Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

STUDIU DE CAZ PRIVIND GARANTIILE LA CEDITELE ACORDATE FIRMEI “ S.C. TEXTILCOTTON SA

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
INSTRUCTIUNI privind acordarea de credite cu dobanda avantajoasa prin BCR
Determinantii cursului de schimb
PROGNOZA SECTORULUI SECUNDAR
Clasificarea fluxurilor de trezorerie
Salariul – plata fortei de munca
RASPUNDEREA – MODALITATE DE FINALIZARE A CONTROLULUI FINANCIAR-CONTABIL
REGIMURI DE CURS DE SCHIMB
Taxa scontului
BURSA DE VALORI
FONDURILE NERAMBURSABILE


STUDIU DE CAZ PRIVIND GARANTIILE LA CEDITELE ACORDATE FIRMEI “ S.C. TEXTILCOTTON SA
1. SCURTA PREZENTARE A FIRMEI

Societatea comerciala “ TEXTIL COTTON S.A.” s-a infiintat in anul 1990, prin desfiintarea Centralei Bumbacului din Romania.

Societatea s-a infiintat cu un numar de 55 de persoane avand ca obiect de activitate:

producerea si comercializarea confectiilor textile femei si barbati, tricotaje;

exportul de produse textile proprii sau in calitate de comisionar;

importul de bumbac, coloranti si produse auxiliare pentru industria textila. Urmare a activitatii desfasurate, in prezent, societatea dispune de:

o fabrica de confectii pentru femei cu un numar de 500 de salariati necesari activitatii de productie;

o fabrica de tricotaje cu un numar de 100 de salariati necesari desfasurarii activitatii de productie

o fabrica de confectii de barbati cu un numar de 500 de salariati necesari desfasurarii activitatii de productie.

Din totalul productiei realizate un procent de 92% este destinat exportului. Beneficiarii externi sunt firme serioase din Italia, Franta, Germania, Anglia, firme care lucreaza de 4-5 ani si care vor continua si in urmatorii ani.

Societatea de asemenea importa fibra de bumbac pe care o proceseaza la filaturi din Romania si exporta firul in Italia unde are clienti stabili de 2-3 ani si care vor continua activitatea si in urmatorii ani.

Socieatea mai are en vedere , pentru a-si realiza comenzile de fire pemtru export, cumpararea unei filaturi din orasul Oltenita , filatura echipata cu utilaje care pot realiza calitatea solicitata de beneficiarii din Italia. In parallel cu cumpararea acestei filaturi , S.C. Textilcotton S.A. trebuie sa importe doua masini de filat cu dubla torsiune , accesorii pentru utilajele existente si materie prima (bumbac).

Pentru aceste operatiuni la care se mai adauga plata salariatilor si utilitatile technice, societatea are nevoie de o suma de 2.000.000 USD.

Dezvoltarea societatii s-a facut numai pe baza de credite sau linii de credite acordate sau credite guvernamentale (in cazul importului de bumbac ).

Modul de stabilire a performanteri financiare si incadrarea agentilor economici imprumutati in categoria A…E , la societatea S.C TEXTILCOTTON S.A. se prezinta astfel :

  1. Clasificarea preliminara se va stabili in functie de punctajul (scoringul) obtinut la analiza criteriilor cuantificabile care urmeaza :

Nr. crt.

Indicatorul

Formula de calcul

Rezultatul

Nr. de puncte obtinute

1.

Lichiditatea curenta

105,51%

1 p.

Ac-Sn-Ci

Lc=-------------x100

D<1 an

100<Lc

<=120%

1

Solvabilitatea

142,64%

4 p.

A-Sn-Ci

S=----- ----- -----x 100

D-Cp

140<S

<=160%

Gadul de indatorare generala

234,51%

-1 p.

D

Gi=-------x100

CPNs

Gi>100%

-1

Viteza de rotatie a activelor circulante

10,47

4 p.

CAr

Rac=-------

Ac

Rac>10

4

Rentabilitatea capitalurilor proprii

2.07%

1 p.

Pn

Rcp=------------x100

CPNs

0<Rcp<=10%

1

Acoprirea dobinzii

1,13%

1 p.

R.I.D.I.P

Ad=----- ----- ----x100

Cd

1<Ad<2

1

Dependenta de pietele de aprovizionare si desfacere

-

At>50,1% si Dt>50,1%

2

Garantii

-

Ipoteca

….

TOTAL PUNCTAJ : 15 PUNCTE pana la

INTERMEDIAR  5 inclusiv 6-10 11-16 17-25 peste 25

CATEGORII IMPRUMUTATI E D C B A

LEGENDA:

Lc=lichiditate curenta ;

Ac=active circulante;

Sn=stocuri nevalorificabile;

Ci=clienti incerti;

D<1an=datorii cu scadenta mai mica decat un an;

S=solvabilitatea;

A=total active;

D=datorii totale ;

Cp=diferente conversie pasiv;

Gi=gradul de indatorare generala;

CPNs=capitaluri proprii nete in sens strict ;

Rac=viteza de rotatie a activelor circulante ;

Cd=cheltiueli cu dobinzile;

R.I.D.I.P.=rezultatul inainte platii dobinzii si a impozitului pe profit ;

CAr=cifra de afaceri realizata ;

At=aprovizionarii din tara in raport cu total aprovizionari;

Ai=aprovizionari din import in raport cu total aprovizionari;

Dt=desfaceri in tara in raport cu total desfaceri;

De=desfaceri la export in raport cu total desfaceri.

B.Analiza criteriilor necuantificabile dupa cum urmeaza :

Nr. current

Aspecte analizate

Comentarii

Rezultatul analizei

Calitatea conducerii

Se va explica si justifica calitatea profesionala a managerilor , respective :

-cunostiinte technice de specialitate

-experienta manageriala

-prestigiul si reputatia in relatiile cu furnizorii si beneficiarii etc.

-foarte

buna

Calitatea organizarii

Se vor trata explicit si detaliat aprecierile inspectorului cu privire la organizarea activitatii unitatii economice

-buna

Sectorul in care isi desfasoara acticvitatea

Activitatea se va axa pe comentariul asupra conceptului de “piata profitabila “ in care isi desfasoara activitatea agentul economic

-perspectiva buna a dezvoltarii sectorului

Pozitia unitatii in ramura si subramura de activitate

Din analiza va rezulta gradul in care unitatea este cunoscuta in sectorul sau de activitate avand un cuvint de spus in ceea ce priveste nivelul preturilor , concurenta ,etc.

-capacitate mare de influenta a pietii

Strategia de dezvoltare

Se va analiza:

-existenta unei strategii pe urmatorii 3-5 ani.

-modalitatea de realizare a strategiei propuse

-alternative si implicatii in cazul nerealizarii strategiei propuse

-existenta sau nu a planurilor de restructurare si redresare financiara

-foarte buna

Pespectiva unitatii(programul de actiune privind reducerea riscului de creditare)

Se vor prezenta programele de restructurare si retehnologizare aplicate, cele in curs de aplicare precum si cele ce urmeaza a fi aplicata.Se vor detalia etapele parcurse si rezultatele obtinute.

-activitate fiabila

Se acorda un punctaj final de 17 puncte si incadrarea acestei societati in categoria B de performanta.

C. Performanta economico-financiara finala a imprumutatului rezultata in urma coroborarii criteriilor cuantificabile , de punctaj cu criteriile de analiza necuantificabile se va inscrie in tabelul de mai jos :

A 

B

C

D

E

17 p.

Performanta economico-financiara ‘B’se caracterizeaza prin rezultate economico –financiare foarte bune , dar care in anumite perioade scurte de timp intampina greutati in rambursarea ratelor scadente si a dobanzilor aferente.

Datele care au stat la baza calculului indicatorilor financiari din sistemul de punctaj stabilit au fost preluate din bilantul contabil(vezi anexa nr .1).

Analiza indicatorilor de lichiditate este deosebit de importanta indeosebi pentru ca activitatea de creditare se face prin luarea in garantie a activelor , S.C. TEXTILCOTTON S.A. are un indice de lichiditate mai mare decat 1 ceea ce inseamna ca activele lui curente sunt mai mari decat pasivele curente ,deci societatea nu intampina probleme in onorarea datoriilor pe termen scurt.

In ceea ce priveste solvabilitatea patrimoniala putem observa ca societatea are un indice de 142,64% ceea ce inseamna ca ponderea capitatului propriu in total pasiv este semnificativa.

S.C. TEXTILCOTTON S.A. a intocmit o situatie de perspectiva a activelor si pasivelor firmei pe perioada 1996-2000.Aceasta proiectie se prezinta astfel:

-mil . lei -

Indicatori

ANII

1996 1997 1998 1999 2000

1.Active curente

-numerar si disponibil in conturi

-stocuri

-clienti debitori

-alte active curente

TOTAL 1

2.Active fixe

a) constructii,echipamente,

utilaje

b) amortizarea aferenta

c) valoarea ramasa

d) alte active fixe

TOTAL 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

TOTAL ACTIVE (1+2)

3.Pasive curente

-furnizori

-creditori si preliminari

-credite pe termen scurt si lung scadenta

-alte datorii curente

TOTAL 3

Pasive fixe

-credite pe termen lung scadente in anii urmatori

-alte pasive fixe

TOTAL 4

5.Fonduri proprii

-capital varsat

-profit retinut (fonduri constitiuite)inainte si dupa plata dividendelor

TOTAL 5

-

-

-

-

-

20797

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVE (3+4+5)

Aceasta proectie a activelor si pasivelor se intocmeste pentru present dupa cel mai recent bilant-balanta si in perspectiva (estimativ) pana la rambursarea integrala a creditului.

Activele curente au crescut in 1999 fata de 1996 de 5 ori.Se preconizeaza o crestere a acestora in anul 2000 de 600.000.000 lei deoarece societatea isi mareste capacitatea de productie si are o productie de calitate superioara solicitata pe piata externa.

Creditele pe termen lung si scurt scadente inregistreaza o diminuare de 1.791.000.000 lei in 1999 fata de 1996. Situatia se prezinta invers in ceea ce priveste creditele pe termen lung scadente care au crescut in 1999 fata de 1996 cu 1,5%.

In 1999 se inregistreaza un total al pasivelor curente in valoare de 77.329.000 lei si se preconizeaza penteru anul 2000 o scadere a cestora la 52.618.000 lei .

In studiul de bonitate efectuat de B.C.R. , in cazul solicitarii de credite s-au folodsit ca indicatori :

-lichiditatea ce reprezinta un raport intre elementele de activ , in sensul ca se poate stabili cat din valoarea activului se afla in forma lichida in conturile de disponibilitati banesti si cat pot sa devina lichide imediat .

S.C. TEXTILCOTTON S.A. are disponibilitati si mijloace care pot deveni lichide mai mari decat datoriile curente ale firmei, deci dispune de o lichiditate patrimoniala mai mare decat 1 ce poate fi considerate ca fiind buna.

Serviciul datoriei in cadrul firmei TEXTILCOTTON S.A. este caracterizat ca fiind “bun” , adica uneori prezinta intarzieri la plata ratelor si/sau dobanzilor de pana la 7 zile .Serviciul datoriei fata de banca se analizeaza separat pentru creditele in lei existente in sold la data de 30 iunie si , respectiv, 31 deembrie , si sedparat pentru creditele in valuta existente in sold la aceleasi date .Astfel , un client poate avea in aceleasi timp ,spre exemplu, un credit global de exploatare sub standard si un credit pe obiect in valuta standard.Pentru toate categoriile de credite in lei de care beneficiaza imprumutatul se va artibui aceasi calitate a serviciului datoriai determinate de vechimea cea mai mare a creditelor shi dobanzilor restante.

La ultima clasificare pe categorii de bonitate a portofoliului de credite , 86% din numarul de clienti ai B.C.R. s-au incadrat in categoria “standard “ si “in observatie “ dupa cum se poate observa si din tabelul urmator , dar si din diagrama de mai jos :

Categoria de bonitate

Numar agenti economici

Standard

In observatie

Substandard

Indoielnic

Pierdere

TOTAL

Structura portofloliului de credite pe categorii de bonitate la data de 30/06/1999 :

Siguranta si increderea ce le inspira B.C.R. clientilor este demonstrata si de faptul ca , desi concurenta in acest domeniu este acerba , B.C.R. a reusit comfom datelor furnizate de Banca Nationala la 31/12/1998 sa atraga peste 64% din totalul disponibilitatilor pe termen ale persoanelor fizice si juridice din Bucuresti. Acest fapt a facut posibila cresterea de 7 ori a gradului de acoperire a plasamentelor cu surse proprii , in anul 1998 fata de 1995. In present gradul de acoperire cu surse a plasamentelor este de 405%.

Evolutia numarului de clienti si conturi la B.C.R. este prezentata in graficul urmator :

2 STRUCTURA,NIVELUL SI DINAMICA CREDITELOR LA S.C. TEXTILCOTTON S.A.

La nivelul firmei TEXTILCOTTON S.A.structura si dinamica creditelor se prezinta astfel:

a)      un prin tip de credite contractate este creditul de investitii acordat pe termen lung (6 ani ), rambursabil in rate semestriale.Acest credit a fost contractat in anul1995 si are ca scadenta anul 2000.Creditul de investitii denumit sicredit pentru echipamente este in valoare de 1.500.000$ si a fost necesar achizitionarii de utilaje pentru realizarea confectiilor.Garantiile oferite pentru acest credit de investitii sunt insusi mijloacele fixe importate , respectiv utilajele pentru confectii. Rambursarea acestiu credit se face in rate egale semestriale (2 rate x 6 ani =12 rate).

b)      Al doilea tip de credite a fost contractat in anul 1996 la o valoare de 2.000.000$ si are ca durata de viata 3 ani , deci anul in care devine scadent este anul 2000.Rambursarea acestui credit de import se face annual , deci prin rate anuale ( 3 rate ). Garantiile aferente acestui tip de credit contractat constau in garantii guvernamentale.

c)      Al treilea tip de credite contractate il reprezinta linia de credit care in cazul firmei TEXTILCOTTON S.A. este in valuta (USD) si este necesara platii importurilor , procesarilor de fire de bumbac , achizitionarii de colorant si chimicale. Linia de credit este deschisa pentru o valoare ce nu depaseste 1 milion de dolari. Din aceasta linie de credit , se alimenteaza si se trage permanent. Pentru acest tip de credit nu sunt necesare garantii , acestea fiind reprezentate chiar de sumele de bani detinute de firma TEXTILCOTTON S.A. in conturile bancii. Imprumuturile sub forma utilizarilor din deschideri de credite permanente ( liniile de credite ) se acorda pe baza contractelor ce se incheie de banca cu imprumutatii pentru intreaga perioada in care au fost solicitate si aprobate.

d)      Al patrulea tip de credite il reprezinta facilitatiile de cont.Ele sunt utilizate ca credite curente pentru plata furnizorilor interni si a salariilor.Perioada pentru care se acorda aceste facilitati de cont nui poate depasi 30-45 de zile. Rambursarea acestor facilitati de cont in valoare maxima de 500 milioane de lei se face obligatoriu la scadenta la valoarea totala contractata. In alte conditii , in termen de 6 luni de zile nu se mai pot angaja alte facilitati de cont.

3 GARANTII PENTRU CREDITAREA PE TERMEN SCURT

In vederea obtinerii de credite pe termen scurt sau lung ,clientii bancii prezinta unitatilor bancare teritoriale o anumita documentatie care trebuie sa cuprinda:

-cererea de credite semnata de persoanele autorizate sa reprezinte agentul economic solicitant;

-bilantul contabil ,raportul de gestiune ,contul de profit si pierdere ,incheiate pentru ultimul an ,ultimele situatii privind :”Rezultatele financiare “ si “Situatia patrimoniului “, balanta de verificare incheiata pe ultima luna.

-bugetul de venituri si cheltuieli intocmit conform precizarilor Ministerului Finantelor (inclusiv pentru agentii economici cu capital privat);

-situatia prognozata a platilor si incasarilor aferente perioadei pentru care agentul economic solicita imprumutul;

-situatia stocurilor si cheltuielilor pentru care se solicita creditul , care sa cuprinda cantitatile, valorile , cauzele formarii si termenele de valorificare;

-situatia contractelor de livrare pentru produsele care constituie obiectul creditului;

-proiectul graficului de rambursare a creditului si de plata a dobinzilor;

-lista garantiilor propuse bancii pentru garantarea creditului solicitat;

-planul de afaceri;

-orice alte documente necesare , solicitate de banca (decont TVA, declaratia lunara pentru impozitul pe profit , etc).

Documentatia prevazuta mai sus este comuna pentru toate categoriile de credite, la aceasta agentii economici vor anexa dupa caz si alte documente specifice categoriei de credit solicitate. Documentele prezentate de catre clienti in vederea obtinerii creditelor, cat si cele elaborate ulterior de banca in cursul procesului de acordare ,verificare ,rambursare reprezinta continutul dosarului de credite al fiecarui client, care se intocmeste , pastreaza si claseaza intr-un dosar cu toate originalele cotractelor de credite incheiate , in ordinea cronologica a numerelor atribuite din registrul de evidenta a cererilor si contractelor de credite. Dosarul se pastreaza de consilierul juridic sau de directorul adjunct al unitatii bancii ,in fisete metalice la care nu au acces ceilalti salariati.

In dosarele intocmite pe fiecare beneficiar de credite se claseaza :

-fisa dosarului de credite ;

-cererile de credite ;

-referatul de analiza ;

-documentele prezentate de imprumutat(bilantul ,balanta de verificare, BVC);

-documentele de evaluare a imprumutului;

-exemplarul al doilea al contractului de credite;

-documentele juridice privind garantia creditului(ipoteca , contractul de gaj , conventia de cesiune , scrisori de garantie bancara ,etc.);

-actele de control bilaterale si rapoartele privind verificarile efectuate la beneficiarii de credite;

-corespondenta purtata cu imprumutatii;

-alte documente in legatura cu creditul respectiv.

In baza legii privind activitatea bancara numarul 33/1991 la acordarea creditelor societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta. In acest scop acestea pot cere solicitantilor garantarea imprumutului cu bunuri mobile si imobile ,beneficiind astfel de credite pe termen scurt,cat si la credite pe termen lung.

Garantiile la creditele pe termen scurt sunt urmatoarele:

-ipoteci si/sau gajuri ,cu sau fara deposedare care sa acopere cel putin 30% din valoarea minima a garantiei. Pentru determinarea valorii garantiilor vom proceda la aplicarea unei marje variabile(coeficient) in functie de marimea riscului in valorificarea acestora :ipotecile se pot valorifica in procent de 80% din valoarea sa de piata ,iar in cazul gajurilor cu sau fara deposedare se poate obtine 70%, respectiv 60% din valoarea bunurilor gajate.

-patrimoniul net al imprumutatului (gajul general), cu exceptia bunurilor ipotecate sau gajate din proprietatea acestuia poate reprezenta o garantie la creditele pe termen scurt, insa acesta prezinta un risc destul de ridicat in valorificare vanzandu-se la un pret de 40% din valoarea de piata.

-bunurile realizate din creditul acordat , contractele de cautiune(de garantie personala) asumate de persoane fizice si juridice, inclusiv scrisorile de garantie bancara pot fi cerute de societatile bancare la acordarea creditelor sub forma de garantii..

Pentru obtinerea unui credit de 289.0000.000 lei la data de25/06/1999,S.C TEXTILCOTTON S.A. a prezentat urmatoarele garantii:

-ipoteca de rangul I asupra unui imobil situat in strada POPA IANCU ,numarul 13,sector 2 ,Bucuresti, inscriptionata la Judecatoria sector 2 ,in data de 13/07/1998, admis in garantie la valoarea de 153.29588 lei;

-drepturile ce revin din politele de asigurare a celor doua imobile si polita de asigurare pe viata;

Total garantii:353.29558 lei (vezi anexa nr. 1)

Conform anexei nr.2 , S.C. TEXTILCOTTON S.A. cesioneaza BCR creantele sale in suma de 40.776,90$ in scopul garantarii rambursarii creditului acordat in baza contractului de credit numarul 198/09.09.1999 in suma de 470.000.000 lei ,precum si a dobanzilor aferente.

BCR a incheiat cu S.C. TEXTILCOTTON S.A. contractul de cesiune , ulterior a procedat la verificarea garantiei creditelor pe termen scurt deoarece in acordarea creditelor este importanta definirea clara a agentului economic imprumutat. Aceasta verificare se efectueaza atat faptic prin constatari la fata locului cat si scriptic pe baza datelor din evidentele agentilor economici si ale bancilor. S.C. TEXTILCOTTON S.A dispune de o situatie economico- financiara buna si in acest caz verificarea faptica a garantiei creditelor se efectueaza o data pe an; verificarea scriptica se efectueaza lunar in 10 zile lucratoare de la expirarea termenului legal de depunere la organele in drept a situatiilor contabile periodice.

Situatia verificarii garantiei creditelor pe termen scurt la data de 31/03/1999 la S.C. TEXTILCOTTON S.A se prezinta astfel:

-mii lei-

Nr.

crt

SPECIFICARE

SUME

Prezentate de agentul economic

Acceptate de banca

I

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(A+B+C)

A

Conturi de stocuri si productie in curs de executie(rd. 1 la 8)

Stocuri de materii si materiale ( ct. 300+301+/-308)

Obiecte de inventar (ct. 321+322+323+/-328)

Productie in curs de executie(ct.331+332)

Produse(ct. 341+345+346+/-348)

Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+357+358)

Animale si pasari (ct. 361+/-368)

Marfuri (ct. 371-378)

Ambalaje (ct. 381+/-388)

B

Conturi la terti- creante(rd. 9 la 15)

Furnizori – creditori( ct.409)

Clienti si conturi asimilate (ct. 411-413-418)

Alte creante(ct. 425+445)

Decontari in cadrul grupului si cu asociatii ( ct. 451)

Debitori diversi (ct. 461)

Conturi de regularizare si asimilare (ct. 471+743+746)

Decontari in cadrul unitatii ( ct. 481+482)

C

Conturi de trezorerie( rd. 16 la 20 )

Titluri de plasament ( ct. 502+503+505+506+508)Conturi la banci (ct. 511+512+5187)

Casa si alte valori ( ct. 531+532)

Acreditive(ct. 541)

Avansuri de trezorerie(ct. 542)

II

ACTIVE CIRCULANTE EXCLUSE DE LA CREDITARE(rd. 21 la 27)

Materii prim , materiale, ambalaje depreciate sau neutilizate, stocate peste un an

Produse finite si marfuri depreciate , depozitate necorespunzator, fara desfacere asigurata

Animale si pasari neproductive sau fara desfacere asigurata

Cheltuieli peste normative sau aferente produselor finite , nerepartizate

Cheltuieli pentru investitii proprii nedecontabile

Create incasate la termen care depasesc obligatiile neplatite la termen

Alte imobilizari

III

ACTIVE CIRCULANTE CREDITABILE (I-II)

IV

DATORII PE TERMEN SCURT- TOTAL(A+B)

A

Conturi de terti –obligatii (rd. 28 la 36)

Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+408)

Clienti –creditori ( ct.419)

Personal si conturi asimilate(ct.421+423+424+426+427)

Asigurari sociale ,protectie sociala si conturi asimilate(ct.431+437)

Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate(ct.441+444+446)

Decontari in cadrul grupului si cu asociatii cu termen sub un an(ct.451+455+457)

Creditori diversi cu termen sub un an(ct. 462)

Conturi de regularizare si asimilate (ct. 472+473+477)

Decontari in cadrul unitatii(solduri creditoare ale ct. 481)

B

Conturi de trezorerie( rd. 37 la 39)

Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament(ct.509)

Dobanzi de platit in anul in curs ( ct. 5186)

Credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

V

GARANTII PENTRU CREDITE (III-IV)

VI

CREDITE PE TERMEN SCURT –TOTAL

VII

PLUS DE GARANTIE (V-VI)

VIII

MINUS DE GARANTIE (VI-V)

La 30/03/1999 S.C. TEXTICOTTON S.A in urma verificarii garantiei creditelor inregistreaza un plus de garantie in valoare de 19400.000 lei. Acesta se datoreaza faptului ca garantile pentru credite sunt mai mari decat cele solicitate si acceptate de banca, fiind in valoare absoluta de 483.400.000 lei ,in timp ce ottalul creditelor pe termen scurt nu depaseste suma de 289.000.000 lei. In acelasi timp se poate observa ca S.C. TEXTILCOTTON S.A. nu are credite si dobanzi restante(vezi ANEXA NR. 3

Dupa ce se depun la banca ,la termenele stabilite , documentele ce reflecta situatia societatii ce solicita credit, ofiterii de credite efectueaza verificarea scriptica si faptica ( la sediul imprumutatilor ) a modului de utilizare a creditelor acordate clientilor prin conturile separate de imprumut .

Se analizeaza conturile de stocuri si productie incurs de executie si a obiectivelor noi. Pentru productia in curs de executie se urmareste ca valoarea lucrarilor decontate si a celor prevazute in lista anuala ,sa se incadreze in valoarea devizului general aprobat de itutlarulde investitii. Pentru obiectivele noi ,la solicitarea deschiderii finantarii se va analiza documentatia ce se prezinta bancii ,personalul tehnic avand in vedere ca acesta trebuie sa contina :

-cererea de admitere la finantare;

-studiul de fezabilitate aprobat conform legii;

-documentatia de executie;

-acordul si raportul de expertiza ale Ministerului Finantelor.

3 GARANTII PENTRU CREDITAREA PE TERMEN LUNG

Scopul agentului economic de a contracta credite pe termen lung este punerea in functiune a activelor imobilizate. Avand la baza criteriul duratei banca acorda mult mai multa atentie circumstantelor economice , studiul pietei ,situatiei financiare a intreprinderii, fiind foarte important ca agentul economic sa dispuna de o “sanatate” financiara buna.

Pe langa documentatia ce prezinta situatia firmei , solicitantul de credite trebuie sa depuna o cerere semnata de persoanele autorizate sa reprezinte firma , un proiect al graficului de rambursare al creditului si de plata a dobanzilor precum si o lista a garantiilor propusa bancii.

Garantiile la creditele pe termen lung sunt urmatoarele:

-ipoteci si/sau gajuri ,cu sau fara deposedare care sa acopere cel putin 50% din valoarea minima a garantiei;

- patrimonial social net al imprumutatului ;

bunurile realizate din credite;

- contracte de cautiune asumate de persoanele fizice sau juridice , dupa caz , inclusiv scrisorile de garantie bancara.

La 2/02/1995 S.C TEXTILCOTTON S.A. prin reprezentantii desemnati solicita B.C.R. –sucursala sector 2 acordarea unui imprumut in suma de 2.012250 DM in baza contractului de credit n.r. 209/1995. pentru garantarea rambursarii creditului precum si a dobanzilor aferente S.C TEXTILCOTTON S.A. cesioneaza bancii creantele sale in suma de 207.000 USD ce le are de primit de la debitorul sau MANIFATTURA BARACCHI SPA in baza contractului n.r. 01 / 12.11.1999 cu titlul de gaj. Societatea mai cesioneaza B.C.R. si creantele ce le are de primit si de alti debitori ai sai :

MINISTERO DELLA DIFESA – COMMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – contract n.r. 2121 cu titlul de gaj in valoare de 3.611.000 ITL;

SAVIO SUD S.R.L. ITALIA – contract nr. 02/12.11.1999 cu titlul de gaj in suma de 248.400 USD ;

VESTEBENE – contract nr. 99/17 din 21.09.1999 cu titlul de gaj in suma de 135.32590 ITL ;

MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI ROMA – contract nr. 71/23 din 23.12.1999 cu titlul de gaj in suma de 940.000.000 ITL.

Banca accepta creantele pe care imprumutatul sau S.C. TEXTILCOTTON S.A. le are asupra debitorilor cedati in scopul garantarii rambursarii creditlui acordat , precum si a dobanzilor aferente.

Situatia verificarii situatiei pe termen lung la data de 31.03.1999 la firma S.C. TEXTILCOTTON S.A. se prezinta astfel:

-mii lei-

Nr.

crt

SPECIFICARE

SUME

Prezentate de agentul economic

Acceptate de banca

I

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(A+B+C)

A

Conturi de stocuri si productie in curs de executie(rd. 1 la 8)

Stocuri de materii si materiale ( ct. 300+301+/-308)

Obiecte de inventar (ct. 321+322+323+/-328)

Productie in curs de executie(ct.331+332)

Produse(ct. 341+345+346+/-348)

Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+357+358)

Animale si pasari (ct. 361+/-368)

Marfuri (ct. 371-378)

Ambalaje (ct. 381+/-388)

B

Conturi la terti- creante(rd. 9 la 15)

Furnizori – creditori( ct.409)

Clienti si conturi asimilate (ct. 411-413-418)Alte creante(ct. 425+445)

Decontari in cadrul grupului si cu asociatii ( ct. 451)

Debitori diversi (ct. 461)

Conturi de regularizare si asimilare (ct. 471+743+746)

Decontari in cadrul unitatii ( ct. 481+482)

C

Conturi de trezorerie( rd. 16 la 20 )

Titluri de plasament ( ct. 502+503+505+506+508)

Conturi la banci (ct. 511+512+5187)

Casa si alte valori ( ct. 531+532)

Acreditive(ct. 541)

Avansuri de trezorerie(ct. 542)

II

ACTIVE CIRCULANTE EXCLUSE DE LA CREDITARE(rd. 21 la 27)

Materii prim , materiale, ambalaje depreciate sau neutilizate, stocate peste un an

Produse finite si marfuri depreciate , depozitate necorespunzator, fara desfacere asigurata

Animale si pasari neproductive sau fara desfacere asigurata

Cheltuieli peste normative sau aferente produselor finite , nerepartizate

Cheltuieli pentru investitii proprii nedecontabile

Create incasate la termen care depasesc obligatiile neplatite la termen

Alte imobilizari

III

ACTIVE CIRCULANTE CREDITABILE (I-II)

IV

DATORII PE TERMEN SCURT- TOTAL(A+B)

A

Conturi de terti –obligatii (rd. 28 la 36)

Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+408)

Clienti –creditori ( ct.419)

Personal si conturi asimilate(ct.421+423+424+426+427)

Asigurari sociale ,protectie sociala si conturi asimilate(ct.431+437)

Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate(ct.441+444+446)

Decontari in cadrul grupului si cu asociatii cu termen sub un an(ct.451+455+457)

Creditori diversi cu termen sub un an(ct. 462)

Conturi de regularizare si asimilate (ct. 472+473+477)

Decontari in cadrul unitatii(solduri creditoare ale ct. 481)

B

Conturi de trezorerie( rd. 37 la 39)

Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament(ct.509)

Dobanzi de platit in anul in curs ( ct. 5186)

Credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

V

GARANTII PENTRU CREDITE (III-IV)

VI

CREDITE PE TERMEN SCURT –TOTAL

VII

PLUS DE GARANTIE (V-VI)

VIII

MINUS DE GARANTIE (VI-V)

In urma verficarii garantiilor s-a constatat un minus de garantii de 76 milioane de lei deoarece volumul total de credite , depaseste garantiile. Ca atare banca a mai solcitat incheierea unui contract de cesiune pentru acoperirea minsului de garantie. S.C. TEXTICOTTON S.A. cesioneaza

bancii creantele sale ce le are de primit de la debitorul sau EMMETEX SRL ITALIA in baza contractului nr. 03/28 .01.2000 cu titlu de gaj in suma de 41.400 USD (vezi ANEXA NR. 4

In urma verifiarii garantiei la creditul pentru investitii in valuta (in DM) la S.C. TEXTILCOTTON S.A. s-a intocmit nota de verficare nr.2 (vezi anexa nr. 5) in care se specifica faptul ca creditul a fost garantat cu gaj fara deposedare asupra utilajelor. Acestea au fost asigurate la OMNIASIG cu polita de asigurare seria F nr. 0030844 (vezi anexa nr. 6

CONTRACTUL DE GARANTIE

Cele mai des intalnite forme de contracte de garantie utilizate in creditarea bancara sunt ipoteca si gajul fara deposedare. SC TEXTILCOTTON SA a incheiat in data de 08.05.1998 un contract de garantie imobiliara. Societatea detine un imobil si terenul aferent pe care il ipotecheaza pentru garantarea obligatiei de rambursare a creditului in valoare de 289 milioane lei plus dobanzile aferente , acordat de BCR in baza contractului de credit nr. 287 din 107.1998. Contractul de garantie imobiliara nr. 31/08.05.1998 se prezinta astfel:

Intre partile contractante:

SC TEXTILCOTTON SA cu sediul in Bucuresti , strada Morarilor , nr.2A , sector 2 , reprezentata prin D-na Ioana Burlan in calitate de debitor si BCR sucursala sector 2 cu sediuil in Bucuresti , strada Popa Lazar , nr.8 , sector 2 , reprezentata prin D-na Maria Apopei si prin D-na S. Plesa in calitate de creditor, care mandateaza pe D-nul Popescu Mihai consilier juridic sa reprezinte interesele bancii , a intervenit prezentul contract de garantie imobiliara , in urmatoarele conditii :

Obiectul prezentului contract il constituie garantarea obligatiei de rambursare a creditului in suma de 289.000.000 lei plus dobanzile aferente , acordat de BCR in baza contractului de credit 287/107.1998 prin ipotecarea apartamentului situat in strada Popa Iancu nr.13 compus din trei camere si a terenului aferent aflat in proprietatea debitorului. Imobilul si terenul aferent se afla in proprietatea debitorului SC TEXTILCOTTON SA in baza contractului nr. 53/1995 , autentificat sub nr. 51/1996 si este liber de orice sarcini, asa cum rezulta din certificatul de sarcini nr. 384/1996 eliberat de Judecatoria sector 2.

Constitultorul garantiei declara ca imobilul si terenul aferent pentru care se ia inscriptie ipotecara nu este scos din circutul civil si a fost stapanit continuu de acesta timp de 5 ani. In caz de neachitare a creditului garantat si a dobanzilor aferente , BCR va putea beneficia de sumele obtinute prin executare silita a imobilului si terenului afferent ipotecat. BCR accepta aceasta garantie imobiliara constitui prin contractul incheiat cu SC TEXTILCOTTON SA cu indeplinirea formelor de inscriptie ipotecara prevazute de articolul 1782 Cod Civil.

In relatile cu banca pentru garantare creditelor obtinute societatile comerciale folosesc si contractul de gaj. In conformitate cu dispozitile cuprinse in Codul Civil si Codul Commercial Roman , obiect al gajului il pot constitui numai bunurile mobile fie corporale , fie necorporale. Contractul de gaj incheiat de SC TEXTILCOTTON SA cu BCR se prezinta astfel :

SC TEXTILCOTTON SA cu sediul in Bucuresti in strada Morarilor nr.2A , sector 2 inmatriculata in registrul comertului sub nr. J40/11/1990 reprezentata de Marin Radulescu – Director General si prin Voicu Petcu – Director Economic si prin Director - Apopei Maria si contabil sef – Plesa Steliana in calitate de debitor al BCR filiala sector 2;

Pentru garantarea creditului in suma de 1.425.282.250 lei acordat in baza contractului de imprumut nr. 209/1995 consimt a constitui in favoarea BCR filiala sector 2 gaj asupra urmatoarelor bunuri mobile

Denumirea bunului

Cantitate

Natura bunului

Valoare

Locul unde se afla bunul

Linie de confectionat sacouri si pantaloni

Mijloc fix

DM 1.39895

Lei 1.339.866.505

TEXTILCOTTON B PITESTI

Linie completa de calcat interfazic , linie de croit

Mijloc fix

DM

lei

TEXTILCOTTON B PITESTI

TOTAL VALOARE  2.507.026.325

Declar ca bunurile gajate prin prezentul contract nu sunt afectate de nici o alta creanta a vreunei personae fizice sau juridice. Declar ca bunurile enumerate mai sus sunt asigurate la OMNIASIG in baza contractului nr. 3131/1996 si ma oblig ca pe toata durata contractului de credit sa cesionez in favoarea bancii drepturile de despagubire din contractul de asigurare si sa remit bancii polita de asigurare.

SC TEXTILCOTTON SA a incheiat cu BCR contractul de gaj pentru garantarea creditului in suma de 1.425.228.250 lei. Bunurlie gajate se afla la filiala TEXTILCOTTON din Pitesti , acestea nefiind afectate de nici o alta creanta a vreunei personae fizice sau juridice. Bunurile enumerate in contractul de gaj intocmit in 110 1996 sunt asigurate la societatea OMNIASIG pe baza contractului nr.3131/1996 (vezi anexa nr. 7

Aceste doua forme care au fost exemplificate mai sus sunt utilizate in garantarea creditelor , astfel BCR accepta atat ipoteca cat si gajul fara deposedare ca garantie.

GARANTIILE ,FACTOR DE REDUCERE A RSCULUI DE CREDITARE

In raporturile sale cu debitorul , creditorul este expus unor riscuri care impun luarea unor masuri pentru garantarea creantei. Este foarteimportant ca determinarea riscului sa se faca inainte de acordarea creditului. Vorbind de riscul de creditare avem in vedere in primul rand riscul nerambursarii la scadenta sau al nerambursarii la nici un termen. Pentru diminuarea riscului , bancile comerciale constituie comitete de credite care analizeaza si aproba documentatia de credite.

Reducerea riscului se poate realiza numai pe baza cunoasterii aprofundate a clientilor bancii , a tutror factorilor de decizie contralabili si necontrolabili, a tutror rezultatelor realizate ca urmare a aprobarii liniei de credit respective. Bancile trebuie sa cunoasca bine si factorii care conduc l;a nereusita si esecul afacerii. Riscul creditarii poate fi privit ca fiind inerent si se poate regasi in documentele, rapoartele, sintezele realizate la nivelul agentului economic care imprumuta de la banca.

Pentru a reduce sau chiar elimina riscul de creditare, bancile folosesc mai multe metode printer care :

clauze suplimentare de garantare si protectie a capitalului imprumutat;

diversificarea produselor si servicilor bancare;

introducerea primei de risc in rata dobanzii practicate.

Prin solicitarea unei garantii de o valoare mai mare decat imprumutul, banca isi reduce capacitatea de a imprumuta. Garantiile solicitate fiind prea mari, clientii bancii vor renunta la a mai solicita credite. Acest lucru va limita profitul bancii si nu va mai indeplini un obiectiv principal al activitatii sale: sprijinirea prin credit a dezvoltarii economice.

In concluzie, garantia este importanta in diminuarea riscului, dar aceasta constituie doar un aspect luat in considerare de creditor. Daca activitate pentru care se solicita creditul este sufficient de profitabila si riscul este scazut, garantia ar putea sa nu mai fie necesara sau valoarea ei sa fie relativ scazuta. Totusi transformarea garantiilor in bani presupune pentru creditor (banca) eforturi si cheltuieli suplimentare si implica imobilizari indelungate a fondurilor.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1110
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site