Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

Concedii

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Manual Legislatie

Concedii -

Cuprins

CONCEDII 4

A. CONCEDII MEDICALE 4

Baza legala 4

Beneficiari 5

Mod de calcul 6

3.1 Concedii medicale si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca 6

3.1.1 Stagiul de cotizare 8

3.1.2 Situatii speciale 9

3.1.3 Durata de acordare 9

3.2 Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca 10

3.3 Maternitatea 11

Ingrijirea copilului bolnav 12

3.5 Risc maternal 12

3.6 Incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau boala profesionala 13

Alte aspecte privind plata indemnizatiilor de asigurari sociale 14

Configurare concedii medicale 14

B. CONCEDIUL DE ODIHNA 15

Baza legala 15

Mod de calcul 16

Configurare 16

C. CONCEDIUL PENTRU FORMARE PROFESIONALA 17

Baza legala 17

Mod de calcul 17

Configurare 17

3.1. Concediu de studii fara plata 17

3.2. Concediu de studii platit 18

D. CONCEDIUL FARA PLATA 19

Baza legala 19

Mod de calcul 19

Configurare 19

E. CONCEDIUL PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE 20

Baza legala 20

Mod de calcul 20

Configurare 21

F. ALTE ZILE LIBERE PLATITE 22

Baza legala 22

Mod de calcul 22

Configurare 22

CONCEDII

A. CONCEDII MEDICALE

Baza legala

Act initial - Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in M.O.

Modificari ulterioare

Nr.crt

Denumire act

Data aparitiei

Publicatie

Descriere

OUG 49

29 martie 2001

M.O. 161/30 martie 2001

Modifica si completeaza L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea 338

31 mai 2002

M.O. 446/25 iunie 2002

Aproba OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

OUG 147

31 octombrie 2002

M.O. 821/13 noiembrie 2002

Reglementeaza unele probleme financiare si modifica unele acte normative

OUG 9

27 februarie 2003

M.O.167/17 martie 2003

Modifica si completeaza L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

OUG 23

10 aprilie 2003M.O. 259/14 aprilie 2003

Modifica si completeaza L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Modifica art.II si III din OUG 9/2003.

OUG 158

17 noiembrie 2005

M.O. 1074/29 noiembrie 2005

Abroga prevederile legare de concedii medicale si indemnizatii din legea 19/2000

Norme de aplicare a OUG 158/2005

27 ianuarie 2006

M.O. 1474/16 ianuarie 2006

Aplica prevederile OUG158/2005

Legea 399

30 octombrie 2006

M. Of. 901/06 noiembrie 2006

Aplica prevederile OUG158/2005

OUG 91

28 noiembrie 2006

M. Of. 958/28 noiembrie 2006

Aplica prevederile OUG158/2005

OUG 91OUG 91

26 septembrie 200726 septembrie 2007

M. Of. 671

Octombrie 2007M. Of. 671

Octombrie 2007

Modifica si completeaza L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Modifica: Art. I, II, III, IV, V. Abroga: ART I.6, 7, 10, 23 alin 3, 24 alin 3 si 4, 35 alin 4.Modifica si completeaza L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Modifica: Art. I, II, III, IV, V. Abroga: ART I.6, 7, 10, 23 alin 3, 24 alin 3 si 4, 35 alin 4.

Act in vigoare OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Beneficiari

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate In sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite In continuare asigurati, au dreptul, In conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada In care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

a)     desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau In baza raportului de serviciu;

b)     desfasoara activitati In functii elective sau sunt numite In cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, In conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a;

c)      beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, In conditiile legii.

De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla In una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:

a)     asociati, comanditari sau actionari;

b)     administratori sau manageri care au Incheiat contract de administrare ori de management;

c)      membri ai asociatiei familiale;

d)     autorizate sa desfasoare activitati independente.

e)     persoane care Incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru Ingrijirea copilului bolnav, In conditiile In care au Inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.

Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla In una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d). sursa: OUG 158/2005, art.1]

(1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia de asigurare.

(2) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.

(3) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 5 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.

(4) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

(5) Venitul asigurat inscris in declaratia sau contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei de asigurare sau, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

(6) Declaratia si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.'

In sistemul asigurarilor sociale de sanatete, asiguratii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii aferente acestor perioade, dupa cum urmeaza:

concedii medicale si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urnare a unor acidente de munca sau boli profesionale;

concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

concedii medicale si indemnizatii de risc maternal [sursa: OUG 158/2005, art.2, alin. 1]

Mod de calcul

3.1 Concedii medicale si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca

Indiferent de numarul de angajati ai firmei, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta:

A.   De catre angajator din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

B.   Din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, incepand cu:

a)         ziua urmatoare celor suportate de angajator, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

b)         prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor aflate in una din situatiile urmatoare:

beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, In conditiile legii

asociati, comanditari sau actionari;

administratori sau manageri care au Incheiat contract de administrare ori de management;

membri ai asociatiei familiale;

autorizate sa desfasoare activitati independente;

persoane care Incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru Ingrijirea copilului bolnav, In conditiile In care au Inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006 [sursa: OUG 158/2005, art.112]

Cuantumul lunar al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca este dupa cum urmeaza:

Text Box: Cod, Denumire Procent
% Stagiu cotizare si perioade asimilate Zile platite din fondul
 Unitatii FNUASS/ Accidene
01. Boala obisnuita 
75 
1/12 luni DA DA
02. Accident survenit in timpul deplasarii la/de la locul de munca 100/80 6/12 luni DA DA
03. Accident de munca 100/80 6/12 luni DA DA
04. Boala profesionala 100/80 6/12 luni DA DA
05. Boala infecto-contagioasa din grupa “A” 100 - NU DA
06. Urgenta medico-chirurgicala 100 - DA DA
07. Carantina 75 1/12 luni NU DA
08. Sarcina si lehuzie 85 1/12 luni NU DA
09. Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani sau copil cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani 85 1/12 luni NU DA
10. Reducerea cu ¼ a duratei normale de lucru 25 din baza de calcul 1/12 luni sau 6/12 NU DA
11. Trecerea temporara in alta munca 25 din baza de calcul 1/12 luni sau 6/12 NU DA
12. Tuberculoza 100 - NU DA
13. Boala cardiovasculara 75 1/12 luni DA DA
14. Neoplazii, SIDA 100 - NU DA
15. Risc maternal 75 - NU DA

16. Crester si Ingrijire Copil 0 - NU DA

Incepand cu decembrie 2006 „Baza de calcul” a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. [sursa: OUG 158/2005, art.10, alin.1]

3.1.1 Stagiul de cotizare

Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de concedii si indemnizatii se reduce incepand cu decembrie 2006 si pana la decembrie 2007 de la 6 luni la o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical pentru concediile prevazute in Ordonanta de Urgenta 158.

Stagiul minim de cotizare se reduce incepand cu decembrie 2007 la 22 zile lucratoare in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.Stagiul minim de cotizare se reduce la 22 zile lucratoare in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

In sistemul de asigurari sociale de sanatate se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele in care asiguratul:

a)         a beneficiat de concediile si indemnizatiile reglementate de OUG 158/2005

b)         a beneficiat de pensie de invaliditate;c)          a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a cursurilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

d)         a beneficiat de concediu de crestere si ingrijire copil pana la varsta de 2 ani, respectiv 3 in cazul copiilor cu handicap. [Sursa: OUG 44 /2006, art 10, alin 1]

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare sau perioadele in care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, veniturile ce se iau in considerare sunt:

a) cuantumul indemnizatiilor pentru situatia in care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse;

b) salariul minim brut pe tara, din perioadele respective pentru situatiile in care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse si in cazul in care la stabilirea stagiului de cotizare se ia in calcul stagii de cotizare asimilate. [Sursa: OUG 158/2005, art. 10, alin. 2]

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile in care nu este necesar indeplinirea stagiului de cotizare si in cazul concediului de risc maternal, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare pentru care s-a calculat contributia de concedii si indemnizatii, din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.[Sursa: OUG158/2005, art. 10, alin. 4]

3.1.2 Situatii speciale

Persoanele care au dobandit conform legii calitatea de asigurat, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare in cazul:

urgentelor medico-chirurgicale

tuberculozei

bolilor infecto-contagioase grupa A

neoplaziilor si SIDA [Sursa: OUG 158/2005, art.9]

In aceste situatii stagiul de cotizare este mai mic de o luna, iar baza de calcul o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatie din lunile respective, sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia. [OUG 158/2005, art. 10, alin.(4)]

3.1.3 Durata de acordare

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca pentru fiecare tip de afectiune este de cel mult 183 zile in interval de 1 an, socotit din prima zi de imbolnavire.

Incepand cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare de 183 de zile in cazul unor boli speciale (tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare stabilite de CNAS cu acordul Ministerului Sanatatii (1 an in decursul a 2 ani calendaristici), tuberculoza meningeala, peritoneala, urogenitala, a glandelor suprarenale, SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii (de la 1 an cu drept de prelungire pana la 1 an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale in decursul a 2 ani calendaristici), tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara (1 an si 6 luni in decursul a 2 ani), alte forme de tuberculoza extrapulmonara (6 luni cu posibilitatea de prelungire maxima pana la 1 an in decursul a 2 ani calendaristici, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale)). [Sursa: OUG 158/2005, art.13]

Pentru alte boli (altele decat cele mentionate mai sus), prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in raport cu evolutia cazului si rezultatele actiunilor de recuperare. [Sursa: OUG 158/2005, art.14, alin 4]

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare. [Sursa: OUG 158//2005, art.10, alin. 5]

3.2 Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

In aceasta categorie se incadreaza:

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

Concediul si indemnizatia pentru carantina

Tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare

[Sursa: OUG 158/2005, art.18, lit. a,b,c]

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu si a celor ce desfasoara activitati in functii elective care din motive de sanatate nu mai pot realiza durata normala de munca. [Sursa: OUG 158/2005, art.19]

Indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, din cauza unor boli contagioase pe durata stabilita prin certificatul medical eliberat de directia de sanatate publica. [Sursa: OUG 158/2005,art.20, alin. 1]

Indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca se suporta

integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. [Sursa: OUG 158/2005, art. 22]

Text Box: Cod, Denumire Procent
% Stagiu cotizare si perioade asimilate Zile platite din fondul
 Unitatii FNUASS
8. Carantina 75 6/12 luni NU DA
11. Reducerea cu ¼ a programului normal de lucru 25 6/12 luni NU DA
Cuantumul lunar al indemnizatiilor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca este:

[Sursa: OUG 158/2005, art.19, 20;]

Baza de calcul pentru indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se determina ca diferenta dintre: baza de calcul si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul. [Sursa: OUG 158/2005, art 19, alin 3].

Indemnizatia indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se acorda pentru o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, intr-una sau mai multe etape. [Sursa: OUG 158/2005, art.19, alin.2].

3.3 Maternitatea

In aceasta categorie se incadreaza concediul de sarcina si lehuzie.

Se acorda femeilor asigurate, pe o perioada de 126 de zile calendaristice. [sursa: OUG 158/2005, art 23]

Se acorda si femeilor care au incetat plata contributiilor de asigurari sociale catre stat, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. [sursa: OUG 158/2005, art 23, alin 2]

Persoanele cu handicap beneficiaza la cerere de concediu de maternitate incepand cu luna a 6-a de sarcina. [sursa: OUG 158/2005, art 24, alin 3]

Tatal copilului nou-nascut beneficiaza de concediul de lauzie neefectuat de mama, in situatia in care aceasta a decedat in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie. [Sursa: Norme metodologice de aplicare a L210/1999 din 2000, art.8, alin.1]

Acordarea concediului de lauzie neefectuat se face de conducerea unitatii la care tatal isi desfasoara activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tata al copilului nou-nascut, precum si a certificatului de deces al mamei si, dupa caz, a certificatului de concediu de lauzie al mamei in situatia in care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel. [Sursa: Norme metodologice de aplicare a L210/1999 din 2000, art.8, alin.2]

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate [Sursa: OUG 158/2005, art. 2555, alin 2]

Baza de calcul se determina ca media veniturilor lunare din ultimele 6 luni de zile anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical pe baza carora s-a datorat/achitat contributia de asigurari sociale sau din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Cuantumul lunar este de 85% din baza de calcul. [Sursa: OUG 158/2005, art 25]

Pe perioada in care tatal efectueaza concediul de lauzie neefectuat de mama decedata, tatal are dreptul la o indemnizatie acordata de unitatea la care isi desfasoara activitatea, calculata, potrivit prevederilor legale, in functie de felul indemnizatiei pentru care opteaza tatal.

Indemnizatia va fi platita din fondul de salarii al unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea. [Sursa: Norme metodologice de aplicare a L210/1999 din 2000, art.9]

Concediul de maternitate (sarcina si lehuzie) se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, 63 de zile inainte de nastere si 63 de zile dupa nastere. Cele doua perioade se pot compensa intre ele in functie de recomandarea medicului si/sau de optiunea beneficiarului. [Sursa: OUG 158/2005, art 24, alin.1 si 2]

Indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata concediului si in cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lehuzie. [Sursa: OUG 158/2005, art.43, alin.5]

3.4 Ingrijirea copilului bolnav

In aceasta categorie se incadreaza:

concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani

concediul pentru ingrijirea copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani [Sursa: OUG 158/2005, art 26]

Se acorda la cerere unuia dintre parinti, pe baza certificatului de nastere (sau a livretului de familie) daca este indeplinit stagiul de cotizare de cel putin o luna din ultimele 12 anterioare primei zile de concediu medical. [Sursa: L19/2000, art.122, alin.2; art.123, alin.2 modificat de OUG 49/2001, art.I, pct.58; art.98, alin.2 cu modificarile din OUG 23/2003, art.I, pct.2.]

Baza de calcul pentru indemnizatia de ingrijire a copilului bolnav se determina ca media veniturilor lunare din ultimele 6 luni de zile anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical pe baza carora s-a datorat/achitat contributia de asigurari sociale sau din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.

Cuantumul lunar al fiecarui tip de indemnizatie este de 85% din baza de calcul. [Sursa: L19/2000, art.125, alin.1]

Indemnizatia de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. [sursa: OUG 158/2005art 26, alin 2]

Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si concediul pentru ingrijirea copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe o perioada de maxim 45 zile calendaristice pe an, pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoparalizii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale. [Sursa: OUG 158/2005, art 29]

3.5 Risc maternal

Se acorda in conditiile OUG 96/2003

Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie care se suporta integral din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si nu necesita stagiu de cotizare [sursa: OUG 158/2005 art 31]

Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din baza de calcul.

3.6 Incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau boala profesionala

Cuantumul indemnizatiei pentu incapacitate temporara de munca rezultata in urma unui accident de munca sau boala profesionala reprezinta 80% din media veniturilor pe ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in pridin prima pana in a 3 a zi de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. [sursa L 346/2002, art 35]

Durata de acordare a indemnizatiei este de 180 de zile in interval de 1 an. [sursa L 346/2002, art 36]

In cazul urgentelor medico-chirurgicale cuantumul indemnizatiei este de 100% din media venitului lunat asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului. [Sursa: L 324/2002, art 34]

In cazul trecerii in alt loc de munca sau in cazul reducerii timpului de munca, cuantumul lunar al indemnizatiilor este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si a venitului salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul. [Sursa L 346/2002, art 42, alin 2]

In cazul reconversiei profesionale a asiguratilor care nu isi mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de munca, indemnizatia acordata lunar, pe durata cursurilor de calificare, reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.

3.7 Concediu pentru Crestere si ingrijire copil (puericultura)

Se acorda unuia din parinti (parintii de sex masculin au obligatia sa participe si sa absolve cursul de puericultura pentru a putea beneficia de CIC). Se acorda pana la implinirea de 2 ani a copilului. Concediul de CIC este optional. Nu se poate acorda concediu CIC ambilor parinti in acelasi timp.

Se poate reveni din CIC in orice perioada a anului cu cerere scrisa si cu acordul companiei. Deasemeni se poate reintra in CIC in orice perioada a anului cu conditia sa nu se depaseasca 2 ani de la nasterea copilului.

In cazuri de concediu medical(orice tip) in prima luna de la revenirea din CIC, media se va calcula la salariu minim brut pe tara. CIC reprezinta stagiu de cotizare pentru CAS si SOMAJ.

Concediul CIC este diferit de concediul post-natal (lehuzie) si de concediu pentru ingrijire copil bolnav/handicap.

3.8 Accidente de munca si boli profesionale

Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

Potrivit art. 101/OUG 92 din 26.09.2007 Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru persoanele prevazute la art. 5 si 7 o constituie:
a) suma veniturilor brute realizate lunar;

b) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala
profesionala.

(3) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
c) participarea salariatilor la profit”

3.9 Ajutoarele de deces

ART. 15

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.

Ajutorul de deces se scade din CAS de virat de catre firma. Formula fiind :

CAS 19.5%+CAS1.5% pt CM – Ajutor deces

Obs.; Ajutorul de deces o suma care nu face parte din categoria de venituri realizate. In mod normal nu se afuseaza pe statul de plata tocmai din acest motiv. Nu se adauga la brutul realizat lunar, nu se impoziteaza.

Alte aspecte privind plata indemnizatiilor de asigurari sociale

Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta de catre angajator si/sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatatate. [sursa OUG 158/2005, art 35, alin 1]

In cazul in care un asigurat beneficiaza de mai multe concedii diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia se calculeaza si se plateste separat. [sursa: OUG 158/2005, art 35, alin 2]

Sumele reprezentand indemnizatii care se platesc asiguratilor si se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pe luna respectiva. [sursa: OUG 158/2005, art 38]

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) nu se datoreaza asupra indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Asupra acestor indemnizatii se retine contributia individuala de asigurari sociale (CAS/BASS), perioadele in care asiguratul se afla in incapacitate temporara de munca constituind stagiu de cotizare in sistemul public de pensii. [sursa: OUG 158/2005, art 44]

Calculul contributiei de asigurari sociale de stat (CAS/BASS) se face prin aplicarea cotei de 9,5% asupra unui salariu minim brut pe tara, proportional cu zilele de concediu medical.

Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale (pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, maternitate, ingrijirea copilului bolnav) se fac lunar de catre:

a)     angajator – cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva

b)     institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 ale lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

c)      casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1, alin 2 si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin 2 si art. 32 din OUG 158/2005.

Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari de catre angajator/institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale in termen de 3 ani. [Sursa: OUG 158/2005, art 42]

Configurare concedii medicaleObservatie: Din interfata SAL nu se poate configura modul de calcul a indemnizatiilor de concedii medicale.

B. CONCEDIUL DE ODIHNA

Baza legala

Act initial - Legea 53/24 ianuarie 2003, Codul Muncii, Titlul III, Capitolul III, Sectiunea 1, Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor, publicata in M.O. 72/5 februarie 2003, modificata de Ordonanta de Urgenta numarul 65 din 29 iunie 2005 publicata in Monitorul oficial 576 din 5 iulie 2005.

Modificari ulterioare

Nr. Crt

Denumire act

Data aparitiei

Publicatie

Descriere

OUG 65

29 iunie 2005

M.O.576/5 iulie 2005

Modifica modul de calcul al indemnizatiei pentru concediu de odihna.

Mod de acordare

Conform Codului Muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. [sursa: Codul Muncii, art.140, art 1]

Conform contractului colectiv de munca unic la nivel national durata minima a concediului de odihna este de 21 de zile lucratoare. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 art. 56, alin. 1]

Observatie: Conform art.8 alin (2) din Contractul colectiv de munca la nivel national, in contractele individuale de munca, dintre prevederile Codului Muncii si cele ale Contractului Colectiv de Munca la Nivel National, trebuie cuprinse clauzele mai avantajoase pentru angajat

Durata efectiva a concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an de zile. [sursa: Codul Muncii, art.140, art 2]

Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. [sursa: Codul Muncii, art.142]

Observatie conform contractului colectiv de munca unic la nivel national, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori cu o durata de 6 zile. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, art. 57]

Salariatii nOUG angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca au dreptul la un concediu de odihna platit de minim 20 zile lucratoare, iar cei sub 18 ani la 24 de zile de concediu de odihna. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, art.56, alin. 2, lit.b]

Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. [sursa: Codul Muncii, art. 140]

Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. [sursa: Codul Muncii, art. 141]

Mod de calcul

Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute In contractul individual de munca.

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei In care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. [sursa: Codul Muncii, art.145, modificat de OUG 65 art 54]

Concediul de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului, una din fractiuni trebuind sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010, art. 60]

In cazul in care programarea concediului se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. [sursa: Codul Muncii, art.143, alin. 5]

Configurare

Unde:

«RC.Plafon minim CO» = «EP.Salariu Tarifar» / «EP.Nr. zile lucratoare guvern»

C. CONCEDIUL PENTRU FORMARE PROFESIONALA

Baza legala

Act initial - Legea 53/24 ianuarie 2003, Codul Muncii, Titlul III, Capitolul III, Sectiunea a 2-a – Concediile pentru formare profesionala, publicata in M.O. 72/5 februarie 2003.

Modificari ulterioare

Nr. Crt

Denumire act

Data aparitiei

Publicatie

Descriere

OUG 65

29 iunie 2005

M.O.576/5 iulie 2005

Modifica conditiile de acordare a concediuului pt formare profesionala.

Mod de calcul

Se acorda cu sau fara plata. Concediile fara plata se acorda la cererea salariatului pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. [Sursa: Codul Muncii, art. 150]

Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul. [Sursa: Codul Muncii, art. 153]

Configurare

3.1. Concediu de studii fara plata

3.2. Concediu de studii platit

D. CONCEDIUL FARA PLATA

Baza legala

Act initial - Legea 53/24 ianuarie 2003, Codul Muncii, Titlul III, Capitolul III, Sectiunea 1, Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor, publicata in M.O. 72/5 februarie 2003.

Mod de calcul

Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. [Sursa: Codul Muncii, art.148]

In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de inca un an de concediu fara plata. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2003, art. 62, alin. 1]

Concediul fara plata reprezinta perioada pentru care nu se acorda vechime in munca

Configurare

E. CONCEDIUL PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE

Baza legala

Act initial - Legea 53/24 ianuarie 2003, Codul Muncii, Titlul III, Capitolul III, Sectiunea 1, Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor, publicata in M.O. 72/5 februarie 2003.

Mod de calcul

In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Conform Contractului Colectiv de Munca la Nivel National, salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie dupa cum urmeaza:

pentru casatoria salariatului – 5 zile;

pentru casatoria unui copil – 2 zile;

pentru nasterea unui copil – 5 zile (+10zile daca a urmat un curs de puericultura);

pentru decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile;

pentru decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2003, art. 61, alin. 1]

Indemnizatia pentru evenimente familiale deosebite se calculeaza ca si cea pentru zilele lucrate.

Configurare

F. ALTE ZILE LIBERE PLATITE

Baza legala

Act initial - Legea nr. 4 din 10 ianuarie 1995 privind donarea de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman si organizarea transfuzionala in Romania publicata in M.O. nr. 9/19 ianuarie 1995.

Mod de calcul

Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru situatii deosebite, care nu se includ in durata concediului de odihna, dupa cum urmeaza:

la 2 zile libere de la locul de munca (inclusiv ziua donarii), la cerere, pentru fiecare donare efectiva de sange sau de plasma; [Sursa: Legea 4 din 10 ianurie 1995, art. 10, alin. 1, lit. c]

la 5 zile pentru schimbarea locului de munca in cadrul aceleasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate. [Sursa: Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2003, art. 61, alin. 1, lit. f-g]

Configurare

Se configureaza similar cu concediul pentru evenimente familiale deosebitePolitica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1940
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site