Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

STUDIU DE CAZ Inchiderea exercitiului bugetar al anului 2008 in cadrul - Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a judetului Calarasi

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
STUDIU DE CAZ Inchiderea exercitiului bugetar al anului 2008 in cadrul - Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a judetului Calarasi

I. Incheierea executiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat
si bugetelor fondurilor speciale

Operatiunile anului 2008 sunt reprezentate de toate operatiunile efectuate in anul 2009 care privesc incheierea executiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale pe anul 2008 .

Operatiunea de transmitere de catre unitatile operative ale trezoreriei statului a documentelor intocmite de ordonatorii de credite prin care s-a dispus transferul excedentului sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale in conturile corespunzatoare deschise la nivelul unitatilor trezoreriei statului ale municipiilor resedinta de judet se efectueaza la termenele stabilite , prin intermediul sistemului electronic de plati.

Operatiunea de transfer a rezultatului executiei de casa a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale se efectueaza astfel:

A) In situatia in care sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, se inchid cu excedent

Casele judetene de pensii si Casa de Pensii a municipiului Bucuresti, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si respectiv casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti intocmesc si prezinta unitatilor trezoreriei statului la care isi au conturile deschise ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care vireaza excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, dupa caz.

Operatiunea de virare a excedentului sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale se efectueaza de catre unitatile trezoreriei statului prin intermediul sistemului electronic de plati in data de 05 ianuarie 2009 astfel :

trezoreriile operative vireaza excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

- OPT nr. 820/31.12.2008 in valoare de 610765,22 lei – Trezoreria mun. Oltenita ;

OPT nr. 991/31.12.2008 in valoare de 197243,38 lei – Trezoreria Lehliu Gara

- OPT nr. 273/31.12.2008 in valoare de 234642 lei – Trezoreria Budesti.

Casa Judeteana de Pensii Calarasi vireaza la Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale Bucuresti excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in suma de 3024456,36 lei

  • trezoreriile operative vireaza excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat

OPT nr. 821/31.12.2008 in valoare de 20742546,35 lei – Trezoreria mun. Oltenita ;

- OPT nr.992/31.12.2008 in valoare de 8913456,38 lei – Trezoreria Lehliu Gara

- OPT nr. 274/31.12.2008 in valoare de 5857342,52 lei – Trezoreria Budesti.

  • trezoreriile operative vireaza excedentul bugetelor fondurilor speciale

1 .virare excedent al bugetului asigurarilor pentru somaj

- OPT nr. 822/31.12.2008 in valoare de 2543174,58 – Trezoreria mun. Oltenita ;

- OPT nr. 993/31.12.2008 in valoare de 938721,63 lei – Trezoreria Lehliu Gara

- OPT nr. 275/31.12.2008 in valoare de 634289,70 – Trezoreria Budesti.

. virare excedent al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

- OPT nr.823/31.12.2008 in valoare de 10237297,24 lei – Trezoreria mun. Oltenita ;

- OPT nr. 994/31.12.2008 in valoare de 4125687,81 lei – Trezoreria Lehliu Gara

- OPT nr. 276/31.12.2008 in valoare de 3107810 lei – Trezoreria Budesti.B) In situatia in care sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, se inchid cu deficit.

Casele judetene de pensii si Casa de Pensii a municipiului Bucuresti, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si respectiv casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti intocmesc si prezinta unitatilor trezoreriei statului la care isi au conturile deschise ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care transfera deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, dupa caz.

Operatiunea de transfer a deficitului sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale pe anul 2008 nu se efectueaza de catre unitatile trezoreriei statului prin intermediul sistemului electronic de plati.

1.Casa Judeteana de Pensii Calarasi transfera deficitul bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 in suma de 112854823,74 lei cu OPT nr. 2824/31.12.2008.

2.Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Calarasi transfera deficitul bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2008 in suma de 1943764,68 lei cu OPT nr. 324/31.12.2008.

3.Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi transfera deficitul bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008 in suma de 15007457,24 lei cu OPT nr.6102/31.12.2008.

Operatiunile privind virarea soldului contului 50.49 “Disponibil din fondul de rezerva in contul 50.49 “Disponibil din fondul de rezerva” deschis pe numele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti se efectueaza prin intermediul sistemului electronic de plati.

Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi a intocmit si transmis la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Bucuresti OPT nr. 6212/31.12.2008 in valoare de 692102,53 lei reprezentand virare fond rezerva

II. Inchiderea executiei bugetului de stat

1.Unitatile trezoreriei statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor si comunelor, dupa finalizarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat a transferurilor, subventiilor sau sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite de catre bugetele locale, dupa caz, vor inchide in contabilitatea proprie conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului de stat, in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2009, ca operatiuni ale anului 2008, astfel:

a)        soldul creditor al contului 20 “Veniturile bugetului de stat”, din ultima balanta de verificare se inchide prin creditul contului 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat”, potrivit urmatoarei operatiuni contabile :

20 “Veniturile bugetului de stat  = 80 “Excedent/Deficit al 

bugetului de stat”

b)        soldul debitor al contului 23 ”Cheltuielile bugetului de stat” din ultima balanta de verificare, se inchide prin debitul contului 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat”, potrivit urmatoarei operatiuni contabile :

80 “Excedent/Deficit al bugetului = 23“Cheltuielile bugetului 

de stat” de stat”

Soldul debitor al contului 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat” inregistrat la nivelul unitatilor trezoreriei statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor si comunelor se transfera pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) din contul 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat” deschis pe numele activitatii de trezorerie si contabilitate publica judeteana la trezoreria municipiului resedinta de judet, prin intermediul contului 61.04 “Cont corespondent al trezoreriei statului – decontari intratrezorerii”.

Operatiunea de transfer a deficitului bugetului de stat pe anul 2008 nu se efectueaza de catre unitatea operativa a trezoreriei statului prin intermediul sistemului electronic de plati.Operatiunea de transfer a deficitului bugetului de stat pe anul 2008 se efectueaza pe data de 09 ianuarie 2009 astfel:

a) unitatile operative ale trezoreriei statului scaneaza ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) intocmite si le transmite prin e-mail la Trezoreria municipiului Calarasi la care este deschis contul 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat” al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica Calarasi, pe data de 08 ianuarie 2009, pana la ora 10,00.

b) Trezoreria municipiului Calarasi preia in sistemul electronic de plati ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) pe care le-a primit scanate de la unitatile operative din cadrul judetului, pe data de 08 ianuarie 2009, pana cel mai tarziu la ora 13,00;

c) Trezoreria municipiului Calarasi transmite, in aceeasi zi, unitatilor operative ale trezoreriei statului containarul ce contine fisierul cu operatiunea respectiva, astfel incat acestea sa poata efectua inregistrarea contabila a transferului deficitului bugetului de stat pe anul 2008, tot cu data de 08 ianuarie 2009.

Transferul deficitului bugetului de stat pe anul 2008 al Trezoreriei municipiului Calarasi se va efectua in contul 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat “ deschis pe numele Activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene la aceeasi unitate a trezoreriei statului, ca operatiune interna, pe data de 08 ianuarie 2009.

In data de 08 ianuarie 2009 unitatile operative ale trezoreriei statului arondate Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a judetului Calarasi au intocmit si transmis prin e-mail la Trezoreria municipiului Calarasi urmatoarele ordine de plata pentru incasarea deficitului bugetului de stat pe anul 2008 :

OPT nr. 824/31.12.2008 in valoare de 31982802,81 lei – Trezoreria mun. Oltenita ;

OPT nr. 995/31.12.2008 in valoare de 25427394,74 lei – Trezoreria Lehliu Gara

OPT nr. 277/31.12.2008 in valoare de 18198381,94 lei – Trezoreria Budesti.

2. Pe data de 9 ianuarie 2009, Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Calarasi, transfera, cu ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT), prin intermediul contului 61.03 “Cont corespondent al trezoreriei statului-decontari intertrezorerii”, rezultatul executiei bugetului de stat pe anul 2008 din contul 80 “Excedent/Deficit al bugetului de stat” deschis la unitatile trezoreriei statului ale municipiilor resedinta de judet, la activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti si la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in/din contul 65.01.01 “Decontari in contul trezoreriei centrale - operatiuni proprii”, cod fiscal 8609468, deschis la nivelul Ministerului Finantelor Publice

Operatiunea de transfer a rezultatului executiei de casa a bugetului de stat in cadrul A.T.C.P. Calarasi unde bugetul de stat pe anul 2008 se inchide cu deficit se efectueaza astfel:

Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Calarasi, intocmeste ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care transfera deficitul bugetului de stat .

Operatiunea de transfer a deficitului bugetului de stat pe anul 2008 se efectueaza pe data de 9 ianuarie 2009 astfel:

a) Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Calarasi scaneaza ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) intocmit si il transmite prin e-mail la MFP – Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public - Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati, pe data de 9ianuarie 2009, pana la ora 12,00.

b) MFP – Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public - Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati preia in sistemul electronic de plati ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) pe care le-a primit scanate de la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Calarasi, pe data de 10 ianuarie 2007.

c) MFP – Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public - Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati transmite, in aceeasi zi, Activitatii de trezorerie si contabilitate publica Calarasi, containarul ce contine fisierul cu operatiunea respectiva.

In data de 9 ianuarie 2009 Activitatea de trezorerie si contabilitate publica Calarasi a intocmit si transmis prin e-mail la M.F.P. OPT nr. 412/31.12.2008 in valoare de 394287548,35 lei reprezentand contravaloare deficit al bugetului de stat pe anul 2008.

III. Incheierea executiei bugetului trezoreriei statului

Unitatile trezoreriei statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor si comunelor inchid in contabilitatea proprie conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului trezoreriei statului, in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2009, ca operatiuni ale anului 2008, astfel:a)      soldul creditor al contului 70 “Veniturile bugetului trezoreriei statului” din ultima balanta de verificare se inchide prin creditul contului 85 “Excedent/ Deficit al bugetului trezoreriei statului” , potrivit urmatoarei operatiuni contabile :

70 ”Veniturile bugetului  = 85 “Excedent/ Deficit al bugetului

trezoreriei statului” trezoreriei statului”

b)      soldul debitor al contului 71 ”Cheltuielile bugetului trezoreriei statului” din ultima balanta de verificare se inchide prin debitul contului 85 “Excedent/ Deficit al bugetului trezoreriei statului”, potrivit urmatoarei operatiuni contabile:

85 “Excedent/Deficit al bugetului = 71“Cheltuielile bugetului trezoreriei statului ” trezoreriei statului”

Soldul debitor al contului 85 “Excedent/Deficit al bugetului trezoreriei statului“ inregistrat la nivelul unitatilor trezoreriei statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, altele decat cele resedinta de judet, ale oraselor si comunelor se transfera pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) din contul 85 “Deficit al bugetului trezoreriei statului ” deschis pe numele Activitatii de trezorerie si contabilitate publica Calarasi la Trezoreria municipiului Calarasi, prin intermediul contului 61.04 “Cont corespondent al trezoreriei statului – decontari intratrezorerii”.

Operatiunea de transfer a deficitului bugetului trezoreriei statului pe anul 2006 nu se efectueaza de catre unitatea operativa a trezoreriei statului prin intermediul sistemului electronic de plati

Operatiunea de transfer a deficitului bugetului trezoreriei statului pe anul 2008 se efectueaza pe data de 08 ianuarie 2009 astfel:

a) unitatile operative ale trezoreriei statului scaneaza ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) intocmite si le transmite prin e-mail la unitatea trezoreriei statului a municipiului resedinta de judet (Trezoreria municipiului Calarasi) la care este deschis contul 85 “Deficit al bugetului trezoreriei statului ” al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica Calarasi, pe data de 08 ianuarie 2009, pana la ora 10,00.

b) unitatea trezoreriei statului a municipiului resedinta de judet (Trezoreria municipiului Calarasi) preia in sistemul electronic de plati ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) pe care le-a primit scanate de la unitatile operative din cadrul judetului, pe data de 08 ianuarie 2009, pana cel mai tarziu la ora 13,00;

c) Trezoreria municipiului Calarasi transmite, in aceeasi zi, unitatilor operative ale trezoreriei statului containarul ce contine fisierul cu operatiunea respectiva, astfel incat acestea sa poata efectua inregistrarea contabila a transferului deficitului bugetului trezoreriei statului pe anul 2008, tot cu data de 08 ianuarie 2009.

Transferul soldurilor conturilor 85 “Excedent/Deficit al bugetului trezoreriei statului”, efectuate in anul 2009, se inregistreaza in contabilitatea tuturor unitatilor ale trezoreriei statului ca operatiuni ale anului 2008.

Creditele bugetare deschise si repartizate din bugetul trezoreriei statului pe anul 2008 ramase neutilizate la finele anului se anuleaza de drept.

In data de 08 ianuarie 2009 unitatile operative ale trezoreriei statului intocmesc si transmit prin e-mail la Trezoreria municipiului Calarasi ordinele de plata pentru incasare deficitului bugetului trezoreriei statului pe anul 2008 astfel :

OPT nr. 825/31.12.2008 in valoare de 4924,24 lei – Trezoreria mun. Oltenita ;

OPT nr. 994/31.12.2008 in valoare de 2324,72 lei – Trezoreria Lehliu Gara

OPT nr. 278/31.12.2008 in valoare de 2298,94 lei – Trezoreria Budesti.

CONCLUZII

La nivelul judetului Calarasi toate componentele bugetului consolidat s-au incheiat cu deficit bugetar rezultat ca diferenta intre veniturile bugetului consolidat si cheltuielile bugetului consolidat.

Cheltuielile bugetului consolidat au fost efectuate in baza creditelor bugetare deschise si repartizate de Ministerul Finantelor Publice pe categorii de bugete, executia finalizandu-se in procent de 94%.

Veniturile bugetului consolidat au fost realizate in procent de 105%. Cea mai mare realizare de 110% a fost inregistrata de bugetul asigurarilor sociale de stat, iar bugetul fondului de somaj s-a realizat in procent de 98%.

Principalele surse de venit care au dus la realizarea bugetului de stat in procent de 105% au fost:

impozitul pe profit de la agentii economici;

impozitul pe venit;

taxa pe valoarea adaugata.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 741
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site