Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Donatia

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDonatiaSectiunea 1

Incheierea contractului

Forma donatiei

Art.1025 (1) Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Nu sunt supuse acestei dispozitii donatiile indirecte, cele deghizate si darurile manuale.

(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donatiei trebuie enumerate si evaluate intr-un inscris, chiar sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute a donatiei.

(4) Daca sunt de valoare redusa, bunurile mobile corporale pot fi donate prin dar manual. Darul manual se incheie valabil prin acordul de vointe al partilor insotit de traditiunea bunului de la donator la donatar. In aprecierea valorii reduse a bunurilor care constituie obiectul darului manual se tine seama de starea materiala a donatorului.

Formarea contractului

Art.1026 - (1) Oferta de donatie poate fi revocata cat timp ofertantul nu a luat cunostinta de acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptarii.

(2) Oferta nu mai poate fi acceptata dupa decesul destinatarului ei. Mostenitorii destinatarului pot insa comunica acceptarea facuta de acesta.

(3) Oferta de donatie facuta unei persoane lipsita de capacitate de exercitiu se accepta de catre reprezentantul legal.

(4) Oferta de donatie facuta unei persoane cu capacitate de exercitiu restransa poate fi acceptata de catre aceasta cu incuviintarea ocrotitorului legal.

Promisiunea de donatie

Art.1027 (1) Promisiunea de donatie este supusa formei scrise, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) In caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donatie nu confera beneficiarului decat dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a facut si avantajele pe care le-a acordat tertilor, in considerarea promisiunii.

Principiul irevocabilitatii

Art.1028 (1) Donatia nu este valabila atunci cand cuprinde clauze ce permit donatorului sa o revoce prin vointa sa.

(2) Astfel, este lovita de nulitate absoluta donatia care:

a)      este afectata de o conditie a carei realizare depinde exclusiv de vointa donatorului;

b)      impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in viitor, daca valoarea maxima a acestora nu este determinata in contractul de donatie;

c)      confera donatorului dreptul de a denunta unilateral contractul;

d)      permite donatorului sa dispuna in viitor de bunul donat, chiar daca donatorul moare fara sa fi dispus de acel bun. Daca dreptul de a dispune vizeaza doar o parte din bunurile donate, nulitatea opereaza numai in privinta acestei parti.

Intoarcerea conventionala

Art.1029 (1) Contractul poate sa prevada intoarcerea bunurilor daruite, fie pentru cazul cand donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul cand atat donatarul, cat si descendentii sai ar predeceda donatorului.

(2) In cazul in care donatia are ca obiect bunuri supuse unor formalitati de publicitate, atat dreptul donatarului, cat si dreptul de intoarcere sunt supuse acestor formalitati.

Sectiunea a 2-a

Efectele donatiei

Raspunderea donatorului

Art.1030 In executarea donatiei, dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.Garantia contra evictiunii

Art.1031 (1) Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului.

(2) In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru evictiune ca si vanzatorul.

Garantia contra viciilor ascunse

Art.1032 (1) Donatorul nu raspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat.

(2) Totusi, daca a cunoscut viciile ascunse si nu le-a adus la cunostinta donatarului la incheierea contractului, donatorul este tinut sa repare prejudiciul cauzat donatarului prin aceste vicii.

(3) In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru viciile ascunse ca si vanzatorul.

Sectiunea a 3-a

Revocarea donatiei

1. Dispozitii comune

Cauze de revocare

Art.1033 Donatia poate fi revocata pentru ingratitudine si pentru neexecutarea culpabila a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Mod de operare

Art.1034 Revocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept.

Revocarea promisiunii de donatie

Art.1035 (1) Promisiunea de donatie se revoca de drept daca anterior executarii sale se iveste unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevazute de art.1036.

(2) De asemenea, promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand anterior executarii sale situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

2. Revocarea pentru ingratitudine

Cazuri

Art.1036 Donatia se revoca pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri:

a) daca donatarul a atentat la viata donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat;

b) daca donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de donator;

c) daca donatarul refuza in mod nejustificat sa asigure alimente donatorului ajuns in nevoie, in limita valorii actuale a bunului care a constituit obiectul donatiei.

Cererea de revocare

Art.1037 (1) Dreptul la actiunea prin care se solicita revocarea pentru ingratitudine se prescrie in termen de un an din ziua in care donatorul a stiut ca donatarul a savarsit fapta de ingratitudine.

(2) Actiunea in revocare pentru ingratitudine poate fi exercitata numai impotriva donatarului. Daca donatarul moare dupa introducerea actiunii, aceasta poate fi continuata impotriva mostenitorilor.

(3) Cererea de revocare nu poate fi introdusa de mostenitorii donatorului, cu exceptia cazului in care donatorul a decedat in termenul prevazut la alin.(1) fara sa-l fi iertat pe donatar. De asemenea, mostenitorii pot introduce actiunea in revocare in termen de un an de la data mortii donatorului, daca acesta a decedat fara sa fi cunoscut cauza de revocare.(4) Actiunea pornita de donator poate fi continuata de mostenitorii acestuia.

Efectele generale ale revocarii

Art.1038 (1) In caz de revocare pentru ingratitudine, daca restituirea in natura a bunului donat nu este posibila, donatarul va fi obligat sa plateasca valoarea acestuia, socotita la data solutionarii cauzei.

(2) In urma revocarii donatiei pentru ingratitudine, donatarul va fi obligat sa restituie fructele pe care le-a perceput incepand cu data savarsirii faptei de ingratitudine.

Efectele speciale ale revocarii

Art.1039 Revocarea pentru ingratitudine nu are niciun efect in privinta drepturilor reale asupra bunului donat dobandite de la donatar, cu titlu oneros, de catre tertii de buna-credinta si nici asupra garantiilor constituite in favoarea acestora. In cazul bunurilor supuse unor formalitati de publicitate, dreptul tertului trebuie sa fi fost inscris anterior inregistrarii cererii de revocare in registrele de publicitate aferente.

3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Actiuni in caz de neexecutare a sarcinii

Art.1040 (1) Daca donatarul nu indeplineste sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii sai in drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donatiei.

(2) In cazul in care sarcina a fost stipulata in favoarea unui tert, acesta poate cere numai executarea sarcinii.

(3) Dreptul la actiunea prin care se solicita executarea sarcinii sau revocarea donatiei se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executata.

Intinderea obligatiei de executare

Art.1041 Donatarul este tinut sa indeplineasca sarcina numai in limita valorii bunului donat, raportata la data la care sarcina trebuia indeplinita.

Efecte

Art.1042 Cand donatia este revocata pentru neindeplinirea sarcinilor, bunul reintra in patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite intre timp asupra lui, sub rezerva dispozitiilor art.1659.

Sectiunea a 4-a

Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Revocabilitatea donatiei intre soti

Art.1043 Orice donatie incheiata intre soti este revocabila numai in timpul casatoriei.

Nulitatea donatiei intre soti

Art.1044 Nulitatea casatoriei atrage nulitatea donatiei facute sotului de rea-credinta.

Donatiile simulate

Art.1045 (1) Este lovita de nulitate orice simulatie in care donatia reprezinta contractul secret in scopul de a eluda revocabilitatea donatiilor intre soti.

(2) Este prezumata relativ persoana interpusa orice ruda a donatarului la a carei mostenire acesta ar avea vocatie in momentul donatiei si care nu a rezultat din casatoria cu donatorul.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1624
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site