Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

SECTORUL BANCAR IN ECONOMIA DE TRANZITIE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
SECTORUL BANCAR IN ECONOMIA DE TRANZITIE
1.1. CONTINUTUL SECTORULUI BANCAR

In sectorul bancar cresterea a devenit un atribut esential al performantei bancare. Procesul de crestere in sectorul bancar are doua componente:

- cresterea in domeniul serviciilor bancare traditionale (creditarea clientilor, efectuarea viramentelor, gestiunea portofoliului);

- cresterea in zona noilor servicii bancare (gestiunea de trezorierie, operatiunipe piata de capital, asigurari, servicii informatice si de informare).

In economia de piata, bancile patrund cu un pas inaintea altor sectoare economice, tocmai pentru ca trebuie sa le sustina pe acestea in demersul lor temerar.

Sectorul bancar romanesc a fost insotit de schimbari profunde in principalele sale domenii si anume, produse si servicii, capitalizare, privatizare, informatizare, dezvoltarea retelei, pregatirea personalului, activitatea de corespondenta cu bancile din strainatate. Tot sistemul bancar a fost organizat pe doua niveluri, iar, legislatiaa fost mult imbunatatita. BNR a devenit banca centrala si de emisiune, cat si cu sarcini de supraveghere si control pentru bancile comerciale. Al doilea segment al sectorului bancar este format tocmai din bancile comerciale, care au rol operativ.

In economia de piata, sectorul bancar are un rol major, el actionand ca “virf de lance” in promovarea reformei si manifestarea concreta a mecanismului autoreglarii economice. In manifestarea lui permanenta, sectorul bancar este o parte componenta de baza a sistemului economic-financiar.

Si in perioada tranzitiei, bancile sint de mai multe tipuri si organizate pe mai multe niveluri. Trecerea la economia de piata determina ca nici sectorul financiar-bancar sa nu mai poata functiona ca inainte. Marile schimbari intervenite in sistemul de produse si servicii bancare, in structura partenerilor de afaceri, in legislatia si reglementarile cu privire la intreaga activitate din economie, impun ca bancile sa-si adapteze strategiile la “provocarile” noului mediu.

1.2. TRADITIA SECTORULUI BANCAR ROMANESC

Scutite de colectarea impozitelor, dar concurate puternic in alte domenii de marile intreprinderi private, bancile publice au mai mult un rol secundar, ne avind nici o masura comuna cu modelele grec sau egiptean.

Intreprinderea de banca a aparut mai tirziu in comparatie cu intreprinderile economice. Astfel, primele banci moderne au aparut cu 200-250 de ani in urma. Inceputurile intreprinderii de banca se concretizeaza la individul sau grupul de indivizi, care se ocupau cu anumite operatiuni specifice banesti. Operatiunile acestea erau limitate ca forma si volum la comertul cu bani si credit. Dimpotriva, intr-o economie de piata, institutiile bancare practica operatiuni din cele mai complexe si variate.

Actualmente si in Romania, cimpul de activitate al banciilor este mult largit, prin produsele si serviciile realizate pentru cei ce activeaza in domeniul economic, dar nu numai. Bancile au devenit organisme atit de indispensabile, incit o economie nationala fara asemenea institutii nu mai poate fi conceputa.

Dupa evenimentele din decembrie, in Romania bancile au fost organizate ca societati comerciale pe actiuni, cu exceptia BNR care a devenit Banca Centrala de Stat.

Banca Nationala are menirea sa dea un nou impuls activitatii bancare in tara noastra, contribuind la aducerea bancilor comerciale la nivelul standardelor internationale. Aceasta este este o necesitate, cu atit mai mult, cu cit in perioada dinaintea celui de-al doilea razboi mondial, Romania avea un sector bancar relativ dezvoltat. Astfel, in anul 1934 existau in tara noastra peste 1200 de banci si multe alte banci-cooperative. Din august 1947 s-a procedat la desfiintarea de banci, astfel ca in anul 1948 a ramas in functiune, practic, o singura banca. Pasul urias facut prin desfiintarea bancilor comerciale romanesti in anii 1947-1948 a constat nu numai in “demolarea” aproape in totalitate a institutiilor bancare, ci si in lichidarea a circa 100.000. de specialisti, acestia reprezentind un “capital” uman de prima importanta.

Avind in vedere rolul lor deosebit in economie, bancile sa trebuie sa treaca la desfasurarea activitatii in conditiile de piata. De fapt, bancile aparute dupa 1989, atat cele mixte, cit si cele de stat sau particulare trebuie sa lucreze in conditii de piata inca de la inceputul activitatii lor.

1.3. ORGANIZAREA ACTIVITATII BANCARE IN ROMANIA

In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare in cresterea economica.

Actualmente, Romania a avut loc o schimbare importanta a conceptiei privind activitatea si organizarea bancara. In actuala perioada de tranzitie la economia de piata, prolifereaza urmatoarea structura a sistemului bancar roman:

- Banca Nationala(centrala si de emisiune);

- banci comerciale;

- banci de depozite sau economii ale populatiei;

- banci de import-export ca institutii specializate in asigurarea si garantarea creditelor de export.

In viitor pot fi infiintate si banci ipotecare.

Principalul act normativ ce reglementeaza activitatea bancara in tara noastra este Legea nr. 33/1991. Conform acestei legi, activitatea bancara in Romania se desfasoara prin Banca Nationala si prin societatile bancare constituite in baza Legii nr. 31/1991 ca societati comerciale.

Normele BNR autorizeaza functionarea bancilor comerciale. Conform acestor norme obtinerea autorizatiei de la Banca Nationala trebuie sa fie prealabila constituirii societatii bancare.

Normele legale se mai refera la capitalul social, identitatea bancilor (denumirea completa, firma sociala-sigla, adresa, sediul principal, numarul si data inmatricularii in Registrul Comertului), sucursale si filiale, reprezentante, modificari.

Pe linga legi si norme ale Bancii Nationale, bancile comerciale isi desfasoara activitatea si pe baza statutului propriu, a normelor, circularelor si scrisorilor proprii.

BNR, BANCA CENTRALA SI DE EMISIUNE

Banca Nationala este garantul stabilirii monedei nationale. Ea are atributii aproape exclusive in emisiunea bancara, in punerea si retragerea bancilor din circulatie. Banca Nationala a constituit un sprijin substantial in activitatea de organizare a bancilor comerciale. De asemenea, pe parcursul intregii activitati, bancile comerciale sint sustinute cu credite si cu alte fornduri de catre banca centrala.

Bancile, in calitatea lor de intermediari financiari, au un dublu rol:

- emit propriile lor titluri, negociabile, in scopul mobilizarii activelor monetare disponibile in economie;

- achizitioneaza pe cele emise de agentii nebancare, plasind, astfel, o parte din resursele mobilizate. In multe situatii, agentii nebancare emit propriile titluri, de regula, dupa ce si-au dovedit solvabilitatea in relatiile lor cu banca.

Increderea este un element esential in derularea acestui proces de intermediere. Bancile ofera deponentilor garantii asiguratorii ca isi pot retrage fondurile oricind doresc si le plaseaza spre fructificare pe cele de care acestia nu au nevoie imediata. Pentru fundamentarea increderii bancile trebuie sa adopte un comportament prudential si maxima rigoare in luarea deciziei de plasare a fondurilor (indeosebi prin distribuirea de credite), sa-si deruleze afacerile intr-o maniera care sa nu schimbe increderea deponentilor.

In acest proces de intermediere, bancile indeplinesc doua importante functii care le confera o pozitie privilegiata si prin care se diferentiaza de celelalte institutii financiare si anume:

- constituire de resurse prin atragerea de disponibilitati banesti temporare ale clientilor si plasarea acestora spre functionare, in principal, prin acordarea de credite pe diferite termene. In general, termenele de utilizare a resurselor sunt superioare celor de constituire a lor. Datorita acestui decalaj, o banca se poate confrunta cu doua situatii delicate: de a nu putea sa-si onoreze angajamentele pe termen scurt sau de a avea resurse ale caror disponibilitati sa ajunga la scandenta, in timp ce utilizeaza plasamentele, raman cu termen neschimbat;

- asigurarea mecanismului de functionare a platilor, care sa sustina cresterea economica, prin efectuarea de viramente si plati in numerar.

Totalitatea bancilor care functioneaza intr-o economie formeaza sistemul bancar. Stabilitatea sistemului bancar este un obiectiv integrat politicii de stabilizare macroeconomica. Ca urmare, sistemul bancar este unul dintre cele mai reglementate domenii. Are un anumit specific si de nevoie, deci, de un tratament special fata de alte sectoare de economie, desi se bazeaza tot pe mecanismele pietei.

Structura bancilor in functiune in Romania in anul 1999 este redata in tabelul urmator:Natura capitalului

Numar

banci *

Pondere procentuala in :

Total bilant

Total credite

Total depozite

Capital

social

Stat

Majoritar de stat si privat auohton

Privat autohton

Majoritar privat

(autohton si privat) si de stat

Privat autohton

si strain

Majoritar privat autohton si de statMajoritar privat (strain si autohton) si de stat

Privat strain si de stat

Privat strain si autohton

Privat strain

TOTAL

Nota : nu sunt incluse Dacia Felix si Credit Banc.

Sursa : Raportul anual pe anul 1998 al BNR.

Sistemul bancar este organizat avind in centru banca de emisiune. Odata cu cu monopolizare dreptului de a emite bancnote, Banca Nationala

s-a detasat detasat de celelalte banci din sistem si din concurenta lor s-a transformat, treptat, intr-o institutie de supraveghere, control si sustinere a sistemului bancar in ansamblul sau. Altfel spus, banca centrala este in prezent “bancher al celorlalte banci” sau “banca a bancilor”. Aceasta pozitie s-a impus si prin acceptarea tacita a unei pozitii de relativa subordonare de catre celelalte banci.

Sarcina principala a bancii de emisiune o reprezint influentarea comportamentului celorlalte banci in conexiune cu obiectivele politicii economice, atat prin utilizarea unor instrument specifice (vanzari- cumparari de titluri si de devize), cit si prin masuri de control selectiv al creditelor. Prin aceste instrumente banca centrala supravegheaza lichiditatea economiei si actioneaza ca un creditor in ultima instanta pentru celelalte verigi ale sistemului bancar. La toate acestea mai putem adauga si calitatea ei de bancher si casier al statului.

Celelalte componente ale sistemului bancar, sunt, in majoritatea lor, organizate tot sub forma societatilor pe actiuni si pot fi private, de stat sau mixte. Au statute proprii de functionare in care se prevad:

- forma de organizare;

- volumul si producerea capitalului propriu;

- alte care le pot constitui;

- tipurile de operatiuni pe care le pot efectua, grupate in doua  mari categorii:

* bilantiere(pasive si active);

* extrabilantiere.

Tipurile de operatiuni pasive si active, precum si producerea lor, difera de la o banca la alta in functie de specificul activitatii si de marimea bancii. Specificul activitatii desfasurate determina gruparea bancilor in: banci comerciale (de depozit si specializate), societati financiare, etc.

Bancile de depozit (comerciale) se caracterizeaza prin aceea ca efectueaza toate tipurile de operatiuni, avind o activitate diversificata. Totusi, operatiunile de baza sint reprezentate de constituirea de depozite si utilizarea lor in credite agentilor economici.Bancile specializate includ o sfera larga de institutii de credit, cu o gama larga de diferentieri si implicit cu statute diferite de la o tara la alta. Intre bancile specializate, un loc deosebit ocupa institutiile de credit, carora le-a fost incredintata o misiune de interes public:

- creditarea pe termen lung a unor ramuri;

- sprijinirea actiunilor de credit imobiliar;

- creditarea colectivitatilor bancare, etc.

Societatile financiare, in fapt institutii de credit, efectueaza operatiuni pentru care abilitate prin lege sau conventie. Principalele lor activitati sunt:

- leasingul, factoringul, acordarea de credite pe termen mediu si lung pentru intreprinderi;

- creditarea marfurilor cu plata in rate;

- creditarea locuintelor cu garantii ipotecare;

- gestiunea mijloacelor si instumentelor de plata, etc.

Reteaua bancara este, prin ea insasi o expresie a gradului de dezvoltare economica si de afirmare economica, sociala, civica in fiecare tara.

Banca Nationala este o banca cu capital inegral de stat. In legea privind activitatea bancara numarul 33/1991se stipuleaza in articolul 2. “Banca Nationala este organul de emisiune al statului si stabileste reglementarile in domeniul monetar, de credit, valutar si de pret ,“Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea tuturor societatilor bancare”.

BNR are multe alte atributii ce deriva din calitatea bancara centrala si de emisiune. Astfel, ea promoveaza activitatiile de intermediere bancara, poate contribui la formarea veniturilor in mai mare masura decit orice alta institutie sau agent economic, are un rol mai mare in activitatea de fixing valutar, este principalul partener in relatiile financiare valutare cu organismele bancare internationale. BNR stabileste norme privind volumul minim al capitalului social si cota minima de varsamant in momentul subscrierii, precum si perioada de subscriere. Banca Nationala este singurul agent al statului desemnat sa supravegheze tranzactiile valutare efectuate de societatile bancare.

Una din principalele situatii ale BNR este mentinerea stabilitatii monedei nationale. In acest sens, ea elaboreaza studii si analize privind moneda, creditul si operatiunile sistemului bancar.

In calitatea sa de banca de emisiune, BNR este singura institutie autorizata sa emita bancnote si monede metalice pe intregul cuprins al tarii. Ea administreaza direct rezervele de bancnote si monede metalice. Banca Nationala stabileste rata oficiala a cuantumului, conditiile de efectuare a operatiunilor de scont, precum si rata de referinta a bancilor comerciale. Banca Nationala actioneaza ca agent al statului in domeniul emisiunii de obligatii si al altor inscrisuri de stat, vinzarea si rascumpararea acestora.

BNR elaboreaza balanta de plati externe, balanta creantelor si angajamentelor externe, stabileste cursurile de schimb valutar, pastreaza si gestioneaza resursele internationale ale statului.

BNR este condusa de un Consiliu de administatie. Conducerea operativa este exercitata de Guvernator. Membrii Consiliului de administratie sint numiti de Parlament la propunerea primului ministru.

1.3.2. BANCILE COMERCIALE

Legea bancara nr. 33/1991 arata la articolul 3 ca: “societatile bancare sunt persoane juridice al caror obiect principal de activitate il constituie atragerea de fonduri de la persoanele juridice si fizice sub forma de depozite sau instrumente negociabile, platibile la vedere sau la termen, precum si acordarea de credite”.

Bancile comerciale sint obligate sa deschida conturi curente la Banca Nationala si sa mentina la acestea rezerve minime obligatorii.

Bancile comerciale efectueaza o gama larga de operatiuni printre care: depozite la vedere si la termen, operatiuni in cont, operatiuni cu numerar, fara numerar si cu titluri.

Una din activitatile principale ale bancilor comerciale este creditarea. La acordarea creditelor, bancile comerciale urmaresc ca agentii economici sa prezinte credibilitate in vederea rambursarii la scadenta a imprumuturilor. De aceea, bancile comerciale solicita agentilor economici ce vor sa se imprumute garantii cu bunuri mobile si imobile. Operatiunile de creditare si de garantii se concretizeaza in contracte si credite .

Bancile comerciale, ca orice alte societati comerciale, au ca scop al activitatii lor, obtinerea de profit, deci cistigul sau rentabilitatea capitalului.

In viitor pot aparea si banci de credit funciar rural si urban . Ele se pot constitui din initiative si cu ajutorul capitalului particular . Aceste banci se sprijin pe garantia mutuala a proprietatii celor ce compun societatea. Este deci vorba de existenta lor numai ca mijlocitoare de credit prin garantia mutuala, solidara a tuturor membrilor societatii .

Conform articolului 8 din “Legea bancara”, bancile, persoanele jurudice romane si sucursalele bancilor straine pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:

- acceptarea de depozite;

- contractarea de credite, operactiunile de factoring si scontarea

efectelor de comert, inclusiv forfetarea;

- emiterea de garantii si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;

- plati si decontari;

- leasing financiar;

- transferuri de fonduri;

- emiterea de garantii si asumarea de angajamente;

- transcriptii in cont propriu sau in contul clientilor cu:

* instrumente monetare negociabile;

* valuta;

* instrumente financiare derivate;

* metale pretioase, obiete confectionate din acestea,

pietre pretioase;

* valori mobiliare;

- intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acestea;

- administrarea de portofolii ale cientilor, in numele pe riscul acestora;

- custodia si administrarea de valori mobiliare;

- depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori

mobiliare

- inchirierea de casete de siguranta;

- consultanta financiar-bancara;

- operatiuni de mandat;

Bancile pot desfasura activitatile prevazute de legislatia privind valorile mobiliare si bursele de valori prin societati distincte, specifice specifice pietei de capital, care vor funciona sub reglementarea si supravegherea Comisiaei Nationale a Valorilor Mobiliarte, cu exceptia activitatilor care, potrivit acestei legislatii, pot fi desfasurate in mod direct de catre banca.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 509
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site