Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


Politica de dezvoltare regionala in Romania

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai micPolitica de dezvoltare regionala in Romania

Date generale
Politica regionala urmareste implementarea in practica a ideii de identitate europeana, de apartenenta la spatiul European.

In Romania, politica de dezvoltare regionala a inceput sa se contureze odata cu functioanarea programului Phare, in 1996.Doi ani mai tarziu, in 1998, a fost stabilit cadrul legal de dezvoltare a acesteia, prin Legea 151/1998, care stabileste obiectivele politicii nationale in domeniu, institutiile implicate, competentele si instrumentele specifice promovarii politicii de dezvoltare regionala.Aceasta este completata de o serie de alte legi, ordonante si hotarari de govern, prin care sunt create sau reglementate mecanismele de implementare a politicii regionale.Capitolul de negociere a fost deschis in 2002 si stabileste criteriile ce trebuiesc indeplinite de Romania in perspective aderarii la UE si a eligibilitatii pentru FS si Fondul de Coeziune respective acquis-ul comunitar si modalitatile de implementare.Spre deosebire de alte capitole de negociere, acquis-ul de dezvoltare regionala nu defineste modul in care trebuie create structurile specifice de implementare a cerintelor comunitare ci doar mentioneaza care sunt acestea si lasa acest lucru in sarcina Romaniei.Astfel, desi acquis-ul comunitar nu trebuie transpus, Romania trebuie sa creeze un cadru legislative corespunzator, care sa permita implementarea prevederilor specifice domeniului.Daca documentul de baza al dezvoltarii politicii regionale nationale conform standardelor si cerintelor comunitare este Documentul de pozitie pentru capitolul 21, acesta este completat de Parteneriatul pentru Aderare – semnat in 1998 si actualizat ultima data in 2003, in urma desprinderii Romaniei si Bulgariei de celalalte tari candidate ale Europei Centrale si de Est ( ce vor adera in 2004, spre deosebire de 2007 – data stabilita pentru Romania), si de Foaia de parcurs pentru Romania (si Bulgaria) – elaborate in acelasi context.Monitorizarea si evaluarea progreselor efectuate este prezenta in rapoarte anuale , atat ale Romaniei cat si ale Comisiei Europene, iar prioritatile si sugestiile continute de acestea sunt reflectate prin elaborarea Planurilor Nationale de Dezvoltare (de catre Romania).

I Probleme regionale de dezvoltare

Conform cerintelor de aderare la UE asa cum apar ele in documentele corespunzatoare, realizarile Romaniei in vederea aderarii trebuie sa demonstreze :

Existenta unui cadru legislative corespunzator celui comunitar;

Organizarea teritoriala similara celei comunitare;

Capacitatea de programare;

Capacitatea administrativa;

Capacitate de gestiune financiara si bugetara;

Ca exercitiu de pregatire in indeplinirea acestor criterii sta accesul la instrumentele de preaderare (Pha, ISPA si SAPARD) care reprezinta echivalentul fondurilor de solidaritate pentru tarile in curs de aderare.

II Obiective

Dat fiind ca politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri guvernamentale ce au drept scop sprijinirea cresterii economice si imbunatatirea conditiilor de viata, prin valorificarea eficienta a potentialului regional si local, obiectivele sale principale au in vedere:

Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate sip e revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata), si prevenirea crearii de noi dezechilibre;

Pregatirea cadrului institutional pentru a raspunde criteriilor de     integrare in structurile UE su de acces la FS si de coeziune;

Integrarea politicilor sectoriale la nivel regional si stimularea cooperarii inter-regionale (interne si internationale) in vederea dezvoltarii economice si sociale durabile.

Aceste obiective sunt realizate in practica prin adoptarea de masuri si strategii, finantarea de proiecte si prin diverse programe, toate acestea insa fiind dezvoltate pe baza unui set de principii ce stau la baza elaborarii si aplicarea lor, dupa cum urmeaza:

Principiul descentralizarii procesul de luare a deciziei, prin trecerea de la nivelul centreal/guvernamental la cel regional;

Principil parteneriatului, prin crearea si promovarea de parteneriate intre toti actorii inplicati in domeniul dezvoltarii regional;

Principil planificarii, in vederea atingerii obiectivelor stabilite;

Principiul co-finantarii, adica obligativitatea contributiei financiare a diversilor actori implicate in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala.

Aceste principii nationale nu sunt contradictorii principiilor ce stau la baza functionarii politicii structurale la nivel comunitar, adica: principiul programarii, principiul parteneriatului principiul aditionalitatii si principiul monitorizarii controlului si evaluarii;dimpotriva, ele subliniaza directionarea politicii nationale inspre pregatirea accesului la instrumentele financiare ale politicii comunitare de dezvoltare regionala.Unitatea de implementare a politicii de dezvoltare regionala la nivel territorial este reprezentata de regiunea de dezvoltare, o astfel de regiune fiind constituita prin asocierea benevola a unor judete vecine, fara a fi o unitate administrative teritoriala si fara a avea personalitate juridical.Au fost astfel constituite urmatoarele 8 regiuni de dezvoltare:

Regiune de dezvoltare    Judete componente

1

Nord – Est

Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

2

Sud – Est

Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

3

Sud Muntenia

Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

4

Sud – Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

5

Vest

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

6

Nord – Vest

Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj

7

Centru

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

8

Bucuresti – Ilfov

Municipiul Bucuresti, Ilfov

Aceste regiuni de dezvoltare sunt constituite pe baza sistemului existent la nivel comunitar, adica al sistemului de clasificare al unitatilor teritoriale NUTS.Conform acestuia, ele sunt regiuni de nivel NUTS II (adica o populatie de pana in 2,8 milioane locuitori).III Documente de programare

Documentele de programare ale politicii regionale nationale in perspective aderarii la UE au ca document principal Planul National de Dezvoltare (PND), ce contine prioritatile strategice de dezvoltare, regionale si sectoriale, pentru o perioada data.Planurile Nationale de Dezvoltare sunt elaborate pe baza Planurilor Regionale de Dezvoltare (PDR) si reflecta Strategia Nationala de Dezvoltare si Programele Operationale (PO) regionale si sectoriale.Pana in present au fost elaborate 2 PND, pentru perioadele 2000 – 2002 si 2002 – 2005.PND 2002 – 2005 a identificat 7 axe prioritare de dezvoltare, in jurul carora se vor constitui toate obiectivele, masurile, programele si proiectele de dezvoltare regionala si care sunt:

dezvoltarea sectorului productive si a serviciilor conexe, intarirea competitivitatii activitatilor economice si promovarea sectorului privat;

imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii;

intarirea potentialului resurselor umane, a capacitatii fortei de munca de a se adapta la cerintele pietei si imbunatatirea calitatii serviciilor sociale;

sprijinirea agriculturii si a dezvoltarii rurale;

protejarea si imbuntatirea calitatii mediului;

stimularea cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice, inovarii, comunicatiilor, tehnologiei informatiei si crearea societatii informationale;

imbunatatirea structurii economice a regiunilor, sprijinirea dezvoltarii regionale echilibrate si durabile.

Alaturi de PND stau Documentele Comune de Programare (DCP), vizeaza strategiile de dezvoltare si prioritatile commune regiunilor tranfrontaliere Romania – Bulgaria si Romania – Ungaria si sunt echivalente ale “Documentelor Unice de Programare”(DUP) de la nivel comunitar.De asemenea, ele contin elemente similare Documentului Cadru de Sprijin Comunitar (DCSP) si Programelelor Operationale (PO).Reamintim aici ca DCSP este rezultatul negocierii dintre Comisia Europeana si SM afferent pentru finantarea dintre fondurile structurale, fiind fundamentat de catre PND si transformat in PO – ce detaliaza masurile specifice implementarii sale.D e mentionat este faptul ca, desi Romania nu este inca eligibila pentru negocierea DCSP, au fost totusi identificate programele operationale necesare a fi integrate in cadrul acestuia, dupa cum urmeaza:

un Program Operational Regional – cu 8 subpograme regionale, cuprinzand prioritati care pot fi finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European;

un Program Operational Sectorial pentru agricultura si dezvoltare rurala si pescuit – eligibil a fi finantat prin Fondul European de Orientare si Garantare Agricola – Sectiunea Garantare si Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola;

un Program Operational Sectorial pentru politica sociala si de ocupare a fortei de munca, eligibil a fi finantat prin Fondul Social European;

un Program Operational Sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehonologica si inovare, eligibil a fi finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si, eventual, prin Fondul Social European.³

Revenind la fondurile de preaderare, documentul pe baza caruia se face accesarea fondului ISPA-mediu este Strategia ISPA – mediu, in timp ce documentul programmatic pentru realizarea masurilor de tipul Fondului Social European este reprezentat de Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca (PNAO), ce are ca scop pregatirea pentru participarea la Strategia Europeana de Ocupare.

IV Cadrul institutional

Cadrul institutional aferent elaborarii si implementarii documentelor de programare este structurat pe doua nivele, regional si national. Astfel, la nivel de regiune, principalii actori institutionali sunt:

Consiliul de Dezvoltare Regionala (CDR) – este format din presedintii Consiliilor Judetene si de un reprezentat al Consiliilor Locale si rolul sau este de a analiza si aproba PDR;

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) – este o organizatie ne-guvernamentala, subordonata CDR si cu personalitate juridical, iar rolul sau este de a elabora , propune si implementa PDR si programele de dezvoltare regionala;

Comitetul Regional pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale (CRP) – este format din reprezentanti ai ADR-urilor, ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor descentralizate ale institutiilor publice centrale, institutii de invatamant superior si institute de cercetare, precum si din reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; rolul sau este unul consultativ si

consta in formularea de recomandari si propuneri asupra continutului PDR-urilor.

Dupa cum se poate observa, componenta acestor institutii este extrem de variata si reflecta principul parteneriatului prin implicarea si consultarea partilor interesate din toate sectoarele afectate de politica regionala.Acelasi caracter este pastrat si la nivel national, unde principalii actori institutionali sunt:

Consiliul National de Dezvoltare Regionala (CNDR) – este format din 8 presedinti si 8 vice-presedinti ai CDR si un numar egal de reprezentanti ai organismelor guvernamentale responsabile pentru politica de dezvoltare regionala, iar rolul sau este de a promova obiectivele politicii de dezvoltare regionala, iar rolul sau este de a promova politicii de dezvolatre regionala si de a analiza si aproba PND.Ministerul de resort – este organul executive al CNDR cu statut juridic propriu si rol major in elaborarea PND, precum si responsabil pentru managementul componentei de dezvoltare regionala a programului Phare; pana in vara lui 2003 acesta era Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, insa in urma reformei ministeriale , dezvoltarea regionala este unul din obiectele activitatii noului Minister al Administratiei si Internelor – Domeniul Administratiei publice;

Comitetul Inter-institutional pentru elaborarea PND (CIP) – este format din reprezentatii ministerelor, ADR-urilor, altor institutii publice centrale, institute de cercetare si institutii de invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali, iar rolul sau este pur consultativ.

Este important de mentionat aici echivalarea CIP cu CRP-ul de la nivel regional, ceea ce inseamna nu numai existenta unei coordonari inter-ministeriale ci si corelarea obiectivelor de dezvoltare sectoriala cu cele de dezvoltare regionala.

Acesta este cadrul institutional al politicii regionale in perioada de pre-aderare, insa au fost desemnate si institutiile ce vor avea rolul autoritatilor de management si de plata in gestionarea instrumentelor structurale. Conform “Documentului de pozitie pentru capitolul 21” si “Raportul asupra progreselor inregistrate in pregatirea pentru aderarea la Uniunea Europeana in perioada septembrie 2002 – iunie 2003”, Ministerul Integrarii Europene a fost desemnat Autoritatea de Management pentru Cadrul de sprijin Comunitar, asigurandu-se astfel continuitatea actualelor responsabilitati in coordonarea nationala a fondurilor de pre-aderare si beneficiindu-se de experienta astfel acumulata, Pentru gestionarea financiara a fondurilor de solidaritate (FS si Fondul de Coeziune) a fost stabilita Agentia Nationala de Plati in cadrul Ministerului Finantelor Publice. Revenind la Programele Operationale (PO) identificate anterior, pentru implementarea lor au fost stabilite urmatoarele “agentii de implementare”, dupa cum urmeaza:

Programul Operational Regional -> Agentiile pentru Dezvoltare Regionala;

Programul Operational Sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare -> Centrul National de Management Programe;

Programul Operational Sectorial pentru politica sociala si de ocupare a fortei de munca -> Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

Programul Operational Sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit -> Agentia de Plati si Interventie.

In momentul de fata, Romania continua procesul de negociere si creare a posibilitatilor de acces la instrumentele politicii regionale comunitare conform prioritatilor identificate in “Parteneriatul pentru Aderare 2003”. In principal, sunt necesare progrese privind intarirea capacitatii institutionale si administrative a organismelor responsabile pentru programarea si gestionarea fondurilor de coeziune economica si sociala, stabilirea sistemelor necesare de monitorizare si evaluare, in special a evaluarii ex-ante si ex-post – precum si pentru colectarea datelor si informatiilor statice, si intarirea capacitatii administrative in directia recrutarii si formarii de personal.

Bibliografie:

Dragos, Dacian Cosmin, Drept comunitar European, Cluj Napoca, Accent, 2003

Mirela, Diaconescu, Economia Europeana, Bucuresti, Uranus, 2004

Raport asupra progreselor inregistrate pentru aderarea la Uniunea Europeana in perioada septembrie 2002 – iunie 2003, Guvernul Romaniei, iunie 2003

Paul, A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economie Politica, Teora, 2001

https://www.infoeuropa.ro

https://www.mdp.ro

https://mie.ro


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1125
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site