Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

EXTRAS DIN LEGEA 295/2004 PRIVIND REGIMUL ARMELOR SI MUNITIILOR

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micEXTRAS DIN LEGEA 295/2004 PRIVIND REGIMUL ARMELOR SI MUNITIILOR

ART. 68

Conditiile procurarii, detinerii, pastrarii si dotarii personalului propriu cu arme si munitii
(1) Persoanele juridice de drept public, precum si persoanele juridice si unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea acestora, altele decat cele prevazute la art. 66 alin. (1), care, in exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare, desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale, precum si cu munitia corespunzatoare, pot procura si, dupa caz, instraina asemenea arme si munitie, in conditiile prezentei legi, prin armurierii autorizati in acest sens.

(2) Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc, in functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate, precum si de numarul de posturi care trebuie incadrate cu personal inarmat, de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (1), cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67.

(3) Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. (1) se face in spatii special destinate si omologate in conditiile prevazute de lege, asigurate in permanenta cu paza inarmata, in conditiile legii.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face in baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, al unitatii subordonate sau aflate in coordonarea acesteia, in care se mentioneaza datele de identificare ale armei, datele de identificare ale detinatorului, sarcinile in executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele, locurile in care detinatorul poate purta si folosi armele, precum si conditiile in care acesta poate face uz de arma.

(5) Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (1) au obligatia sa constituie, la nivel central, un registru in care se tine evidenta armelor si munitiei procurate, detinute si instrainate, a munitiei consumate, precum si a personalului care este dotat cu acestea. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. (2), ori de cate ori se solicita aceasta.

(6) Evidenta prevazuta la alin. (5) se pastreaza timp de 15 ani, in cazul armelor letale, si timp de 10 ani, in cazul armelor neletale.

(7) Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritatile prevazute la art. 67, in vederea inregistrarii. Evidenta registrelor prevazute la alin. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. 67.

ART. 69

Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitii

(1) Pot fi dotate, in conditiile prevazute la art. 68 alin. (4), cu arme letale, persoanele care:

a) au cetatenia romana;

b) au implinit 18 ani;

c) sunt angajate, in baza unui contract individual de munca, la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1);

d) indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) - f), h) si i);

e) urmeaza un instructaj, desfasurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum si la conditiile in care trebuie purtata si folosita arma, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37 - 39, art. 62 alin. (2), art. 63 si art. 64, dupa caz, la sfarsitul caruia semneaza un angajament, prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai in scopurile si conditiile stabilite in instructaj.

(2) Continutul instructajului prevazut la alin. (1) lit. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. 67.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1).

(4) Armele aflate in dotare pot fi purtate si folosite numai in intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, in care persoanele prevazute la alin. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora, precum si numai in conditiile si locurile prevazute in ordinul de serviciu. La sfarsitul acestui interval de timp, armele se depun in locurile prevazute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. 68 alin. (1), cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vanatoare, care pot fi pastrate de acestia in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise detinerea, portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea in afara orelor de program.(5) Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai in scopurile stabilite de angajator, cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67, in conformitate cu atributiile prevazute la art. 66 alin. (2).

(6) In vederea dotarii cu arme, angajatorul solicita pentru fiecare persoana in parte avizul autoritatilor prevazute la art. 67, prin care se atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d).

(7) Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor, care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza, pentru testarea integritatii lor profesionale si morale, prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. 67, care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor in care aceste persoane pot folosi armele din dotare si in alte scopuri decat cele prevazute in prezenta lege.

(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobandit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate, precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane.

ART. 70

Dotarea personalului propriu cu arme neletale

(1) Pot fi dotate, in conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) si e), precum si sportivii si antrenorii de tir, in conditiile prevazute la art. 69 alin. (8).

(2) Conditiile prevazute la alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1).

EXTRAS DIN HG.130/2005 PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 295/2004

SECTIUNEA a 3-a

Evidentele si conditiile de pastrare si asigurare a securitatii armelor si munitiilor detinute de persoanele juridice

Art. 68 - Persoanele juridice autorizate sa detina sau dupa caz sa foloseasca arme si munitii sunt obligate sa isi constituie evidentele prevazute la art. 68 alin. (5) din Lege si sa asigure conditiile de pastrare si securitate a armelor si munitiilor respective.

Art. 69 - (1) Armele si munitiile ce fac obiectul dreptului de detinere sau de folosire, se pastreaza la sediul sau, dupa caz, la punctul de lucru, mentionat in autorizatia de detinere sau folosire ori, dupa caz, in certificatul de detinator, in dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate in perete sau podea, incuiate si asigurate, astfel incat sa nu permita accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile trebuie sa fie prevazute cu compartimente diferite asigurate cu sisteme de inchidere multifunctionale cu cheie sau cifru, pentru pastrarea munitiei separat de arme, a inchizatoarelor de carabine si dupa caz a piesei a treia la arme letale lungi cu tevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de functionare semiautomat se asigura cu dispozitiv special fabricat pentru blocarea tragaciului.

(2) In cazul detinerii unui numar mai mare de 15 arme letale, inclusiv cele de colectie functionale, detinatorul le va pastra la adresa mentionata in autorizatie pentru detinere si de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii letale, in conditiile prevazute la alin. (1) cu obligatia de a asigura o incapere special amenajata pentru depozitare cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare, avizate in baza unui proiect de securitate de catre structura competenta din cadrul organului de politie local, conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza sau ale politiei.

(3) In cazul detinerii unui numar mai mare de 15 arme neletale, acestea se pastreaza de catre detinatori la adresa mentionata in certificatul de detinator, in spatiu special amenajat pentru depozitare cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare, avizate de catre structura competenta din cadrul organului de politie local, conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza sau de politie.

(4) Depozitele destinate pastrarii unei cantitati de munitii mai mari de 15.000 de cartuse, pot fi amplasate numai in afara imobilelor cu destinatie de locuinta, spatii comerciale sau spatii productive.

(5) Spatiile, dulapurile si casetele prevazute la alin. (1) (3), destinate pastrarii sau depozitarii armelor si munitiilor, trebuie sa fie omologate, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor iar imobilele in care sunt amplasate acestea trebuie asigurata cu paza inarmata, in conditiile prevazute la art. 68 alin. (3) din Lege.Art. 70 (1) Persoana juridica autorizata sa detina sau sa foloseasca arme si munitii, este obligata sa tina evidenta acestor arme si munitii, precum si a personalului care se doteaza cu arme si munitii, in registre de evidenta separate, numerotate si inregistrate la organul de politie competent.

(2) Persoana juridica prevazuta la alin. (1) are obligatia ca, in termen de 15 zile de la data infiintarii sau, dupa caz, a includerii in obiectul de activitate a activitatilor care justifica detinerea sau folosirea armelor si munitiilor, insa nu mai tarziu de data procurarii armelor si munitiilor, sa prezinte la organul de politie in a carui raza de competenta se afla sediul acesteia, registrul de evidenta a armelor si munitiilor, precum si cel de evidenta a personalului care se doteaza cu arme, in vederea inregistraii si luarii in evidenta, in conditiile legii.

(3) La implinirea termenelor prevazute la art. 68 alin. (6) din Lege sau, dupa caz, in termen de 5 zile de la data dizolvarii persoanei juridice in conditiile legii, registrele prevazute la alin. (1) se depun, spre arhivare, la organul de politie competent.

SECTIUNEA a 4-a

Conditii privind dotarea personalului cu arme si munitii

Art. 71 (1) Pot fi dotate cu arme si munitii letale sau, dupa caz, neletale, numai persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 69 alin. (1), respectiv art. 70 alin. (1) din Lege, dupa obtinerea avizului prealabil acordat pentru fiecare persoana in parte, de formatiunile de ordine publica competente teritorial, precum si dupa avizarea instructajului care urmeaza sa fie desfasurat de angajator, cu privire la scopul pentru care persoanele in cauza sunt dotate cu arme, precum si la conditiile in care trebuie purtata si folosita arma.

(2) In vederea obtinerii avizului prevazut la alin. (1), persoana juridica trebuie sa se adreseze cu o cerere formatiunii de ordine publica competente, insotita de copiile contractelor de munca ale persoanelor angajate care urmeaza sa fie dotate cu arme si munitii, certificate de cazier judiciar, precum si de instructajul prevazut la art. 69 alin. (1) lit.e) din Lege.

(3) Pe baza cererii formulate in conditiile alin. (2), precum si a documentelor prezentate de persoana juridica solicitanta, organul de politie competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege si, dupa caz, dispune efectuarea altor verificari necesare solutionarii cererii.

(4) Continutul instructajului prevazut la alin. (1), trebuie sa cuprinda teme referitoare la conditiile de port, folosire si pastrare a armelor letale din dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalitati de interventie in diferite situatii aparute pe timpul desfasurari atributiunilor de serviciu, uzul de arma, sedinte de tragere cu armamentul din dotare in poligoane autorizate.

(5) In cazul in care, in urma efectuarii verificarilor prevazute la alin. (3), se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, organul de politie acorda avizele prevazute la alin. (1).

Art. 72 Prevederile art. 71 se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor categorii de personal angajat de persoana juridica autorizata:

a)            personalul desemnat cu administrarea, intretinerea si supravegherea poligoanelor apartinand persoanelor juridice respective;

b)            personalul cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica respectiva.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2414
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site