Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


DOMENIILE DE TRANSFORMARE A ARMATEI ROMANIEI

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOMENIILE DE TRANSFORMARE A ARMATEI ROMANIEI

Obiectivele tranformarii Armatei Romaniei vor trebui sa fie indeplinite prin implicarea tuturor factorilor decizionali, la nivel strategic, operativ si tactic si vor avea impact asupra tuturor domeniilor organismului militar. Prioritare vor fi primele doua domenii, si anume asumarea si indeplinirea obligatiilor fata de NATO, precum si angajamentele fata de Uniunea Europeana in domeniul securitatii si apararii, la realizarea carora vor trebui sa contribuie, in egala masura, toate structurile isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Apararii.
Procesul de transformare intr-un anumit domeniu se va corela si sincroniza, pe etape, cu procesul de transformare din celelalte domenii, astfel incat interdependenta realizata sa asigure coerenta procesului de transformare, in ansamblul sau. Principiul de actiune trebuie sa se bazeze pe concentrarea eforturilor pentru indeplinirea obiectivelor specifice pentru fiecare domeniu si pentru fiecare etapa in parte. Fazele de implementare a fiecarui obiectiv vor avea, in principal, urmatorul parcurs: elaborarea conceptelor, elaborarea cadrului normativ care sa asigure punerea in aplicare a acestora, experimentarea, implementarea propriu-zisa, precum si adaptarea continua a conceptelor la elementele de noutate ce apar.

Prima etapa a procesului de transformare, etapa finalizarii restructurarilor de baza (2005-2007) se va caracteriza prin parcurgerea primelor doua faze de implementare a oricarui din cele 15 obiective. In etapa a doua, etapa integrarii operationale in NATO si Uniunea Europeana (2008-2015), se vor experimenta conceptele, pe baza noilor reglementari si se va initia procesul de implementare. Astfel, in ce-a de-a treia etapa, etapa integrarii depline (2016-2025), in toate domeniile sa se actioneze pentru adaptarea permanenta a conceptelor la elementele de noutate.

Transformarea in domeniul Managementului resurselor de aparare

Optimizarea managementului resurselor pentru aparare reprezinta obiectivul general al transformarii in acest domeniu.

1.1 Transformarea in domeniul managementului planificarii integrate a apararii

Pe termen scurt (2007), se va finaliza perfectionarea mecanismelor de planificare integrata a apararii, ca atribut si componenta esentiala a controlului civil in armata, prin definitivarea responsabilitatilor structurilor implicate in domeniile planificarii apararii si prin integrarea in sistemul de planificare, programare, bugetare si evaluare a tuturor domeniilor de planificare a apararii.

Totodata, se va urmari optimizarea sistemului de planificare, programare, bugetare si evaluare in Ministerul Apararii, prin perfectionarea capacitatii de estimare a costurilor, imbunatatirea sistemului de indicatori sintetici utilizati in programele majore ale Ministerului Apararii si prin imbunatatirea instrumentelor de raportare folosite in cadrul sistemului de planificare, programare, bugetare si evaluare in Ministerul Apararii.

Pe termen mediu (2008-2015), se va urmari imbunatatirea capacitatii de reactie a sistemului de planificare a apararii, pentru a furniza, in timp scurt, variante de solutionare, care sa sprijine procesul decizional, la aparitia unor solicitari suplimentare, neplanificate sau a unor constrangeri bugetare.

De asemenea, se va urmari optimizarea sistemului de planificare, programare, bugetare si evaluare in Ministerul Apararii, precum si informatizarea sistemului de management al resurselor pentru aparare, prin interconectarea categoriilor de forte ale armatei si a structurilor centrale ale Ministerului Apararii cu responsabilitate in domeniu, la o baza de date unica.

Pe termen lung (2016-2025), obiectivul urmarit va fi informatizarea completa a sistemului de management al resurselor pentru aparare, prin interconectarea structurilor pana la nivel batalion (inclusiv) la o baza de date unica, cu posibilitate de informare si analiza in timp real.

1.2 Transformarea in domeniul Resurse umane

Scopul fundamental al procesului de transformare in domeniul resurselor umane il constituie realizarea unui management performant al resurselor umane profesionalizate ale apararii, in acord cu nevoile procesului de restructurare, reducere si operationalizare ale structurilor armatei, in scopul asigurarii interoperabilitatii in acest domeniu cu armatele statelor membre NATO si UE.

Obiectivul general al Armatei Romaniei in domeniul resurselor umane il reprezinta dezvoltarea unui sistem modern de management al acestora, capabil sa asigure mentinerea competitivitatii institutiei militare pe piata fortei de munca, cresterea gradului de adecvare a calitatii personalului la misiunile specifice, amplificarea capacitatii de reactie sistemica la solicitarile mediului de securitate si economico-social.

Procesul de transformare in domeniul resurselor umane va urmari indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

a)     Restructurarea efectivelor pe categorii de personal;

b)     Modernizarea managementului resurselor umane in Armata Romaniei;

c)     Remodelarea invatamantului militar.

Abordarile privind resursele umane ale apararii vizeaza, pe etape, urmatoarele directii de actiune:

a)     Pentru a ajunge la un total al efectivelor de 90.000, din care 75.000 militari si 15.000 civili, se va continua procesul de reducere si restructurare a personalului, astfel incat in perioada 01.03.2007- 31.12.2009, numarul de ofiteri sa se reduca de la 1252 la 11.250, numarul de maistri militari si subofiteri sa creasca de la 22.954 la 25.500, numarul de gradati si voluntari sa creasca de la 29.292 la 38.250, iar numarul de civili sa se reduca de la 17.451 la 15.000. In aceste efective nu este inclus, potrivit legii 346/2006 de organizare si functionare a Ministerului Apararii, personalul din domeniul sanatate de pe statele anexe M si cel aflat in pregatire in institutiile de invatamant.

b)     In domeniul modernizarii managementului resurselor umane, pana la 31.12. 2007, eforturile se vor concentra asupra procesului de modernizare a cadrului institutional al managementului resurselor umane. In etapa a doua (2008-2015), pe baza noului cadru institutional creat, se va asigura atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara, utilizarea eficienta si dezvoltarea in sistemul militar a resurselor umane performante, precum si dezvoltarea asistentei personalului la tranzitia spre societatea civila si imbunatatirea sprijinului post-cariera. In cea de-a treia etapa (2016-2025), se va urmari perfectionarea continua a cadrului institutional, care sa asigure instrumentele de atragere constanta si mentinere in sistemul militar a resurselor umane performante.

c)     Intregul proces de transformare si remodelare a invatamantului militar are ca obiective realizarea unui sistem suplu, eficient si economic, in acord cu necesarul de formare si dezvoltare profesionala a personalului Armatei precum si compatibilizarea deplina a invatamantului militar romanesc cu invatamantul national si cu cel din spatiul euroatlantic, concomitent cu promovarea si dezvoltarea valorilor si traditiilor Armatei Romaniei. Acesta va asigura diminuarea consumului de resurse prin reducerea numarului de institutii de invatamant si redimensionarea celor care vor ramane, realizarea unui management unitar al sistemului invatamantului militar, care sa asigure aplicarea legislatiei nationale si a actelor normative specifice. De asemenea, in acest domeniu se va urmari stabilirea si indeplinirea cerintelor de instruire conform nevoilor operationale ale armatei si se va actiona pentru extinderea formarii ofiterilor si a unor specialisti necesari armatei, pe filiera indirecta.

Pana la finele anului 2007, se va urmari stabilirea necesarului de formare si dezvoltare profesionala a personalului armatei pe termen lung precum si adoptarea indicatorilor utilizati de sistemul national de invatamant privind calitatea si performanta invatamantului.

In etapa a doua, obiectivele principale vor fi reorganizarea structurala a institutiilor militare de invatamant corespunzator cerintelor impuse de viitoarea structura si dotare a armatei si crearea unui sistem unitar cu atributii si competente in conducerea unitara si bugetarea invatamantului militar, dezvoltarea si modernizarea bazei tehnico-materiale a invatamantului, cu accent pe informatizarea si implementarea invatamantului la distanta precum si implementarea unor specializari care sa corespunda nevoilor actuale de instruire a ofiterilor in domeniul tehnico – ingineresc.

In perioada 2016-2025, obiectivele de baza vor fi definitivarea si implementarea prevederilor publicatiilor, standardelor si cerintelor NATO privind organizarea si desfasurarea invatamantului, alinierea procesului de formare si dezvoltare profesionala a personalului militar, cu cel practicat in tarile membre NATO, dezvoltarea invatamantului distribuit la distanta precum si eficientizarea fluxului informational si a cooperarii intre institutiile militare de invatamant.

1.3 Transformarea in domeniul Cresterii calitatii vietii personalului

Obiectivul general il constituie asigurarea unui nivel al calitatii vietii personalului Armatei Romaniei similar cu cel existent in alte armate ale statelor membre NATO, .

In domeniul cresterii calitatii vietii personalului, in prima etapa, efortul se va concentra pe crearea cadrului normativ pentru asigurarea unor conditii optime de munca si instruire, pe imbunatatirea conditiilor de locuit, pe recuperarea, recreerea si refacerea fizica si psihica a personalului care a participat la misiuni in afara teritoriului national, precum si pentru sprijinul familiilor acestuia.

In etapele urmatoare se va urmari punerea in aplicare a cadrului normativ creat in prima etapa. Prin aceasta se va asigura dezvoltarea si consolidarea unei calitati a vietii personalului militar care sa ofere atat atractivitate materiala cat si posibilitatea de a avea performante si satisfactii profesionale. Principalele parghii de implementare vor viza proiectarea unui sistem de salarizare dupa standarde NATO, in vederea cresterii atractivitatii profesiei si dezvoltarii sistemului motivarii profesionale precum si imbunatatirea conditiilor de locuit prin facilitarea accesului la credite pentru construirea de locuinte si asigurarea unei indemnizatii pentru chirie. De asemenea, se vor intensifica masurile privind imbunatatirea asistentei medicale acordata personalului Armatei Romaniei si familiilor acestuia si de imbunatatire a climatului organizational in armata.

1.4 Transformarea in domeniul managementului financiar–contabil

Transformarea in acest domeniu vizeaza crearea unui sistem financiar-contabil capabil sa asigure si sa utilizeze, in volumul cerut si la momentul oportun, resursele financiare aferente desfasurarii actiunilor militare, precum si informatiile contabile si financiare necesare comandantilor pentru luarea deciziilor.

Competentele si dimensiunea structurilor financiare vor fi stabilite in raport cu prevederile legale referitoare la activitatea financiar-contabila, esalonul pe care il deservesc, precum si locul si tipul actiunilor militare, in scopul de a permite fortelor sa dobandeasca si sa mentina capabilitatile, in tara si in alte regiuni ale lumii, asigurand sprijinul financiar efectiv al tuturor entitatilor militare.

Structurile financiare vor adapta toate componentele activitatii financiar-contabile la cerintele si ritmul impus de actiunile militare.

Obiective cu caracter permanent:

realizarea unui sistem de management financiar-contabil flexibil, adaptabil la schimbarile legislative si structurale, capabil sa asigure gestionarea legala si eficienta a patrimoniului aflat in administrarea unitatilor Ministerului Apararii;

implementarea unui sistem de planificare financiara riguros, care sa permita executia ritmica si echilibrata a bugetului;

finantarea unor programe suple, usor de realizat si evaluat, care sa permita utilizarea cu prioritate a fondurilor pentru indeplinirea obiectivelor fortei si a capabilitatilor planificate;

dezvoltarea unui sistem contabil care sa asigure informatiile necesare analizarii modului de realizare a obiectivelor si indicatorilor, precum si a costurilor asociate programelor aprobate ;

modernizarea si perfectionarea sistemului de raportare a executiei bugetare in vederea cresterii transparentei cheltuielilor publice si a respectarii principiului trasabilitatii utilizarii banului public;

cresterea raspunderii ordonatorilor de credite si a sefilor compartimentelor financiar-contabile in gestionarea fondurilor si a patrimoniului.Obiective pe termen scurt - 2007:

cresterea rolului bugetului ca instrument de baza al analizei, controlului si al asigurarii echilibrului financiar in organizarea si desfasurarea activitatilor;

- cresterea operativitatii in asigurarea financiara a misiunilor si reprezentantelor permanente, prin efectuarea tuturor operatiunilor de decontari si a operatiunilor valutare la nivelul ordonatorului principal de credite;

- cresterea rolului controlului financiar, intern si preventiv;

continuarea procesului de modernizare a sistemului de salarizare a personalului si a procesului de recalculare a pensiilor;

dezvoltarea informatizarii operatiunilor si componentelor activitatii financiar-contabile.

Obiective pe termen mediu 2008 -2015:

remodelarea sistemului de salarizare;

reorganizarea sistemului de gestiune a patrimoniului;

transferarea unor atributii si activitati privind plata salariilor si efectuarea decontarilor, de la ordonatorii de credite tertiari catre ordonatorii de credite superiori;

finalizarea informatizarii operatiunilor si componentelor activitatii financiar-contabile;

adaptarea organizatorica a structurilor financiar-contabile, la noile cerinte operationale.

Obiective pe termen lung 2016 - 2025:

finalizarea procesului de transferare a unor atributii si activitati, privind plata salariilor si efectuarea decontarilor, de la ordonatorii de credite secundari la ordonatorul principal de credite;

redimensionarea structurilor financiar-contabile.

2. Transformarea in domeniul Informatii pentru aparare

Scopul determinant al activitatii de informatii pentru aparare este si va ramane realizarea superioritatii informationale, prin obtinerea, prelucrarea si furnizarea de produse finite de informatii (intelligence), catre autoritatile decizionale nationale, aliate si partenere.

Pentru a contribui eficient la realizarea superioritatii decizionale, se vor perfectiona si dezvolta capacitatile necesare pentru indeplinirea cerintelor impuse de razboiul bazat pe retea si operatiile bazate pe efecte, asigurarea unui suport informational strategic oportun, omnipotent, omnidirectional, continuu, specializat si realist.

Activitatea in domeniu se va concentra asupra obiectivului privind Remodelarea structurala si actionala a sistemului informatiilor pentru aparare, urmarindu-se corelarea si cu celelalte obiective, indeosebi cu cele referitor la remodelarea structurii de comanda si control si cu informatizarea Armatei Romaniei. In prima etapa se va pune accent pe realizarea unui sistem al informatiilor pentru aparare, respectiv a unor structuri de informatii, contrainformatii si securitate militare flexibile si modulare apte sa raspunda cerintelor nationale de securitate si integrate in procesul de planificare operationala al NATO si UE.

In etapa a doua, pe baza sistemului de informatii creat, efortul se va canaliza in directia dezvoltarii schimbului de informatii („intelligence sharing”) in timp real la nivel national si aliat, avand la baza un sistem viabil de furnizare de informatii credibile, oportune si relevante. De asemenea, va incepe procesul de implementarea a unor proceduri si arhitecturi standardizate, bazate pe strategii si doctrine comune.

In etapa 2015-2025, in domeniul informatiilor pentru aparare se va actiona pentru dezvoltarea structurilor de sprijin de informatii, avand capabilitati de HUMINT, IMINT si SIGINT puse la dispozitie in comun, precum si prin fuziunea capacitatilor de colectare si analiza. In aceasta etapa, trebuie sa se atinga stadiul ca produsele finite sa transceada actualelor nivele militare (tactic, operational si strategic) si constrangerilor impuse de specificul organismului militar sau de dezvoltarea capacitatilor specifice razboiului electronic.

Transformarea in domeniul Operatiilor

Razboiul viitorului se va cantona, preponderent, in sfera politico-economica. Scopul general al acestuia va viza proiecte economice majore, precum: gestionarea resurselor strategice, a cailor de acces si pietelor de desfacere a acestora; accesul restrictiv la tehnologiile avansate; controlul politico-militar asupra unor “zone fierbinti” etc.

Prin imbinarea agresiunilor clasice cu cele economice, culturale, psihologice, religioase, informatice, electronice, simbolice si imagologice se va urmari influentarea si stapanirea adversarului sub toate aspectele.

Acesta va purta amprenta specifica societatii informationale si va fi caracterizat prin:

inlocuirea armatelor de masa cu armate profesionalizate, inzestrate cu mijloace performante si inteligente;

adversarul va fi anihilat prin actiuni indirecte de control si supraveghere, prin dominarea confruntarii in sfera conducerii, prin “dirijarea” algoritmica a actiunilor acestuia;

organele de decizie si de planificare a razboiului vor avea o compunere preponderent politico-militara si vor actiona de la mare distanta;

confruntarea informationala, bazata pe mijloace tehnice adecvate, va fi dominanta conflictului armat si va deveni un adevarat factor de putere.

Armata Romaniei va participa in cadrul Aliantei si Uniunii Europene la raspunsurile pe care aceasta va trebui sa le dea provocarilor impotriva intereselor de securitate, in interiorul sau in afara zonei euro-atlantice, precum si la solutionarea unor conflicte care impun executarea de operatii de mica sau mare intensitate. Aceasta, va opera intr-un mediu multinational, impreuna cu fortele celorlalte tari membre ale Aliantei si Uniunii Europene sau coalitii ad-hoc, in stransa cooperare cu organizatii nationale, internationale, guvernamentale si non-guvernamentale. Viitoarele operatii, in care componentele informationale, economice, sociale, juridice si diplomatice vor avea un rol determinant, trebuie abordate intr-un mod unitar si coordonat.

In context aliat, se urmareste punerea unui accent deosebit pe identificarea misiunilor probabile, adaptarea rapida la cerintele operationale prezente si viitoare si pregatirea pentru desfasurarea celor mai solicitante operatii. Operatiile militare viitoare vor avea loc mai frecvent, in intervale de timp mai scurte si vor necesita probabil sa fie initiate si desfasurate concomitent, urmand sa fie sustinute pentru o perioada lunga de timp.

Accentul in operatiile militare va fi pus pe cresterea aplicarii integrate a tuturor instrumentelor de putere, atat militare, cat si nemilitare pentru a crea efectele planificate care sa duca la realizarea scopului propus. Fortele si capabilitatile trebuie sa fie apte sa abordeze o metoda de actiune coordonata si concertata politic, militar, civil, economic si stiintific intre organizatiile guvernamentale si neguvernamentale. Fortele si capabilitatile viitoare trebuie sa faca fata riscurilor/amenintarilor aflate in continua schimbare, precum si noilor provocari.

Prioritare vor fi integrarea si caracterul intrunit, ca opus fata de capabilitatile ce le poate oferi o singura categorie de forte. Aceasta va permite desfasurarea unor forte adaptate pentru misiune, oportun, oriunde este nevoie de ele si care sa duca operatii continue atat timp cat este necesar, sprijinite de un sistem logistic integrat.

Planificarea si executarea viitoarelor operatii vor necesita cresterea rolului abordarii intrunite si multilaterale. Va spori coordonarea intre toate componentele de forte intrunite si implicarea mai mare a organizatiilor guvernamentale si non–guvernamentale in cadrul efortului multilateral al operatiilor.

Viitoarele operatii vor fi mai complexe si multidimensionale, iar fortele vor trebui sa se adapteze cu rapiditate la schimbarile operationale, de la lupta de mare intensitate la operatii de pace si stabilitate.

Abordarea operatiilor in cadru multinational va permite acoperirea unor deficiente in capabilitati, prin gasirea unor mijloace de integrare a unor forte mai putin dezvoltate tehnologic.

Dezvoltarea sistemelor informationale, instrumentelor de supraveghere si avertizare, echipamentelor militare ultraperformante inclusiv a celor spatiale, vor permite ca operatiile militare sa fie planificate si executate intr-un ritm mai rapid. Tehnologia va fi unul dintre multiplicatorii de putere a fortelor. Colectarea, manipularea si transmiterea informatiilor prin retea, va permite utilizatorilor sa se bazeze pe sisteme robuste de comanda si control ceea ce va conduce la schimbari in structura organizationala a unitatilor de comanda, formatiunilor si comandamentelor si la reconfigurarea cu rapiditate a structurii de forte astfel incat sa se creeze un efect hotarator la momentul oportun.

Operatiile militare vor trebui sa fie desfasurate pe o baza legala solida si sa se bucure de acceptul comunitatii internationale. Coordonarea si cooperarea stransa dintre organismele nationale si internationale in toate fazele operatiilor vor fi extrem de importante.

Obiectivele comune de stabilitate si pace vor fi realizate prin cresterea folosirii eficiente a parghiilor economice, civile, militare si politice ale fiecarei organizatii. Angajarea fortelor militare in activitati post – conflict in scopul sprijinirii, reconcilierii, reconstructiei si stabilizarii va face parte integranta din abordarea strategica.

Tranzitia de la operatiile de lupta spre operatii post-conflict va avea ca efect schimbari esentiale in domeniul planificarii, doctrinelor si instructiei.

Pentru a accelera impactul strategic si operativ, operatiile trebuie sa fie:

a)     coerente si intrunite;

b)     pe baza de efect;

c)      agile/active;

d)     integrate complet- intre functiile de operatii si cele logistice.

Procesul de transformare militara urmareste indeplinirea cerintelor impuse de razboiul bazat pe retea si operatii bazate pe efecte.

Razboiul bazat pe retea presupune realizarea superioritatii informationale. El reprezinta modalitatea de a genera putere prin concentrarea intr-o retea informationala a senzorilor, decidentilor si executantilor in scopul gestionarii teatrului de operatii, scurtarii lantului de decizie, accelerarii ritmului operatiilor, intensificarii efectelor letale, realizarii protectiei si obtinerii efectelor planificate.

Operatiile bazate pe efecte, la nivel strategic, presupun folosirea capabilitatilor militare in concordanta cu toate instrumentele de putere. La nivel operativ si tactic, implica combinarea selectiva a mijloacelor letale si non-letale, a celor cinetice si non-cinetice, pentru a crea acele efecte planificate care contribuie la indeplinirea obiectivelor campaniei.

Executarea unor asemenea operatii va necesita capabilitati care sa permita: superioritatea in luarea deciziilor, obtinerea de efecte coerente, cresterea gradului de intrebuintare al fortelor, dislocarea si sustinerea.Transformarea in domeniul Conducerii

Conducerea militara in Armata Romaniei se organizeaza si se exercita la nivelurile de responsabilitate strategic, operativ si tactic, in domeniile administrativ si operational de catre structurile stabilite conform legii. Conducerea militara a Armatei Romaniei se integreaza in sistemul general de conducere al apararii realizat de autoritatile abilitate ale statului in baza Constitutiei si legislatiei in vigoare si se interrelationeaza cu celelalte institutii publice cu atributii in domeniul apararii si cu organizatiile internationale cu rol in domeniul securitatii si apararii la care Romania este parte.

Conducerea operationala reprezinta ansamblul activitatilor si masurilor care vizeaza planificarea, organizarea si conducerea actiunilor militare, la pace, in situatii de criza si la razboi, in concordanta cu normele de drept interne si internationale in vigoare, legile luptei armate, procedurile si standardele operationale stabilite. Conducerea operationala se materializeaza in exercitarea comenzii si controlului asupra structurii de forte din subordine.

Comanda reprezinta autoritatea si responsabilitatea cu care un comandant este investit in mod legal pentru a o exercita asupra unei structuri militare. Comanda include autoritatea pentru utilizarea tuturor resurselor puse la dispozitie, planificarea, conducerea si coordonarea utilizarii fortelor alocate in scopul indeplinirii unei misiuni. Comanda se exercita de catre comandantul numit potrivit prevederilor legale.

Controlul este reflectarea autoritatii exercitate de catre comandant, reprezentand procesul prin care acesta, ajutat de statul major, organizeaza, directioneaza si coordoneaza activitatea fortelor alocate pentru implementarea deciziilor.

Conducerea operationala, la nivel strategic, se exercita pe timp de pace, in situatii de criza si la razboi, de catre seful Statului Major General (SMG).

Transformarea in domeniul conducerii, comenzii si controlului se va realizeaza prin remodelarea structurii de conducere, comanda si control existente in scopul optimizarii actului decizional-actional.

In acest sens, structura de comanda si control a Armatei Romaniei va trebui sa asigure o conducere eficienta a fortelor pe timp de pace, adaptarea cu usurinta a sistemului de conducere in situatii de criza, la razboi sau pentru rezolvarea misiunilor in caz de urgente civile, aplicabila atat pentru conducerea fortelor in misiuni de aparare nationala, pe timp limitat, cat si pentru conectarea la un comandament aliat pe teritoriul national sau in afara acestuia, realizarea planificarii, organizarii, executiei si controlului intr-un sistem integrat, logic si coerent.

Remodelarea structurilor de conducere, comanda si control se va realiza in concordanta cu evolutia structurii de forte. Pana la sfarsitul anului 2007 se va definitiva cadrul normativ care sa reglementeze conducerea, comanda si controlul in Armata Romaniei, organizarea si functionarea structurii de comanda la nivel strategic, organizarea sistemului integrat al punctelor de comanda pentru dispunerea elementelor de conducere strategica precum si organizarea si functionarea comandamentului operational intrunit.

In etapa a doua, in perioada 2008-2015, procesul de transformare va urmari antrenarea si realizarea capacitatii operationale finale pentru structura de comanda la nivel strategic, pe timp de pace in 2008, iar pentru situatii de criza si la razboi, in 2009. De asemenea, se va constitui si va intra in functiune un comandament operational intrunit si se va finaliza sistemului integrat al punctelor de comanda pentru dispunerea elementelor de conducere strategica. In aceeasi perioada, se va constitui Comandamentul Operatiilor Speciale si se vor realiza punctele de comanda pentru comandamentele operationale si comandamentele de mari unitati si unitati din compunerea structurii de forte a Armatei Romaniei, conform conceptiilor de conducere, comanda si control ale fiecarei categorii de forte armate.

In etapa a treia, 2016-2025 se va actiona pentru imbunatatirea continua a echipamentelor care compun subsistemul de informatii militare si subsistemul de comunicatii si informatica al comandamentelor de la toate esaloanele.

5 Transformarea in domeniul Evaluarii sistemice si structurale.

Evaluarea sistemica si structurala va urmari identificarea starii si evolutiei parametrilor planificati ai procesului de transformare si va furniza datele si informatiile necesare fundamentarii deciziilor de corectie.

In acest domeniu, transformarea structurii destinata pentru planificare, executare si finalizarea activitatilor de evaluare sistemica si structurala vizeaza, pe parcursul celor trei etape ale transformarii, realizarea urmatoarelor cerinte generale:

determinarea corectitudinii implementarii politicilor si derularii planurilor si programelor initiate in cadrul principalelor domenii de activitate ale sistemului militar, in directa conexiune cu directiile prioritare de actiune stabilite prin Strategia de Transformare a Armatei Romaniei, in scopul identificarii eventualelor disfunctii / devieri de la parametrii planificati / previzionati, stabilirii cauzelor si promovarii solutiilor / recomandarilor de remediere necesare conducerii institutiei militare;

realizarea unei structuri de evaluare sistemica si structurala moderna, eficienta, credibila, specializata multidisciplinar;

amplificarea rolului de catalizator al derularii ciclului: decizie-planificare-executie-evaluare-corectie.

Constituirea structurii de evaluare sistemica si structurala vizeaza realizarea unei entitati moderne, profesionalizate, cu un grad sporit de adaptabilitate, eficienta, structura expert multidisciplinara, prin care ministrul apararii sa isi exercite atributiile de evaluare a activitatilor specifice organismului militar, ale carei rezultate sa-i dezvolte suportul de date si informatii necesar fundamentarii deciziilor si care sa gestioneze planificarea si desfasurarea tuturor activitatilor de inspectii din Armata Romaniei.

Noua structura, concomitent cu realizarea sarcinilor pe linia transformarii proprii, in planurile conceptual, organizational si actional, va planifica, organiza si desfasura activitati specifice misiunii in sprijinul atingerii obiectivelor procesului de transformare a armatei pe termen scurt, mediu si lung si va trebui sa fie in masura sa asigure:

conceptual: adaptarea si imbunatatirea cadrului normativ si metodologic privind planificarea, organizarea, desfasurarea si finalizarea evaluarilor, in concordanta cu procesul si etapele de transformare a Armatei Romaniei;

organizational: crearea unei structuri moderne, capabile sa se adapteze la procesul transformarii armatei, eficienta, credibila si racordata la institutiile similare din celelalte armate ale statelor membre NATO;

actional: inalta specializare, avand posibilitatea de expertiza multidisciplinara in evaluarea sistemica si structurala a domeniilor specifice institutiei militare.

Pentru implementarea misiunii ce ii revine, noua structura de evaluare va actiona pentru realizarea urmatoarelor cerinte specifice:

restructurarea si operationalizarea noului mecanism de evaluare sistemica si structurala prin fuziunea structurilor cu atributii si responsabilitati in domeniu;

elaborarea si implementarea unui nou cadru normativ care va reglementa activitatea noii structuri de evaluare sistemica si structurala potrivit locului, rolului, misiunii si domeniilor de competenta conferite prin lege;

configurarea si implementarea unui sistem modern de pregatire specifica si de atestare a ofiterilor evaluatori (sau evaluatorilor), compatibil cu cele similare din armatele celorlalte state membre NATO;

adoptarea unor proceduri si aplicatii informatice care sa conduca la imbunatatirea procesului de culegere, stocare, procesare si interpretare a datelor si informatiilor de stare a organismului militar.

Transformarea in domeniul Comunicatii si informatica

Procesul de transformare in acest domeniu se va concentra asupra realizarii sistemului C4I2SR si informatizarii armatei Romaniei si, in acelasi timp se va corela si va sprijini indeplinirea obiectivelor referitoare la remodelarea structurii de comanda si control si a structurii de forte. De asemenea, sistemul va facilita realizarea unei infrastructuri de retea si informationale care sa asigure o noua abordare a managementului informatiilor, pornind de la o arhitectura globala, orientata spre servicii performante, in toate domeniile de utilizare (operational, administrativ, logistic, medical, etc).

In prima etapa, pe timpul finalizarii structurilor de baza (2005-2007) efortul se va directiona asupra realizarii cerintelor de interoperabilitate in domeniu, la nivelul structurilor dislocabile care se operationalizeaza. In aceeasi perioada, se vor definitiva bazele conceptuale ale obiectivulor referitoare la sistemele C42ISR, precum si la realizarea infrastructurii necesare noii arhitecturi de comanda si control din Armata Romaniei. Pana la sfarsitul acestei perioade se va urmari si indeplinirea obiectivelor pe termen scurt, referitoare procesul de transformare, reorganizare si resubordonare a unitatilor care au ca specific de activitate domeniul Comunicatii si Informatica.

Pe parcursul etapei integrarii operationale in NATO (2008-2015) va continua asigurarea nivelului de interoperabilitate din punctul de vedere al domeniului, in mod gradual, la nivelul structurilor care au ca date tinta in aceasta perioada. In anii 2008 si 2009, atentia se va concentra pe realizarea capabilitatilor specifice la nivelul comandamentului diviziei dislocabile si ale structurilor din compunerea acesteia. De asemenea, se va declansa si derula procesul de implementare a conceptelor in domeniu, elaborate si fundamentate in etapa anterioara. In acelasi timp, se va intensifica procesul de realizare a sistemului de comunicatii si informatica integrat al Ministerului Apararii care va asigura suportul necesar pentru exercitarea comenzii si controlului la toate nivelurile, in tara si in teatrele de operatii, precum si suportul necesar proceselor de planificare si de management al spatiului de lupta. Acesta va facilita interconectarea cu sistemele similare ale NATO, ale tarilor membre NATO si Uniunii Europene, pentru indeplinirea angajamentelor asumate.

Pe termen lung, in perioada 2015-2025, in cadrul etapei integrarii depline in NATO si Uniunea Europeana, obiectivul pe termen lung il constituie interconectarea sistemului de comunicatii si informatica propriu cu cele ale altor entitati administrative si operationale la nivel national cu responsabilitati in domeniu, pentru sincronizarea cu cerintele transformarii NATO in domeniu, prevazute in conceptul de Capabilitati facilitate de retea. In aceeasi perioada, se vor implementa cerintele de interoperabilitate in domeniu la nivelul tuturor structurilor, indiferent de destinatia acestora.

Transformarea in domeniul Inzestrarii

In procesul de transformare a capabilitatilor Armatei Romaniei, inzestrarea reprezinta elementul dinamic care antreneaza resurse umane, tehnico-economice si financiare substantiale.

Obiectivul de baza in domeniul modernizarii si inzestrarii armatei il va constitui achizitionarea, in corelare cu resursele puse la dispozitie, a sistemelor de echipamente militare care inglobeaza tehnologii moderne adecvate, in scopul satisfacerii, in conformitate cu cerintele fiecarei etape, a cerintelor categoriilor de forte ale armatei si asigurarii interoperabilitatii cu fortele NATO.Indeplinirea obiectivului de baza se va realiza succesiv, ponderea majora a achizitiilor si inzestrarii cu echipamente noi urmand a se realiza in „Etapa integrarii depline in NATO si Uniunea Europeana”.

Transformarea in domeniul Doctrine si instruire

In domeniul doctrinelor se va urmari, inca din prima etapa, stabilirea unui cadru general, eficient si flexibil, care va oferi conditiile necesare pentru realizarea gandirii unitare si a modului de actiune integrat in domeniile conceptelor militare, a limbajului operational si a procedeelor de planificare si desfasurare a operatiilor militare. Acesta se va dezvolta si moderniza permanent, pe baza celor mai noi cerinte si standarde in domeniu.

In domeniul instruirii fortelor se vor avea in vedere adaptarea intregului proces de instruire la cel aplicat in cadrul celorlalte armate ale statelor membre NATO, realizarea capabilitatilor operationale a fortelor in functie de resursele la dispozitie si nivelul de instruire de la care se porneste.

Invatamantul militar va urma aceleasi etape de transformare/ remodelare pe care le va parcurge invatamantul national. In cadrul fiecarei etape vor fi identificate nevoile reale de formare si dezvoltare profesionala a resursei umane, pe categorii de personal, potrivit politicilor nationale, ale NATO si ale Uniunii Europene, in domeniu.

Instructia va avea un caracter predominant practic-aplicativ si va urmari, in principal, realizarea/mentinerea capacitatii operationale a structurilor militare dislocabile, precum si a celor de generare-regenerare, necesare indeplinirii misiunilor stabilite prin planurile de operatii.

Exercitiile vor urmari dezvoltarea deprinderilor colective ale structurilor de comanda si ale celor actionale, precum si evaluarea capacitatii operationale a acestora inaintea introducerii in teatrele de operatii.

9 Transformarea in domeniul Logistica

Cerinta fundamentala a transformarii in acest domeniu o constituie crearea unui sistem logistic integrat cu o mare mobilitate, care sa asigure logistica necesara in locul si volumul cerut, la momentul oportun.

Transformarea in acest domeniu vizeaza mobilitate in acordarea sprijinului logistic pentru structurile operationalizate sau in curs de operationalizare, precum si responsabilitate ierarhica pentru structurile destinate fortelor de generarare si regenerare si a celorlalte forte.

Structurile de logistica din compunerea fortelor operationalizate sau in curs de operationalizare, precum si a celor destinate sprijinului logistic al acestor structuri vor fi organizate modular capabile sa acorde sprijinul logistic in locul in care acesta este necesar, in volumul cerut si la momentul oportun. Dimensionarea acestor structuri va fi in raport cu specificul teatrului de operatii si misiunii primite, astfel incat aceste sa-si poata modifica configurarea, in vederea satisfacerii cerintelor de sprijin logistic.

Structurile de logistica din compunerea fortelor destinate generarii si regenerarii fortelor, precum si cele de la nivel strategic si operativ vor fi organizate pe domeniile logisticii (aprovizionare, depozitare, transport, mentenanta, cartiruire sau de recuperare si refacere a fortelor).

Structurile de logistica vor adapta modul de realizare a sprijinului logistic al fortelor, cerintelor si ritmului impus de deciziile legate de actiunile militare. Sistemul logistic al Armatei Romaniei va asigura conditiile tehnice, materiale si de viata necesare la pace, precum si desfasurarii actiunilor militare in locul, volumul si momentul oportun.

In prima etapa, pana la sfarsitul anului 2007, se vor finaliza elementele conceptuale privind reorganizarea si remodelarea sistemului logistic intrunit al Armatei Romaniei, logistica la nivelul categoriilor de forte ale Armatei Romaniei, a sistemului medical militar intrunit, la nivel operational si tactic. De asemenea, se va perfectiona cadrul legislativ pentru implementarea acestor elemente conceptuale. Procesul va viza fluidizarea activitatii de achizitii, de executare a mentenantei pe niveluri de competenta, de gestiune a patrimoniului, de valorificare a tehnicii, echipamentelor si materialelor atipice si excedentare, prin amendarea legislatiei actuale.

In perioada 2008-2015 eforturile in domeniul logistic se vor concentra asupra finalizarii restructurarii sistemului logistic la nivel strategic, operativ si tactic, in scopul integrarii logisticii Armatei Romaniei in logistica NATO. Se va finaliza Sistemul Informatic Logistic al Armatei (SIL), se vor derula programele de achizitii de echipamente si tehnica militara, se vor realiza capabilitatile de transport strategic si se va dezvolta externalizarea unor servicii la nivelul tuturor structurilor. De asemenea, in aceasta etapa se vor infiinta magazinele militare.

Logistica categoriilor de forte ale armatei va fi complementara la sistemul logistic intrunit. Se vor face delimitarile necesare intre structurile de comanda/executie logistica mobile, necesare structurilor dislocabile, logistica de generare si regenerare, cu rol dublu (de logistica mobila si logistica fixa) si logistica fixa necesara fortelor terestre, aeriene si navale precum si fortelor pentru operatii speciale, la pace, in situatii de criza si la razboi. Se vor dezvolta capacitatile de achizitii, depozitare, gestionare patrimoniu si valorificare.

Pe termen lung, pana in anul 2025, se va continua mentinerea si perfectionarea nivelului de interoperabilitate tehnica in domeniu, precum si imbunatatirea continua a conditiilor de munca si viata a cadrelor militare si militarilor profesionisti.

Asistenta medicala se va realiza pe doua componente complementare: asigurarea medicala operationala si asigurarea medicala stationara. Asigurarea medicala operationala, ca functiune a logisticii de consum (operationale), se va realiza prin facilitatile medicale de tratament ale marilor unitati (ROL 2 si 3), precum si facilitatile medicale de tratament de la nivelul unitatilor (ROL 1), integrate in structurile logistice. Incepand cu prima parte a etapei a doua, se vor pune bazele medicinei operationale, odata cu achizitionarea primelor capabilitati ROL 2.

Asigurarea medicala stationara se va realiza in policlinicile si spitalele militare.

Transformarea in domeniul Cercetarii stiintifice

Activitatea de cercetare stiintifica se va desfasura astfel incat sa integreze continuu, in domeniul militar, profundele transformari la care este supusa societatea la nivel global. In acest domeniu se va urmari mentinerea unei componente a cercetarii stiintifice fundamentale, aplicative si pentru tehnologii militare, in subordinea Ministerului Apararii, ca cea mai importanta sursa de consultanta stiintifica a Armatei. In acest sens, se va avea in vedere cresterea treptata a ponderii fondurilor alocate cercetarii, in concordanta cu bugetele alocate cercetarii din tarile NATO.

Cercetarea stiintifica in domeniul apararii se va efectua in unitatile de cercetare stiintifica si invatamant superior ale Ministerului Apararii, in colaborare cu unitatile de profil din reteaua nationala de cercetare stiintifica

Cercetarea stiintifica in domeniul apararii va urmari satisfacerea, in mod gradual in functie de specificul fiecarei etape a Strategiei de Transformare a Armatei Romaniei, a nevoilor de cercetare ale beneficiarilor interni, in scopul realizarii de echipamente militare care sa raspunda exigentelor impuse de conditiile razboiului modern. Indeplinirea acestui scop vizeaza accelerarea asimilarii tehnologice avansate si adaptarea la cerintele dezvoltarii bazate pe cunostinte, promovarea si aplicarea tehnologiilor noi in realizarea de tehnica de lupta interoperabila la nivel NATO, precum si cresterea capacitatii stiintifice si tehnice si integrarea internationala a activitatilor de cercetare si a serviciilor stiintifice si tehnologice din domeniul apararii.

Incepand cu anul 2016, cercetarea stiintifica va cunoaste noi valente prin stimularea si sustinerea participarii unitatilor romanesti la programele internationale de cercetare si tehnologice in domeniul apararii si securitatii coordonate de NATO si Uniunea Europeana, precum si prin stimularea dezvoltarii si valorificarii potentialului tehnologic si de inovare autohton. De asemenea, se vor intensifica eforturile pentru asigurarea unei consilieri eficiente in procesul elaborarii nevoilor de cercetare si tehnologice in domeniul apararii si securitatii si pentru perfectionarea valorificarii si diseminarii informatiilor in domeniul cercetarii si tehnologiei.

11 Transformarea in domeniul Proprietatii imobiliare si de infrastructura

Cerinta fundamentala a transformarii in acest domeniu o reprezinta eficientizarea activitatilor specifice de asigurare a facilitatilor necesare fortelor conform etapelor de transformare parcurse de structurile din compunerea armatei.

Pana la sfarsitul anului 2007, elementele definitorii ale transformarii in acest domeniu se refera la realizarea bazei de date informatizate pentru evidenta tehnica si cadastral-juridica a proprietatilor imobiliare si a elementelor de infrastructura, la armonizarea reglementarilor si normelor interne cu modificarile ce se aduc legislatiei in domeniul imobiliar ca urmare a aderarii la Uniunea Europeana, precum si la identificarea si definirea, in cooperare cu categoriile de forte ale armatei, a proiectelor eligibile pentru a fi finantate prin Programul de Investitii in Securitate al NATO (NSIP).

Indeplinirea proiectelor din prima etapa a transformarii va asigura conditiile favorabile ca in perioada 2008-2015 efortul sa se redirectioneze din sfera crearii cadrului legal in domeniu catre procesul de implementare al acestuia. Astfel, in aceasta perioada, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii, corespunzator exigentelor impuse de tehnica si echipamentele din inzestrarea armatei, crearea unor conditii atractive de instruire, antrenare, cazare si recuperare pentru personalul armatei vor constitui obiectivele prioritare ale acestei etape. Acest lucru va fi posibil si prin perfectionarea sistemului de valorificare, in folosul armatei, a imobilelor disponibilizate ca urmare a procesului de transformare.

In perioada 2016-2025 se va urmari continuarea procesului de realizare a conditiilor atractive de instruire, antrenare, cazare si recuperare a personalului armatei, in conformitate cu exigentele acestei etape in domeniul proprietatii imobilare si de infrastructura.

12 Transformarea in domeniul sistemului activitatilor de comunicare

La nivelul NATO, Diplomatia Publica (tipul de activitate de relatii publice practicat la nivelul Secretarului General si al structurilor subordonate acestuia – NAC, IS, IMS, etc) si Informarea publica (formula adoptata la nivelul NATO ca organizatie multinationala, practicata la nivelul comenzilor militare, restul componentelor clasice de relatii publice, inclusiv informarea interna, fiind realizate la nivel national) sunt supuse procesului general de transformare a Aliantei.

Principalele obiective ale transformarii in domeniul informarii si relatiilor publice sunt cresterea sprijinului public pentru NATO, dezvoltarea capacitatii de desfasurare si sustinere in teatrele de operatii a structurilor de informare si relatii publice (capabilitati expeditionare), cresterea efectelor actiunilor de informare si relatii publice prin coordonarea cu operatiile informationale si imbunatatirea sistemului doctrinar si de pregatire pe linie de specialitate.

Obiectivul general il constituie realizarea unor structuri de informare si relatii publice, flexibile, cu capabilitati mobile/dislocabile, interoperabile cu structurile similare din NATO si avand capacitatea de a desfasura operatii mass-media la nivel intrunit.

In prima etapa, efortul se va concentra pe crearea cadrului normativ pentru realizarea deplina a interoperabilitatii doctrinare cu structurile similare din NATO si UE.

In etapa a II-a se va finaliza organizarea la nivelul DIRP a unui Grup Mobil de Informare Publica capabil sa actioneze impreuna cu structurile de informare si relatii publice in cadrul operatiilor mass-media la nivel intrunit. Acest lucru va permite realizarea interoperabilitatii depline in domeniile doctrinar, tehnic si actional cu structurile similare din NATO si UE.

Sistemul de pregatire a personalului din compunerea structurilor/elementelor dislocabile pentru desfasurarea de operatii mass-media va fi reorganizat pentru a permite implementarea noilor concepte operationale si organizationale.

Prin implementarea planurilor de informare interna in domeniul tuturor dimensiunilor transformarii se va asigura fundamentul schimbarii convingerilor, atitudinilor si valorilor de grup ce vor sustine procesul de transformare si misiunile din teatrele de operatii.

In cadrul etapei a III-a se va mentine nivelul atins la finalul etapei a II-a si adaptarea la evolutiile viitoare din domeniul informarii si relatiilor publice in cadrul NATO si UE.

La finalizarea procesului de transformare, Directia Informare si Relatii Publice si structurile subordonate vor constitui un sistem de informare si relatii publice publice modern, flexibil, unitar, capabil sa planifice si sa desfasoare/participe la operatii mass-media si actiuni de informare si relatii publice in sprijinul activitatilor si operatiilor desfasurate de Ministerul Apararii, de la lupta de mare intensitate la actiuni militare de stabilitate.

Implementarea acestui obiectiv va permite:

a. Asigurarea integrarii tuturor activitatilor de comunicare intr-o conceptie unitara, intr-o maniera flexibila si usor adaptabila la schimbarile operationale;

b. Prin informare interna schimbarea convingerilor, atitudinilor si valorilor de grup ca fundament al implementarii transformarii tehnologice;

c. Construirea capabilitatilor pentru statuarea Armatei Romaniei, in reteaua de comunicare nationala, ca “nod de retea principal” in generarea stirilor si informatiilor referitoare la securitatea nationala si participarea la operatii intrunite, multinationale NATO, UE, ONU, s.a.;

d. Includerea tuturor componentelor activitatii de comunicare - operatii mass-media, activitati de informare si relatii publice - in ciclul de planificare si conducere al operatiilor intrunite;

e. Valorificarea reala a potentelor operatiilor mass-media in cadrul operatiilor intrunite, ca o componenta distincta de operatia informationala;

f. Implementarea noilor concepte operationale generate de procesul de transformare a NATO;

g. Gestionarea coerenta a amenintarilor din domeniul imagologic si mediatic;

h. Crearea unor structuri flexibile si usor adaptabile la schimbarile operationale, de la lupta de mare intensitate la actiuni militare de stabilitate - Grupurile Mobile de Informare Publica care actioneaza impreuna cu structurile de informare si relatii publice in cadrul operatiilor mass-media la nivel intrunit;

i. Capabilitatea de a raspunde eficient la noul sistem informational extins acum la nivel global, la noul ritm al transmiterii stirilor care pot determina schimbarea deciziilor strategice, castigarea sau pierderea sprijinului opiniei publice, gestionarea situatiilor de criza.
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1256
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site