executarea de operatiuni pe conturile curente ale clientelei, astfel:

introducerea in sistem a informatiilor aferente contului curent, la deschiderea contului curent;

modificarea acestora, daca datele au fost preluate eronat sau daca, intre banca si client a fost incheiat un act aditional / amendament al conventiei de cont curent incheiate la deschiderea contului ;

efectuarea de operatiuni locale si/sau la distanta pe contul curent ;

intretinerea informatiilor despre persoanele autorizate a efectua operatiuni pe contul curent;

intretinerea informatiilor privind modalitatile de obtinere a extraselor de cont;

vizualizare informatiilor generale si de detaliu referitoare la contul curent, retinute in sistem ;

atasarea la contul curent a unui card;

inchiderea contului curent, la interventia utilizatorului, la cererea clientului, automat, conform reglementarilor interne ale bancii;

In scopul asigurarii derularii operatiunilor pe descoperit de cont autorizat, precum si a unor operatiuni specifice cardurilor, contul curent va functiona ca un cont bifunctional.

In cele ce urmeaza vom prezenta Diagrama de stari.

Diagrama de stari

Modul Depozite la Termen

Depozitele la termen pot fi constituite in lei sau in devize, potrivit tipurilor de produse promovate de catre banca si optiunii clientului.

Perioada de valabilitate a depozitului este cuprinsa intre data constituirii sau data prelungirii-inclusiv, si data scadentei - exclusiv.

In functie de tipul produsului, clientul poate prelungi depozitul in interiorul perioadei de valabilitate, pe o perioada admisa de banca. Acest tip de prelungire are ca efect decalarea datei de scadenta in avans, cu o perioada egala cu perioada de prelungire specificata. In prezent acest tip de prelungire se aplica depozitele VIP.

Depozitele pot fi definite pe una sau mai multe perioade de viata in cadrul termenului, fiecare perioada cu caracteristici proprii (dobanda fixa/variabila, dobanda Bank UNITED /Dobanda de referinta BNR /BUBID, BUBOR, etc).

Pentru depozite la termen s-au identificat urmatoarele stari:

Stari Cont

Stari depozit la temen

Stari depozit colateral

Modul CDP – certificate de depozit cu parola

Certificatele de depozit cu parola sunt formulare cu regim special inseriate si numerotate astfel incat fiecare certificat sa poata fi identificat dupa seria si numarul inscris pe acesta si pe cotorul carnetului.

Certificatele cu parola sunt gestionate extrabilantier din momentul ridicarii de la tipografie si pana in momentul vanzarii.

Seria, numarul si valuta constituie criteriul de inregistrare si evidenta din momentul ridicarii de la tipografie si pana la arhivarea certificatelor cu parola rascumparate. S-a introdus si valuta in criteriul de inregistrare in perspectiva introducerii leului greu, si in perspectiva extinderii promovarii de certificate cu parola si in devize.Se asociaza o valoare nominala (cupiura) pe fiecare serie si valuta de certificate cu parola.

Introducerea/ anularea in sistem a cupiurilor se realizeaza in Centrala bancii intr-un nomenclator unic pe banca.

Gestiunea certificatelor de depozit cu parola nevandute inca, se face pe carnete de certificate. Din momentul vanzarii certificatelor catre un client, evidenta certificatelor (vandut, blocat, rascumparat, cine e cumparatorul, detinatorul sau rascumparatorul) se face fila cu fila.

Certificatele de depozit cu parola pot fi vandute clientilor persoane fizice si juridice la cererea acestora. Nerezidentii pot beneficia de produsul Bank UNITED “Certificate de depozit” cu conditia respectarii prevederilor reglementarilor legale in vigoare in domeniul valutar, respectiv, cu autorizarea BNR pentru operatiuni de depozit in lei. Vanzarea CDP se face pe anumite perioade si sunt purtatoare de dobanda. Procentul de dobanda este fix pe intreaga perioada. In cazul in care se face rascumparare inainte de scadenta se aplica o penalizare la dobanda (nu se plateste dobanda daca se rascumpara in interval de o luna de la vanzare, si se aplica o penalizare de 50% daca rascumpararea se face dupa o luna de la vanzaredar inainte de scadenta)

Certificatele cu parola sunt transmisibile, rascumpararea putandu-se face de orice client indiferent daca el este sau nu in evidenta bancii ca fiind detinator de fila.

Certificatele cu parola se garanteaza la fondul de garantare, persoana garantata din punctul de vedere al bancii fiind ultimul posesor in evidentele bancii. Clientii care doresc sa transmita certificatele de depozit prin intermediul bancii, pentru a beneficia de garantarea rambursarii acestora, oferita de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, pot completa documentul “Cerere privind identificarea detinatorului de certificate de depozit”, la ghiseele oricarei unitati bancare teritoriale, indiferent de unitatea teritoriala de la care au fost cumparate. Pe baza acestui document semnat de partile implicate (noul si vechiul detinator) se vor introduce in sistem datele privind noul detinator.

5. Modul Operatiuni valutare pentru clientii nebancari

In acest modul este abordat schimbul valutar pentru clientii nebancari din patru puncte de vedere:

Schimb valutar pentru obtinerea de sume la un moment dat (today, tomorrow, spot, termen)

Schimb valutar realizat in scop speculativ pentru fructificarea marjei prognozate intre rata spot si cursul la termen (forward)

Schimb valutar realizat in scop de hedging pentru protejarea impotriva fluctuatiei pozitive sau negative in viitor a ratei de schimb pentru valuta de referinta (forward, swap)

Schimb valutar pentru obtinerea pe o perioada specificata de timp a unei anumite valute (swap)

In cazul primului tip de schimb valutar, pentru a se putea opera tranzactia, clientul trebuie sa dispuna in cont de toata suma necesara, suma care se va bloca in momentul initierii. In fiecare zi pana la scadenta, banca ajusteaza contravaloarea pozitiei de schimb in functie de evolutia cursul de schimb de inchidere din ziua precedenta. In ziua de decontare, banca inregistreaza livrarea in contul clientului.

In celelalte cazuri, clientul nu trebuie sa dispuna la inceput de toata suma ci doar de cea necesara constituirii marjei initiale (un procent din valoarea tranzactiei sub forma de depozite colaterale, certificate de depozit cu discount, certificate de depozit cu parola, titluri de trezorie). Pana la scadenta, banca ajusteaza contravaloarea pozitiei de schimb in functie de evolutia cursului de inchidere din ziua precedenta, persoanele avizate din banca urmarind incadrarea contractului in marja. Daca rata de schimb evolueaza in sens negativ pentru client si rezulta o pierdere, aceasta se va recupera din garantie. Daca pierderea depaseste un anumit nivel, banca va realiza un apel in marja catre client. Clientul raspunde la apelul in marja prin reconstituirea garantiei. Daca clientul nu raspunde la apelul in marja, banca inchide pozitia urmand a recupera pierderea din garantia existenta.

Tranzactiile speculative pot fi inchise de client oricand pana la cel mult trei zile lucratoare inainte de scadenta printr-o tranzactie de sens contrar la pretul de pe piata. Daca nu, banca ii va inchide pozitia clientului. Dupa ce tranzactia a fost inchisa, pierderea este recuperata din garantie, iar daca exista castig, acesta se va reflecta in contul clientului dupa impozitare.

La scadenta tranzactiile realizate in scop de hedging, clientul este obligat sa asigure fondurile necesare inchiderii si decontarii tranzactiei. Daca clientul nu asigura aceste fonduri, banca va inchide pozitia clientului printr-o tranzactie de sens contrar si va recupera eventuala pierdere din garantie.

De asemenea, sunt surprinse o serie de activitati zilnice specifice operatiunilor valutare. In fiecare zi se realizeaza reconcilierea intre sistemele implicate in tranzactiile de schimb valutar; se genereaza fisierul cu tranzactiile zilnice care va fi trimis la BNR sau se cumpara sumele in valuta cumparate de clienti (clienti persoane juridice si alte entitati - Art. 21(1) din anexa nr.1 la Regulamentul valutar) si neutilizate in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de plata conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente sau de capital .

Modul CREDITE

In gestiunea unui credit se disting urmatoarele activitati:

Analiza propunerii de credit

Derularea creditului

Urmatoarea Diagrama arata stadiile prin care poate trece un credit si activitatile in care este implicat:

Analiza propunerii de credit

Aceasta activitate se efectueaza in compartimente speciale si consta, in principal, din:

Primirea cererilor de creditare si a documentelor solicitate (bilant contabil, buget de venituri si cheltuieli, lista garantii, plan de afaceri, etc.) in functie de tipul creditului

Analiza performantei financiare a clientului pe baza documentelor primite si a unor indicatori de bonitate, in functie de tipul creditului si al clientului

Aprobarea sau respingerea propunerii

Semnarea contractului si trecerea creditului in stadiul operativ .

Derularea creditului

Aceasta activitate vizeaza creditele devenite operative. Ea consta din:

Inregistrarea angajamentului de acordare a creditului in conturi extrabilantiere

Deschiderea conturilor de credit

Acordarea creditului (total sau partial - in transe) prin punerea la dispozitie a fondurilor respective in conturi de disponibilitati din credite

Recuperarea (rambursarea) creditului

Incasarea dobanzilor cuvenite

Analiza creditului, pe toata perioada de derulare

CAPITOLUL II

Decontari fara numerar

1.Ordinul de plata

Ordinul de plata este un ordinele de transfer credit prin care banca platitorului este instructata sa puna la dispozitia beneficiarului, fonduri banesti cu o anumita valoare. De regula, aceste instrumente de plata implica doua banci: banca initiatorului platii si banca la care beneficiarul mentine un cont. Ordinele de transfer credit pot fi utilizate pentru toate categoriile de plati. In aceasta situatie generala denumirea instrumentului este ordin de plata.

Imaginea fata-verso a ordinului de plata este prezentata in Figura nr. 1.

Figura nr. 1 – Ordinul de plata (fata - verso)

Regulamentul B.N.R. Nr. 8/19.08.1994 al carui obiect il constituie ordinul de plata irevocabil pentru platile efectuate in lei pe teritoriul Romaniei, Normele-Cadru nr. 15/19.08.1994 privind ordinul de plata pe suport hartie si Normele Tehnice nr. 16/19.08.1994 privind ordinul de plata pe suport hartie prezinta DEFINITIA acestui instrument de plata conform careia ordinul de plata este o dispozitie neconditionata, data de catre emitentul acesteia in calitate de platitor direct unei banci, unde acesta isi are deschis contul curent, de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani. Precizarea din regulament a formulei “a pune la dispozitia unui beneficiar, pe baza unui ordin de plata, o anumita suma de bani“ inseamna a plati sau a face sa se plateasca acestuia respectiva suma de bani prin intermediul bancilor, utilizand conturile curente si sistemele de plati.

Dispozitia este considerata ordin de plata numai daca:

1. banca dispune de fondurile banesti ale clientului platitor fie prin debitarea contului curent al acestuia fie prin incasarea sumei de la acesta, si

2. nu prevede ca plata trebuie facuta la cererea beneficiarului.

Pornind de la aceasta definitie, Regulamentul B.N.R. nr. 10/1994 completat ;si modificat de Circulara nr.32./21.08.2002. a dat ordinului de plata rolul de instrument de plata de credit procesat prin compensarea multilaterala, iar Instructiunile Tip B i-au dat rolul de plata de mare valoare.

Actiunea este initiata de catre clientul platitor care completeaza si semneaza ordinul de plata in trei exemplare autocopiative. Pentru a descrie tehnic un ordin de plata, aceasta imagine a fost structurata pe zone bine definite astfel:

Zona 1 este alocata pentru date de identificare ale instrumentului de plata si cuprinde de la stanga la dreapta inscrisul “ORDIN DE PLATA”, inscrisul “Nr.” (dupa care se completeaza numarul ordinului de plata), inscrisul “PLATITI” (conditia imperativa care arata ordinul dat de platitor bancii sale) urmat de suma in cifre, inscrisul “LEI” (care precizeaza moneda in care se face plata) si ultimul inscris “ADICA” urmat de un rand gol pentru suma scrisa in litere.

Zona 2 este alocata pentru datele de identificare ale platitorului si cuprinde inscrisul “PLATITOR:” completat de numele acestuia, inscrisul “DIN CONTUL” urmat de un rand nou alocat contului platitorului, inscrisul “DE LA BANCA” urmat de denumirea bancii platitorului, inscrisul “REPREZENTAND” in care se trec date sumare despre natura platii, inscrisul “VETI PLATI NUMAI PRIN” urmat de spatiul necesar completarii de catre platitor a numelui sau denumirii societatii bancare intermediare.

Zona 3 este alocata pentru “PRIMIREA si ACCEPTAREA” instrumentului si cuprinde inscrisul “SEMNATURA” si “L.S.” pentru aplicarea stampilei bancii care a primit ordinul de plata.

Zona 4 este alocata pentru date de identificare a beneficiarului si cuprinde inscrisul “LEI, CATRE BENEFICIAR” urmat de denumirea beneficiarului, inscrisul “IN CONT” urmat de un rand nou pentru contul beneficiarului, inscrisul “LA ADRESA/BANCA:” unde se completeaza denumirea bancii beneficiarului, semnatura platitorului, data emiterii.

Zona 5 este alocata pentru semnatura platitorului, data emiterii si data “P”.

Zona 6 reprezinta banda alba (zona magnetica) pentru plata automata.

Zonele ordinului de plata sunt prezentate in Figura nr. 2.

Figura nr. 2 – Zonele ordinului de plata (fata - verso)

Atunci cand aceste instrumente se refera la plati de natura recurenta se utilizeaza termenul ordin de plata programat.

Un ordin de plata programat este un ordin de plata prin care platitorul solicita bancii sale sa initieze un transfer de fonduri banesti pentru o anumita valoare, catre un anumit beneficiar, la o anumita data recurenta. Ordinele de plata programate sunt, in principal, utilizate pentru plati, cum ar fi: chiriile, ipotecile, ratele la credite.

Ordinele de transfer credit sunt metoda de plata dominanta in mai multe tari europene, cum ar fi: Belgia, Germania, Italia si Elvetia.

2.Cecul

Cecul este principalul instrument de plata din categoria ordinelor de transfer debit pe suport hartie. Prin acest instrument de plata, tragatorul (platitorul) da ordin bancii sale (banca trasa) sa plateasca o anumita suma la cerere atunci cand i se prezinta cecul.

Cecul cuprinde:

 • denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;
 • ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani;
 • numele celui care trebuie sa plateasca (tras);
 • aratarea locului unde plata trebuie facuta;
 • aratarea datei si alocului emiterii;
 • semnatura celui care emite cecul (tragator).
 1. Cecul simplu

Imaginea fata-verso a cecului simplu este prezentata in Figura nr. 3:

Figura nr. 3 – Cecul simplu (fata - verso)

Purtatorul cecului, de regula, nu prezinta cecul la banca trasa, ci ii solicita bancii unde isi are deschis contul sa o faca in locul sau. Initiativa colectarii platii apartine beneficiarului, prin prezentarea cecului. Cecurile sunt larg raspandite in Franta, Marea Britanie si, in mod special, in SUA. In ideea de a spori acceptarea cecurilor in comertul cu amanuntul, bancile din cateva tari au introdus un cec garantat cu card pe care il pun la dispozitia clientilor considerati de incredere.

Un cec prezentat impreuna cu un card garantat valid reprezinta o asigurare completa privind faptul ca cecul va fi onorat de catre banca emitenta la valoarea specificata. In cazul cecurilor garantate cu carduri se impune respectarea a doua conditii, pentru ca acestea sa fie considerate valabile. Numarul cardului de garantare a cecului trebuie sa fie inscris pe verso-ul cecului, iar persoana care accepta cecul trebuie sa verifice validitatea cardului si faptul ca informatia de pe card corespunde cu cea inscrisa pe cec.

Daca aceste conditii sunt indeplinite, bancii i se solicita sa plateasca cecul, indiferent daca exista sau nu exista suficiente disponibilitati in contul platitorului. Cecul garantat cu card este, de regula, utilizat ca un instrument de retragere de numerar.

 1. Cecul barat

Comparativ cu ordinele de plata, cecurile sunt mai putin utilizate. Toate cecurile barate sunt compensate multilateral pe baza neta. In acest caz, aceste cecuri sunt compensate si decontate in conturile curente ale bancilor comerciale deschise la Banca Nationala a Romaniei.

Legea nr. 59/1934 asupra cecului modificata prin Legea nr. 83/1994, Normele - Cadru B.N.R. nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri si Normele Tehnice nr. 9/1994 privind cecul au dat posibilitatea intelegerii si utilizarii acestui instrument de plata.

Normele - Cadru (care pot fi considerate ca manual) prezinta DEFINITIA cecului si stabilesc rolul fiecarui participant. Astfel, cecul este un instrument de plata, care pune in legatura, in procesul crearii sale, trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul.

Instrumentul este creat de tragator care, in baza unui disponibil constituit in prealabil la o banca, da un ordin neconditionat acesteia, care se afla in pozitie de tras, sa plateasca la prezentare o suma determinata unei terte persoane sau insusi tragatorului emitent aflat in pozitie de beneficiar. Trasul este banca tragatorului care-i face serviciu de casa, platind numai in limita disponibilului din contul tragatorului.

Regulamentul B.N.R. nr.10/1994 a preluat aceste caracteristici ale cecului tratand in cuprinsul sau numai cecul barat si impunand pentru acesta ca:

este numai instrument de plata;

este procesat numai prin intermediul caselor de compensatie;

este folosit numai de titularii de conturi curente deschise la banci;

transferul debit presupune ca initierea decontarii sa se faca de catre beneficiar prin banca sa, respectand Regulamentul B.N.R. nr 10/1994.

Cecul care poarta doua linii paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde pe fata instrumentului si care nu are nimic inscris in spatiul delimitat de aceste linii, se numeste cec cu barare generala.

Un cec cu barare speciala poate fi platit numai societatii bancare a carei denumire se afla trecuta intre cele doua linii paralele trasate pe fata instrumentului respectiv.

Imaginea fata verso a cecului barat este prezentata in Figura nr. 4:

Figura nr. 4 – Cecul barat (fata - verso)

Imaginea cecului a fost si ea repartizata pe zone bine definite. Elementele obligatorii din aceste zone acopera art. 1 din Legea Cecului care impune ce trebuie sa cuprinda cecul.

La cecul barat, bararea consta in doua linii paralele, imprimate mai ingrosat decat orice alte linii de pe cec, plasate diagonal pe centru.

Dimensiunile zonelor cecului sunt prezentate in Figura nr. 5.

Figura nr. 5 – Dimensiunile zonelor cecului

Aceste zone, au pozitia fixata (si contin unele elemente pretiparite) prin NORMELE - TEHNICE nr. 9/1994, care au decis cui ii este alocata zona si ce elemente cuprinde.

Imaginea acestor zone este prezentata in Figura nr. 6:

Figura nr. 6 – Zonele cecului

Zona 1 este alocata pentru elementele de identificare a societatii bancare trase si cuprinde: denumirea si/sau sigla – tiparite cu caractere ingrosate; seria si numarul cecului – pretiparite in centrul cecului.

Zona 2 este alocata pentru date privind continutul propriu-zis al cecului si cuprinde: inscrisul “Platiti in schimbul acestui cec” care identifica instrumentul de plata;

inscrisul “stipulat” pentru completarea mentiunilor facultative ale cecului barat;

inscrisul “lui ” sau “la ordinul sau” necesar completarii pe linia punctata a numelui sau denumirii beneficiarului platii.

Zona 3 este alocata pentru elementele de identificare a unitatii bancare unde plata trebuie facuta si cuprinde: inscrisul “Platibil la” unde sunt pretiparite denumirea unitatii bancare trase si adresa acesteia; inscrisul “Compensabil la” unde banca beneficiarului trece locul unde va avea loc compensarea.

Zona 4 este alocata pentru date privind elementele de identificare a cecului si cuprinde inscrisurile care urmeaza a fi completate de tragator si anume:

inscrisul “emis la”, necesar completarii localitatii unde a fost emis cecul, este urmat de spatii pentru completarea zilei, lunii si anului emiterii.

Zona 5 este alocata pentru datele de identificare a sumei si cuprinde:

inscrisul “suma de” urmat de spatiul destinat completarii monedei si a sumei in cifre aliniata la dreapta.

Zona 6 este alocata pentru elementele de identificare a tragatorului si cuprinde urmatoarele date care se completeaza:

 • numele/denumirea tragatorului si adresa tragatorului care sunt pretiparite in momentul in care tragatorul primeste carnetul de cecuri de la tras;
 • inscrisul “Cod fiscal” al tragatorului;
 • “Semnatura tragatorului” “L.S.”.

Zonele 7 si sunt reprezentate de banda alba care va contine date pentru citirea acestora cu dispozitive de citire automata.

Zonele 1 si de pe verso-ul cecului sunt identice ca dimensiuni si continut, se afla una sub alta in partea stanga si contin:

 • inscrisul “GIRANT” unde se completeaza numele sau denumirea acestuia;
 • inscrisul “Girat catre” unde se completeaza numele sau denumirea giratarului;
 • inscrisul “Data” in care se completeaza ziua, luna si anul efectuarii operatiunii de girare;
 • inscrisul “Semnatura girant” si inscrisul “L.S.”.

Zona 3 se intinde la dreapta zonelor 1 si 2 si este alocata inscrierii de catre societatea bancara trasa si beneficiarul cecului, a informatiilor si datelor privind plata si respectiv incasarea cecului.

Zona 4 este alocata benzii albe care se intinde pe toata lungimea cecului barat in partea inferioara a acestuia.

 1. Cecul circular

Imaginea fata-verso a cecului circular este prezentata in Figura nr. 7:

Figura nr. 7 – Cecul circular (fata - verso)

 1. Cecul de calatorie

Imaginea fata-verso a cecului de calatorie este prezentata in Figura nr. 8:

Figura nr. 8 – Cecul de calatorie (fata - verso)

3. Cambia

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Legea nr. 83/1994, Normele - Cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, si Normele Tehnice nr. 10/1994 privind cambia si biletul la ordin, au venit in sprijinul utilizatorilor pentru a se familiariza cu aceste instrumente de plata atat de vechi din punct de vedere al aparitiei lor si atat de noi din punct de vedere al cunoasterii lor.

Prin DEFINITIE, cambia este un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune in legatura, in procesul crearii sale, trei persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul.

Ea este creata de tragator, in calitate de creditor, care da ordin debitorului sau, numit tras, sa plateasca o suma fixata, la o data determinata in timp, numita scadenta, unui beneficiar.

Cambia ajunsa la scadenta devine exigibila si trebuie sa fie platita. Beneficiarul, posesorul cambiei, decide daca considera cambia titlu de credit si se duce direct la tras (unde este indicat locul platii) pentru a primi in schimbul cambiei contravaloarea sumei inscrisa pe ea sau considera cambia instrument de plata si apeleaza la banca unde isi are deschis contul curent sa-i faca serviciul de a recupera suma inscrisa pe cambie si sa i-o depoziteze in cont.

Regulamentul B.N.R. nr.10/1994 a dat cambiei calitatea de instrument de plata decontat prin intermediul caselor de compensatie. Beneficiarul si trasul sunt obligati sa apeleze la serviciile bancilor unde isi au deschis un cont curent.

Imaginea fata - verso a acestui instrument de plata este cea prezentata Figura nr. 9:

Figura nr. 9 – Cambia (fata - verso)

Imaginea cambiei a fost si ea structurata pe zone ca la cec.

Aceste zone sunt prezentate in Figura nr. 10:

Figura nr. 10 – Cambia (fata - verso)

Zona 1 este alocata pentru elemente de identificare ale tragatorului si contine:

numele sau denumirea tragatorului, in functie daca acesta este persoana fizica sau juridica;inscrisul “Cod fiscal” necesar completarii codului fiscal al tragatorului;inscrisul “Adresa” necesar completarii adresei tragatorului.

Zona 2 este alocata pentru date privind acceptarea cambiei de catre tras. Daca cambia a fost acceptata de tras, acesta devine obligatul principal la plata cambiei. Aceasta zona contine:inscrisul “ACCEPTAT” ca titlu al zonei;inscrisul “de” urmat de un spatiu in care se completeaza numele sau denumirea acceptantului;“Semnatura acceptantului” “L.S.”.

Zona 3 este alocata pentru date privind avalizarea cambiei si contine:

inscrisul “AVALIZAT” ca titlu al zonei;inscrisul “de” urmat de spatiu necesar completarii numelui sau denumirii avalistului;inscrisul “pentru” urmat de spatiu necesar completarii numelui sau denumirii avalizatului;“Semnatura avalistului”.

Zona 4 este alocata pentru date privind continutul propiu-zis al cambiei. Pentru ca banca beneficiarului nu a fost gandita sa fie inscrisa pe cambie, acest instrument de plata este insotit de un borderou, unde beneficiarul comunica in scris totul despre banca sa (denumire, cont si cod). Aceasta zona contine:inscrisul “Platiti in schimbul acestei CAMBII”, care indica felul instrumentului;inscrisul “Trase in exemplare” necesar completarii numarului de exemplare in care a fost trasa cambia;inscrisul “Stipulata” urmat de spatiu in care se completeaza mentiunile facultative ale cambiei;inscrisul “Suma de” urmat de spatiu in care se completeaza suma in cifre;inscrisul “Moneda” si “in cifre” si “ in litere” se refera la suma;inscrisul “Lui” “sau la ordinul sau” este completat cu numele beneficiarului;inscrisul “Valoarea reprezinta” urmat de spatiu in care se completeaza date explicative privind operatiunile care au dat nastere titlului de credit.

Zona 5 este alocata pentru date privind elementele de identificare ale trasului si contine:inscrisul “TRAS” ca titlu al zonei, urmat de spatiu in care se completeaza numele sau denumirea trasului;inscrisul “Adresa” urmat de spatiu in care se completeaza adresa trasului;inscrisul “Cod fiscal” urmat de spatiu in care se completeaza codul fiscal al trasului;inscrisul “Cont nr.” urmat de spatiu in care se completeaza numarul contului bancar al trasului;inscrisul “Deschis la” urmat de spatiu in care se completeaza denumirea societatii bancare si unitatii acesteia unde trasul isi are deschis contul;

Zona 6 este alocata pentru date privind elementele de identificare ale cambiei si (a ultimului lucru inscris pe cambie, conform legii) semnatura tragatorului si contine:

inscrisul “Data emiterii” urmat de spatiu in care se completeaza ziua, luna si anul emiterii;inscrisul “Locul emiterii”;inscrisul “Scadenta” urmat de spatiu in care se completeaza ziua, luna si anul scadentei;inscrisul “Locul platii” urmat de spatiu in care se completeaza locul unde plata trebuie facuta;inscrisul “Semnatura tragatorului “ “L.S.”.

Zona 7 este alocata benzii albe, folosita pentru citirea automata a instrumentului de plata.

4. Biletul la ordin

Cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile si instrumente de plata care constata obligatia asumata de catre debitor de a plati la vedere sau la o scadenta fixata, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata.

Biletul la ordin are acelasi cadru legal ca si cambia, deci este tot un titlu de credit, sub semnatura privata, dar care pune in legatura, in procesul crearii sale, doua persoane: SUBSCRIITORUL sau emitentul in calitate de debitor si BENEFICIARUL in calitate de creditor.

Biletul la ordin cuprinde:

 • denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului;
 • promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;
 • aratarea scadentei;
 • aratarea locului unde plata trebuie facuta;
 • numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;
 • aratarea datei si a locului emiterii;
 • semnatura emitentului.

Regulamentul B.N.R. nr. 10/1994 a reglementat calitatea biletului la ordin de instrument de plata si a impus un rol nou pentru fiecare participant.

Instrumentul este creat de subscriitor sau emitent in calitate de debitor, care se obliga sa plateasca prin banca unde isi are deschis contul curent (banca subscriitorului sau a emitentului) o suma de bani fixata la un anumit termen, numit scadenta, unei alte persoane, denumita beneficiar, direct in contul sau prin banca sa (banca beneficiarului).

Daca plata este interbancara, modalitatea de plata implica Casa de Compensatie din Banca Nationala a Romaniei. Beneficiarul initiaza actiunea prin remiterea instrumentului de plata la banca sa.

In cazul emiterii unui bilet la ordin, emitentul (subscriitorul) debitor se obliga in mod neconditionat sa plateasca o suma de bani.

Imaginile fata - verso ale biletului la ordin sunt prezentate in Figura nr. 11:

Figura nr. 11 – Biletul la ordin (fata - verso)

Imaginea fata-verso a zonelor biletului la ordin sunt prezentate in Figura nr. 12:

Figura nr. 12 – Zonele biletului la ordin (fata - verso)

Zona 1, alocata pentru date specifice biletului la ordin , contine:

inscrisul “VAZUT” ca titlu al zonei; inscrisul “La data” completat cu data la care emitentului i-a fost prezentat B.O.;inscrisul “De emitent” urmat de completarea numelui sau denumirii emitentului;

Zona 2 alocata pentru date privind avalizarea biletului la ordin, contine:

inscrisul “AVALIZAT” ca titlu al zonei;inscrisul “de” urmat de spatiu necesar completarii numelui sau denumirii avalistului;inscrisul “pentru” urmat de spatiu necesar completarii numelui sau denumirii avalizatului;“Semnatura avalistului” … “L.S.”.

Zona 3, alocata pentru date privind continutul propriu-zis al B.O., contine:

inscrisul “Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN” care identifica instrumentul de plata;inscrisurile “Emis in exemplare”, “Stipulat”, “Suma de”, “Moneda” si “in cifre”, “suma in litere”, inscrisul “lui” “sau la ordinul sau”, “Valoarea reprezinta” sunt identice ca la cambie.

Zona 4, alocata pentru date de identificare ale emitentului, cuprinde:

inscrisul “EMITENT” ca titlu al zonei, care cuprinde numele sau denumirea emitentului;

inscrisul “Adresa”, inscrisul “Cod fiscal”, inscrisul “Cont nr.”, inscrisul “Deschis la” sunt ca la cambie si se refera la emitent.

Zona 5 este alocata pentru date privind elementele de identificare ale biletului la ordin si este identica cu cea de la cambie.

Zona 6 este alocata pentru banda alba pentru citire automata.

CAPITOLUL III.

Operatiuni de creditare bancara

Creditarea persoanelor fizice

Agentia Bank UNITED la care am efectuat practica acorda urmatoarele tipuri de credite:

VOIAJ EXTRA/SUPER Bank UNITED (Credit pentru petrecerea de sejururi, in lei/valuta).

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de catre banca si care doresc sa calatoreasca sau sa asigure aceasta posibilitate pentru copii sau sot/sotie.

Destinatia: plata costurilor pentru petrecerea de sejururi in tara sau strainatate, inclusiv a cheltuielilor de transport si a altor cheltuieli legate de petrecerea de sejururi 

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima 10.000 EUR (sau echivalent RON/USD)

Termen maxim: 5 ani

Avans: nu este necesar

Dobanda dobanda se stabileste in functie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea creditului; solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobanda fix, variabil sau revizuibil semestrial, pentru creditele acordate in lei .

Perioada de gratie: cel mult 2 luni, fara depasirea termenului maxim de rambursare. In cadrul perioadei de gratie imprumutatul achita numai comisioanele aferente, cu exceptia comisionului de urmarire riscuri si a comisionului de administrare. Dobanda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfarsitul perioadei de gratie, fiind inclusa in valoarea creditului.

Garantii

certificat de asigurare (asigurare de viata) oferit gratuit de catre banca.

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor nete lunare certe realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de inchiriere, dividende, venituri realizate in strainatate, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de credit, leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei sale.

In plus fata de aceasta conditie, la acordarea creditelor, angajamentele de plata lunare decurgand din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depasi 30% din veniturile nete ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

Modalitatea de acordare a creditului: virament in contul societatii de turism. La solicitarea clientului o parte din suma poate fi acordata in numerar, pe card sau prin cec de calatorie.

Modalitati de rambursare a creditului

la orice sediu Bank UNITED, in numerar (cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare).

la sediul unitatii Bank UNITED care a acordat creditul, din contul curent in lei/valuta (inclusiv ziua scadentei).

prin internet, din contul curent in lei/valuta, utilizand serviciul e– Bank UNITED, cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza in prealabil Cererea de acces si se incheie Conventie).

la orice ATM din reteaua Bank UNITED, din contul de card de debit (se incheie in prealabil Conventie), pentru creditele acordate in lei .

Costuri

Comision analiza documentatie: 50 RON sau echivalent .

Comision acordare credit (flat - perceput o singura data la acordarea creditului): 0,95%.

Comision administrare (incasat si calculat lunar la valoarea creditului acordat): 0,05%.

Comision de urmarire riscuri (calculat flat la valoarea creditului aprobat si platibil lunar): lunar 0,28%.

Comision rambursare anticipata:

in primii 3 ani

intre 3 – 5 ani: 3%

din suma rambursata in avans, minim 30 EUR

Nivel dobanzi:

Moneda
Termen
Dobanda fixa

(%/an)

Dobanda variabila

(%/an)

Dobanda revizuibila

(%/an)

RON

maxim 1an

1-5 ani

* in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (variabila), la care se adauga o marja fixa

** in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa

Moneda
Termen
Dobanda variabila

(%/an)

EUR

maxim 1 an

1 – 5 ani

USD

maxim 1 an

1 – 5 ani

* in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (variabila), la care se adauga o marja fixa

Documente necesare

Cerere de credit (formular tip Bank UNITED

Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip Bank UNITED sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/ cont de card la Bank UNITED

Talon de pensie (original sau copie) sau decizie de pensionare.

Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini)/contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala/registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si inscrierile referitoare la imprumutat pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori)

BI/CI (copie) pentru solicitant si membrii familiei .

Comunicare din partea agentiei de turism pentru virarea contravalorii sejurului

Cerere pentru acordarea unei sume din valoarea sejurului in numerar, pe card sau prin cec de calatorie, daca este cazul (formular tip Bank UNITED

Alte documente solicitate de banca.

Avantaje

Acordarea unei sume din valoarea excursiei cash, pe card sau prin cecuri de calatorie

Posibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci

Acordarea creditului fara aport propriu, garanti sau ipotecarea unui imobil

Acordarea, la cerere, a unei o perioade de gratie de pana la 2 luni, in cadrul termenului de rambursare.

Obtinerea preavizarii creditului, in maxim 30 minute la orice unitate Bank UNITED sau telefonic, prin Info Bank UNITED

Efort financiar redus prin oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani impliniti (acesta se emite fie pe numele imprumutatului, fie, in cazul in care exista coplatitori, pe numele persoanei mai tinere).

Accesul la sume mai mari prin luarea in calcul atat a veniturilor solicitantului cat si ale familiei sale, dupa caz.

Economie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de rambursare:

oriunde si oricand in tara prin reteaua de ATM-uri Bank UNITED (cea mai extinsa retea) din contul de card de debit, pentru creditele in lei.

utilizand serviciul e- Bank UNITED nu mai este necesara deplasarea la banca pentru achitarea ratei de credit.

Documentatie de credit simplificata pentru:

imprumuturile de pana la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON/USD, sau in cazul in care in cursul ultimelor 12 luni, solicitantul a beneficiat de credite garantate cu garantii reale imobiliare de la Bank UNITED, nemaifiind solicitate copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/ registrul general de evidenta a salariatilor .

solicitantii care isi incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/cont de card la Bank UNITED, banca nemaisolicitand adeverinta de salariu si nici copii dupa contractul individual de munca/ cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor.

2. CAMIN EXTRA/SUPER Bank UNITED (Credit imobiliar, in lei/valuta)

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente care au varsta de cel putin 18 ani

Destinatia

achizitionarea sau construirea de imobile

cumpararea de terenuri aflate in intravilan/extravilan (agricol, padure, pasune)

amenajari/modernizari/viabilizari/reparatii de locuinte

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: maxim 75% din valoarea imobilului/terenului ce urmeaza a fi achizitionat sau maxim 75% din valoarea devizului estimativ al constructiei/amenajarilor/modernizarilor/viabilizarilor/reparatiilor de locuinte, precum si in functie de capacitatea de rambursare a solicitantului si a familiei acestuia, daca este cazul si de garantiile constituite

Termen maxim: 30 ani

Avans: minim 25% din valoarea imobilului achizitionat/construit/amenajat sau a terenului.

Confirmarea existentei avansului poate fi facuta astfel:

se depune suma in numerar sau prin virament in contul curent al solicitantului deschis la Bank UNITED

se prezinta documente care atesta efectuarea platii avansului catre vanzatorul terenului sau locuintei (precontract/contract de vanzare-cumparare/chitanta autentificata la notariat)

se prezinta documente care atesta cumpararea de materiale necesare realizarii lucrarilor de amenajare, modernizare efectuare de reparatii

Dobanda dobanda se stabileste in functie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea creditului; solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobanda fix, variabil sau revizuibil semestrial, pentru creditele acordate in lei.Perioada de gratie: maxim 12 luni, in cadrul termenului de rambursare. In perioada de gratie imprumutatul achita numai comisioanele aferente, cu exceptia comisionului de administrare. Dobanda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfarsitul perioadei de gratie, fiind inclusa in valoarea creditului.

Garantii

ipoteca de rang I asupra imobilului cumparat din credit sau asupra unui alt imobil aflat in proprietatea solicitantului sau a unei terte persoane. In cazul construirii de locuinte, creditul se garanteaza cu garantii imobiliare apartinand solicitantului sau unor terte persoane

asigurarea bunurilor imobiliare care constituie garantia creditului la o societate de asigurari agreata de Bank UNITED si cesionarea politei de asigurare in favoarea bancii

asigurare de viata pentru persoanele care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani, oferita in mod gratuit de catre banca.

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor certe nete lunare realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii venituri provenite din contracte de inchiriere, dividende, venituri realizate in strainatate sau din alte surse, dovedite cu documente legale.

La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de credit, leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei sale.

In plus fata de aceasta conditie, la acordarea creditelor, angajamentele de plata lunare decurgand din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35% din veniturile nete ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

Forma de decontare este viramentul in contul:

vanzatorului locuintei sau al terenului .

societatii de constructii, care va executa lucrarea (esalonat in functie de graficul de executare a lucrarilor).

imprumutatului, in cazul efectuarii lucrarilor in regie proprie.

Modalitati de rambursare a creditului:

la orice sediu Bank UNITED, in numerar (cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare)

la sediul unitatii Bank UNITED care a acordat creditul, din contul curent in lei/valuta (inclusiv ziua scadentei)

prin internet, din contul curent in lei/valuta, utilizand serviciul e– Bank UNITED, cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza in prealabil Cererea de acces si se incheie Conventie)

la orice ATM din reteaua Bank UNITED, din contul de card de debit (se incheie in prealabil Conventie), pentru creditele acordate in lei

Costuri

Comision intocmire si analiza documentatie:

150 RON sau echivalent, in situatia in care raportul de evaluare este intocmit de catre terte persoane atestate ANEVAR, agreate de Bank UNITED

300 RON sau echivalent, in situatia in care raportul de evaluare este intocmit de catre salariatul bancii

Comision acordare credit (flat, perceput o singura data la acordarea creditului): 1,3%, cu execeptia creditelor in valuta CAMIN SUPER BCR cu dobanda fixa pentru perioade determinate de 1 sau 2 ani pentru care comisionul este de 2,5%

Comision administrare (incasat si calculat lunar la valoarea creditului acordat): 0,05%

Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garantia creditului. Cotele de prima de asigurare sunt cele comunicate de catre Bank UNITED Asigurari

Comision rambursare anticipata:

in primii 3 ani de creditare: 4,5%

intre 3 – 5 ani: 3%

intre 5 – 10 ani: 2,5%

peste 10 ani: 2%

din suma rambursata in avans, minim 30 EUR

Nivel dobanzi:

*      Pentru CAMIN EXTRA Bank UNITED

a)      Dobanda fixa initial si variabila ulterior

8%/an, dobanda fixa in primii 3 ani sau in primii 5 ani si ulterior variabila, revizuibila semestrial in functie de cotatia BUBOR la 6 luni, in perioada ramasa pana la finalizarea termenului de rambursare

b)      Dobanda fixa/variabila/revizuibila pe intreaga perioada de creditare

Moneda

Termen

Dobanda fixa

(%/an)

Dobanda variabila

(%/an)

Dobanda revizuibila

(%/an)

RON

maxim 1 an

1 – 2 ani

2 – 5 ani

5 – 30 ani

* in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (variabila), la care se adauga o marja fixa

** in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa

*      Pentru CAMIN SUPER Bank UNITED

a)      Dobanda fixa initial si variabila ulterior

Moneda

Dobanda fixa pe o

perioada de 1 an (%/an)

Dobanda fixa pe o

perioada de 2 ani (%/an)

EUR

5,8

USD

7,5

*in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (variabila), la care se adauga o marja fixa

** dobanda valabila pentru creditele acordate in perioada 07.05.2007 – 15.07.2007

b)      Dobanda variabila pe intreaga perioada de creditare:

Moneda

Termen

Dobanda variabila

%/an)

EUR

maxim 1 an

1 – 30 ani

USD

maxim 1 an

1– 30 ani

* in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (variabila), la care se adauga o marja fixa

A.     Documente necesare:

Cerere de credit (formular tip Bank UNITED

Certificat de casatorie sau hotarare de divort, daca este cazul (copie)

Adeverinta de salariu (formular tip Bank UNITED, sau alte formulare care sa contina obligatoriu informatiile solicitate de banca), pentru solicitant si daca este cazul, coplatitor(i)

Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini)/contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala/registrul general de evidenta

a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si inscrierile referitoare la imprumutat pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori)

Talon de pensie (original sau copie) sau decizie de pensionare

BI/CI (copie) pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitor(i)

Documente necesare pentru justificarea veniturilor realizate din alte surse, dupa caz

B. Documente specifice in functie de destinatia creditului

Pentru cumpararea de locuinte/terenuri aflate in intravilan

Actul de proprietate asupra locuintei ce face obiectul vanzarii/cumpararii inregistrat la Biroul de Carte Funciara (copie)

Dosarul cadastral (copie)

Declaratie, pe proprie raspundere, a vanzatorului, conform Legii 10/2001, ca imobilul nu este revendicat si ca nu exista litigii in legatura cu acesta

Antecontract de vanzare-cumparare

Pentru construirea unei locuinte pe terenul detinut de solicitantul creditului

Actul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta (copie)

Contractul de construire incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii

Devizul general incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii si, unde este cazul, raportul de evaluare a acestuia.

Declaratie, pe proprie raspundere, a proprietarului ca terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001 si ca nu exista litigii in legatura cu acesta

Pentru cumpararea unui teren si construirea unei locuinte pe acest teren

Actul de proprietate al vanzatorului pentru terenul respectiv (copie)

Declaratie, pe proprie raspundere, a proprietarului ca terenul nu este revendicat, conform Legii 10/2001, si ca nu exista litigii in legatura cu acesta

Antecontract de vanzare/cumparare

Pentru efectuarea de amenajari, modernizari:

Copie act de proprietate al imprumutatului asupra constructiei si titlul asupra terenului

Declaratie, pe proprie raspundere, a proprietarului ca terenul nu este revendicat, conform Legii 10/2001, si ca nu exista litigii in legatura cu acesta

Planul de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie).

Contract de prestari servicii (copie) incheiat cu dirigintele de santier (numai in cazul constructiilor efectuate in regie proprie)

Contractul de prestari servicii incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii care va executa lucrarile de amenajare/modernizare (acest contract nu se solicita in cazul constructiilor efectuate in regie proprie).

Avantaje

Finantarea oricarui proiect de investitii imobiliare, executarea lucrarilor de constructii putand fi realizata atat in regie proprie cat si prin intermediul unei firme de constructii

Posibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci, inclusiv suplimentarea acestora

Puteti conta pe sprijinul financiar oferit de Bank UNITED intrucat dupa aprobarea creditului aveti la dispozitie maxim 90 zile pentru gasirea imobilului ce se doreste a fi achizitionat din credit

Acordarea creditului fara garanti

Acordarea, la cerere, a unei perioade de gratie de pana la 12 luni, in cadrul termenului de rambursare

Efort financiar redus prin:

perioada mare de creditare si

oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare, pentru persoanele care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani impliniti

Accesul la sume mai mari prin luarea in calcul atat a veniturilor solicitantului cat si ale familiei sale, dupa caz

Economie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de rambursare:

oriunde si oricand in tara prin reteaua de ATM-uri Bank UNITED (cea mai extinsa retea) din contul de card de debit, pentru creditele in lei

utilizand serviciul e- Bank UNITED nu mai este necesara deplasarea la banca pentru achitarea ratei de credit

Documentatie de credit simplificata pentru:

solicitantii care au beneficiat de credite garantate cu garantii reale imobiliare de la Bank UNITED in ultimele 12 luni, in aceasta situatie, banca nemaisolicitand copii dupa contractul individual de munca/ cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor

solicitantii care isi incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/cont de card la Bank UNITED, banca ne mai solicitand adeverinta de salariu si nici copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor

3. MOTOR EXTRA/SUPER Bank UNITED Credit pentru achizitionarea de vehicule (autoturisme, motociclete, motorete, barci cu motor, tractoare etc.) noi si rulate, in lei/valuta)

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice rezidente si nerezidente in varsta de cel putin 18 ani

Destinatia: se acorda pentru achizitionarea de vehicule noi, din productia interna si din import, comercializate in tara de catre producatori/dealeri autorizati si de vehicule rulate din productia interna si din import, de la persoane fizice/juridice romane

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima

Creditele acordate pentru achizitionarea de vehicule noi: 30.000 EUR (sau echivalent RON/USD)

Creditele acordate pentru achizitionarea de vehicule rulate: 12.000 EUR (sau echivalent RON/USD)

Termen maxim: 10 ani

Avans: aport propriu nu este necesar

Dobanda dobanda se stabileste in functie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea creditului; solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobanda fix, variabil sau revizuibil semestrial, pentru creditele acordate in lei.

Garantii

polita de asigurare tip CASCO incheiata cu o societate de asigurari agreata de BCR, cu cesionarea drepturilor de incasat in favoarea bancii.

In vederea incheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit, in lei, se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de:

6 ani pentru cele neinmatriculate in Romania

8 ani pentru cele inmatriculate in Romania

In vederea incheierii politei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se doresc a fi achizitionate din credit, in valuta, se solicita ca vechimea maxima pentru aceste autovehicule sa fie de 7 ani, atat pentru cele inmatriculate in Romania, cat si pentru cele inmatriculate in strainatate

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor nete lunare certe realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de inchiriere, dividende, venituri realizate in strainatate, din activitati independente, din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin documente legale.

La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de credit, leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei sale.

In plus fata de aceasta conditie, la acordarea creditelor, angajamentele de plata lunare decurgand din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depasi 30% din veniturile nete ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

Modalitatea de acordare a creditului virament in contul dealer-ului/persoanei fizice sau juridice care comercializeaza autovehiculul.

Modalitati de rambursare a creditului

la orice sediu Bank UNITED, in numerar (cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare)

la sediul unitatii Bank UNITED care a acordat creditul, din contul curent in lei/valuta (inclusiv ziua scadentei)

prin internet, din contul curent in lei/valuta, utilizand serviciul e– Bank UNITED, cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza in prealabil Cererea de acces si se incheie Conventie)

la orice ATM din reteaua Bank UNITED, din contul de card de debit (se incheie in prealabil Conventie), pentru creditele acordate in lei

Costuri

Comision analiza documentatie: 50 RON sau echivalent

Comision acordare credit (flat - perceput o singura data la acordarea creditului): 0,95%

Comision administrare (incasat si calculat lunar la valoarea creditului acordat): 0,05%

Comision de urmarire riscuri (calculat flat la valoarea creditului aprobat si platibil lunar

0,20% lunar, in cazul creditelor acordate in lei

0,15% lunar, in cazul creditelor acordate in valuta

Prima de asigurare: cotele de prima anuale sunt stabilite pe tipuri de autoturisme si sunt cele comunicate de catre societatea de asigurare-reasigurare

Comision rambursare anticipata:

in primii 3 ani

intre 3 si 5 ani: 3%

intre 5 si 10 ani: 2,5%

din suma rambursata in avans, minim 30 EUR

Nivel dobanzi:

Moneda
Termen
Dobanda fixa

(%/an)

Dobanda variabila

(%/an)

Dobanda revizuibila

(%/an)

RON

maxim 1 an

1 – 2 ani

2 – 5 ani

5 – 10 ani

* in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (variabila), la care se adauga o marja fixa

** in functie de dobanda de referinta Bank UNITED (revizuibila la 31 martie si 30 septembrie), la care se adauga o marja fixa

Moneda
Termen
Dobanda variabila

(%/an)

EUR

maxim 1 an

1 – 10 ani

USD

maxim 1 an

1 – 10 ani

Documente necesare

Cerere de credit (formular tip Bank UNITED

Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip Bank UNITED sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/ cont de card la Bank UNITED

Talon de pensie (original sau copie) sau decizie de pensionare

Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini)/contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala/registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si inscrierile referitoare la imprumutat pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori)

BI/CI (copie) pentru solicitant si membrii familiei

Factura proforma pentru autoturismul cumparat din credit

Certificat de Autenticitate eliberat de Registrul Auto Roman, in cazul achizitionarii de autoturisme rulate neinmatriculate in Romania

Dupa acordarea creditului si inmatricularea autoturismului, se solicita o copie a cartii de identitate a autoturismului

Alte documente solicitate de banca

Avantaje:

Finantarea achizitionarii unor vehicule noi, dar si rulate

Posibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci

Acordarea creditului fara aport propriu, garanti sau ipotecarea unui imobil

Obtinerea preavizarii creditului, in maxim 30 minute la orice unitate Bank UNITED sau telefonic, prin Info Bank UNITED

Accesul la sume mai mari prin luarea in calcul atat a veniturilor solicitantului cat si ale familiei sale, dupa caz

Economie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de rambursare:

oriunde si oricand in tara prin reteaua de ATM-uri Bank UNITED (cea mai extinsa retea) din contul de card de debit, pentru creditele in lei

utilizand serviciul e-Bank UNITED nu mai este necesara deplasarea la banca pentru achitarea ratei de credit

Documentatie de credit simplificata pentru:

imprumuturile de pana la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON/USD, sau in cazul in care in cursul ultimelor 12 luni, solicitantul a beneficiat de credite garantate cuv garantii reale imobiliare de la Bank UNITED, nemaifiind solicitate copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/ registrul general de evidenta a salariatilor

solicitantii care isi incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/cont de card la Bank UNITED, banca nemaisolicitand adeverinta de salariu si nici copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor

4. REZIDENTIAL EXTRA/SUPER Bank UNITED (Credit ipotecar, in lei/valuta)

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice

Destinatia

efectuarea de investitii imobiliare cu destinatie locativa sau cu alta destinatie decat cea locativa

rambursarea unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: 75% din pretul locuintei cumparate sau valoarea investitiei prevazute in devizul general al locuintei ce urmeaza a fi construite, reabilitate (modernizate), consolidate, extinse, inclusiv terenul aferent unde este cazul, cheltuielile pentru viabilizare, alte cheltuieli in legatura cu investitia, indiferent daca lucrarile de construire se realizeaza cu o societate de constructii sau in regie proprie

Termen maxim: 30 ani

Avans minim: 25% din valoarea investitiei

Confirmarea detinerii avansului poate fi facuta astfel:

depunerea in numerar sau prin virament, in contul deschis la Bank UNITED a sumei minime prevazute

achitarea unui avans pe baza de chitanta autentificata la notariat sau precontract/contract de vanzare-cumparare, in cazul unui bun imobil (teren si/sau constructie) achizitionat de la o persoana fizica sau juridica

achitarea partiala sau totala in avans a terenului si/sau a unor materiale de constructii ori servicii executate pe baza de facturi, devize/situatii de lucrari, emise de furnizorii de materiale, antreprenorul de constructii sau alte societati prestatoare de servicii

Dobanda solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de dobanda fix in prima perioada de creditare (respectiv: 2, 3 sau 5 ani pentru creditele in lei si 1 sau 2 ani, pentru creditele in valuta) si ulterior variabil sau pentru un nivel de dobanda revizuibil semestrial, pe toata perioada de creditare.

Perioada de gratie: maxim 12 luni, in cadrul termenului de rambursare, numai in cazul in care investitia respectiva include si executarea unor lucrari de constructii. In cadrul perioadei de gratie imprumutatul achita dobanda datorata si comisioanele aferente (inclusiv lunare), fara a rambursa ratele de credit.

Garantii

Ipoteca si privilegii asupra imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare, precum si alte garantii reale/personale in completare, dupa caz. In cazul creditelor acordate din surse BERD sunt acceptate doar ipoteci de rang I in favoarea Bank UNITED

Asigurari:

Asigurare acoperitoare pentru toate riscurile aferente garantiei constituie, inclusiv de nefinalizare incheiata de o societate de asigurari agreata de banca, cu cesionarea drepturilor din polita de asigurare in favoarea bancii

Certificat de asigurare pentru caz de deces oferit in mod gratuit de catre banca pentru persoanele care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani, in care Bank UNITED figureaza ca beneficiar

Capacitatea de rambursare se determina pe baza veniturilor certe nete realizate de catre solicitant si coplatitori, daca este cazul, din salarii, pensii venituri provenite din contracte de inchiriere, dividende, venituri realizate in strainatate sau din alte surse, dovedite cu documente legale.

La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de credit, leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei sale.

In plus fata de aceasta conditie, la acordarea creditelor angajamentele de plata lunare decurgand din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35% din veniturile nete ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.

Forma de decontare este viramentul in contul:

vanzatorului locuintei sau al terenului

societatii de constructii, care va executa lucrarea (esalonat in functie de graficul de executare a lucrarilor)

imprumutatului, in cazul construirii in regie proprie

Modalitati de rambursare a creditului

la orice sediu Bank UNITED, in numerar (cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare)

la sediul unitatii Bank UNITED care a acordat creditul, din contul curent in lei/valuta (inclusiv ziua scadentei)

prin internet, din contul curent in lei/valuta, utilizand serviciul e– Bank UNITED, cu cel putin o zi inaintea scadentei stabilite prin graficul de rambursare (se completeaza in prealabil Cererea de acces si se incheie Conventie)

la orice ATM din reteaua Bank UNITED, din contul de card de debit (se incheie in prealabil Conventie), pentru creditele acordate in lei

Costuri

Comision intocmire si analiza documentatie:

150 RON sau echivalent, in situatia in care raportul de evaluare este intocmit de catre terte persoane atestate ANEVAR, agreate de Bank UNITED

300 RON sau echivalent, in situatia in care raportul de evaluare este intocmit de catre salariatul bancii

Comision acordare credit (flat, perceput o singura data la acordarea creditului): 1,3%, cu execeptia creditelor in valuta REZIDENTIAL SUPER Bank UNITED cu dobanda fixa pentru perioade determinate de 1 sau 2 ani pentru care comisionul este de 2,5%

Comision administrare (incasat si calculat lunar la valoarea creditului acordat): 0,05%

Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garantia creditului

Taxa pentru inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a cesiunii politei de asigurare a bunurilor imobile aduse in garantie

Taxa catre bugetul de stat pentru inregistrarea avizelor de garantie

Comision rambursare anticipata (aplicat la suma rambursata in avans):

in primii 3 ani de creditare: 4,5%, minim 30 EUR

intre 3 – 5 ani: 3%, minim 30 EUR

intre 5 – 10 ani: 2,5%, minim 30 EUR

peste 10 ani: 2%, minim 30 EUR

Nivel dobanzi

Pentru REZIDENTIAL EXTRA Bank UNITED

a) Dobanda fixa initial si variabila ulterior*:

Moneda

Dobanda fixa pe o

perioada de 2 ani (%/an)

Dobanda fixa pe o

perioada de 3 ani (%/an)

Dobanda fixa pe o

perioada de 5 ani (%/an)

RON* in functie de dobanda de referinta BUBOR la 6 luni, la care se adauga o marja fixa

b) Dobanda revizuibila semestrial (negociabila): 9,91%-10,91%/an valabila pentru luna aprilie 2007; dobanda este revizuibila la fiecare 6 luni in functie de cotatiile BUBOR la 6 luni la care se adauga marja fixa negociabila

Pentru REZIDENTIAL SUPER Bank UNITED

c)      Dobanda fixa initial si variabila ulterior

Moneda

Dobanda fixa pe o

perioada de 1 ani (%/an)

Dobanda fixa pe o

perioada de 2 ani (%/an)

EUR
USD

* in functie de cotatiile EURIBOR la 6 luni pentru creditele in EUR si LIBOR la 6 luni pentru creditele in USD, la care se adauga o marja fixa

d)      Dobanda revizuibila semestrial, valabila pentru luna aprilie 2007

Moneda

Termen

Dobanda revizuibila semestrial

(%/an)

EUR

maxim 30 ani

USD

maxim 30 ani

*se stabileste in functie de cotatiile EURIBOR la 6 luni pentru creditele in EUR si LIBOR la 6 luni pentru creditele in USD, la care se adauga o marja fixa

A.Documente necesare:

Cerere de credit (formular tip Bank UNITED

Certificat de casatorie sau hotarare de divort, daca este cazul (copie)

Adeverinta de salariu (formular tip Bank UNITED, sau alte formulare care sa contina obligatoriu informatiile solicitate de banca), pentru solicitant si daca este cazul, coplatitor(i)

Copii certificate de catre angajatori dupa Cartea de munca (primele si ultimele doua pagini)/contractul individual de munca cu viza directiei generale de munca si protectie sociala/registrul general de evidenta a salariatilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor si inscrierile referitoare la imprumutat) pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitori

Talon de pensie (original sau copie) sau decizie de pensionare

Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende, venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de rambursare

Documente care atesta existenta surselor proprii de finantare ale imprumutatului: copie extras de cont, conventie, etc.

Extrase din documentatia cadastrala (copie)

BI/CI pentru solicitant si coplatitori, daca este cazul (copie)

B.Documente specifice :

Pentru cumpararea de imobile constituite din teren si constructia situata pe acesta si pentru cumpararea de apartamente cu teren in cota indiviza:

Precontractul de vanzare-cumparare a imobilului

Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vanzarii (copie)

Declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului, conform Legii 10/2001, ca bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii in legatura cu acestea

2) Pentru construirea unei locuinte pe terenul detinut de solicitantul creditului:

Actul de proprietate/concesionare/drept de superficie/drept de folosinta asupra terenului pe care

urmeaza sa se realizeze constructia (copie)

Declaratia pe proprie raspundere a imprumutatului, conform Legii 10/2001, ca terenul nu este revendicat si ca nu exista litigii in legatura cu acesta

Contractul de construire incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (numai daca lucrarile de construire se realizeaza cu o societate de constructii)

Contract de prestari servicii incheiat cu dirigintele de santier (doar in cazul constructiilor efectuate in regie proprie)

Autorizatia de construire, in baza avizelor si aprobarilor necesare obtinerii acesteia, notata in Cartea Funciara

Aprobarile pentru asigurarea cu utilitati

Proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare

Devizul general incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii si, unde este cazul, raportul de evaluare a acestuia

Planul de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie)

Atestat MLPTL/Inspectia de Stat in Constructii (copie) pentru dirigintele de santier/inspectorul tehnic (numai in cazul constructiilor efectuate in regie proprie)

3) Pentru cumpararea unui teren si construirea unei locuinte pe acest teren:

Precontractul de vanzare-cumparare al terenului

Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul vanzarii (copie)

Declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului, conform Legii 10/2001, ca terenul respectiv nu este revendicat si ca nu exista litigii in legatura cu acesta

Pentru construirea unei locuinte pe terenul cumparat din credit (punctul 3) se solicita, in a doua etapa, toate documentele prevazute la punctul 2.

Avantaje:

Finantarea oricarui proiect de investitii imobiliare, executarea lucrarilor de constructii putand fi realizata atat in regie proprie cat si prin intermediul unei firme de constructii

Posibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci sau Bank UNITED

Acordarea creditului fara garanti

Acordarea, la cerere, a unei o perioade de gratie de pana la 12 luni, in cazul in care investitia respectiva include si executarea unor lucrari de constructii

Efort financiar redus prin perioada mare de creditare, oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare si posibilitatea de rambursare a unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior

Accesul la sume mai mari prin luarea in calcul atat a veniturilor solicitantului cat si ale familiei sale, dupa caz

Suplimentarea cu cel mult 30% a imprumutului initial, in cazul creditelor pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea locuintelor, la solicitarea beneficiarului de credit, pe baza de documente justificative

Economie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de rambursare :

oriunde si oricand in tara prin reteaua de ATM-uri Bank UNITED (cea mai extinsa retea) din contul de card de debit, pentru creditele in lei

utilizand serviciul e-Bank UNITED nu mai este necesara deplasarea la banca pentru achitarea ratei de credit

Documentatie de credit simplificata pentru:

solicitantii care au beneficiat de credite garantate cu garantii reale imobiliare de la Bank UNITED in ultimele 12 luni, in aceasta situatie, banca nemaisolicitand copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor

solicitantii care isi incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/cont de card la Bank UNITED, banca nemaisolicitand adeverinta de salariu si nici copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor.

ANEXE CAPITOLUL III

ANEXA 1

Denumirea completa a institutiei, inclusiv forma juridica)

Tel Fax sediu social

Tel Fax punct de lucru

Persoana de contact: ___________

Societatea este in procedura de lichidare, faliment sau restructurare   DA           NU      

  ADEVERINTA DE SALARIU

Nr. _____  Data __________

Institutia (S.C.) _____ _______ ______ ____________ cu sediul social in loc.____________, str._____ _______ ______ _________ nr.____, judetul/sectorul ____, bl. ___, ap.___ inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ___________, cod fiscal/CUI ____________, adeverim prin prezenta ca:

D-nul (d-na) _____ _______ ______ _______________ CNP _____ _______ ______ ___________ este angajatul(a) nostru(a) cu contract de munca pe perioada nedeterminata/ determinata (data expirarii ______________), din anul ____________, in prezent indeplinind functia de __________________ la departamentul _____ _______ ______ ____________, avand o vechime in munca de _____ ani si _____ luni.

La data eliberarii prezentei, salariul de incadrare este de _______________ lei iar salariul net realizat (fara prime si ore suplimentare) in ultimile 3 luni a fost de:

- luna ____________ : _________________ lei,

- luna ____________ : _________________ lei,

- luna ____________ : _________________ lei.

Diferenta dintre salariul de incadrare si salariul net realizat in aceste luni provine din *1 : __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ (sporuri fixe si orice alte venituri certe, realizate lunar, cu caracter de permanenta).

In prezent inregistreaza urmatoarele retineri pe statul de plata pentru achitarea altor debite:

__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ , iar din modul cum si-a achitat obligatiile anterioare s-a dovedit/ nu s-a dovedit un bun platnic.

Plata drepturilor salariale se face la data de …… si de ……. a fiecarei luni.

          Prin prezenta ne obligam sa informam in scris BANK UNITED S.A., asupra oricarei modificari intervenita in contractul de munca al salariatului nostru (desfacerea contractului de munca, transfer, pensionare, etc.), daca va fi cazul.*2

Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informatiilor cuprinse in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare sunt autorizate sa reprezinte in mod legal societatea.

    Director general (Numele in clar)           Director economic (Numele in clar)

     (Semnatura si stampila)                 (Semnatura)

*1 se va completa numai in cazul in care salariul de incadrare este mai mic decat salariul net pentru ultima luna lucrata

*2 daca unitatea emitenta nu doreste sa se angajeze, va taia cu linie continua fiecare rand al paragrafului va semna si stampila, fara a mai face alta insemnare

ANEXA 2

DECLARATIE - ACORD

Subsemnatul (a) …………………………….., domiciliat in ………………, str. ……………………………., nr. …, bloc ……, sc. …, etaj …, apart. …,  judet/sector ……, telefon ……………, nascut la data de ……………, in localitatea ………………, nationalitatea ……………, legitimat cu BI/CI seria ……, nr. ……………, emis de ……………, la data de ……………, CNP ………………………, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii*2 , urmatoarele:

      La data prezentei salariul meu      este /     nu este grevat de sarcini, care inregistreaza urmatoarele solduri, astfel:

a) Credite: ……………… RON/EUR/USD la ………………… (se va preciza creditorul), din care exigibile si neonorate ……………… RON/EUR/USD;

b) Contracte de leasing: ……………… RON /EUR/USD incheiate cu …………… (se va preciza locatorul), din care exigibile si neonorate …………… RON /EUR/USD;

c) Contracte de cumparare in rate ……………… RON /EUR/USD la ………………… (se va preciza vanzatorul), din care exigibile si neonorate ……… RON /EUR/USD;

d) Alte angajamente de plata (CAR, pensie alimentara, datorii catre terti, debite catre organele sau institutiile de stat, alte debite) *3 :

- ………………… :  ……………… RON /EUR/USD la …………………, din care exigibile si neonorate ……………… RON /EUR/USD;

- ………………… :  ……………… RON /EUR/USD la …………………, din care exigibile si neonorate ……………… RON /EUR/USD;

e)      Indeplinesc calitatea de garant cu venituri pentru altcineva decat membrii familiei: ……………… RON /EUR/USD la …………………, din care exigibile si neonorate ……………… RON /EUR/USD.

      La data prezentei     am /    nu am pe rol litigii patrimoniale cu tertii in care am calitatea de parat (sau alte situatii speciale), astfel:

      - sunt in litigiu cu ………………………………………..……………… pentru ………………………………………………… valoare ……………… RON /EUR/USD………….(motive);

      - sunt in litigiu cu …………………………………………………… pentru ……………………………………………valoare………………… RON /EUR/USD…………..(motive).

Declar pe proprie raspundere ca sunt/ nu sunt ruda si/sau afin de pana la gradul II inclusiv cu nici un salariat al Bank UNITED sau cu alte persoane aflate in relatii speciale cu Bank UNITED:

3. ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE SI CONSULTARE A INFORMATIILOR LA SC BIROUL DE CREDIT SA

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Bank UNITED sa prelucreze informatiile indicate in chenarul de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, in vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, financiare, de leasing, de asigurari si societatile furnizoare de utilitati) ori de cate ori este necesar in scopul initierii sau derularii unei relatii contractuale cu Participantul.

Informatii prelucrate:

a)  date cu caracter personal avand functie de identificare

b) informatii legate de produse de tip credit, similare sau de asigurari inregistrate in conturi bilantiere si extrabilantiere

c) informatii legate de activitatea frauduloasa in raport cu Bank UNITED

d) informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Bank UNITED

  cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul, data nasterii, numarul de telefon, numele angajatorului, data angajarii, ocupatia.

       cuprinde informatii legate de produsele de tip credit, precum si alte angajamente de care beneficiaza clientul: data deschidere cont, numarul contului, tipul portofoliului, limita credit, durata credit, frecventa plati, valoare plata lunara programata, valoare achitata, categorie plata, istoric plati, sold curent, suma restanta, valoare data la colectare sau scoasa in afara bilantului, data scadentei, data primei restante, data inchidere cont, data ultimei plati, date cu privire la tipul raspunderii persoanei vizate pe contul raportat (individual, girant, cosemnatar, beneficiar polita de asigurare).

cuprinde informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in raport cu Bank UNITED care sunt constatate prin hotarari judecatoresti definitive.

cuprinde informatii privind documentele/declaratiile prezentate Bank UNITED de catre persoanele fizice, la  momentul solicitarii, contractarii, modificarii conditiilor sau stabilite cu mijloace proprii de catre aceste societati pe parcursul urmaririi derularii unui produs de tip credit, similar sau de asigurare si care constau in informatii eronate, documente viciate, nepotriviri fata de alte documente prezentate.

Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A., intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care se va mentiona adresa de domiciliu a persoanei care isi exercita dreptul. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului;

(ii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului;

(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A.,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului.

4. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE

Prin prezenta autorizam unitatea teritoriala:

  

ALTE MENTIUNI

Sunt de acord ca in conformitate cu prevederile legale, Bank UNITED sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre subsemnatul de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre Bank UNITED a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre banca si subsemnatul si intrarii in raporturi juridice cu banca.

Sunt de acord cu stocarea datelor mele personale, chiar si in situatia respingerii acestei cereri, in scopuri statistice si in vederea acordarii ulterioare de produse/servicii bancare.

Declar ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 677/2001 privind dreptul de acces, de interventie si de opozitie, precum si faptul ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata Bancii intocmita in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informatii despre produse si activitati ale Bancii si ale partenerilor sai.

DA               NU  

Sunt de acord ca Bank UNITED sa transmita catre societatea intermediara a creditului datele mele  personale de natura celor prevazute la pct. 3 din prezenta declaratie-acord.

DA               NU  

      Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezenta declaratie-acord si documentele anexate sunt reale si complete.

      Data …………               Semnatura ………………

Semnatura autorizata si

  stampila*

ANEXA 3

CERERE DE CREDIT PENTRU PERSOANE FIZICE

initiala majorare diminuare prelungire prelungire si majorare prelungire si diminuareNr. inregistrare: ………/Data: ……     

I. INFORMATII GENERALE:

Suma solicitata: ________        __  

pe o perioada de   _____ luni  pentru _____ _______ ______ _________ (destinatia creditului)

Imprumutat

Coplatitor

Date personale

1.Nume:__________ ______ ____ _

  Prenume:_____ _______ ______ _______________

2.Data si locul nasterii: ___________________

3.Act de identitate:B.I/C.I. serie ____nr.______

eliberat de ______________la data de________

CNP__________ ______ ____ ___

4.Domiciliu: Oras_____ _______ ______ __________

Str. ____________________ Nr. ______, Bl .__, Sc.____, Et._____, Ap. ____Judet/Sector_____

5. Tip locuinta:

- vila sau casa proprietate _________

- apartament proprietate personala ___

- vila/ apartament proprietatea parintilor ___

- locuinta inchiriata ____

6. Durata rezidentei la aceeasi adresa:

___ ani si__ luni

7. Ocupatie:_____ _______ ______ ______________

8. Loc de munca_____ _______ ______ _______

Vechime la locul de munca sau ca liber profesionist : __ani

9. Situatie familiala (casatorit, necasatorit, divortat, vaduv): _____ _______ ______ ________

10. Nr. membrilor de familie _______, din care: ___ apti de munca, ____ salariati.

11. Nr. de telefon:

serviciu __________ ______ ____ _

acasa __________ ______ ____ __

mobil __________ ______ ____ ___

adresa e-mail _____ _______ ______ ____________

12. Mai multi coplatitori: DA**           NU

1.Nume:__________ ______ ____ _

  Prenume:_____ _______ ______ ______________

2.Data si locul nasterii: ___________________

3.Act de identitate:B.I/C.I. serie _______nr.___

eliberat de ______________la data de________

CNP__________ ______ ____ ___

4. Domiciliu: Oras_____ _______ ______ _________

Str. ____________________ Nr. ______, Bl .__, Sc.____, Et._____, Ap. ____Judet/Sector_____

5. Ocupatie:_____ _______ ______ ______________

6. Loc de munca_____ _______ ______ _______

Vechime la locul de munca sau ca liber profesionist : __ani

7. Nr. de telefon:

serviciu __________ ______ ____ _

acasa __________ ______ ____ __

mobil __________ ______ ____ ___

adresa e-mail _____ _______ ______ ____________

** Coplatitori pot fi membrii familiei imprumutatului, reprezentand sotul/sotia si rudele si afinii acestuia(eia), care locuiesc si gospodaresc impreuna cu solicitantul(a)

Garant

Garant

            Date personale

1.Nume:__________ ______ ____ ____

   Prenume:__________ ______ ____ _

2.Data si locul nasterii: _____ _______ ______ _______

3.Act de identitate: B.I/C.I. serie _______nr._____

eliberat de ______________la data de_________

CNP__________ ______ ____ __

4. Domiciliu: Oras_____ _______ ______ ________

Str. _____ _______ ______ ________ Nr. ______, Bl.__, Sc.____, Et._____, Ap. ____Judet/Sector____

5. Ocupatie:_____ _______ ______ __________

6. Loc de munca___________________

Vechime la locul de munca sau ca liber profesionist: _____ani

7. Nr. de telefon:

serviciu _____ _______ ______ __________

acasa _____ _______ ______ ______________

mobil __________ ______ ____ ___

1.Nume:__________ ______ ____ ____

   Prenume:__________ ______ ____ _

2.Data si locul nasterii: _____ _______ ______ _______

3.Act de identitate: B.I/C.I. serie _______nr._____

eliberat de ______________la data de_________

CNP__________ ______ ____ __

4. Domiciliu: Oras_____ _______ ______ ________

Str. _____ _______ ______ ________ Nr. ______, Bl.__, Sc.____, Et._____, Ap. ____Judet/Sector____

5. Ocupatie:_____ _______ ______ __________

6. Loc de munca___________________

Vechime la locul de munca sau ca liber profesionist: _____ani

7. Nr. de telefon:

serviciu _____ _______ ______ __________

acasa _____ _______ ______ ______________

mobil __________ ______ ____ ___

II. SITUATIE  FINANCIARA:

IMPRUMUTAT

COPLATITOR

VENITURI

Venit lunar

Venit lunar

1. Salariu/pensie net(a) lunar(a)

1. Salariu/pensie net(a) lunar(a)

2. Alte venituri lunare (din chirii, contracte civile, contracte de cesiune de drepturi de autor etc.)

2. Alte venituri lunare (din chirii, contracte civile, din  contracte de cesiune de drepturi de autor etc.)

A1. SUBTOTAL (se completeaza de banca)

A2. SUBTOTAL (se completeaza de banca)

OBLIGATII DE PLATA/ANGAJAMENTE - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

(se vor declara inclusiv obligatiile familiei imprumutatului)

Plata lunara

Plata lunara

1. Credite/carduri de credit la Bank UNITED

1. Credite/carduri de credit  la Bank UNITED

2. Obligatii devenite exigibile si neonorate la scadenta

2. Obligatii devenite exigibile si neonorate la scadenta

3. Credite/carduri de credit la alte banci

3. Credite/carduri de credit la alte banci

4. Leasing

4. Leasing

5. Alte obligatii

5. Alte obligatii

5.1. Garant cu venituri/coplatitor pt. alte persoane in afara membrilor familiei

5.1. Garant cu venituri/coplatitor

pt. alte persoane in afara membrilor familiei

5.2. Rate CAR

5.2. Rate CAR

5.3. Rate bunuri

5.3. Rate bunuri

5.4. Pensie alimentara

5.4. Pensie alimentara

5.5. Datorii catre terte persoane/litigii cu acestia sau alte situatii speciale (motive)

5.5. Datorii catre terte persoane/litigii cu acestia sau alte situatii speciale (motive)

5.6. Chirii

5.6. Chirii

B1. SUBTOTAL (se completeaza de banca)

B2. SUBTOTAL (se completeaza de banca)

Alte informatii financiare

ACTIVE:

Economii lunare

ACTIVE:

Economii lunare

Depozite/economii

Depozite/economii

Asigurare de viata

Asigurare de viata

Proprietati:

Proprietati:

In prezent dispun de resurse proprii in suma de ………………, astfel:

-  disponibilitati existente in cont la Volksbaank …………………………..;

- alte surse ………………………………………………………… .

Garantiile pe care le propun pentru rambursarea creditului solicitat sunt urmatoarele:

Tipul garantiei

Data constituirii/ dobandirii

Valoarea estimata

(mil lei)

Act de proprietate/ dobandire/ construire

III. ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE SI CONSULTARE A INFORMATIILOR LA SC BIROUL DE CREDIT SA*1

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Bank UNITED sa prelucreze informatiile indicate in chenarul de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, in vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, financiare, de leasing, de asigurari si societatile furnizoare de utilitati) ori de cate ori este necesar in scopul initierii sau derularii unei relatii contractuale cu Participantul.

Informatii prelucrate:

a) date cu caracter personal avand functie de identificare

b) informatii legate de produse de tip credit, similare sau de asigurari inregistrate in conturi bilantiere si extrabilantiere

c) informatii legate de activitatea frauduloasa in raport cu Bank UNITED

d) informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Bank UNITED

     cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul, data nasterii, numarul de telefon, numele angajatorului, data angajarii, ocupatia.

  cuprinde informatii legate de produsele de tip credit, precum si alte angajamente de care beneficiaza clientul: data deschidere cont, numarul contului, tipul portofoliului, limita credit, durata credit, frecventa plati, valoare plata lunara programata, valoare achitata, categorie plata, istoric plati, sold curent, suma restanta, valoare data la colectare sau scoasa in afara bilantului, data scadentei, data primei restante, data inchidere cont, data ultimei plati, date cu privire la tipul raspunderii persoanei vizate pe contul raportat (individual, girant, cosemnatar, beneficiar polita de asigurare).

cuprinde informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in raport cu Bank UNITED care sunt constatate prin hotarari judecatoresti definitive.

cuprinde informatii privind documentele/declaratiile prezentate Bank UNITED de catre persoanele fizice, la  momentul solicitarii, contractarii, modificarii conditiilor sau stabilite cu mijloace proprii de catre aceste societati pe parcursul urmaririi derularii unui produs de tip credit, similar sau de asigurare si care constau in informatii eronate, documente viciate, nepotriviri fata de alte documente prezentate.

Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A., intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care se va mentiona adresa de domiciliu a persoanei care isi exercita dreptul. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului;

(ii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului;

(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A.,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului.

IV. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE*2

Prin prezenta autorizam unitatea teritoriala:

V. Alte mentiuni

Declar pe proprie raspundere ca sunt/ nu sunt ruda si/sau afin pana la gradul II inclusiv cu nici un salariat al BCR sau cu alte persoane aflate in relatii speciale cu Bank UNITED*3:

Sunt de acord ca in conformitate cu prevederile legale, Volksbanc sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre subsemnatul de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre Volksbanc a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre banca si subsemnatul si intrarii in raporturi juridice cu banca.

Declar ca am luat cunostinta de prevederile Legii 677/2001 privind dreptul de acces, de interventie si de opozitie, precum si faptul ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata Bancii intocmita in conformitate cu Legea 677/2001.

Sunt de acord cu stocarea datelor mele personale, chiar si in situatia respingerii acestei cereri, in scopuri statistice si in vederea acordarii ulterioare de produse/servicii bancare.

Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informatia despre produse si activitati ale Bancii si ale partenerilor sai.

DA                       NU      

*2 valabil atat pentru imprumutat, cat si pentru coplatitor si/sau garant(i)

Se refera atat la imprumutat cat si la coplatitor/garantSunt de acord ca Volksbanc sa transmita catre societatea intermediara a creditului datele mele  personale de natura celor prevazute la pct. III din prezenta cerere.

DA                       NU          

Solicit/ nu solicit acordarea unei perioade de gratie*4 de ……. luni, pentru credit si dobanzi aferente. Am luat la cunostinta ca, in cazul acordarii perioadei de gratie, dobanda se calculeaza la soldul creditului si se capitalizeaza la sfarsitul perioadei de gratie, fiind inclusa in valoarea initiala a creditului. Rambursarea dobanzilor aferente perioadei de gratie se va face lunar dupa expirarea perioadei de gratie, impreuna cu principalul, in conformitate cu graficul de rambursare.

Sunt de acord cu plata  comisionului perceput de banca, in valoare de ………… EUR sau echivalent, pentru analiza documentatiei, indiferent daca solicitarea va fi aprobata sau respinsa.

In cazul creditelor acordate pe baza de parteneriate, acest comision este inclus in valoarea creditului. Plata se va efectua dupa cum urmeaza:

- OP nr. …………………. (anexat);

- Foaie de varsamant nr. ……………..;

- din contul curent simbol ………………, prin debitarea automata a acestuia de catre banca, in care sens imi dau/ne dam acordul.

Inteleg ca indeplinirea tuturor conditiilor mentionate nu imi confera dreptul implicit la acordarea creditului. Bank UNITED SA isi rezerva dreptul de a respinge cererea de credit fara a prezenta detaliat motivele.

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezenta cerere si documentele anexate sunt reale si complete.

Recunosc faptul ca, inainte de semnarea acestei cereri, mi s-au prezentat contractele de credit pe care le ofera Bank UNITED, tipul si suma totala a creditului cel mai adecvat, luand in calcul situatia mea financiara, avantajele si dezavantajele, precum si scopul creditului.

Acordul si declaratia prevazute in prezenta cerere se considera a fi date de toti semnatarii prezentei cereri.

Data …………………            __________ ______ ____ ___________

        (Numele si prenumele imprumutatului, coplatitorului si/sau garantilor, semnatura)

Semnatura autorizata si stampila*

* stampila consilierului clienti retail/supervizor front-office se aplica pe ambele exemplare ale cererii, iar exemplarul 2 se va inmana clientului

CAPITOLUL IV.

Instrumente moderne de plata

A. DIRECT DEBIT (Modalitatea de plata a unei sume de bani, convenite intre platitor si beneficiar, pentru achitarea contravalorii unor servicii/produse/rate, cu caracter de repetabilitate, la initiativa beneficiarului (prestatorul de servicii/furnizorul de utilitati).

Caracteristicile serviciului

Serviciul se adreseaza titularilor de cont curent in lei la Bank UNITED persoane fizice sau persoane juridice, si permite efectuarea unor plati cu caracter regulat, fara a fi necesara prezenta la banca a platitorului. Practic, utilizand acest serviciu, clientul are posibilitatea de a-si achita facturile de electricitate, gaze, apa, telefon etc, fara numerar si fara a fi nevoie sa se deplaseze la banca.

Procedura:

clientul platitor, incheie la unitatea teritoriala a bancii la care are deschis contul curent Contractul de Mandat privind plata prin debitarea directa - DIRECT DEBIT, pentru fiecare beneficiar in parte cu care intra in relatii de decontare prin Direct Debit:

prin semnarea contractului, clientul platitor mandateaza unitatea teritoriala a bancii sa-i debiteze contul in vederea platii facturilor emise de catre beneficiar si totodata se obliga sa-si alimenteze contul, astfel incat la data scadentei sa existe fonduri suficiente acoperirii valorii facturilor emise de beneficiari

clientul platitor comunica beneficiarului modalitatea in care se va realiza plata; in vederea efectuarii platii, beneficiarul va transmite bancii platitorului o instructiune de debitare directa;

decontarea cu beneficiarul se efectueaza de catre banca prin debitarea contului clientului platitor cu suma platii si transferarea acesteia in contul beneficiarului sumei; aceasta modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre platitor a fiecarei instructiuni de debitare directa trasa asupra contului sau. Operatiunea se va evidentia in extrasul de cont.

clientul beneficiar, incheie la unitatea teritoriala a bancii la care are deschis contul curent Angajamentul privind debitarea directa, in baza caruia poate transmite instructiuni de debitare directa.

Costuri

serviciul este gratuit

pentru platile realizate prin DIRECT DEBIT, in cazul clientului platitor, se percep aceleasi comisioane prevazute de Tarifului de comisioane al Bank UNITED ca si in cazul operatiunilor realizate la ghisee. Operatiunile de incasari se vor comisiona de catre banca beneficiarului sumei, potrivit prevederilor Tarifului de comisioane al Bank UNITED

Avantaje

economie de timp, prin posibilitatea achitarii unor plati cu caracter de regularitate;

evitarea riscului neplatii la timp a unor furnizori;

evitarea aglomeratiei de la ghisee pentru plata facturilor de utilitati/servicii, rate.

Documente necesare punerii la dispozitie a serviciului pentru clientul platitor:

Contract de Mandat privind plata prin debitare directa - DIRECT DEBIT

Documente necesare punerii la dispozitie a serviciului pentru clientul beneficiar:

Angajament privind debitarea directa.

ANEXA 1

CONTRACT

privind plata prin debitare directa - DIRECT DEBIT

Nr. _________ din data de ____/___/________

Intre:

V?olksbank S.A. Sucursala/Agentia ________________ cu sediul in _________________ , str. __________________ nr. _____, judetul/sectorul ________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____________, reprezentata prin __________________, in calitate de director si _____ _______ ______ ________ in calitate de contabil sef, denumita in continuare banca

si

_____ _______ ______ _________, persoana fizica/persoana juridica rezidenta, cu domiciliul/sediul in ________________­­­­­, str. _____ _______ ______ ________, nr. ____, judetul/sectorul ________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ______________, avand CNP/codul fiscal/codul unic de inregistrare _____ _______ ______ ____________, reprezentata legal prin _________________, in calitate de ______________ si ___________________, in calitate de _________________ sau prin _____ _______ ______ _________ in baza procurii autentificate sub nr. ________ din data de _____________, denumita in continuare platitor,

a intervenit, de comun acord, urmatorul contract:

Obiectul contractului: prestarea serviciilor bancare privind DIRECT DEBIT.

Nr. cont curent/depozit colateral: ____________________; Moneda _________

In calitate de banca a platitorului, banca va indeplini mandatul platitorului prin emiterea si executarea ordinelor de plata corespunzatoare fiecarui aviz de prelevare directa (APD) pe care, prin consimtamantul dat, acesta il recunoaste ca reflectand o obligatie de plata exigibila.

Platitorul autorizeaza banca sa debiteze depozitul colateral si sa crediteze contul curent in vederea efectuarii de plati sau sa efectueze plata direct din contul curent pentru fiecare APD receptionat in conditiile stabilite in prezentul contract din contul sau curent, in favoarea beneficiarului[1]:

Denumire beneficiar

Cod fiscal

Simbol cont curent

Institutia de credit a beneficiarului

Banca se obliga sa emita si sa execute ordinele de plata la datele si in sumele programate cu platitorul, dupa cum urmeaza :

Nr. crt.

Data platii[2]

Suma de plata

Reprezentand

Observatii

(cifre, litere)

Obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare efectuarii platilor la termenele si in sumele stabilite revine integral si exclusiv platitorului.

Banca va executa ordinele de plata convenite cu platitorul numai in baza consimtamantului scris dat de catre acesta prin una din urmatoarele modalitati stabilite in mod expres de catre platitor:

o acceptarea APD prin semnarea acestuia de catre reprezentantii legali ai platitorului;

o acceptarea prin corespondenta (letric, telex, fax etc.).

Banca va executa ordinele de plata convenite cu platitorul si consimtite de catre acesta in limita disponibilitatilor existente in contul sau curent sau in depozitul colateral constituit in acest sens[3] de catre platitor, cu respectarea prevederilor legale:

o din contul curent;

o din depozitul colateral.

Banca va informa pe platitor cu cel putin 3 zile lucratoare in avans daca beneficiarul pretinde ca o plata sa se faca la o alta data si/sau pentru o alta suma decat cele care au fost convenite in prezentul contract.

Platitorul se obliga sa puna la dispozitia bancii toate informatiile cu privire la tranzactiile dintre platitor si beneficiar, care urmeaza sa fie platite prin DIRECT DEBIT (contracte, facturi etc.).

In caz de refuz partial sau total al APD, platitorul va comunica in scris bancii motivele de refuz si va solutiona direct cu beneficiarul aceasta situatie.

Banca nu-si asuma nici o obligatie sau raspundere daca din alte cauze decat cele ce decurg din activitatea sa, sumele decontate din contul platitorului nu au intrat la timp in contul beneficiarului.

Banca va reconstitui neintarziat si integral fondurile platitorului, eronat prelevate pentru executarea ordinelor de plata prin DIRECT DEBIT, daca eroarea se datoreaza bancii.

Operatiunile de incasari si plati fara numerar prin DIRECT DEBIT efectuate de catre banca, precum si orice alte operatiuni bancare necesare indeplinirii mandatului dat bancii de catre platitor se vor comisiona potrivit Tarifului de comisioane al bancii.

Modificarea mandatului dat bancii de catre platitor, cu privire la platile prin DIRECT DEBIT, se face prin act aditional la contractul incheiat intre banca si platitor, intocmit cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de a intra in vigoare. Anularea mandatului dat bancii sale de catre platitor, cu privire la platile prin DIRECT DEBIT, se face prin notificare in scris, data cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de a intra in vigoare.

Litigiile de orice fel dintre parti nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract intra in vigoare la data semanrii de catre partile contractante si se incheie pentru o perioada de 1 an, de la data semnarii, dupa care, daca nu este denuntat de una dintre parti, isi continua valabilitatea, in aceleasi conditii, pentru aceeasi perioada.

Prezentul contract s-a intocmit in doua exemplare, din care unul ramane la banca si unul se inmaneaza platitorului.

BANK UNITED SA PLATITOR

Sucursala/Agentia

Persoane autorizate Semnatura

ANEXA 2

ANGAJAMENT PRIVIND DEBITAREA DIRECTA

Nr. _________

Intre:

BANK UNITED S.A. Sucursala/Agentia ________________ cu sediul in _________________, str. __________________ nr. _____, judetul/sectorul ________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____________, cod unic de inregistrare _________, operator de date personale inregistrat la Avocatul Poporului sub nr. 1064, reprezentata prin __________________, in calitate de director executiv si _____ _______ ______ ________ in calitate de director executiv financiar/contabil sef, denumita in continuare Banca

si

_____ _______ ______ _________, persoana fizica/persoana juridica, cu domiciliul/sediul in ________________­­­­­, str. _____ _______ ______ ________ nr. ____, judetul/sectorul ________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ______________, avand CNP/codul fiscal/codul unic de inregistrare _____ _______ ______ ____________, reprezentata legal prin _________________, in calitate de ______________ si  ___________________, in calitate de _________________ sau prin _____ _______ ______ _________ in baza procurii autentificate sub nr. ________ din data de _____________,  denumita in continuare Beneficiar

a intervenit, de comun acord, prezentul angajament de debitare directa (ADD) care cuprinde responsabilitatile Beneficiarului si angajamentul sau de respectare a prevederilor privind debitarea directa, precum si acceptul Bancii, in calitate de institutie colectoare, referitor la utilizarea de catre Beneficiar a instructiunilor de debitare directa (IDD)  in cadrul unei scheme de debitare directa.

1. Codul IBAN al contului Beneficiarului este _____________.

2. Prin semnarea acestui angajament, Beneficiarul

a) recunoaste faptul ca a luat la cunostinta despre conditiile generale de operare pentru produsul Direct Debit;

b) se angajeaza in fata Bancii si ii garanteaza acesteia faptul ca, fiecare Platitor pentru care introduce o IDD, in baza acestui angajament de debitare directa, i-a acordat  in prealabil un mandat de debitare directa (MDD), revocabil, si care reprezinta baza in care banca Platitoarului va debita contul Platitorului cu suma prevazuta in fiecare IDD si care va fi pus la dispozitia Bancii la cererea acesteia;

c) isi asuma responsabilitatea de a se asigura ca MDD este valid si constituie o autorizare corespunzatoare pentru Banca  Platitorului pentru debitarea contului Platitorului

d) se obliga sa despagubeasca Banca pentru orice daune pe care aceasta le-ar putea suferi in urma tragerii sau emiterii unei IDD;

e) exonereaza Banca de orice obligatie legata de intarzieri sau neexecutari datorate unor circumstante independente de vointa acesteia;

f) si asuma raspunderea pentru exactitatea tuturor IDD transmise Bancii

g) accepta procedura de notificare stabilita de catre Platitor prin MDD;

h) se obliga sa respecte in orice moment reglementarile in vigoare aplicabile IDD;

i) se obliga sa achite orice pretentie de dobanda asociata returnarii sumei prevazuta in IDDpe motiv ca nu a existat niciodata un MDD pentru respectiva IDD;

j) se obliga sa returneze sumele aferente IDD incasate, in cazul inexistentei MDD, precum si in cazul unei hotarari ramasa definitiva, emisa de o instanta competenta, care obliga institutia colectoare (Banca) la plata respectivei pretentii;

k) se obliga sa achite orice suma aferenta unei IDD rambursata Platitorului de catre  Banca Platitorului si transmisa Bancii Platitorului in termenul maxim de 10 zile bancare lucratoare de la data la care platitorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca din extrasul de cont, faptul ca, suma disputata a fost debitata din contul sau si autorizeaza Banca sa-i debiteze  contul cu sumele datorate, inclusiv in situatia in care schimba institutia colectoare sau inceteaza sa foloseasca IDD in intervalul de timp dintre momentul emiterii unei IDD si momentul formularii unei pretentii sau returnarii unei IDD pentru neplata.

Clientii BANK UNITED pot lua la cunostinta debitarea contului cu suma aferenta executarii unei IDD din data inregistrarii acesteia in extrasul de cont.

4. Prin semnarea prezentului angajament Banca

a) accepta utilizarea de catre Beneficiar a IDD in cadrul unei scheme de debitare directa;

b) va initia revocarea/modificarea unei IDD emisa de Beneficiar, in conditiile in care dispozitia de revocare/modificare a Beneficiarului identifica exact IDD revocata/modificata, iar aceasta ii este transmisa in scris in intervalul cuprins intre data prezentarii IDD la Bancasi a cincea zi bancara anterioara datei decontarii (z) (data compensarii, in sistem interbancar, respectiv data creditarii contului Beneficiarului, in sistem intrabancar), in conditiile in care nu a fost introdusa in sistemele de decontare;

c)  autentifica prezentul angajament, IDD si orice dispozitii de revocare/modificare in baza unei proceduri de securitate. Astfel, pentru IDD emise de Beneficiar in format electronic se va folosi cheia criptografica publica, iar pentru documentele prezentate pe suport hartie semnaturile vor fi comparate cu specimenele de semnatura ale persoanelor autorizate, in relatia cu Banca, sa le semneze.

d) verifica concordanta sumelor inscrise in borderoul prezentat Bancii pe suport hartie, semnat de persoanele autorizate, in relatia cu Banca, sa le semneze, cu cele prezentate pe suport magnetic.

Beneficiarul isi asuma intreaga raspundere in legatura cu receptionarea raportului cu IDD refuzate si autorizeaza Banca sa il contacteze in vederea furnizarii acestuia prin urmatoarele modalitati:

  la sediul bancii;

  prin fax:………………………………

  prin e-mail:…………………………

  prin MultiCash/e-Bank UNITED.

6. Prezentul angajament intra in vigoare la data semnarii de catre parti si este valabil pe o perioada de 1 an de la data semnarii, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe noi perioade de 1 an. Daca in decursul acestei perioade de 1 an, dar nu mai tarziu de 15 zile anterioare expirarii termenului de 1 an, nici una din parti nu isi exprima intentia de a inceta acest tip de colaborare, angajamentul privind debitarea directa va fi reinnoit automat pentru inca o perioada de 1 an, in aceeasi termeni si conditii.

7. Conditiile generale de operare pentru produsul Direct Debit fac parte integranta din prezentul Angajament.

8. Prezentul angajament s-a incheiat astazi_______________, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

BANK UNITED S.A. - Sucursala/Agentia            BENEFICIAR,

Numele, prenumele si functia semnatarilor;                    Semnaturi autorizate

Semnaturile persoanelor

B. MOBILE BANKING BANK UNITED

Caracteristici

Destinat clientilor persoane fizice si juridice posesori de carduri de debit Bank UNITED in lei si valuta si utilizatori de telefoane mobile in una dintre retelele: Vodafone, Orange si Zapp.

Permite:

- vizualizarea soldului contului de card si a ultimelor 5 tranzactii;

- transferul de fonduri intre conturile de card de debit in lei si valuta ale aceluiasi utilizator (de ex : se pot transfera fonduri dintr-un cont de card de lei, intr-un cont de card in valuta, la cursul BNR din ziua respectiva si invers, cu respectarea Regulamentului Valutar BNR);

- solicitarea unui extras de cont, care va fi transmis prin posta;

- blocarea contului de card in cazul in care acesta a fost pierdut/furat;

- primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din conturile de card, la ATM si POS;

- setarea alertelor in cazul unor tranzactii la ATM sau/si POS.

Serviciul Mobile Banking Bank UNITED poate fi accesat in doua moduri, in functie de performantele telefonului mobil, astfel :

Prin simpla transmitere/primire de SMS la numarul de telefon 681 (pentru clientii Connex, Orange, Zapp) sau 1681 (pentru abonatii CosmoRom).

Cu ajutorul protocolului WAP, pentru abonatii retelelor Zapp si Connex care utilizeaza aparatele de telefon mobil dotate cu microbrowser. In acest caz, serviciul Mobile Banking Bank UNITED furnizeaza in plus, fata de serviciile mentionate mai sus, informatii (sub forma de pagini HTML) despre:

- reteaua de ATM-uri si unitati Bank UNITED;

- cursul valutar la casa de schimb Bank UNITED din ziua curenta sau pe o anumita perioada;

- informatii despre tipurile de card Bank UNITED;

- dobanzile practicate de catre Bank UNITED la depozitele in lei si valuta.

Costuri

Mobile Banking SMS :

Un comision de 0.23 USD pentru mesaj SMS de raspuns primit la mesajul de comanda initiat de client sau in urma setarii alertelor.

Mobile Banking SMS + Browsing :

Un comision anual de 12 USD, platit fie integral, la inceputul fiecarui an de contract, fie in 12 rate lunare egale.

Un comision de 0.23 USD pentru mesajele de raspuns la alertele setate sau atunci cand solicita informatii prin appel la 681.

Avantaje

 • confort si economie de timp prin folosirea telefonului mobil pentru a intra in legatura cu banca; in cazul clientilor Connex, Orange si CosmoRom, aceasta se poate face si din strainatate;
 • accesul la informatii asupra contului de card si a tranzactiilor efectuate la ATM si/sau POS;
 • siguranta si confidentialitate a operatiunilor;
 • informatii financiar-bancare on-line.

Documente

Titularul de cont de card trebuie sa incheie fie o conventie pentru prestari servicii bancare prin intermediul telefoniei mobile (Mobile Banking Bank UNITED), fie o cerere pentru servicii Mobile Banking Bank UNITED SMS si SMS+Browsing (SmartTel 3G si SmartTel WAP).

C. STANDING ORDER

Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca platitorului executa ordine de plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu platitorul.

Caracteristicile serviciului

Serviciul se adreseaza titularilor de cont curent/depozit colateral pentru plati prin standing order in lei la Bank UNITED, persoane fizice sau persoane juridice, si permite efectuarea unor plati cu caracter regulat, la date fixe si pentru sume prestabilite (rate de leasing, chirii), fara a fi necesara prezenta la banca a platitorului .

Procedura:

clientul platitor incheie la unitatea teritoriala a bancii Contractul privind plata prin Standing Order. Se intocmeste la sediul bancii pentru fiecare beneficiar cu care platitorul intra in relatii de decontare prin Standing Order;

prin semnarea contractului, clientul platitor mandateaza banca sa execute, la datele fixate si pentru sumele stabilite in prealabil de comun acord, ordine de plata in favoarea unui prestator de servicii/furnizor si totodata se obliga sa-si alimenteze contul, astfel incat la data scadentei sa existe fonduri suficiente acoperirii platilor prestabilite;

banca executa ordinele de plata conform planificarii din contractul incheiat, la datele si in sumele convenite cu clientul platitor, transferul in contul prestatorului de servicii/furnizor realizandu-se numai in baza contractului incheiat, fara a se mai solicita un alt consimtamant din partea clientului platitor. Operatiunea se va evidentia in extrasul de cont.

Costuri

serviciul este gratuit;

pentru plata utilitatilor realizata prin STANDING ORDER, se percep aceleasi comisioane ca si in cazul operatiunilor realizate la ghisee, potrivit Tarifului de comisioane al Bank UNITED. Operatiunile de incasari se vor comisiona de catre banca prestatorului de servicii/furnizor, potrivit Tarifului de comisioane al Bank UNITED

Avantaje

economie de timp, prin posibilitatea efectuarii unor plati cu caracter de regularitate, fara a fi necesara prezenta la banca a clientului platitor;

posibilitatea clientului de a opta pentru acest serviciu in corelatie cu fructificarea superioara a economiilor sale, prin achizitionarea contului de economii „MAXICONT” si exprimarea optiunii de plati prin Standing Order in Conventia de cont de economii in lei pentru persoane fizice;

evitarea aglomeratiei de la ghisee pentru plata facturilor de utilitati/servicii.

Documente necesare punerii la dispozitie a serviciului pentru clientul platitor:

Contract privind plata prin Standing Order

ANEXA 3

CONTRACT

privind plata prin STANDING ORDER

Nr. _______ din data de ___/___/_______

Intre:

BANK UNITED S.A. Sucursala/Agentia ________________ cu sediul in _________________ , str. __________________ nr. _____, judetul/sectorul ________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____________, reprezentata prin __________________, in calitate de director si _____ _______ ______ ________ in calitate de contabil sef, denumita in continuare banca

si

_____ _______ ______ _________, persoana fizica/persoana juridica rezidenta, cu domiciliul/sediul in ________________­­­­­, str. _____ _______ ______ ________, nr. ____, judetul/sectorul ________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ______________, avand CNP/codul fiscal/codul unic de inregistrare _____ _______ ______ ______________, reprezentata legal prin _________________, in calitate de ______________ si ___________________, in calitate de _________________ sau prin _____ _______ ______ _________ in baza procurii autentificate sub nr. ________ din data de _____________, denumita in continuare platitor,

a intervenit, de comun acord, urmatorul contract:

Obiectul contractului: prestarea serviciilor bancare privind STANDING ORDER.

Nr. cont curent/depozit colateral: ____________________ ; Moneda _________

In calitate de banca a platitorului, banca va indeplini mandatul platitorului prin emiterea si executarea ordinelor de plata conform programarii din prezentul contract.

Platitorul autorizeaza banca sa execute, din contul sau curent, ordine de plata corespunzatoare fiecarei plati programate la termen in conditiile stabilite in prezentul contract, precum si sa debiteze depozitul colateral si sa crediteze contul curent in vederea efectuarii de plati, in favoarea beneficiarului :

Denumire beneficiar

Cod fiscal

Simbol cont curent

Institutia de credit a beneficiarului

Banca se obliga sa emita si sa execute ordinele de plata la datele si in sumele programate cu platitorul, dupa cum urmeaza :

Nr. crt.

Data platii[5]

Suma de plata

Reprezentand

Observatii

(cifre,litere)

Obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare efectuarii platilor la termenele si in sumele stabilite revine integral si exclusiv platitorului.

Banca va executa ordinele de plata in numele platitorului numai la datele si in sumele convenite cu platitorul, fara a fi conditionata in executarea mandatului sau de primirea altui consimtamant decat cel dat de platitor prin semnarea prezentului contract.

Banca va executa ordinele de plata programate cu platitorul in limita disponibilitatilor existente in contul sau curent sau in depozitul colateral constituit in acest sens[6] de catre platitor, cu respectarea prevederilor legale:

o din contul curent;

o din depozitul colateral.

Platitorul se obliga sa puna la dispozitia bancii toate informatiile cu privire la tranzactiile dintre platitor si beneficiar, care urmeaza sa fie efectuate prin STANDING ORDER.

Banca nu-si asuma nici o obligatie sau raspundere daca din alte cauze decat cele ce decurg din activitatea sa, sumele decontate din contul platitorului nu au intrat la timp in contul beneficiarului.

Banca va reconstitui neintarziat si integral fondurile platitorului, eronat prelevate pentru executarea ordinelor de plata prin STANDING ORDER, daca eroarea se datoreaza bancii.

Operatiunile de incasari si plati fara numerar prin STANDING ORDER efectuate de catre banca, precum si orice alte operatiuni bancare necesare indeplinirii mandatului dat bancii de catre platitor se vor comisiona potrivit Tarifului de comisioane al bancii.

Modificarea mandatului dat bancii de catre platitor, cu privire la platile prin STANDING ORDER, se face prin act aditional la contractul incheiat intre banca si platitor, intocmit cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de a intra in vigoare. Anularea mandatului dat bancii sale de catre platitor, cu privire la platile prin STANDING ORDER, se face prin notificare in scris, data cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de a intra in vigoare.

Litigiile de orice fel dintre parti nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract intra in vigoare la data semanrii de catre partile contractante si se incheie pentru o perioada de 1 an, de la data semnarii, dupa care, daca nu este denuntat de una dintre parti, isi continua valabilitatea, in aceleasi conditii, pentru aceeasi perioada.

Prezentul contract s-a intocmit in doua exemplare, din care unul ramane la banca si unul se inmaneaza platitorului.

BANK UNITED SA PLATITOR

Sucursala/Agentia __________________ _____ _______ ______ _____________

Persoane autorizate Semnatura

D. Serviciul de Internet Banking e-BCR

Caracteristici

se adreseaza clientilor persoane fizice care au cel putin un cont curent in lei deschis la una din unitatile teritoriale Bank UNITED

ofera posibilitatea efectuarii confortabile si in maxima siguranta a operatiunilor bancare in lei si valuta, de la orice calculator conectat la Internet

permite realizarea urmatoarelor operatiuni:

plati in lei si in valuta, din contul curent, in sistem intra si interbancar

achitarea facturilor si impozitelor

alimentarea conturilor de card de debit emise de Bank UNITED, precum si a conturilor de economii MAXICONT Bank UNITED, din conturile curente in lei sau in valuta

vizualizarea extraselor conturilor/subconturilor curente in lei si in valuta, existand inclusiv posibilitatea salvarii acestora pe calculatorul personal

constituirea si lichidarea depozitelor la termen in lei si in valuta

cumpararea-rascumpararea certificatelor de depozit cu discount ACTIV Bank UNITED

efectuarea de rambursari ale ratelor de credit, in lei si in valuta, din contul curent, precum si ale sumei minime lunare de plata pentru cardurile de credit emise in lei

schimb valutar

accesul la informatii financiar-bancare, cum ar fi: ratele de schimb si dobanzile practicate de Bank UNITED la depozite, ratele de schimb ale BNR, informatii despre Piata valutara interna si Piata internationala de capital etc.

in plus, poti sti in orice moment situatia exacta a conturilor bancare si a celor aferente cardurilor tale de debit

Avantaje

 • flexibilitate, serviciul fiind accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, procesarea operatiunilor realizandu-se in cadrul programului bancar
 • mobilitate, serviciul putand fi accesat din tara sau din strainatate, de la orice calculator conectat la Internet
 • comoditate prin administrarea de la distanta a conturilor dumneavostra
 • rapiditate in transferul sumelor
 • siguranta si confidentialitatea tranzactiilor
 • economie de timp si eliminarea stresului provocat de aglomeratia de la ghisee
 • accesibilitate, utilizarea serviciului fiind gratuita

Documente

conventie privind efectuarea de operatiuni prin e-BANK UNITED

cerere de acces la serviciul e-BANK UNITED

Clientul se va deplasa la banca unde va semna conventia privind efectuarea de operatiuni prin e-BANK UNITED si cererea de acces la serviciul e-BANK UNITED. Serviciul de internet banking poate fi accesat de la orice calculator conectat la internet, utilizand un dispozitiv sau o lista TAN de acces si semnare operatiuni, primit(a) de la banca.

Costuri

taxa anuala de mentenanta este 0

pentru operatiunile realizate prin e-BANK UNITED se percep aceleasi comisioane ca si pentru operatiunile realizate la ghiseeSe va intocmi cate un astfel de contract pentru fiecare beneficiar cu care platitorul intra in relatii de decontare prin DIRECT DEBIT.

Data platii convenita cu platitorul reprezinta una din variantele de mai jos:

data la care banca platitorului executa ordinele de plata;

data la care suma platita apare integral in extrasul de cont al beneficiarului, situatie in care banca platitorului va asigura intocmirea din timp a documentelor, astfel incat, la data stabilita, suma sa intre in contul beneficiarului.

Platitorul va opta pentru una din variantele de efectuare a platilor prin DIRECT DEBIT;

Se va intocmi cate un astfel de contract pentru fiecare beneficiar cu care platitorul intra in relatii de decontare prin STANDING ORDER

Data platii convenita cu platitorul reprezinta data la care suma platita apare integral in extrasul de cont al beneficiarului, situatie in care banca platitorului va asigura intocmirea din timp a documentelor, astfel incat, la data stabilita, suma sa intre in contul beneficiarului.

Platitorul va opta pentru una din variantele de efectuare a platilor prin STANDING ORDER;
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5093
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site